mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy > Baran 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy Dla Pracowników Fotoreportaże Spacer po Wydziale Tła do prezentacji Logotypy Historia Instytutu Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną  

mgr Lidia Baran

Zakład Psychologii Klinicznej i Sądowej

asystent


Tel. (32) 359 97 16
E-mail: --
Pokój: 438
Terminy dyżurów:
Wtorek 10:00-12:00 (dyżur administracyjny)
Czwartek 15:00-16:00
Czwartek 17:30-18:30
Spotkania w innym terminie proszę ustalać mailowo.
share.jpg

Opiekun II roku studiów wieczorowych kierunku PSYCHOLOGIA.

Publikacje:

Pełny wykaz prac dostępny na: https://www.researchgate.net/profile/Lidia_Baran

Hyla, M., Baran, L., Pilch, I. (2017). Między myślą a czynem – o pomiarze utajonych konstruktów psychicznych za pomocą Implicit Relational Assessment Procedure. Czasopismo Psychologczne, 23(2), 347-358.

Chudzicka-Czupała, A., Baran, L. (2016). Skłonność do moralnego dystansowania się studentów a ich intencje nieuczciwego zachowania się i reakcji na nieuczciwość akademicką innych. Chowanna, 1 (46), 251-272.

Baran, L., Hyla, M. (2015). Mental Health in Acceptance and Commitment Therapy (ACT). W: T. M. Ostrowski, I. Sikorska, K. Gerc (red.), Resilience and health in a fast-changing world (s. 153-166). Kraków: Jagiellonian University Press.

Sanecka, E., Baran, L. (2015). Explicit and implicit attitudes toward academic cheating and its frequency among university students. Polish Journal of Applied Psychology, 13 (2), 69-92.
Dostęp:http://www.pjap.psychologia.uni.wroc.pl/sites/default/files/2015/13/2/4/Elz%CC%87bieta%20Sanecka%2C%20Lidia%20Baran-2015-13-2-4.pdf

Baran, L. (2015). Pokolenie Y – rodzina w cyfrowym świecie. W: P. Barańska (red.), Rodzice i dzieci (w) sieci (s. 135-150). Stalowa Wola: Wydawnictwo KUL.

Baran, L. (2014). Psychologiczne aspekty małżeństw binacjonalnych. W: J. Zimny (red.), Rodzina. Powołanie – zadania – zagrożenia (s. 1209-1225). Stalowa Wola: Wydawnictwo KUL.

Baran, L., Misiewicz, M. (2014). Cyberprzestrzeń – nowe miejsce spotkań. Teoretyczna i psychologiczna analiza wirtualnych społeczności. W: M. Wysocka-Pleczyk, K. Tucholska (red.), Człowiek zalogowany 2. Wirtualne społeczności (s. 7-16). Kraków: Biblioteka Jagiellońska.
Dostęp: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=276170&from=publication

Pilch, I., Baran, L. (2013). Personal values, perceptions of unfairness in social exchange and happiness among young voters and non-voters in Poland. Political Preferences, 4, 99-114.
Dostęp: http://www.badania-elektoratu.us.edu.pl/numer4.html

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii