mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy > Latusek 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy Fotoreportaże Dla Pracowników Spacer po Wydziale Tła do prezentacji Logotypy Historia Instytutu  

mgr Anna Latusek

asystent


E-mail: --
Pokój: 242
Terminy dyżurów:
wtorek 11:30-13:45
wtorek 18:45-19:30
W razie konieczności spotkania w innym terminie proszę o kontakt.
a.zytecka.jpg

Konferencje naukowe:

18-19 października 2018 r.; Uniwersytet Śląski w Katowicach; II Ogólnopolska Konferencja Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych; Mandal, E., Latusek, A. referat pt."Style miłości oraz style przywiązania, psychiczna kobiecość i męskość, makiawelizm, narcyzm, inteligencja emocjonalna i lęk u osób porzucających partnerów w bliskich związkach"

12-13 października 2016 r.; Katowice; I Ogólnopolska Konferencja Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych; Latusek, A., wystąpienie: Płeć biologiczna i płeć psychiczna a taktyki utrzymywania przy sobie partnera w bliskich związkach.

13-14 maja 2016 r.; Kraków, VI Konferencja Zespołu Badania Wpływu Spolecznego "ZaBaWa"; Latusek, A., plakat z wystąpieniem: Wymiary przywiązania a taktyki utrzymywania przy sobie partnera w bliskich związkach (nagroda za najlepszy plakat)

15-16 maja 2015 r., Warszawa, V Konferencja Zespołu Badania Wpływu Społecznego "ZaBaWa"; Latusek, A., poster: Odczuwanie zazdrości a gotowość do jej indukowania u partnera w bliskim związku

18-21 września 2014 r.; Bydgoszcz, XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; Mandal, E., Latusek, A., wystąpienie: Postawa wobec miłości, makiawelizm, kobiecość, męskość, lęk i style przywiązania u osób wykazujących skłonność do częstego porzucania partnerów w bliskich związkach

05-07 września 2014 r.; Warszawa; XI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej; Mandal, E., Latusek, A., Moroń, M., poster: Atrakcyjność fizyczna kobiet i mężczyzn stosujących taktykę adonizacji a ocena ich moralności, kobiecości i męskości, sprawczości i wspólnotowości

28-30 maja 2014 roku; Lublin; XXIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej; Żytecka, A. i Mandal, A. ; wystąpienie: Przywiązanie do miejsca zamieszkania u osób w różnym wieku15-16 maja 2014 roku; Katowice; IV Konferencja Zespołu Badania Wpływu Społecznego "ZaBaWa"; Mandal, E., Żytecka, A. i Moroń, M., wystąpienie: Atrakcyjność fizyczna a postrzeganie osób stosujących strategię adonizacji13-15 września 2013 roku; Kraków; X Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej; Mandal, E., Żytecka, A. i Moroń, M., poster: Wzajemna atrakcyjność i doświadczenia w bliskich związkach a odczuwanie i indukowanie zazdrości27-29 maja 2013 roku; Gdańsk; XXII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP; Mandal, E., Żytecka, A., wystąpienie: Style przywiązania i lęk u osób porzucających w bliskich związkach16 maja 2013 roku; Warszawa; "Wokół wpływu społecznego" III Interdyscyplinarna Konferencja ZaBaWy; Mandal, E., Moroń, M., Żytecka, A., wystąpienie: Wywoływanie zazdrości jako metoda wywierania wpływu w bliskich związkach

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Psychologia Społeczna (Psychologia)
Społeczna Psychologia Stosowana (Psychologia)
Komunikacja interpersonalna (Psychologia)
Laboratorium Umiejętności Społecznych (Psychologia)
Trening interpersonalny (Doradztwo Filozoficzne i coaching)
Laboratorium Doskonalenia Umiejętności Interpersonalnych (Doradztwo Filozoficzne i coaching)

Publikacje:

Mandal, E., Latusek, A. (2018). Love attitudes, psychological femininity and masculinity, Machiavellianism, narcissism, and emotional intelligence of rejectors in close relationships. Current Issues in Personality Psychology.

Latusek, A. (2017). Wymiary przywiązania, płeć psychologiczna i samoocena osób będących w bliskich związkach a taktyki utrzymywania przy sobie partnera. W: E. Mandal (red.) Kobiety, mężczyźni i bliskie związki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mandal, E., Latusek, A., Moroń, M. (2015). Oczarować i przekonać. Postrzeganie osób wykorzystujących fizyczną atrakcyjność w wywieraniu wpływu na innych, W: E. Mandal, D. Doliński, (red.) Wpływ społeczny w sytuacjach codziennych i niecodziennych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s.17-45

Mandal, E., Moroń, M. i Latusek, A. (2015). Wzbudzanie zazdrości jako metoda wywierania wpływu w bliskich związkach. Psychologia Społeczna, 2

Mandal, A., Latusek, A. (2015). Przywiązanie do miejsca zamieszkania w biegu życia. Psychologia Rozwojowa, 20(2)

Mandal, E., Latusek, A. (2014). Attachment styles and anxiety of rejecters in intimate relationships. Current Issues in Personality Psychology, 2(4), 185-195

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii