mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy > Mandal 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy Fotoreportaże Dla Pracowników Spacer po Wydziale Tła do prezentacji Logotypy Historia Instytutu Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną  

prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal

Zakład Psychologii Społecznej i Środowiskowej

Kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej


Tel. 32-3599-771
E-mail: --
Strona WWW: https://www.researchgate.net/profile/Eugenia_Mandal
Pokój: 327
Terminy dyżurów:
wtorek - 13.00 - 13.45.
czwartek - 15.15 - 16.00
Najbliższe spotkanie seminarium magisterskiego - V st. stacjonarne - odbędzie się we wtorek 8.10. od godz.. 13.45,
seminarium magisterskiego - IV st. stacjonarne - we wtorek 15.10. o godz. 9.45.

eemm2.jpg

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Psychologia społeczna.
Psychologia bliskich związków interpersonalnych.
Psychologia kobiecości i męskości.
Stereotypy związane z płcią.
Psychologia wpływu społecznego.
Psychologia władzy.

PRACA NAUKOWA

Profesura - 2010 - Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk w Warszawie - Kancelaria Prezydenta RP.
Habilitacja - 2000 - Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk w Warszawie.
Doktorat - 1990 - Instytut Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

OSIĄGNIECIA DYDAKTYCZNE

Laur Studencki 2017 - nominacja do nagrody w kategorii Przyjaciel Studenta Uniwersytetu Śląskiego.

KSZTAŁCENIE MŁODEJ KADRY NAUKOWEJ

Wypromowanych 11 doktorów - w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Psychologia społeczna.
Psychologia społeczna stosowana.
Seminaria magisterskie.
Seminarium doktoranckie.

Publikacje:

https://www.researchgate.net/profile/Eugenia_Mandal

MONOGRAFIE

Mandal, E. (2016). Na smyczy miłości, czyli o manipulacji w bliskich związkach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [e-book]

Mandal, E. (2008, dodruki: 2011, 2012, 2016). Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mandal, E. (2004). Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią. Wydanie drugie zmienione.Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.


Mandal, E. (2003). Kobiecość i męskość. Popularne opinie a badania naukowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Mandal, E. (2000). Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

MONOGRAFIE WIELOAUTORSKIE

Mandal, E., Balcerzak-Paradowska, Lisowska, E., Budrowska, B., Wóycicka I., Parlińska, M, Sawiska J. I. (2004). Gender and economic opportunities in Poland. Documente of The World Bank. Report No 29205.

Boeri, T., Budrowska, B., Chlon-Dominczak, A., Garibaldi,P., Gliński, P., Górniak, K., Gorzelak, G., Golinowska, S., Grotowska-Leder, J., Kuhl, K., Lisowska, E., Lundell, M., Maggioni, M., Mandal, E., Newell, A., Palska, H., Sasin, M., Sawicka,J., Socha, M.W., Stronkowski, P., Topińska, I., Tyman-Koc, K., Verbeek, J., Warzywoda-Kruszyńska (2004). Growth, employment, and living standards in Poland. Document of the World Bank, Report No 28233

REDAKCJA MONOGRAFII WIELOAUTORSKICH

Mandal, E. (red.) (2017). Kobiety, mężczyźni i bliskie związki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mandal, E., Doliński, D. (red.) (2015). Wpływ społeczny w sytuacjach codziennych i niecodziennych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mandal, E. (Ed.)(2012). Masculinity and femininity in everyday life. Katowice: University of Silesia Press.

Wilmot, W. W., Hocker, J.L. (2011). Konflikty między ludźmi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (Tytuł oryginalny: Interpersonal Conflict) Redakcja naukowa wydania polskiego].

Mandal E. (red.) (2007). W kręgu gender. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Barska A., Mandal E. (red.) (2005). Tożsamość społeczno-kulturowa płci. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Mandal, E., Stefańska-Klar, R. (red.)(1995). Współczesne problemy socjalizacji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

NUMERY SPECJALNE CZASOPISM NAUKOWYCH

Mandal, E. (2009). The gendered context of social interaction. Polish Journal of Applied Psychology, 7 (1). Wroclaw: Published by the University of Wroclaw.

Mandal, E. (red.) (2007). Płeć a wybrane problemy społeczne. Chowanna, 28 (1). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Mandal, E. (red.) (2005). Osobowość i rozwój we współczesnym świecie. Psychologia Rozwojowa, 10 (2). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ARTYKUŁY NAUKOWE I ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH NAUKOWYCH

około 180 artykułów w czasopismach i książkach naukowych

PUBLIKACJE POPULARNO-NAUKOWE

m.in. Charaktery, Rzeczpospolita, Gazeta Bankowa, Życie Warszawy, Polityka, Zwierciadło, Dziennik Zachodni.

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii