mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy > Spendel 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy Fotoreportaże Dla Pracowników Spacer po Wydziale Tła do prezentacji Logotypy Historia Instytutu  

dr hab. Zbigniew Spendel

adiunkt


Tel. (032) 3599-717
E-mail: --
Strona WWW: http://www.ip.us.edu.pl/?fo_id=233
Pokój: 325
Terminy dyżurów:
semestr zimowy 2019/2020:
(nie dotyczy okresów wolnych od zajęć dydaktycznych oraz zimowej sesji egzaminacyjnej)
1) wtorek 13:00 - 13:45
2) wtorek 17:15 - 18:00
foto5.bmp

Metodologia i etyka badań naukowych, filozofia nauki, psychometria i teoria testów, psychologia podmiotowości, psychologia historyczna, psychologia Internetu

Metodologia badań psychologicznych 1 (I rok)
Metodologia badań psychologicznych 2 (IV rok)
Psychometria (III rok)
Etyka zawodu psychologa (III rok)
Seminarium magisterskie (naprzemiennie IV lub V rok)

Publikacje:

(po doktoracie - wybór)

monografie:
(1994). Podmiotowość człowieka a psychologia historyczna. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.
(2005). Metodologia badań psychologicznych jako forma świadomości historycznej. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego. (rozprawa habilitacyjna)

redakcja monografii wieloautorskich:
(2010). Diaprezamus. Pakiet diagnostyczno-metodyczny wspierający proces orientacji zawodowej dzieci i młodzieży. Inspiracje i założenia teoretyczne. Katowice: Uniwersytet Śląski – Ministerstwo Edukacji Narodowej – Wyd. Remar.
(2013). Pewniak : studia i materiały. Katowice: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny ‘Metis’.

redakcja czasopism:
(2012). "Chowanna", Tom specjalny 'Oblicza współczesnej psychologii. Pokłosie XXXIV Zjazdu Naukowego PTP'.

artykuły:
(1999). Podstawy metodologii badań naukowych; cz. I.; "Problemy Medycyny Rodzinnej", 1, 2, s. 4-12.
(2000). Podstawy metodologii badań naukowych; cz. II. Ogólny model procesu badawczego w naukach empirycznych. "Problemy Medycyny Rodzinnej", 2, 1, s. 6-14.
(2001). Podstawy metodologii badań naukowych; cz. III. Istota i funkcja pomiaru w nauce. "Problemy Medycyny Rodzinnej", 3, 1, s. 6-12.
(2006). Herme(neu)tyzacja psychologii. "Nauka", 3, s. 55-77.
(2008). Psychologia (pracy) jako paliatyw?! Kilka uwag na marginesie dyskusji o perspektywach psychologii pracy. "Czasopismo Psychologiczne", 14, 1, s. 7-18.
(2010). Droga na skróty, czyli "nauka" (?!) lekka, łatwa i przyjemna. "Roczniki Psychologiczne", 13, 1, s. 81-86.
(2011). Koniec pewnej epoki, czyli lepiej już było... "Roczniki Psychologiczne", 14, 2, s. 67-77.
(2012). Jedność w różnorodności?! (Wprowadzenie). "Chowanna", Tom specjalny 'Oblicza współczesnej psychologii. Pokłosie XXXIV Zjazdu Naukowego PTP', s. 5-14.
(2013). Etyka, psychologia czy filozofia nauki? "Nauka", 2, s. 147-157.
(2014). O pewnych kontrowersjach i nieporozumieniach wokół 'teorii psychologicznej' i 'psychologii teoretycznej'. "Czasopismo Psychologiczne", 20, 1, s. 55-64.
(2016). O dylematach 'metodologia - etyka' we współczesnej psychologii. "Czasopismo Psychologiczne", 22, 1, 15-26.

rozdziały w pracach zbiorowych:
(1992a). Ahistoryzm i historyzm psychologii. [W:] E. Aranowska (red.), Wybrane problemy metodologii badań (s. 33-46). Warszawa: Wyd. UW.
(1992b). Kulturowe funkcje psychologii podmiotowości. [W:] Z. Ratajczak (red.), Podmiotowość człowieka. Szanse rozwoju i zagrożenia (s. 32-47). Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.
(1994). Czy uprawianie psychologii jest moralne? Rozważania etyczne o badaniach naukowych w psychologii. [W:] J. Brzeziński, W. Poznaniak (red.), Etyczne problemy działalności badawczej i praktycznej psychologów (s. 59-71). Poznań: Wyd. Fundacji Humaniora.
(1996). Czy psychologowie potrzebują własnej etyki normatywnej? [W:] Z. Sareło (red.), Moralność i etyka w ponowoczesności (s. 189-200). Warszawa: Wyd. ATK.
(1997a). Pojecie i geneza świadomości etycznej psychologów [W:] Z. Ratajczak, Z. Spendel (red.), Świadomość etyczna psychologów. Szkice z pogranicza psychologii i etyki (s. 79-93). Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.
(2001). Podmiotowość jednostki a katastrofa psychologiczna. [W:] K. Popiołek (red.), Człowiek w sytuacji zagrożenia. Kryzysy, katastrofy, kataklizmy (s. 33-42). Poznań: Wyd. Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.
(2002). Niektóre metodologiczne i etyczne aspekty psychologicznych badań nad stresem i radzeniem sobie. [W:] I. Heszen-Niejodek, J. Mateusiak (red.), Konteksty stresu psychologicznego (s. 139-149). Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.
(2004). Ryzyko a wartości. Aksjologiczny wymiar podejmowania ryzyka. [W:] R. Studenski (red.), Zachowanie się w sytuacji ryzyka (s. 35-43). Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.
(2005). Aktualne zagrożenia i wyzwania dla podmiotowości jednostki. Przestępczość nieletnich w perspektywie procesów globalizacyjnych. [W:] J. M. Stanik (red.), Psychospołeczne uwarunkowania przestępczości nieletnich; podłoże, geneza, motywy (s. 23-35). Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.
(2007a). O niektórych aspektach autonomii poznania naukowego. [w:] W. Sacher (red.), Obszary badań naukowych w edukacji artystycznej (s. 9-26). Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji.
(2007b). O pewnych niebezpieczeństwach nadużywania etykiet zastępczych. Niespecyficzne Zmienne Zagregowane (NZZ) w badaniach psychologicznych. [w:] K. Popiołek, A. Bańka (red.), Kryzysy, katastrofy, kataklizmy w kontekście narastania zagrożeń (s. 335-356). Poznań: SPiA.
(2008a). Według eksperta: Świadomość etyczna i wrażliwość moralna. [w:] J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 1 (s. 153-154). Gdańsk: GWP.
(2008b). Według eksperta: Niespecyficzne zmienne zagregowane. [w:] J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 1 (s. 197-198). Gdańsk: GWP.
(2010a). Czas historyczny w psychologii. Świadomość historyczna i myślenie historyczne jako przedmiot studiów psychologicznych. [w:] K. Popiołek, A. Chudzicka-Czupała (red.), Czas w życiu człowieka (s. 53-68). Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.
(2010b). Czas jako zmienna w badaniach psychologicznych. Metodologiczne pułapki w psychologicznych badaniach nad czasem. [w:] K. Popiołek, A. Chudzicka-Czupała (red.), Czas w życiu człowieka (s. 69-85). Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.
(2010c). Niektóre metodologiczne aspekty poznawania osobowości. [w:] A. Tokarz (red.), Wielkie teorie osobowości. Koniec czy początek? (s. 11-32). Lublin-Nowy Sącz: Towarzystwo Naukowe KUL.
(2011a). Wybrane etyczne i metodologiczne aspekty opiniodawstwa sądowego jako praktyki ekspertalnej psychologa. [w:] J. M. Stanik (red.), Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych (s. 13-26). Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.
(2011b). Kilka uwag nt. pojęcia zmiennej. Niespecyficzne zmienne zagregowane w badaniach psychologicznych. [w:] J. Brzeziński (red.), Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów (s. 55-97). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.


Pliki do pobrania

syllabus_etyka_2010-2011.pdf

syllabus_MBPiS-3_2011-12.pdf

syllabus_psychometria_2011-12.pdf

syllabus_MBPiS-1_2011-12.pdf

sylabus-IV-V.SM_Z.Spendel_14-16.pdf

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii