mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy > Przybyła-Basista 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy Dla Pracowników Fotoreportaże Spacer po Wydziale Tła do prezentacji Logotypy Historia Instytutu Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną  

dr hab. Hanna Przybyła-Basista

Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną

adiunkt; kierownik Zakładu


Tel. +48 32 359 97 16 (sekretariat Zakładu Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną)
E-mail: --
Pokój: 236
Terminy dyżurów:
Pok. 236
Wtorek: 12.00-13.00
16.00-17.30Picture 385_small.JPG

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE I BADAWCZE (specjalności):

1.Uwarunkowania dobrostanu jednostki w cyklu życia oraz w obliczu wyzwań i zagrożeń – ego-resiliency i inne zasoby jednostki

2.Relacje w bliskich związkach rodzinnych, małżeńskich i partnerskich –zasoby i czynniki ryzyka w obliczu sytuacji trudnych, konfliktów, kryzysów:
a) Bliskie związki wobec doświadczeń trudnych, konfliktowych i kryzysowych a jakość życia w związku –czynniki wpływające na jakość związku i satysfakcję małżeńską
b) Wyzwania i zagrożenia dla poczucia satysfakcji w bliskich związkach partnerskich i rodzinnych – rola wsparcia i innych zasobów a percepcja jakości życia w okresach przemian
(spowodowanych wydarzeniami krytycznymi w cyklu rozwoju życia rodzinnego - np. rozwodem, poważnymi chorobami jednego z partnerów, chorobą dziecka, niepłodnością)
c) Zasoby rodzinne, małżeńskie i indywidualne pomocne w procesie radzenia sobie z kryzysem
d) Rodzice i dzieci wobec wyzwań w zmieniającym się świecie

3.Mediacje rodzinne – akceptacja mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów oraz uwarunkowania efektywności procesu mediacji:
a) Gotowość i opór stron w konflikcie jako warunki akceptacji mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów rodzinnych
b) Czynniki warunkujące efektywność procesu mediacji rodzinnych
e) Mediacje rodzinne a inne formy pomocy psychologicznej rodzinie w kryzysie rozwodowym

4. Zastosowanie mediacji do rozwiązywania innych konfliktów np. konfliktów rówieśniczych jako kierunek oddziaływań w profilaktyce zaburzeń zachowania

DYDAKTYKA:
• ZAKRES TEMATYCZNY zajęć dydaktycznych: psychologia bliskich związków i rodziny; kryzysy i konflikty małżeńskie oraz rodzinne – przyczyny, następstwa; czynniki ryzyka; zasoby indywidualne i rodzinne pomocne w radzeniu sobie z wydarzeniami krytycznymi; pomoc psychologiczna: indywidualna, grupowa, małżeńska i rodzinna; mediacje rodzinne a inne formy pomocy rodzinie w kryzysie; rozwój jednostki w warunkach wyzwań i zagrożeń; psychologia kliniczna człowieka dorosłego i adolescentów

• RODZAJE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykłady dla IV roku psychologii z przedmiotu: „Pomoc psychologiczna” (studia dzienne i wieczorowe), seminarium magisterskie (IV i V rok psychologii), laboratoria z przedmiotu: ”Pomoc psychologiczna małżeńska i rodzinna” dla V rok psychologii (studia dzienne) w ramach Profilu zawodowego 1(3) z psychologii klinicznej człowieka dorosłego

Publikacje:

PUBLIKACJE (wybrane):

Autorka 39 publikacji, w tym dwóch monografii (jednej we współautorstwie i jednej samodzielnej.

Wybrane publikacje z ostatnich lat:

- Przybyła-Basista, H. (2003). Wpływ zmian w prawodawstwie rodzinnym na świecie na rozwój praktyki mediacyjnej. Mediator, nr 24, 5-18.
- Przybyła-Basista, H. (2003). New perspectives of family mediation development in Poland. Tavola Rotonda, no 1-2, 22-23.
- Przybyła-Basista, H. (2004). Rozwiązywanie konfliktów przez pary małżeńskie w sytuacji rozwodowej. W: K. Popiołek (red.), Kryzysy, katastrofy, kataklizmy. T.II. Zjawiska współczesnej cywilizacji. Poznań, Wydawca Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, s. 175-189.
- Przybyła-Basista, H. (2004). Motywacja do udziału w mediacjach - porównanie mediacji rodzinnych i mediacji pomiędzy ofiarą a sprawcą. W: J. Stanik, (red.), Przestępczość nieletnich – aspekty psychospołeczne i prawne. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 239-252.
- Przybyła-Basista, H. (2006). Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym. Gotowość i opór małżonków a efektywność procesu mediacji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, stron 420 (monografia).
- Przybyła-Basista, H. (2008). The influence of spouses’ resistance on their decision to enter into divorce mediation. Journal of Divorce and Remarriage, vol. 48, no 3/ 4, pp. 67-89.
- Przybyła-Basista, H. (2011): Rozwód i mediacje rozwodowe w aspekcie różnic płci. W: J.M. Stanik (red). Psychologiczne i pograniczne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach - cywilnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
- Przybyła-Basista, H. (2011). Akceptacja mediacji jako formy rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Chowanna, T.2(37), s.251-278.
- Przybyła-Basista, H., Kołodziej A., (2012). Aktywność internetowa dzieci a postawy rodziców i poczucie bliskości w rodzinie. W: W. Tuszyńska-Bogucka (red.). Media-Społeczeństwo: Wpływy medialne. Szanse i zagrożenia dla współczesnej rodziny. Kraków: Wydawnictwo LIBRON, s. 63-87.

KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE (zagraniczne)

Dr ha. Hanna Przybyła-Basista prezentowała wyniki swoich badań na 13 konferencjach zagranicznych:

1. Przybyła H. Divorce mediation in Poland. 8th European Conference on Psychology and Law, European Association of Psychology and Law, Kraków, 2-5.09.1998.
2. Przybyła-Basista, H.: Readiness and resistance to divorce mediation in Poland. Twelfth Conference of the International Association for Conflict Management. San Sebastian - Donostia, Spain, June 20-23, 1999.
3. Przybyła-Basista, H.: Awareness of resistance and raising of readiness to divorce mediation. III Congress of the World Mediation Forum, 27 September-1 October 2000, Sardinia, Italy.
4. Przybyła-Basista, H.: Influence of clients' readiness and resistance on the effectiveness of divorce mediation. 14th Annual Conference of the International Association for Conflict Management, June 24 - June 27, 2001, Cergy/Paris, Francja.
5. Przybyła-Basista, H.: New perspectives of family mediation development in Poland. International Conference of the European Forum on Training and Research in Family Mediation – “Family mediation in Europe”, June, 6-7 2003, Rome, Italia.
6. Przybyła-Basista, H.: A model of family mediation training in Poland: legal-social context and challenges. European Congress on Mediation zorganizowany przez European Forum on Training and Research in Family Mediation i Universidade Lusofona de Humanidades e Tecnologias w Lizbonie w terminie May 14-15, 2004, Lizbona, Portugalia.
7. Przybyła-Basista, H.: Current stage of development of family mediation and key questions for family mediators in Poland. Round Table on Family Mediation on 5th International Conference of the World Mediation Forum – “Mediation. A new culture of change”, September 9-11, 2005, Crans-Montana, Switzerland.
8. Przybyła-Basista, H.: Clients’ resistance to divorce mediation: results from a research project and implications for mediating practice. - European Congress on Family Mediation: “Mediating with families: From the traditional conflicts to the actual social problems”, European Forum for Training and Research in Family Mediation and Instituto di Terapia Relazionale; September 29-30, 2006, Caserta/Naples, Italy.
9. Przybyła-Basista, H.: The influence of spouses’ resistance on their decision to enter into divorce mediation”. Invited Lecture at the Laboratorio sui Processi di Mediazione , c/o the Faculty of Psychology and the Alta Scuola di Psicologia, Università Cattolica Sacro Cuore, October 8, 2008, Milano, Italy.
10. Przybyła-Basista, H.: The research in family mediation: History and trends. VII Conference of European Forum for Family Mediation: “Crisis of Parenthood and Family Mediation”. November 29-30, 2008, Turin, Italy.
11. Przybyła-Basista, H.: Research in family mediation: State-of-the art and future challenges. VIII Conference of European Forum on Training and Research in Family Mediation: „Child in Family Mediation in Europe”, Paris, 11-12.06.2009.
12. Przybyła-Basista, H.: Participation of children in family mediation process. Round table disscusion: “Et moi, dans tout ça, où est ma place ? “. VIII Conference of European Forum on Training and Research in Family Mediation: „Child in Family Mediation in Europe”, Paris, 11-12.06.2009.
13. Przybyła-Basista, H.: Emotional and cognitive determinants of coping with divorce by initiators and non-initiators. 5th ESFR Congress “Family transitions and families in transition” Catholic University of Milan, Milan, 29.09. – 2.10.2010


KONFERENCJE ORGANIZOWANE W POLSCE
Dr hab. Hanna Przybyła-Basista prezentowała wyniki swoich badań na 43 konferencjach zorganizowanych w Polsce.

KONFERENCJE (krajowe i międzynarodowe) zorganizowane w Polsce w latach 2011-2013:

1. Przybyła-Basista, H.: Mediacje rodzinne a terapia rodzinna - granice. XV Ogólnopolska konferencja przeciw przemocy w rodzinie. Organizator: PARPA (Państwowa Agencja Problemów Alkoholowych), Kraków, 27-29.06.2011.
2. Przybyła-Basista, H., Kortyka-Bogdan, E.: Dzieci i rodzice w kryzysie rozwodowym – pomocne interwencje. XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nt.: Oblicza współczesnej psychologii: Jedność w różnorodności. Katowice: dn. 18-21.09.2011 (warsztat).
3. Przybyła-Basista, H.: Konflikty w rodzinie: mediować czy nie mediować? XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nt.: Oblicza współczesnej psychologii: Jedność w różnorodności. Katowice: dn. 18-21.09.2011.
4. Kołodziej A., Przybyła-Basista, H.: Nadzieje i obawy rozwiedzionych małżonków w tworzeniu nowego związku. XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nt.: Oblicza współczesnej psychologii: Jedność w różnorodności. Katowice: dn. 18-21.09.2011.
5. Przybyła-Basista, H., Kołodziej A.: Rodzice wobec Internetu: wartości, postawy oraz poczucie wzajemnej bliskości w rodzinie a monitoring aktywności internetowej dzieci. XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nt.: Oblicza współczesnej psychologii: Jedność w różnorodności. Katowice: dn. 18-21.09.2011.
6. Przybyła-Basista, H.: Dorośli i dzieci w zmieniających się rodzinach w zmieniającym się świecie (moderator dyskusji panelowej). XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nt.: Oblicza współczesnej psychologii: Jedność w różnorodności. Katowice: dn. 18-21.09.2011.
7. Kołodziej, A., Przybyła-Basista H.: I co dalej po rozwodzie? Nadzieje i obawy rozwiedzionych małżonków na nowy udany związek. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Kryzysy, katastrofy, kataklizmy nt. „ Kryzysy jako wyzwania dla jednostek i społeczeństwa”, organizator: SWPS Wydział Zamiejscowy w Katowicach, Katowice 14-16 października 2011.
8. Migas, J., Przybyła-Basista H.: ,,Związki z rodziną pochodzenia - pomagają czy szkodzą w pożyciu małżeńskim?’’ VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Kryzysy, katastrofy, kataklizmy nt. „Kryzysy jako wyzwania dla jednostek i społeczeństwa”, organizator: SWPS Wydział Zamiejscowy w Katowicach, Katowice 14-16 października 2011.
9. Kołodziej A., Przybyła-Basista H., (2012): „Rola resiliency w pokonywaniu kryzysu rozwodowego: analiza teoretyczna i sposoby pomiaru”. Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna nt.: Zdrowie i Odporność Psychiczna, Kraków, 20-21 października 2012 r. (zorganizowaną przez Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński). (Health and mental resilience International Interdisciplinary Conference nt.: Health and mental resilience, Krakow, 20-21 October, 2012, Institute of Applied Psychology, Jagiellonian University)
10. lska M., Przybyła-Basista H., (2013). Prenatalne oczekiwania, ego-resiliency oraz wsparcie partnerów a poczucie dobrostanu kobiet ciężarnych – wstępne doniesienia z badań (poster). Ist International Conference on Positive Psychology in Poland, organizator: SWPS Wydział Zamiejscowy w Sopocie, Sopot, 17-19 maja 2013.
11. Kołodziej A., Przybyła-Basista H., (2013). Oksfordzki Kwestionariusz Szczęścia – polska adaptacja narzędzia do badania dobrostanu: wyniki wstępne (poster). Ist International Conference on Positive Psychology in Poland, organizator: SWPS Wydział Zamiejscowy w Sopocie, Sopot, 17-19 maja 2013.
12. Buszman K., Przybyła-Basista H., (2013). Praca z rodzinami jako integralna część terapii oraz źródło wsparcia dla pacjentek z zaburzeniami jedzenia (referat). II konferencja nt. Człowiek chory w środowisku. Wspieranie rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi. Organizator: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Warszawa, 11 maja, 2013.
13. Buszman K., Przybyła-Basista H., (2013). Znaczenie zasobów osobistych i wsparcia społecznego dla poczucia dobrostanu psychicznego pacjentek z zaburzeniami odżywiania się (referat). IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, 24-26 maja 2013.
14. Ilska M., Przybyła-Basista H., (2013). Wyznaczniki dobrostanu psychicznego kobiet w ciąży fizjologicznej oraz podwyższonego ryzyka (referat). V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii Klinicznej Dziecka nt.: „Trudności Rodzicielstwa”. Organizator: Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny, Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski we współpracy z Sekcją Psychologii Klinicznej Dziecka PTP, dn. 11-13.10.2013 r.


WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ:

1. Praca w ramach europejskiego stowarzyszenia mediatorów rodzinnych - członek Standards Committee of the European Forum for Training and Research in Family Mediation (od maja 2004 r. do nadal); od 2010 roku - koordynator.
2. Praca w ramach zespołu badawczego powołanego przez Europejskie Forum Mediacji Rodzinnych - Research Task Group of the European Forum for Training and Research in Family Mediation (grupa badawcza działająca w okresie 2007 – 2009, wyniki prezentowane na konferencjach zagranicznych w Turynie (2008), w Paryżu (2009).
3. Wygłoszenie wykładu na zaproszenie Università Cattolica Sacro Cuore w Mediolanie:
Przybyła-Basista, H. (2008): The influence of spouses’ resistance on their decision to enter into divorce mediation”. Invited Lecture at the Laboratorio sui Processi di Mediazione, Faculty of Psychology, Università Cattolica Sacro Cuore, October 8, 2008, Milano, Italy.
4. Indywidualna współpraca z profesorami z uniwersytetów zagranicznych rozwijającymi badania w zakresie tematyki mediacji rodzinnych (Heidelberg, Berno, Mediolan, Lizbona), autorami książek z zakresu mediacji rodzinnych (Lisa Parkinson - Wielka Brytania, Costanza Marzotto, Uniwersytet Katolicki w Mediolanie - Włochy)- (kontakty prywatne, od 1999 roku do nadal).


W RAMACH PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH:

- Uzyskanie akredytacji European Forum for Training and Research in Family Mediation w zakresie prowadzenia szkoleń z mediacji rodzinnych (akredytacja od 2003 r. do nadal)
- Trener treningu psychologicznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (wpisana na listę trenerów od 1994 roku).
- Udział w licznych warsztatach szkoleniowych prowadzonych przez mediatorów zagranicznych w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych (przynajmniej raz w roku) oraz warsztatach z zakresu psychoterapii


CZŁONKOSTWO TOWARZYSTW:

- European Forum on Training and Research in Family Mediation (statutory member od 2004 r.; członek Standards Committe)
- The European Society on Family Relations (od 2010 r.)
- Polskie Towarzystwo Psychologiczne
- Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych (członek założyciel)
- Polskie Towarzystwo Mediacji Rodzinnych i Środowiskowych (członek założyciel)
- World Mediation ForumPliki do pobrania

Pomoc psychologiczna 2013-14_H.Przybyła-Basista_wykłady_St Dzien_Wieczor.pdf

SEM.MGR_Syllabus_H.Przybyła-Basista_2013-14.pdf

Pomoc psychologiczna małżeńska i rodzinna_ 2013-14_H.Przybyła-Basista_Lab_St Dzien.pdf

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii