mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy > Kleszcz-Szczyrba 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy Dla Pracowników Fotoreportaże Spacer po Wydziale Tła do prezentacji Logotypy Historia Instytutu Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną  

dr Renata Kleszcz-Szczyrba

Zakład Psychologii Zdrowia i Jakości Życia

adiunkt


E-mail: --
Pokój: 330
Terminy dyżurów:
rok akademicki 2017/2018
dyżury dydaktyczne w semestrze zimowym:
poniedziałek 11:00-11:30, 15:00-16:00 pok. 330

DYŻUR W SESJI ZIMOWEJ:
poniedziałek 5 lutego 2018: 13:00-14:00 oraz 16:30-17:00 pok. 330
EGZAMIN: 5 luty 2018 godz. 14:00 (st. stacjonarne) godz. 16:00 (st. niestacjonarne) pok. 330

Uwaga: urlop 29.01-2.02

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informuję, że baza testów Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia znajduje się (wyłącznie) w Laboratorium Badawczym WPiPs UŚ. W celu uzyskania dostępu do testów tej bazy uprzejmie proszę o kontakt z mgr. inż. Michałem Sieliwończykiem.
renia2.jpg

2000 - magisterium, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – psychologia
Tytuł pracy: "Dynamika wsparcia w okresie żałoby u kobiet po stracie współmałżonka" (promotor: prof. dr hab. Katarzyna Popiołek)

2005 - doktorat, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - psychologia
Tytuł rozprawy: Zmiana w autoportrecie psychologicznym kobiet po stracie współmałżonka i jej uwarunkowania” (promotor: prof. dr hab. Katarzyna Popiołek). Wyróżniony przebieg obrony.

2008 – ukończone szkolenie podyplomowe z psychoterapii w zakresie podejścia ericksonowskiego w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi

2011 - 2015 - atestowany Czteroletni Kurs Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi przygotowujący do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Zainteresowania naukowe:
psychoterapia (w szczególności podejście ericksonowskie i systemowe)
niespecyficzne czynniki leczące w psychoterapii
zjawiska transowe w hipnozie ericksonowskiej i ich spożytkowanie w procesie psychoterapii
psychoterapeutyczna praca z traumą
psychologiczne aspekty żałoby
psychologia prenatalna i perinatalna

Prowadzone zajęcia:
wprowadzenie do psychoterapii (profil psychologia zdrowia i jakości życia - rok 4)
zastosowanie psychoterapii w praktyce (profil psychologia zdrowia i jakości życia - rok 4)
wprowadzenie do terapii ericksonowskiej (fakultet F7 - rok 4)
propedeutyka psychologii zdrowia i jakości życia (psychologia - rok 3)

Publikacje:

Najważniejsze (recenzowane):

Kleszcz – Szczyrba R. (2001). Dynamika wsparcia w okresie żałoby u kobiet po stracie współmałżonka, W: K. Popiołek [red.], Człowiek w sytuacji zagrożenia. Kryzysy, katastrofy, kataklizmy. Wydawnictwo SPA, Poznań, s. 223-243.

Kleszcz – Szczyrba R. (2010). "Pomagać sobą" - rozważania na temat czynników niespecyficznych w psychoterapii związanych z osobą psychoterapeuty. W: Psychoterapia, 4 (155), s. 61-72.

Kleszcz – Szczyrba R. (2011). Specyficzny objaw (psycho)somatyczny jako sygnał restymulacji traumy - perspektywa psychoterapeutyczna. W: M. Górnik – Durose, J. Mateusiak (red.), Psychologia zdrowia - konteksty i pogranicza. Wydawnictwo UŚl, Katowice, s. 305-320.

Kleszcz – Szczyrba R. (2011). Postrzeganie zmian w autoportrecie psychologicznym przez kobiety po stracie współmałżonka. W: Przegląd Psychologiczny, tom 54, nr 2, s. 141-157.

Kleszcz – Szczyrba R. (2011). Czynniki utrudniające przebieg żałoby po stracie dziecka w okresie prenatalnym - rozważania teoretyczne. W: B. Bereza, M. Ledwoch (red.), O jakości życia z perspektywy człowieka zdrowego i chorego. Tom 2, Wydawnictwo CPPP Scientific Press, Lublin.

Kleszcz – Szczyrba R. (2012). Uwarunkowania zmiany w autoportrecie psychologicznym kobiet po stracie współmałżonka. W: Przegląd Psychologiczny, tom 55, nr 1, s. 41-57.

Kleszcz – Szczyrba R. (2014). Wybrane cechy pacjenta i terapeuty a powodzenie psychoterapii na przykładzie filmu „Buntownik z wyboru”. W: M. Brol, A. Skorupa (red.), Psychologiczna praca z filmem.

Kleszcz – Szczyrba R. (2014). "Nikomu o tym nie mówiłam" - psychoterapia pacjentki z jąkaniem psychogennym. Etap pracy z traumą w ujęciu ericksonowskim. W: Psychoterapia 2 (169), s. 19-30.

Kleszcz – Szczyrba R. (2014). Czas i przestrzeń w psychoterapii – ujęcie problemowe. W: Psychiatria i Psychoterapia, tom 10, nr 1, s. 23-36, ISSN 1895-3166

Kleszcz-Szczyrba R., Gałuszka A. (red.) (2016). Utrata i żałoba - teoria i praktyka, Wydawnictwo UŚl, Katowice.

Kleszcz-Szczyrba R. (2016). Czy każdej utracie potrzebna jest żałoba i czy każdej żałobie potrzebna jest terapia?, W: Kleszcz-Szczyrba R., Gałuszka A. (red.) Utrata i żałoba - teoria i praktyka, Wydawnictwo UŚl, Katowice, s. 111-121, ISSN 0208-6336

Kleszcz-Szczyrba R. (2016). Strata prenatalna i perinatalna jako wyzwanie naszych czasów?, W: Kleszcz-Szczyrba R., Gałuszka A. (red.) Utrata i żałoba - teoria i praktyka, Wydawnictwo UŚl, Katowice, s. 145-154, ISSN 0208-6336

Kleszcz-Szczyrba R. (2016), Żałoba jako doświadczenie transowe, W: Bomber K., Ochotny P. (red.) Oswoić jaskółkę... czyli ze śmierci do życia, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Warszawa, s. 11-23, ISBN: 978-83-940856-3-6

Kleszcz-Szczyrba R., (2017), Specyfika żałoby rodziców po okołoporodowej stracie dziecka (w kontekście hospicyjnej opieki perinatalnej), W: Buczek M., Cieśla A., Ocalić nadzieję - rola i miejsce hospicjum perinatalnego w przestrzeni międzyludzkiej i w systemie opieki zdrowotnej, Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. Tischnera, Kraków.

UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH:

(2008) XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Żyć godnie…”, Poznań 24 – 27 wrzesień 2008
Referat: „Nikomu o tym nie mówiłam” – psychoterapia pacjentki z jąkaniem psychogennym (etap pracy z traumą w ujęciu ericksonowskim).

(2008) XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Żyć godnie…”, Poznań 24 – 27 wrzesień 2008
Referat: „Prawdziwy mężczyzna nigdy nie płacze” – psychoterapia pacjenta z katarem psychogennym w kontekście systemowym.

(2008) I Międzynarodowy Festiwal Psychoterapii „Szlaki w psychoterapii”, Katowice 23-25 listopad 2008.
Referat: Miejsce terapii ericksonowskiej na mapie psychoterapii

(2009) VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Psychologia zdrowia – konteksty i pogranicza”, Zakopane 15-17 maja 2009.
Referat: Specyficzny objaw (psycho)somatyczny jako sygnał restymulacji traumy – perspektywa psychoterapeutyczna.

(2009) VII Ogólnopolska Konferencja Ericksonowska pt. „Zaburzenia psychosomatyczne i somatopodobne”, Poznań 29-30 maja 2009.
Referat: „Dialogi z jedzeniem w tle” – transowe ujęcie problematyki zaburzeń odżywiania się.

(2009) II Międzynarodowy Festiwal Psychoterapii „I co po Freudzie?”, Katowice 25-27 listopad 2009
Referat: Czas i przestrzeń w psychoterapii – od Freuda do wczoraj.

(2011) XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Oblicza współczesnej psychologii - jedność w różnorodności?”, Katowice 18 – 21 wrzesień 2011
Referat: "Luzik i zapięty guzik" - psychoterapia pary małżeńskiej w ujęciu ericksonowskim.

(2011) XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Oblicza współczesnej psychologii - jedność w różnorodności?”, Katowice 18 – 21 wrzesień 2011
Referat: "Śmierć nieuznana" - psychologiczne komplikacje w przebiegu żałoby po stracie dziecka w okresie prenatalnym. Analiza uwarunkowań.

(2011) XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Oblicza współczesnej psychologii - jedność w różnorodności?”, Katowice 18 – 21 wrzesień 2011
Referat: Zmiana w autoportrecie psychologicznym kobiet po stracie współmałżonka i jej uwarunkowania.

(2011) II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu "Psychologia w medycynie, medycyna w psychologii" pt. "Jakość życia w zdrowiu i chorobie", Lublin 23 – 24 wrzesień 2011
Referat: Czynniki utrudniające przebieg procesu żałoby po stracie dziecka w okresie prenatalnym - analiza teoretyczna.

(2012) Konferencja Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Osoba terapeuty. Relacja terapeutyczna”, Kraków 19-21 październik 2012
Referat: „Pomagać sobą” – rozważania na temat czynników niespecyficznych w psychoterapii związanych z osobą psychoterapeuty.

(2013) 27th Conference of the European Health Psychology Society "Well-being. Quality of Life and Caregiving", Bordeaux, France,
July 16-20 2013
Poster: Change in psychological self-portrait of widows and conditions of this change.

(2014) I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Utrata i żałoba - teoria i praktyka", Katowice, 29-30 maja 2014
Referat: Czy każdej utracie potrzebna jest żałoba i czy każdej żałobie potrzebna jest terapia?

(2014) I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Utrata i żałoba - teoria i praktyka", Katowice, 29-30 maja 2014
Referat: "Ciche straty" - radzenie sobie ze strata prenatalnymi i perinatalnymi jako wyzwanie naszych czasów?

(2014) Konferencja Naukowa "Schizofrenia w rodzinie - pomoc rodzinom w sytuacji choroby", Rybnik, 23 października 2014
Referat: "Po co rodzinie schizofrenia?" - systemowe rozumienie choroby

(2015) II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Utrata i żałoba - teoria i praktyka", Warszawa: 22 maja 2015
Referat: "Proces żałoby jako doświadczenie transowe"

(2015) Konferencja Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Między dobrem pacjenta, dobrem terapeuty a dobrem systemu”, Kraków 16-18 październik 2015
Referat: „(Nie)pamiętana żałoba” – perinatalna strata bliźniaka jako determinanta jakości życia (studium przypadku).

(2017) Konferencja Naukowa "Doceńmy każde życie", Sejm RP, Warszawa 28 stycznia 2017
Referat: Hospicjum Perinatalne nadzieją na godne przyjęcie każdego życia - aspekt psychologiczny.

(2017) Konferencja Naukowa "Ocalić nadzieję", Rola i miejsce hospicjum perinatalnego w przestrzeni międzyludzkiej i w systemie opieki zdrowotnej, Kraków 11-12 marca 2017
Referat: Specyfika żałoby u rodziców po okołoporodowej stracie dziecka.

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii