mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy > Paruzel-Czachura 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy Fotoreportaże Dla Pracowników Spacer po Wydziale Tła do prezentacji Logotypy Historia Instytutu Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną  

dr Mariola Paruzel-Czachura

Zakład Psychologii Ogólnej

adiunkt


E-mail: --
Pokój: 329
Terminy dyżurów:
Przebywam na zagranicznym stażu naukowym. Kontakt tylko mailowy.
strona IP małe2.jpg

 • Ukończyłam studia magisterskie z filozofii (2009) i psychologii (2010) na Uniwersytecie Śląskim.

 • Pracę doktorską pt. "Filozoficzne podstawy psychoterapii Gestalt" obroniłam z wyróżnieniem w lipcu 2012 roku na Wydziale Nauk Społecznych UŚ.

 • Jestem absolwentką stażu w Instytucie Terapii Gestalt, uczestniczyłam także w licznych warsztatach i szkoleniach psychologicznych.

 • Jestem członkiem Zespołu ds. Promocji Instytutu Psychologii, Zespołu w projekcie Licea Uniwersytetu Śląskiego w zakresie psychologii, Zespołu Z-Team u prof. Philipa Zimbardo (Projekt Bohaterskiej Wyobraźni).

 • Uczestniczyłam w ponad 80 konferencjach naukowych, w tym wielu międzynarodowych m.in. na uniwersytetach w Oxfordzie, Milanie, Madrycie, Paryżu, Atenach, Funchal, Tybindze, Pradze, Sztokholmie czy Stambule.

 • Byłam trzykrotnie stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i stypendystką Fundacji Nauki Polskiej. Otrzymałam również bardzo cenne dla mnie (bo przyznawane przez samych studentów) wyróżnienie w konkursie "Laur Studencki", a także wyróżnienie w konkursie UŚ "Absolwent z pasją".

 • Aktualnie jestem kierownikiem grantu MINIATURA 1: Moralna spójność: związek między zachowaniami ludzi a ich moralnymi poglądami i emocjami - badania pilotażowe.

 • Dotychczas prowadzone zajęcia w Instytucie Psychologii:

 • Wprowadzenie do psychologii i historia myśli psychologicznej

 • Etyka zawodu psychologa

 • Psychoterapia Gestalt (fakultet)

 • Filozofia z elementami logiki

 • Trening interpersonalny
 • Publikacje:

  Część publikacji do pobrania na Research Gate

  Publikacje książkowe

  Paruzel-Czachura, M. (2015). Między psychologią, psychoterapią i filozofią praktyczną – poszukiwanie autentycznego życia w nurcie Gestalt. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

  Publikacje w czasopismach

  1. Paruzel-Czachura, M., Dobrowolska, M. (2018a). Judgment of the morality of an individual responsible for a fatal workplace accident involving subordinates. Medycyna Pracy, 69(4), DOI:10.13075/mp.5893.00659.
  2. Paruzel-Czachura, M., Dobrowolska, M. (2018b). Co? Kto? Komu? – Kierunki badań we współczesnej psychologii ocen moralnych. Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal, 24, 1, 2018, 69-78. DOI: 10.14691/CPPJ.24.1.69
  3. Paruzel-Czachura, M., Dobrowolska, M. (2017). „Biję, ale kocham” – koncepcja przemocy w związku intymnym z perspektywy psychologii moralności. Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 25(2), 255-274.
  4. Dobrowolska, M., Paruzel-Czachura, M., Naczyński, M., Polok, G. (2017). Przyszłym menedżerom potrzeba terapii: Doświadczenia rodzinne a ryzyko rozwoju zaburzeń funkcjonowania psychicznego u przyszłych przedsiębiorców. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5 (118)/17, 183-197.
  5. Vecina, M. L., Marzana, D., Paruzel-Czachura, M. (2015). Connections between Moral Psychology and Intimate Partner Violence: Can IPV Be Read through Moral Psychology? Aggression and Violent Behavior, 05/2015; 22. DOI: 10.1016/j.avb.2015.04.013 czasopismo z Listy A (40 punktów), Impact Factor 1,95
  6. Paruzel-Czachura, M., Chełkowska, M. (2014). Damski i męski świat biznesu – merkantylizm psychiczny oraz percepcja kryzysu ekonomicznego i własnego sukcesu. Kobieta i biznes, 1-4, 3-13.
  7. Paruzel-Czachura, M. (2013). Poczucie jakości życia i poziom wyczerpania witalnego wśród aktywnych zawodowo kobiet i mężczyzn. Studia psychologica 13 (1) 2013, 5-24.
  8. Paruzel-Czachura, M. (2013). Etyczne uwarunkowania psychoterapii Gestalt. Psychoterapia 3 (166), 13-24.
  9. Paruzel-Czachura, M. (2013). Psychoterapia Gestalt i jej ontologiczne źródła. Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris 23 (2013), 131-150.
  10. Paruzel-Czachura M. (2013). Jakość życia a poczucie sukcesu i merkantylizm psychiczny u osób aktywnych zawodowo. Chowanna 1(40), 36-64.
  11. Paruzel-Czachura M. (2011). Psychologia moralności. Odpowiedzi jakich nie znajdzie filozofia, Archeus. Studia z bioetyki i antropologii filozoficznej 12/2011, 293-316.
  12. Paruzel-Czachura M. (2011). A sense of success, perception of economic crisis and the form of occupational activity. Polish Psychological Bulletin Vol 42(3), 140-149.
  13. Paruzel M. (2011). Od Platona do Feyerabenda czyli o kłopotach współczesnej psychologii (i nie tylko). Nauka a Tajemnica, Zeszyty Duszpasterstwa Akademickiego 4, 27-36.
  14. Paruzel M. (2009). Religia wczoraj i dziś – William James a Charles Taylor. Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris 9, 58-70.
  15. Paruzel M. (2009). Koncepcja tożsamości narracyjnej Charlesa Taylora a współczesna psychologia. Episteme 6, 118-131.
  16. Paruzel M. (2008). O wspólnych poglądach biologów i filozofów na jedyne źródło moralności. Episteme 5, 76-82.

  Rozdziały w książkach zbiorowych

  1. Paruzel-Czachura, M. (2016). Moral judgments and moral integrity – three empirical studies. W: C. Brand (red.). Dual-Process Theories in Moral Psychology. Interdisciplinary Approaches to Theoretical, Empirical and Practical Considerations (ss. 161-186). Wiesbaden: Springer VS.
  2. Wilczyńska, A., Paruzel-Czachura, M. (2016). Projekt Bohaterskiej Wyobraźni – budowanie relacji uczeń-nauczyciel. W: J. R.Paśko (red.). Relacje uczeń – nauczyciel we współczesnej szkole (ss. 87-101). Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie.
  3. Paruzel-Czachura, M. (2014). Serce czy rozum? Wybrane etyczne dylematy zawodu psychologa na przykładzie filmu „Serce nie sługa”. W: M. Brol, A. Skorupa (red.). Podręcznik psychologicznej pracy z filmem (ss. 113-149). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
  4. Paruzel-Czachura, M. (2014). Czy subiektywna ocena kryzysu ekonomicznego ma związek z wyznawanymi przez nas wartościami i poczuciem jakości życia oraz poczuciem sukcesu? W: W. Horyń, N. Dębowska (red.), Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy (ss. 83-99). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.
  5. Paruzel-Czachura, M., Marchewka, K. (2013). Kiedy być staje się mieć - rola etyki i moralności w biznesie. W: L. Karczewski, H. A. Kretek (red.), Etyka biznesu i społeczna odpowiedzialność organizacji jako wyzwanie XXI wieku (ss. 307-328). Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.
  6. Paruzel-Czachura M., Drąg M., (2012). Czas z perspektywy psychologicznej, W: Z. Sajdek, M. Małecki, D. Bentke (red.), Wymiary czasu (ss. 207-217). Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej.
  7. Paruzel-Czachura M., Turska M. (2012). Sports morality judgments among different groups of people. W: M. Gwoździcka-Piotrowska (red.), Academic areas of scientific knowledge (ss. 88-108). Poznań: Akademicki Instytut Naukowo Wydawniczy Altus.
  8. Paruzel-Czachura, M., Skorupa, A. (2012). Psychologiczne korelaty niemożliwości urzeczywistnienia idei zrównoważonego rozwoju w turystyce. W: P. Drynda, O. Siodłak (red.), Chcę być zrównoważony! (ss. 44-56). Opole: Oikos, Wydział Ekonomiczny.
  9. Paruzel-Czachura, M., Turska, M. (2011). Ethics and Morality in the World of Sport. W: J. Ogrodnik. E. Przybyła, K. Sas-Nowosielski (red.), Teacher in Demanding Times (ss. 144-159). Katowice: Akademia Wychowania Fizycznego.
  10. Paruzel, M. (2011). Czy przedsiębiorca musi być twórczy? W: B. Manikowska (red.), Innowacje i doradztwo w gospodarce przestrzennej (ss. 99-110). Poznań: AT Group.
  11. Paruzel, M. (2011). Moral psychology. Subject, possibilities and limitations. W: D. Czajkowska-Zbiorowska (red.), Academic areas of scientific knowledge (ss. 162-181). Poznań: Akademicki Instytut Naukowo Wydawniczy Altus.
  12. Paruzel, M., Skorupa, A. (2011). Turystyka (nie)zrównoważona - analiza czynników psychologicznych. W: T. Jemczura, H. Kretek (red.), Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2010 (ss. 333-343). Racibórz: Księgarnia Akademicka PWSZ.
  13. Paruzel, M. (2010). Kategoria merkantylizmu psychicznego jako alternatywne ujęcie materializmu. W: D. Czajkowska-Zbiorowska, M. Gwoździcka-Piotrowska (red.), Współczesne nurty badawcze młodych naukowców (ss. 64-73). Poznań: Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula.
  14. Paruzel, M., Skorupa, A. (2010). Turystyka aktywna – niezrównoważony środowiskowo sposób na zrównoważone życie? W: R. Masztalski (red.), Homo naturalis - człowiek, przyroda, przestrzeń w myśl rozwoju zrównoważonego (ss. 227-232). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
  15. Paruzel, M. (2010). Odnajdywanie wolności i sensu życia w psychoterapii Gestalt. W: M. Śniarowska-Tlatlik (red.), Psychologia bliżej bycia. Inspiracje egzystencjalne (ss. 115-122). Kraków: AT Group Sp. z o.o.
  16 Paruzel, M. (2010). Poznanie samego siebie Into The Wild. W: M. Brol (red.), Kino i refleksje współczesności (ss. 75-90). Katowice: Word-Press.
  17. Paruzel, M. (2010). Filozoficzne rozmyślania o miłości erotycznej i seksie. W: E. Charzyńska (red.), Seksuologia w obiektywie innych nauk (ss. 127-140). Kraków: At Group.
  18. Paruzel, M. (2010). Konsumpcja gór. W: R. Kulik, A. Skorupa (red.), Człowiek wobec gór. Perspektywa psychologiczna, filozoficzna i kulturoznawcza (ss. 125-133). Wrocław: Word-Press.
  19. Brol, M. Drąg, M., Paruzel, M., Skorupa, A. (2009). Postawa proekologiczna jako antidotum na negatywne psychologiczne konsekwencje niezrównoważonego gospodarowania czasem. W: P. Skubała (red.), Homo naturalis (ss. 81-90). Katowice: Word-Press.
  20. Paruzel, M. (2009). The Truth Propagated by Mahatma Gandhi as a Base of Strong Dialogue between Religions. W: M. Patalon (red.), The Philosophical Basis of Inter-religious Dialogue: The Process Perspective (ss. 121-130). Great Britain: Cambridge Scholars Publishing.
  21. Paruzel, M. (2008). Rozważania o przemijaniu – Źródło reż. D. Aronofsky. W: M. Brol (red.), Kino i refleksje współczesności (ss. 63-79). Katowice: I-Press.  Pliki do pobrania

  Kodeks etyki studenta.pdf

  informator_o_stypendiach.pdf

  Rozporządzenie ministra w sprawie dokumentacji badań i....pdf

  << wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii