mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy > Wojciechowski 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy Fotoreportaże Dla Pracowników Spacer po Wydziale Tła do prezentacji Logotypy Historia Instytutu Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną  

dr Bartosz W. Wojciechowski

Zakład Psychologii Klinicznej i Sądowej

adiunkt


E-mail: --
Pokój: 441
Terminy dyżurów:
W okresie sesji poprawkowej moje dyżury odbędą się:
- we wtorek 18 września w godzinach 10:00 - 11:30
- we wtorek 25 września w godzinach 9:00 - 11:00

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, istnieje możliwość mailowego uzgodnienia dodatkowego terminu dyżuru.
mini.j.jpg

Główne kierunki działalności naukowej:
psychologia sądowa, w tym psychologia zeznań świadków oraz opiniowanie sądowo - psychologiczne w sprawach cywilnych i opiekuńczych.

Miejsce pracy i stanowisko:
Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 53; adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Sądowej.

Stopnie i tytuły zawodowe:
- doktor nauk humanistycznych, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2012 rok;
- magister prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2004 rok;
- magister psychologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2005 rok;
- biegły sądowy z zakresu psychologii przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy w latach 2005 - 2016;
- absolwent Podyplomowego Studium dla Bieglych Sądowych Psychologów "Anima", Katowice, 2007 rok;
- adwokat, Okręgowa Rada Adwokacka w Wałbrzychu;
- psycholog upoważniony do badań psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

Udział w konferencjach naukowych:

międzynarodowych:
- 10th Meeting of the Nordic Network for Research on Psychology and Law, referat pod tytułem: "Content analysis algorithms: an innovative and accurate approach to the statements' veracity assessment", Norweska Akademia Nauk, Oslo/7 - 8 listopad 2014;
- 22nd Conference of the European Association of Psychology and Law, Nikozja 10 - 13 kwiecień 2012 roku, referat pod tytułem: "MASAM: 90% accurate method for credibility assessment and content analysis of adults' statements";
- 22nd Conference of the European Association of Psychology and Law, Nikozja 10 - 13 kwiecień 2012 roku, referat pod tytułem: "New theoretical background for advanced assessment of evidence supplied by the witness";
- 22nd Conference of the European Association of Psychology and Law, Nikozja 10 - 13 kwiecień 2012 roku, referat pod tytułem: "Credibility assessment: if raters are more accurate than methods, do we need content criteria?";
- 4th Cracow Conference of Psychology and Law, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 5 czerwiec 2011, referat pod tytułem: "MASAM: modern content analysis method";
- 20th Conference of the European Association of Psychology and Law, Gotheburg 15 - 18 czerwiec 2010 roku, referat pod tytułem: "MASAM: the more accurate content veracity assessment tool";
- 20th Conference of the European Association of Psychology and Law, Gotheburg 15 - 18 czerwiec 2010 roku, referat pod tytułem: "Interview style and content veracity assessment";
- 19th Conference of the European Association of Psychology and Law, Sorrento 2 – 5 wrzesień 2009 roku, referat pod tytułem “Content criteria: veracity assessment of adult’s statements according to judges and forensic psychology students”.
- 11th European Congress of Psychology, Oslo 7 – 10 lipiec 2009 roku, referat pod tytułem “Forensic veracity assessment: what content criteria are judges using?”;
- 18th Conference of the European Association of Psychology and Law, Uniwersytet w Maastricht, 2 – 5 lipiec 2008 roku, referat pod tytułem: “Forensic veracity assessment of the adult witness’ testimony”;
- 18th Conference of the European Association of Psychology and Law, Uniwersytet w Maastricht, 2 – 5 lipiec 2008 roku, referat pod tytułem: “Validity assessment of the adults’ statements: a multidimensional model based upon Polish forensic practice”;
- British Psychological Society Division of Forensic Psychology Annual Conference, Uniwersytet w Edynburgu, 24 – 26 czerwiec 2008 roku, referat pod tytułem: “Content analysis of an adult witness testimony in family violence case – the Polish model of adult statements veracity assessment”;

krajowych:
- XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Zastosowanie psychologii klinicznej i nauk stykowych w praktyce sądowej; Współczesne modele psychologicznego opiniodawstwa sądowego w sprawach karnych osób dorosłych i nieletnich Interdyscyplinarność opiniodawstwa, referat pod tytułem "Model psychologicznych uwarunkowań wyjaśnień" Uniwersytet Śląski w Katowicach/13 - 14 listopada 2014 roku;
- Perspektywy instrumentalnej i nieinstrumentalnej detekcji kłamstwa, referat pod tytułem Detekcja kłamstwa w zeznaniach świadków dorosłych przy zastosowaniu psychologicznych metod analizy treściowej" Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, 26 września 2014 roku;
- XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego "Psychologia w zmieniającym się świecie", referat pod tytułem "Psychologiczna analiza zeznań świadków z zastosowaniem MASAM: Modelu Wielozmiennowej Analizy Zeznań Świadków Dorosłych", Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 18 - 21 września 2014 roku;
- IV Konferencja Zespołu Badania Wpływu Społecznego "ZaBaWa", referat przygotowany wspólnie z mgr Sylwią Wacławik pod tytułem "Kobiece i męskie charakterystyki treściowe zeznań a prawdopodobieństwo wykrycia kłamstwa", Uniwersytet Śląski w Katowicach,15 - 16 maja 2014 roku;
- XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 21 września 2011 roku, referat pod tytułem: "Współczesne metody analizy treści zeznań świadków dorosłych jako narzędzie oceny psychologicznych uwarunkowań wiarygodności";
- "Prawne i psychologiczne problemy zeznań świadków", Uniwersytet Warszawski, 3 grudzień 2010 roku, referat pod tytułem: "Ocena psychologicznych uwarunkowań wiarygodności zeznań świadków dorosłych, przy zastosowaniu współczesnych metod analizy treściowej";
- XII Konferencja Naukowa z cyklu "Zastosowanie psychologii klinicznej i nauk stykowych w praktyce sądowej" pod tytułem "Teoretyczne, metodologiczne i warsztatowe problemy opiniodawstwa sądowego oraz interwencji psychologiczno – pedagogicznej w Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno-Konsultacyjnych", Uniwersytet Śląski w Katowicach, 15 - 16 listopad 2010 roku, referat pod tytułem: "Ocena psychologicznych uwarunkowań wiarygodności zeznań małoletnich świadków w sprawach rozwodowych";
- XI Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych z cyklu „Zastosowanie psychologii klinicznej i nauk stykowych w praktyce sądowej” pod tytułem „Psychologiczne i pedagogiczne problemy w opiniodawstwie w sprawach cywilnych”, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 18 – 19 listopad 2008 roku, referat pod tytułem: “Predyspozycje opiekuńczo – wychowawcze uczestników postępowań sądowych o przysposobienie i umieszczenie w rodzinie zastępczej”;
- XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, 24 – 27 wrzesień 2008 roku, referat pod tytułem: “Postawy prawników wobec świadków I ich wpływ na rezultaty zeznań”;
- XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, 24 – 27 wrzesień 2008 roku, referat pod tytułem: “Treściowe kryteria psychologicznej oceny wiarygodności zeznań i wypowiedzi osób dorosłych”
- I Poznańskie Forum Psychologiczne - „Psychologia wobec wyzwań współczesności”, Uniwerstytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, 18 styczeń 2008 roku, referat pod tytułem „Oparta na kryteriach analiza treści zeznań (Criteria – Based Content Analysis) jako jedna z metod psychologicznej oceny wiarygodności zeznań świadków dorosłych”.

Publikacje:

Wydane:
1.„Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców zabójstw, cz. 1 wprowadzenie”, Czasopismo: „Palestra”, nr 7-8/2008;
2.„Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców zabójstw, cz. zagadnienia praktyczne”, Czasopismo: „Palestra”, nr 9-10/2008.
3.„Atmosfera przesłuchania”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; „Psychologia zeznań świadków w ćwiczeniach”, pod red.: Stanik J.M., Roszkowska A.;
4. „Autorytet przesłuchującego (wskaźniki i szacowanie)”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; „Psychologia zeznań świadków w ćwiczeniach”, pod red.: Stanik J.M., Roszkowska A.;
5. „Efekt dezinformacji a trafność zeznań”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; „Psychologia zeznań świadków w ćwiczeniach”, pod red.: Stanik J.M., Roszkowska A.;
6. „Komunikacja niewerbalna w relacji przesłuchujący – przesłuchiwany i jej wpływ na efekty zeznań”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; „Psychologia zeznań świadków w ćwiczeniach”, pod red.: Stanik J.M., Roszkowska A.;
7. „Poziom konformizmu świadka a trafność zeznań”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; „Psychologia zeznań świadków w ćwiczeniach”, pod red.: Stanik J.M., Roszkowska A.;
8. „Postawa dominacji przesłuchującego i jej wpływ na efekty zeznań”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; „Psychologia zeznań świadków w ćwiczeniach”, pod red.: Stanik J.M., Roszkowska A.;
9. „Aprobująca a dezaprobująca postawa przesłuchującego a efekty zeznań”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; „Psychologia zeznań świadków w ćwiczeniach”, pod red.: Stanik J.M., Roszkowska A.;
10. „Postawa świadka wobec przesłuchującego a trafność zeznań”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; „Psychologia zeznań świadków w ćwiczeniach”, pod red.: Stanik J.M., Roszkowska A.;
11. „Przesłuchanie pierwotne i wtórne – analiza porównawcza”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; „Psychologia zeznań świadków w ćwiczeniach”, pod red.: Stanik J.M., Roszkowska A.;
12. „Przesłuchanie powtórne a trafność zeznań – Nie pamiętam co zeznałem”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; „Psychologia zeznań świadków w ćwiczeniach”, pod red.: Stanik J.M., Roszkowska A.;
13. „Przesłuchanie powtórzone”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; „Psychologia zeznań świadków w ćwiczeniach”, pod red.: Stanik J.M., Roszkowska A.;
14. „Stres przesłuchania”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; „Psychologia zeznań świadków w ćwiczeniach”, pod red.: Stanik J.M., Roszkowska A.;
15. „Przesłuchanie powtórne a trafność zeznań – To nie są moje zeznania”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; „Psychologia zeznań świadków w ćwiczeniach”, pod red.: Stanik J.M., Roszkowska A.;
16. „Predyspozycje opiekuńczo – wychowawcze uczestników postępowań sądowych o przysposobienie i umieszczenie w rodzinie zastępczej”, w: "Psychologiczno - pedagogiczne problemy trudności i zaniedbań opiekuńczo - wychowawczych w rodzinie oraz sposoby ich rozwiązywania, red.: Stanik J.M., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa.
17. "Psychologiczna analiza treści zeznań świadków i ocena ich wiarygodności"; Czasopismo "Palestra", nr 1-2/2012.
18. "Content analysis algorithms: an innovative and accurate approach to statement veracity assessment", European Polygraph, 2014, Tom Vol. 8,3 (29), Zajęte strony: 8 - 14.
19. Psychologiczna analiza treści zeznań, Acta Universistas Lodzensis Folia Psychologica, 2014, tom 18, zajęte strony: 63 - 79.
20. Rola procesowa biegłego a psychologiczna analiza treści zeznań świadków (W:) Psychologia i prawo. Między teorią a praktyką, (red.): Habzda - Siwek E., Kabzińska J., GWP, Sopot, 2014, zajęte strony: 287 – 302.
21. Model Wielozmiennowej Analizy Zeznań Świadków Dorosłych (MASAM) i charakterystyka treściowa zeznań świadomie fałszowanych, (W) Psychologia sądowa - Wybrane zagadnienia, Szpitalak M., Kasparek K. (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2014, zajęte strony: 227 – 239.
22. Psychologiczne uwarunkowania i ocena wartości dowodowej zeznań (Wybrane zagadnienia), Wojciechowski B.W. (red), Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2015.
23. Opiniowanie i psychologiczna analiza wyjaśnień, [W:] Modele psychologicznego opiniodawstwa sądowego w sprawach karnych osób dorosłych i nieletnich, pod red. Rode D., GWP, Sopot, 2015.
24. Analiza i ocena zeznań świadków, Wojciechowski B.W., GWP, Sopot, 2015.
25. Differential diagnosis of eating disorders with the use of classification trees (decision algorithm), Izydorczyk B., Wojciechowski B.W., "Archives of Psychiatry and Psychotherapy", 2016, Vol. 4.
26. Psychologiczna analiza treści przekazanych przez małoletnich w czasie wysłuchania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych; Wojciechowski B.W. [w:] Rode D. (red.), Problemy jednostki i rodziny w obszarze stosowania prawa. Aspekty psychologiczne, 2016, Wydawnictwo Difin.
27. Psychoterapia w sprawach opiekuńczych: przesłanki, cele, formy pracy terapeutycznej; Czech K., Wojciechowski B.W. [w:] Rode D. (red.), Problemy jednostki i rodziny w obszarze stosowania prawa. Aspekty psychologiczne, 2016, Wydawnictwo Difin.
28. Zeznania i wyjaśnienia. Badania nad oceną i psychologicznymi uwarunkowaniami. Wojciechowski B.W. (red.), 2017, Wydawnictwo Difin.
29. Wojciechowski B.W. (2018). Prawo, psychologia i kwantowa teoria prawdopodobieństwa. Czasopismo Psychologiczne, Vol. 24, Nr 1, str. 61 – 67; DOI: 10.14691/CPPJ.24.1.61
30. Wojciechowski B.W., Pothos E.M. (2018). Is there a conjunction fallacy in legal probabilistic decision making? Frontiers in Psychology, Vol. 9, Nr. 391; DOI: 10.3389/fpsyg.2018.00391
31. Wojciechowski BW, Gräns M., Lidén M. (2018). A true denial or a false confession? Assessing veracity of suspects' statements Rusing MASAM and SVA. PLoS ONE, Vol. 13, Nr 6; DOI: 10.1371/journal.pone.0198211


Pliki do pobrania

Wyniki egzaminu Psychologiczne opiniodawstwo sądowe w sprawach szczególnych (karnych i cywilnych).pdf

Wyniki kolokwium Podstawy prawoznawstwa.pdf

Wyniki egzaminu z dnia 18.06. - Psychologiczne opiniodawstwo sądowe w sprawach szczególnych (karnych i cywilnych).pdf

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii