mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy > Górnik-Durose 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy Dla Pracowników Fotoreportaże Spacer po Wydziale Tła do prezentacji Logotypy Historia Instytutu Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną  

Dr hab. Małgorzata Górnik-Durose

Zakład Psychologii Zdrowia i Jakości Życia

Kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia


Tel. tel./fax 0 32 359 98 13, tel. 0 32 359 97 39
E-mail: --
Pokój: 340
Terminy dyżurów:
wtorek 17.30 - 18.00
środa 10.00 - 11.30

W związku z udziałem w konferencji odwołuję swój dzisiejszy dyżur. Zapraszam w przyszłym tygodniu

W sprawach ważnych i pilnych proszę o kontakt mailowy
189.jpg.JPG

Publikacje:

Najważniejsze:

Książki

Dynamika roszczeń i doświadczania niesprawiedliwości przez ludzi chorych somatycznie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1994.

Psychologiczne aspekty posiadania – między instrumentalnością a społeczną użytecznością dóbr materialnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002.

Perspektywy psychologii pracy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007 (współredaktor: B. Kożusznik)

Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość - Pieniądze - Konsumpcja. Warszawa: Difin, 2010 (współredaktor: M.Goszczyńska)

Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzalezności. Sopot: GWP, 2010 (współredaktor: A.M. Zawadzka)

Psychologia zdrowia: Konteksty i pogranicza. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011 (współredaktor: Joanna Mateusiak)

W supermarkecie szczęścia. O różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia. Warszawa: Difin, 2012 (współredaktor: Anna Maria Zawadzka)

Kultura współczesna a zdrowie. Aspekty psychologiczne. Sopot: GWP, 2013 (monografia zbiorowa pod moją redakcją)

Artykuły

Przydatność modeli wpływu społecznego dla promocji zdrowia. Promocja zdrowia. Nauki społeczne i medycyna, 5-6, 1995.

Compliance with a Request in Two Cultures: The Differential Influence of Social Proof and Commitment / Consistency on Collectivists and Individualists. Personality and Social Psychology Bulletin, Vol. 25, No 10, 1999 (we współautorstwie: R.B.Cialdini, W.Wosińska, D.W.Barrett, J.Butner).

Dominant social representation or bitter personal experience: Perception of the poor and the rich by Polish teenagers. Polish Psychological Bulletin, 3, 1999.

Mass-mediated influences on patterns of consumption in Polish youth. In: W.Wosińska, R.B. Cialdini, D.W.Barrett, J.Reykowski (Eds.) The Practice of Social Influence in Multiple Cultures. Lawrence Erlbaum Assosiates, Mahwah, London, 2001.

Consumption Preferences amongst Polish Teenagers. In: S.Arnold, P.Chadraba, R.Springer (eds.) Marketing Strategies for Central and Eastern Europe. Ashgate; Aldershot, 2001.

Rola dóbr materialnych w radzeniu sobie z kryzysami tożsamości – przegląd teorii i badań. W: K.Popiołek (red.) Kryzysy, katastrofy, kataklizmy. Zjawiska współczesnej cywilizacji. Poznań: Seria książkowa „Czasopisma Psychologicznego”, 2004.

Własność i posiadanie. W: T. Tyszka (red.) Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: GWP, 2004. (współautor: Z. Zaleski).

Psychologiczne koszty materialnego dobrobytu. Kolokwia Psychologiczne nr 13: Jakość życia w badaniach empirycznych i refleksji teoretycznej. Warszawa: Instytut Psychologii PAN, 205-218, 2005.

Psychologiczny bilans korzyści i kosztów posiadania. Czasopismo Psychologiczne, 11 (2), 2005.
Education in possession – how to achieve happiness in the materialistically oriented world. The New Educational Review, Vol. 10, No. 3-4, 2006.

Ważność dóbr materialnych w kontekście indywidualnych wartości i orientacji społecznych. Kolokwia Psychologiczne nr 15: Psychologia wobec dylematów współczesności. Warszawa: Instytut Psychologii PAN, 2007.

Nowe oblicze materializmu, czyli z deszczu pod rynnę. Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo, 4 (3), 2007.

Sługa dwóch panów, czyli komu i do czego potrzebna jest psychologia w biznesie. Czasopismo Psychologiczne, 14 (1), 2008.

Resistance to Deficient Organizational Authority: The Impact of Culture and Connectedness in the Workplace. Journal of Applied Social Psychology, 39, 834-851, 2009 (we współautorstwie: W.Wosinska, R.B.Cialdini, P.K. Petrova, D.W. Barrett, J. Butner, V. Griskevicius)

Żyć godnie i/czy dostatnio. Dobrobyt materialny a godność i podmiotowość człowieka. Czasopismo Psychologiczne, (15), 1, 57-66, 2009.

Kupowanie rzeczy, kupowanie doświadczeń – nowe zjawiska w zachowaniach konsumenckich. W: M.Goszczyńska, M.Górnik-Durose (red.) Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość – Pieniądze – Konsumpcja (209-234). Warszawa: Difin, 2010.

Merkantylizm psychiczny, struktura celów życiowych a poczucie dobrostanu psychologicznego. W: A.M. Zawadzka, M. Górnik-Durose (red.) Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności (142-160). Sopot: GWP, 2010. (współautor: K.Janiec)

Środowisko rodzinne a orientacja na cele materialistyczne osób o różnych doświadczeniach generacyjnych, Psychologia Wychowawcza, 3, 22-37, 2013 (współautor: Kinga Dziedzic)


Pliki do pobrania

Psychologia_II rok SW - Propedeutyka psychologii zdrowia_WYKŁAD 1_2015-2016.pdf

Psychologia_IV rok_F2 - Psychologia ekonomiczna_WYKŁAD_1_2015-2016.rtf


Inne materialy


F8a_MGD


<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii