mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy > Kożusznik 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy Fotoreportaże Dla Pracowników Spacer po Wydziale Tła do prezentacji Logotypy Historia Instytutu Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną  

prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik

Zakład Psychologii Pracy i Organizacji

profesor zwyczajny


Tel. 32 3599 725 / Sekretariat: 32 3599 717
E-mail: --
Pokój: 334
Barbara Kożusznik - Barbara Kożusznik_2.JPG

Terminy dyżurów

 • Prosimy o kontakt e-mail w celu umówienia indywidualnego spotkania.

Ważniejsze pełnione funkcje

 • Kierownik Katedry Psychologii Pracy i Organizacji
 • Dyrektor Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego
 • Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji (PSPO)
 • Prezes-elekt sekcji psychologii pracy i organizacji w International Association of Applied Psychology (IAAP)
 • W latach 2005-2012 w Uniwersytecie Śląskim przez dwie kadencje pełniła funkcję Prorektora ds. Promocji i Współpracy i Prorektora ds. Studenckich, Promocji i Współpracy z Zagranicą. W latach 2006-2010 była Radną Rady Miasta Katowice. W roku 1995 współtworzyła Szkołę Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego.

Przebieg pracy zawodowej

 • 1975-nadal: pracownik naukowo-dydaktyczny, Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii
 • 1991-1995: wykładowca, Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa
 • 1992-1994: wykładowca, Centre de Formation de la Profession Baincaire (CFPB)
 • 1994-2000: doradca Zarządu GZE S.A.

Zainteresowania naukowe

 • Style kierowania i autorskie pojęcie deinfluentyzacji tj. świadomego zrzekania się wpływu
 • Efektywność pracy kierownika
 • Efektywność funkcjonowania zespołów pracowniczych
 • Praktyczne zastosowanie wyników badań do praktyki zarządzania

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • PSPO - Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji, prezes od 2009
 • IAAP - International Association of Applied Psychology (największa organizacja psychologii stosowanej na świecie), president elect 2014-2018
 • ENOP - European Network of Organizational Psychologists. Reprezentant Polski od 2009 w grupie europejskich profesorów psychologii organizacji
 • AOP - Alliance for Organizational Psychology. Członek Board of Delegates, wybrana do 12-osobowego komitetu kierujacego z ramienia International Association of Applied Psychology
 • APA - American Psychological Association - członek od 1997
 • SIOP - Society for Industrial and Organizational Psychology - członek od 2001
 • GIM /Gender in Management/ - członek od 2002
 • EAWOP - European Association of Work and Organizational Psychology, członek od 2002
 • BAAB - Baltic Area Alliance Board członek grupy kierującej z krajów bałtyckich (Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Polska).
 • Narodowe Forum Doradztwa Karier - członek Rady Naukowej

Współpraca z otoczeniem

 • Współpracuje z praktyką jako doradca i konsultant opracowując diagnozy i dobór kadry kierowniczej, projekty z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi - polityką personalną firmy, systemami ocen i motywacji, budowania polityki sukcesorów, budowania zespołów i in., prowadząc szkolenia z zakresu kierowania ludźmi i doskonalenia pracy zespołowej.

Współpraca międzynarodowa

 • Aktualnie prowadzona współpraca międzynarodowa przede wszystkim z: Universitat de Valencia (Hiszpania), University Leuven (Belgia), Florida Institute of Technology (USA), Tallinn University of Technology (Estonia), Kostiuk Institute, Kijów (Ukraina).
 • Staże zagraniczne m.in.: Ecole Superieure de Commerce w Tuluzie (Francja), Strathclyde University, Glasgow (Wielka Brytania), staż w Szkołach Zarządzania Sydney University, Macquarie University i New South Wales University (Australia), Hubert H. Humphrey Institute of Public Affairs w Centre for Nations in Transition na Uniwersytecie Minnesota w Minneapolis (USA).
 • Wyjazdy zagraniczne szkoleniowe, naukowe i dydaktyczne: m.in. University of Granada Granada w ramach programu Tempus Phare - System of Quality of Administrative Services /SQUADS/ JEP - 14324-99 (Hiszpania), Universitat Politecnica de Catalunya w ramach programu Tempus Phare - System of Quality of Administrative Services /SQUADS/ JEP – 14324-99, University of Barcelona (Hiszpania), Universitat de Valencia (Hiszpania), University of Sewilla (Hiszpania), Florida Institute of Technology (USA).

Główne publikacje


Autorka i redaktorka ponad 30 książek naukowych, popularnonaukowych i podręczników, ponad 90 artykułów naukowych, rozdziałów książkowych i materiałów dydaktycznych. Główne publikacje książkowe obejmują:

"Gazeta Uniwersytecka" - wybrane artykuły i wywiady

Wybrane fotoreportaże

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii