mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA > Górnik-Durose 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA Fotoreportaże Spacer po Wydziale Logotypy Historia Instytutu  

Dr hab. Małgorzata Górnik-Durose


Tel. tel./fax 0 32 359 98 13, tel. 0 32 359 97 39
E-mail: --
Strona WWW: www.researchgate.net/profile/Malgorzata_Gornik-Durose
Pokój: 340
Terminy dyżurów:
Terminy dyżurów w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020:

WTOREK 13.00-13.45

Uwaga - zmiana terminu dyżuru w tym tygodniu. Zamiast we wtorek, zapraszam na dyżur w środę 12.02. 2020 w godz. 11.00 - 12.30.

SEMINARIA MAGISTERSKIE
Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych, iż prowadzone przeze mnie seminaria magisterskie odbywają się w następujących terminach:
IV rok - studia stacjonarne: wtorek 9.15 - 11.30 (3 x 45 minut co tydzień)
V rok - studia stacjonarne: wtorek 13.45 - 16.00 (3 x 45 minut co tydzień)

Obszary zainteresowań naukowych

Psychologia jakości życia (ciemna strona dobrostanu psychicznego)
Psychologia zdrowia (mentalnościowe uwikłania zdrowia i zachowań zdrowotnych)
Psychologia ekonomiczna (materializm a jakość życia)

Publikacje:

Monografie:

Psychologiczne aspekty posiadania – między instrumentalnością a społeczną użytecznością dóbr materialnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002.

Dynamika roszczeń i doświadczania niesprawiedliwości przez ludzi chorych somatycznie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1994.

Monografie zbiorowe pod moją redakcją:

Redakcja numeru specjalnego czasopisma „Psychologia Ekonomiczna”, t. 7, 2015. Numer poświęcony problematyce merkantylizacji różnych aspektów życia
DOI: http://dx.doi.org/10.15678/PJOEP.2015.07

Kultura współczesna a zdrowie. Aspekty psychologiczne. Sopot: GWP, 2013

W supermarkecie szczęścia. O różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia. Warszawa: Difin, 2012 (współredaktor: Anna Maria Zawadzka)

Psychologia zdrowia: Konteksty i pogranicza. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011 (współredaktor: Joanna Mateusiak)

Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość - Pieniądze - Konsumpcja. Warszawa: Difin, 2010 (współredaktor: Maryla Goszczyńska)

Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności. Sopot: GWP, 2010 (współredaktor: Anna Maria Zawadzka)

Perspektywy psychologii pracy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007 (współredaktor: B. Kożusznik)

Wybrane artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych:

Górnik-Durose, M.E. (2019). Deconstructing materialism – towards a better understanding of its connections with well -being. Polish Psychological Bulletin, 50(2) 174–183. https://doi.org/10.24425/ppb.2019.129450

Górnik-Durose, M.E. (2019). Materialism and Well Being Revisited: The Impact of Personality. Journal of Happiness Studies https://doi.org/10.1007/s10902-019-00089-8

Górnik-Durose, M.E., Boroń, K. (2018). Not materialistic, just neurotic. The mediating effect of neuroticism on the relationship between attitudes to material assets and well-being. Personality and Individual Differences, 123, 27-33. http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2017.10.040.

Górnik-Durose, M., Jach, Ł., Langer, M. (2017). Intrinsic – Extrinsic – Transcendent. A triarchic model of goal contents: introduction and validation. Current Issues in Personality Psychology, 5.
https://doi.org/10.5114/cipp.2017.66890

Górnik-Durose, M., Jach, Ł. (2016). The Structure of Goal Contents Revisited. A Verification of the Model in Polish Samples. Polish Psychological Bulletin, 47(4), 451–463. https://doi.org/10.1515/ppb-2016-0053

Górnik-Durose, M.E., Pilch, I. (2016). The dual nature of materialism. How personality shapes materialistic value orientation. Journal of Economic Psychology, 57, 102-116.
http://dx.doi.org/10.1016/j.joep.2016.09.008

Pilch, I., Górnik-Durose, M.E. (2016). Do we need “dark” traits to explain materialism? The incremental validity of the dark triad over the HEXACO domains in predicting materialistic orientation. Personality and Individual Differences, 102, 102-106.
http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2016.06.047

Pilch, I., Górnik-Durose, M.E. (2016). Grandiose and vulnerable narcissism, materialism, money attitudes and consumption preferences, Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 451 - 463. https://doi.org/10.1080/00223980.2016.1252707

Górnik-Durose, M. (2016). Polska adaptacja skali wartości materialnych (MVS) – właściwości psychometryczne wersji pełnej i wersji skróconych. Psychologia Ekonomiczna, 4. https://doi.org/10.15678/PJOEP.2016.09.01.

Górnik-Durose, M.E. , Wąsik, A. (2015). Market Regulations in Social Relationships and Attitudes Towards Disabled People, The New Educational Review, 14 (2), 275-290.

Górnik-Durose, M., Dziedzic, K. (2013). Środowisko rodzinne a orientacja na cele materialistyczne osób o różnych doświadczeniach generacyjnych, Psychologia Wychowawcza, 3, 22-37.
http://e-psychologiawychowawcza.pl/api/files/view/7052.pdf

Górnik-Durose, M. (2010). Kupowanie rzeczy, kupowanie doświadczeń – nowe zjawiska w zachowaniach konsumenckich. W: M.Goszczyńska, M.Górnik-Durose (red.) Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość – Pieniądze – Konsumpcja (209-234). Warszawa: Difin.

Górnik-Durose, M., Janiec, K. (2010). Merkantylizm psychiczny, struktura celów życiowych a poczucie dobrostanu psychologicznego. W: A.M. Zawadzka, M. Górnik-Durose (red.) Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności (142-160). Sopot: GWP.

Wosinska, W., Cialdini, R. B., Petrova, P. K., Barrett, D. W., Górnik-Durose, M., Butner, J., & Griskevicius, V. (2009). Resistance to deficient organizational authority: The impact of culture and connectedness in the workplace. Journal of Applied Social Psychology, 39(4), 834-851. https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2009.00462.x

Górnik-Durose, M. (2009). Żyć godnie i/czy dostatnio. Dobrobyt materialny a godność i podmiotowość człowieka. Czasopismo Psychologiczne, (15), 1, 57-66.

Górnik-Durose, M. (2008). Sługa dwóch panów, czyli komu i do czego potrzebna jest psychologia w biznesie. Czasopismo Psychologiczne, 14 (1).

Górnik-Durose, M. (2007) Ważność dóbr materialnych w kontekście indywidualnych wartości i orientacji społecznych. Kolokwia Psychologiczne nr 15: Psychologia wobec dylematów współczesności. Warszawa: Instytut Psychologii PAN.

Górnik-Durose, M. (2007). Nowe oblicze materializmu, czyli z deszczu pod rynnę. Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo, 4 (3), 211-226.

Górnik-Durose, M. (2006). Education in possession – how to achieve happiness in the materialistically oriented world. The New Educational Review, Vol. 10, No. 3-4, 91-114.

Górnik-Durose, M. (2001). Mass-mediated influences on patterns of consumption in Polish youth. In: W.Wosińska, R.B. Cialdini, D.W.Barrett, J.Reykowski (Eds.) The Practice of Social Influence in Multiple Cultures. Lawrence Erlbaum Assosiates, Mahwah, London.

Cialdini, R.B., Wosińska, W., Barrett, D.W., Butner, J. & Górnik-Durose, M. (1999). Compliance with a Request in Two Cultures: The Differential Influence of Social Proof and Commitment / Consistency on Collectivists and Individualists. Personality and Social Psychology Bulletin, 25 (10) 10, 1242-1253. https://doi.org/10.1177/0146167299258006

Górnik-Durose, M. (1999). Dominant social representation or bitter personal experience: Perception of the poor and the rich by Polish teenagers. Polish Psychological Bulletin, 3.

Pliki do pobrania

Seminarium magisterskie - Projekt badań - wymagania formalne.docx


Inne materialy


F8a_MGD


<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii