mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA > Janowski 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA Fotoreportaże Spacer po Wydziale Logotypy Historia Instytutu  

dr Maciej Janowski

starszy wykładowca


Tel. badanie5@op.pl
E-mail: --
Pokój: 337
Terminy dyżurów:
w semestrze letnim 2019/20:
wtorki 13.00-13.45
środy 16.30-17.00

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE: psychologia emocji, inteligencja emocjonalna

Technologia informacyjna - I rok psychologii
Emocje i motywacja - I rok
Statystyka - II rok psychologii
Psychometria - III rok psychologii
Zaawansowana analiza danych -IV rok psychologii
Zastosowanie komputerów w opracowaniu badań empirycznych - II rok studiów doktoranckich, psychologia

Publikacje:

Janowski, M. (2016). Konstrukcja i właściwości psychometryczne Testu Wnioskowania o Emocjach w Sytuacji (TWES). Studia Psychologiczne, 1 (54), 30–47, doi: 10.2478/V1067-010-0149-5, dostęp: http://www.studiapsychologiczne.pl/pdf-66450-5858?filename=KONSTRUKCJA%20I.pdf
Chełkowska-Zacharewicz Maria, Janowski Maciej (2016). Polska adaptacja Geneva Emotional Music Scale (GEMS) - badania wstępne, Polskie Pismo Muzykoterapeutyczne, 3
Janowski, M. (2015). Międzypokoleniowa nieadekwatność obrazu reakcji emocjonalnej jako potencjalne źródło nieporozumień. Społeczeństwo i Edukacja, 16(1), 99–105, dostęp: humanum.org.pl/images/SiE/SiE_1_2015_www.pdf
Janowski M., Biedrycka M. (2014). Skuteczność psychoterapii Gestalt w zakresie regulacji emocji u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi/lękowymi. Psychoterapia, 4 (171), 63-75, dostęp: http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_4_2014/63Janowski_PT2014i4.pdf
Chudzicka-Czupała A., Janowski M. (2011). Realizacja wartości związanych z pracą i konflikt między wymogami roli zawodowej oraz rodzinnej jako źródło kryzysu jednostki. (W:) K. Popiołek, A. Bańka (red.), Kryzysy, katastrofy, kataklizmy w perspektywie jednostkowej i społecznej (49-62). Poznań, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura
Janowski. M, Chudzicka-Czupała A. (2011). Inteligencja emocjonalna jako predyktor doświadczania konfliktu praca-dom. (W:) L. Golińska, E. Bielawska-Batorowicz (red.), Rodzina i praca w warunkach kryzysu (425-436). Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
Janowski M. (2010). Umiejętności emocjonalne jako zasób w pracy zawodowej. (W:) M. Stasiła-Sieradzka (red.) Doradztwo karier. Wyzwania i zagrożenia. Wytyczne dla programów edukacyjnych mających kształtować pożądane zainteresowani, predyspozycje i motywatory (s. 54-66). Katowice, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Janowski M. (2010). Percepcja czasu a regulacja emocji i zdrowie w perspektywie różnic płciowych. (W:) K. Popiołek, A. Chudzicka-Czupała (red.) Czas w życiu człowieka (s. 317-335). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Janowski M. (2009). Czy z wiekiem stajemy się mądrzejsi emocjonalnie? (W:) T. Misztalski, G. Wacławik: „Trzeci Wiek” – czas spełnienia czy czas rozczarowań? Dąbrowa Górnicza, MiB Partnerzy. Kształcenie i Doradztwo
Janowski M. (2008). Warunki wstępne edukacji w zakresie inteligencji emocjonalnej. Auxilium Sociale Novum; nr 1-2, s. 200-208
Janowski M. (2008) Czy z nastolatkami można się dogadać? (Życie emocjonalne adolescentów). (W:) T. Misztalski, G. Wacławik (red.): Adolescencja. Szanse i zagrożenia. Dąbrowa Górnicza, MiB Partnerzy. Kształcenie i Doradztwo
Janowski M., (2007) Temperament a zdrowotne korelaty regulacji lęku. (W:) K. Popiołek, A. Bańka: Kryzysy, katastrofy, kataklizmy w kontekście narastania zagrożeń. Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań, s. 181-193
Janowski M. (2005). Radzenie sobie z lękiem, smutkiem i złością. Chowanna; T. 1, cz. II, s. 92-107


Pliki do pobrania

seminarium magisterskie - adres repozytorium - adresRepozytorumMGR.doc

Emocje i motywacja - adresy repozytoriów (badania i wykłady) - adresyEiM.doc

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii