mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA > Jach 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA Fotoreportaże Spacer po Wydziale Logotypy Historia Instytutu  

dr Łukasz Jach

adiunkt


E-mail: --
Strona WWW: researchgate.net/profile/Lukasz_Jach
Pokój: 239
Terminy dyżurów:
UWAGA!
We wtorek 3.03.2020 dyżur NIE ODBĘDZIE SIĘ. Dodatkowy dyżur odbędzie się natomiast w czwartek 5.03.2020 w godzinach od 14:00 do 16:00.

Dyżury w semestrze letnim 2019/2020:
wtorki nieparzyste: 13:00-14:00
wtorki parzyste: 15:15-16:15
20170824_130303.jpg

Publikacje:

Jach, Ł. (2019). Scjentoteizm pod lupą. Konstrukcja i własności psychometryczne kwestionariusza do badania aspektów światopoglądu scjentystycznego. "Przegląd Psychologiczny", 62, 113-139.
Jach, Ł. (2019). Spotlight on scientotheism. Structure and psychometric properties of the questionnaire for the study of scientistic worldview aspects. "The Review of Psychology", 62, 141-165.

Jach, Ł. (2017). Prognozy naukowych wizjonerów a powszechne poglądy o roli nauki we współczesnym świecie. "Semina Scientiarum", 16, 137-154. doi: 10.15633/ss.2488

Górnik-Durose, M., Jach, Ł., Langer, M. (2017). Intrinsic – Extrinsic – Transcendent. A triarchic model of goal contents: introduction and validation. Current Issues in Personality Psychology, 6(1), 1-16. doi:10.5114/cipp.2017.66890.

Jach, Ł. (2016). Homo sapiens a sztuka. Twórczość artystyczna w perspektywie psychologii ewolucyjnej. "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica", IX, 75-92.

Górnik-Durose, M.E., Jach, Ł. (2016). The Structure of Goal Contents Revisited. A Verification of the Model in Polish Samples. "Polish Psychological Bulletin", 47(4), 451-463.

Jach, Ł. (2016). Umysł modularny a idee pieniądza, rodziny i ojczyzny - rozumienie implikacji logicznej w kontekście procedury torowania poznawczego. "Psychologia Ekonomiczna", 9, 23-38.

Jach, Ł., Lamża, Ł. (2016). Czy naprawdę ”Bezwolny świat”? Kwestia wolnej woli w literaturze popularnonaukowej na przykładzie tekstu Azima F. Shariffa i Kathleen D. Vohs. "Humanistyka i Przyrodoznawstwo", 22, 75-89.

Jach, Ł. (2015). Nauka jako obiekt kultu. Wprowadzenie do koncepcji scjentoteizmu. Katowice: Wydawnictwo UŚ (monografia).

Jach, Ł. (2015). Nauka a media. Wybrane sposoby prezentowania elementów systemu naukowego we współczesnych środkach masowego przekazu. "Chowanna", 1 (44), s. 233-250.

Jach, Ł. (2014). Wybrane aspekty funkcjonowania w warunkach konfliktu zbrojnego na przykładzie filmów "Sztandar chwały" ("Flags of Our Fathers") oraz "Listy z Iwo Jimy" ("Letters from Iwo Jima"). W: M. Brol, A. Skorupa: Psychologiczna praca z filmem (s. 417-443). Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Jach, Ł. (2014). Objective and Subjective Effectiveness of Students in the Context of Their Activity Level. "The New Educational Review", 35, 265-276.

Jach, Ł. (2013). Antymaterialistyczny przekaz w muzyce reggae a aspiracje życiowe jej słuchaczy. "Psychologia Ekonomiczna", 4, 44-56.

Górnik-Durose, M., Sikora, T., Mateusiak, J., Jach, Ł., Wojtyna, E. Stawiarska, P., Pasztak-Opiłka, A., Gałuszka, A., Gwozdecka-Wolniaszek, E. (2013). Zakończenie. O wątkach zaniechanych i niedomkniętych oraz etycznych uwikłaniach i implikacjach. W: M. Górnik-Durose (red.). Kultura współczesna a zdrowie. Aspekty psychologiczne (s. 217-232). Sopot: GWP.

Górnik-Durose, M., Jach, Ł. (2013). O zdrowiu w relacji do innych wartości we współczesnej kulturze. W: M. Górnik-Durose (red.). Kultura współczesna a zdrowie. Aspekty psychologiczne (s. 77-103). Sopot: GWP.

Jach, Ł. (2013). Źródła ludzkiego zadowolenia z życia z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej - wybrane zagadnienia. "Chowanna", 1(40), s. 197-215.

Jach, Ł. (2012). Cele życiowe i satysfakcja z życia studentów o różnych profilach temporalnych. "Psychologia Jakości Życia", 12, s. 127-144.

Jach, Ł. (2012). Prorocy Syjonu w konsumpcyjnym Babilonie - muzyka reggae jako wyraz sprzeciwu wobec współczesnej hegemonii pieniądza, W: M. Górnik-Durose, A.M. Zawadzka (red.): W supermarkecie szczęścia. O różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia. Warszawa: Difin.

Jach, Ł. (2012). Poczucie dobrostanu psychicznego studentów w kontekście posiadanych zasobów finansowych i społecznych. "Psychologia Ekonomiczna", 1, s. 58-74.

Jach, Ł., Moroń, M. (2011), „Herbatka z ekspertem” – o sposobach prezentowania eksperckiej wiedzy naukowej w porannych programach telewizyjnych na przykładzie treści o charakterze psychologicznym, E-wydawnictwo (artykuł pokonferencyjny)
dostępny: http://www.e-wydawnictwo.eu/Document/DocumentPreview/378.

Jach, Ł., Sikora, T. (2010). Mentalność prawego kciuka jako poznawczy regulator funkcjonowania współczesnego człowieka, W: A.M. Zawadzka, M. Górnik-Durose (red.): Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności. Sopot: GWP.

Jach., Ł. (2008). Między ziemską niedolą a obietnicą podziemnego królestwa - "Labirynt fauna" jako historia psychicznej niezgody, W: M. Brol (red.): Kino i refleksje współczesności tom 1. Katowice: Wydawnictwo i-press.

Sawczyn, T, Francikowski, J., Jach, Ł., Kaczmarzyk, M. (2008). Moralność - czyli moda na sukces, W: M. Nakonieczny, P. Migula (red.): Problemy środowiska i jego ochrony (część 16). Katowice: ZUP "Graf".

Jach, Ł. (2007). O Bogu, który musi nadejść - "ewolucja Boga" i inne religijne aspekty psychologii Carla Gustava Junga, W: M. Czarnuch, J. Oko (red.) "Finding Design in Nature"?. Interdyscyplinarna dyskusja wokół ewolucji. Katowice: Wydawnictwo Emmanuel.

Jach, Ł. (2007). Próba interpretacji kondycji ludzkiej wobec najnowszych koncepcji fizycznych i biologicznych, W: M. Czarnuch, J. Oko (red.) "Finding Design in Nature"?. Interdyscyplinarna dyskusja wokół ewolucji. Katowice: Wydawnictwo Emmanuel.

INNE PUBLIKACJE:
Jach, Ł., Lamża, Ł. (2020). Szachy bez królowej, "Tygodnik Powszechny", 1-2, 86-89.

Jach, Ł. (2019). Pożeracze seriali, "Tygodnik Powszechny", 23, s. 58-60.

Jach, Ł. (2018). Mnóstwo srok za ogon, "Tygodnik Powszechny", 37 (3609), s. 72-74.

Jach, Ł., Lamża, Ł. (2018). Raport przed epidemią, "Tygodnik Powszechny", 12 (3584), s. 10-13.

Jach, Ł. (2017). To straszne słowo na "ś". "Tygodnik Powszechny", 18-19 (3538-3539), Dodatek pt. "Wielkie pytania 5: Życie/nie-Życie:, s. 25-27.

Jach, Ł. (2016). Matejko, oczy i mózg. "Tygodnik Powszechny", 48 (3516), Dodatek pt. "Wielkie pytania 3: Porządek i Chaos", s. 16-19.

Jach, Ł. (2015). Recenzja książki "Kultura konsumpcji - wartości, cele, dobrostan. Psychologiczne aspekty zjawiska" pod redakcją Anny Marii Zawadzkiej, Małgorzaty Niesiobędzkiej i Doroty Godlewskiej-Werner. "Psychologia Ekonomiczna", 7, 91-93.

Jach, Ł. (2014). Sprawozdanie z Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Psychologia – Konsumpcja – Jakość Życia” 17-18 października 2014 r., Katowice., "Psychologia Ekonomiczna", 6, 73-75.

INNE AKTYWNOŚCI:
Wykład pt. "To straszne słowo na >>ś<<" wygłoszony w ramach inicjatywy Copernicus Center for Interdisciplinary Studies: https://www.youtube.com/watch?v=pk1vVAUk2_A

(wraz z dr. Marcinem Moroniem) Bezpłatny kurs internetowy pt. "Elementy statystyki w naukach społecznych", zrealizowany w ramach działalności Copernicus College: https://www.copernicuscollege.pl/


Pliki do pobrania

(2019-2020) Propedeutyka psychologii zdrowia i jakości życia - szczegółowy program zajęć; studia dzienne.pdf

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii