mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy > Górnik-Durose 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy Dla Pracowników Fotoreportaże Spacer po Wydziale Tła do prezentacji Logotypy Historia Instytutu Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną  

Dr hab. Małgorzata Górnik-Durose

Zakład Psychologii Zdrowia i Jakości Życia

Kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia


Tel. tel./fax 0 32 359 98 13, tel. 0 32 359 97 39
E-mail: --
Pokój: 340
Terminy dyżurów:
Dyżury w sesji zimowej 2016/2017:
wtorek 13.00 - 13.30
środa 11.00 - 12.30

Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych, że prowadzone przeze mnie seminarium magisterskie na IV roku psychologii odbywa się co tydzień w godz. 13.30 - 15.45 (3 godziny dydaktyczne)
189.jpg.JPG

Publikacje:

Najważniejsze:

Książki

Dynamika roszczeń i doświadczania niesprawiedliwości przez ludzi chorych somatycznie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1994.

Psychologiczne aspekty posiadania – między instrumentalnością a społeczną użytecznością dóbr materialnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002.

Perspektywy psychologii pracy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007 (współredaktor: B. Kożusznik)

Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość - Pieniądze - Konsumpcja. Warszawa: Difin, 2010 (współredaktor: M.Goszczyńska)

Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzalezności. Sopot: GWP, 2010 (współredaktor: A.M. Zawadzka)

Psychologia zdrowia: Konteksty i pogranicza. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011 (współredaktor: Joanna Mateusiak)

W supermarkecie szczęścia. O różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia. Warszawa: Difin, 2012 (współredaktor: Anna Maria Zawadzka)

Kultura współczesna a zdrowie. Aspekty psychologiczne. Sopot: GWP, 2013 (monografia zbiorowa pod moją redakcją)

Redakcja numeru specjalnego czasopisma „Psychologia Ekonomiczna”, t. 7, 2015. Numer poświęcony jest problematyce merkantylizacji różnych aspektów życia

Artykuły

Przydatność modeli wpływu społecznego dla promocji zdrowia. Promocja zdrowia. Nauki społeczne i medycyna, 5-6, 1995.

Compliance with a Request in Two Cultures: The Differential Influence of Social Proof and Commitment / Consistency on Collectivists and Individualists. Personality and Social Psychology Bulletin, Vol. 25, No 10, 1999 (we współautorstwie: R.B.Cialdini, W.Wosińska, D.W.Barrett, J.Butner).

Dominant social representation or bitter personal experience: Perception of the poor and the rich by Polish teenagers. Polish Psychological Bulletin, 3, 1999.

Mass-mediated influences on patterns of consumption in Polish youth. In: W.Wosińska, R.B. Cialdini, D.W.Barrett, J.Reykowski (Eds.) The Practice of Social Influence in Multiple Cultures. Lawrence Erlbaum Assosiates, Mahwah, London, 2001.

Consumption Preferences amongst Polish Teenagers. In: S.Arnold, P.Chadraba, R.Springer (eds.) Marketing Strategies for Central and Eastern Europe. Ashgate; Aldershot, 2001.

Rola dóbr materialnych w radzeniu sobie z kryzysami tożsamości – przegląd teorii i badań. W: K.Popiołek (red.) Kryzysy, katastrofy, kataklizmy. Zjawiska współczesnej cywilizacji. Poznań: Seria książkowa „Czasopisma Psychologicznego”, 2004.

Własność i posiadanie. W: T. Tyszka (red.) Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: GWP, 2004. (współautor: Z. Zaleski).

Psychologiczne koszty materialnego dobrobytu. Kolokwia Psychologiczne nr 13: Jakość życia w badaniach empirycznych i refleksji teoretycznej. Warszawa: Instytut Psychologii PAN, 205-218, 2005.

Psychologiczny bilans korzyści i kosztów posiadania. Czasopismo Psychologiczne, 11 (2), 2005.
Education in possession – how to achieve happiness in the materialistically oriented world. The New Educational Review, Vol. 10, No. 3-4, 2006.

Ważność dóbr materialnych w kontekście indywidualnych wartości i orientacji społecznych. Kolokwia Psychologiczne nr 15: Psychologia wobec dylematów współczesności. Warszawa: Instytut Psychologii PAN, 2007.

Nowe oblicze materializmu, czyli z deszczu pod rynnę. Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo, 4 (3), 2007.

Sługa dwóch panów, czyli komu i do czego potrzebna jest psychologia w biznesie. Czasopismo Psychologiczne, 14 (1), 2008.

Resistance to Deficient Organizational Authority: The Impact of Culture and Connectedness in the Workplace. Journal of Applied Social Psychology, 39, 834-851, 2009 (we współautorstwie: W.Wosinska, R.B.Cialdini, P.K. Petrova, D.W. Barrett, J. Butner, V. Griskevicius)

Żyć godnie i/czy dostatnio. Dobrobyt materialny a godność i podmiotowość człowieka. Czasopismo Psychologiczne, (15), 1, 57-66, 2009.

Kupowanie rzeczy, kupowanie doświadczeń – nowe zjawiska w zachowaniach konsumenckich. W: M.Goszczyńska, M.Górnik-Durose (red.) Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość – Pieniądze – Konsumpcja (209-234). Warszawa: Difin, 2010.

Merkantylizm psychiczny, struktura celów życiowych a poczucie dobrostanu psychologicznego. W: A.M. Zawadzka, M. Górnik-Durose (red.) Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności (142-160). Sopot: GWP, 2010. (współautor: K.Janiec)

Środowisko rodzinne a orientacja na cele materialistyczne osób o różnych doświadczeniach generacyjnych, Psychologia Wychowawcza, 3, 22-37, 2013 (współautor: Kinga Dziedzic)

Market Regulations in Social Relationships and Attitudes Towards Disabled People, The New Educational Review, 14 (2), 275-290, 2015 (współautor: Aleksandra Wąsik)

Pilch, I., Górnik-Durose, M.E. (2016). Do we need “dark” traits to explain materialism? The incremental validity of the dark triad over the HEXACO domains in predicting materialistic orientation. Personality and Individual Differences, 102, 102-106.
DOI: 10.1016/j.paid.2016.06.047

Górnik-Durose, M.E., Pilch, I. (2016). The dual nature of materialism. How personality shapes materialistic value orientation. Journal of Economic Psychology, 57, 102-116.
DOI: 10.1016/j.joep.2016.09.008.
Dostępny do 10 grudnia na: http://authors.elsevier.com/a/1TwCmc5GS78OJ


Pliki do pobrania

Sylabus_seminarium magisterskie - SM_2_sylabus_MGD.docx

Seminarium magisterskie - Projekt badań - wymagania formalne.docx


Inne materialy


F8a_MGD


<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii