mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy > Turska 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy Fotoreportaże Dla Pracowników Spacer po Wydziale Tła do prezentacji Logotypy Historia Instytutu  

dr hab. Elżbieta Turska

adiunkt


E-mail: --
Pokój: 333 lub 420
Terminy dyżurów:
dyżury : wtorek 13.00-13.45; 15.15-16.00

Przebieg pracy zawodowej

 1.10. 2001 do nadal – Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii, adiunkt
 1.09. 1997 do 30.09. 2014 – Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu, nauczyciel dyplomowany.
 1.02. 1986 do 31.08. 1997 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu, psycholog.
 1.10.1979 do 31.01.1986 - Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii, asystent.

Zainteresowania naukowe
 Zmiany w obszarze pracy i kariery zawodowej.
 Wybrane problemy osób pozostających bez pracy.
 Niepożądane zjawiska i konsekwencje aktywności zawodowej (stres zawodowy, mobbing).

Kwalifikacje zawodowe i praktyczne:
 Doradca zawodu, Studia Podyplomowe Orientacja i Poradnictwo Zawodowe (1988), WSP, Kraków.
 Studium doskonalące dla psychologów „Podstawy psychoterapii” (1994–1997), Katowicki Ośrodek Edukacji Psychologiczno-Pedagogicznej.

Członkostwo w towarzystwach naukowych
 PSPO - Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji,
 Narodowe Forum Doradztwa Karier - członek Rady Naukowej
 Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków (Oddział Śląski).

Udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczychi
1. 2009–2010: Projekt: „Diaprezamus – pakiet diagnostyczno – metodyczny wspierający proces orientacji zawodowej dzieci i młodzieży”, zrealizowany przez Uniwersytet Śląski, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Kapitał Ludzki, Priorytet III, udział w projekcie, autorka opublikowanych i recenzowanych materiałów metodycznych dla doradców zawodowych.
2. 2006–2008: Projekt międzynarodowy: „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej–model funkcjonowania w sieci współpracy”, zrealizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, koordynatorka projektu oraz prac zespołu badawczego.
3. 2008–2012: Projekt „Partnerzy w nauce” realizowany przez Uniwersytet Śląski, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Kapitał Ludzki, działanie 3.3.4, uczestnik projektu.
4. 2008–2014: Projekt: „Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy”, realizowany przez Uniwersytet Śląski, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Kapitał Ludzki, działanie 4.1.1, uczestnik projektu.

Wybrane publikacje:
1. Turska E. (2014). Kapitał kariery ludzi młodych. Uwarunkowania i konsekwencje. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
2. Pilch I., Turska E. (2014). Relationships Between Machiavellianism, Organizational Culture, and Workplace Bullying: Emotional Abuse from the Target’s and the Perpetrator’s Perspective. Journal of Business Ethics.
3. Stasiła-Sieradzka M., Turska E. (2013). Kreowanie zachowań przedsiębiorczych w warunkach kryzysu ekonomicznego. W: Z. Ratajczak (red.), Przedsiębiorczość na czas kryzysu (s. 158–179). Warszawa: Wydawnictwo Difin.
4. Turska E. (2013). Kryzys wejścia na rynek pracy a przedsiębiorczość studencka. W: Z. Ratajczak (red.), Przedsiębiorczość na czas kryzysu, (s. 119–141). Warszawa: Wydawnictwo Difin.
5. Turska E., Stasiła- Sieradzka M., Diec A. (2013). Ścieżki edukacyjne młodych kobiet i mężczyzn a struktura ich wartości zawodowych, Czasopismo Psychologiczne, 18, (2), s.1–9.
6. Turska E. (2012). Locus of control as recourse in young people careers and its correlation with parental attitudes. W: B. Kożusznik, L. M. Karamushka (red), Innovative trends in the development of work and organizational psychology in Poland and Ukraine (s. 83–86). Kyiv-Katowice.
7. Turska E. (2012). Competencies important for careers of young women and men related to attitudes of their mothers and fathers, W: G.Mandal (red). Masculinity and femininity in everyday life (s. 139–159.). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
8. Turska E. (2012). Zagrożenie regulacyjnej funkcji planów życiowych w sytuacji pozostawania bez pracy. W: K. Popiołek, A. Bańka, K. Balawajder (red.), Społeczna Psychologia Stosowana, t. I, s. 54–61. Wydawca: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 2012, ISBN 978-83-62051-20-5.
9. Turska E. (2012). Doradztwo zawodowe – sterowanie, wsparcie czy terapia? Perspektywa doradcy i jego klientów. W. D. Doliński, M. Gamian-Wilk, B. Zimoń-Dubowik (red.), Przestrzenie manipulacji (s. 106–123). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
10. Diec A., Stasiła-Sieradzka M, Turska E. (2010). Key Competences Within the Perspective of Changes in the Polish Labor Market, (w). B. Kożusznik, L. Karamushka (red), Psychological Aspects of Innovative Changes In Organization and Organizational Development (s. 64–67). Kiev: Wydawnictwo G.S. Kostiuk Institute of Psychology.
11. Pilch I., Turska E. (2008). Propozycje pomocy w radzeniu sobie z zespołem wypalenia zawodowego. Czasopismo Psychologiczne, 14 (1), s. 69–77.
12. Turska E. (2008). Czego oczekują bezrobotni? Preferencje modelu pomocy doradczej. Czasopismo Psychologiczne, 14 (1), s. 61–69.
13. Turska E., Filipczyk J., Borkowska-Kuś A. (2007). Przedsiębiorczość społeczna i zatrudnienie socjalne – nowa forma walki z bezrobociem. Kolokwia Psychologiczne: Psychologia wobec dylematów współczesności, 16, s. 216–223.
14. Turska E. (2007). Osoby niepełnosprawne na rynku pracy – sytuacja kobiet i mężczyzn pozostających bez pracy. Chowanna, 28 (1), s. 53–63.
15. Ratajczak Z., Bańka A. Turska E. (2006). Współczesna psychologia pracy i organizacji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
16. Turska E. (2005). Poczucie kontroli a zmiana czasu realizacji planów życiowych osób bezrobotnych. Chowanna, 23 (2), s. 63–76.
17. Turska E. (2000). Od zabawy do pracy. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii