mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Centrum Zimbardo 

  Galerie zdjęć Idea Centrum Wsparcie - darowizna Zobacz wykłady Profesora Notka o Patronie Zwiedzanie Nikiszowca  

Centrum Zimbardo

CMZ01.jpg
CMZ02.jpg
WIZYTA01.jpg
CMZ03.jpg
CMZ04.jpg
CMZ05.jpg
Pismo inicjalne - powstanie Centrum Zimbardo - 2013.jpg
 • Witamy w specjalnym dziale strony Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Adres tego działu: www.psychologia.us.edu.pl/centrumzimbardo

 • Gorąco polecamy wywiad z Profesorem Philipem Zimbardo! Psycholog w ogrodzie dobra i zła

 • Adres strony Centrum Zimbardo oraz informacje o możliwości wsparcia finansowego: http://www.centrumzimbardo.pl/wesprzyj-nas

 • Zwiedzanie Nikiszowca

 • Zapraszamy do zapoznania się z historią Centrum Zimbardo:


 • Centrum Młodzieżowe Zimbardo (Zimbardo Youth Center) w Nikiszowcu jest pierwszym takim miejscem na świecie. Jego siedziba znajduje się w samym sercu zabytkowego Nikiszowca - dzielnicy Katowic. Nikiszowiec to osiedle o bardzo silnej lokalnej tradycji, będące z tego powodu jednym z najciekawszych i najbardziej niezwykłych miejsc Katowic i całego Górnego Śląska. Na jego terenie nie działał żaden dom kultury ani ośrodek, gdzie młodzież mogłaby spotykać się w czasie wolnym - rozwijać się, stawiać czoła wyzwaniom nowoczesności, równocześnie pielęgnując to, co lokalne. Inicjatorem utworzenia Centrum Zimbardo był profesor Philip Zimbardo, Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych oraz Uniwersytet Śląski - Wydział Pedagogiki i Psychologii. Centrum zostało formalnie powołane 19.04.2013 przez Stowarzyszenie FIL, a Profesor Zimbardo jest jego Patronem. Uroczyste zainicjowanie działalności Centrum Zimbardo, z udziałem samego profesora odbyło się 6.06.2013. Pozwoliło to zainteresować ideą powstania Centrum szersze grono odbiorców. Remont, a właściwie tworzenie głównej siedziby rozpoczęło się jesienią 2013 roku. Otwarcie Centrum Zimbardo nastąpiło 14.04.2014. Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych koordynuje całość działań związanych z Centrum Zimbardo w Nikiszowcu. Uniwersytet Śląski jest partnerem merytorycznym Centrum.

  Jak to się stało, że profesor Zimbardo trafił na Nikiszowiec?
  Historia Centrum Zimbardo w Nikiszowcu pokazuje, jak ważna jest współpraca i zaangażowanie. Wszystko zaczęło się od spotkania kilku nieznających się wcześniej osób, a w działaniu połączyła je osoba profesora Philipa Zimbardo. W drugiej połowie 2012 roku, dr Agnieszka Wilczyńska podczas osobistego spotkania z profesorem Zimbardo zaprosiła go, w imieniu Wydziału Pedagogiki i Psychologii, do odwiedzenia Uniwersytetu Śląskiego. Pierwsza wizyta profesora na Uniwersytecie, była zarazem pierwszą wizytą w Katowicach, w związku z czym, ważne stało się pokazanie miasta tak wyjątkowemu Gościowi.

  Na szczególną datę 12.12.12, na godz. 12:00 zaplanowano wykład profesora zatytułowany "My journey from understanding evil to inspiring heroism". Miał on dotyczyć angażowania się w pomaganie innym, działania na rzecz tych którzy są obok nas. Miał dotyczyć lokalnego bohaterstwa, czy po prostu - bycia w porządku wobec siebie i innych. Dlatego też do udziału w wykładzie zaproszone zostały różnego rodzaju organizacje społeczne działające w Katowicach. Jednocześnie Michał Brol, koordynujący w Instytucie Psychologii UŚ przygotowania do wizyty, skontaktował się z Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu, które prowadzone jest przez Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych. Jego zamierzeniem było pokazanie Profesorowi jednej z wizytówek Katowic, jaką bez wątpienia jest popularnie nazywana Nikiszem ponad stuletnia górnicza dzielnica. Wizytówkę szczególną nie tylko dlatego, że jest wpisana na listę pomników historii, ale również ze względu na bezpośredni związek z tematem wykładu Profesora Zimbardo. Z jednej strony dzielnica ta jest postrzegana jako miejsce dotknięte skutkami transformacji gospodarczej, a z drugiej strony działające tam stowarzyszenie jest przecież świetnym przykładem lokalnej aktywności i zaangażowania na rzecz mieszkańców. Wkrótce miało się okazać, że coś ważnego jest tam jeszcze do zrobienia.

  Profesor Zimbardo wraz z Agnieszką Wilczyńską i Szymonem Nawratem - fotografem zaprzyjaźnionym z Instytutem Psychologii, odwiedził Nikiszowiec po raz pierwszy we wtorek 11 grudnia 2012 roku. Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych, którym kieruje Waldemar Jan, z otwartością i sympatią przyjęło dość niespodziewanego Gościa. W rolę przewodnika wcieliła się Anna Solińska z FIL, a towarzyszyły jej Anna Rogowska oraz Barbara Mizera. Wtedy powstało charakterystyczne zdjęcie profesora w stroju górnika, które następnie było rozsyłane przez niego do różnych osób z nim współpracujących.

  Autor najpoczytniejszych na świecie książek z psychologii zachwycił się Nikiszowcem, ale przede wszystkim zainteresowała go sytuacja dorastającej tam młodzieży. Stowarzyszenie FIL już wcześniej podejmowało działania na rzecz młodych ludzi - doskonale zatem znało ich sytuację. Profesor zaproponował utworzenie w Nikiszowcu miejsca dla młodzieży, w którym mogliby razem przebywać, słuchać muzyki, uczyć się tańca, grać w gry, zwierać nowe znajomości i bezpiecznie spędzać czas. Jego intencją było stworzenie miejsca, w którym młodzi ludzie mogą się bezpośrednio (a nie poprzez internet czy gry komputerowe) komunikować, wymieniać doświadczeniami, zdobywać nowe zainteresowania i rozwijać pasje. Profesor zaoferował wsparcie finansowe, ale dał też coś o wiele cenniejszego – swój patronat i osobiste zaangażowanie.

  Rozpoczęło się poszukiwanie miejsca na siedzibę. W działania na rzecz Centrum zaangażował się prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. Mirosław Nakonieczny. Po wielu perturbacjach związanych z poszukiwaniem lokalu dla Centrum, dzięki determinacji Stowarzyszenia FIL, to co momentami wydawało się mało realne, stało się faktem. Po trudnych negocjacjach, ale jednocześnie zrozumieniu i przychylności Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej – administratora lokalu, Stowarzyszenie pozyskało lokal w samym centrum Nikiszowca, przy pl. Wyzwolenia 5, niedaleko kawiarenki „Byfyj”, którą tak polubił Profesor.

  Uniwersytet Śląski, objął tworzące się Centrum pełną opieką merytoryczną. Na rzecz Centrum angażują się pracownicy i studenci, przede wszystkim Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii UŚ wraz ze Stowarzyszeniem FIL pozyskał także kluczowego partnera dla Centrum Zimbardo – IKEA Katowice, która wyposażyła Centrum w sprzęt i meble a także włączyła się w działania społeczne i edukacyjne na jego rzecz.

  29.10.2014

  Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

  Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


  Instytut Psychologii