mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA > Mandal 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA Fotoreportaże Spacer po Wydziale Logotypy Historia Instytutu  

prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal

Professor


Tel. +48 32 3599 771. Sekretariat +48 32 3599 717
E-mail: --
Pokój: 327
Terminy dyżurów:


eemm 1.jpg

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Psychologia społeczna.
Psychologia bliskich związków interpersonalnych.
Psychologia kobiecości i męskości.
Psychologia wpływu społecznego.
Psychologia władzy.

PRACA NAUKOWA

Profesura - 2010 - Instytut Psychologii Polska Akademia Nauk w Warszawie. Kancelaria Prezydenta RP.
Habilitacja - 2000 - Instytut Psychologii Polska Akademia Nauk w Warszawie.
Doktorat - 1990 - Instytut Psychologii Uniwersytet Śląski w Katowicach.

TOWARZYSTWA NAUKOWE

Towarzystwa Polskie

Polska Akademia Nauk - członek Rady Naukowej Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie kadencja 2011 – 2014.
Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach - członek Komisji Nauk Psychologicznych Prezydium Oddziału PAN.
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej - Wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego - kadencje 2010-2014, 2015-2018.
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka.
Polskie Towarzystwo Psychologiczne - PTP.
Zespół Badania Wpływu Społecznego – ZaBaWa.
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Bliskich Związków - założyciel i prezes.

Towarzystwa Międzynarodowe

European Association of Social Psychology - EASP.
European Network on Conflict, Gender, and Violence.
International Forum for Women.

UDZIAŁ W KOMITETACH REDAKCYJNYCH CZASOPISM

Social Psychological Bulletin - Editorial Board.
Current Issues in Personality Psychology - Editorial Board.
Polish Journal of Applied Psychology – Editorial Board.
The New Educational Review - Subject Editor – Psychology.
Horyzonty Psychologii - członek Rady Naukowej.
Chowanna – Subject Editor - Social Psychology.

PEŁNIONE FUNKCJE ADMINISTRACYJNE

Prodziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego ds. Studiów Wieczorowych i Zaocznych - 2002 – 2005 .
Kierownik Zakładu Społecznej Psychologii Płci - 2005 – 2008 .
Kierownik Katedry Psychologii Społecznej i Psychologii Środowiskowej - 2009-2019.
Członek Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego - 2002-2005.
Elektor Uczelnianego Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego - w latach 2002, 2005.
Przedstawiciel Wydziału Pedagogiki i Psychologii do Rady Wydawniczej Członek Rady Wydawniczej Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego - 2005-2008.
Redaktor Serii Psychologia. Członek Wydziałowego Zespołu Wydawniczego Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego - 2014-2016.
2019 - nadal - członek Rady Naukowej Instytutu Psychologii

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE

Laur Studencki 2017 - nominacja do nagrody w kategorii Przyjaciel Studenta Uniwersytetu Śląskiego.

Opiekun Koła Naukowego Psychologii Społecznej „Influence” Uniwersytetu Śląskiego.
Wypromowanie ponad 350 magistrantów.

KSZTAŁCENIE MŁODEJ KADRY NAUKOWEJ

11 doktorów - wypromowanych w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Psychologia społeczna.
Psychologia społeczna stosowana.
Seminaria magisterskie.
Seminarium doktoranckie.

Publikacje:

Lista ważniejszych publikacji naukowych możliwych do pobrania dostępna jest na:
Researchgate
Google Scholar
orcid.org/0000-0003-1125-1756.

Monografie
Mandal, E. (2016). Na smyczy miłości czyli o manipulacji w bliskich związkach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN: 978-83-011-8401-8.

Mandal, E. (2008, dodruki: 2011, 2012, 2016, 2019). Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mandal, E. (2004). Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią. Wydanie drugie zmienione.Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Mandal, E. (2003). Kobiecość i męskość. Popularne opinie a badania naukowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Mandal, E. (2000). Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Monografie wieloautorskie

Mandal, E., Balcerzak-Paradowska, Lisowska, E., Budrowska, B., Wóycicka I., Parlińska, M, Sawiska J. I. (2004). Gender and economic opportunities in Poland. Documente of The World Bank. Report No 29205.

Boeri, T., Budrowska, B., Chlon-Dominczak, A., Garibaldi,P., Gliński, P., Górniak, K., Gorzelak, G., Golinowska, S., Grotowska-Leder, J., Kuhl, K., Lisowska, E., Lundell, M., Maggioni, M., Mandal, E., Newell, A., Palska, H., Sasin, M., Sawicka,J., Socha, M.W., Stronkowski, P., Topińska, I., Tyman-Koc, K., Verbeek, J., Warzywoda-Kruszyńska (2004). Growth, employment, and living standards in Poland. Document of the World Bank, Report No 28233

Redakcja monografii

Mandal, E. (red.) (2017). Kobiety, mężczyźni i bliskie związki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mandal, E., Doliński, D. (red.) (2015). Wpływ społeczny w sytuacjach codziennych i niecodziennych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mandal, E. (Ed.)(2012). Masculinity and femininity in everyday life. Katowice: University of Silesia Press.

Wilmot, W. W., Hocker, J.L. (2011). Konflikty między ludźmi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (Tytuł oryginalny: Interpersonal Conflict) Redakcja naukowa wydania polskiego.

Mandal E. (red.) (2007). W kręgu gender. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Barska A., Mandal E. (red.) (2005). Tożsamość społeczno-kulturowa płci. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Mandal, E., Stefańska-Klar, R. (red.)(1995). Współczesne problemy socjalizacji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Redakcja numerów tematycznych czasopism naukowych

Mandal, E. (2009). The gendered context of social interaction. Polish Journal of Applied Psychology, 7 (1). Wroclaw: Published by the University of Wroclaw.

Mandal, E. (red.) (2007). Płeć a wybrane problemy społeczne. Chowanna, 28 (1). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Mandal, E. (red.) (2005). Osobowość i rozwój we współczesnym świecie. Psychologia Rozwojowa, 10 (2). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Artykuły i rozdziały w książkach naukowych

ponad 180 artykułów w czasopismach i książkach naukowych.

Publikacje popularno-naukowe
m.in. Charaktery, Rzeczpospolita, Gazeta Bankowa, Życie Warszawy, Polityka, Zwierciadło, Dziennik Zachodni.


Najnowsze artykuły i rozdziały naukowe

2019

Mandal, E., Wierzchoń, A. (2019). Shyness, self-presentation, adonization and influence tactics in close relationships. Current Issues of Personality Psychology, 7(3), 189-202. https://doi.org/10.5114/cipp.2019.88276

Mandal, E., Moroń, M., A. (2019). Contingencies of self-worth and global self-esteem among college women: The role of masculine and feminine traits endorsement. Social Psychological Bulletin, 14(3) https://doi.org/10.32872/spb.v14i1.33507

Mandal, E., Kocur, D. ( 2019 ). Possession and subordination to power in professional relations vs power in close sexual relations, Polish Psychological Bulletin, 50 (4), 326 – 333. https://doi.org/10.24425/ppb.2019.131005

2018

Kocur, D., Mandal, E. (2018). The need for power, need for influence, sense of power, and directiveness in female and male superiors and subordinates. Current Issues in Personality Psychology, 6 (1), 47-56. https://doi.org/10.5114/cipp.2018.72200.

Mandal, E., Latusek, A. (2018). Love attitudes, psychological femininity and masculinity, Machiavellianism, narcissism and emotional intelligence of rejectors in close relationships. Current Issues in Personality Psychology, 6(3),188-199. doi 10.5114/cipp.2018.75647

2017

Mandal E. (red.)(2017). Kobiety, mężczyźni i bliskie związki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.(ss. 296). ISBN 978-83-01-19638-7.

Mandal, E. (2017). Wprowadzenie. Mandal E. (red.)(2017). Kobiety, mężczyźni i bliskie związki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (ss. 296). ISBN 978-83-01-19638-7.

Mandal, E. (2017). Poświęcenie w bliskich związkach kobiet i mężczyzn. Mandal E. (red.)(2017). Kobiety, mężczyźni i bliskie związki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.(ss. 296). ISBN 978-83-01-19638-7.

Mandal, E., Moroń, M. (2017). Wyrwać się ze złotej (?) klatki... Strategie opierania się przez kobiety strategiom utrzymywania ich przy sobie przez mężczyzn. Mandal E. (red.)(2017). Kobiety, mężczyźni i bliskie związki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.(ss. 296). ISBN 978-83-01-19638-7.

Mandal, E., Sitko-Dominik, M. (2017). Taktyki wywierania wpływu w bliskich związkach stosowane przez kobiety w okresach wczesnej i średniej dorosłości. Mandal E. (red.)(2017). Kobiety, mężczyźni i bliskie związki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.(ss. 296). ISBN 978-83-01-19638-7.

Mandal, E., Sitko-Dominik, M. (2017). Physical activity, evaluation of menopause, life satisfaction and influence tactics in marriage of perimenopausal women. Health Psychology Report, 5 (1), 48–54. DOI: https://doi.org/10.5114/hpr.2017.62709.

Mandal, E., Sitko-Dominik, M. (2017). Płeć psychologiczna, sprawczość i wspólnotowość, aktywność sportowa oraz taktyki wywierania wpływu w bliskich związkach kobiet w środkowym okresie dorosłości. Polskie Forum Psychologiczne, 22, (2),258 - 274. DOI: 10.14656/PFP20170205.

Mandal, E., Moroń, M. (2017). Kwestionariusz Wsparcia w Małżeństwie i Bliskich Związkach. Przegląd Psychologiczny, 60 (3), 399 – 417.

Mandal E., Kocur D., Jakubowski (2017). Sprawozdania. I Ogólnopolska Konferencja Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych: „Kobiety – mężczyźni – romantyczne relacje”. Uniwersytet Śląski, 12-13 października 2016 r. Przegląd Psychologiczny, 60 (3), 487- 489.

2016

Mandal, E. (2016). Na smyczy miłości czyli o manipulacji w bliskich związkach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN: 978-83-011-8401-8.
http://www.booki24.pl/ebooki/na-smyczy-milosci-czyli-o-manipulacji-w-bliskich-zwiazkach-p67486.html

Mandal, E., Horak A. (2016). Taktyki manipulacji pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi w życiu codziennym i podczas terapii. Manipulation tactics of patients with neurotic disorders in everyday life and during therapy. Psychiatria Polska, 50, (1), 65-76. DOI:http://dx.doi.org/10.12740/PP/39841.

Ochnik, D. Mandal, E. (2016). Do Polish never-married singles feel stigmatized? (chapter 7, p. 163-190) (In) K. Adamczyk (Ed.). Singlehood from individual and social perspective. Cracow, LIBRON. ISBN 987-83-65148-69-8.


2015

Mandal, E, Doliński, D. (red.)( 2015). Wpływ społeczny w sytuacjach codziennych i niecodziennych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (ss. 384). ISBN 978-83-01-18294-

Mandal, E., Jakubowski, T. (2015). Masculinity, femininity, self-appeal, strategies of self-presentation and styles of interpersonal functioning in transsexual women. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 3, 5-13.

Mandal, E., Moroń, M., Latusek, A. (2015). Wzbudzanie zazdrości jako metoda wywierania wpływu w bliskich związkach. Psychologia Społeczna, 10, 2, 192-209.

Mandal, E., Moroń, M. (2015) Kwestionariusz sekwencyjnych technik wywierania wpływu w romantycznych związkach. Psychologia Społeczna, 10, 4, 455-477, polski, ISSN 1896-1800, DOI: 10.7366/1896180020153507.

Mandal E., Kocur, D. (2015). Poczucie władzy a poczucie satysfakcji seksualnej w intymnych relacjach. Seksuologia Polska, 13, 1, 1-7.

Mandal, E. (2014). Beauty and social influence. Adonization and its correlates. Polish Psychological Bulletin, 45, (1), 80-91.

2014

Mandal, E., Latusek, A. (2014). Attachment styles and anxiety of rejecters in intimate relationships. Current Issues in Personality Psychology, 2 (4), 185-195. doi: 10.5114/cipp.2014.47809.

Mandal, E. (2014). Social influence tactics of men and women at the workplace. (In) Pracana C. (Ed.) InPACT, International Psychological Applications Conference and Trends. Proceedings. (197-199). World Institute for Advanced Research and Science. Lisbon, Portugal. ISBN 978-989-97866-6-0.

Mandal, E. (2014). Sport activity and body image of men and women. (In) Physical activity in science and practice. Conference proceedings. (Eds.) Flemr L., Nemec J., Kudlackova K. Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha. Charles University in Prague.(p.71-82) ISBN 978-800-246-2620-8; ISBN 978-800-246-2655-0 (online pdf.)

Mandal, E. (2014). Kwestionariusz wywierania wpływu w bliskich związkach kobiet i mężczyzn. Przegląd Psychologiczny, 57, 2, 191-209.

Mandal, E. (2014). Na smyczy miłości. Manipulacja w bliskich związkach. (w) Doliński, D., Gamian-Wilk, M. (red). Przestrzenie manipulacji. (s. 183-210).Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-17854-3.

Mandal E. (2014). Sztuka wpływania. O manipulacjach w bliskich relacjach. (Artykuł przewodni w numerze tematycznym). Charaktery, 10(123), XVIII, 18-27.

2013

Mandal, E., Kocur, D. (2013). Psychological masculinity, femininity, and tactics of manipulation in patients with borderline personality disorder. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 15, (1), 45-53.

Mandal, E., Kocur D. (2013). Makiawelizm i taktyki manipulacji podejmowane przez pacjentów z zaburzeniem osobowości typu borderline w życiu codziennym i podczas terapii. Psychiatria Polska, XLVII (4), 667-678).

2012

Mandal, E., Zalewska, K. (2012). Childhood violence, experience of loss and hurt in close relationships at adulthood and emotional rejection as risk factors of suicide attempts among women. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 14, 3, 45–50.
Mandal, E. (2012). Masculinity and femininity as categories and constructs in everyday life - an introduction. (In) Mandal, E. (Ed.) Masculinity and femininity in everyday life. ( p. 7-10). Katowice: University of Silesia Press. ISBN 978-83-226-1982-0.

Mandal E. (2012). Power based on physical attractiveness versus power based on financial resources and influence tactics in marriage.(In) Mandal, E. (Ed.) Masculinity and femininity in everyday life. (p. 45-70) Katowice: University of Silesia Press. ISBN 978-83-226-1982-0.

Mandal, E. , Zalewska K. (2012). The stereotype of femininity and the risk of suicide attempts. (In) Mandal, E. (w) (Ed.) (2012). Masculinity and femininity in everyday life. (p. 89-105) Katowice: University of Silesia Press. ISBN 978-83-226-1982-0.

Mandal, E. , Gawor, A., Buczny, J. (2012). The stereotypes of man and woman in Poland content and factor structures. (In) Mandal, E. (Ed.) (2012). Masculinity and femininity in everyday life. (p.11-32) Katowice: University of Silesia Press. ISBN 978-83-226-1982-0.

Mandal, E. (2012). Władza i wywieranie wpływu w bliskich związkach. Chowanna, Numer Specjalny. Oblicza współczesnej psychologii, 2, 149-165.

Mandal, E., Zalewska, K. (2012). Style przywiązania, traumatyczne doświadczenia z okresu dzieciństwa i dorosłości, stany psychiczne oraz metody podejmowania prób samobójczych przez kobiety leczone psychiatrycznie. Psychiatria Polska XLVI (1), 75-84.
<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii