mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy > Friedrich 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy Dla Pracowników Fotoreportaże Spacer po Wydziale Tła do prezentacji Logotypy Historia Instytutu Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną  

mgr Wiola Friedrich

Zakład Psychologii Klinicznej i Sądowej

asystent/doktorant


E-mail: --
Pokój: 439
Terminy dyżurów:

UWAGA
Dyżury do dnia 27.04 (piątek) zostają odwołane.
Terminy zaliczeń i poprawy kolokwium z przedmiotu "Propedeutyka psychologii sądowej" zostaną podane pod koniec kwietnia.

W pilnych sprawach zapraszam do kontaktu mailowego.

Dyżury w semestrze letnim 2017/2018:
wtorki parzyste 10.00-11.30 (po wcześniejszym kontakcie mailowym)
wtorki nieparzyste 11.00-12.30 (po wcześniejszym kontakcie mailowym)
piątki 11.30- 12.30


DYŻUR DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH:
15.05.2018r. (wtorek) godz. 16.30-17.00 (po wcześniejszym potwierdzeniu mailowym)
Wiola Friedrich-kopia.jpg

Stopnie i tytuły naukowe:
- MAGISTER PRAWA, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2016 rok;
- MAGISTER PSYCHOLOGII, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2014 rok;

Zainteresowania naukowe
- diagnoza penitencjarna
- psychologiczna charakterystyka sprawców przestępstw
- rola psychologa w procesie karnym
- wykorzystanie wiedzy psychologicznej w prawie
- wpływ znajomości przepisów prawa na proces opiniodawstwa sądowo- psychologicznego
- psychologiczne determinanty skuteczności kary pozbawienia wolności

ŻYCIORYS NAUKOWY

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, psychologia, jednolite studia magisterskie stacjonarne: PSYCHOLOG

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, prawo zaoczne: PRAWNIK

Praca z osadzonymi;

Wykonywanie orzeczeń polegających na diagnostyce psychologicznej osób oddanych przez sąd pod dozór stowarzyszenia świadczącego pomoc postpenitencjarną;

Wsparcie psychologiczne grupowe i indywidualne skierowane do osób niewydolnych wychowawczo, zagrożonych patologiami społecznymi i uzależnionych w ramach unijnego projektu „Równi na rynku pracy” oraz "Pomysł na siebie";

Uczestnik licznych projektów naukowych, w tym NCN;

PEŁNIONE FUNKCJE
- opiekun praktyk dla profilu psychologia kliniczna człowieka dorosłego
- członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Studiach Doktoranckich
- redaktor działu "Mam Problem" Studenckiego Serwisu Rozwoju Osobistego www.wiecjestem.us.edu.pl

Publikacje:

Friedrich W. (2018). Oskarżony jako podmiot badań psychologicznych w procesie karnym- aspekty prawne i psychologiczne. Przegląd Sądowy. 4/2018.

Friedrich W. (2017). Wychowawczo- resocjalizacyjne środki oddziaływania na skazanych. Ogrody Nauk i Sztuk. 6/2016. 6, 6 (mar. 2017), 278-288.

Jakubowski T., Friedrich W. (2016). Wykluczenie społeczne sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci a jego wpływ na recydywę - aspekty psychologicznie i prawne. Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno- Humanistyczne. 20 (1) 2016. 185-200.

Friedrich, W., Sikora J. (2016).Wspieranie krytycznego myślenia jako cel w edukacji specjalistycznej z zakresu psychologii, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Pedagogika. t. XXV, nr 1. 175-185

Friedrich W. (2015). Przestępczość w kontekście uwarunkowań psychologicznych sprawców. Ogrody Nauk i Sztuk. 5/2015. 84-93.

Friedrich W. (2015). Diagnoza penitencjarna sprawców przestępstw. Resocjalizacja Polska. 9 (2015) 43-54.

Friedrich W. (2014). Osobowościowa, temperamentalna i sytuacyjna charakterystyka kobiety sprawczyni przestępstw. w: Plucińska M. (red.) Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym. Poznań: wyd. Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. s. 285- 297.


Pliki do pobrania

psych_uzal.pdf

prop_psych_sąd.pdf

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii