mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy > Przybyła-Basista 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy Fotoreportaże Dla Pracowników Spacer po Wydziale Tła do prezentacji Logotypy Historia Instytutu Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną  

dr hab. Hanna Przybyła-Basista

Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną

adiunkt; kierownik Zakładu


Tel. +48 32 359 97 16 (sekretariat Zakładu Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną)
E-mail: --
Pokój: 236
Terminy dyżurów:
Pok. 236
Wtorek: 12.00-13.00
16.00-17.30
urlop naukowy: sem. zimowy 2017/2018 (do 16.02.2018)Picture 385_small.JPG

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE I BADAWCZE (specjalności):

1. Satysfakcja i stres w relacjach małżeńskich i rodzicielskich w cyklu życia rodzinnego

2. Uwarunkowania dobrostanu jednostki w cyklu życia oraz w obliczu wyzwań i zagrożeń – ego-resiliency i inne zasoby jednostki

3.Relacje w bliskich związkach rodzinnych, małżeńskich i partnerskich –zasoby i czynniki ryzyka w obliczu sytuacji trudnych, konfliktów, kryzysów:
a) Bliskie związki wobec doświadczeń trudnych, konfliktowych i kryzysowych a jakość życia w związku –czynniki wpływające na jakość związku i satysfakcję małżeńską
b) Wyzwania i zagrożenia dla poczucia satysfakcji w bliskich związkach partnerskich i rodzinnych – rola wsparcia i innych zasobów a percepcja jakości życia w okresach przemian
(spowodowanych wydarzeniami krytycznymi w cyklu rozwoju życia rodzinnego - np. rozwodem, poważnymi chorobami jednego z partnerów, chorobą dziecka, niepłodnością)
c) Zasoby rodzinne, małżeńskie i indywidualne pomocne w procesie radzenia sobie z kryzysem
d) Rodzice i dzieci wobec wyzwań w zmieniającym się świecie
e) Konfliktu rodzicielskie i ich wpływ na funkcjonowanie dzieci

4. Konfliktu rodzinne i mediacje rodzinne – akceptacja mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów oraz uwarunkowania efektywności procesu mediacji:
a) Gotowość i opór stron w konflikcie jako warunki akceptacji mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów rodzinnych
b) Czynniki warunkujące efektywność procesu mediacji rodzinnych
e) Mediacje rodzinne a inne formy pomocy psychologicznej rodzinie w kryzysie rozwodowym

5. Zastosowanie metody mediacji do rozwiązywania innych konfliktów np. konfliktów rówieśniczych jako kierunek oddziaływań w profilaktyce zaburzeń zachowania

DYDAKTYKA:
• ZAKRES TEMATYCZNY zajęć dydaktycznych: psychologia bliskich związków i rodziny; kryzysy i konflikty małżeńskie oraz rodzinne – przyczyny, następstwa; czynniki ryzyka; zasoby indywidualne i rodzinne pomocne w radzeniu sobie z wydarzeniami krytycznymi; pomoc psychologiczna: indywidualna, grupowa, małżeńska i rodzinna; mediacje rodzinne a inne formy pomocy rodzinie w kryzysie; rozwój jednostki w warunkach wyzwań i zagrożeń; psychologia kliniczna człowieka dorosłego i adolescentów

• RODZAJE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykłady dla IV roku psychologii z przedmiotu: „Pomoc psychologiczna” (studia dzienne i wieczorowe), seminarium magisterskie (IV i V rok psychologii), laboratoria z przedmiotu: ”Pomoc psychologiczna małżeńska i rodzinna” dla V rok psychologii (studia dzienne) w ramach Profilu zawodowego 1(3) z psychologii klinicznej człowieka dorosłego

Publikacje:

PUBLIKACJE:

Autorka ponad 60 publikacji, w tym dwóch monografii (jednej we współautorstwie i jednej samodzielnej.

PUBLIKACJE


2018

1. Kózka A., Przybyła-Basista H., (2018). Perceived stress, ego-resiliency, and relational resources as predictors of psychological well-being in parents of children with Down syndrome. Health Psychology Report, 6(1), 5-59. Doi: https://doi.org/10.5114/hpr.2018.71212 (online: 14.11.2017)

2017

2. Łakuta P., Przybyła-Basista H., (2017). Toward a better understanding of social anxiety and depression in psoriasis patients: The role of determinants, mediators, and moderators. Journal of Psychosomatic Research, vol. 94, s.32-38, DOI:10.1016/jjPsychores.2017.01.007 (Lista A).

3. Kózka A., Przybyła-Basista H., (2017). Ego-resiliency and parental satisfaction among parents of children with Down syndrome. The New Educational Review, vol. 48, nr 2, s. 239-249.

4. Ilska M., Przybyła-Basista H., Brandt A. (2017). Skala Satysfakcji Seksualnej Kobiet Cindy Meston i Paula Trapnella – właściwości psychometryczne polskiej wersji narzędzia. Polskie Forum Psychologiczne, język publikacji polski, Tom 22, numer 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, zajęte strony: 440-458. DOI: 10.14656/PFP20170306

5. Ilska M., Przybyła-Basista H. (2017). Partner support as a mediator of the relationship between prenatal concerns and psychological well-being in pregnant women. Health Psychology Report, vol. 5, no 4, s. 285-295.

2016

6. Brandt A., Przybyła-Basista H. (2016) Decyzja o rekonstrukcji piersi u kobiet po mastektomii – motywy, obawy, percepcja efektów, Psychoonkologia, 20 (1): 17-26.

7. Kózka, A., Przybyła-Basista, H., (2016). The relationships between stress and psychological well-being among mothers and fathers of children with Down syndrome. The New Educational Review, 44(2), 285-294.

8. Przybyła-Basista, H. (2016). Interparental conflict and child adjustment: main concepts and research findings. Polish Journal of Applied Psychology, 14(1), 67-84.

9. Przybyła-Basista, H., (2016). Poczucie stygmatyzacji w rodzinach doświadczających problemów ze zdrowiem psychicznym. Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne”, 20 (1), 2016, s. 23-36.

10. Kózka, A., Przybyła-Basista, H., (2016). Wsparcie społeczne jako czynnik ochronny dla rodziców dzieci z zespołem Downa. „Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne”, 20 (1), 2016, s. 139-150.

11. Kołodziej-Zaleska A., Przybyła-Basista H., (2016). Psychological well-being of individuals after divorce: The role of social support. Current Issues in Personality Psychology, vol. 40, nr 4, ss. 206-216, DOI: 10. 5114/CIPP.2016.62940

12. Buszman K., Przybyła-Basista H. (2016). Percepcja wsparcia społecznego pacjentów z zaburzeniami odżywiania w perspektywie pacjentów, ich rodziców i przyjaciół. Chowanna, 1/2016, 227-249.

13. Łakuta P., Przybyła-Basista H., (2016), Rola stygmatyzacji oraz przekonań na temat wyglądu w rozwoju depresji u chorych na łuszczycę, Polskie Forum Psychologiczne, 21(3), 447-463, DOI: 10.14656/PFP20160308

14. Przybyła-Basista H., Kózka, A. (2016). Doświadczenie rodzicielstwa przez matki i ojców dzieci z zespołem Downa. W: Wojciech Otrębski, Katarzyna Mariańczyk (red.), Przepis na rehabilitację. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością. Rok wydania: 2016, Gdańsk: Wydawnictwo: Harmonia Universalis, strony: 201 – 223.

2015

15. Przybyła-Basista H., (2015). Rozwiązywanie konfliktów w kryzysie rozwodowym a psychologiczne uwarunkowania gotowości do udziału w mediacjach rodzinnych, W: D. Borecka-Biernat (red.) Sytuacje konfliktu społecznego: Przyczyny-Sposoby rozwiązywania-Skutki. Prace Psychologiczne LXIII, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3601, (s. 199 – 214), Roz. 13, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

16. Przybyła-Basista H., (2015). Co oznacza skuteczność i satysfakcja stron z udziału w mediacjach rodzinnych?, W: D. Borecka-Biernat, M. Cywińska (red.) Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej. Wybrane kwestie, s. 184-204, Roz. 11, Warszawa, (Engram) Difin.

17. Knapik J., Przybyła-Basista H. (2015). Przerwana historia ojcostwa: Jak uwięzieni mężczyźni postrzegają swoje ojcostwo?, Chowanna, nr 2, s.183-202.

18. Przybyła-Basista Hanna (2015). Konflikty rodzinne pomiędzy dorosłym rodzeństwem o opiekę nad starzejącymi się rodzicami a mediacje rodzinne, „Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne”, 16 (1), s. 7-20.

19. Przybyła-Basista Hanna (2015)., Otwartość na dialog w mediacjach rodzinnych, „Kultura i Edukacja”, 3, 2015, s. 47-71.

20. Ilska Michalina, Przybyła-Basista Hanna (2015)., Kultura wizualna a kształtowanie się rodzicielstwa w prenatalnym okresie rozwoju, „Chowanna” , nr 2, 2015, s. 161-181.

2014

21. Knapik J., Przybyła-Basista H.(2014). Ojcowskie zaangażowanie mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności i jego pomiar, Polskie Forum Psychologiczne, 19( 3), s. 375-390.

22. Kołodziej A., Przybyła-Basista H. (2014). Przekonania osób rozwiedzionych na temat powtórnych małżeństw - ich pomiar i rola w osiąganiu satysfakcji małżeńskiej, Polskie Forum Psychologiczne, 19 (2), s. 190-208.

23. Przybyła-Basista, H., Kołodziej A., (2014). Parental Monitoring of the Internet Activity of Young Children and Preadolescents, The New Educational Review, 33 (2), 315-325.

24. Ilska M., Przybyła-Basista H., (2014). Measurment of women’s prenatal attitudes toward maternity and pregnancy and analysis of their predictors, Health Psychology Report, 2 (3), s.176-188.

2012

25. Przybyła-Basista, H., Kołodziej A., (2012). Aktywność internetowa dzieci a postawy rodziców i poczucie bliskości w rodzinie. W: W. Tuszyńska-Bogucka (red.). Media-Społeczeństwo: Wpływy medialne. Szanse i zagrożenia dla współczesnej rodziny. Kraków: Wydawnictwo LIBRON, s. 63-87.

2011

26. Przybyła-Basista, H., (2011). Akceptacja mediacji jako formy rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Chowanna, T.2(37), s.251-278.

27. Przybyła-Basista H. (2011). Rozwód i mediacje rozwodowe w aspekcie różnic płci. W: J.M. Stanik (red). Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 178-200, język publikacji polski. [liczba znaków: 51 648], ISBN 978-83-226-1989-8.

Publikacje w latach 1977-2010

1. Przybyła-Basista, H. (2010). Emotional and cognitive determinants of coping with divorce by initiators and non-initiators. 5th Congress of the European Society on Family Relations: “Family transitions and families in transitions” 29th September – 2nd Octobre 2010. Catholic University of Milan, Italy. Proceedings Volume (abstracts).

2. Przybyła-Basista, H. (2008). The influence of spouses’ resistance on their decision to enter into divorce mediation. Journal of Divorce and Remarriage, vol. 48, no 3/ 4, pp. 67-89, ISSN 1050-2556.

3. Przybyła-Basista, H. (2006). Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym. Gotowość i opór małżonków a efektywność procesu mediacji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss.420, ISBN 83-226-1526-4. (monografia)

4. Przybyła-Basista, H. (2004). Motywacja do udziału w mediacjach - porównanie mediacji rodzinnych i mediacji pomiędzy ofiarą a sprawcą. W: J. Stanik, (red.), Przestępczość nieletnich – aspekty psychospołeczne i prawne. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 239-252.

5. Przybyła-Basista, H. (2004). Rozwiązywanie konfliktów przez pary małżeńskie w sytuacji rozwodowej. W: K. Popiołek (red.), Kryzysy, katastrofy, kataklizmy. T.II. Zjawiska współczesnej cywilizacji. Poznań, Wydawca Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, s. 175-189.

6. Przybyła-Basista, H. (2003). New perspectives of family mediation development in Poland. Tavola Rotonda, no 1-2, 22-23.

7. Przybyła-Basista, H. (2003). Wpływ zmian w prawodawstwie rodzinnym na świecie na rozwój praktyki mediacyjnej. Mediator, nr 24, 5-18.

8. Przybyła-Basista, H. (2002). Proces mediacji rodzinnych – od teorii do praktyki, Mediator, nr 21, 5-23.

9. . Przybyła-Basista, H. (2002). Rozwój mediacji rodzinnych na świecie i w Polsce. W: J.M., Stanik (red.), Z zagadnień psychologii sądowej. Wybrane studia empiryczne. Psychologia. Badania i Aplikacje, tom 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 153-182.

10. Przybyła-Basista, H. (2001). Mediacje rodzinne w praktyce sądowej. Familijant, nr 2/4-5, 47-49.

11. Przybyła-Basista, (2001). H. Influence of clients' readiness and resistance on the effectiveness of divorce mediation. Proceedings of 14th Annual Conference of the International Association for Conflict Management, June 24 - June 27, 2001, Cergy/Paris, Francja.

12. Przybyła-Basista, H. (2001). Poszukiwanie sprawiedliwości w mediacjach ofiara-sprawca. W: J. Stanik, Z. Majchrzyk, (red.), Psychologiczne i psychiatryczne opiniodawstwo sądowe w ramach nowych uregulowań prawnych. Wydawnictwo Anima, Katowice, 208-221.

13. Przybyła-Basista, H., (2001). Decyzja o podjęciu mediacji w sytuacji kryzysu rozwodowego. W: K. Popiołek (red.), Człowiek w sytuacji zagrożenia. Kryzysy, katastrofy, kataklizmy. Poznań, Wydawca Psychologia i Architektura, 85-104.

14. Przybyła-Basista, H. (2001). Programy pomocy psychologicznej dla rodziców młodzieży uzależnionej od wpływów sekt. Nowiny Psychologiczne, nr 2, 27-43.

15. Przybyła H. (2000). Mediacja małżeńska w sprawach rozwodowych. Mediator, 15, 28-44 (przedruk z: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1446, Katowice, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego).

16. Przybyła-Basista, H. (2000). Awareness of resistance and raising of readiness to divorce mediation. 3rd World Mediation Forum Conference, CERIUM, Italia 2000, Proceedings Volume (electronic version), stron 12.

17. Przybyła-Basista, H. (2000). Divorce mediation in Poland. In: A. Czerederecka, T. Jackiewicz-Obydzińska, J. Wójcikiewicz (Eds.), Forensic Psychology and Law. Traditional questions and new ideas. Institute of Forensic Research Publishers, Kraków, 176-180.

18. Przybyła-Basista, H. (2000). Inteligencja emocjonalna i możliwości jej rozwijania w szkole. Chowanna, R. XLIII (LIV), T. 1 (14), 135-143.

19. Przybyła-Basista, H. (1999). Readiness and resistance to family mediation in Poland. Proceedings of 12th Annual Conference of the International Association for Conflict Management, June 20 - June 23, 1999, San Sebastian-Donostia, Spain.

20. Przybyła-Basista, H. (1999). Rola mediacji i negocjacji w profilaktyce przemocy. W: J. Stanik (red.) Trudności i zaburzenia w społecznym funkcjonowaniu człowieka. Seria: Psychologia. Badania i Aplikacje. Tom 3. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 49-65.

21. Przybyła, H., Skwara, (1998). Świadomość powszechności zjawiska przemocy w rodzinie według relacji nauczycieli a charakterystyka ich działań interwencyjnych. W: J. Stanik, Z. Majchrzyk (red.) Przemoc w rodzinie: diagnoza, orzecznictwo, profilaktyka. Wydawnictwo Anima, Katowice, 76-86.

22. Przybyła H., (1998). Modele profilaktyki wobec przemocy wśród dzieci i młodzieży a wykorzystanie treningów mediacyjnych i negocjacyjnych. W: Z. Brańka, M. Szymański (red.) Agresja i przemoc we współczesnym świecie. Tom 2., Oficyna Wydawnicza Text, Kraków, 282-288.

23. Przybyła, H., Skwara A. (1998). Kształcenie umiejętności twórczego rozwiązywania konfliktów jako forma oddziaływań profilaktycznych wobec przemocy w środowisku młodzieży szkolnej. W: J. Papież, A. Płukis (red.) Przemoc dzieci i młodzieży, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 282-290.

24. Przybyła, H. (1998). Psychologiczne koszty zespołu wypalenia zawodowego wśród nauczycieli a kierunki pomocy psychologicznej. W: T. Rongińska, W. Gaida, U. Schaarschmidt, (red.), Zdrowie psychiczne w zawodzie nauczycielskim. Psychische Gesundheit im Lehrerberuf. Zielona Góra – Postdam, 15-21.

25. Przybyła, H., Cybulski, T. (1997). Praktyka mediacji w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych. Stan obecny i propozycje zmian. W: J. Stanik, (red.), Wybrane obszary praktyki biegłego sądowego psychologa. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1649, Katowice, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 104-127.

26. Przybyła, H. (1995). Etyczno-zawodowe problemy biegłego psychologa prowadzącego mediacje w sprawach rozwodowych. W: J. Stanik, Z. Majchrzyk (red.) Etyczno-zawodowe problemy biegłego sądowego psychologa i psychiatry w praktyce sądowej. Katowice, 89-96.

27. Przybyła, H. (1994). Mediacja małżeńska w sprawach rozwodowych. W: J. Stanik, (red.), Wybrane metody diagnostyki i interwencji psychologicznej w sądowych sprawach rodzinnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1446, Katowice, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 84-106.

28. Przybyła, H. (1994). Pomoc psychologiczna w różnych fazach rozwodu - stan obecny a rzeczywiste potrzeby. W: Z. Ratajczak , (red.), Psychologiczna problematyka wsparcia społecznego i pomocy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1384, Katowice, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 26-36.

29. Przybyła, H. (1994). Psychologiczny model etapów rozwodu a potrzeba interwencji terapeutycznych. Gestalt, 14, 19-22.

30. Przybyła, H. (1993). Zasady i techniki mediacji małżeńskiej. Gestalt, 9, 22-26.

31. Przybyła, H. (1988). Badanie i pomiar poczucia winy. Zdrowie Psychiczne, 3-4, 180-188.

32. Przybyła, H. (1981). Psychologiczna ekspertyza sądowa w sprawach karnych nieletnich (sprawozdanie z badań). W: J. Stanik, (red.), Z problematyki pracy biegłego sądowego psychologa. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 470, Katowice, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 49-56.

33. Stanik, J., Przybyła, H., (1981). Opinia biegłego psychologa w sprawach karnych nieletnich. Katowice. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 132 strony, (monografia).

34. Irzyniec A., Przybyła H., (1979). Psychologia uniwersytecka bliżej praktyki. Biuletyn Informacyjny UŚl. nr 4, 6.


Udział w rozwoju naukowym młodych pracowników nauki

I. Pełnienie funkcji recenzenta

1. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Julii Łosiak pt.: Zachowania prozdrowotne i ryzykowne młodzieży u progu dorosłości oraz ich poznawcze i temperamentalne wyznaczniki. Przewód doktorski zakończony uchwałą w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w 2014, Promotor: dr hab. M. Górnik-Durose prof. UŚ.

2. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Siewniak-Maciuszek pt.: „Kompetencje emocjonalno-poznawcze i wybrane aspekty obrazu siebie a zaburzenia odżywiania u adolescentów” dla Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Katowice, dn.21.03.2011 r)

3. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Anny Piekacz pt.: „Styl życia a poziom realizacji normatywnych zadań rozwojowych u gimnazjalistów osiągających niskie efekty edukacyjno-wychowawcze” ” dla Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Katowice, dn.12.01.2009 r)

4. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kucharewicz pt.: „Psychologiczna analiza procesów motywacyjnych przestępstw popełnianych przez nieletnich (na przykładzie przestępstw agresywnych i nieagresywnych)” ” dla Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Katowice, dn.30.09.2008 r)

II. Pełnienie funkcji promotora

A. Prace doktorskie obronione

1. Dr Anna Kołodziej- Zaleska – praca doktorska pt. „. „Zasoby pomocne w osiąganiu dobrostanu po doświadczeniu kryzysu rozwodu u Inicjatorów i Nie-Inicjatorów procesu rozwodowego” (Obrona doktorska: 15.12.2016, Katowice, Wydział Pedagogiki i Psychologii UŚ)


B. Otwarte przewody doktorskie

1. Mgr Michalina Ilska – praca doktorska pt. „.Rola zasobów indywidualnych i relacyjnych w budowaniu dobrostanu kobiet w ciąży prawidłowej i wysokiego ryzyka” (otwarcie przewodu: 12.2015, Katowice, Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ).

2. Mgr Anna Brandt - praca doktorska pt. „Podmiotowe i relacyjne wyznaczniki wzrostu potraumatycznego kobiet z rakiem piersi” (otwarcie przewodu: 04. 2016, Katowice, Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ).

3. Mgr Krystyna Buszman - praca doktorska pt. „Rola czynników ryzyka i czynników ochronnych w kształtowaniu obrazu ciała osób z zaburzeniami odżywiania” (otwarcie przewodu: 06.2016, Katowice, Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ).

4. Mgr Anna Kózka – praca doktorska pt. „Percepcja rodzicielstwa a dobrostan psychiczny rodziców dzieci z zespołem Downa” (otwarcie przewodu: 05.2017, Katowice, Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ).KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE (zagraniczne)

Dr ha. Hanna Przybyła-Basista prezentowała wyniki swoich badań na 13 konferencjach zagranicznych:

1. Przybyła H. Divorce mediation in Poland. 8th European Conference on Psychology and Law, European Association of Psychology and Law, Kraków, 2-5.09.1998.
2. Przybyła-Basista, H.: Readiness and resistance to divorce mediation in Poland. Twelfth Conference of the International Association for Conflict Management. San Sebastian - Donostia, Spain, June 20-23, 1999.
3. Przybyła-Basista, H.: Awareness of resistance and raising of readiness to divorce mediation. III Congress of the World Mediation Forum, 27 September-1 October 2000, Sardinia, Italy.
4. Przybyła-Basista, H.: Influence of clients' readiness and resistance on the effectiveness of divorce mediation. 14th Annual Conference of the International Association for Conflict Management, June 24 - June 27, 2001, Cergy/Paris, Francja.
5. Przybyła-Basista, H.: New perspectives of family mediation development in Poland. International Conference of the European Forum on Training and Research in Family Mediation – “Family mediation in Europe”, June, 6-7 2003, Rome, Italia.
6. Przybyła-Basista, H.: A model of family mediation training in Poland: legal-social context and challenges. European Congress on Mediation zorganizowany przez European Forum on Training and Research in Family Mediation i Universidade Lusofona de Humanidades e Tecnologias w Lizbonie w terminie May 14-15, 2004, Lizbona, Portugalia.
7. Przybyła-Basista, H.: Current stage of development of family mediation and key questions for family mediators in Poland. Round Table on Family Mediation on 5th International Conference of the World Mediation Forum – “Mediation. A new culture of change”, September 9-11, 2005, Crans-Montana, Switzerland.
8. Przybyła-Basista, H.: Clients’ resistance to divorce mediation: results from a research project and implications for mediating practice. - European Congress on Family Mediation: “Mediating with families: From the traditional conflicts to the actual social problems”, European Forum for Training and Research in Family Mediation and Instituto di Terapia Relazionale; September 29-30, 2006, Caserta/Naples, Italy.
9. Przybyła-Basista, H.: The influence of spouses’ resistance on their decision to enter into divorce mediation”. Invited Lecture at the Laboratorio sui Processi di Mediazione , c/o the Faculty of Psychology and the Alta Scuola di Psicologia, Università Cattolica Sacro Cuore, October 8, 2008, Milano, Italy.
10. Przybyła-Basista, H.: The research in family mediation: History and trends. VII Conference of European Forum for Family Mediation: “Crisis of Parenthood and Family Mediation”. November 29-30, 2008, Turin, Italy.
11. Przybyła-Basista, H.: Research in family mediation: State-of-the art and future challenges. VIII Conference of European Forum on Training and Research in Family Mediation: „Child in Family Mediation in Europe”, Paris, 11-12.06.2009.
12. Przybyła-Basista, H.: Participation of children in family mediation process. Round table disscusion: “Et moi, dans tout ça, où est ma place ? “. VIII Conference of European Forum on Training and Research in Family Mediation: „Child in Family Mediation in Europe”, Paris, 11-12.06.2009.
13. Przybyła-Basista, H.: Emotional and cognitive determinants of coping with divorce by initiators and non-initiators. 5th ESFR Congress “Family transitions and families in transition” Catholic University of Milan, Milan, 29.09. – 2.10.2010


KONFERENCJE ORGANIZOWANE W POLSCE
Dr hab. Hanna Przybyła-Basista prezentowała wyniki swoich badań na 43 konferencjach zorganizowanych w Polsce.

KONFERENCJE (krajowe i międzynarodowe) zorganizowane w Polsce w latach 2011-2014:

1. Przybyła-Basista, H.: Mediacje rodzinne a terapia rodzinna - granice. XV Ogólnopolska konferencja przeciw przemocy w rodzinie. Organizator: PARPA (Państwowa Agencja Problemów Alkoholowych), Kraków, 27-29.06.2011.
2. Przybyła-Basista, H., Kortyka-Bogdan, E.: Dzieci i rodzice w kryzysie rozwodowym – pomocne interwencje. XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nt.: Oblicza współczesnej psychologii: Jedność w różnorodności. Katowice: dn. 18-21.09.2011 (warsztat).
3. Przybyła-Basista, H.: Konflikty w rodzinie: mediować czy nie mediować? XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nt.: Oblicza współczesnej psychologii: Jedność w różnorodności. Katowice: dn. 18-21.09.2011.
4. Kołodziej A., Przybyła-Basista, H.: Nadzieje i obawy rozwiedzionych małżonków w tworzeniu nowego związku. XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nt.: Oblicza współczesnej psychologii: Jedność w różnorodności. Katowice: dn. 18-21.09.2011.
5. Przybyła-Basista, H., Kołodziej A.: Rodzice wobec Internetu: wartości, postawy oraz poczucie wzajemnej bliskości w rodzinie a monitoring aktywności internetowej dzieci. XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nt.: Oblicza współczesnej psychologii: Jedność w różnorodności. Katowice: dn. 18-21.09.2011.
6. Przybyła-Basista, H.: Dorośli i dzieci w zmieniających się rodzinach w zmieniającym się świecie (moderator dyskusji panelowej). XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nt.: Oblicza współczesnej psychologii: Jedność w różnorodności. Katowice: dn. 18-21.09.2011.
7. Kołodziej, A., Przybyła-Basista H.: I co dalej po rozwodzie? Nadzieje i obawy rozwiedzionych małżonków na nowy udany związek. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Kryzysy, katastrofy, kataklizmy nt. „ Kryzysy jako wyzwania dla jednostek i społeczeństwa”, organizator: SWPS Wydział Zamiejscowy w Katowicach, Katowice 14-16 października 2011.
8. Migas, J., Przybyła-Basista H.: ,,Związki z rodziną pochodzenia - pomagają czy szkodzą w pożyciu małżeńskim?’’ VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Kryzysy, katastrofy, kataklizmy nt. „Kryzysy jako wyzwania dla jednostek i społeczeństwa”, organizator: SWPS Wydział Zamiejscowy w Katowicach, Katowice 14-16 października 2011.
9. Kołodziej A., Przybyła-Basista H., (2012): „Rola resiliency w pokonywaniu kryzysu rozwodowego: analiza teoretyczna i sposoby pomiaru”. Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna nt.: Zdrowie i Odporność Psychiczna, Kraków, 20-21 października 2012 r. (zorganizowaną przez Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński). (Health and mental resilience International Interdisciplinary Conference nt.: Health and mental resilience, Krakow, 20-21 October, 2012, Institute of Applied Psychology, Jagiellonian University)
10. lska M., Przybyła-Basista H., (2013). Prenatalne oczekiwania, ego-resiliency oraz wsparcie partnerów a poczucie dobrostanu kobiet ciężarnych – wstępne doniesienia z badań (poster). Ist International Conference on Positive Psychology in Poland, organizator: SWPS Wydział Zamiejscowy w Sopocie, Sopot, 17-19 maja 2013.
11. Kołodziej A., Przybyła-Basista H., (2013). Oksfordzki Kwestionariusz Szczęścia – polska adaptacja narzędzia do badania dobrostanu: wyniki wstępne (poster). Ist International Conference on Positive Psychology in Poland, organizator: SWPS Wydział Zamiejscowy w Sopocie, Sopot, 17-19 maja 2013.
12. Buszman K., Przybyła-Basista H., (2013). Praca z rodzinami jako integralna część terapii oraz źródło wsparcia dla pacjentek z zaburzeniami jedzenia (referat). II konferencja nt. Człowiek chory w środowisku. Wspieranie rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi. Organizator: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Warszawa, 11 maja, 2013.
13. Buszman K., Przybyła-Basista H., (2013). Znaczenie zasobów osobistych i wsparcia społecznego dla poczucia dobrostanu psychicznego pacjentek z zaburzeniami odżywiania się (referat). IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, 24-26 maja 2013.
14. Ilska M., Przybyła-Basista H., (2013). Wyznaczniki dobrostanu psychicznego kobiet w ciąży fizjologicznej oraz podwyższonego ryzyka (referat). V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii Klinicznej Dziecka nt.: „Trudności Rodzicielstwa”. Organizator: Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny, Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski we współpracy z Sekcją Psychologii Klinicznej Dziecka PTP, dn. 11-13.10.2013 r.
15. Ilska M., Przybyła-Basista H., (2014). Postawy kobiet wobec macierzyństwa w okresie prenatalnym i ich pomiar (referat). IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Psychologia w służbie rodziny, nt. Rodzina w dobrobycie – dobrostan w rodzinie? Organizator: Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; miejsce konferencji: Gdańsk: 29-30.04.2014.
16. Kołodziej A., Przybyła-Basista H., (2014). Powtórne małżeństwa i przekonania osób rozwiedzionych na ich temat: kierunki badań i prezentacja narzędzia. (referat). IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Psychologia w służbie rodziny, nt. Rodzina w dobrobycie – dobrostan w rodzinie? Organizator: Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; miejsce konferencji: Gdańsk: 29-30.04.2014.
17.Knapik J., Przybyła-Basista H., (2014). Ojciec uwięziony i jego zaangażowanie rodzicielskie: założenia teoretyczne i charakterystyka narzędzia pomiaru (poster). IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Psychologia w służbie rodziny, nt. Rodzina w dobrobycie – dobrostan w rodzinie? Organizator: Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; miejsce konferencji: Gdańsk: 29-30.04.2014.


WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ:

1. Praca w ramach europejskiego stowarzyszenia mediatorów rodzinnych - członek Standards Committee of the European Forum for Training and Research in Family Mediation (od maja 2004 r. do nadal); od 2010 roku - koordynator.
2. Praca w ramach zespołu badawczego powołanego przez Europejskie Forum Mediacji Rodzinnych - Research Task Group of the European Forum for Training and Research in Family Mediation (grupa badawcza działająca w okresie 2007 – 2009, wyniki prezentowane na konferencjach zagranicznych w Turynie (2008), w Paryżu (2009).
3. Wygłoszenie wykładu na zaproszenie Università Cattolica Sacro Cuore w Mediolanie:
Przybyła-Basista, H. (2008): The influence of spouses’ resistance on their decision to enter into divorce mediation”. Invited Lecture at the Laboratorio sui Processi di Mediazione, Faculty of Psychology, Università Cattolica Sacro Cuore, October 8, 2008, Milano, Italy.
4. Indywidualna współpraca z profesorami z uniwersytetów zagranicznych rozwijającymi badania w zakresie tematyki mediacji rodzinnych (Heidelberg, Berno, Mediolan, Lizbona), autorami książek z zakresu mediacji rodzinnych (Lisa Parkinson - Wielka Brytania, Costanza Marzotto, Uniwersytet Katolicki w Mediolanie - Włochy)- (kontakty prywatne, od 1999 roku do nadal).


W RAMACH PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH:

- Uzyskanie akredytacji European Forum for Training and Research in Family Mediation w zakresie prowadzenia szkoleń z mediacji rodzinnych (akredytacja od 2003 r. do nadal)
- Trener treningu psychologicznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (wpisana na listę trenerów od 1994 roku).
- Udział w licznych warsztatach szkoleniowych prowadzonych przez mediatorów zagranicznych w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych (przynajmniej raz w roku) oraz warsztatach z zakresu psychoterapii


CZŁONKOSTWO TOWARZYSTW:

- European Forum on Training and Research in Family Mediation (statutory member od 2004 r.; członek Standards Committe)
- The European Society on Family Relations (od 2010 r.)
- Polskie Towarzystwo Psychologiczne
- Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych (członek założyciel)
- Polskie Towarzystwo Mediacji Rodzinnych i Środowiskowych (członek założyciel)
- World Mediation ForumPliki do pobrania

Pomoc psychologiczna 2013-14_H.Przybyła-Basista_wykłady_St Dzien_Wieczor.pdf

SEM.MGR_Syllabus_H.Przybyła-Basista_2013-14.pdf

Pomoc psychologiczna małżeńska i rodzinna_ 2013-14_H.Przybyła-Basista_Lab_St Dzien.pdf

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii