mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy > Brol 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy Fotoreportaże Dla Pracowników Spacer po Wydziale Tła do prezentacji Logotypy Historia Instytutu Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną  

dr Michał Brol

Zakład Psychologii Pracy i Organizacji

asystent


E-mail: --
Pokój: 329
Terminy dyżurów:
Dyżury w semestrze zimowym 2018/2019
wtorek 10:00-11:30 (dyżur administracyjny oraz czas przewidziany na zebrania)
czwartek 18:30-19:30 (konsultacje dla studentów)

Zapraszam do kontaktu mailowego. Możliwe są też spotkania w innych terminach i godzinach potwierdzone w drodze indywidualnych ustaleń mailowych.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 prowadzę zajęcia na kierunkach:
- psychologia: propedeutyka psychologii pracy i organizacji, psychologiczna praca z filmem,
- zarządzanie zasobami ludzkimi: zarządzanie zespołami,
- komunikacja promocyjna i kryzysowa: warsztaty myślenia kreatywnego,
- reżyseria: podstawy psychologii.

Wykształcenie


Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku politologia na Wydziale Nauk Społecznych UŚ, a następnie psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ. Ukończone studia podyplomowe zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Dwukrotnie otrzymał Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce.

Działalność naukowa

 • Redaktor 5 monografii oraz autor lub współautor ponad 20 artykułów i rozdziałów w recenzowanych publikacjach naukowych
 • Autor lub współautor prawie 40 wystąpień referatowych na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych
 • Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji (od 2014)
 • Członek-Korespondent w największym stowarzyszeniu psychologii stosowanej na świecie - International Association of Applied Psychology: Division 1 Work and Organizational Psychology (od 2014)
 • Wykonawca w projektach naukowych, m.in. Komisji Europejskiej "New European Industrial Relations (NEIRE): Mediation system effectiveness for collective organizational conflicts" oraz w projektach funduszu wyszehradzkiego i Narodowego Centrum Nauki
 • Organizator lub współorganizator 10 konferencji naukowych o zasięgu co najmniej ogólnopolskim, w tym konferencji "Women at the TOP. What happens when women have more power and influence?" (2015) oraz dwóch edycji konferencji "Filmowe Psycho-Tropy" koncentrujących się na wykorzystaniu filmów w edukacji i profilaktyce

Działalność popularnonaukowa oraz współpraca z otoczeniem społecznym i biznesowym uczelni

 • Podczas pierwszej wizyty profesora Zimbardo w Katowicach dr Brol był pomysłodawcą zaproszenia profesora na Nikiszowiec, co następnie zaowocowało wspólną inicjatywą utworzenia w tym miejscu centrum spotkań dla młodzieży, dla którego był następnie inicjatorem pozyskania sponsora - IKEA Katowice
 • Główny organizator pięciu edycji "Spotkania z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych" popularyzującego wiedzę (od 2014)
 • Czynny udział w Śląskim Festiwalu Nauki (od 2016)
 • koordynacja merytoryczna projektów społeczno-edukacyjnych popularyzujących wiedzę, m.in. w ramach ogólnopolskiego programu "Pozytywnie Otwarci" (grant konkursowy)
 • prowadzący liczne warsztaty, wykłady i szkolenia głównie dla młodzieży
 • Od lat współpracuje z zespołem Centrum Obsługi Studentów – koordynuje konkurs Wyróżnień Rektora dla studentów i doktorantów mających różnego rodzaju osiągnięcia, działających na rzecz społeczności lokalnej lub akademickiej

Działalność dydaktyczna

 • Sekretarz Kierunkowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia (od 2012)
 • W semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 prowadzenie zajęć na kierunkach:
  - psychologia: propedeutyka psychologii pracy i organizacji, psychologiczna praca z filmem,
  - zarządzanie zasobami ludzkimi: zarządzanie zespołami,
  - komunikacja promocyjna i kryzysowa: warsztaty myślenia kreatywnego,
  - reżyseria: podstawy psychologii.
 • Prowadzenie zajęć również na uczelniach zagranicznych, m.in. Universidad de Málaga, Universidad Nacional de Educacion a Distancia (Madryt) oraz wizyty studyjne m.in. Università degli Studi di Palermo, Tallinna Tehnikaülikool
 • Przez trzy lata pracował jako nauczyciel w IV Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach, gdzie wdrażał Projekt Bohaterskiej Wyobraźni (Heroic Imagination Project) obejmujący m.in. przeciwdziałanie efektowi biernego obserwatora

Wybrane publikacje


Kożusznik, B., Cichos, A., Brol, M., Chrupała-Pniak, M. (2017). System mediacji jako przykład współpracy na rzecz zapobiegania i rozwiązywania konfliktów wewnątrzorganizacyjnych, Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Humanum nr 26 (3).

Brol, M., Skorupa, A. (2017). Psychologiczna praca z filmem "W głowie się nie mieści" (Inside Out), Studia de Cultura nr 2.

Brol, M. (2016). Różnice pokoleń na rynku pracy? Nowe spojrzenie na znane zjawisko, Społeczeństwo i Edukacja, 21 (2).

Brol, M., Skorupa, A. (2014) (red.). Psychologiczna praca z filmem. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Brol, M. (2014). Psychologia i film, [w:] M. Brol, A. Skorupa (red.), Psychologiczna praca z filmem. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Brol, M. (2014). Młodzi w grupie, młodzi jako grupa. Znaczenie mniejszości, [w:] A. Wilczyńska (red.), Młodzież na biegunach życia społecznego (s. 103-119). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Brol, M. (2014). Rola filmu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. W: B. Kożusznik, J. Polak (red.), Uczyć z pasją (s. 209–232). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
MichalBrol.jpg

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii