mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA > Moroń 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA Fotoreportaże Spacer po Wydziale Logotypy Historia Instytutu  

dr Marcin Moroń

adiunkt


E-mail: --
Pokój: 240
Terminy dyżurów:
Semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020
wtorki: 13.00 - 13.45
czwartki: 13.00 - 13.45

Po uprzednim kontakcie mailowym możliwe jest uzgodnienie innego terminu spotkań/konsultacji. W razie trudności związanych z funkcjonowaniem poczty uniwersyteckiej (us.edu.pl), proszę o korzystanie z adresu: moron.marcin@gmail.com.
Moroń_2105-003.jpg

Zainteresowania naukowe:


Umiejętności emocjonalne, teoria umysłu (ToM), agresywność relacyjna, wrażliwość na wzmocnienia, funkcjonowanie w związkach romantycznych

Życiorys naukowy (CV):


2011 - tytuł magistra psychologii (Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) - "Rozumienie emocji i empatia a tendencje prospołeczne" (promotor: dr Maciej Janowski)
2011 - asystent w Katedrze Psychologii Społecznej i Środowiskowej Uniwersytetu Śląskiego (kierownik: prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal)
2011 – 2015 studia III stopnia w zakresie psychologii (Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
2015 – 2016 studia podyplomowe Psychologia transportu z elementami psychodiagnostyki (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach)
2017 – 2018 Podyplomowe Studia Rodziny (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego)
2018 – stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia (Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego) - "Wrażliwość na wzmocnienia a sposoby reagowania na krzywdy w związkach romantycznych" (promotor: prof. zw dr hab. Eugenia Mandal)

Członkostwo w towarzystwach naukowych:


European Association of Social Psychology
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka

Konferencje naukowe:2019

21 listopada 2019; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach; Widzę - rozumiem - reaguję! Konferencja szkoleniowa w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej dla nauczycieli, szkolnych psychologów i pedagogów z katowickich placówek oświatowych; referat pt. "Rola psychologii w edukacji antydyskryminacyjnej"

20-22 wrzesień 2019; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; XVI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej; Moroń, M. i Mandal., E. (referat): "Tylko ci, którym ufasz, mogą cię zdradzić? Zaufanie a mechanizmy samoregulacji w reakcji na wykroczenia partnera romantycznego"

03 czerwiec 2019; Uniwersytet w Białymstoku; Ogólnopolska Konferencja Naukowa "(R)ewolucje narzeczeństwa"; referat pt. "Stawać się sobą we współzależności... (R)ewolucja tożsamości a psychologiczne funkcje narzeczeństwa"

12 kwiecień 2019; Uniwersytet Śląski w Katowicach; Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dialog w profilaktyce uzależnień - interdyscyplinarna perspektywa działań makrospołecznych"; warsztat pt. "Analiza skryptu życiowego jako metoda profilaktyki zachowań ryzykownych

2018

18-19 październik 2018; Uniwersytet Śląski w Katowicach; II Ogólnopolska Konferencja Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych; referat pt. "Mobilizowanie wsparcia, czy unikanie samotności? Inteligencja emocjonalna a afektywny komponent zadowolenia z życia" oraz referat pt. "Patrz, co przez Ciebie zrobiłem... Zniekształcenia świadomości emocjonalnej a relacyjna agresywność względem partnera romantycznego"

21-23 wrzesień 2018; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; XV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej; Mandal, E. i Moroń, M., Kwestionariusz Wsparcia w Małżeństwie i Bliskich Związkach (poster); Mandal, A. i Moroń, M., Miejsca bliskie - miejsca obce... Typologia przywiązania do miejsca i ustrukturyzowana jakościowa metoda jego pomiaru (poster)

25-27 kwiecień 2018; Uniwersytet Śląski w Katowicach; Ogólnopolska Konferencja Coachingu (z)Rozum siebie. Nowoczesne podejścia do człowieka w psychologii i coachingu; warsztat pt. "Skrypto-odporni? Psychologia skryptu życiowego w podejściu analizy transakcyjnej"

2017

21-24 wrzesień 2017 r.; Gdańsk: Uniwersytet Gdański; 36. Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; Mandal, E. i Moroń, M.: Wyrwać się ze złotej (?) klatki... Jak kobiety opierają się strategiom utrzymywania ich przy sobie przez mężczyzn? Rola orientacji interpersonalnych, schematu Ja i samooceny.

18-19 maja 2017 r.; Lublin; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; VII Konferencja "Bliżej emocji"; referat pt. "Jak inteligencja emocjonalna sprzyja dobrostanowi? Mediacyjna rola pozytywnego i negatywnego afektu oraz stylu przetwarzania emocji"

19-20 maja 2017 r; Lublin; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; VII Konferencja Zespołu Badania Wpływu "ZaBaWa"; E. Mandal, M. Moroń (UŚ) - Asertywni, dominujący i ulegli... Osobowościowe uwarunkowania wywierania wpływu a sekwencyjne strategie wpływu w romantycznych związkach

2016

12-13 października 2016; I Ogólnopolska Konferencja Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych; Uniwersytet Śląski w Katowicach; referat pt. "Wrażliwość na wzmocnienia a agresywność relacyjna wobec partnera romantycznego i poczucie wiktymizacji w związku romantycznym"; poster pt. " Między pragnieniem bliskości a unikaniem zranienia... Konfirmacyjna analiza modelu motywacji dążenia i unikania w związkach romantycznych"

15-18 września 2016; XIII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej w Uniwersytecie SWPS i Uniwersytecie Wrocławskim; referat pt. "Rewanż, unikanie, czy życzliwość... Uwarunkowania reakcji na wykroczenia relacyjne u mężczyzn i kobiet w związkach romantycznych"

2 czerwca 2016; Ogólnopolska konferencja naukowa "Oblicza przebaczenia" w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; referat: "By przebaczać tym, których kochamy... Strategie regulacji emocjonalnej jako predyktor reakcji na transgresje moralne partnera w związku romantycznym"

13-14 maja 2016; VI Konferencja Zespołu Badania Wpływu Spolecznego "ZaBaWa" w Krakowie; referat: "Czy wystarczy poprosić? Przewidywanie efektywności prostej prośby - rola perspektywy sprawcy vs. biorcy i aktywizacji empatii" (wyróżniony spośród referatów w sesji)

2015

03-06 września 2015; XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej w Łodzi; poster pt. "Płeć czy narodowość - co dzieli bardziej? Infrahumanizacja w sytuacji aktywizowania złożonej kategoryzacji społecznej"

01-03 czerwca 2015; XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej w Warszawie; referat pt. "Zdolności emocjonalne a motywacja epistemiczna wśród adolescentów i osób w okresie wyłaniającej się dorosłości"

15-16 maja 2015; Warszawa; V Konferencja Zespołu do Badania Wpływu Społecznego „ZaBaWa”; poster pt. "Stany afektywne osób doświadczających i wywierających wpływ społeczny w związkach romantycznych"

2014

04-05 grudnia 2014 r.; Katowice; Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Złość. Agresja. Przemoc. Współczesne ujęcie odwiecznego problemu"; Moroń, M., Doktor, A. i Walaszczyk, K.: Agresywność relacyjna: Rola umiejętności emocjonalnych i samokontroli

18-21 września 2014 r.; Bydgoszcz; XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. "Psychologia w zmieniającym się świecie"; referat "Zdolności emocjonalne a postrzegana jakość relacji interpersonalnych"

05-07 września 2014 r.; Warszawa; XI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej; Mandal, E., Latusek, A., Moroń, M., Atrakcyjność fizyczna kobiet i mężczyzn stosujących taktykę adonizacji a ocena ich moralności, kobiecości i męskości, sprawczości i wspólnotowości; Mandal, E. i Moroń, M., Rola stylów i wymiarów tożsamości dla samooceny kobiet;

28-30 maja 2014 roku; Lublin; XXIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej; Mandal., E. i Moroń, M., Style i wymiary tożsamości a tożsamość płciowa kobiet w okresie wyłaniającej się dorosłości;

15-16 maja 2014 roku; Katowice; IV Konferencja Zespołu Badania Wpływu Społecznego "ZaBaWa"; Mandal, E., Żytecka, E. i Moroń, M., Atrakcyjność fizyczna a postrzeganie osób stosujących strategię adonizacji; Brachman, A. i Moroń, M., Strategie autoprezentacji stosowane w czasie pierwszej randki; KN Psychologii Społecznej "Influence" i Moroń, M., Zarażanie się fazowymi zmianami emocji a uleganie wpływowi społecznemu

2013

13-15 września 2013 roku; Kraków; X Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej; referat pt.: "Kompetencje empatyczne a zjawisko infrahumanizowania grup obcych";

13-15 września 2013 roku; Kraków; X Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej; Mandal, E. i Moroń, M.: Atrakcyjność interpersonalna, wartościowanie współzawodnictwa i kompetencji akademickich a postawa wobec adonizacji u młodych kobiet (referat); Mandal, E., Żytecka, A. i Moroń, M.: Wzajemna atrakcyjność i doświadczenia w bliskich związkach a odczuwanie i indukowanie zazdrości (plakat);

27-29 maja 2013 roku; Gdańsk; XXII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP pt. "Społeczny kontekst rozwoju"; referat pt. "Emocjonalne i poznawcze uwarunkowania agresywności relacyjnej wśród adolescentów i młodych dorosłych"

23-24 maja 2013 roku; Lublin; "Bliżej emocji V"; plakat pt. "Błędy przetwarzania informacji o złości, lęku, smutku, wstydzie i winie a przystosowanie w wybranych kontekstach (samotność, zachowania prospołeczne, bliskie związki)"

16 maja 2013 roku; Warszawa; "Wokół wpływu społecznego" III Interdyscyplinarna Konferencja ZaBaWy; referat pt. "Wywoływanie zazdrości jako metoda wywierania wpływu w bliskich związkach" (drugi autor)

16 maja 2013 roku; Warszawa; "Wokół wpływu społecznego" III Interdyscyplinarna Konferencja ZaBaWy; referat pt. "Atrakcyjność fizyczna i samoocena a postawa wobec adonizacji" (drugi autor)

23 kwietnia 2013 roku; Katowice; "W stronę zdrowego głosu i skutecznej komunikacji"; referat pt. "Co analiza głosu może powiedzieć/mówi psychologowi?"

2012

12 - 14 września 2012 roku; Sopot; IX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej; plakat pt."Rozumienie emocji, empatia a agresywność u adolescentów"

12 - 14 września 2012 roku; Sopot; IX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej; plakat pt."Interpersonalne konsekwencje jawnych i ukrytych postaw wobec władzy i seksualności" (współautor)

28 - 30 maja 2012 roku; Zielona Góra; XXI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej; referat pt. "Rozumienie emocji, empatia a tendencje prospołeczne u adolescentów;

21 maja 2012 roku; Kraków; XVI Ogólnopolska Konferencja "Przeciw przemocy w rodzinie"; referat pt. "Stereotypu płci i ich udział w kształtowaniu relacji w rodzinie";

19 - 20 maja 2012 roku; Wrocław; II Konferencja ZaBaWy "Wokół wpływu społecznego"; plakat pt. "Kwestionariusz do pomiaru poglądów na temat władzy w związkach seksualnych" (współautor; wyróżnienie);

26 marca 2012 roku; Poznań; Ogólnopolska Konferencja "Wokół problematyki samotności i wsparcia społecznego - teoria - metodologia i empiria"; referat pt. "Umiejętności emocjonalne a samotność"

17 marca 2012 roku; Poznań; III Ogólnopolska Konferencja "Między psychologia a sztuką"; referat pt. "(Czy)(Jak) mozna być twórczym emocjonalnie? Kreatywność emocjonalna"

2011

18 - 21 września 2011 roku; Katowice; XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego "Oblicza współczesnej psychologii - jedność w różnorodności?"; referat pt. "Kompetencje emocjonalne kobiet i mężczyzn w kontekście funkcjonowania w bliskich związkach" (współautor)

8 - 10 września 2011 roku; Poznań; VIII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej "Psychologia świata społecznego"; plakat pt. "Rozumienie emocji i empatia a tendencje prospołeczne"

19 – 20 marca 2011 roku; Kraków; „Nauka – ludzka rzecz. Pozamerytoryczne determinanty rozwoju nauk empirycznych”; referat pt. „Herbatka z ekspertem czyli o sposobach prezentacji wiedzy eksperckiej w programach telewizji śniadaniowej” (współautor)

2010

31 maja – 2 czerwca 2010 roku; Wrocław, Złotniki Lubawskie; V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „HOMO NATURALIS – człowiek, przyroda, przestrzeń w myśl rozwoju zrównoważonego”; referat pt. „Zrównoważony rozwój – między wrodzonymi predyspozycjami a świadomie przyjmowanymi postawami” (współautor)

28 maja 2010 roku; Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego; Katowice; konferencja pt. „Dzień Darwina 2010”; referat pt. „Ewolucyjne perspektywy w psychologii klinicznej”

25 marca 2010 roku; Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego; Katowice; konferencja interdyscyplinarna pt. „Psychologia egzystencjalna – wczoraj i dziś”; referat pt. „Psychoza jako ekspresja własnego sposobu istnienia. Ronalda Lainga koncepcja zaburzeń psychotycznych”

19 – 20 marca 2010 roku; Uniwersytet Jagielloński; Kraków; konferencja pt. „Seksualność człowieka w kulturze, nauce i terapii” (rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne); plakat pt. „Neurobiologia emocjonalnych systemów pożądania, miłości romantycznej i przywiązania w związkach seksualnych”

26 luty 2010 roku; Instytut Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza; Poznań; I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Między psychologią a sztuką”; plakat pt. „Związki wybranych charakterystyk psychologicznych z twórczością członków amatorskich klubów filmowych”

2009

11 grudnia 2009 roku; Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego; Katowice; Konferencja Naukowa „GÓRY w psychologii, filozofii i kulturze”; referat pt. „Analiza współzależności między wybranymi charakterystykami psychologicznymi a postawą wobec gór”

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w semestrze letnim roku akad. 2018/2019:


Psychologia społeczna
Laboratorium Umiejętności Społecznych

Publikacje:

2020

Moroń, M. (2020). The affect balance and depressiveness as mediators between trait emotional intelligence and life satisfaction. Personality and Individual Differences, 155. 109732. doi: 10.1016/j.paid.2019.109732. link

2019

Mandal, E., i Moroń, M. (2019). Contingencies of self-worth and global self-esteem among college women: The role of masculine and feminine traits endorsement. Social Psychological Bulletin, 14(3): e33507. doi: 10.32872/spb.v14i1.33507 pdf

2018

Moroń, M., Doktor, A. i Glinka, K. (2018). Relational aggressiveness in adolescence: Relations with emotional awareness and self-control. Social Psychological Bulletin 13(4): e28302. doi: 10.32872/spb.v13i4.28302. pdf

Moroń, M. (2018). Perceived emotional intelligence and life satisfaction: The mediating role of the positivity ratio. Current Issues in Personality Psychology, 6(3), 212-223. doi: 10.5114/cipp.2018.75650. pdf

Moroń, M., Glinka, K. i Doktor, A. (2018). Acknowledging feelings to enhance prosociality: Emotional awareness and prosocial behaviors in adolescence. The New Educational Review, 51, 269-280. doi: 10.15804/tner.2018.51.1.22 pdf

2017

Mandal, E. i Moroń, M. (2017). Kwestionariusz Wsparcia w Małżeństwie i Bliskich Związkach. Przegląd Psychologiczny, 60(3), 399-417. pdf

Mandal, E. i Moroń, M. (2017). Wyrwać się ze złotej (?) klatki... Strategie opierania się przez kobiety strategiom utrzymywania ich przy sobie przez mężczyzn. W: E. Mandal (red.), Kobiety, mężczyźni i bliskie związki (s. 32-75). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Moroń, M. (2017). Między potrzebą bliskości a unikaniem zranienia... Konfirmacyjna analiza modelu motywacji dążenia i unikania w związkach romantycznych. W: E. Mandal (red.), Kobiety, mężczyźni i bliskie związki (s. 145-168). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mandal, A. i Moroń, M. (2017). Skala Typów Przywiązania do Miejsca według typologii Davida M. Hummona (1992) - ustrukturyzowana jakościowa metoda badania przywiązania do miejsca zamieszkania. Psychologia Społeczna, 12, 2, 185-204. pdf

2016

Moroń, M. (2016). Rozumienie emocji a agresywność i wrogość. Mediacyjna rola empatii, aleksytymii i makiawelizmu. Psychologia Społeczna, 11, 3, 321-338. pdf

Mandal, A. i Moroń, M. (2016). Skala Przywiązania do Miejsca – polska adaptacja The Measure of Place Attachment Daniela R. Williamsa i Jerrego J. Vaske (2003). Psychologia Społeczna, 11, 2, 211-222. pdf

Moroń, M., Grzywnowicz, P., Łojan, A., Szyszłow, M. i Warlewska, E. (2016). Wrażliwość na wzmocnienia a zazdrość w związkach romantycznych. Roczniki Psychologiczne, 19, 179-190. pdf

2015

Mandal, E. i Moroń, M. (2015). Kwestionariusz Sekwencyjnych Technik Wpływu w Romantycznych Związkach. Psychologia Społeczna, 4, 455-477. doi: 10.7366/1896180020153507. pdf

Mandal, E., Latusek, A. i Moroń, M. (2015). Oczarować i przekonać. Postrzeganie osób wykorzystujących fizyczną atrakcyjność w wywieraniu wpływu na innych. W: E. Mandal i D. Doliński (red.), Wpływ społeczny w sytuacjach codziennych i niecodziennych (s. 17-45). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Brachman, A. i Moroń, M. (2015). Strategie autoprezentacji w czasie pierwszej randki. W: E. Mandal i D. Doliński (red.), Wpływ społeczny w sytuacjach codziennych i niecodziennych (s. 46-65). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mandal, E., Moroń, M. i Latusek, A. (2015). Wzbudzanie zazdrości jako metoda wywierania wpływu w bliskich związkach. Psychologia Społeczna, 2, 192-209. doi: 10.7366/1896180020153306. pdf

Moroń, M. (2015). Poznawcze i emocjonalne predyktory agresywności relacyjnej: Rola zdolności rozumienia emocji, afektywnych reakcji empatycznych i wrogości. Doniesienie wstępne. Psychologia Społeczna, 1, 36-55. doi: 10.7366/1896180020153203. pdf

Moroń, M. (2015). Mate preferences toward agency and communion. Letters on Evolutionary Behavioral Science, 6, 1-4. doi: 10.5178/lebs.2015.32. pdf

Raport z badań w ramach projektu międzynarodowego Erasmus Plus:
Cebula, J., Dyduch, K., Kmiecik, A., Nijak, N., Świtała, M., Wieczorek, M., & Żyta, M. (under supervision of Mandal, E., & Moroń, M.) (2015). Mathematical Duel Plus participants' functioning in multinational team competition. Gender, gender identity, cognitive abilities and mathematical performance. A report of Mathematical Duel Plus 2015-17. Erasmus Plus Programme. pdf

2014

Moroń. M. (2014). W świat psychozy. Zaburzenia schizofreniczne w filmach „Pająk” (Spider) oraz „Piękny umysł” (A Beautiful Mind). W: M. Brol i A. Skorupa (red.), Psychologiczna praca z filmem (s. 223-290). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Moroń, M. (2014). Emotion understanding, interpersonal competencies and loneliness among students. Polish Psychological Bulletin, 45, 223-239. doi: 10.2478/ppb-2014-0028. pdf

2012

Moroń, M. (2012). Konstrukcja i weryfikacja empiryczna Kwestionariusza Zachowań Prospołecznych (PBQ) oraz Paraprojekcyjnego Kwestionariusza Tendencji Prospołecznych (PKTP) dla Młodzieży. Psychologia Społeczna, 4, 379-397. pdf

2011

Moroń, M. (2011). „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Łk, 17, 19). Religijność a zdrowie. Analiza psychologiczna. Initium. Czasopismo Poszukiwań Teologicznych, 41-42, 18-50.

Jach, Ł. i Moroń, M. (2011). „Herbatka z ekspertem” – o sposobach prezentowania eksperckiej wiedzy naukowej w porannych programach telewizyjnych na przykładzie treści o charakterze psychologicznym, E-wydawnictwo 2011, dostępny: http://www.e-wydawnictwo.eu/Document/ DocumentPreview/378.

2010

Moroń, M. i Sobczyk, M. (2010). Biologiczne mechanizmy leżące u podstaw wyboru partnera seksualnego i związku partnerskiego. W: E. Charzyńska (red.), Seksuologia w obiektywie innych nauk. Kraków: AT Group Sp. z o.o.pdf

Moroń, M. i Skorupa, A. (2010). Zrównoważony rozwój – między wrodzonymi predyspozycjami człowieka a świadomie przyjmowanymi postawami. W: R. Masztalski (red.), Homo naturalis – człowiek, przyroda, przestrzeń w myśl rozwoju zrównoważonego. Wrocław: Oficyna Wydawnicza PWr.

Moroń, M. (2010). Analiza współzależności miedzy wybranymi charakterystykami psychologicznymi a postawą wobec gór. W: R. Kulik i A. Skorupa (red.) Człowiek wobec gór: perspektywa psychologiczna, filozoficzna i kulturoznawcza (s. 29-40). Wrocław: WORD-PRESS .

2009

Poręba, M. i Moroń, M. (2009). Między teologią a psychopatologią... Psychologiczne i teologiczne interpretacje opętania demonicznego, Initium. Czasopismo Poszukiwań Teologicznych, 40, 23–36.


Inne materialy


Stosowana psychologia społeczna Komunikacja interpersonalna Atrakcyjność interpersonalna Psychologia społeczna Laboratorium Umiejętności Społecznych Trening interpersonalny (Doradztwo filozoficzne i coaching) Analiza transakcyjna (Doradztwo filozoficzne i coaching) Psychologia społeczna (Komunikacja perswazyjna i kryzysowa) Psychologia pozytywna Interpersonal communication (for foreign students) Psychologia kliniczna i psychopatologia (Arteterapia) Architektura informacji Psychologia ogólna (dla studentów filologii angielskiej z j. niemieckim) Psychologia ewolucyjna (Kognitywistyka)


<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii