mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA > Ślebarska  

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA Fotoreportaże Spacer po Wydziale Logotypy Historia Instytutu  

dr hab. prof. UŚ Katarzyna Ślebarska

adiunkt


Tel. 3599 824
E-mail: --
Pokój: 337
Terminy dyżurów:
wtorek, 11:30 - 13:00 (dyżur administracyjny)
wtorek, 13:00 - 13:45 (dyżur dydaktyczny)
KS.jpg

Publikacje:

monografia:
Ślebarska, K. (2017). Droga do pracy. Proaktywne radzenie sobie a poszukiwanie zatrudnienia i adaptacja do nowego miejsca pracy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; ISBN 978-83-226-3190-4

Ślebarska, K. (2010): Wsparcie społeczne a zaradność człowieka w sytuacji bezrobocia. Studium konfrontatywne. Wydawnictwo naukowe “Śląsk”. Katowice, 188 pp.

publikacje w pracach zbiorowych:

Ślebarska, K. (2015). Work abuse as a specific form of communication in the workplace and its effect on emotional costs in the situation of re−employment (p.89-101), [w:] M.Wawrzak-Chodaczek, J. Kowal, K. Ostapiuk (red.) Communication and information technology in Society. Cambridge Scholars Publishing, UK.

Ślebarska, K. (2014). Wpływ filmu na odbiorcę - angażowanie procesów poznawczych widza (s.41-70 ),[w:] M. Brol, A. Skorupa (red.) Psychologiczna praca z filmem, Wyd. UŚ, Katowice.

Ślebarska, K., (2013). Cyrkulacja postaw. Czy zachowania nieetyczne otoczenia społecznego oddziałują na zachowania osób bezrobotnych? (s.189-204), w: A. Chudzicka-Czupała (red.). Człowiek wobec wartości etycznych. Katowice, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.

Ślebarska, K. (2013)., Rola aktywizacji zawodowej w przełamywaniu sztywności poznawczej [w:] I. Siudem, M. Stencel (red.) Zrozumieć człowieka. Zrozumieć świat, Wyd. UMCS, Lublin (s.317-328).

Ślebarska, K. (2012): Wpływ wsparcia społecznego na funkcjonowanie jednostki w sytuacji bezrobocia. (s.152-166), W: D.Doliński, J. Maciuszek, Polczyk, R. (red.) Wokół wpływu społecznego. Wyd. UJ, Kraków.

Ślebarska, K. (2012): Wsparcie społeczne jako czynnik zwiększający poczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy. W: Z. Grzywna (red.), Bezpieczeństwo - ujęcie kompleksowe. Wyd. WSZMiJO, Katowice.

Ślebarska, K. (2010): Brak pracy a dobrostan człowieka - czy długotrwale bezrobotni skazani są na bezradność? (s.254-274), W: K. Popiołek, A. Chudzicka-Czupała (red.) Czas w życiu człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Ślebarska, K. (2010): Postawa wobec pracy jako predyktor dążenia do zatrudnienia, (s.103-112). W: F. Bylok, A., Czarnecka, A. Słocińska, (Eds.) Człowiek – Praca – Organizacja. Wymiary socjologiczne, psychologiczne i zarządcze. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.

artykuły w recenzowanych czasopismach:

Ślebarska, K., Soucek, R., Moser, K. (2019). Increasing proactive coping in organizational newcomers: Improving job adaptation or rocking the boat? Journal of Career Development, 3, 295-313. DOI: https://dx.doi.org/10.1177/0894845318763947

Ślebarska, K. (2017). Proactive coping as a kind of creative adaptation to a new workplace. Polish Journal of Applied Psychology, 15,1, 93–106, DOI: 10.1515/pjap-2015-0074

Ślebarska, K. (2016). Reintegracja zawodowa osób bezrobotnych. Proaktywne radzenie sobie a odczuwany dobrostan w nowym miejscu pracy, Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 21, 2, 51-60.

Ślebarska, K. (2016). Proaktywne radzenie sobie a satysfakcja z pracy wśród nowo zatrudnionych pracowników. Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 21, 2, 195-202.

Ślebarska, K. (2015). Proactive coping and job satisfaction among organizational newcomers with different pre-entry experience, International Journal of Arts and Science, 8,6, s.245–252.

Ślebarska K., (2014). Emotional Costs, Self-efficacy and Coping Strategies among Unemployed Individuals during Professional Internship. The New Educational Review, 35, 1, 251-264.

Ślebarska, K. , Chudzicka-Czupała, A. (2013). Emotional costs and self-efficacy as predictors of coping among the reemployed and professional interns. Sociology Study, 3(5), 354-362.

Ślebarska, K. , Chudzicka-Czupała, A. (2013) Emotional costs, social influence, sense of coherence, and coping in the situation of reemployment. Psychology Research, vol.3, No.4, 220-231.

Ślebarska, K., Chudzicka-Czupała, A. (2013), Occupational reintegration and well-being. Do long-term unemployed suffer more from reemployment than short-term unemployed? International Journal of Multidisciplinary Thought, 3(2), 67-75.

Chudzicka-Czupała, A., Ślebarska, K. (2013) Psychological antecedents of coping with stress by re-employed, Humanities and Social Sciences Review, 02(02), 81-89.

Ślebarska, Katarzyna (2012) Psychospołeczne koszty reintegracji zawodowej osób bezrobotnych. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 45, 2, s.371-381;

Ślebarska, K.. (2012): W organizacyjnej dżungli. Reintegracja zawodowa pracownika po urlopie wychowawczym. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 45,1, 160-167.

Ślebarska, K. (2010): Nowe oblicze bezrobocia. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 47, 1, 107-114.

Ślebarska, K., Moser, K. and Luca, G. (2009): Unemployment, social support, individual resources, and job search behaviour. Journal of Employment Counseling, 46, 159-170.

Ślebarska, K. (2009): Problem bezrobocia w obliczu masowej emigracji. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 42,1, 147-156.

Ślebarska, K. (2008): Rola wsparcia społecznego w szukaniu pracy. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 41,1, 177-187.

Ślebarska, K. (2007): Psychologiczna aspekty nowoczesnych form przekazu. Estetyczny wymiar edukacji, Bytomskie Zeszyty Pedagogiczne, 34-37.

Ślebarska, K. (2007): Kontakty międzyludzkie w obliczu utrwalonych stereotypów (na przykładzie Polski i Niemiec). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 40,1, 131-140.

Ślebarska, K. (2005): Causal Attribution of Own Unemployment and Its Impact on Behaviour. Polish Journal of Applied Psychology, 3, 1, 63-70.

Ślebarska, K. (2005): Atrybucja przyczyn własnej sytuacji egzystencjalnej a zaradność bezrobotnej młodzieży. Czasopismo Psychologiczne, 11, 1, 63-67.

Ślebarska, K. (2005): Rola teorii atrybucji w poznaniu zachowań zaradczych osób bezrobotnych. Chowanna, Psychologia bliżej życia, 2, 23, 54-64.

Ślebarska, K. (2005): Praca jako wartość wobec problemu bezrobocia. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 38, 2, 439-448.

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii