mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy > Rudnicka 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy Fotoreportaże Dla Pracowników Spacer po Wydziale Tła do prezentacji Logotypy Historia Instytutu  

dr Patrycja Rudnicka

adiunkt


Tel. + 48 32 359 97 17
E-mail: --
Strona WWW: http://cyberpsychology.pl
Pokój: 338
Terminy dyżurów:
wtorki, godz. 13:00-13:45
środy parzyste, godz. 15:15-15:50

W przypadku potrzeby ustalenia indywidualnych godzin konsultacji proszę o kontakt mailowy.
dr Patrycja Rudnicka - patrycja-100x100.jpg

Moje zainteresowania naukowe obejmują psychologię Internetu, a także psychologię pracy i organizacji. Obroniona w 2002 roku praca magisterska dotyczyła sposobów prezentacji własnej osoby w Internecie na przykładzie blogów - internetowych dzienników. W pracy doktorskiej (2007) zajmowałam się natomiast indywidualnymi i środowiskowymi uwarunkowaniami podejmowania przez człowieka aktywności w przestrzeni Internetu.

Zajęcia prowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2108/2019:

Seminarium magisterskie, Psychologia 5, studia stacjonarne
Fakultet F2, E-HRM, Psychologia 4, studia stacjonarne
Fakultet F5, Psychologia i nowe technologie, Psychologia 5, studia stacjonarne
Propedeutyka Psychologii Pracy i Organizacji, Psychologia 2, studia stacjonarne i niestacjonarne
e-HRM, ZZL 2, studia stacjonarne


Publikacje:

Aktualna lista moich publikacji dostępna jest także na Research Gate oraz Google Scholar.

Follow me on ResearchGate

Artykuły w czasopismach naukowych
Pollak, A., Chrupała-Pniak, M., Rudnicka, P., Paliga, M. (2017). Work Engagement–A Systematic Review of Polish Research. Polish Psychological Bulletin, 48(2), 175-187.
Błachnio, A., Przepiórka, A.,Rudnicka, P. (2016). Narcissism and self-esteem as predictors of dimensions of Facebook use. Personality and Individual Differences, 90, 296301. DOI:10.1016/j.paid.2015.11.018.
Pollak, A., Chrupała-Pniak, M., Rudnicka, P., Sulimowska-Formowicz, M., Kożusznik, B. (2015). Różnice pokoleniowe w zakresie postrzegania regulacji wpływu w zespole pracowniczym raport z badań. Społeczeństwo i Edukacja, 16(1), 181-190.
Rudnicka, P. (2014). Psychologiczne aspekty interakcji człowiek-robot. Medical Robotics Reports, 3, 5359.
Błachnio, A., Przepiórka, A., Rudnicka, P. (2013). Psychological Determinants of Using Facebook: A Research Review. International Journal of Human-Computer Interaction, 29(11), 775-787. DOI:10.1080/10447318.2013.780868
Rudnicka, P. (2008). Zwodniczy urok dychotomii. Czasopismo Psychologiczne, 14(1), 39-47.
Tanasiewicz, M., Górnik-Durose, M., Mateusiak, J., Sikora, T., Bednarski, J., Rudnicka, P., Gwozdecka, E., Wojtyna, E. (2007). Psychologiczne aspekty satysfakcjonującej współpracy dentysty z pacjentem. Jaki musiałby być dentysta, którego polecił(a)byś swojemu przyjacielowi? Nowa Stomatologia, 4, 120-124.
Tanasiewicz, M., Górnik-Durose, M., Mateusiak, J., Sikora, T., Bednarski, J., Rudnicka, P., Gwozdecka, E., Wojtyna, E. (2007). Psychologiczne aspekty satysfakcjonującej współpracy dentysty z pacjentem. Poszukiwanie informacji. Nowa Stomatologia, 4, 130-134.
Rudnicka, P. (2007). Wzorce aktywności studentów w Internecie. Psychologia Społeczna, 3(2), 37-52.
Rudnicka, P. (2007). Analiza porównawcza wzorców korzystania z Internetu dziewcząt i chłopców. Chowanna, 1(28), 107-118.
Rudnicka, P. (2004). Elektroniczne Ja – podstawowe zagadnienia autoprezentacji w Internecie. Zarządzanie i Technologie Informacyjne, 1, 44-57.
Rudnicka, P. (2004). Akceptacja innowacji technologicznych w organizacji. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 3(49), 295-301.

Rozdziały w monografiach
Rudnicka, P. (2015). Definicja i pomiar poczucia własnej skuteczności w odniesieniu do Internetu. W: B. Gulla & M. Wysocka-Pelczyk (red.), Człowiek zalogowany 4. Człowiek społeczny w przestrzeni Internetu (s. 196–201). Kraków: Biblioteka Jagiellońska.
Chrupała-Pniak, Małgorzata Rudnicka, P., Chełkowska, M., Hilarowicz, A., Pollak, A. (2015). Cechy osobowości Wielkiej Piątki i orientacja pozytywna jako predyktory zaangażowania w studiowanie. W: T. Chirkowska-Smolak & J. Grobelny (red.), Człowiek na rynku pracy. Wyzwania i zagrożenia (s. 57-68). Warszawa: Libron.
Rudnicka, P., Pollak, A., Chrupała-Pniak, M. (2015). Uwarunkowania akceptacji i korzystania z informatycznych systemów zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach. W: Z. Ratajczak (red.), Psychologia w biznesie. Nowe perspektywy (s. 283-301). Warszawa: Difin.
Rudnicka, P. (2011). Edukacja 2.0 jako nowy trend e-learningu. Perspektywa psychologiczna. W: B. Szmigielska (red.). Educational Psychology in Poland (s. 40-60). Kraków: WiR Partner.
Rudnicka, P. (2010). Internet marketing for new ventures. W: M. Lukes, M. Laguna (red.). Entreprenurship. A Psychological Approach (s. 131-150). Prague: University of Economics, Oeaconomica Publishers.
Rudnicka, P. (2010). Psychologiczne właściwości środowisk edukacyjnych w Internecie. W: M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner (red.). Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie (s. 90-102). Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
Błachnio, A., & Przepiórka, A., & Rudnicka, P. (2010). Komunikatory jako nowa forma komunikowania online - perspektywa psychologiczna W: T. Rowiński, & R. Tadeusiewicz (red.). Psychologia i informatyka. Synergia i kontradykcje. (s.67-79). Warszawa:Wydawnictwo UKSW.
Rudnicka, P. (2009). User Experience (UX) of Corporate Websites: Usability, Marketing, Strategies and Emotional Response. W: L. Karamushka, B. Kożusznik (red.). Work and Organizational Psychology Problems and Challenges in Poland and Ukraine. Book of Abstracts. Kyiv: Kvitka.
Rudnicka, P. (2009). Psychologiczne właściwości środowisk Web 2.0. W: A. Maj, M. Derda-Nowakowski (red.). Kody McLuhana (s. 169-186). Katowice: Wydawnictwo Naukowe ExMachina. ISBN .
Rudnicka, P. (2008). The Psychological Context of Information and Communication Technology (ICT) Use in Enterprise. W: J.A. Moriano, M. Gorgievski, & M. Lukes (red.). Teaching Psychology of Entrepreneurship (pp. 255-276). Madrid: UNED.
Rudnicka, P. (2007). Praca i psychologia pracy a rozwój technologii informacyjnych. W: M. Górnik-Durose, B. Kożusznik (red.), Perspektywy psychologii pracy (s.103-120). Katowice: Wydawnictwo UŚ.
Rudnicka, P. (2007). Napisać siebie – autokreacja i twórczość osobista w Internecie. W: W. Dobrołowicz (red.), Kreatywność – kluczem do sukcesu w mediach i przedsiębiorstwach (s. 93-111). Warszawa: Wszechnica Polska.
Rudnicka, P. (2005). eKompetencje – potencjał społeczeństwa informacyjnego. W: B. Kożusznik (red.), Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji (s.88-101). Katowice: Wydawnictwo UŚ.
Rudnicka, P. (2005). Wystarczy się zalogować. Psychologiczne aspekty kształtowania się społeczeństwa informacyjnego. W: M. Sokołowski (red.), Oblicza Internetu. Internet a globalne społeczeństwo informacyjne (s. 67-74). Elbląg: PWS Algraf.

Artykuły popularnonaukowe
Rudnicka, P. (2016). Psychologiczne znaczenie przestrzeni relaksu w biurach. Biurowce w Polsce.
Rudnicka, P. (2015). Dizajn zorientowany na wartości. 2+3D, ogólnopolski kwartalnik projektowy, 56, 110-112.
Rudnicka, P. (2008). Polacy raczej niezadowoleni z pracy. Gospodarka Śląska, maj 2008.
Rudnicka, P. (2008). Monitoring elektroniczny w miejscu pracy (komentarz). Gospodarka Śląska, styczeń 2008.
Rudnicka, P. (2005). Internet dla myślących. Rozmowa miesiąca Gazety Uniwersyteckiej (wywiad). Gazeta Uniwersytecka, 2(132), 17-18.
Rudnicka, P. (2002) Atrakcyjne słówka – o roli Internetu w autoprezentacji. Gazeta Uniwersytecka, 4(93),16-17.
Rudnicka, P. (2002) Kilobajty wiedzy – strony popularnonaukowe w polskim Internecie. Forum Akademickie, 7-8, 83-85.


Pełna lista publikacji oraz wystąpień konferencyjnych dostępna jest także na mojej stronie domowej http://cyberpsychology.pl/publikacje/

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii