mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA > Blukacz 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA Fotoreportaże Spacer po Wydziale Logotypy Historia Instytutu  

mgr Mateusz Blukacz

asystent


E-mail: --
Pokój: 441
Terminy dyżurów:
wtorek 11:30 - 13:00, 13:00 - 13:45

Zainteresowania naukowe

• metodologia badań i filozofia nauki
• metanauka, nurt Open Science
• psychometria, teorie trafności
• statystyczna analiza danych, modelowanie statystyczne
• psychologia ewolucyjna
• neuropsychologia kliniczna
• członek Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE)

Wykształcenie

• ICPSR Program in Quantitative Methods of Social Research, University of Michigan
• program psychometryczny Pomiar edukacyjny w ramach projektu Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego, Uniwersytet Jagielloński
• studia doktoranckie III stopnia, Psychologia, UJ (w trakcie)
• studia doktoranckie III stopnia, Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (w trakcie)
• studia magisterskie jednolite Psychologia Stosowana, Uniwersytet Jagielloński; Moduły specjalizacyjne: Kliniczna psychologia zdrowia, opieka paliatywna i terminalna, Neuronauka a neuropsychologia

Udział w projektach badawczych NCN

• Zakłócenia hamowania oraz habituacji kortyzolowej odpowiedzi na stres jako potencjalny mechanizm łączący stres mniejszościowy z niepożądanymi skutkami w obszarze zdrowia pod kierownictwem mgr Magdaleny Mijas, NCN PRELUDIUM 2016/23/N/NZ7/01842
• Konsekwencje obciążeń zawodowych oraz organizacyjne i indywidualne determinanty dopasowania do środowiska pracy pod kierownictwem dr Krystyna Golonka, K/ZDS/007329
• Ciemna Triada cech osobowości a dylematy moralne i ekonomiczne pod kierownictwem dr Anny Czarnej, NCN SONATA 2013/09/D/HS6/02982
• Wypalenie zawodowe z perspektywy neuronalnej - analiza wskaźników elektrofizjologicznych z zastosowaniem gęstego zapisu EEG pod kierownictwem dr Krystyny Golonki, NCN SONATA 2013/10/E/HS6/00163
• Narodziny i rozwój zdolności do mentalizacji pod kierownictwem dr hab. Białeckiej-Pikul, NCN OPUS 2011/01/B/HS6/00453

Prowadzone zajęcia

Zaawansowana analiza danych (semestr letni)

Publikacje:

• Nowak, P. F., Bożek, A., Blukacz, M. (2019). Physical Activity, Sedentary Behavior, and Quality of Life among University Students. BioMed Research International, ID9791281.
• Wachsman, A., Maga, M., Schronbron, M., Olszewska, M., Blukacz, M., Cebeńko, M., Trynkiewicz, A., Maga, P. (2019). Impact of pre-operative glycated heamoglobin A1C level on 1-yera outcomes of endovascular treatment in pateints with critical limb ischemia in the course of diabetes mellitus. Folia Medica Cracoviensia, 59(1), 49-60.
• Golonka, K., Mojsa-Kaja, J., Blukacz, M., Gawłowska, M., Marek, T. (2019). Occupational burnout and its overlapping effect with depression and anxiety. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 19(2),229-244.
• Blukacz, M. (2015). Pomiar osiągnięć szkolnych. W: (ko)Warianty efektywności nauczania. Wyniki badania w klasach IV-VI. (s. 21-34). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych. ISBN: 978-83-65115-59-1
• Blukacz, M., Kromka, M. (2015). Learning strategies as a predictor of academic achievement in 15-year-olds. A comparison of Poland, Czech Republic, Germany, Hungary and Slovakia. Edukacja, 3(134), 26-47. ISSN: 0239-6858
• Blukacz, M. (2015). Opieka psychologiczna w hematologii. W: I. Malinowska-Lipień, S. Fornagiel (red.). Pielęgniarstwo hematologiczne. (s.296-308). Warszawa: Wydawnictwo lekarskie PZWL. ISBN: 978-83-200-4983-1
• Blukacz, M. (2014). Snuff movies – filmy ostatniego tchnienia. W: K. Tucholska, M. Wysocka-Pleczyk (red.). Człowiek Zalogowany 3. Różnorodność sieciowej rzeczywistości. (s.95-102). Kraków: Biblioteka Jagiellońska. ISBN: 978-83-934926-7-1
• Garlicka, J., Blukacz, M., Poinc, P. (2012). Wzajemność niebezpośrednia w diadach heteroseksualnych. W: D. Doliński, J. Maciuszek i R. Polczyk (red.). Wokół wpływu społecznego. (s.81-98). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
• Blukacz, M., Bociąga, M., Chudzik, M., Doniec, K. i Drapała, A. (2011). Związek temperamentu i swobody seksualnej w zależności od narodowości badany wśród Polaków, Włochów i Portugalczyków. W: A. Bancer, M. Perz (red.). Mechanizmy przestępczości. Psychologiczne aspekty seksualności. (s.129-148). Kraków, Koło Nauk Psychologicznych PRAGMA. ISBN 978-83-927886-2-1
• Blukacz, M., Bociąga, M. i Chudzik, M. (2009). Pośredni wpływ reguły wzajemności. Nasze Próby Badawcze II. Kraków: Koło Nauko Psychologicznych PRAGMA.

Wystąpienia na konferencjach naukowych
• Mijas, M., Koziara, K., Blukacz, M., Kasparek, K., Pliczko, M., Galbarczyk, A. (2019, październik). HPA Axis Reactivity to Acute Stress in Gay and Heterosexual Men. 24th Congress of the World Association for Sexual Health, Mexico City, Mexico.
• Galbarczyk, A., Blukacz, M., Klimek, M., Nenko, I., Jabłońska, M., Jasienska, G. (2019, kwiecień). Inflammaging: blame the sons. Number of sons and maternal C-reactive protein level among postmenopausal women (poster). European Human Behaviour and Evolution Association Annual Meeting, Toulouse, France.
• Blukacz, M., Flakus, M. (2019, czerwiec). Ograniczenia analizy mediacji w naukach społecznych (poster). 28. Kolokwia Psychologiczne PAN, Gdańsk.
• Blukacz, M. (2019, marzec). Modele MASEM jako metoda testowania trafności psychometrycznej. IV Katowickie Spotkania Psychometryczne. Metody konstrukcji testów psychologicznych, Katowice.
• Blukacz, M. (2017, październik). Model weryfikacyjny jako ograniczenie trafności psychometrii. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konteksty trafności testów psychologicznych”, Katowice.
• Blukacz, M. (2017, październik). Trafność korelacyjnej analizy trafności. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konteksty trafności testów psychologicznych”, Katowice.
• Blukacz, M., Kasparek, K. (2017, kwiecień). Poza ANOVA i test t-Studenta. VIII Wrocławskie Konfrontacje Psychologiczne, Wrocław.
• Blukacz, M. (2016, październik). Integratywna analiza danych w psychometrii. Katowickie Spotkania Psychometryczne, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Założenia i mity psychometryczne”, Katowice.
• Blukacz, M. (2016, październik). Mit współczynnika alfa-Cronbacha. Katowickie Spotkania Psychometryczne, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Założenia i mity psychometryczne”, Katowice.
• Blukacz, M. (2015, listopad). Kryzys psychologii naukowej. Czy naprawdę mamy problem z replikacją badań? II Kongres Młodej Psychologii UJ, Murzasichle.
• Blukacz, M. i Tokarz, A. (2015). Porównanie użyteczności CTT i IRT w doskonaleniu uniwersyteckiego testu wiadomości (poster). Katowickie Spotkania Psychometryczne, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Teraźniejszość i przyszłość psychometrii”. Katowice.
• Blukacz, M., Kromka, M. (2014). Learning strategies as a predictor of academic achievement in Polish 15-year-olds. EduMetric, Kraków.
• Blukacz, M. (2013, kwiecień). Procesualny charakter trafności. VI Wrocławskie Konfrontacje Psychologiczne Laboratorium Psychologii. Znane i mniej znane obszary badań., Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
• Blukacz, M. (2012, luty). Snuff movies - filmy ostatniego tchnienia. Interdyscyplinarna konferencja „Człowiek zalogowany”, Instytut Psychologii Stosowanej, Instytut Informatyki UJ, Kraków
• Garlicka, J., Blukacz, M. (2012, sierpień). Indirect Reciprocity (poster). Międzynarodowa konferencja 4th Biennial Symposium on Personality and Social Psychology. Personality and Control, Kazimierz Dolny.
• Blukacz, M., Garlicka, J. (2011, maj). Wzajemność niebezpośrednia w diadach heteroseksualnych. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wokół Wpływu Społecznego” organizowana przez Zespół Badania Wpływu „ZaBaWa”, Instytut Psychologii Stosowanej UJ oraz Instytut Psychologii UJ, Kraków.
• Blukacz, M. (2011, kwiecień). Międzykulturowe badanie związku swobody seksualnej i temperamentu. I Konferencja Naukowa Studentów Psychologii – Psychodebiuty, Kraków.
• Blukacz, M., Bociąga, M., Chudzik, M. (2009, marzec). Pośredni wpływ reguły wzajemności. Nasze Próby Badawcze II. Kraków: Koło Nauk Psychologicznych PRAGMA

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii