mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jeste¶ w >> Instytut > Pracownicy > Wałach-Bi¶ta 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy Fotoreportaże Dla Pracowników Spacer po Wydziale Tła do prezentacji Logotypy Historia Instytutu Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodzin±  

dr Zuzanna Wałach-Bi¶ta

Zakład Psychologii Społecznej i ¦rodowiskowej

asystent


E-mail: --
Pokój: 242
Terminy dyżurów:
wtorek: 10.00 - 12.00
czwartek: 13.00 - 14.00

W razie potrzeby spotkania w innym terminie proszę o kontakt mailowy.
Zuza Wałach-Bi¶ta - Zuza.jpg

Zainteresowania naukowe:
psychologia sportu: emocje przedstartowe i postartowe w zawodach, lęk przed sukcesem w¶ród sportowców, wpływ lęku na poziom wykonania, funkcjonowanie drużyn sportowych, motywacja osi±gnięć, trening mentalny
psychologia różnic międzypłciowych w szczególno¶ci kobieco¶ć w sporcie
stereotyp kobieco¶ci i męsko¶ci

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
- Psychologia społeczna stosowana
- Psychologia społeczna
- Przedmioty fakultatywne: Psychologia sportu: Team Building w Sporcie
- Laboratorium Umiejętno¶ci Społecznych

Członkostwo w towarzystwach naukowych:
- Polskie Towarzystwo Psychologii (PTP), sekcja Psychologii Sportu
- European Federation of Sport Psychology (FEPSAC)
- European Network of Young Specialists in Sport Psychology (ENYSSP)
- Association for Applied Sport Psychology (AASP)
- Zespół ds. Psychologii Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Publikacje:

Wałach-Bi¶ta, Z. (2015). Sposoby wywierania wpływu a podejmowane decyzje sędziowskie w koszykówce. W: E. Mandal i D. Doliński (red.), Wpływ społeczny w sytuacjach codziennych i niecodziennych (s. 203-228), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Wałach-Bi¶ta, Z. (2015). The construction and empirical verification of the Sense of Team Efficacy Questinnaire (Kwestionariusz Poczucia Drużynowej Skuteczno¶ci). Baltic Journal of Health and Physical Activity, 7(1), 14-28.
Wałach-Bi¶ta, Z. (2014). Leadership Scale for Sports - theoretical background and review of psychometric properties research. Ceska kinantropologie, 18(3), 67-76.
Wałach-Bi¶ta, Z. (2013). A Polish adaptation of Leadership Scale for Sports – a questionnaire examining coaching behavior. Human Movement, 14 (3), 265-274.
Wałach-Bi¶ta, Z. (2013). Leaderhip in sports - athletes’ expectations of the coach and his or her exhibited behavior. W: J. Kosiewicz i K. Obodyński (red.), Social Sciences of Sport – Assumptions and Perspectives (s. 82-91), Rzeszów, Warszawa: Uniwersytet Rzeszowski.
Wałach-Bi¶ta, Z. (2013). Przywództwo w sporcie - oczekiwania zawodników wobec trenera a jego zachowanie prezentowane. W: J. Kosiewicz, T. Michaluk i K. Pezdek (red.), Nauki społeczne wobec kultury fizycznej i sportu (s. 138-150), Studia i Monografie AWF we Wrocławiu nr 114, Wrocław: Wydawnictwo AWF Wrocław.
Wałach-Bi¶ta, Z. (2012). Sytuacja interpersonalna a spójno¶ć grupowa. Charakterystyka młodzieżowej drużyny piłkarskiej. Rocznik Naukowy, AWFiS w Gdańsku, t.XXII, 41-52.
Wałach-Bi¶ta, Z. (2012). Czy sukcesu sportowego można się obawiać?. Sport Wyczynowy, 2, 82-89.

Udział w wybranych konferencjach naukowych:

14.07.2015-19.07.2015; Bern, Szwajcaria; 14th European Congress of Sport Psychology, Sport Psychology - Theories and Applications for Performance, Health and Humanity (Europejski Kongres Psychologii Sportu) Tytuł prezentacji własnej: The influence of the development of group processes in the preparation period on the effectiveness of teams in the regular season

18.09.2014-21.09.2014; Bydgoszcz, Polska; XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. Psychologia w zmieniaj±cym się ¶wiecie; Tytuł wyst±pienia: „Poczucie drużynowej skuteczno¶ci i satysfakcja w sporcie -
narzędzia do badania procesów grupowych”

30.05.2014; Kraków, Polska; Rola czynników psychicznych w rozwoju kariery sportowej; Tytuł prezentacji własnej: „Polska wersja Skali Przywództwa w Sporcie - kwestionariusz do badania zachowań trenera”

15.05.2014-16.05.2014; Katowice, Polska; IV Konferencja Zespołu Badania Wpływu Społecznego „ZaBaWa”; Tytuł prezentacji własnej: „Sposoby wywierania wpływu oraz ich konsekwencje na decyzje sędziowskie w koszykówce”

19.06.2013-21.06.2013; Praga, Czechy; International scientific conference - Physical activity in science and practice; Tytuł prezentacji własnej: „Polish version of Leadership Scale for Sports – a questionnaire for examining coaching behavior” i „The emotional profile of competition climbing champion”

10.12.2012; Gdańsk, Polska; Ogólnopolska Konferencja Naukowa … i po Euro 2012! Refleksje psychologiczne i prawne; Tytuł prezentacji własnej: „Sytuacja interpersonalna a spójno¶ć młodzieżowej drużyny”


Pliki do pobrania

Psychologia społeczna 2017/2018 - Psychologia społeczna 2017:2018.pdf

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii U¦ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii