mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Aktualności 

Komunikat w sprawie ogłoszenia GODZIN DZIEKAŃSKICH w piątek 5 maja br.

27.04.2017, 10:43

W dniu 5 maja 2017 r. w godzinach od 8.00 do 20.00 ogłaszam godziny dziekańskie dla wszystkich studentów WPiPs.
Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii
prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk

Komunikat w sprawie DNIA REKTORSKIEGO w czwartek 4 maja br.

27.04.2017, 10:42

W związku ze zbliżającym się Świętem Pracy dnia 1 Maja oraz Świętem Narodowym Konstytucji 3 Maja na wniosek Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego, w celu ułatwienia bezpiecznego powrotu na uczelnię po świątecznej przewie, Rektor ustalił 4 maja 2017 r. (czwartek) Dniem Rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych.
Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z organizacją roku akademickiego 2016/2017 dodatkowym dniem wolnym od zajęć jest wtorek 2 maja br.

KOMUNIKAT DZIEKANATU

27.04.2017, 10:05

Uprzejmie informujemy, iż DZIEKANAT STUDIÓW STACJONARNYCH będzie nieczynny w dniu 2 i 4 maja br.
DZIEKANAT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) będzie nieczynny w dniu 2 maja br.

Ukazała się książka pod redakcją dr. Bartosza W. Wojciechowskiego pt. "Zeznania i wyjaśnienia. Badania nad oceną i psychologicznymi uwarunkowaniami"

25.04.2017, 22:23

Nakładem wydawnictwa Difin ukazała się książka pod redakcją dr. Bartosza W. Wojciechowskiego pt. "Zeznania i wyjaśnienia. Badania nad oceną i psychologicznymi uwarunkowaniami". Książka prezentuje wyniki badań przeprowadzonych przez studentów specjalizacji sądowej. Podejście do omawianych zagadnień jest nowatorskie, a ustalenia badawcze niejednokrotnie zaskakujące. Najważniejszymi cechami wyróżniającymi przygotowane opracowanie są jego wszechstronność i prekursorski charakter omawianych badań, które wyróżniają się nie tylko na tle polskich, ale i światowych projektów.

Więcej informacji: na stronie Wydawcy.

Informacje również w dziale Nauka > Książki pracowników.

Prof. Barbara Kożusznik w Radzie Naukowej Instytutu Badawczego IDOCAL

14.04.2017, 18:12

Instytut Badawczy IDOCAL (Institute for Research in Psychology of Human Resources, Organizational Development and Work Quality of Life) to jednostka Uniwersytetu w Walencji (Hiszpania) promująca badania ukierunkowane na poprawę jakości życia zawodowego i organizacji miejsc pracy. Członkiem Rady Naukowej IDOCAL została prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik – kierownik Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Instytut IDOCAL ma za zadanie promowanie i upowszechnianie wyników badań naukowych, szczególnie w tym zakresie, w którym metody i narzędzia psychologii mogą wpierać rozwój w różnych obszarach życia społecznego, na przykład przyczyniać się lepszego funkcjonowania organizacji czy do poprawy jakości życia zawodowego.

Uniwersytet w Walencji zatwierdził utworzenie Rady Naukowej Instytutu Badawczego IDOCAL w marcu 2017 roku. Liczy ona obecnie pięć osób z czterech krajów.

Studentka psychologii wśród Stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

13.04.2017, 18:27

Uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 odbędzie się 10 maja 2017 roku o godz. 15.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W roku akademickim 2016/2017 stypendia ministra uzyskało 27 osób w UŚ, w tym 22 studentów i 5 doktorantów. Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ to prestiżowe stypendium uzyskała tylko jedna osoba - Anna Pyszkowska, studentka V roku psychologii. Gratulujemy!

Możliwość wyjazu do Wrocławia wraz ze studentami pedagogiki [wycieczka]

10.04.2017, 20:56

24.04.2017r. (poniedziałek) studenci II roku studiów licencjackich na specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne jadą do zoo i Afrykarium do Wrocławia. Przejazd odbędzie się dwoma autokarami. Zostało jeszcze ok. 7 wolnych miejsc. Cena za przejazd w dwie strony wynosi 40zł. (w tym opłata parkingowa). Opłata za przejazd jest zbierana z góry, natomiast opłata za bilet wstępu (35zł.) będzie zbierana w dniu wyjazdu (będą kupowane bilety normalne grupowe). Wyjazd wstępnie planowany jest ok. g. 8.00 (ale zostanie to jeszcze doprecyzowane i potwierdzone). Pobyt we Wrocławiu potrwa ok. 5h. Jeżeli ktoś z Państwa będzie zainteresowany wyjazdem, proszę zapisać się poprzez formularz: https://goo.gl/forms/b0IFez5q7Cn0jj1c2 (podając w nim z jakiej grupy Pan/Pani pochodzi). Decyduje kolejność zgłoszeń (osoby, które zakwalifikuję się na wyjazd zostaną o tym poinformowane osobnym mailem). Opłatę za przejazd należy uiścić w poniedziałek 10.04. lub wtorek 11.04. u dr Magdaleny Christ lub u dr Moniki Frania (ewentualnie można zostawić u Pani Iwony Boćko w 420, w kopercie podpisanej od kogo pochodzi wpłata – najpóźniej do piątku 14.04.). Opłata za przejazd nie podlega zwrotowi (jeżeli z przyczyn losowych ktoś będzie musiał zrezygnować po dokonaniu wpłaty, można tę kwotę odzyskać tylko znajdując kogoś na swoje miejsce, kto jest chętny na wyjazd). Z pracowników naukowo-dydaktycznych naszego wydziału do Wrocławia jedzie też dr Barbara Czarnota-Palenik oraz dr hab. Alina Budniak. W razie dodatkowych pytań można pisać na maila magdalena.christ@us.edu.pl lub monika.frania@gmail.com.

Szkolenie BK: Prince2 Foundation - możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu

10.04.2017, 20:51

Weź udział w szkoleniu PRINCE2® i zdobądź wiedzę w zakresie zarządzania projektami! Ukończenie szkolenia i pozytywne zdanie egzaminu, pozwala na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu, umożliwiającego w pełni profesjonalną działalność nad opracowywaniem własnego projektu, bez względu na jego zasięg. Szkolenie już 9 i 10 maja 2017 r. w Studenckiej Strefie Aktywności UŚ! Więcej informacji: http://bk.us.edu.pl/szkolenie-bk-prince2-foundation

II TURA LOGOWANIA DO GRUP W RAMACH PRAKTYK W SYSTEMIE USOS

10.04.2017, 10:07

II tura logowania do grup w ramach praktyk po III i IV roku studentów, którzy nie uczestniczyli w I turze odbędzie się w terminie:
od 11 kwietnia br. godz. 18.30 do 14 kwietnia br. godz. 23.00.

III rok
grupa 1 – psychologia kliniczna człowieka dorosłego
grupa 2 – psychologia sądowa
grupa 3 – psychologia pracy i organizacji (brak rejestracji praktyka realizowana będzie po roku IV w r. ak. 2017/2018)
grupa 4 – psychologia rozwoju człowieka i rodziny
grupa 5 – psychologia zdrowia i jakości życia

IV rok
grupa 1 – psychologia kliniczna człowieka dorosłego
grupa 2 – psychologia sądowa
grupa 3 – psychologia pracy i organizacji
grupa 4 – psychologia rozwoju człowieka i rodziny
grupa 5 – psychologia zdrowia i jakości życia

Instrukcja dotycząca rejestracji na zajęcia w systemie USOS dostępna jest na stronie:
https://usosweb.us.edu.pl/userfiles/file/USOSweb_rejestracje.pdf
Harmonogram rejestracji dostępny jest pod adresem:
https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=news/rejestracje/rejJednostki&jed_org_kod=0610
Pytania i uwagi dotyczące rejestracji proszę zgłaszać w sekretariacie Instytutu Psychologii
(pokój 320, tel. 32 359 97 39) lub kierować na adres: ips@us.edu.pl.

Dr Joanna Mateusiak
Wydziałowy Koordynator
ds. Studenckich Praktyk Psychologicznych

Zagłosuj na Przyjaciela Studenta oraz na Dziekanat Roku! Wśród nominowanych wykładowcy psychologii!

01.04.2017, 0:24

Kapituła Lauru Studenckiego podsumowała zgłoszenia studentów w dwóch kategoriach: Przyjaciel Studenta oraz Przyjazny Dziekanat. Przygotowała także nominacje dla kategorii: Promotor Kultury Studenckiej, Organizacja Przyjazna Studentom oraz Instytucja Przyjazna Studentom.

To nagrody, które społeczność studencka przyznaje w powszechnym głosowaniu internetowym pod adresem: https://ankieter.us.edu.pl/surveys/254/ Logowanie tak jak do systemu USOS. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni już 26 kwietnia podczas 10. Gali Lauru Studenckiego! Więcej o konkursie: http://www.laurstudencki.us.edu.pl/.

W kategorii Przyjaciel Studenta nominowano 66 osób z całej Uczelni. Wśród nich jest 19 wykładowców Wydziału Pedagogiki i Psychologii, w tym 8 pracowników Instytutu Psychologii UŚ:
prof. dr hab. Eugenia Mandal
dr Małgorzata Chrupała-Pniak
dr Maciej Janowski
dr Mariola Paruzel-Czachura
dr Agnieszka Skorupa
dr Patrycja Stawiarska
mgr Michalina Ilska
mgr Mateusz Paliga

Serdecznie gratulujemy nominacji, a wszystkich studentów zapraszamy do głosowania: https://ankieter.us.edu.pl/surveys/254/

LOGOWANIE DO GRUP W RAMACH PRAKTYK W SYSTEMIE USOS. Informacja dla studentów III i IV roku PSYCHOLOGII studiów stacjonarnych

30.03.2017, 10:53

Przypominamy, iż od roku akademickiego 2016/2017 logowanie na wszystkie zajęcia odbywa się w systemie USOS.
Logowanie do grup w ramach praktyk po III i IV roku odbywać się będzie w terminie:
od 3 kwietnia br. godz. 18.30 do 7 kwietnia br. godz. 23.00

III rok
grupa 1 – psychologia kliniczna człowieka dorosłego
grupa 2 – psychologia sądowa
grupa 3 – psychologia pracy i organizacji (brak rejestracji - praktyka realizowana będzie po roku IV w r. ak. 17/18)
grupa 4 – psychologia rozwoju człowieka i rodziny
grupa 5 – psychologia zdrowia i jakości życia

IV rok
grupa 1 – psychologia kliniczna człowieka dorosłego
grupa 2 – psychologia sądowa
grupa 3 – psychologia pracy i organizacji
grupa 4 – psychologia rozwoju człowieka i rodziny
grupa 5 – psychologia zdrowia i jakości życia

Instrukcja dotycząca rejestracji na zajęcia w systemie USOS dostępna jest na stronie:
https://usosweb.us.edu.pl/userfiles/file/USOSweb_rejestracje.pdf

Harmonogram rejestracji dostępny jest pod adresem:
https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=news/rejestracje/rejJednostki&jed_org_kod=0610

dr Joanna Mateusiak
Wydziałowy Koordynator
ds. Studenckich Praktyk Psychologicznych

Program stypendialny rządu francuskiego 2017/2018

29.03.2017, 15:57

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy [BGF Pobyt badawczy].

Program stypendialny rządu francuskiego finansuje i ułatwia zrealizowanie pobytu wybitnym polskim naukowcom do 45 rż. (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji. W aktualnej edycji wnioski można przesyłać w ramach 24 dziedzin wymienionych na końcu niniejszej wiadomości.

Stypendium przyznawane w wysokości 1375 € pozwala polskim naukowcom na sfinansowanie jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dofinansowania do zakwaterowania. Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską.

Szczegółowe informacje dotyczące programów rządu francuskiego można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Francuskiego w Polsce pod adresem: http://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy

Więcej informacji znajdą Państwo również na stronie Działu Współpracy z Zagranicą UŚ.

Uwaga Studenci! Ruszyła rekrutacja na Erasmusa+

23.03.2017, 12:11

Ruszyła rekrutacja na wyjazdy w ramach programu ERASMUS+. Wybierz się na niezapomnianą przygodę w ramach studiów, bądź praktyk. Chcesz wybrać się na studia? Masz do wyboru 15 Uniwersytetów, z 9 krajów! Wolisz jechać na praktyki? Możesz wybrać się na nie nawet po skończeniu studiów!

Termin składania dokumentów mija 24 kwietnia, wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie rekrutacji oraz na stronie biura Erasmus+.

Zapraszamy również do kontaktu z koordynatorem programu w naszym Instytucie: mgr Marią Chełkowską-Zacharewicz.

Ocena wyróżniająca PKA dla Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego

22.03.2017, 11:42

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego otrzymał ocenę wyróżniającą przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) – niezależną instytucję działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. W latach 2012–2015 w ramach procedury instytucjonalnej najwyższa ocena przyznana została dziewiętnaście razy, w 2016 roku – tylko raz.

Na przyznanie wyróżniającej oceny instytucjonalnej miały wpływ między innymi: funkcjonowanie i doskonalenie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, rozwój bazy dydaktycznej i naukowej, jakość kształcenia na studiach podyplomowych, a także współdziałanie z otoczeniem i współpraca z krajowymi oraz zagranicznymi instytucjami akademickimi i naukowymi. Wydział Pedagogiki i Psychologii spełnił również kryteria odnoszące się do efektywności polityki kadrowej, funkcjonowania systemu wsparcia studentów i doktorantów oraz jakości kształcenia na studiach III stopnia.

Najwyższa ocena w czterostopniowej skali stosowanej przez PKA (wyróżniająca, pozytywna, warunkowa oraz negatywna) przyznawana jest na okres ośmiu lat. Uchwałą nr 81/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z 9 marca 2017 roku Wydział Pedagogiki i Psychologii otrzymał ocenę wyróżniającą do roku akademickiego 2024/2025.

"Współczesny człowiek w obliczu (nie) przychylnej rzeczywistości"

22.03.2017, 11:42

Rada Samorządu Doktorantów Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w I Interdyscyplinarnej Konferencji Studencko-Doktoranckiej "Współczesny człowiek w obliczu (nie) przychylnej rzeczywistości", która odbędzie się 12 maja 2017 roku w Katowicach. Do wymiany poglądów, doświadczeń oraz prezentacji wyników badań pragniemy zachęcić praktyków oraz naukowców, zarówno młodych, początkujących, jak i tych posiadających większe doświadczenie naukowe. Więcej informacji na stronie Wydziału: http://wpips.us.edu.pl/strona.php?s=aktualnosci/wspolczesny_czlowiek

Studia i praktyki za granicą Erasmus+ 2017/2018

16.03.2017, 17:10

W ramach Erasmus+ można realizować:

- część studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej,
- praktykę za granicą (obowiązkową lub nieobowiązkową).

W ramach programu Erasmus+ można otrzymać stypendium w wysokości od 300 do 800 euro miesięcznie, w zależności od kraju pobytu, rodzaju wyjazdu, sytuacji finansowej wyjeżdżającego studenta. Możliwe jest uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego z uwagi na specjalne potrzeby zdrowotne studenta.

Szczegóły dotyczące programu Erasmus+ dostępne są na stronie www.erasmus.us.edu.pl

SPOTKANIE DLA STUDENTÓW III ROKU DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PRAKTYK

16.03.2017, 14:39

W dniu 23.03.br. odbędzie się obowiązkowe spotkanie dotyczące organizacji wakacyjnych praktyk zawodowych na kierunku PSYCHOLOGIA:
dla studentów stacjonarnych o godz. 9.00 w sali 103
dla studentów niestacjonarnych o godz. 15.30 w sali 201.

W zakładce KSZTAŁCENIE-> praktyki zamieszczono wykaz studentów uwzględniający podział na grupy realizujące praktyki po III i IV roku jak również terminy obowiązkowych spotkań z opiekunami w sprawie praktyk. Ewentualne zmiany w przyporządkowaniu do grup możliwe będą w dn. 23.03.br.

INFORMACJA W SPRAWIE SPOTKAŃ STUDENTÓW IV ROKU Z OPIEKUNAMI PRAKTYK

16.03.2017, 14:38

W zakładce KSZTAŁCENIE -> praktyki zamieszczono terminy obowiązkowych spotkań z opiekunami praktyk. Obecność studentów na spotkaniach w wyznaczonych terminach jest obowiązkowa.

Quiz z nagrodami dla Studentów UŚ w ramach projektu Ekonomia na Bank - lekcja 4., "Książę i Żebrak"

15.03.2017, 19:54

Projekt „Ekonomia na bank” to przedsięwzięcie, którego celem jest przybliżenie studentom wiedzy z zakresu podstaw ekonomii i bankowości oraz wzmocnienie umiejętności korzystania z instytucji i narzędzi finansowych. W ramach projektu przewidziano sześć lekcji ukazujących się raz w miesiącu i poświęconych kolejno: rachunkom bankowym, kartom kredytowym i płatniczym, oszczędzaniu oraz inwestowaniu, kredytom, pożyczkom i parabankom, hipotece oraz tworzeniu własnej firmy. By wziąć udział w 4-tym quizie należy rozwiązać 3 poprzednie. Rozwiązanie quizu poza ustalonym terminem (aktualny: do 28 marca) nie daje możliwości wygrania nagród rzeczowych, ale dopisuje punkty do klasyfikacji generalnej, w której nagrodami jest stypendium (1000 zł) i płatne praktyki w Banku PKO B.P. Do platformy e-learningowej loguje się tak samo, jak do USOSweb’u: http://www.ekonomianabank.us.edu.pl/

Warsztaty BK: "Wielokulturowe miejsce pracy"

15.03.2017, 19:54

Marzysz, by efektywnie pracować w zespole międzynarodowym? Lubisz przebywać w wielokulturowym środowisku? Chciałbyś zrozumieć dlaczego kultury różnią się między sobą? Przyjdź na bezpłatne warsztaty organizowane przez firmę Delphi i dowiedz się jak błyszczeć w wielokulturowym otoczeniu. Więcej informacji i zapisy: http://bk.us.edu.pl/warsztaty-bk-wielokulturowe-miejsce-pracy

IX edycja Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

15.03.2017, 19:47

Ruszyła IX edycja konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, które przyznawane są studentom oraz doktorantom za osiągnięcia i realizację inicjatyw w następujących dziedzinach działalności: społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej, popularnonaukowej, a także za wspieranie i inicjowanie życia studenckiego. W tegorocznej edycji wprowadzone zostały zmiany m.in. umożliwiające staranie się o wyróżnienie osobom, które już je otrzymały. W konsekwencji w konkursie aplikować mogą również doktoranci, którzy zostali wyróżnieni wcześniej jako studenci.

Terminy składania wniosków na wydziałach są ogłaszane przez dziekanów i udostępniane na stronie konkursu. Przyjmowanie zgłoszeń studentów na Wydziale PIPS do dnia 10 kwietnia br. w sekretariacie Prodziekana ds. Studiów Stacjonarnych (pok. 120). Przyjmowanie zgłoszeń doktorantów do dnia 10 kwietnia br. w sekretariacie studiów III stopnia (pok. 124).

Drogą elektroniczną, każda osoba lub instytucja może zaproponować kandydata, który zasługuje na udział w konkursie, lecz z różnych powodów nie zgłosił się do niego osobiście. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://student.us.edu.pl/propozycja-kandydata.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.wyroznienia.us.edu.pl

GODZINY DZIEKAŃSKIE - wtorek 21 marca br.

13.03.2017, 12:14

W związku z organizacją Dni Otwartych dnia 21 marca 2017 r. (wtorek) w godzinach od 8.00 do 13.30 ogłaszam godziny dziekańskie dla studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

Prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk
Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Zapraszamy do udziału w konferencji "Nowe nurty w Pomocy Psychologicznej"

10.03.2017, 13:28

Zakład Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka mają zaszczyt zaprosić Państwa na I Ogólnopolską Konferencję Naukową "Nowe nurty w Pomocy Psychologicznej", która odbędzie się w Katowicach w dniach 3-5 kwietnia 2017.

Celem konferencji jest zaprezentowanie teoretycznych podstaw oraz praktycznego zastosowania najnowszych lub niszowych modeli i metod udzielania pomocy psychologicznej, rozwijających się w Polsce. Uczestnicy będą mieli szansę na zdobycie wiedzy od specjalistów w danej dziedzinie oraz nabycie umiejętności stosowania określonych technik w trakcie zajęć warsztatowych. Naukowo-szkoleniowy charakter wydarzenia ma na celu nie tylko popularyzację nowych trendów udzielania pomocy psychologicznej wśród zajmujących się nią praktyków i badaczy, ale także rozpowszechnienie informacji na temat możliwości szkoleniowych wśród studentów interesujących się tym zagadnieniem.

Konferencja będzie odbywać się w dniach od 3 do 5 kwietnia 2017 w budynku CINiBA w Katowicach. Pierwszy dzień poświęcony zostanie na warsztaty dotyczące możliwych zastosowań poszczególnych metod oraz protokołów pracy z klientami i pacjentami. Drugi oraz trzeci dzień zostaną przeznaczone na prezentację podejść należących między innymi do trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej oraz kierunków takich jak Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, NeuroAfektywny Model Relacji (NARM™), czy terapia skoncentrowana na rozwiązaniach.

Udział w konferencji oraz warsztatach studenckich jest bezpłatny – wymaga jedynie dokonania rejestracji na stronie internetowej wydarzenia: www.pomocpsychologiczna.konferencja.us.edu.pl

Oficjalne wydarzenie na portalu Facebook: https://www.facebook.com/events/1598268096850164/

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Filmowe Psycho-Tropy"

06.03.2017, 13:35

Uprzejmie przypominamy o zaproszeniu do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Filmowe Psycho-Tropy", która odbędzie się 26-27 kwietnia 2017 (środa, czwartek). Ze względu na duże zainteresowanie wydarzeniem i kierowane do nas prośby, termin zgłaszania czynnego uczestnictwa został wydłużony do 15 marca.

Pierwsza edycja z zaplanowanego cyklu konferencji organizowana jest pod hasłem "Zastosowanie filmów w edukacji i profilaktyce". Podczas konferencji poza sesjami tematycznymi i wystąpieniami zaproszonych Gości, planujemy specjalną sesję dla studentów (zapraszamy wszystkich rozpoczynających przygodę z czynnym udziałem). Odbędzie się również panel dyskusyjny poświęcony wykorzystywaniu filmu w terapii i profilaktyce oraz praktyczne warsztaty przedstawiające metody pracy z filmem dla nauczycieli i innych osób wykorzystujących film w działaniach edukacyjnych. Pierwszy dzień konferencji zakończymy pokazem filmowym z prelekcją eksperta w katowickim kinie KOSMOS.

Wśród Partnerów i Patronów wydarzenia jest m.in. Dział Edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, Filmoteka Narodowa, Ośrodek Badań nad Mediami.

Szczegółowe informacje, wykaz Partnerów i Patronów wydarzenia dostępne są na stronie:
www.swps.pl/konferencjafilmowepsycho-tropy

Strona wydarzenia w portalu Facebook:
https://www.facebook.com/events/1852446185024095/

Informacja dla studentów II roku

06.03.2017, 12:53

Egzamin poprawkowy z przedmiotu OSOBOWOŚĆ dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych odbędzie się 9 marca (czwartek) o godzinie 16.00 w sali 210.

V Śląskie Warsztaty Psychoterapii - pod Patronatem Honorowym Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego

06.03.2017, 12:17

Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego objął Patronatem Honorowym V Śląskie Warsztaty Psychoterapii. Już po raz piąty w dniach 25-26 listopada 2017 roku w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach odbędzie się spotkanie lekarzy psychiatrów i specjalistów w dziedzinie psychoterapii. W ramach V Śląskich Warsztatów Psychoterapii zapraszamy do wspólnej refleksji nad obecnością starego w nowym i nowego w starym, a także nad użytecznością innowacji oraz kreatywności w praktyce klinicznej. Organizatorzy zapraszają do zgłaszania czynnego uczestnictwa w postaci: warsztatów (trwających 3 godziny) lub wykładów. Swoje propozycje należy nadsyłać do 15 marca 2017 roku. Szczegóły na stronie: http://www.psychiatria.pl/wiadomosc/v-slaskie-warsztaty-psychoterapii/21188

Komunikat Dziekanatu Studiów Niestacjonarnych

06.03.2017, 7:31

W dniu 7 marca br. dziekanat studiów niestacjonarnych dla studentów Psychologii będzie czynny w godzinach: 13.00 - 15.30.

Student psychologii wśród laureatów konkursu PZU "Inwestycja w przyszłość"

03.03.2017, 13:15

W konkursie wzięło udział 106 studentów z całej Polski. Zadanie polegało na przygotowaniu filmu lub prezentacji, w której "pokaże się swoją osobowość, dotychczasowe osiągnięcia studenckie i/lub pomysł na siebie". Wyłoniono 12 zwycięzców - 5 w wyniku głosowania internautów, 5 wskazała Komisja Konkursowa, a 2 uczestnicy konkursu. Wśród laureatów ogłoszonych pod koniec lutego na gali w Warszawie znalazł się Aleksander Meryk - student psychologii i arteterapii (wskazany przez Komisję Konkursową) oraz Kamila Chojnacka - studentka reżyserii i animacji społeczno-kulturalnej z edukacją kulturalną (wybrana w głosowaniu internautów).

Więcej informacji na stronie: https://przyciagamynajlepszych.pl/inwestycja-w-przyszlosc/o-konkursie
Film: https://www.facebook.com/pzukariera/videos/697240190455769/
Zdjęcia: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.694394750740313.1073742003.193737997472660&type=3

Zaproszenie dla studentów

03.03.2017, 13:04

Studenckie Koło Naukowe Psychologów zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką psychologii dzieci i młodzieży na pierwsze spotkanie w tym semestrze, które odbędzie się 7 marca (wtorek) o godzinie 13 w sali nr 5. Czekamy na Was! :-)

Tydzień Zdrowia Psychicznego z CINiB-ą

03.03.2017, 13:02

Od 6 do 10 marca 2017 r. zapraszamy do CINiB-y na cykl warsztatów, rozmów oraz konsultacji w ramach obchodów Tygodnia Zdrowia Psychicznego. Wydarzenie jest adresowane do wszystkich osób zainteresowanych problematyką zdrowia psychicznego, pomocą psychologiczną, nowymi nurtami i trendami w udzielaniu wsparcia psychologicznego. Organizatorami wydarzenia są: Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Oddział Śląsk Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA - Poland, a także CINiBA. Wstęp wolny – zapraszamy!

Celem spotkań jest edukacja społeczeństwa w zakresie zaburzeń psychicznych, stresu i pomocy dla osób nimi dotkniętych. Jest to niezmiernie ważna, choć tak często zaniedbywana sfera ludzkiego życia. Często stanowi także temat tabu, pomimo iż choroby psychiczne dotykają coraz większego odsetka społeczeństwa. Projekt realizowany jest w formie spotkań i stoisk informacyjnych, przygotowanych przez studentów psychologii UŚ i kierunków lekarskich.

Więcej informacji: http://www.ciniba.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1631%3Atydzie-zdrowia-psychicznego&catid=69%3Awiadomoci&Itemid=14&lang=pl.

Komunikat dla Studentów IV roku studiów wieczorowych w sprawie Zaawansowanej Analizy Danych

24.02.2017, 11:03

W związku ze zmniejszeniem liczby grup z przedmiotu Zaawansowana Analiza Danych na studiach niestacjonarnych informujemy, że zajęcia we wtorek (dotychczas o godzinie 17:45 dla L1 oraz 19:30 dla L3) będą odbywać się tylko o godzinie 17:45. Zmiany zostaną wprowadzone od najbliższego wtorku, tj. 28 lutego.

Uwaga !!! Ważne informacje dotyczące planu zajęć dla studentów Psychologii dziennej i wieczorowej

22.02.2017, 13:05

1. Zajęcia z przedmiotu „Metodologia badań psychologicznych 1 ” (Ps1 i WPs1) prowadzone przez dr hab. Zbigniewa Spendla, będą odbywały się co tydzień w środę do 5 kwietnia włącznie.

2. Zajęcia z Przedmiotu „Etyka zawodu psychologa” (Ps3 i WPs3) prowadzone przez dr hab. Zbigniewa Spendla będą odbywały się co tydzień w środę. od 12 kwietnia do 7 czerwca włącznie.

3. Wykłady z przedmiotu „Statystyka w badaniach psychologicznych” (Ps2 i WPs2) prowadzone przez dr Damiana Grabowskiego, będą odbywały się co tydzień w poniedziałek do 3 kwietnia włącznie.

4. Wykłady z przedmiotu „Zaawansowana analiza danych” (Ps4 i WPs4) prowadzone przez dr Damiana Grabowskiego będą odbywały się co tydzień w poniedziałek od 10 kwietnia do 5 czerwca włącznie.

5. Zajęcia z przedmiotu „Laboratorium umiejętności społecznych” Ps1 będą odbywały się w blokach. Grupy, które widnieją obecnie na planie, mają zajęcia do 3 kwietnia włącznie, natomiast pozostałe grupy będą mieć zajęcia od 21 kwietnia do 9 czerwca włącznie.

Fakultet 3: Teoria i praktyka w terapii Gestalt

20.02.2017, 18:40

Krótkie zajęcia organizacyjne z Fakultetu 3 Teoria i praktyka w terapii Gestalt z dr Mariolą Paruzel-Czachura dla studentów studiów dziennych odbędą się we wtorek 28 lutego br. o godz. 9:00 w pokoju 320. Podczas spotkania zostaną ustalone terminy zajęć w formie zblokowanej. Zapraszam.

Warsztaty BK: "Think outside the box - warsztaty kreatywne"

20.02.2017, 14:44

Czujesz, że masz pokłady kreatywności w sobie, które chciałbyś rozwinąć? Zapraszamy na warsztaty „Think outside the box – warsztaty kreatywne”, które odbędą się w Biurze Karier już 27 lutego br. Zapisy: http://bk.us.edu.pl/warsztaty-bk-think-outside-box-warsztaty-kreatywne

LOGOWANIE NA ZAJĘCIA W SYSTEMIE USOS - informacja dla studentów PSYCHOLOGII studiów stacjonarnych

20.02.2017, 14:35

Przypominamy, iż od roku akademickiego 2016/2017 logowanie na zajęcia odbywa się w systemie USOS.
Logowanie na zajęcia realizowane w semestrze letnim odbywać się będzie w następujących terminach:
I i II rok: od 21 lutego br. godz. 18:00 do 3 marca br. godz. 23:00
III i IV rok: od 21 lutego br. godz. 18:30 do 3 marca br. godz. 23:00
Instrukcja dotycząca rejestracji na zajęcia w systemie USOS dostępna jest na stronie:
https://usosweb.us.edu.pl/userfiles/file/USOSweb_rejestracje.pdf
Harmonogram rejestracji dostępny jest pod adresem:
https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=news/rejestracje/rejJednostki&jed_org_kod=0610

Informacja dla Studentów IV roku (ścieżka specjalizacyjna: psychologia zdrowia i jakości życia)

16.02.2017, 8:33

Zajęcia organizacyjne z dr Renatą Kleszcz-Szczyrbą dla wszystkich grup laboratoryjnych odbędą sie w poniedzialek 20 lutego br. o godz. 11.30 (podczas wykladu). Obecność obowiązkowa.

Prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal ekspertem IX Ogólnopolskiej Debaty o Zdrowiu Seksualnym

12.02.2017, 19:26

8 lutego br. w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się IX Ogólnopolska Debata o Zdrowiu Seksualnym, poświęcona dyskusji wyników badania "Seksualność Polaków 2017", przeprowadzonego przez prof. dr hab. Zbigniewa Izdebskiego i firmę Polpharma. Wydarzenie to wpisywało się w Ogólnopolski Program Zdrowia Seksualnego, kampanię społeczną, której celem jest promowanie zdrowia seksualnego i uświadamianie wpływu zaburzeń sfery seksualnej na funkcjonowanie społeczne, zawodowe i ogólny dobrostan człowieka. W debacie udział wzięli przedstawiciele środowisk naukowych, instytucji kultury, mediów, oraz praktyków prowadzących edukację seksualną. Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Debaty był prof. dr hab. Zbigniew Izdebski. Ekspertem reprezentującym nauki społeczne była prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zwieńczeniem wydarzenia była projekcja filmu "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" oraz dyskusja z jego twórcami. Bliższe informacje poświęcone Debacie oraz fotoreportaż z wydarzenia można odnaleźć, klikając link.

Zapraszamy do współorganizacji "IV Spotkania z nauką i życiem studenckim"

06.02.2017, 18:38

21 marca br. (wtorek) na naszym Wydziale tradycyjnie planowane jest już "IV Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych" będące wspólną inicjatywą Instytutów i Katedr Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ. Zapraszamy wszystkich Państwa pracowników, doktorantów i studentów do włączenia się w jego organizację, jednocześnie serdecznie dziękując za Państwa dotychczasowe zaangażowanie.

Uprzejmie prosimy wszystkich Państwa zainteresowanych poprowadzeniem warsztatów o przesyłanie swoich propozycji w formie uzupełnionego pliku (do pobrania) do niedzieli 19 lutego 2017 na adres:
kasiaslania@poczta.onet.pl (pracownicy, doktoranci, studenci kierunków i specjalności pedagogicznych oraz arteterapii)
brol.michal@gmail.com (pracownicy, doktoranci, studenci kierunków psychologia i ZZL)

Czas trwania jednego warsztatu to 75 minut (blok warsztatowy zaplanowany jest w godz. 11:30-12:45). Grupa docelowa warsztatów to młodzież szkół ponadgimnazjalnych lub nauczyciele zależnie od Państwa wyboru.

Poszukiwani są również Przewodnicy do oprowadzania po Wydziale, wskazywania odpowiednich sal warsztatów. W tytule wiadomości e-mail prosimy wpisać "PRZEWODNICY". Na zgłoszenia oczekuje: kasiaslania@poczta.onet.pl

Koła Naukowe chętne do organizacji własnego stoiska proszone są o kontakt z: kasiaslania@poczta.onet.pl

I Konferencja Górnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

01.02.2017, 20:31

18 marca 2017 r. w Hotelu Angelo w Katowicach odbędzie się I Konferencja Górnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Celem tego jednodniowego spotkania jest przybliżenie w części wykładowej wybranych aspektów teorii psychoanalitycznych, by w części warsztatowo-seminaryjnej przyjrzeć się temu w jakim wymiarze znajdują one odzwierciedlenie w pracy praktycznej. Warsztaty ze względu na swoją różnorodność będą ilustrowały dylematy z jakimi boryka się psychoterapeuta w swojej praktyce, w różnych jej obszarach zarówno wynikających z formy pracy np. z młodzieżą, grupą czy współpracy z lekarzem psychiatrą, jak i będących jej nieodzowną częścią czyli diagnozy (wywiad, mechanizmy obronne). Będzie także okazja do rozważań o skuteczności i ograniczeniach psychoterapii psychodynamicznej. Opłaty konferencyjna wynosi 180 zł, a dla studentów 150 zł. Informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie http://katowice.ptppd.pl/konferencja/

Konferencja naukowa pt. "Filmowe psycho-tropy" - zapraszamy pracowników naukowych, studentów i doktorantów

30.01.2017, 18:39

Od 26 do 27 kwietnia 2017 roku w Katowicach odbywać się będzie Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Filmowe Psycho-Tropy". Pierwsza edycja z zaplanowanego cyklu konferencji organizowana jest pod hasłem "Zastosowanie filmów w edukacji i profilaktyce". Zgłoszenia czynnego uczestnictwa w wydarzeniu przyjmowane są do 3 marca. Organizatorzy przewidują również sesję studenckich wystąpień. Dla pracowników i studentów UŚ obowiązuje obniżona opłata konferencyjna. Organizatorami konferencji są Uniwersytet Śląski i Uniwersytet SWPS w Katowicach. Więcej informacji nt. konferencji odnaleźć można na stronie: http://www.swps.pl/konferencjafilmowepsycho-tropy Wydarzenie w portalu Facebook: https://www.facebook.com/events/1852446185024095/

III Katowickie Spotkania Psychometryczne: "Konteksty trafności testów psychologicznych"

27.01.2017, 15:03

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejną, już trzecią, edycję Katowickich Spotkań Psychometrycznych. Odbędą się one w dniach 11-13 października 2017 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach. Organizatorem konferencji jest Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego Katowicach.

Katowickie Spotkania Psychometryczne są jak dotąd jedynym w skali kraju cyklicznym przedsięwzięciem naukowym skupiającym reprezentantów psychometrii, stosunkowo wąskiej i wysokospecjalistycznej subdyscypliny psychologicznej, umożliwiając im wymianę poglądów i doświadczeń oraz bezpośrednią dyskusję. Tematyka kolejnych, III Spotkań, koncentrować się będzie wokół problematyki trafności testów psychologicznych oraz zagadnień istotnie powiązanych z tą problematyką.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w konferencji. Na abstrakty proponowanych przez Państwa wystąpień (referatów i plakatów) oraz zgłoszenia udziału biernego czekamy od 1 marca do 30 maja 2017 r. Zgłoszenie uczestnictwa będzie można dokonywać poprzez formularz na stronie internetowej konferencji: www.psychometria.katowice.us.edu.pl

Zapraszamy także do zapisywania się do naszego newslettera, poprzez którego wysyłać będziemy najnowsze informacje dotyczące konferencji: http://eepurl.com/cy2-Lr.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej oraz w załączonym zaproszeniu.

AIESEC rekrutuje!

27.01.2017, 15:03

AIESEC rekrutuje na Śląsku! Jeśli chcesz robić coś więcej niż tylko studiować, ale też mieć wpływ na swoje lokalne środowisko i poznać wielu niesamowitych ludzi z całego świata dołącz do zespołu! 70 000 studentów z 2 400 uczelni w 122 krajach świata, wspieranych przez ponad 1 500 partnerów biznesowych. AIESEC to największa na świecie organizacja, która realizuje międzynarodowe programy praktyk i wolontariatu na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym. Prowadzą ją młodzi ludzie, którzy każdego dnia rozwijają siebie i otaczające ich środowisko. Teraz możesz do nich dołączyć! Zgłoszenia przyjmowane do 31 stycznia: http://bk.us.edu.pl/aiesec-rekrutuje.

Skorzystaj z darmowego dostępu do kreatora CV

27.01.2017, 15:02

Portal InterviewMe dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego przygotował niespodziankę w postaci 90 dniowego darmowego kodu dostępu do generatora CV: http://bk.us.edu.pl/skorzystaj-z-darmowego-dostepu-do-kreatora-cv.

Szkolenie "Kreowanie pomysłów na biznes"

27.01.2017, 15:01

Jesteś przedsiębiorczy, masz ciekawe pomysły na biznes, ale nie wiesz od czego zacząć? Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości oraz Agora Bytom zapraszają na szkolenie „Kreowanie pomysłów na biznes” – pierwsze spotkanie w ramach cyklu bezpłatnych szkoleń „Kierunek Kariera”. Początek już 1 lutego 2017 r. Zapisy: http://bk.us.edu.pl/szkolenie-kreowanie-pomyslow-na-biznes-1.

Program TopMinds

27.01.2017, 15:00

Chciałbyś wziąć udział w mentoringu indywidualnym? A może interesuje Cię uczestnictwo w spotkaniach i wykładach z przedstawicielami różnych zawodów? Dzięki Programowi TopMinds zrealizujesz swoje cele. Zgłoszenia są możliwe do 10 lutego: http://bk.us.edu.pl/program-topminds.

Plebiscyt konkursu "Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego 2016"

27.01.2017, 14:59

Głosowanie rozpoczęło się 18 stycznia i potrwa do 16 lutego 2017 roku za pośrednictwem strony Dziennika Zachodniego. Zapoznaj się z ofertą Najlepszych Praktykodawców Województwa Śląskiego. Więcej informacji: http://bk.us.edu.pl/plebiscyt-konkursu-praktykodawca-roku-wojewodztwa-slaskiego-2016.

Student psychologii w konkursie PZU

16.01.2017, 21:19

Aleksander Meryk - student naszego Wydziału - nadal walczy o stypendium na zakup gitary i pianina cyfrowego! Tym razem projekt organizowany jest Grupę PZU, a głosowanie jest bajecznie proste! Zajmuje zaledwie 5 sekund! Każdy głos jest na wagę złota! A oto link do głosowania: https://przyciagamynajlepszych.pl/inwestycja-w-przyszlosc/projekt/323.

Szkolenie BK: "LinkedIn"

13.01.2017, 13:06

Czy wiesz czym jest LinkedIn i jakie ma znaczenie w Twoim CV? Przyjdź na szkolenie, które odbędzie się 23 stycznia 2017 r. i poznaj portal specjalizujący się w kontaktach zawodowo-biznesowych. Zapisy: http://bk.us.edu.pl/szkolenie-bk-linkedin.

Zaproszenie do udziału w projektach badawczych

11.01.2017, 17:22

Wszystkich zainteresowanych prowadzeniem badań w ramach koła naukowego Flow zapraszam na spotkanie organizacyjne w dniu 16 stycznia 2017 o godzinie 15.00 do sali 341. Informacje o proponowanych projektach badawczych można pobrać z adresu: http://www.ip.us.edu.pl/?fo_id=69760&faction=binary
dr Maciej Janowski

Projekt BK: GRANTY na innowacyjne pomysły

11.01.2017, 14:11

Uwolnij swój potencjał i zdobądź grant w wysokości nawet 100 tys. złotych na realizację swojego nieszablonowego pomysłu! Przyjdź 13 stycznia 2017 r. na - ostatnie już - spotkanie informacyjne dotyczące projektu "Inkubator Innowacji Społecznych. Czas na staż" i dowiedz się, jak to zrobić. Podczas spotkania omówiona zostanie możliwość aplikowania o grant na realizację własnego pomysłu związanego z przechodzeniem absolwentów na rynek pracy. W konkursie w kategorii student udział wciąć mogą studenci, absolwenci do lat 3, organizacje studenckie oraz pracownicy naukowi. Więcej informacji i zapisy: http://bk.us.edu.pl/projekt-bk-granty-na-innowacyjne-pomysly.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej i wyróżnienie dla Pani mgr Dagny Kocur

09.01.2017, 22:33

13 grudnia 2016 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego odbyła publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dagny Kocur, pt. "Władza w organizacji zawodowej a władza w bliskich relacjach seksualnych". Promotorem rozprawy była prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej Uniwersytetu Śląskiego. Recenzentkami pracy były: prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz dr hab. Alicja Kuczyńska, prof. UZ z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Komisja, pod przewodnictwem prof. dr hab. Katarzyny Krasoń, Prodziekan ds. Nauki, jednogłośnie przyjęła obronę Pani mgr Dagny Kocur, wnioskując o nadanie jej stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dziedzinie psychologia, oraz wyróżniła pracę doktorską mgr Kocur. Pani Doktor składamy serdeczne gratulacje i wyrazy uznania, oraz życzymy wszelkiego powodzenia w dalszej pracy naukowej! Słowa serdeczności kierujemy także pod adresem Promotor rozprawy doktorskiej – prof. zw. dr hab. Eugenii Mandal, a także Recenzentek pracy.

PRZYPOMNIENIE: Wolontariat w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw

09.01.2017, 22:29

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach po raz kolejny organizuje dla studentów pedagogiki, psychologii, prawa, pracy socjalnej i socjologii spotkanie informacyjne nt. wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw. Jest to projekt realizowany od 12 lat wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach w ramach, którego studenci odbywają dwa szkolenia prowadzone przez Pracowników KWP w K-cach oraz zaproszonych gości (z zakresu udzielania pomocy prawnej i psychologicznej; z tematyki mediacji oraz procedur zgłaszania przestępstw). Spotkanie to odbędzie się już 11 stycznia br. o godz. 10:00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (aula K. Lepszego) a o godz. 13:00 w sali 209 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Informacje: http://bk.us.edu.pl/wolontariat-w-punktach-pomocy-ofiarom-przestepstw-6.

Wolontariat podczas Narodowego Kongresu Nauki pt. "Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej"

09.01.2017, 22:07

26 i 27 stycznia br. Uniwersytet Śląski wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje konferencje programową w ramach Narodowego Kongresu Nauki pt. "Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej". W związku z tym faktem Dział Promocji Uniwersytetu Śląskiego poszukuje wśród studentów wolontariuszy do pomocy przy organizacji i obsłudze przedmiotowej konferencji. Udział w wolontariacie jest doskonałą okazją dla studentów do zdobycia cennego doświadczenia przy przygotowaniu prestiżowego wydarzenia naukowego. Zgłoszenia: http://bk.us.edu.pl/zostan-wolontariuszem-konferencji-narodowego-kongresu-nauki.

GRANT na innowację społeczną - spotkanie informacyjne dla studentów, absolwentów i pracowników

12.12.2016, 9:25

Podobno rozpoczęcie pracy to nie jest łatwa sprawa. Chcesz to zmienić? Zgłoś swój pomysł do projektu „Inkubator Innowacji Społecznych. Czas na staż” i przygotuj innowacyjny pomysł, który odmieni sytuację studentów i absolwentów na rynku pracy! Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu 13 grudnia 2016 r. godz. 16:00 w Studenckiej Strefie Aktywności, s. 133 (Katowice, ul. Bankowa 12).

Każdy z Was, także działając jako grupa lub zrzeszenie, ma szanse uzyskać grant nawet do 100 000 zł na realizację własnego pomysłu związanego z tematem przechodzenia z uczelni na rynek pracy.

Do udziału w spotkaniu zachęcamy wszystkich - tych z gotowym pomysłem oraz tych, którzy dopiero szukają inspiracji. Omówimy sposób aplikowania o grant w kategorii STUDENT, do której należą: studenci, środowiska akademickie, absolwenci do 3 lat po zakończeniu nauki oraz pracownicy dydaktyczni.Więcej informacji: http://www.bk.us.edu.pl/projekt-bk-grant-na-innowacje-spoleczna-spotkanie-informacyjne.

Wolontariat w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw

10.12.2016, 15:51

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw, które odbędzie się 11 stycznia 2017 r. o godz. 10:00, w auli im. Kazimierza Lepszego, w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. Dowiedz się więcej: http://bk.us.edu.pl/wolontariat-w-punktach-pomocy-ofiarom-przestepstw-6.

"Nowe nurty w pomocy psychologicznej" - zaproszenie do udziału w organizacji konferencji

07.12.2016, 23:07

Mgr Lidia Baran oraz mgr Magdalena Hyla z Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej zapraszają do współpracy wszystkich studentów zainteresowanych tematyką pomocy psychologicznej (szczególnie uczestników listopadowego spotkania ACT). Poszukujemy osób chętnych do włączenia się w prace na rzecz konferencji "Nowe nurty w pomocy psychologicznej" (planowanej na kwiecień 2017).

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 13.12 (wtorek) o godzinie 10:00 w sali numer 1. Na spotkaniu omówione zostaną możliwe sposoby włączenia się w przebieg planowanego wydarzenia oraz uczestnictwa w nim (np. jako wolontariusz czy prelegent w ramach warsztatów dotyczących trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej, prowadzonych "przez studentów dla studentów").

W razie pytań prosimy o kontakt na adres: lidia.baran@us.edu.pl

II Poznańska Konferencja ACT z udziałem mgr Lidii Baran i mgr Magdaleny Hyli

07.12.2016, 23:05

3 do 4 grudnia 2016 roku na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu odbyła się druga konferencja poświęcona zagadnieniom Terapii Akceptacji i Zaangażowania (Acceptance and Commitment Therapy) - II Poznańska Konferencja ACT. Gościem specjalnym była dr Louise Hayes z Uniwersytetu Melbourne w Australii, a nagrane specjalnie dla uczestników konferencji wystąpienie wygłosił dr Kelly Wilson z Uniwersytetu w Mississippi w USA (współtwórca terapii ACT).

W konferencji wzięły udział mgr Lidia Baran i mgr Magdalena Hyla z Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej, które przeprowadziły wspólnie z mgr Bartoszem Kleszczem oraz mgr Joanną Dudek trzygodzinny warsztat "Jak prowadzić badania nad ACT/RFT?".

Więcej informacji o ACT i RFT odnaleźć można na stronie: https://contextualscience.org/, natomiast informacje o konferencji znajdują się na stronie Uniwersytetu SWPS.

Warsztaty BK: "Skuteczna komunikacja w zespole"

07.12.2016, 23:04

Biuro Karier UŚ zaprasza 14 grudnia 2016 r., godz. 9:00 – 14:00 na warsztaty "Skuteczna komunikacja w zespole". Odbędą się one w Studenckiej Strefie Aktywności, w sali 133. Więcej informacji: http://bk.us.edu.pl/warsztaty-bk-skuteczna-komunikacja-w-zespole.

Zapraszamy serdecznie Studentów wszystkich lat studiów na wyjątkowe spotkanie z udziałem absolwentów psychologii! Już 7 grudnia!

05.12.2016, 21:19

Studenckie Koło Psychoterapii i Treningu Psychologicznego ma przyjemność zaprosić w środę 7 grudnia o godz. 17:00 do sali 210 Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ na panel dyskusyjny "Z pamiętnika młodego psychologa", na którym absolwenci psychologii podzielą się swoimi doświadczeniami ze startu w zawodową karierę oraz odpowiedzą na pytania.

Prelegenci:
1. Zuzanna Wałach - Biśta - pracownik naukowy i psycholog sportu
2. Małgorzata Chatys - psycholog Biura Karier zajmujący się doradztwem zawodowym
3. Marcelina Lenkowska - praca z młodzieżą, psycholog szkolny
4. Łukasz Łapiński - coach prowadzący własną działalność
5. Katarzyna Więcek-Jakubek - HR Biznes Partner, trener, wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Uniwersytecie Śląskim

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Biuro Karier UŚ. Oprawę graficzną wydarzenia stworzył - członek Studenckiego Koła Psychoterapii i Treningu Psychologicznego - Daniel Smoleń danielsmolen.pl

II Ogólnopolska Konferencja "Nauka i Zarządzanie"

03.12.2016, 15:31

24-25 listopada 2016 roku odbyła się II Ogólnopolska Konferencja "Nauka i Zarządzanie". Spotkanie miało na celu wymianę wiedzy oraz doświadczeń zarówno teoretyków jak i praktyków z obszarów psychologii, ekonomii, zarządzania oraz socjologii. Pierwszego dnia konferencji wyniki swoich badań zaprezentowały studentki psychologii, Anna Koś oraz Ewelina Skubała, natomiast podczas drugiego dnia swój referat przedstawiały dr Małgorzata Chrupała-Pniak oraz dr Anita Pollak reprezentujące Zakład Psychologii Pracy i Organizacji Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Zapraszamy do głosowania w V edycji programu Stypendium z Wyboru!

02.12.2016, 17:16

Student psychologii oraz arteterapii Aleksander Meryk, bierze udział w V edycji programu Stypendium z Wyboru!

Jest to program, który umożliwia studentom oraz absolwentom uczelni wyższych realizację swoich projektów, planów, marzeń. Student naszego Wydziału pragnie przeznaczyć swoje stypendium na zakup instrumentów muzycznych, które w przyszłości będą mu niezbędne do prowadzenia zajęć terapeutycznych. O tym, czy to się uda, zdecydują głosujący w plebiscycie.

Szczegóły dotyczące projektu Aleksandra Meryka oraz krótki film promocyjny (KTÓRY KONIECZNIE TRZEBA ZOBACZYĆ!) dostępny pod linkiem:
https://www.stypendiumzwyboru.pl/projekt/zakup-pianina-cyfrowego-oraz-gitary-wraz-akcesoriami+584

Aby zagłosować wystarczy wypełnić wszystkie wymagane pola, wejść na swojego e-maila, kliknąć w załączony link i wpisać kod PIN, który zostanie wysłany na podany podczas głosowania nr telefonu.

Głosowanie trwa do 5 grudnia.

9th Cracow Conference of Psychology and Law z udziałem pracowników Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej UŚ

02.12.2016, 16:55

26 i 27 listopada 2016 roku, Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Sekcją Psychologii Sądowej KNSP UJ oraz Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie zorganizowali dziewiątą edycję Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej (9th Cracow Conference of Psychology and Law). Konferencja odbyła się Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i miała charakter międzynarodowy, a do udziału w niej zapraszani są wybitni eksperci, zajmujący się zagadnieniami na styku psychologii, psychiatrii i prawa. Językami konferencji były polski i angielski. W konferencji wzięli udział pracownicy Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej: dr Magdalena Rode, dr Barbara Leśniak i mgr Wiola Friedrich oraz studentka Katarzyna Liber. Uczestnicy prezentowali wyniki swoich badań podczas sesji panelowych.

Koło Naukowe Psychologii Społecznej "Influence" zaprasza do działania!

30.11.2016, 19:15

Koło Naukowe Psychologii Społecznej "Influence" poszukuje nowych osób do swojego grona. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety. Zachęcamy do kontaktu z przewodniczącą koła Martą Staszik (marta.staszik@gmail.com).

Już w ten weekend Jarmark w Nikiszu

30.11.2016, 12:20

3 i 4 grudnia odbędzie się jeden z najbardziej klimatycznych jarmarków świątecznych w regionie, czyli Jarmark w Nikiszu. W Jarmark na Nikiszu angażuje się młodzież z Centrum Zimbardo oraz studenci Uniwersytetu Śląskiego. Zapraszamy już w sobotę i niedzielę na Nikiszowiec w Katowicach! Więcej informacji m.in. na stronach Dziennika Zachodniego: http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/katowice/a/katowice-juz-w-ten-weekend-jarmark-w-nikiszu-program,11517540/

Największy Kongres dla Psychologów i Psychoterapeutów Dzieci i Dorosłych

26.11.2016, 9:31

8 grudnia 2016 roku w Warszawie odbędzie się „Największy Kongres dla Psychologów i Psychoterapeutów Dzieci i Dorosłych” pod hasłem „Wielowymiarowość zmian cywilizacyjnych jako wyzwanie w psychologii”, który otworzy wykład prof. Philipa Zimbardo. Wśród zaproszonych gości są m.in.: prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro – psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, dr Ewa Woydyłło – laureatka Nagrody Teofrasta za najlepszą psychologiczną książkę popularno-naukową oraz odznaczeń państwowych (m.in. za zaangażowanie w tworzenie oddziałów terapeutycznych dla uzależnionych w zakładach karnych), dr Agnieszka Wilczyńska – wykładowca i badaczka, autorka ponad stu publikacji, w tym dwóch książek o poczuciu przynależności i wykluczeniu społecznym.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, który reprezentować będzie zastępca dyrektora dr Mariola Paruzel-Czachura. Przedstawi ona projekt edukacyjny i popularyzujący psychologię "Program Rozumienia Ludzkiej Natury" w ramach międzynarodowego "Projektu Bohaterskiej Wyobraźni (HIP)".

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: kongrespsychologiczny.pl

Absolwentka psychologii w plebiscycie Gazety Wyborczej na Absolwenta z Pasją 2016 - głosowanie trwa do 29 listopada!

23.11.2016, 17:24

Na stronie Gazety Wyborczej rozpoczęło się głosowanie na "Absolwenta z Pasją Roku 2016". Plebiscyt ma na celu promocję osiągnięć i niezwykłych pasji absolwentów wszystkich roczników od początku istnienia uczelni. Tytuł "Absolwenta z Pasją 2016" może uzyskać Barbara Rosiek, absolwentka psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Barbara Rosiek pracowała jako psycholog w szpitalach w Lublińcu i Częstochowie, a także w Towarzystwie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U". Od 1993 roku jest członkiem Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 2002 roku za całokształt literacki otrzymała srebrny medal przyznany przez International Biographical Centre Cambridge England. W maju 2016 roku otrzymała brązowy medal Gloria Artis - Medal Zasłużony Kulturze, który jest przyznawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Jako psycholog pomaga jako wolontariuszka osobom chorym, uzależnionym oraz pokrzywdzonym. Dla przyjemności studiuje starogrekę oraz trenuje kung –fu. Głosowanie na stronie: http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35063,20987000,wspolnie-z-us-wybieramy-absolwenta-z-pasja-roku-2016.html

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Założenia i mity psychometryczne" - podsumowanie

22.11.2016, 9:34

Od 26 do 28 października 2016 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana w ramach Katowickich Spotkań Psychometrycznych pt. "Założenia i mity psychometryczne", której organizatorami byli Zakład Psychologii Ogólnej oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka.

W komitecie programowym konferencji udział wzięli: dr hab. Zbigniew Spendel (przewodniczący), prof. zw. dr hab. Jerzy Brzeziński, dr hab. Jan Cieciuch, prof. zw. dr hab. Elżbieta Hornowska, dr hab. prof. UG Roman Konarski, prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski, dr hab. Romuald Polczyk oraz prof. zw. dr hab. Bogdan Zawadzki.

Wykłady plenarne wygłosili prof. dr. hab. Adam Grobler z Uniwersytetu Opolskiego („Status ontyczny przedmiotu pomiaru psychologicznego”), prof. dr. hab. Jerzy Brzeziński z Uniwersytetu Adama Mickiewicza („Czy (i kiedy) psychometria może być użyteczna?”) oraz dr hab. Zbigniew Spendel z Uniwersytetu Śląskiego („O niektórych nieporozumieniach dotyczących KTT [i nie tylko]”).

W ramach sesji tematycznych omówione zostały problemy współczesnej psychometrii oraz oceny rzetelności testów psychologicznych, zagadnienia dotyczące oceny trafności testów oraz podstaw teoretycznych, konstrukcji i walidacji nowych narzędzi psychometrycznych.

Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie: www.psychometria.katowice.us.edu.pl

Ostatnie konferencje organizowane przez pracowników Instytutu Psychologii UŚ

22.11.2016, 9:32

Serdecznie zapraszamy do fotoreportaży podsumowujących ostatnie konferencje pracowników Instytutu Psychologii UŚ:

Konferencja naukowa pt. "Założenia i mity psychometryczne"
(26-28.10.2016)


I ogólnopolska konferencja pt. "Kobiety – mężczyźni – romantyczne relacje"
(12-13.10.2016)


Konferencja pt. "Nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi..."
(06.10.2016)

Noc Planszówek

17.11.2016, 23:09

18 listopada 2016 roku w godz. od 18.00 do 2.00 w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się kolejna edycja Nocy Planszówek dająca możliwość przetestowania 54 gier planszowych, karcianych i kościanych.

Wydarzenie jest częścią tegorocznych obchodów Dnia Studenta. W programie zaplanowano liczne atrakcje, na czele z loterią z nagrodami, wśród których znajdą się: gry karciane, wejściówki na gokarty i laser-tag, karnety na siłownię, uniwersyteckie termosy i kubki oraz zestawy gadżetów.

Szczegółowe informacje: http://www.us.edu.pl/noc-planszowek.

Warsztaty BK: "Komunikacja w zespole"

17.11.2016, 23:00

Niemiecki filozof stwierdził niegdyś: "Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś”. Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób wypowiadać się, by inni Cię rozumieli? Przyjdź na warsztaty „Komunikacja w zespole”, które odbędą się 24 listopada 2016 r. i naucz się skutecznej komunikacji. Zapisy: http://bk.us.edu.pl/warsztaty-bk-komunikacja-w-zespole.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Dziecko chore we współczesnym świecie"

17.11.2016, 22:53

Od 5 do 6 grudnia 2016 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) odbywać się będzie II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Dziecko chore we współczesnym świecie”, zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Psychologów. Celem wydarzenia jest zapoznanie uczestników z tematyką chorób dziecięcych. Konferencja została objęta honorowym patronatem dyrektora Instytutu Psychologii dr. hab. Zbigniewa Spendla. Więcej informacji i program dostępne są na stronie UŚ: http://www.us.edu.pl/ii-ogolnopolska-konferencja-naukowa-pt-dziecko-chore-we-wspolczesnym-swiecie-0.

Dzień Pluszowego Misia - zaproszenie dla Studentów

17.11.2016, 19:25

Pracownicy i studenci Uniwersytetu Śląskiego, współpracując z Fundacją Mam Marzenie, angażują się w działania na rzecz chorych dzieci. W najbliższym czasie włączamy się w Dzień Pluszowego Misia, kiedy to będziemy rozdawać pluszaki na oddziałach szpitalnych w Katowicach, Chorzowie i w Zabrzu. 25 listopada o godz. 12:00 w Górnośląskim Centrum Zdrowia dziecka odbędzie się główna część inicjatywy – teatrzyk, gry i zabawy, malowanie twarzy, konkursy itd.

Na ten dzień Dział Promocji UŚ poszukuje wsparcia kilku (4-6) studentów psychologii: kreatywnych, zaangażowanych, otwartych i empatycznych, którzy zorganizowaliby atrakcje dla dzieci.Wolontariusze otrzymają zaświadczenia o udziale w akcji.

Termin zgłoszeń: do końca tygodnia
Osoba do kontaktu: Izabela Staszewska-Ferens, izabela.staszewska@us.edu.pl
Tel. 32 359 21 51; Tel. kom. 509 685 677

Opis akcji:
http://www.mammarzenie.org/dzien-pluszowego-misia/

Informacja Dziekanatu Studiów Niestacjonarnych

17.11.2016, 7:02

Uprzejmie informujemy, iż w związku z inwentaryzacją druków Dziekanat Studiów Niestacjonarnych
od 18.11.br do odwołania nie będzie wydawał:
- dyplomów,
- indeksów,
- legitymacji studenckich (dot. I roku studiów).

Informacja dla studentów I roku PSYCHOLOGII studiów stacjonarnych w sprawie rejestracji na zajęcia w systemie USOS

15.11.2016, 8:08

Informujemy, iż od roku akademickiego 2016/2017 studenci kierunku PSYCHOLOGIA studiów stacjonarnych zobowiązani są rejestrować się w systemie USOS do grup zajęciowych.
Rejestracja studentów I roku na przedmioty obowiązkowe pierwszego semestru rozpocznie się 21 listopada br. o godzinie 18.00 i zakończy 27 listopada br. o godzinie 23.50.
Rejestracja ma charakter potwierdzający, co oznacza, że należy wpisywać się do grup zajęciowych zgodnie z podziałem ustalonym podczas październikowego spotkania z opiekunem roku.
Instrukcja dotycząca rejestracji na zajęcia w systemie USOS dostępna jest na stronie:
https://usosweb.us.edu.pl/userfiles/file/USOSweb_rejestracje.pdf
Harmonogram rejestracji dostępny jest pod adresem:
https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=news/rejestracje/rejJednostki&jed_org_kod=0610
Pytania i uwagi dotyczące rejestracji proszę zgłaszać w sekretariacie Instytutu Psychologii (pokój 320, tel. 32 359 97 39) lub kierować na adres: ips@us.edu.pl.
Dr Mariola Paruzel-Czachura
z-ca dyrektora Instytutu Psychologii
ds. dydaktycznych

Zaproszenie dla studentów do udziału w projekcie badawczym "Dynamika konfliktu praca-rodzina, rodzina-praca u kobiet powracających do pracy po urodzeniu dziecka"

10.11.2016, 14:52

Mgr Jagoda Sikora poszukuje studentów chcących włączyć się w projekt badawczy w ramach prac nad doktoratem "Dynamika konfliktu praca-rodzina, rodzina-praca u kobiet powracających do pracy po urodzeniu dziecka". Zgłoszenia proszę wysyłać na adres mailowy: sikora.jagoda@gmail.com. Studenci otrzymają zaświadczenie o udziale w projekcie naukowo-badawczym.

Listopadowy warsztat ACT - krótko i na temat o Terapii Akceptacji i Zaangażowania

10.11.2016, 14:49

Zakład Psychologii Klinicznej i Sądowej oraz Samorząd Studentów serdecznie zaprasza zainteresowanych studentów na warsztaty wprowadzające w tematykę Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT). Spotkanie warsztatowe, prowadzone przez zaproszonych gości, odbędzie się 19 listopada 2016 r. w sali 209 w godzinach 9:00 - 15:00. W trakcie spotkania uczestnicy będą mogli zapoznać się z podstawami teoretycznymi terapii oraz wziąć udział w praktycznych ćwiczeniach, odzwierciedlających faktyczną pracę z pacjentem. Uczestnicy warsztatu zainteresowani dalszym rozwijaniem wiedzy w zakresie ACT, będą mogli wziąć udział w nadchodzących projektach Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej, m.in. przyszłorocznej konferencji, poświęconej pomocy psychologicznej. Udział w warsztatach jest bezpłatny, wymagane jest jednak wcześniejsze zapisanie się poprzez formularz.

Zapisy prowadzone są do 17 listopada. Ilość miejsc jest ograniczona.

Wszelkie pytania prosimy kierować do organizatorów:
mgr Lidia Baran, Zakład Psychologii Klinicznej i Sądowej, lidia.baran@us.edu.pl
mgr Magdalena Hyla, Zakład Psychologii Klinicznej i Sądowej, magdalena.hyla@us.edu.pl
mgr Bartosz Kleszcz, zacznijzyc.net, bkleszcz@gmail.com

Zaproszenie do współpracy - możliwość zdobycia doświadczenia

04.11.2016, 23:44

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie zaprasza studentów kierunku Psychologia do współpracy w ramach wolontariatu i praktyk zawodowych na rzecz Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo-Specjalistycznej. Zakres działań Placówki można znaleźć w zakładce: Praktyki (http://ip.us.edu.pl/?fo_id=61585).

I Ogólnopolska Konferencja Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych - galeria

02.11.2016, 14:18

12 i 13 października 2016 roku, w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbywała się I Ogólnopolskiej Konferencji Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych.

Organizatorem Konferencji był Zakład Psychologii Społecznej i Środowiskowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach. Zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Naukowym Konferencji, którego pracami kierowała prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal, przyjęli najbardziej uznani polscy badacze zagadnień płci psychicznej i bliskich związków interpersonalnych: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. dr hab. Anna Grabowska oraz prof. dr hab. Andrzej Łukasik, którzy wygłosili wykłady plenarne w czasie obrad Konferencji, prof. dr hab. Iwona Janicka, prof. dr hab. Alicja Kuczyńska, prof. dr hab. Jolanta Miluska i prof. dr hab. Bogdan Wojciszke.

Fotograficzna relacja z dwóch dni obrad została zamieszczona w zakładce Galeria na stronie internetowej Konferencji: http://www.bliskiezwiazki.us.edu.pl/galeria/, a także na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego: http://www.us.edu.pl/i-ogolnopolska-konferencja-pt-kobiety-mezczyzni-romantyczne-relacje-0.

Poszukiwana pomoc w realizacji projektu badawczego!

02.11.2016, 13:44

Mgr Maria Chełkowska-Zacharewicz poszukuje dwóch osób do realizacji projektu "Reakcje afektywne w odpowiedzi na muzykę". Ich zadaniem będzie rekrutacja osób do badania oraz prowadzenie badania w laboratorium psychologicznym. Praca prowadzona będzie w ramach umowy-zlecenia i wiąże się z wynagrodzeniem finansowym. Rozmowy z kandydatami odbędą się 8 listopada 2016 o godzinie 10:00 w pokoju nr 336. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do 6 listopada zgłoszenia na adres mailowy: maria.chelkowska-zacharewicz@us.edu.pl - w temacie maila proszę wpisać: ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU BADAWCZEGO. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej należy między innymi wskazać, w jaki sposób i w jakim gronie kandydat zamierza rekrutować osoby badane.

I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców "Psychoróżności"

26.10.2016, 15:29

25-26 listopada 2016 w Uniwersytecie Śląskim, w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców "Psychoróżności". Wydarzenie ma na celu krzewienie i propagowanie dorobku naukowego młodych badaczy z polskich ośrodków akademickich z zakresu psychologii. Konferencja skierowana jest do studentów, dając im możliwość przedstawienia swoich pierwszych prac badawczych oraz uzyskania informacji zwrotnej od Komitetu Naukowego.

Abstrakt nie przekraczający limitu 250 słów należy przesyłać na adres: konferencja.psychoroznosci@gmail.com do 31 października 2016 roku (formularz zgłoszeniowy: https://drive.google.com/file/d/0B5KrgepwXqTZcXRGMk1mb3B2TFU/view?usp=sharing).

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań zapraszamy do kontaktu mailowego.

Organizatorem wydarzenia jest Studenckie Koło Psychoterapii i Treningu Psychologicznego działające przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Więcej informacji na: https://www.facebook.com/events/469776833212644/.

GODZINY REKTORSKIE

26.10.2016, 12:58

W związku z uroczystością Wszystkich Świętych, która jest obchodzona we wtorek 1 listopada 2016 roku, na wniosek Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego, prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek wprowadza w środę 2 listopada br. godziny rektorskie do godziny 12.00 wolne od zajęć dydaktycznych.

GODZINY DZIEKAŃSKIE

26.10.2016, 12:58

W dniu 2 listopada br. ogłoszone zostały przez Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii godziny dziekańskie dla studentów studiów stacjonarnych.

Konferencja "Założenia i mity psychometryczne" z cyklu "Katowickie Spotkania Psychometryczne", 26-28 października 2016

24.10.2016, 7:09

II Ogólnopolska Konferencja Katowickie Spotkania Psychometryczne pod hasłem "Założenia i mity psychometryczne" odbędzie się w najbliższą środę, czwartek i piątek (26-28 października) w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej. Organizatorem Konferencji jest Zakład Psychologii Ogólnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach.

Swoje wystąpienia zaprezentują uznani polscy specjaliści z zakresu metodologii badań i psychometrii. Wykłady plenarne wygłoszą prof. zw. dr hab. Jerzy Brzeziński, doktor Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Adam Grobler oraz dr hab. Zbigniew Spendel.

Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie internetowej Konferencji: www.psychometria.katowice.us.edu.pl.

Zaproszenie na krótkie i ciekawe badania! Badanie wpływu bodźców muzycznych na percepcję wzrokową

20.10.2016, 11:17

Mgr Maria Chełkowska-Zacharewicz z Zakładu Psychologii Ogólnej serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w badaniu wpływu bodźców muzycznych na percepcję wzrokową. Badanie trwa 10 minut i będzie odbywało się w poniedziałek 24 października od 9:00 do 18:00, w laboratorium badań psychologicznych na naszym Wydziale.

Spotkanie w Klubie Myśli Ekologicznej - "Lo i stało się. Zaduma nad światem w sieci" (2016) z udziałem dr Agnieszki Skorupy

19.10.2016, 23:45

Zapraszamy we wtorek 25 października 2016 o godz. 17:30 (wstęp wolny) do Kinoteatru RIALTO (ul. Św. Jana 24, Katowice) na spotkanie - projekcję najnowszego filmu Wernera Herzoga "Lo i stało się. Zaduma nad światem w sieci" oraz panel dyskusyjny z udziałem ekspertów, w którym weźmie udział dr Agnieszka Skorupa z Zakładu Psychologii Ogólnej, Krzysztof Pastuszka, absolwent psychologii w Uniwersytecie Śląskim, specjalista psychoterapii uzależnień oraz dr Agnieszka Wilczyńska, psycholog, psychoterapeuta, współzałożycielka Fundacji Prof. Zimbardo (Zimbardo Youth Center).

Punktem wyjścia do rozmowy będzie film "Lo i stało się …" legendarnego dokumentalisty Wernera Herzoga, niestrudzenie odkrywającego zakamarki ludzkiego ducha. W swoim najnowszym filmie prowadzi on widzów poprzez szereg prowokacyjnych rozmów, które pokazują, w jaki sposób Internet przekształcił praktycznie wszystkie elementy realnego świata – od biznesu, przez edukację, podróże kosmiczne, po opiekę zdrowotną i osobiste relacje.

Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu "Klub Myśli Ekologicznej". Więcej informacji: http://rialto.katowice.pl/wydarzenia/spotkanie-w-klubie-mysli-ekologicznej-lo-i-stalo-sie-zaduma-nad-swiatem-w-sieci/.

Godziny rektorskie

19.10.2016, 20:55

W związku z organizacją Studenckich Otrzęsin Śląska, na wniosek Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego, prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek wprowadza godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych dla wszystkich studentów w czwartek 20 października 2016 roku do godz. 12.00. Jednocześnie prorektor prof. Ryszard Koziołek prosi o honorowanie wystawianych przez Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego zaświadczeń, które zwalniają z zajęć studentów uczestniczących w grze miejskiej organizowanej 19 października w ramach Studenckich Otrzęsin Śląska.

Wyniki wyborów do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów

17.10.2016, 19:38

Wydziałowa Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów Wydziału Pedagogiki i Psychologii informuje, że w wyniku wyborów, które odbyły się 7 października 2016, wyłoniono nowy skład Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów:

· mgr Katarzyna Słania (Przewodnicząca), kontakt kasiaslania@poczta.onet.pl

· mgr Marta Dziarnowska

· mgr Małgorzata Klimasz

· mgr Klaudia Maksim-Dąbrowska

· mgr Aleksandra Wróbel-Murshid

Podczas spotkania wyborczego wyłoniono także przedstawiciela doktorantów do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów - mgr Aleksandrę Wróbel-Murshid, kontakt: aleksandramariawrobel@gmail.com

oferta stypendialna DAAD

14.10.2016, 8:33

W dniu 19 października 2016 r. o godz. 14 w sali 133 w budynku Rektoratu odbędą się konsultacje z przedstawicielem DAAD Panią Elisabeth Venohr dot. oferty stypendialnej DAAD na rok akademicki 2017/2018.Pani E. Venohr będzie udzielać informacji o możliwościach ubiegania się o stypendia w Niemczech m.in. na wakacyjne kursy języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia, na krótkoterminowe i roczne pobyty badawcze dla doktorantów i młodych naukowców, studia doktoranckie, pobyty badawcze/staże artystyczne dla naukowców i nauczycieli akademickich oraz służyć pomocą przy wypełnianiu dokumentacji,
Konsultacje będą odbywać się w języku angielskim bądź niemieckim.

Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na stoisko podczas Festiwalu Nauki!

12.10.2016, 17:59

Interesują Cię możliwości Twojego umysłu? Chcesz dowiedzieć się, co potrafisz a czego nie? Przyjdź do nas i zobacz! Sprzęt do badań psychologicznych z lat dawnych i współczesny! Przy okazji zapraszamy Cię do udziału w PRAWDZIWYCH badaniach psychologicznych, które będą odbywać się w trakcie Śląskiego Festiwalu Nauki. Zapraszamy do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w piątek 14 października w godz. 10.00–18.00 oraz w sobotę 15 października w godz. 10.00–16.00. Zapraszamy do strefy nauk humanistyczno-społecznych do stanowiska nr HS135 pn. "SPACEREM PRZEZ HISTORIE DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ". Więcej informacji: http://www.us.edu.pl/slaski-festiwal-nauki-katowice-2016.

Marketing internetowy wg Google - spotkanie na UŚ!

12.10.2016, 13:17

Czy wiesz, że 91% uczestników wydarzeń Internetowych Rewolucji od Google poleciłoby ten program innym? Przyjdź na spotkanie 9 listopada 2016 r., by przekonać się dlaczego. Zdobędziesz wiedzę o trendach w branży i poznasz ludzi, którzy rozwinęli swoje biznesy dzięki internetowi i chcą podzielić się z Tobą swoją wiedzą. Więcej informacji: http://bk.us.edu.pl/marketing-internetowy-wg-google-spotkanie-na-us.

Szkolenie "Kreowanie pomysłów na biznes"

12.10.2016, 13:16

Chciałbyś założyć własną firmę, ale nie wiesz w jakiej branży? Ogarnęła Cie niemoc twórcza dotycząca zakładania działalności? Inkubatory.pl zapraszają 20 października 2016 r. o godz. 17:00 na szkolenie "Kreowanie pomysłów na biznes". Więcej informacji: http://bk.us.edu.pl/szkolenie-kreowanie-pomyslow-na-biznes-0.

Akademia Dyplomacji

12.10.2016, 13:12

W roku akademickim 2016/2017 rusza III edycja Akademii Dyplomacji. Oferta edukacyjna skierowana jest do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w dziedzinie etykiety dyplomatycznej, międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych oraz polityki zagranicznej. Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest ukończenie trzeciego roku studiów. Więcej informacji: http://akademiadyplomacji.us.edu.pl/.

Śląski Festiwal Nauki - spotkanie organizacyjne pracowników i studentów

11.10.2016, 20:16

Serdecznie zapraszamy w środę 12 października o godz. 15:00 na spotkanie organizacyjne w związku z I Śląskim Festiwalem Nauki do pok. 438 (IV piętro) na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ (ul. Grażyńskiego 53).

I Ogólnopolska Konferencja Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych "Kobiety- mężczyźni - romantyczne relacje"

11.10.2016, 20:14

12 i 13 października br., w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej, odbędzie się będzie I Ogólnopolska Konferencja Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych pod hasłem "Kobiety – mężczyźni – romantyczne relacje". Organizatorem Konferencji jest Zakład Psychologii Społecznej i Środowiskowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach. Zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Naukowym Konferencji, którego pracami kieruje prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal, przyjęli najbardziej uznani polscy badacze zagadnień płci psychicznej i bliskich związków interpersonalnych: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. dr hab. Anna Grabowska oraz prof. dr hab. Andrzej Łukasik, których wykłady plenarne zainaugurują obrady Konferencji, oraz prof. dr hab. Iwona Janicka, prof. dr hab. Alicja Kuczyńska, prof. dr hab. Jolanta Miluska i prof. dr hab. Bogdan Wojciszke.

Konferencja podejmuje problematykę uwarunkowań i procesów odpowiadających za powstawanie i funkcjonowanie romantycznych relacji między kobietami i mężczyznami. Jednocześnie celem tego przedsięwzięcia jest osadzenie podejmowanej problematyki w szerokiej perspektywie stale ewoluujących przekonań na temat kobiecości, męskości i romantycznych relacji. Adresatami pierwszej edycji konferencji są zarówno badacze, jak i praktycy różnych dziedzin wiedzy akademickiej, a także wszystkie osoby zainteresowane profilaktyką i promocją efektywnych wzorców zachowania w związkach romantycznych

Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie internetowej Konferencji: www.bliskiezwiazki.us.edu.pl.

Rejestracja na moduły ścieżek specjalizacyjnych studentów IV i V roku studiów stacjonarnych

11.10.2016, 8:09

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na moduły ścieżek specjalizacyjnych studentów IV i V roku przesunięta została na wtorek 11 października br. Początek rejestracji - godzina 18.30.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW III I IV ROKU PSYCHOLOGII

07.10.2016, 11:18

W ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego prowadzony jest Blok Kształcenia Nauczycielskiego (BKN). Z jego oferty mogą korzystać studenci, którzy nie studiują na kierunkach i specjalnościach nauczycielskich, a chcą uzyskać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

Spotkanie informacyjne dla studentów III i IV roku PSYCHOLOGII zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach realizowanych w ramach Bloku Kształcenia Nauczycielskiego odbędzie się 12 października 2016 roku o godzinie 13.00 w auli.

Zapraszamy Pracowników i Studentów do współpracy i udziału w Śląskim Festiwalu Nauki

06.10.2016, 19:53

Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016 zbliża się wielkimi krokami. 14 i 15 października 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach na naszych gości na 8134 metrach kwadratowych czeka ponad 400 atrakcji, 120 wykładów, 80 warsztatów, ponad 150 stanowisk z eksperymentami, 13 stref tematycznych i 6 obszarów wiedzy. Dzień wcześniej na katowickim Rynku odbędzie się Studencki Festiwal Nauki.

Zapraszamy do współtworzenia stoiska psychologii w piątek 14 i w sobotę 15 października! Gości Festiwalu chcemy zaprosić do "gabinetu psychologicznego", w którym będzie można obejrzeć (a nawet przetestować) różnorodne urządzenia służące do diagnostyki psychologicznej, stosowane w XX wieku oraz elementy nowoczesnego laboratorium psychologicznego. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z mgr Marią Flakus (Zakład Psychologii Ogólnej): maria.flakus@us.edu.pl

Więcej na temat Festiwalu: http://www.slaskifestiwalnauki.us.edu.pl/.

W promowanie wydarzenia włączył się - znany przede wszystkim studentom pierwszych lat studiów - dr Primo: https://www.youtube.com/watch?v=CX1eoQ_ubQ8.

Uwaga studenci fakultetu F2 e-HRM - zmiana godziny

05.10.2016, 21:00

Z powodu udziału pracowników Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji w konferencji „Nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi: czy sprawdzają się w Europie Środkowo-Wschodniej?” serdecznie zapraszamy całą grupę na zajęcia organizacyjne w czwartek (6.10) o godz. 9.45 w sali nr 7.
dr Patrycja Rudnicka i dr Małgorzata Chrupała-Pniak

Zaliczenie praktyk po III i IV roku

30.09.2016, 14:26

Dokumentację z przebiegu praktyk (porozumienie, raporty, esej) można składać opiekunom do 4.10.2016r. Niezłożenie dokumentów w terminie skutkuje koniecznością przedłużania sesji. Zaliczenie praktyki przez opiekuna w indeksie i na karcie zaliczeniowej musi mieć miejsce najpóźniej do 11.10.2016r.

Uwaga I rok studiów

30.09.2016, 14:26

Przypominamy o konieczności rejestracji na zajęcia językowe oraz wykonania testów poziomujących przed spotkaniami organizacyjnymi: http://www.spnjo.us.edu.pl/node/365. Prosimy także sprawdzić, czy w systemie USOS widoczny jest Państwa adres e-mail, co jest istotne w komunikacji z Dziekanatem i Wykładowcami: https://usosweb.us.edu.pl.

Obowiązkowe spotkania i szkolenia dla studentów I roku - psychologia dzienna i wieczorowa

30.09.2016, 13:33

Szanowne Studentki i Studenci I roku studiów stacjonarnych i wieczorowych kierunków Wydziału Pedagogiki i Psychologii (PIPS) - serdecznie zapraszamy do udziału w obowiązkowych spotkaniach. Prosimy zwrócić uwagę, że niektóre spotkania przewidziano dla kilku kierunków razem. Szczegóły znajdują się na stronie Wydziału: http://wpips.us.edu.pl/strona.php?s=aktualnosci/spotkania_dla_studentow.

Informacja dla studentów studiów stacjonarnych - rejestracja na zajęcia w systemie USOS

30.09.2016, 13:33

Informujemy, iż od roku akademickiego 2016/2017 zapisy na zajęcia (przedmioty obowiązkowe, przedmioty wybierane – fakultety, ścieżki specjalizacyjne oraz seminaria magisterskie) odbywać się będą w systemie USOS.

10 października br. o godzinie 18.00 rozpocznie się rejestracja studentów II – V roku Psychologii studiów stacjonarnych na zajęcia obowiązkowe i ścieżki specjalizacyjne (studenci III roku rejestrują się do grup w ramach zaakceptowanych wyborów ścieżek specjalizacyjnych). Nie trzeba się rejestrować na fakultety i seminaria magisterskie – w tym przypadku zaakceptowane wybory są równoznaczne z rejestracją na zajęcia.

Podział na grupy zajęciowe studentów I roku odbędzie się na spotkaniu z Opiekunem Roku (prosimy sprawdzić informacje wyżej). W późniejszym terminie, który podany zostanie w odrębnym komunikacie, uruchomiona zostanie dla studentów I roku rejestracja potwierdzająca w systemie USOS. Instrukcja dotycząca rejestracji na zajęcia w systemie USOS dostępna jest na stronie:
https://usosweb.us.edu.pl/userfiles/file/USOSweb_rejestracje.pdf

Harmonogram rejestracji dostępny jest pod adresem:
https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=news/rejestracje/rejJednostki&jed_org_kod=0610

Pytania i uwagi dotyczące rejestracji proszę zgłaszać w sekretariacie Instytutu Psychologii (pokój 320, tel. 32 359 97 39) lub kierować na adres: ips@us.edu.pl.

Dr Mariola Paruzel-Czachura
z-ca dyrektora Instytutu Psychologii ds. dydaktycznych

GODZINY DZIEKAŃSKIE 4 października 2016 r.

29.09.2016, 13:34

W związku z wydziałową inauguracją roku akademickiego 2016/2017 w dniu 4 października br. Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii ogłasza godziny dziekańskie dla studentów studiów stacjonarnych.

Informacja dla studentów II roku PSYCHOLOGII studiów wieczorowych

27.09.2016, 14:48

W roku akademickim 2016/2017 realizowane będą zajęcia z wychowania fizycznego na II roku PSYCHOLOGII studiów niestacjonarnych (wieczorowych) w wymiarze 9 godzin dydaktycznych.
Zajęcia realizowane będą w dwóch, 16 osobowych grupach: G1 (nazwiska od A do L), G2 (nazwiska od L do Z)
Zajęcia trwające 45 minut odbędą się w trzech blokach w następujących terminach:
G1 - 14 października, 28 października, 25 listopada 2016 r., godz. 16.00
G2 – 21 października, 4 listopada, 18 listopada 2016 r., godz. 16.
Uwaga! Studenci studiów niestacjonarnych nie są objęci logowaniem w systemie USOS.

Organizacja roku akademickiego 2016/2017, w tym wykaz dni wolnych

27.09.2016, 14:47

W dziale Kształcenie > Organizacja roku zamieszczony został plik z organizacją roku akademickiego 2016/2017, który zawiera dokładną rozpiskę tego, kiedy będą odbywać się zajęcia dydaktyczne, w jakich terminach zaplanowana jest sesja egzaminacyjna oraz informacje dotyczące dodatkowych dni wolnych.

XIII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej z udziałem pracowników Instytutu Psychologii UŚ

26.09.2016, 22:32

Od 16 do 18 września, we Wrocławiu, trwały obrady XIII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Prof. dr hab. Eugenia Mandal, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej, zasiadała w Komitecie Naukowym Zjazdu, oraz przewodniczyła sympozjum pod tytułem "Atrakcyjność i miłość". W czasie tego sympozjum, wraz z dr Dominiką Ochnik, prof. Eugenia Mandal wygłosiła referat, pt. "Ładna Ona, Brzydki On. Różnice w poczuciu atrakcyjności fizycznej u kobiet i mężczyzn singli", zaś mgr Marcin Moroń przedstawił referat, pt. "Rewanż, unikanie, czy życzliwość... Uwarunkowania reakcji na wykroczenia relacyjne u mężczyzn i kobiet w związkach romantycznych".

W ramach sesji "Zachowania społeczne w organizacji" dr Małgorzata Chrupała-Pniak i dr Damian Grabowski (Zakład Psychologii Pracy i Organizacji UŚ) wraz z dr Moniką Sulimowską-Formowicz (Szkoła Zarządzania UŚ) przedstawili temat "Zaufanie interpersonalne i organizacyjne jako predyktory efektywności relacji międzyorganizacyjnych".

Program obrad Zjazdu można odnaleźć klikając w link.

Prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal uczestnikiem 7. Konferencji Appearance Matters w Royal College of Surgeons w Londynie

26.09.2016, 21:56

Centre for Appearance Research (CAR), największa na świecie grupa badawcza skupiająca się na roli wyglądu i obrazu ciała dla jakości życia, jest organizatorem cyklicznej konferencji Appearance Matters. Siódma edycja konferencji odbywała się od 26 do 28 czerwca br. w Royal College of Surgeons w Londynie. W jej obradach brała udział prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal, kierująca Zakładem Psychologii Społecznej i Środowiskowej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Wspólnie z dr Dominiką Ochnik, zaprezentowała referat, pt. "Do single women feel more physically attractive than men? Body appearance self-esteem predictors in never-married single men and women". Bliższe informacje o Konferencji można odnaleźć na jej stronie internetowej.

V Międzynarodowa Konferencja "Psychologia-Konsumpcja-Jakość Życia" z udziałem pracowników Instytutu Psychologii UŚ

26.09.2016, 18:02

W dniach 23-24.09.2016 r. w Gdańsku odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Psychologia-Konsumcja-Jakość Życia", będąca wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Podczas konferencji swoje wystąpienia przedstawili pracownicy Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia IP UŚ. Dr hab. Małgorzata Górnik-Durose wygłosiła przygotowany wraz z dr. Łukaszem Jachem i mgr. Marcinem Langerem referat pt. "Intrinsic-Extrinsic-Transcendent. A triarchic model of goal contents: introduction and validation" oraz poprowadziła sesję konferencyjną zatytułowaną "Konsumpcja, jakość życia, praca w perspektywie międzykulturowej". Dr Łukasz Jach przedstawił natomiast opracowaną razem z mgr. Stanisławem Seidlem prezentację pod tytułem "Not cognition, then what? Strong scientistic world-view and life goals of people who are characterized by it". Kolejna edycja konferencji odbędzie się w Katowicach w 2018 roku.

Informacja dla studentów I roku psychologii dziennej i wieczorowej

23.09.2016, 14:56

Uprzejmie informujemy, że indeksy i legitymacje można odbierać od poniedziałku 3 października, w godzinach urzędowania Dziekanatów. Uwaga: Dziekanat psychologii stacjonarnej (dziennej) będzie nieczynny 4 października. Godziny otwarcia Dziekanatów znajdują się na stronie: http://www.wpips.us.edu.pl/dziekanat.php

Przypominamy o konieczności rejestracji na zajęcia językowe oraz wykonania testów poziomujących przed spotkaniami organizacyjnymi: http://www.spnjo.us.edu.pl/node/365 Prosimy także sprawdzić, czy w systemie USOS widoczny jest Państwa adres e-mail, co jest istotne w komunikacji z Dziekanatem i Wykładowcami: https://usosweb.us.edu.pl

Plany zajęć są publikowane na stronie Wydziału: http://wpips.us.edu.pl/ Organizacja roku akademickiego zawierająca wykaz dni wolnych od zajęć znajduje się tutaj: http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/zarz201622.pdf

Polecamy Państwu stronę: http://student.us.edu.pl/ oraz poradnik dla Studentów I roku: http://student.us.edu.pl/pierwsza-pomoc-dla-pierwszaka-20162017

Wzory pism odnaleźć można tutaj: http://student.us.edu.pl/tok-studiow Należy kierować je do odpowiednich Prodziekanów: http://www.wpips.us.edu.pl/struktura.php?s=wladze&?submenuheader=0

Spotkanie informacyjne dot. projektu Innolution

22.09.2016, 17:24

Szukasz inspiracji do aktywności? Jesteś studentem i chcesz zdobyć doświadczenie biznesowe? Ogrody Przedsiębiorczości inicjują powstanie studenckiej symulacji biznesowej. Przyjdź na spotkanie informacyjne w dniu 28 września 2016 r. i dowiedz się, co organizacja może Ci zaoferować. Szczegóły: http://bk.us.edu.pl/spotkanie-informacyjne-dot-projektu-innolution.

GODZINY REKTORSKIE w dniu 3 października 2016 r.

20.09.2016, 6:58

W związku z XLIX uroczystą inauguracją roku akademickiego 2016/2017 w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, ustalam 3 października 2016 r. (poniedziałek) Dniem Rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych.

Z up. Rektora
Prorektor ds. Kształcenia i Studentów
prof. dr hab. Ryszard Koziołek

Szanowni Państwo - Pracownicy, Doktoranci i Studenci Wydziału Pedagogiki i Psychologii

20.09.2016, 6:52

wraz z Radą Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Radą Samorządu Studenckiego mam zaszczyt zaprosić Państwa na XLI Wydziałową Inaugurację Roku Akademickiego 2016/2017, która odbędzie się 4 października 2016 r. o godz.10.00 w Auli im. Józefa Pietera, mieszczącej się w Gmachu Wydziału Pedagogiki i Psychologii, ul. Grażyńskiego 53.

Wykład inauguracyjny pt. (Psycho)lingwistyczny profil sprawcy przestępstwa. Czy istnieje językowy odcisk palca? wygłosi prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka.

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk

Wybory Władz Instytutu Psychologii, Wydziału oraz całego Uniwersytetu Śląskiego

20.09.2016, 6:46

1 września rozpoczęła się kadencja nowych władz Uniwersytetu Śląskiego wybranych na lata 2016–2020.

W wyborach do Rady Instytutu, które odbyły się 14.06.2016 r wybrani zostali:
Dyrektor Instytutu - dr hab. Zbigniew Spendel
Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych - dr Patrycja Rudnicka
Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych - dr Mariola Paruzel-Czachura

W wyborach Dziekana i Prodziekanów Wydziału Pedagogiki i Psychologii przeprowadzonych 17.05.2016 Kolegium Elektorów WPiPs wybrało:
na stanowisko Dziekana: prof. zw. dr hab. Stanisława Juszczyka
na stanowisko Prodziekana do Spraw Nauki: prof. dr hab. Katarzynę Krasoń
na stanowisko Prodziekana do Spraw Studiów Stacjonarnych: dr hab. Beatę Mazepę –Domagałę
na stanowisko Prodziekana do Spraw Studiów Niestacjonarnych: dr hab. Teresę Wilk

Nowym rektorem uczelni jest prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, pełniący dotychczas przez osiem lat funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z gospodarką. Funkcję prorektorów objęli:
dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski – prorektor ds. finansów i rozwoju,
prof. zw. dr hab. Andrzej Noras – prorektor ds. badań naukowych,
dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski – prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej
prof. dr hab. Ryszard Koziołek – prorektor ds. kształcenia i studentów, dla którego będzie to druga kadencja.

Dr Ewa Wojtyna z gościnnym wykładem na IX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

19.09.2016, 23:11

Dr Ewa Wojtyna z Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia wzięła udział w IX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badania Bólu w Gdańsku, który trwał od 15 do 17 września 2016. Na zaproszenie PTBB dr Ewa Wojtyna wygłosiła referat nt. "Ból społeczny. Relacje interpersonalne a percepcja bólu u chorych onkologicznie". Polskie Towarzystwo Badania Bólu jest interdyscyplinarną organizacją integrującą naukowców, lekarzy różnych specjalności oraz inne osoby w dziedzinie badań naukowych i praktycznego postępowania przeciwbólowego. W czasie zjazdu dr Wojtyna przedstawiła pozytywne i negatywne skutki wsparcia w bliskich relacjach interpersonalnych dla percepcji bólu, a także wpływ zagrożenia ja-społecznego na nasilenie dolegliwości bólowych i częstość używania leków przeciwbólowych przez chorych onkologicznie w trakcie leczenia chemioterapią.

Czwarta edycja kampanii "Co nas spina?"

09.09.2016, 13:46

Uniwersytet Śląski oraz Fundacja Paideia serdecznie zapraszają do udziału w kolejnych wydarzeniach czwartej edycji kampanii „Co nas spina?”. W najbliższym czasie zapraszamy na warsztaty jogi - Hatha Yoga (13. września) i Astanga Yoga (27. września) oraz trening relaksacyjny (14. września). A już wkrótce warsztaty tańca nowoczesnego! Wszystkie działania kampanii są bezpłatne. Projekt współfinansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Więcej informacji o warsztatach znajdziecie na stronie: www.wiecjestem.us.edu.pl/co-nas-spina oraz profilu: https://www.facebook.com/wiecjestemus/.

30 Conference of the European Health Psychology Society - Behaviour Change: Making an impact on health services (EHPS)

09.09.2016, 12:59

Dr Patrycja Stawiarska oraz doktorantka mgr Marta Banout z Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia Instytutu Psychologii UŚ wzięły udział w 30 Conference of the European Health Psychology Society - Behaviour Change: Making an impact on health services (EHPS) w Aberdeen (Szkocja) 23-27 sierpnia 2016. Dr Stawiarska zaprezentowała poster "The quality of voice emission and the professional burnout among school teachers" (współautorstwo: Anna Guzy), natomiast mgr Banout poster "The cognitive-behavioural training, compliance and metabolic status among patients with diabetes type 2. Pilot study" (współautorstwo: Ewa Wojtyna, Sonia Krystoń).

Oferta bezpłatnych warsztatów i zajęć dla Szkół

05.09.2016, 14:23

W ramach popularyzacji wiedzy psychologicznej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz integracji środowisk szkolnych i akademickich, Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przygotował ofertę bezpłatnych zajęć i warsztatów, do udziału w których zapraszamy wszystkich zainteresowanych Uczniów. Oferta w formie pliku pdf znajduje się w dziale Kandydat > Oferta dla Szkół. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

31st International Congress of Psychology 2016 "Diversity in harmony: insights from Psychology" z udziałem dr Agnieszki Skorupy

13.08.2016, 11:50

24-29 lipca 2016 r. w PACIFICO Yokohama w Yokohamie (Japonia) odbył się 31 Międzynarodowy Kongres Psychologii ICP 2016, którego myślą przewodnią były rozważania na temat możliwości harmonijnego współistnienia w niezwykle różnorodnym świecie. W konferencji wzięła udział dr Agnieszka Skorupa z Zakładu Psychologii Ogólnej, która wygłosiła dwa referaty. Pierwszy związany był z psychologią polarną: "Work in extreme conditions – guidelines to the introduction of Polar Leadership Program based on longitudinal psychological study of workers of Polish Polar Station on Spitsbergen". Drugi referat, przygotowany wraz z mgr Michałem Brolem, dotyczył psychologicznej pracy z filmem: "How to use film effectively to teach psychology? – the results of the series of experiments from Poland".

26th Annual Conference of the European Association of Psychology and Law z udziałem mgr Wioli Friedrich

10.08.2016, 21:45

W dniach 05-08.07.2016 r. w Tuluzie (Francja) odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Psychologii i Prawa (26th Annual Conference of the European Association of Psychology and Law) pt. "New Challenges in Psychology and Law: Science into Practice". W wydarzeniu tym wzięła udział mgr Wiola Friedrich, asystent i doktorant Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej Instytutu Psychologii UŚ. Mgr Wiola Friedrich wygłosiła dwa referaty pt. "Crime offenders penitentiary diagnosis models" i "Crime in the context of psychological determinants of perpetrators". Coroczny sukces konferencji EAPL pokazuje rosnące znaczenie psychologii i prawa.

Szkolenie ARK: "Skuteczny networking kluczem do sukcesu"

10.08.2016, 21:43

Biuro Karier UŚ zaprasza na szkolenie "Skuteczny networking kluczem do zawodowego sukcesu", które odbędzie się 17 sierpnia 2016 r. Networking to nie tylko sposób na budowanie trwałych kontaktów biznesowych poprzez nawiązywanie nowych znajomości, dzielenie się wiedzą, udzielanie sobie wzajemnej pomocy i obopólne rekomendowanie swoich usług. To także sposób wykorzystywany przez headhunterów podczas rekrutowania i obsadzenia wyższych stanowisk w firmach. Więcej o szkoleniu: http://bk.us.edu.pl/szkolenie-ark-skuteczny-networking-kluczem-do-sukcesu.

"Motivation and Social Perception Conference" z udziałem pracownika Instytutu Psychologii UŚ

21.07.2016, 22:27

W dniach 19-21.07.2016 r. w Gdańsku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Motivation and Social Perception Conference". W wydarzeniu tym wziął udział dr Łukasz Jach, będący pracownikiem Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia Instytutu Psychologii UŚ. Dr Łukasz Jach wygłosił referat pt. "Need for Cognitive Closure as a Predictor of Scientistic World-view in Contemporary World". W trakcie wystąpienia zaprezentowano wyniki badań dotyczących związków pomiędzy potrzebą poznawczego domknięcia i potrzebą poznania a elementami silnie scjentystycznego światopoglądu, określanego mianem scjentoteizmu.

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Muzyka, terapia, edukacja. Symbol, ekspresja, percepcja" z udziałem mgr Marii Chełkowskiej. ZAPROSZENIE DLA STUDENTÓW I WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W BADANIU

18.07.2016, 21:32

11-12 lipca 2016 r. na Akademii Muzycznej w Katowicach odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Muzyka, terapia, edukacja. Symbol, ekspresja, percepcja". W konferencji wzięła udział mgr Maria Chełkowska-Zacharewicz z Zakładu Psychologii Ogólnej, która przedstawiła wyniki pracy nad adaptacją narzędzia do badania emocji muzycznych: "Polska adaptacja Geneva Emotional Music Scale (GEMS) – badania wstępne" wykonanej we współpracy z dr. Maciejem Janowskim. Aktualnie trwa druga część prac nad tym narzędziem. Zainteresowanych zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu – jeśli to możliwe, to prosimy o założenie słuchawek, a w wypadku pojawienia się komunikatu o ongoing session prosimy o zaznaczenie "start new session". Link do badania: http://goo.gl/qSJhaI.

stypenia Ministra za wybitne osiągnięcia dla Studentów i Doktorantów na rok akademicki 2016/2017

15.07.2016, 13:28

Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego informuje o możliwości złożenia wniosku o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla Studentów i Doktorantów na rok akademicki 2016/2017.

Termin i miejsce składania wniosków: 5 - 14 września 2016 roku. Studenci - p. 120; Doktoranci - p. 124.
Student składa 3 egzemplarze wniosku oraz 1 komplet dokumentacji nt. wybitnych osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska - w przypadku przyznania stypendium - na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra. (Wzór dostępny na stronie MNiSW).
Należy dołączyć aktualny adres e-mail.
Szczegóły oraz formularze wniosków na stronie internetowej:
- dla Studentów:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiów-ministra-za-wybitne-osiągnięcia-dla-studentów-na-rok-akademicki-2016-2017.html
- dla Doktorantów:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiów-ministra-za-wybitne-osiągnięcia-dla-doktorantów-na-rok-akademicki-2016-2017.html

ARK 2016: "Zarządzanie sobą w czasie"

12.07.2016, 23:35

Nie wiesz jak skutecznie zagospodarować swój czas? Chcesz nauczyć się planować i priorytetyzować zadania? Biuro Karier UŚ zaprasza do udziału w szkoleniu "Zarządzanie sobą w czasie" które odbędzie się 20 lipca 2016 r. Szczegóły i zapisy: http://bk.us.edu.pl/ark-2016-zarzadzanie-soba-w-czasie.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej i wyróżnienie dla Pani mgr Dominiki Ochnik

11.07.2016, 21:05

4 lipca 2016 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego odbyła publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Ochnik, pt. "Życie w pojedynkę – psychospołeczne konsekwencje bycia singlem u kobiet i mężczyzn". Promotorem rozprawy była prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej Uniwersytetu Śląskiego. Recenzentkami pracy były: dr hab. Iwona Janicka, prof. UŁ oraz dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS. Komisja, pod przewodnictwem prof. dr hab. Katarzyny Krasoń, Prodziekan ds. Nauki, jednogłośnie przyjęła obronę Pani mgr Dominiki Ochnik, wnioskując o nadanie jej stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dziedzinie psychologia, oraz wyróżniła pracę doktorską mgr Ochnik. Pani Doktor składamy serdeczne gratulacje i wyrazy uznania, oraz życzymy wszelkiego powodzenia w dalszej pracy naukowej! Słowa serdeczności kierujemy także pod adresem Promotor rozprawy doktorskiej – prof. zw. dr hab. Eugenii Mandal, a także Recenzentek pracy.

UWAGA !! Informacja dla studentów rozpoczynających lektorat języka obcego w roku akademickim 2016/2017

08.07.2016, 1:35

Student wybiera lektorat z jednego języka obcego: angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego pod warunkiem ich dostępności w ramach programów studiów na danym kierunku. Na niektórych kierunkach przewidziano inne niż wymienione języki obce. Istnieją kierunki, które określają w swoich wymaganiach wobec studenta znajomość języka angielskiego. Szczegółowe informacje odnaleźć można tutaj: http://spnjo.us.edu.pl/?q=node/585 oraz http://spnjo.us.edu.pl/node/195.

ARK 2016: "Efektywność osobista"

08.07.2016, 0:07

Biuro Karier UŚ zaprasza do udziału w szkoleniu "Efektywność osobista", które odbędzie się w czwartek, 14 lipca 2016 r. i pozwoli nauczyć się lepiej organizować swój czas. Szczegóły i zapisy: http://bk.us.edu.pl/ark-2016-efektywnosc-osobista.

GODZINY URZĘDOWANIA DZIEKANATU W OKRESIE PRZERWY WAKACYJNEJ

30.06.2016, 12:59

W okresie przerwy wakacyjnej od dnia 11 lipca do 19 września 2016 r. wprowadza się następujące godziny urzędowania Dziekanatu studiów niestacjonarnych:
Poniedziałek: 14:00-16:30; Wtorek: 9:00-11:00; Środa: 12:00-14:30; Piątek: 9:00-11.00.
Dziekanat studiów stacjonarnych w okresie 11 lipca - 30 września br. będzie czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 12.00 – 14.00

Seminarzystki prof. zw. dr hab. Eugenii Mandal z tytułami magisterskimi!

29.06.2016, 18:37

Obrony magisterskie_notatka na strone IP_foto2.jpg
Życie Instytutu, Wydziału, Uniwersytetu kształtowane jest w znacznym stopniu przez osiągnięcia naukowe pracowników – publikacje, monografie, wystąpienia konferencyjne. Równie istotnym aspektem życia jednostki naukowej jest jednak prowadzony proces dydaktyczny, który swe zwieńczenie uzyskuje w egzaminie magisterskim, poprzedzonym przedłożeniem pracy magisterskiej, sporządzonej pod okiem Promotora naukowego. W nawiązaniu do tej refleksji, prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej, zaproponowała ideę dzielenia się ze społecznością Instytutu Psychologii radosnymi informacjami o uzyskaniu przez Naszych Drogich Studentów tytułów Magistra w dziedzinie psychologii. Tą wiadomością pragniemy zainicjować cykl doniesień o osiągnięciach Studentów, który – jak sądzimy – może stać się dobrą tradycją Instytutu Psychologii naszego Uniwersytetu.

We wtorek, 21 czerwca br., swoje egzaminy magisterskie z bardzo dobrymi wynikami złożyły Panie: mgr Magdalena Bulska, mgr Izabela Fuchs, mgr Anna Kołodziej, mgr Aleksandra Kumor, mgr Aleksandra Mazur, mgr Justyna Kupiec, mgr Katarzyna Prajsnar, mgr Sylwia Rupik, oraz mgr Dominika Szewieczek. Panie Magister swoje prace dyplomowe przygotowały w ramach seminarium, prowadzonego przez prof. zw. dr hab. Eugenię Mandal, zaś swoje egzaminy złożyły w obecności dr Anity Gałuszki i dra Macieja Janowskiego.

Świeżo upieczonym Paniom Magister składamy serdeczne gratulacje, życząc jednocześnie powodzenia na drodze dalszej kariery! Wyrazy podziękowania oraz uznania składamy na ręce prof. zw. dr hab. Eugenii Mandal – Promotor obronionych prac magisterskich! Słowa serdeczności kierujemy także pod adresem Rodzin oraz Wszystkich Najbliższych Pań Magister!

III International Conference of the Polish Society for the Psychology of Religion oan Spirituality z udziałem dr Łukasza Jacha

23.06.2016, 10:03

W dniach 20-22 czerwca br. w Krakowie odbyła się konferencja naukowa pt. "III International Conference of the Polish Society for the Psychology of Religion oan Spirituality". W obradach konferencyjnych wziął udział dr Łukasz Jach, będący pracownikiem Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia Instytutu Psychologii UŚ. Dr Łukasz Jach wygłosił przygotowany wspólnie z mgr. Stanisławem Seidlem referat pt. "The image of God and attitudes towads elements of scientific system within the context of scientotheism".

Projekt badawczy: Kultura emocjonalna a edukacja

22.06.2016, 14:01

Dr Irena Przybylska z Instytutu Pedagogiki, poszukuje chętnych studentów do współpracy w ramach projektu badawczego: Kultura emocjonalna a edukacja. W chwili obecnej niezbędna jest pomoc w zakresie wprowadzania danych do Excela i/lub Worda. Dane zostały uzyskane metodami ilościowymi (ankiety) i jakościowymi (m.in. wywiad, obserwacja). Następnie zostaną przetworzone z wykorzystaniem programów Statistica i N-vivo. Wszelkich informacji o projekcie, zakresie współpracy dr Przybylska chętnie udzieli drogą mailową lub telefoniczną. Studenci zainteresowani poszerzeniem własnych kompetencji badawczych, prosimy o kontakt: irenaprzybylska@poczta.onet.pl, tel. 693-305-117.

STUDIA STACJONARNE- zamknięcie II tury rejestracji na fakultety i seminaria magisterskie

17.06.2016, 12:42

Informujemy, iż zakończona została II tura rejestracji na fakultety i seminaria magisterskie.

Osoby, które nie uzyskały w II turze akceptacji prośby o zapisanie na wybrane przez siebie zajęcia proszone są o kontakt z sekretariatem Instytutu Psychologii (p. 320, tel. 0-32-3599 lub e-mail: ips@us.edu.pl).

Wykaz fakultetów i seminariów magisterskich, na których dostępne są wolne miejsca znajduje się w zakładce zapisy na przedmioty http://www.ip.us.edu.pl/?fo_id=62455.

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO FENIKS OFERUJE BEZPŁATNY STAŻ/ PRAKTYKI STUDENCKIE

15.06.2016, 20:55

Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Katowicach poszukuje kandydatów na bezpłatny staż w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży w okresie wakacyjnym (od zaraz). Staż skierowany jest do osób, które ukończyły trzeci rok studiów i interesują się psychoterapią grupową. Staż polegać będzie na współprowadzeniu terapii grupowej. Odział prowadzi terapię dla trzech grup wiekowych:
1. 7-9 r. ż. Grupa odbywa się we wtorki i czwartki od godz. 14.00 do 15.45
2. 11-13 r.ż. grupa odbywa się w poniedziałki i środy od godz. 14.15 do 17.15
3. 14-17 r. ż. Grupa odbywa się w czwartki od godz. 16.00 do 18.00.
Grupy są mieszane. Pacjenci cierpią głównie na zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania oraz niektóre z zaburzeń ze spectrum autystycznego, w tym głównie ZA. Odbycie praktyk jest możliwe we wszystkich grupach jednocześnie, ale nie jest to warunek konieczny. Przed rozpoczęciem stażu zapraszamy na spotkanie informacyjne. Po ukończeniu stażu istnieje możliwość zatrudnienia dla absolwentów psychologii. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Weroniką Preidl, tel. kontaktowy: 504703221; e-mail: weronika.preidl@gmail.com

XXXVI Sympozjum Polarne "Progress in polar research - new experiences and challenges" z udziałem dr Agnieszki Skorupy

13.06.2016, 23:22

8-11 czerwca 2016 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyło się XXXVI Sympozjum Polarne, poświęcone próbie integrowania różnych dyscyplin naukowych w badaniach Arktyki i Antarktydy.

W konferencji wzięła udział dr Agnieszka Skorupa z Zakładu Psychologii Ogólnej, która wygłosiła referat w ramach sesji humanistyczno-społecznej: Miejsce psychologii w badaniach polarnych – stan obecny, a perspektywy badawcze

Dr Skorupa została również zaproszona przez organizatorów do poprowadzenia warsztatu z zakresu psychologii polarnej dla młodych badaczy terenów arktycznych zrzeszonych w organizacji APECS. Celem warsztatu było uświadomienie przyszłym polarnikom jakie wyzwania natury psychologicznej czekają ich podczas pracy.

Trening Interpersonalny w ramach funduszu ProStudenckiego

13.06.2016, 23:13

28-29 maja odbył się Trening Interpersonalny prowadzony przez mgr Magdalenę Bisz (absolwentkę Uniwersytetu Śląskiego). Organizatorem warsztatu było Koło Naukowe Psychologii Psychodynamicznej. Pierwszego dnia treningu poruszono zagadnienia związane z funkcjonowaniem w grupie (w szczególności – funkcjonowaniem grupy jako całości i rolami w niej podejmowanymi). Drugiego dnia treningu skupiono się na budowaniu i rozwijaniu samoświadomości. Koło Naukowe dziękuje wszystkim uczestnikom, a tych, którzy nie brali udziału już teraz zaprasza na kolejne edycje!

International Interdisciplinary Boredom Conference z udziałem pracowników Instytytu Psychologii UŚ

07.06.2016, 22:01

2-3 czerwca 2016 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się druga edycja pierwszej międzynarodowej konferencji: International Interdisciplinary Boredom Conference, poświęconej w całości refleksji teoretycznej i badaniom naukowym nad zjawiskiem nudy.

W konferencji wzięła udział mgr Maria Flakus z Zakładu Psychologii Ogólnej, która wygłosiła referaty w ramach sesji psychologicznej. Pierwszy z referatów pt.: "Psychotherapy with the boring patient – boredom as a clinical issue" dotyczył zjawiska przeciwprzeniesienia w psychoterapii psychodynamicznej (w szczególności – jego symptomów i możliwości wykorzystywania). Drugi z referatów pt.: "Reliability and validity of Boredom Proneness Scale (short form)" koncentrował się wokół przedstawienie właściwości psychometrycznych polskiej adaptacji Skali podatności na nudę (Farmer, Sundberg, 1986), wykonanej we współpracy z mgr Marią Chełkowską-Zacharewicz.

Więcej informacji o konferencji znaleźć można na stronie internetowej: http://boredomconference.com oraz na stronie w portalu Facebook: https://www.facebook.com/boredomconference/.

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Psychologia i medycyna w zawodach trudnych i niebezpiecznych z udziałem pracowników Instytutu Psychologii UŚ

06.06.2016, 20:58

2-3 czerwca 2016 roku odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Psychologia i medycyna w zawodach trudnych i niebezpiecznych. W wydarzeniu wzięły udział dr hab. Małgorzata Dobrowolska, dr Marta Stasiła-Sieradzka z Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji UŚ, reprezentujące również Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji (PSPO) oraz dr Agnieszka Skorupa z Zakładu Psychologii Ogólnej. Profesor Dobrowolska oraz dr Stasiła-Sieradzka wygłosiły referat pt. "Badanie klimatu bezpieczeństwa pracy jako element benchmarkingu w zarządzaniu bezpieczeństwem w organizacji", natomiast dr Skorupa przybliżyła zebranym temat "Wyzwania selekcji do pracy w stacji polarnej. Na podstawie badań pracowników Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie". Organizatorami konferencji byli: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Śląski Uniwersytet Medyczny, GPE Psychotronics oraz Komisja Nauk Psychologicznych PAN o/Katowice.

Dr hab. Hanna Przybyła-Basista oraz pracownicy Zakładu Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Psychologia w służbie rodziny"

06.06.2016, 20:42

W dniach 24-25 maja 2016 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Psychologia w służbie rodziny – Bezpieczeństwo rodziny w zmieniającym się świecie". Konferencja poświęcona była takim zagadnieniom funkcjonowania rodziny jak relacje praca-dom, choroba i utrata, praktyki rodzicielskie oraz zasoby osobiste i rodzinne.

Pracownicy Zakładu Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną UŚ wzięli czynny udział w czterech sesjach tematycznych. Mgr Anna Kołodziej-Zaleska wygłosiła referat pt. „Rola wsparcia społecznego w budowaniu dobrostanu psychicznego kobiet po rozwodzie”, mgr Michalina Ilska przedstawiła wystąpienie pt. „Typ ciąży jako moderator relacji między wsparciem partnera a dobrostanem ciężarnych”, mgr Anna Brandt zaprezentowała temat „Rola empatii i komunikacji małżeńskiej w budowaniu satysfakcji ze związku kobiet po mastektomii”, a mgr Anna Kózka wygłosiła prezentację pt. „Zasoby indywidualne i relacyjne a dobrostan psychiczny rodziców dzieci z zespołem Downa”. Wszystkie wystąpienia zostały przygotowane we współautorstwie z Kierownikiem Zakładu, dr hab. Hanną Przybyłą-Basistą.

Program konferencji znajduje się na stronie internetowej wydarzenia: http://www.psychologiarodziny.ug.edu.pl/.

Prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal oraz mgr Magdalena Sitko-Dominik wzięły udział w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: "Psychologia w służbie rodziny - Bezpieczeństwo rodziny w zmieniającym się świecie".

03.06.2016, 22:41

W dniach 24-25 maja na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Psychologia w służbie rodziny. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Bezpieczeństwo rodziny w zmieniającym się świecie”. Podczas konferencji wykłady plenarne wygłosili: prof. dr hab. Roman Ossowski, prof. dr hab. Mieczysław Plopa, prof. UAM dr hab. Barbara Harwas-Napierała, prof. dr hab. Stanisława Steuden, prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska oraz dr hab. Maria Kaźmierczak. Ponadto odbyło się 13 sesji tematycznych oraz panel dyskusyjny: „Jak wspierać rodzinę w kontakcie z inną kulturą”. Prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej, przewodniczyła sesji tematycznej „Zasoby osobiste a relacje romantyczne w dorosłości”, podczas której razem z mgr Magdaleną Sitko-Dominik wygłosiły referat pt. „Wybrane uwarunkowania bezpiecznych lub zakłóconych relacji rodzinnych kobiet w wieku menopauzalnym”.

STUDIA STACJONARNE - II tura rejestracji na fakultety i seminaria magisterskie

03.06.2016, 22:40

Informujemy, iż II tura rejestracji na fakultety i seminaria magisterskie odbędzie się w terminie 8 – 10 czerwca br. Do rejestracji powinni przystąpić Studenci, którzy nie uzyskali akceptacji prośby o zapisanie na wybrane przez siebie w I turze zajęcia oraz ci, którzy zapisali się na zajęcia, które nie zostaną uruchomione. Instrukcja dotycząca rejestracji dwuetapowej na moduły, dostępna jest na stronie: https://usosweb.us.edu.pl/userfiles/file/USOSweb_rejestracja_dwuetapowa.pdf. Studenci II roku, którzy zarejestrowali się na fakultety F1 oraz IV roku, którzy zarejestrowali się na fakultety F6, przed przystąpieniem do II tury zapisów proszeni są o zapoznanie się z informacją dostępną w zakładce zapisy na przedmioty http://www.ip.us.edu.pl/?fo_id=62455, ponieważ nie wszystkie oferowane fakultety zostaną uruchomione.

IV edycja kampanii "Co nas spina?"

03.06.2016, 10:26

Od 6 do 15 czerwca 2016 roku odbywać się będą warsztaty w ramach kampanii „Co nas spina?”. W czasie zajęć studenci będą uczyć się różnych form radzenia sobie ze stresem.

W programie:

1. Treningi relaksacyjne (sala 133, Strefa Aktywności Studenta, ul. Bankowa 12, Katowice):
6 czerwca (poniedziałek) od godz. 16.00 do 18.00,
14 czerwca (wtorek) od godz. 16.00 do 18.00.

2. Warsztaty belumby, czyli połączenie orientalnego tańca i zumby (duża sala gimnastyczna, rektorat, ul. Bankowa 12, Katowice):
8 czerwca (środa) od godz. 17.00 do 19.00,
15 czerwca (środa) w godz. 17.00 do 19.00.

Zajęcia są bezpłatne. Zgłoszenia udziału w warsztatach należy dokonywać drogą elektroniczną – e-mail: promocja.wiecjestem@us.edu.pl (podając w tytule hasło "treningrelaksacyjny"/"belumba", datę treningu/warsztatu, którego zgłoszenie dotyczy oraz imiona i nazwiska osób zgłaszanych). Organizatorami warsztatów są Uniwersytet Śląski oraz Fundacja Paideia. Projekt współfinansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.wiecjestem.us.edu.pl.

Pracownicy Instytutu Psychologii wzięli udział w II Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji

30.05.2016, 14:56

19-20 maja 2016 r. w sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS odbył się II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji. Odbyło się 13 sesji tematycznych pogrupowanych w 6 obszarów określonych jako zachowania organizacyjne, dobrostan, przedsiębiorczość oraz trzy pojedyncze sesje pod hasłami rekrutacja i selekcja, zdrowie pracownika i przywództwo. Zjazd rozpoczął się od wykładu profesor Barbary Kożusznik Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, która mówiła o teraźniejszości i przyszłości psychologii pracy i organizacji, podkreślając znaczenie tożsamości tej dziedziny. Odbyła się również dyskusja panelowa "Psychologia pracy i organizacji wobec wyzwań globalizacji" z udziałem znakomitych Gości: profesora Augustyna Bańki, profesora Adama Bieli, profesora Czesława Nosala, profesor Zofii Ratajczak oraz profesora Jana Terelaka.

Podczas konferencji najliczniejszą delegację tworzyli pracownicy Instytutu Psychologii UŚ: prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik, dr hab. Elżbieta Turska, dr hab. Małgorzata Dobrowolska, dr Anita Pollak, dr Małgorzata Chrupała-Pniak, dr Patrycja Rudnicka, dr Marta Stasiła-Sieradzka, dr Damian Grabowski, mgr Dominik Adamek, mgr Michał Brol, mgr Mateusz Paliga (Zakład Psychologii Pracy i Organizacji) oraz dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, dr Katarzyna Ślebarska i mgr Żaneta Rachwaniec-Szczecińska (Zakład Psychologii Ogólnej). Wyniki badań zaprezentowały również studentki specjalności psychologia pracy i organizacji: Paulina Mol i Justyna Kapłańska oraz Anna Koś i Ewelina Skubała.

Kolejny Zjazd zaplanowany został na 17-18 maja 2018 i odbędzie się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL) w Lublinie.

Fotoreportaż z tego wydarzenia opublikowany został na stronie głównej UŚ: http://www.us.edu.pl/ii-zjazd-polskiego-stowarzyszenia-psychologii-organizacji-0.

Prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal i mgr Tomasz Jakubowski uczestnikami Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa"

30.05.2016, 14:37

13 i 14 maja br. prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej, oraz mgr Tomasz Jakubowski, uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa/Men and women. Differences, similarities", która odbywała się w Uniwersytecie Rzeszowskim. Konferencja skupiła szerokie grono badaczy różnych dziedzin psychologii, którzy podejmują w swoich pracach problem różnic międzypłciowych. Wykład inauguracyjny w czasie konferencji wygłosił prof. zw. dr hab. Bogdan Wojciszke, zaś wśród w obradach udział wzięli znakomici rodzimi i zagraniczni profesorowie i badacze. Prof. zw dr hab. Eugenia Mandal zasiadała w Komitecie Naukowym konferencji oraz przewodniczyła Sesji profesorskiej, zatytułowanej "Kobiety, mężczyźni – różnorodność perspektyw badawczych". Uczestniczyła także w sekcji Kultura – edukacja – różnice indywidualne, w czasie której, wraz z mgrem Tomaszem Jakubowskim, wygłosiła referat, pt. "Trans- and cis-women – differences and similarities in interpersonal functioning and gender identity". Program konferencji oraz galeria zdjęć znajdują się na stronie wydarzenia.

Przygotuj się do rekrutacji z SEPHORA UNIVERSITY!

30.05.2016, 14:34

Kończysz studia i już niedługo rozpoczniesz poszukiwania wymarzonej pracy? A może chcesz aplikować na ciekawy staż? Już 15 czerwca 2016 r. Przygotuj się do rekrutacji z Sephora University na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego! Więcej informacji: http://bk.us.edu.pl/przygotuj-sie-do-rekrutacji-z-sephora-university.

Informacja dziekanatu studiów wieczorowych

25.05.2016, 13:24

W dniu 25 maja br. Dziekanat Psychologii Studiów Niestacjonarnych będzie czynny w godzinach 12.30 - 14.30, w dniu 27 maja br. dziekanat będzie nieczynny.

Zapisy na przedmioty wybierane studentów II, III i IV roku - rejestracja 24 - 31 maja 2016 r.

24.05.2016, 8:04

Oferta fakultetów i seminariów magisterskich na rok akademicki 2016/2017 dostępna jest w zakładce kształcenie - zapisy na przedmioty wybierane.
Studenci II roku wybierają fakultet F1, studenci III roku - fakultet F2, F3 i seminarium magisterskie, studenci IV roku - fakultety F4, F5 i F6.
Przypominamy, iż na studiach stacjonarnych zapisy odbywać się będą przez system USOS.
Rejestracja odbędzie się w terminie: 24 maja br. godz. 18.00 - 31 maja br. godz. 23.59.
Poniżej kody rankingów w rejestracjach:
06-PS-SM-1/2 2014/2015 Ranking do rejestracji - średnie za 1 i 2 semestr 2014/2015 - Psychologia /stacjon. jednolite mag./
06-PS-SM-3/4-2014/2015 Ranking do rejestracji - średnie za 3 i 4 semestr 2014/2015 - Psychologia /stacjon. jednolite mag./
06-PS-SM-5/6 2014/2015 Ranking do rejestracji - średnie za 5 i 6 semestr 2014/2015 - Psychologia /stacjon. jednolite mag./
Przed rejestracją należy zapoznać się z dostępną na stronie USOSweb instrukcją pt. Rejestracja bezpośrednia do grup - według rankingu.

Prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal i pracownicy Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej na VI Konferencji Zespołu Badania Wpływu Społecznego

24.05.2016, 0:34

12 i 13 maja br. w Krakowie odbywała się VI Konferencja Zespołu Badania Wpływu Społecznego "ZaBaWa". To cykliczne wydarzenie gromadzi badaczy różnych aspektów i przejawów wpływu społecznego, władzy i zjawisk z nimi powiązanych. W Komitecie Naukowym konferencji zasiadali znamienici polscy psychologowie społeczni – prof. zw. dr hab. Dariusz Doliński – inicjator Zespołu, prof. zw dr hab. Eugenia Mandal, prof. dr hab. Józef Maciuszek, dr hab. Romuald Polczyk, dr hab. Sławomir Śpiewak oraz dr Malwina Szpitalak.

W VI konferencji udział wzięli pracownicy Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej. Mgr Dagna Kocur wraz z prof. zw. dr hab. Eugenią Mandal wygłosiły referat, pt. "Potrzeba wywierania wpływu, potrzeba władzy oraz poczucie władzy u przełożonych i podwładnych". Mgr Anna Latusek zaprezentowała poster i wygłosiła krótką prezentację na temat "Wymiary przywiązania a taktyki utrzymywania przy sobie partnera w bliskich związkach romantycznych". Mgr Marcin Moroń przedstawił referat pt. "Czy wystarczy poprosić? Przewidywanie efektywności prostej prośby – rola perspektywy sprawcy vs. biorcy i aktywizacji empatii". W konferencji aktywny udział wzięła także mgr Elżbieta Sanecka, doktorantka Instytutu Psychologii, przedstawiając wystąpienie pt. "Makiawelizm i narcyzm a ujawnianie siebie w Internecie".

Niezmiernie miło nam poinformować, że wystąpienia pracowników Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej zostały wyróżnione przez publiczność konferencji. Mgr Dagna Kocur i prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal otrzymały nagrodę za najlepszy referat w sesji I, pt. „Wpływ społeczny w kontekście zjawiska dezinformacji i procesów pamięciowych”, zaś mgr Marcin Moroń w sesji II, pt. „Różne oblicza uległości i obrzeża wpływu”. Mgr Anna Latusek odebrała nagrodę za najlepszy plakat konferencyjny. Program obrad można odnaleźć na stronie konferencji.

I Poznańska Konferencja ACT z udziałem mgr Lidii Baran i mgr Magdaleny Hyli

23.05.2016, 21:42

Dnia 20 maja 2016 roku na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu odbyła się pierwsza w Polsce konferencja w całości poświęcona zagadnieniom Terapii Akceptacji i Zaangażowania (Acceptance and Commitment Therapy) - I Poznańska Konferencja ACT. Poruszane w jej ramach tematy dotyczyły praktycznego zastosowania samej terapii, a także jej teoretycznych podstaw związanych z Teorią Ram Relacyjnych (Relational Frame Theory), wyjaśniającą w jaki sposób język i poznanie mogą prowadzić do ludzkiego cierpienia. Specjalnym gościem konferencji był prof. Steven Hayes, jeden z twórców terapii ACT, który specjalnie na tę okazję nagrał wykład inauguracyjny.

W konferencji wzięły udział mgr Lidia Baran i mgr Magdalena Hyla z Zakładu Psychologii Ogólnej, które wygłosiły referaty w ramach sekcji "RFT w laboratorium psychologicznym", poświęcone podstawom Teorii Ram Relacyjnych oraz narzędziu Implicit Relational Assesment Procedure (IRAP).

Więcej informacji o ACT i RFT odnaleźć można na stronie: https://contextualscience.org/, natomiast informacje o konferencji znajdują się na stronie SWPS. Na tej stronie można dowiedzieć się więcej o terapii ACT w Polsce.

Zagłosuj na Studenta i Doktoranta Roku!

23.05.2016, 20:06

Znamy już nazwiska osób wyróżnionych w tegorocznej, 8. edycji Konkursu Wyróżnień JM Rektora UŚ. Wyróżnione zostaną w sumie 32 osoby, w tym 4 dzieci z Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, 2 słuchaczki Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży, 5 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 21 studentów i doktorantów z różnych Wydziałów Uniwersytetu Śląskiego.

Wyróżnienie otrzymają 3 studentki psychologii: Anna Kmiecik za działalność społeczną, kulturalną i naukową, Urszula Kmieć za działalność społeczną i naukową oraz popularyzację nauki oraz Małgorzata Suda za działalność na rzecz społeczności akademickiej i działalność społeczną. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w głosowaniu! Uroczystość wręczenia Wyróżnień odbędzie się w poniedziałek 13 czerwca 2016 r. o godzinie 13:00 w auli Kazimierza Lepszego w budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego. Wówczas rozstrzygnięty zostanie konkurs na Studenta i Doktoranta Roku.

O tym, kto otrzyma tytuł Studenta i Doktoranta Roku zdecydują studenci, doktoranci i pracownicy naszej Uczelni. Link do głosowania oraz sylwetki wszystkich wyróżnionych i zarazem nominowanych w konkursie odnaleźć można na stronie: www.wyroznienia.us.edu.pl.

Trening Interpersonalny dla studentów

16.05.2016, 19:16

Koło Naukowe Psychologii Psychodynamicznej serdecznie zaprasza wszystkich studentów Uniwersytetu Śląskiego do udziału w Treningu Interpersonalnym, który odbędzie się 28-29 maja (sobota, niedziela) od godziny 10.00 do 17.00. Projekt realizowany w ramach Funduszu Prostudenckiego.

Trening interpersonalny to rozwijanie umiejętności komunikowania się miedzy ludźmi poprzez uwrażliwienie ich na siebie nawzajem i na siebie samych. Dzięki niemu uczestnicy mogą dowiedzieć się więcej na temat funkcjonowania grupy oraz swojej roli w niej. Ta efektywna metoda edukacji psychologicznej może być pomocna studentom, którzy planują swoją pracę zawodową szczególnie wymagającą umiejętności z zakresu komunikacji międzyludzkiej.

Zgłoszenia proszę przesyłać na e-mail: knpsychologiipsychodynamicznej@gmail.com o tytule „Trening Interpersonalny” i w treści wpisując imię, nazwisko oraz kierunek studiów. Członkowie koła mają pierwszeństwo, o pozostałych chętnych będzie decydować kolejność zgłoszeń. Osoby, które się zakwalifikują dostaną informację zwrotną o miejscu wydarzenia.

III Spotkanie z psychoterapią - 17 maja (wtorek) o godz. 13:00

13.05.2016, 10:45

Koło Naukowe Psychologii Humanistycznej oraz Koło Naukowe Psychoterapii i Treningu Psychologicznego serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych, a w szczególności studentów i wykładowców, do udziału w trzecim i ostatnim Spotkaniu z Psychoterapią, które poświęcone będzie problematyce form psychologicznej pomocy grupowej, a w tym doświadczeniom indywidualnym jednostki, która w nich uczestniczy, oraz specyficznym metodom terapeutycznym. Odbędzie się ono 17.05.2016 od godziny 13:00-15:00 w sali 209 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii (Katowice, Grażyńskiego 53). Zaproszenie do udziału w Spotkaniu przyjęli wybitni terapeuci, o wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu różnych form pomocy grupowej, tj:
1) Jerzy Dmuchowski (grupy terapeutyczne; Laboratorium Psychoedukacji)
2) Marta Głowacka (grupy interpersonalne i treningowe; Laboratorium Psychoedukacji)
3) Katarzyna Konczelska (grupy wsparcia; Fundacja Promocji i Rozwoju Psychoterapii)
4) Maria Marquardt (podejście integrujące, Katowicki Instytut Psychoterapii)

Wydarzenie jest bezpłatne. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie prosimy o zarejestrowanie swojego przybycia. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://centrumrelacja.pl/?page_id=484. Więcej informacji na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/509309052591590/ .

Godziny rektorskie

13.05.2016, 6:56

W związku z organizacją Juwenaliów Śląskich 2016 na wniosek Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego Prorektor ds. Kształcenia i Studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek wprowadził godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych w dniach 19 i 20 maja 2016 roku (czwartek i piątek) do godz. 12.00.
Ponadto Prorektor prof. Ryszard Koziołek prosi o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach dydaktycznych studentów uczestniczących w korowodzie, który przejdzie ulicami Katowic 16 maja (poniedziałek) na podstawie zaświadczenia wydanego przez Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego.

Juwenalia Śląskie 2016

11.05.2016, 15:46

Od 16 do 21 maja 2016 roku w Katowicach odbywać się będą Juwenalia Śląskie – jedna z największych studenckich imprez w Polsce. Zapoczątkuje ją barwny korowód, który 16 maja o godz.12.00 wyruszy spod Uniwersytetu Ekonomicznego i przejdzie ulicami Katowic na rynek. W centrum miasta odbędą się koncerty oraz tradycyjne przekazanie studentom kluczy do bram miasta. Więcej informacji na stronie: http://juwenaliaslaskie.pl.

Awaria serwerów pocztowych UŚ

11.05.2016, 12:35

W piątek 6 maja 2016 roku wystąpiła poważna awaria serwerów pocztowych Uniwersytetu Śląskiego. Określenie czasu przerwy w dostępie do usług nie jest w tej chwili możliwe. Trwają prace nad usunięciem.

wyniki zapisów na ścieżki zawodowe studentów II roku studiów stacjonarnych

10.05.2016, 8:50

Informujemy, iż w systemie USOS dostępne są informacje dotyczące zapisów na ścieżki zawodowe.
Wyniki zapisów przedstawiają się następująco:
psychologia kliniczna - 51 osób;
psychologia sądowa - 43;
psychologia pracy i organizacji - 33
psychologia rozwoju człowieka i rodziny - 48 osób
psychologia zdrowia i jakości życia - 45 osób.

Wydarzenie BK: Szkolenie "Wstęp do facylitacji"

29.04.2016, 12:20

Czy wiesz czym jest facylitacja i jaką rolę pełni facilitator? Jeśli interesuje Cię to narzędzie moderacji grupy przyjdź 10 maja 2016 roku i pogłęb swoją wiedzę podczas szkolenia "Otwarte metody warsztatowe – wstęp do facylitacji", organizowanego przez Biuro Karier UŚ w godz. 10:00 - 13:00 w Studenckiej Strefie Aktywności, s.133 (Katowice, ul. Bankowa 12). Szczegółowy program oraz informacje o zapisach: http://bk.us.edu.pl/wydarzenie-bk-szkolenie-wstep-do-facylitacji.

Spotkanie z cyklu "Miliard w patencie"

29.04.2016, 8:27

Kolejne spotkanie z cyklu „Miliard w patencie” odbędzie się 9 i 10 maja 2016 roku w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. Pierwszego dnia uczestnicy będą mieć możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu efektywnego tworzenia projektów naukowo-badawczych. W drugim dniu zaplanowano prezentację rozwiązań Uniwersytetu Śląskiego w dwóch obszarach tematycznych: chemia oraz lifescience, przygotowaną pod kątem ich wykorzystania w gospodarce. Spotkanie, w formie aktywnego networkingu, ma sprzyjać tworzeniu nowych relacji interdyscyplinarnych pod przyszłe projekty badawczo-wdrożeniowe. Organizatorami spotkania są spółka SPIN-US oraz Uniwersytet Śląski. Więcej informacji oraz zapisy: http://www.us.edu.pl/spotkanie-z-cyklu-miliard-w-patencie. Pierwszy dzień wydarzenia jest szczególnie skierowany do pracowników naukowych, doktorantów i studentów.

Udział studentek w międzynarodowej konferencji Neuronus 2016 oraz zaproszenie do dalszej współpracy

29.04.2016, 8:23

Studentki V roku psychologii Anna M. Kmiecik i Karolina Dyduch wzięły udział w międzynarodowej konferencji naukowej Neuronus 2016 IBRO-IRUN-Neuroscience-Forum, która miała miejsce w Krakowie w dniach 22-24 kwietnia. Podczas konferencji studentki zaprezentowały plakat dotyczący rezultatów badań: “Does cross-modal priming enhance motor skill learning? The role of semantics simulation in binding nodes and linking them in one neural circuit”. Studentki pragną podziękować kolegom i koleżankom zaangażowanym w prace badawcze, które miały miejsce podczas warsztatu "Jak omamić wykładowcę? Tajniki kontroli umysłu z pierwszej ławki".

Anna M. Kmiecik i Karolina Dyduch zapraszają również studentów I-IV roku zainteresowanych psychologią eksperymentalną do współtworzenia i realizacji projektu naukowo-badawczego: „On the crossroads of thought. Unraveling the structure of insightful thinking”. Projekt będzie realizowany z zastosowaniem opracowanej przez studentki komputerowej metody badawczej: "Wyrwij Maxa z jego szafy". Więcej informacji o rekrutacji do projektu oraz korzyściach z czynnego uczestnictwa można uzyskać wysyłając wiadomość na adres : knps.influence@gmail.com

Ukazała się książka dr Patrycji Stawiarskiej pt. "Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata"

28.04.2016, 21:06

Nakładem wydawnictwa Difin ukazała się książka dr Patrycji Stawiarskiej pt. "Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata". Autorka przedstawia w sposób wielowymiarowy. Odnosi go jednocześnie do zagadnień stresu zawodowego i radzenia sobie z nim, jak i do zasobów indywidualnych i środowiskowych, stanowiących istotny czynnik, który chroni jednostkę przed jego psychospołecznymi i zdrowotnymi skutkami. W sposób refleksyjny przedstawia ona wypalenie zawodowe w różnych obszarach życia społecznego i zawodowego, patologie w środowisku pracy, możliwości radzenia sobie z nimi i przeciwdziałania im. Istotne miejsce zajmuje praktyczny aspekt przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w kontekście proponowanej pomocy terapeutycznej, jak i opracowania programów prewencyjnych w tym obszarze.

Więcej informacji: na stronie Wydawcy.

Informacje również w dziale Nauka > Książki pracowników.

Fotoreportaż: "Debata Pięciu Szkół"

28.04.2016, 20:57

19 kwietnia 2016 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii zainaugurowano cykl "Spotkania z Psychoterapią". W ramach "Debaty Pięciu Szkół" udział wzięli wybitni przedstawiciele polskiej psychoterapii.

"Debata Pięciu Szkół"
(19.04.2016)


Gorąco zapraszamy do działu: Instytut > Fotoreportaże.

Oferta pracy

28.04.2016, 20:37

Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny "Pałac Kamieniec" sp. z o.o., ul. Polna 2 (okolice Tarnowskich Gór, Gliwic, Bytomia) poszukuje PSYCHOLOGA do realizacji programu redukcji masy ciała finansowanego przez IZZ. Program obejmuje 6 spotkań z 8 grupami. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/233 78 77. E-mail: sekretariat@olr-kamieniec.pl

Wydarzenie BK: Zarządzanie obowiązkami w czasie

27.04.2016, 17:08

Biuro Karier UŚ zaprasza 5 maja 2016 r. w godz. 10:00 - 15:00 na szkolenie w ramach programu Capgemini Challenge - "Zarządzanie obowiązkami w czasie". Miejscem szkolenia będzie Rektorat, Studencka Strefa Aktywności, s. 133 (Katowice, Bankowa 12). Szkolenie skierowane jest do studentów i absolwentów (do roku po ukończeniu studiów) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zapisy ruszają już 28 kwietnia 2016 r. w Biurze Karier UŚ pod numerem 32 359 19 82 lub 32 359 20 32. Liczba miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń! Dla wszystkich uczestników przewidziany jest upominek oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Komunikat Działu Informatycznej Obsługi Toku Studiów

27.04.2016, 13:10

W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniach 29.04 - 04.05 prac modernizacyjnych w obrębie centralnej infrastruktury sieciowej i serwerowej uczelni, mogą występować przerwy w dostępie do sieci komputerowej i usług wspieranych przez Dział Informatycznej Obsługi Toku Studiów m.in.: USOS, USOSweb, UL, Ankieter, APD, OSA, USOSapps, DIOTSapps, Centralny Punkt Uwierzytelniania.

4 maja dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

27.04.2016, 10:20

W związku ze zbliżającym się Świętem Pracy dnia 1 maja oraz Świętem Narodowym Trzeciego Maja na wniosek Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego, w celu ułatwienia bezpiecznego powrotu na uczelnię po świątecznej przerwie, prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek ustalił 4 maja 2016 r. (środa) dniem rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych.

Drugie Spotkanie z Psychoterapią

21.04.2016, 22:57

Koło Naukowe Psychologii Humanistycznej oraz Koło Naukowe Psychoterapii i Treningu Psychologicznego serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w Drugim Spotkaniu z Psychoterapią, poświęconemu terapii uzależnień. Odbędzie się ono 26.04.2016 od godziny 13:00-15:00 w sali 203. Punktem wyjścia dla prowadzonych dyskusji będzie film "Pod Mocnym Aniołem" (reż. W. Smarzowski, 2014). Zaproszenie do udziału w Spotkaniu przyjęli cenieni i doświadczeni psychoterapeuci, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, tj.
1) Bożena Maciek-Haściło (podejście psychodynamiczne, Laboratorium Psychoedukacji),
2) Elżbieta Brodowska (Intensywna Krótkoterminowa Terapia Psychodynamiczna,Centrum Psychoterapii i Rozwoju RELACJA),
3) Damian Zdrada (podejście integrujące, Dyrektor Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, obowiązuje rejestracja uczestników, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie: http://centrumrelacja.pl/?page_id=484.

Więcej informacji na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1028740907216756/permalink/1034744843283029/.

Pracownicy Instytutu Psychologii UŚ z wizytami na zagranicznych Uczelniach w ramach programu Erasmus+

21.04.2016, 13:03

Mgr Magdalena Hyla i mgr Lidia Baran odwiedziły Ghent University (Belgia, 01.03-04.03), gdzie w Department of Experimental Clinical and Health Psychology, Learning and Implicit Processes Lab, w zespole badawczym prof. Dermota Barnes-Holmesa miały okazję poszerzenia teoretycznej i praktycznej wiedzy związanej z wykorzystaniem Teorii Ram Relacyjnych i metody IRAP w badaniach psychologicznego funkcjonowania człowieka.

Mgr Maria Chełkowska i mgr Maria Flakus na zaproszenie Universidade da Madeira (Portugalia, 7.03-11.03) przeprowadziły warsztaty dla studentów educational psychology: Critical thinking: How can we develop our understanding of scientific research? oraz trzy wykłady: Methodological consciousness - na temat świadomości metodologicznej, jej struktury i znaczenia dla psychologa naukowca i psychologa praktyka, Thoughts and feelings on research methods & statistics courses - na temat postaw wobec badań naukowych szczególnie wśród studentów psychologii, Psychologist’s (scientist’s) mind - na temat badań wiążących świadomość metodologiczną ze zmiennymi poznawczymi oraz postawami wobec badań naukowych.

Dr Agnieszka Skorupa i mgr Michał Brol przebywali z wizytą w Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED, Madryt, 11.04-14.04), gdzie spotkali się z profesorem Juan Antonio Moriano León z Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones. Mieli możliwość m.in. zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania Uczelni kształcącej na odległość, odwiedzili uniwersytecką telewizję oraz radio. Oprócz spotkania z częścią kadry i studentów, dr Skorupa wygłosiła wykład "Psychological indicators of human adaptation to work in extreme conditions - on the example of Polish Polar Station”, a mgr Brol przedstawił temat "The idea of using movies in didactic of psychology".

XIV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL EKSPRESJI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ

21.04.2016, 12:58

25-27 kwietnia 2016r. trwać będzie XIV edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej. W tym roku w polu zainteresowania znajdują się zjawiska wsparcia rozwoju, usprawniania i terapii przez sztukę. Serdecznie zapraszamy do udziału! Więcej informacji oraz program: http://wpips.us.edu.pl/strona.php?s=aktualnosci/festiwal_ekspresji.

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

21.04.2016, 12:55

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, iż dokonano wyboru przedstawicieli do Kolegium Elektorów:
- w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (doktorów i magistrów) - mgr Zofia Malec, dr Małgorzata Mnich, dr Krystyna Moczia, mgr Maria Flakus, dr Ewa Wojtyna, dr Monika Noszczyk-Bernasiewicz, mgr Mateusz Paliga, dr Wioletta Rodek, dr Łukasz Jach, dr Katarzyna Kowalczewska-Grabowska, dr Agnieszka Majewska-Kafarowska, dr Anna Watoła;
- w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi - mgr Urszula Kucharczyk, mgr Agnieszka Pogoda- Ślęzak;
- w grupie studentów i doktorantów - Aleksander Meryk, Jan Chrostowski, Natalia Grabolus, Magdalena Marekwia, Marta Wyszyńska, Mateusz Warmuz, Paulina Ceglarz, Klaudia Reszpądek, Agata Grzeszczyk, Anna Pilch, Aleksandra Ryncarz, mgr Magdalena Hyla.
Posiedzenie Inauguracyjne Kolegium Elektorów do wyboru dziekana WPiPs odbędzie się dnia 26 kwietnia 2016 roku, o godz.10.00 w sali Rady Wydziału.

Drugie urodziny Centrum Zimbardo w Nikiszowcu

21.04.2016, 11:14

W najbliższą niedzielę 24 kwietnia Centrum Zimbardo w Nikiszowcu będzie obchodziło swoje drugie urodziny. Z tej okazji gospodarze planują szereg atrakcji, w tym koncerty, pokazy, gry i zabawy. W trakcie wydarzenia odbędzie się też sprzedaż rękodzieła, dochód zostanie przeznaczony na działalność Centrum. Więcej informacji: http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/katowice/a/w-niedziele-2-urodziny-centrum-zimbardo-w-nikiszowcu,9890832/. W bieżącej działalności Centrum uczestniczą wolontariusze - studenci psychologii.

Warsztaty makijażowe firmy Sephora

21.04.2016, 11:07

Jeżeli chcesz nauczyć się wykonywać profesjonalny makijaż biznesowy, to warsztaty prowadzone przez specjalistów z firmy Sephora, które odbędą się 27 kwietnia 2016 r., są właśnie dla Ciebie! Zapisy prowadzi Biuro Karier - więcej informacji: http://bk.us.edu.pl/wydarzenie-bk-warsztaty-makijazowe-firmy-sephora. Liczba miejsc jest ograniczona.

Możliwość studiowania bezpłatnie na innych polskich uczelniach w ramach programu MOST - oferta dla studentów i doktorantów

21.04.2016, 11:06

Program Mobilności Studentów i Doktorantów "MOST" (www.most.amu.edu.pl), koordynowany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, działając od 15 lat, umożliwił wyjazd na inną uczelnię krajową już ponad 10 tysiącom osób. Oferta Programu sukcesywnie zwiększa się – obecnie obejmuje już 29 polskich uczelni, a studenci każdego stopnia studiów mogą wybierać spośród kilku tysięcy kierunków i specjalności. Szczegóły dotyczące funkcjonowania Programu są dostępne zarówno na stronie internetowej Programu, jak i profilu MOST na portalu społecznościowym Facebook. Obecnie – od 15 kwietnia do 15 maja – trwa rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017 oraz na cały rok akademicki 2016/2017. Rejestracja do Programu jest bardzo prosta i odbywa się elektronicznie (do załatwienia bez wychodzenia z domu). Więcej informacji w specjalnym dziale strony Uniwersytetu Śląskiego: http://kandydat.us.edu.pl/node/2281.

Informacja Dziekanatu dla studentów niestacjonarnych (wieczorowych)

20.04.2016, 12:20

Uprzejmie informujemy, iż w piątek 29 kwietnia br. Dziekanat będzie urzędował w godzinach od 11.00-14.00, a w poniedziałek 2 maja br. będzie nieczynny.

PRZEDŁUŻAMY REKRUTACJĘ NA WYJAZDY ERASMUS+

19.04.2016, 20:51

Zapraszamy do udziału w rekrutacji do programu ERASMUS PLUS na studia i praktyki w roku akademickim 2016/2017! Wyjedź na studia i praktykę w ramach Programu Erasmus! Łącznie możesz spędzić nawet 2 lata studiów za granicą. Sprawdź, jak to zrobić w naszym specjalnym informatorze dla studentów psychologii - do ściągnięcia poniżej. Funkcję koordynatora programu Erasmus+ w Instytucie Psychologii pełni mgr Maria Chełkowska, e-mail: maria.chelkowska@us.edu.pl Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Psychologii, pok. 320 do 27 kwietnia do godz. 13.00. Rozmowa kwalifikacyjna: 28 kwietnia (czwartek), pok. 336, od godz. 12.00. Więcej informacji i lista Uczelni Partnerskich w specjalnym dziale strony Student > Erasmus + > Rekrutacja na studia w roku akademickim 2016/2017.

Zaproszenie dla wszystkich studentów dziennych i wieczorowych

18.04.2016, 18:58

Szanowni Studenci Psychologii,

Zapraszam starostów oraz wszystkich zainteresowanych studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na coroczne spotkanie poświęcone dydaktyce oraz bieżącym sprawom związanym ze studiami. Spotkanie odbędzie się 21 kwietnia o godzinie 15.15 w sali 203.

dr hab. Elżbieta Turska,
Przewodnicząca Kierunkowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia

Warsztaty z zakresu prawa pracy

18.04.2016, 18:58

Chcesz podjąć pracę, a nie wiesz jakie przysługują Ci prawa i obowiązki? Biuro Karier UŚ zaprasza 26 kwietnia 2016 r. w godz. 10.00-14.00 na szkolenie "Moje prawa i obowiązki jako kandydata o pracę w świetle przepisów prawa pracy". Szkolenie poprowadzi specjalista z firmy NGA HR. Zapisy ruszają już 19 kwietnia 2016 r. i odbywają się drogą telefoniczną pod numerem 32 359 19 82. Szkolenie odbędzie się w sali 133 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego, w Studenckiej Strefie Aktywności (Katowice, ul. Bankowa 12).

GODZINY DZIEKAŃSKIE

13.04.2016, 8:50

W dniu 15 kwietnia 2016 r. (piątek) od godz. 8.00 do 16.00 Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii ogłasza godziny dziekańskie dla wszystkich studentów Wydziału.

"Moje Bezpieczne(?) Dziecko" - konferencja z udziałem m.in. Rzecznika Praw Dziecka

11.04.2016, 10:32

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach i Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach zapraszają przedstawicieli: instytucji państwowych; władz samorządowych, wydziałów edukacji, OPS-u, OIK-u; terenowych Delegatur Śląskiego Kuratorium Oświaty; organizacji pozarządowych; szkolnictwa wyższego; opieki zdrowotnej, nauczycieli i pedagogów na Wojewódzką konferencję inaugurującą kampanię społeczną "Moje Bezpieczne(?) Dziecko" dotyczącą problematyki najpoważniejszych zagrożeń dla dzieci ze strony osób dorosłych. Termin: 20 kwietnia 2016 od 10:00 do 14:00. Miejsce: Rotunda Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, ul. Lompy 19. Więcej informacji i zapisy: http://www.metis.pl/content/view/2453/1/.

ZAPISY NA ŚCIEŻKI SPECJALIZACYJNE OD 25 KWIETNIA. INFORMACJA DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH.

07.04.2016, 18:13

Informujemy, iż od tego roku akademickiego zapisy na przedmioty wybierane (fakultety, ścieżki specjalizacyjne oraz seminaria magisterskie) odbywać się będą przez system USOS. W pierwszej kolejności przeprowadzone będą zapisy na ścieżki specjalizacyjne. W związku z tym prosimy studentów II roku studiów stacjonarnych o zapoznanie się z instrukcją dotyczącą rejestracji dwuetapowej na moduły dostępną na stronie: https://usosweb.us.edu.pl/userfiles/file/USOSweb_rejestracja_dwuetapowa.pdf. Pierwszy etap rejestracji na ścieżki specjalizacyjne odbędzie się w terminie: 25 kwietnia – 4 maja br.

Erasmus: Rekrutacja na studia w roku akademickim 2016/2017

06.04.2016, 17:14

Zapraszamy studentów do udziału w rekrutacji do programu ERASMUS PLUS na studia i praktyki w roku akademickim 2016/2017. Więcej informacji w dziale Student > Erasmus + > Rekrutacja na studia w roku akademickim 2016/2017.

PRZYPOMNIENIE: Studia... i co dalej?

06.04.2016, 15:34

Jak już informowaliśmy, Biuro Karier UŚ wraz z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości przez cały KWIECIEŃ będzie prowadziło projekt Studia... i co dalej?, dedykowany szczególnie studentom ostatnich lat studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich. Więcej informacji: http://bk.us.edu.pl/studia-i-co-dalej.

Uwaga I rok studiów dziennych psychologii - informacja w sprawie organizacji przedmiotu Laboratorium Umiejętności Społecznych

05.04.2016, 20:54

Szanowni Państwo - Studenci I roku Psychologii,

Informujemy, że zajęcia przedmiotu Laboratorium Umiejętności Społecznych (LUS) II tury rozpoczną się począwszy od 11 kwietnia. Prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanym planem zajęć.

Zespół pracowników Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej

Szkolenie BK: "Animacja czasu wolnego"

05.04.2016, 20:53

Lubisz zapewniać rozrywkę innym? Chcesz wiedzieć jak robią to specjaliści? Firma Animator, współpracująca z największymi touroperatorami w Polsce i za granicą, zaprasza do udziału w warsztatach „Animacja czasu wolnego”. Szkolenie odbędzie się 13 kwietnia 2016 r. w godz. 10.00 – 13.00 w sali 133 w rektoracie (Studencka Strefa Aktywności) przy ul. Bankowej 12 w Katowicach. Warsztaty to także przykładowe gry zespołowe i ćwiczenia ruchowe (głównie taniec) w odniesieniu do dzieci, młodzieży, a także dorosłych i starszych. Zapisy na szkolenie ruszają 6 kwietnia br. pod numerem telefonu 32 359 19 82.

Debata Pięciu Szkół

04.04.2016, 17:06

Koło Naukowe Psychologii Humanistycznej oraz Koło Naukowe Psychoterapii i Treningu Psychologicznego serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w Debacie Pięciu Szkół, która odbędzie się 19.04.2016 roku, od 12:00-15:00, w auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ (ul. Grażyńskiego 53, Katowice).

Zaproszenie do udziału w Debacie przyjęli założyciele i przedstawiciele największych ośrodków psychoterapeutycznych w Polsce, tj. Zofia Milska-Wrzosińska i Sylwester Bielas (Laboratorium Psychoedukacji), prof. Bogdan de Barbaro (SNP PTP), dr Agnieszka Popiel i dr Ewa Pragłowska (PTTPB), Renata Procak (Instytut Terapii Gestalt) oraz Krzysztof Klajs (Polskiego Instytut Ericksonowskiego).

Uwaga! Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, obowiązuje rejestracja uczestników.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: https://www.facebook.com/events/1717991591749493/.

Szkolenie BK: Motywacja błyskawiczna

04.04.2016, 17:05

Biuro Karier UŚ zaprasza do udziału w szkoleniu "Motywacja błyskawiczna - wywieranie wpływu na ludzi", które odbędzie się 11 kwietnia 2016 r. w godz. 10.00-15.00 w sali 133 w rektoracie UŚ (w Studenckiej Strefie Aktywności), przy ul. Bankowej 12. Więcej informacji: http://bk.us.edu.pl/szkolenie-bk-motywacja-blyskawiczna.

''Poniedziałki z Psychologią Społeczna. (Nie)rozwiązane tajemnice"

02.04.2016, 20:57

Koło Naukowe Psychologii Społecznej "Influence" we współpracy z Katedrą Psychologii Społecznej i Środowiskowej serdecznie zaprasza na cykl spotkań mających na celu popularyzacje wiedzy z zakresu psychologii społecznej. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w wydarzeniu, natomiast amatorów psychologii społecznej zapraszamy do wzięcia udziału w szpiegowskiej grze "Enigma". Więcej informacji na stronie wydarzenia https://www.facebook.com/events/504124826441606/?active_tab=highlights.

Koło Naukowe Psychologii Psychodynamicznej: spotkanie organizacyjne już we wtorek 5 kwietnia

01.04.2016, 19:39

Szanowni Państwo, Koledzy i Koleżanki,

Pragniemy z radością poinformować, że właśnie rozpoczęło działalność Koło Naukowe Psychologii Psychodynamicznej, mające swoją siedzibę na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Celem działalności koła jest popularyzacja myśli psychoanalitycznej i neopsychoanalitycznej, a także współcześnie rozwijanych nurtów psychoterapii psychodynamicznej. Opiekunem koła jest mgr Maria Flakus (Zakład Psychologii Ogólnej).

W imieniu wszystkich członków pragniemy gorąco zaprosić na pierwsze spotkanie Koła, które odbędzie się 05.04.2016 r. (wtorek) o godzinie 15:15 (zbiórka pod zegarem). Omówione zostaną planowane kierunki działalności Koła w bieżącym semestrze, wraz z planowanymi przedsięwzięciami długoterminowymi. Gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Załączamy zaproszenie.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,
Katarzyna Bereżnicka
Przewodnicząca Koła

II Ogólnopolskie Spotkanie Projektu Bohaterskiej Wyobraźni (HIP) z udziałem pracowników Instytutu Psychologii

01.04.2016, 19:38

W Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego odbyło się II Ogólnopolskie Spotkanie Projektu Bohaterskiej Wyobraźni (Heroic Imagination Project) z udziałem profesora Philipa Zimbardo. Głównym celem projektu edukacyjnego HIP, obejmującego kilka modułów, jest szerzenie idei bohaterskiej wyobraźni a zatem wyobraźni, która pozwala człowiekowi podejmować nieprzeciętne działania chroniące dobro, zdrowie i bezpieczeństwo innych ludzi oraz swoje własne. W spotkaniu wzięli udział pracownicy Instytutu Psychologii: Michał Brol, dr Agnieszka Skorupa, która omówiła wdrażanie modułu Growth Mindset oraz dr Mariola Paruzel-Czachura z wystąpieniem na temat modułu Bystander Effect. Zdjęcia z wydarzenia dostępne są na oficjalnym profilu w portalu facebook.

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Psychologia i medycyna w zawodach trudnych i niebezpiecznych

30.03.2016, 20:22

2-3 czerwca 2016 roku odbędzie się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Psychologia i medycyna w zawodach trudnych i niebezpiecznych. W wydarzeniu wezmą udział dr hab. Małgorzata Dobrowolska oraz dr Marta Stasiła-Sieradzka z Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji UŚ. Organizatorami konferencji są: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Śląski Uniwersytet Medyczny, GPE Psychotronics Ÿoraz Komisja Nauk Psychologicznych PAN o/Katowice. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 1 maja 2016 r. Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę: http://www.swps.pl/katowice/katowice-sekcja-nauka-i-rozwoj/katowice-nauka-i-rozwoj-konferencje-sympozja-seminaria/13034-konferencja-pt-psychologia-i-medycyna-w-zawodach-trudnych-i-niebezpiecznych.

Studia... i co dalej?

30.03.2016, 15:50

Kończysz w tym roku studia i pomału oswajasz się z myślą: "będę absolwentem”? Masz jakiś pomysł na siebie, ale nie do końca wiesz, jak go zrealizować? A może nie masz pojęcia, co zrobić z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra? Jeśli na któreś z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco, wydarzenie Studia... i co dalej? jest właśnie dla Ciebie! Biuro Karier UŚ wraz z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości przez cały KWIECIEŃ będzie prowadziło projekt Studia... i co dalej?, dedykowany szczególnie studentom ostatnich lat studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich. Więcej informacji: http://bk.us.edu.pl/studia-i-co-dalej.

Fotoreportaż: III Spotkanie z nauką i życiem studenckim

25.03.2016, 22:16

III Spotkanie z nauką i życiem studenckim
(21.03.2016)

II i III Ogólnopolska Konferencja "Nauki społeczne i humanistyczne - zakres współpracy" - dostępne są programy

25.03.2016, 22:16

Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do udziału w kolejnych dwóch edycjach konferencji naukowych z cyklu "Nauki społeczne i humanistyczne - zakres współpracy": II Ogólnopolska Konferencja "Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa" odbędzie się 7.04.2016, natomiast III Ogólnopolska Konferencja "Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz poprawy monitorowania potrzeb i zjawisk na rynku pracy" odbędzie się 8.04.2016. Konferencje zorganizowane zostaną w Katowicach w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINIBA). Programy konferencji są już dostępne: PROGRAM KONFERENCJI II 7 KWIETNIA 2016 CINIBA KATOWICE .pdf, PROGRAM KONFERENCJI III 8 KWIETNIA 2016 CINIBA KATOWICE .pdf.

Życzenia świąteczne

25.03.2016, 10:04

Wesołych Świąt

Zarządzanie Projektami z PMI

25.03.2016, 10:02

Interesujesz się tematyką zarządzania projektami? Chcesz otworzyć sobie ścieżkę do zdobycia praktycznego doświadczenia w realizacji projektów? Śląski Oddział Project Management Institute (PMI) serdecznie zaprasza studentów Uniwersytetu Śląskiego na pierwsze z cyklu spotkań z Zarządzania Projektami. Tematem spotkania będzie wdrożenie rozwiązań zarządzania projektowego w organizacji. Spotkanie odbędzie się 4 kwietnia 2016 r. w godzinach 13.30 -15.00 w auli nr 7 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b). Biuro Karier UŚ zaprasza do udziału! Zapisy odbywają się drogą telefoniczną pod numerem 32 359 19 82.

Chcesz zostać Bondem? Spotkanie rekrutacyjne do Agencji Wywiadu

25.03.2016, 9:48

Chciałbyś być jak James Bond? Od zawsze pasjonowały Cię przygody porucznika Borewicza? Już 7 kwietnia br. będziesz miał możliwość przekonać się jak pracuje się w Agencji Wywiadu! Wraz z Agencją Wywiadu Biuro Karier UŚ zaprasza na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne. Kiedy? 7 kwietnia 2016 r. w godz. 13:30 - 15:00. Miejscem spotkania będzie Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11b), aula nr 4. Zapisy na spotkanie przeprowadza Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego pod numerami: 32 359 19 82 lub 32 359 20 32. Serdecznie zapraszamy.

Informacja Dziekanatu dla studentów psychologii

24.03.2016, 9:22

Informujemy o następujących zmianach w pracy Dziekanatu w okresie "wakacji wiosennych":
1. dziekanat studiów niestacjonarnych w piątek 25 marca będzie czynny w godz. 10.00 - 13.00.
2. dziekanat studiów stacjonarnych we wtorek 29 marca będzie nieczynny.

Uwaga studenci wszystkich lat studiów

14.03.2016, 20:31

Poszukiwani są Przewodnicy - osoby, których zadaniem będzie oprowadzanie grup uczniów po Wydziale podczas trzeciego "Spotkania z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych", Dnia Otwartego WPiPs UŚ (w poniedziałek 21 marca w godz. od ok. 11.00 do 11.30 oraz ewentualnie po 12.30). Zgłoszenia przyjmuje agnieszka.skorupa@us.edu.pl W tytule wiadomości e-mail należy wpisać "PRZEWODNICY".

Współpraca ze studentami medycyny - dr Agnieszka Pasztak-Opiłka poprowadziła warsztaty "Po prostu rozmowa"

14.03.2016, 13:25

W sobotę 12.03.2016 dr Agnieszka Pasztak-Opiłka z Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia, na zaproszenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA- Poland oraz SCOME Medical Education poprowadziła w Zabrzu warsztaty psychologiczne "Po prostu rozmowa", w ramach których wygłosiła wykład "Komunikacja z pacjentem. Co nam pomaga, a co przeszkadza". Poruszono m. in. tematykę komunikacji werbalnej i niewerbalnej, czynników kształtujących relację lekarza z pacjentem w warunkach polskiej służby zdrowia oraz stosowania się do zaleceń medycznych. Warsztaty spotkały się z żywym zainteresowaniem środowiska studenckiego oraz zaowocowały zaproszeniem do dalszej współpracy.

Światowy Tydzień Mózgu 2016

08.03.2016, 23:09

Od 14 do 18 marca 2016 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej będą odbywać się wykłady organizowane w ramach Światowego Tygodnia Mózgu 2016. Wydarzenie ma na celu promowanie wiedzy z zakresu neurobiologii, kognitywistyki i psychologii. Jest adresowane do studentów, uczniów oraz osób, które interesują się możliwościami i ograniczeniami naszego mózgu. Udział w wykładach i warsztatach jest bezpłatny. Podczas wydarzenia wykład pt. "O łupaniu i gładzeniu kamieni nauki oraz laboratoriach pełnych jaskiniowców w fartuchach" wygłosi dr Łukasz Jach (Zakład Psychologii Zdrowia i Jakości Życia, Instytut Psychologii UŚ), autor wydanej niedawno książki "Nauka jako obiekt kultu. Wprowadzenie do koncepcji scjentoteizmu". Więcej informacji, program i informacje o zapisach na warsztaty: http://www.ciniba.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1409%3Awiatowy-tydzie-mozgu-2016&catid=69%3Awiadomoci&Itemid=14&lang=pl.

Informacja dla studentów III i IV roku

08.03.2016, 11:47

Informujemy, że w zakładce: praktyki umieszczono harmonogram obowiązkowych spotkań studentów III i IV roku z opiekunami praktyk, jak również listy studentów III roku zobowiązanych do realizacji praktyk w tym oraz kolejnym roku akademickim. Wszelkie nieścisłości na listach prosimy zgłaszać drogą elektroniczną koordynatorowi praktyk (joanna.mateusiak@us.edu.pl) w nieprzekraczalnym terminie do 11 marca br.

Szkolenia BK: How to prepare for a job interview?

24.02.2016, 11:17

Biuro Karier (BK) zaprasza do udziału w szkoleniu "How to prepare for a job interview?" prowadzonym przez firmę NGA HR. Szkolenie odbędzie się 3 marca 2016 r. w godz. 10.00 – 14.00 w sali 133 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Studencka Strefa Aktywności) przy ul. Bankowej 12 w Katowicach. Więcej informacji i zapisy: http://bk.us.edu.pl/szkolenia-bk-how-prepare-job-interview.

Informacja dla studentów studiów niestacjonarnych (wieczorowych)

23.02.2016, 7:31

W dniach 22 - 26 lutego br. Dziekanat psychologii niestacjonarnej będzie nieczynny.
Wszelkie pilne sprawy proszę kierować do pokoju 12 w godzinach urzędowania.

Zaproszenie do współpracy naukowej dla studentów

22.02.2016, 19:06

Poszukujemy studenta/ki IV roku psychologii chętnego/ej do uczestnictwa w pracach zespołu zajmującego się zagadnieniami wpływu społecznego w organizacji, który działa w Zakładzie Psychologii Pracy i Organizacji pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Barbary Kożusznik. Przewidywany czas trwania współpracy: do końca semestru letniego w bieżącym roku akademickim. Wybrana osoba na zakończenie otrzyma zaświadczenie o udziale w pracach zespołu naukowo-badawczego. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie maila na adres: mateusz.paliga@us.edu.pl do 26 lutego (piątek). W temacie prosimy wpisać: wpływ społeczny w organizacji. Osoby zainteresowane uczestnictwem zostaną zaproszone na rozmowę z zespołem o warunkach współpracy.

Obowiązkowe zajęcia organizacyjne z Zastosowania Psychoterapii w Praktyce

22.02.2016, 10:14

Zajęcia organizacyjne z Zastosowania Psychoterapii w Praktyce (z dr Renatą Kleszcz-Szczyrbą) odbędą się dla wszystkich grup laboratoryjnych w poniedziałek 22 lutego o godz. 15:15 w Sali 203. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

Uwaga I rok studiów dziennych psychologii - informacja w sprawie organizacji przedmiotu Laboratorium Umiejętności Społecznych

17.02.2016, 22:14

Szanowni Państwo - Studenci I roku Psychologii,

Informujemy, że zajęcia przedmiotu Laboratorium Umiejętności Społecznych (LUS) będą realizowane w formie zblokowanych jednostek zajęciowych (3 h) w dwóch turach. W pierwszej turze, rozpoczynającej się od 18 lutego, zajęcia będą odbywały się dla grup: L1 - L6 (7 tygodni). Zajęcia dla grup biorących udział w I turze, będą prowadzone zgodnie z poniższym planem:
grupa L1 - piątek, godz. 8.00-11.15
grupa L2 - czwartek, godz. 9.45-13.00
grupa L3 - piątek, godz. 8.00-11.15
grupa L4 - piątek godz. 11.30-15.00
grupa L5 - środa 15.15-18.30
grupa L6 - piątek 8.00-11.15

W drugiej turze, o terminie rozpoczęcia której zostaną Państwo poinformowani, odbędą się zajęcia dla grupy laboratoryjnych: L7 - L12 (7 tygodni). Zajęcia dla grup biorących udział w II turze, będą prowadzone zgodnie z poniższym planem:
grupa L7 - wtorek godz. 13.30-16.45
grupa L8 - czwartek godz. 8.00-11.15
grupa L9 - piątek godz. 8.00-11.15
grupa L10 - piątek godz. 11.30-15.00
grupa L11 - piątek 8.00-11.15
grupa L12 - piątek 8.00-11.15

Zespół pracowników Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej

Warsztaty BK: "Animator czasu wolnego"

11.02.2016, 10:45

Firma Animator, współpracująca z największymi touroperatorami w Polsce i za granicą, zaprasza do udziału w warsztatach „Animacja czasu wolnego”. Szkolenie odbędzie się 22 lutego 2016 r. w godz. 10.00 – 13.00 w sali 133 w rektoracie (Studencka Strefa Aktywności) przy ul. Bankowej 12 w Katowicach. Zapisy za szkolenie ruszają - 15 lutego br. pod numerem telefonu 32 359 19 82. Plan szkolenia: http://bk.us.edu.pl/warsztaty-bk-animator-czasu-wolnego-0.

III Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

10.02.2016, 18:10

21 marca 2016 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) odbędzie się trzecie "Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych" – Dzień Otwarty WPiPs UŚ. Pracownicy i studenci Wydziału przygotowali wykłady, zajęcia w laboratorium psychologicznym, grę terenową „Odnaleźć klucz do Komnaty Tajemnic”, zajęcia ruchowe, a także różnorodne warsztaty dla uczniów i nauczycieli z województwa śląskiego. Dla nauczycieli przygotowano trzy certyfikowane warsztaty: „Filmoteka niedorosłego człowieka – czyli jak efektywnie wykorzystywać film do pracy z młodzieżą”, „Nauczyciel z zapałkami, czyli jak »zapalić« swoich uczniów” oraz zajęcia dotyczące „Konstruktywnego feedbacku”. Uczniowie mogą wybrać spośród 19 warsztatów dotyczących między innymi rozwoju zawodowego, komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie z emocjami, zdrowia i uzależnień.

Tego dnia – w ramach wydarzenia towarzyszącego pt. „Freud by się uśmiał, czyli spacerem przez historię diagnozy psychologicznej” – jedna z sal na Wydziale Pedagogiki i Psychologii zamieni się w gabinet psychologiczny, w którym będzie można obejrzeć (a nawet przetestować) różnorodne urządzenia służące do diagnostyki psychologicznej, stosowane w XX wieku. Z kolei najnowsze metody diagnozy będzie można poznać we współczesnym laboratorium psychologicznym na Wydziale. Ze względu na duże zainteresowanie taką formą zajęć, ćwiczenia w nowoczesnym laboratorium psychologicznym zostaną powtórzone po zakończeniu wszystkich warsztatów.

Dodatkowo na Wydziale będą znajdować się stoiska informacyjne na temat kierunków i specjalności realizowanych na WPiPs, będzie również możliwość zwiedzania Wydziału wraz ze studentami.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia.

Szkoły oraz nauczyciele, którzy będą uczestniczyć w spotkaniu otrzymają certyfikaty. Udział jest bezpłatny, uczestników obowiązują zapisy, które potrwają do 15 marca 2016 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. Szczegółowe informacje dotyczące zapisów dostępne są w programie.

Program wydarzenia i informacja o zapisach:
http://www.us.edu.pl/sites/www.us.edu.pl/files/imce/wiadomosci/zalaczniki/program_-_iii_spotkanie_z_nauka_i_zyciem_studenckim.pdf

VIII edycja Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego - wnioski przyjmowane będą do 11 marca

10.02.2016, 13:09

Ruszyła VIII edycja konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Wyróżnienia przyznawane są studentom i doktorantom za osiągnięcia i realizację inicjatyw w następujących dziedzinach działalności: społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej oraz za wspieranie i inicjowanie życia studenckiego. Wyróżnienie, obejmujące działalność od rozpoczęcia studiów, można otrzymać jednorazowo. Terminy składania wniosków na wydziałach są ogłaszane przez dziekanów i udostępniane na stronie konkursu. Drogą elektroniczną, każda osoba lub instytucja może zaproponować kandydata, który zasługuje na udział w konkursie, lecz z różnych powodów nie zgłosił się do niego osobiście: http://student.us.edu.pl/propozycja-kandydata. Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii studenci mogą składać swoje wnioski do 11 marca. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.wyroznienia.us.edu.pl.

Ukazała się książka pt. "O prawdziwej pracy psychologa. Spotkania z praktykami".

05.02.2016, 11:22

Nakładem wydawnictwa Difin ukazała się książka pod redakcją naukową dr Agnieszki Pasztak-Opiłki pt: "O prawdziwej pracy psychologa. Spotkania z praktykami". Książka obejmuje wstęp oraz 7 rozdziałów, ujętych jako spotkania z psychologami, praktykującymi w różnych obszarach: w pracy z dzieckiem z objawami somatycznymi, w neuropsychologii, psychologii leczenia uzależnień, psychologii sportu, ale również z psychologami badającymi polarników na Spitsbergenie, górników na platformach wiertniczych na Bałtyku oraz praktykującymi poza granicami Polski. Wśród autorów są pracownicy Instytutu Psychologii: dr Agnieszka Pasztak-Opiłka, dr Agnieszka Skorupa oraz mgr Marcin Langer. Publikacja skierowana jest do studentów psychologii, zwłaszcza III roku, poznających specyfikę diagnozy psychologicznej, studentów innych kierunków społecznych i medycznych oraz do osób zainteresowanych praktycznymi aspektami pracy psychologa. Celem książki było skonfrontowanie wyidealizowanego wizerunku pracy psychologa, jaki niejednokrotnie towarzyszy przekazom akademickim z realnymi trudnościami oraz nieprzewidywalnymi zdarzeniami, jakie towarzyszą jego codziennej pracy. Podjęto również próbę konfrontacji z mocno zakorzenionymi w społeczeństwie stereotypami, dotyczącymi psychologów. Autorzy- psychologowie praktycy, a równocześnie wykładowcy akademiccy, bazując na swej wiedzy oraz bogatym doświadczeniu zawodowym starali się pokazać, iż rzeczywista praca psychologa odbiega od gotowych algorytmów postępowania, jakich często oczekują studenci. Recenzja została przygotowana przez dr hab. Tadeusza Ostrowskiego, Kierownika Zakładu Rozwoju i Zdrowia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Więcej informacji na stronie: http://www.ksiegarnia.difin.pl/psychologia-pedagogika/34/o-prawdziwej-pracy-psychologa-spotkania-z-praktykami/agnieszka-pasztak-opilka-redakcja-naukowa/2584. Informacje również w dziale Nauka > Książki pracowników.

Zaproszenie dla studentów do współtworzenia wydarzenia "III Spotkanie z nauką i życiem studenckim"

03.02.2016, 12:53

21 marca (poniedziałek) na naszym Wydziale planowane jest "III Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych" będące wspólną inicjatywą Instytutów i Katedr Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ. Serdecznie zapraszamy wszystkie koła naukowe oraz zainteresowanych studentów do włączenia się w jego organizację. W ramach wydarzenia studenci będą mogli poprowadzić własne warsztaty.

Propozycje warsztatów - tytuł, krótki opis i maksymalną liczbę uczestników prosimy przesyłać w formie uzupełnionego pliku na: brol.michal@gmail.com do 7 lutego 2016 (decyduje kolejność zgłoszeń oraz zaproponowana tematyka). Czas trwania jednego warsztatu to 60 minut (blok warsztatowy zaplanowany jest w godz. 11:30-12:30). Grupa docelowa warsztatów to młodzież szkół ponadgimnazjalnych.

Dodatkowo, Koła chętne do organizacji własnego stoiska proszone są o kontakt z brol.michal@gmail.com.

Uwaga! Poszukiwani są również Przewodnicy - osoby, których zadaniem będzie oprowadzanie grup uczniów po Wydziale - zgłoszenia przyjmuje agnieszka.skorupa@us.edu.pl W tytule wiadomości e-mail należy wpisać "PRZEWODNICY".

Szkolenie "Jak zbudować zespół marzeń?"

03.02.2016, 12:26

Zagłębiowski Inkubator Przedsiębiorczości 11 lutego, w godzinach 17:00 - 20:00 zaprasza do swojej siedziby na szkolenie "Jak zbudować zespół marzeń?". Szczegóły na stronie http://bk.us.edu.pl/szkolenie-jak-zbudowac-zespol-marzen.

Fotoreportaż: Seminarium naukowe pt. "Meandry edukacji medialnej w Polsce - wybrane perspektywy"

25.01.2016, 19:56

Seminarium naukowe pt. "Meandry edukacji medialnej w Polsce – wybrane perspektywy"
(15.01.2016)


Gorąco zapraszamy do działu: Instytut > Fotoreportaże.

Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Ochrony Korzystania i Zarządzania Wynikami Prac Intelektualnych na UŚ

25.01.2016, 19:56

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UŚ http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1472015 zobowiązuje się studentów do podpisania i złożenia: Oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Ochrony Korzystania i Zarządzania Wynikami Prac Intelektualnych na UŚ http://bip.us.edu.pl/regulamin/regulamin-prac-intel. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku do Zarządzenia http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1472015. Oświadczenie należy dostarczyć wraz z indeksem składanym do zaliczenia semestru zimowego.

Zaproszenie do publikowania w International Journal of Psychology & Behavior Analysis

25.01.2016, 19:22

International Journal of Psychology & Behavior Analysis, międzynarodowe czasopismo działające na zasadach open-access (teksty dostępne dla wszystkich czytelników w Internecie), umożliwia publikowane artykułów naukowych ze wszystkich obszarów psychologii. Dr Mariola Paruzel-Czachura jako członek zespołu redakcyjnego czasopisma zaprasza pracowników naukowych i studentów do publikowania artykułów naukowych i recenzji tekstów naukowych w języku angielskim. Termin nadsyłania tekstów mija 28 lutego 2016. Osoby zainteresowane są proszone o kontakt mailowy mariola.paruzel@us.edu.pl lub bezpośrednio z czasopismem editor.ijpba@graphyonline.com. Planowana data wydania tekstów to marzec 2016.

Ukazała się książka pt. "Etyka pracy. Przekonania wartościujące pracę a zaangażowanie pracowników"

21.01.2016, 14:26

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się monografia dr. Damiana Grabowskiego pt. "Etyka pracy. Przekonania wartościujące pracę a zaangażowanie pracowników". Książka zawiera przegląd koncepcji i badań etyki pracy czyli konstruktu, który po raz pierwszy zdefiniowany został przez niemieckiego socjologa Maxa Webera. W pracy omówiono ujęcie socjologiczne tego pojęcia, pokazując znaczenie takich pojęć jak etyka protestancka, duch kapitalizmu oraz wewnątrzświatowa asceza. Następnie przedstawiono wersje kulturowe etyki pracy, czyli japońską, konfucjańską oraz islamską. Głównym celem książki jest omówienie psychologicznego aspektu etyki pracy. Punkt wyjścia do zbudowania takiego ujęcia stanowił dla autora dokonany wcześniej przegląd definicji, przyjmowanych w badaniach psychologicznych, oraz składników terminu etyka pracy opisywanych w socjologii i psychologii. Ukazany został także autorski model syndromu postaw i przekonań, jakim jest etyka pracy. Zaletą książki jest przedstawienie metod do badania etyki pracy, omówienie ich przydatności w badaniach organizacji oraz analiza wyników badań własnych autora. Recenzja wydawnicza książki została przygotowana przez dr hab. Mariolę Łagunę, profesor nadzwyczajną w Instytucie Psychologii KUL. Więcej informacji w dziale Nauka > Książki pracowników.

Dr Ewa Wojtyna w projekcie IPN

21.01.2016, 14:26

14-15.01.2016 dr Ewa Wojtyna z Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia uczestniczyła jak co roku w kolejnej, szóstej edycji programu "O tym nie można zapomnieć – spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów", organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej. Ideą tego programu jest zgromadzenie materiału notacyjnego, stanowiącego punkt wyjścia do refleksji na temat konsekwencji społecznych i psychologicznych ustroju totalitarnego i doświadczenia uwięzienia w obozach koncentracyjnych i łagrach. Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w trakcie pracy nad filmem dokumentalnym o byłych więźniarkach ma okazję zapoznać się nie tylko z historycznym tłem wydarzeń i konsekwencjami władzy totalitarnej, ale także może rozwinąć empatię i zrozumienie dla osób starszych i osób o różnych poglądach. Jest to także okazja do przyjrzenia się niejednoznacznym sytuacjom i funkcjonowaniu człowieka w warunkach ekstremalnych. Dr Ewa Wojtyna zajmuje się w programie psychologicznymi aspektami pobytu w obozach koncentracyjnych oraz radzenia sobie z traumą - w tym z zespołem stresu pourazowego - już po uwolnieniu. Kolejne spotkanie w ramach programu odbędzie się 12.02.2016 w katowickim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej.

Szkolenie BK: "Elementy survivalu korporacyjnego"

21.01.2016, 14:17

Biuro Karier UŚ zaprasza do udziału w szkoleniu „Elementy survivalu korporacyjnego” organizowanym przez firmę Capgemini. Szkolenie odbędzie się 27 stycznia 2016 r. w godz. 10.00 – 15.00 w sali 133 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Studencka Strefa Aktywności) przy ul. Bankowej 12 w Katowicach. Właśnie ruszyły zapisy: http://bk.us.edu.pl/szkolenie-bk-elementy-survivalu-korporacyjnego.

Zebranie Wyborcze

21.01.2016, 14:05

Zapraszamy na Zebranie Wyborcze dla grupy doktorów i magistrów, które odbędzie się w dniu 26. 01.2016 r, w Auli o godz.10.00. Celem zebrania jest wybór elektorów (pięć mandatów) do Kolegium Elektorów UŚ.

Zaproszenie do lektury czasopisma naukowego "Psychologia Ekonomiczna" - numer pod redakcją dr hab. Małgorzaty Górnik-Durose

19.01.2016, 8:53

Ostatni numer "Psychologii Ekonomicznej" został zredagowany przez dr hab. Małgorzatę Górnik-Durose z Zakładu Psychologii i Jakości Życia. Jest on poświęcony zagadnieniu wkraczania reguł wymiany rynkowej do różnych sfer życia, które albo z założenia, albo z racji "tradycji" takim regulacjom raczej nie podlegały. Składające się na ten numer artykuły zawierają analizy pewnych zjawisk, oparte na przeglądzie badań i refleksji teoretycznej z wielu różnych dziedzin – psychologii, socjologii, filozofii i ekonomii. Ich autorzy, wychodząc z różnych tradycji myślenia w naukach społecznych, pokazują procesy, poprzez które następuje "wycena idei" – na rynku sztuki, w odniesieniu do doświadczania przyjemności, zawłaszczania przez mechanizmy rynkowe dóbr wspólnych czy urynkawiania nauki. Numer zawiera artykuł dr Teresy Sikory z Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia pt. "Psycho-kulturowy mechanizm wyceny przyjemności". Zapewne psychologów szczególnie zainteresuje również artykuł dr. Tomasza Witkowskiego pt. "Psychologia, jeszcze nauka czy już tylko agresywny marketing?" Dostęp do numeru: http://psychologia-ekonomiczna.com.pl/issue/view/34.

SPOTKANIE W SPRAWIE PRAKTYK WAKACYJNYCH - III ROK PSYCHOLOGII

15.01.2016, 7:05

Spotkania informacyjne w sprawie praktyk wakacyjnych dla studentów III roku PSYCHOLOGII odbędą się 21 stycznia 2016 r. w sali nr 209, o godz. 13.00 dla studentów studiów stacjonarnych i o godz. 15.30 dla studentów studiów niestacjonarnych.
Wstępne listy uwzględniające podział na grupy zostały zamieszczone w Dziale Kształcenie, zakładka PRAKTYKI.

Seminarium naukowe pt. "Meandry edukacji medialnej w Polsce - wybrane perspektywy" z udziałem pracowników Instytutu Psychologii UŚ

13.01.2016, 11:37

15 stycznia 2016 roku o godz. 10.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11A, sala seminaryjna, poziom II) rozpocznie się seminarium naukowe pt. "Meandry edukacji medialnej w Polsce - wybrane perspektywy". W wydarzeniu weźmie udział prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek.

Seminarium będzie okazją między innymi do dyskusji na tematy dotyczące kształtowania kompetencji medialnych wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i starszych, obecności edukacji medialnej w szkolnictwie i formach aktywności pozaszkolnej (NGO), roli mediów we współczesnym świecie, różnic i podobieństw między edukacją medialną, filmową a cyfrową oraz perspektyw zmian i meandrów historycznych w tym zakresie.

Wydarzenie organizowane jest przez międzywydziałowy zespół badaczy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w ramach partnerstwa w międzynarodowym projekcie badawczym IVF „Developing Media Literacy in Public Education: A Regional Priority in a Mediatized Age”. W seminarium zaplanowano wystąpienia dr Agnieszki Skorupy z Zakładu Psychologii Ogólnej oraz mgr Michała Brola z Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu (zawierające imię, nazwisko wraz z tytułem/stopniem, reprezentowaną instytucję oraz/lub stanowisko/status w instytucji) należy przesłać do 14 stycznia 2016 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: seminarium.meandry@gmail.com

Seminarium zostało objęte honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ prof. zw. dr. hab. Stanisława Juszczyka oraz patronatem Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej (PTEM) i Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły (KISS).

Organizatorami wydarzenia są: Wydział Pedagogiki i Psychologii UŚ oraz Wydział Filologiczny UŚ. Współorganizatorem jest Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka.

Program: http://www.us.edu.pl/sites/www.us.edu.pl/files/imce/wiadomosci/pliki/meandry_edukacji_program_nowy_0.pdf.

Studenckie Koło Naukowe Psychologów - podsumowanie działalności w semestrze zimowym

11.01.2016, 23:20

Studenckie Koło Naukowe Psychologów pod opieką dr Agnieszki Pasztak-Opiłki w tym semestrze postawiło na zdobywanie nowej wiedzy i poszerzanie swoich umiejętności. Członkowie Koła nawiązali współpracę z Fundacją Rozwoju i Promocji Psychoterapii, dzięki czemu odbyły się dwa warsztaty. Pierwszy pt. "Interwencja kryzysowa w sytuacji śmierci dziecka" przeprowadzony został przez wiceprezes fundacji - Katarzynę Włoch-Hyla, a drugi poprowadziła prezes fundacji - Katarzyna Konczelska i obejmował on "Wprowadzenie do pracy terapeuty i moderatora grup wsparcia". Pod koniec listopada Pani Małgorzata Martyniak - prezes Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Wielkie serce" przeprowadziła dla członków Koła drugą część warsztatu, na której podzieliła się swoim doświadczeniem w pracy z dziećmi z Zespołem Downa oraz z rodzicami dzieci niepełnosprawnych. W ramach zdobywania umiejętności praktycznych członkowie Koła przeprowadzili dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Siemianowicach Śląskich warsztaty asertywności oraz warsztaty kształtowania adekwatnej samooceny. Ten semestr dobiega końca, ale przewodniczące już mają plany i pomysły na kolejny. Zainteresowanych tematyką psychologii dzieci i młodzieży serdecznie zapraszamy na spotkania w przyszłym semestrze. W razie pytań, propozycji czy wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z przewodniczącymi: Maja Otto - majkao102@o2.pl Magdalena Kornatka - kornatkamagdalena@gmail.com Przypominamy, że wykaz kół naukowych, aktualizowany przez przewodniczących kół znajduje się w dziale Student > Koła Naukowe.

Informacja Dziekanatu studiów niestacjonarnych - wieczorowych

11.01.2016, 11:04

Dziekanat studiów niestacjonarnych - wieczorowych w środę 13 stycznia br. będzie czynny w godzinach: 13.00 - 15.45.

Wolontariat w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw

24.12.2015, 11:55

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące Wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw. Spotkanie informacyjne odbędzie się 19 stycznia 2016 r. o godz. 10:00 w auli im. K. Lepszego w budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12). Wolontariat skierowany jest przede wszystkim do studentów i absolwentów prawa, psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej oraz socjologii, którzy ukończyli conajmniej II rok studiów. W ramach przygotowania do wolontariatu odbędą się dwa obligatoryjne szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej i prawnej, prowadzone przez pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Więcej informacji: http://bk.us.edu.pl/wolontariat-w-punktach-pomocy-ofiarom-przestepstw-5.

Cykl konferencji "Nauki społeczne i humanistyczne - zakres współpracy"

24.12.2015, 11:49

Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do udziału w kolejnych dwóch edycjach konferencji naukowych z cyklu "Nauki społeczne i humanistyczne - zakres współpracy": II Ogólnopolska Konferencja "Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa" odbędzie się 7.04.2016, natomiast III Ogólnopolska Konferencja "Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz poprawy monitorowania potrzeb i zjawisk na rynku pracy" odbędzie się 8.04.2016. Konferencje zorganizowane zostaną w Katowicach w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINIBA). Zgłoszenia są możliwe do 31.12.2015. Prosimy o przesyłanie formularza zgłoszeniowego wyłącznie na adres: konferencjazppio@us.edu.pl. Organizatorki będą informować wszystkich zainteresowanych o szczegółach związanych z wystąpieniami i publikacją artykułów. Artykuły, które otrzymają pozytywne recenzje, zostaną opublikowane w 6 tomach tematycznych czasopism (kolejnych, zarezerwowanych już numerach) w IV kwartale 2016. Więcej informacji na stronie http://www.nsih.pl/.

II Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji

18.12.2015, 14:51

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Sopocie oraz Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji zapraszają na II Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji (PSPO), który odbędzie się w Sopocie w dniach 19 – 20 maja 2016r. Przesyłanie abstraktów będzie możliwe do 24 stycznia 2016 r. Do Komitetu Honorowego zaproszenie przyjęli prof. zw. dr hab. Augustyn Bańka, prof. zw. dr hab. Adam Biela, prof. zw. dr hab. Czesław Nosal oraz prof. zw. dr hab. Zofia Ratajczak. Przewodniczącą Komitetu Naukowego jest prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik, kierownik Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji w Instytucie Psychologii UŚ, a w jego składzie zasiedli Przedstawiciele kilku ośrodków akademickich, w tym: dr hab. Agata Chudzicka-Czupała oraz dr hab. Elżbieta Turska. W składzie Komitetu Organizacyjnego, któremu przewodniczy dr hab. Sylwiusz Retowski, prof. USWPS, znaleźli się dr Małgorzata Chrupała-Pniak oraz mgr Michał Brol.

Pełen Komunikat: http://www.pspo.org/wp-content/uploads/2015/12/II-Zjazd-Naukowy-Polskiego-Stowarzyszenia-Psychologii-Organizacji.pdf

Informacje na temat Zjazdu będą umieszczane na stronie: http://www.swps.pl/sopot/sopot-sekcja-nauka-i-rozwoj/sopot-nauka-i-rozwoj-konferencje-sympozja-seminaria/13215-ii-zjazd-polskiego-stowarzyszenia-psychologii-organizacji oraz na stronie http://www.pspo.org/

Życzenia świąteczne

18.12.2015, 14:40

Pozytywnych emocji, refleksyjnej zadumy, ciepłych spotkań z bliskimi,
dużo snu, mało stresu, czyli bardzo udanych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęścia, pomyślności i sukcesów w Nowym Roku
życzy
Dyrekcja Instytutu Psychologii

Studentki V roku psychologii wzięły udział w projekcie "Become Entrepreneurial Leader"

14.12.2015, 21:14

Studentki V roku psychologii Karolina Dyduch i Anna M. Kmiecik reprezentowały Komisję Zagraniczną Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego w dniach 1 – 9 grudnia w Rimini we Włoszech podczas programu "BEL - Become Entrepreneurial Leader". Celem projektu było wsparcie indywidualnych inicjatyw uczestników oraz wymiana wiedzy i doświadczeń między młodzieżą z 12 krajów UE. W programie wzięło udział 30 uczestników w wieku 23 - 30 aktywnie zaangażowanych w działalność społeczną na szczeblu krajowym. Efektem programu jest opracowanie projektu "Getting the Digital Edge: How to teach entrepreneurial leaders to use digital tools effectively" koordynowanego przez uczestników z Polski, Wielkiej Brytanii i Turcji, który będzie realizowany w Stambule w lipcu 2016 roku. Projekt BEL organizowany był przez organizację YouNet i finansowany przez program Erasmus + Youth.

Artykuł dr hab. Agaty Chudzickiej-Czupały i dr. Damiana Grabowskiego w Ethics & Behavior

14.12.2015, 14:24

W czasopiśmie psychologicznym "Ethics & Behavior", wydawanym przez Routledge (Taylor&Francis Group, Philadelphia), którego celem jest publikowanie prac na temat różnorodnych problemów natury etycznej i moralności, ukazał się artykuł współtworzony przez dr hab. Agatę Chudzicką-Czupałę oraz dr. Damiana Grabowskiego "Application of the theory of planned behavior in academic cheating research: a cross-cultural comparison", bazujący na wynikach badań stosunku studentów do nieuczciwości akademickiej w 8 krajach (Polska, Ukraina, Rumunia, Turcja, USA, Nowa Zelandia i Szwajcaria). W artykule przedstawiono wyniki międzykulturowego porównania - badanie dotyczyło zasadności stosowania modelu Ajzena do badania postawy wobec ściągania i plagiatowania. Inicjatorem projektu i osoba kierującą była dr hab. Agata Chudzicka-Czupała z Zakładu Psychologii Ogólnej.

Ukazała się książka pt. "Nauka jako obiekt kultu. Wprowadzenie do koncepcji scjentoteizmu"

08.12.2015, 0:28

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się monografia dr. Łukasza Jacha pt. "Nauka jako obiekt kultu. Wprowadzenie do koncepcji scjentoteizmu". Książka stanowi wstępne opracowanie zaproponowanej przez dr. Łukasza Jacha koncepcji obserwowanego współcześnie, silnie scjentystycznego światopoglądu. W poszczególnych rozdziałach pracy nie tylko poddano analizie psychologiczne uwarunkowania sposobów ustosunkowywania się jednostki do elementów systemu naukowego, lecz także zaprezentowano szereg aspektów związanych z uprawianiem i recepcją nauki w kontekstach filozofii nauki oraz kultury masowej. Recenzja wydawnicza książki została przygotowana przez prof. zw. dr. hab. Czesława Nosala. Więcej informacji w dziale Nauka > Książki pracowników.

VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Wokół myśli Michała Hellera" z udziałem pracownika Instytutu Psychologii UŚ

08.12.2015, 0:21

3-5.12.2015 r. na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie odbyła się VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu "Wokół myśli Michała Hellera" pt. "Bóg i nauka". Podczas obrad poruszana była zróżnicowana tematyka, inspirowana pracami prof. dr. hab. Michała Hellera, obejmująca swym zasięgiem dyscypliny formalne, przyrodnicze, humanistyczne i społeczne. Podczas konferencji swoje wystąpienie pt. "Prognozy naukowych wizjonerów a powszechne poglądy o roli nauki we współczesnym świecie" wygłosił dr Łukasz Jach, będący pracownikiem Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia Instytutu Psychologii UŚ. Należy wspomnieć, że prof. dr hab. Michał Heller jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Informacja Dziekanatu

03.12.2015, 7:16

Dziekanat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych informuje, iż w związku z inwentaryzacją druków ścisłego zarachowania, w okresie od dnia 1 grudnia br. do odwołania nie będą wydawane dyplomy oraz (nowe) indeksy i legitymacje.

Pracownicy Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytetu Śląskiego na VIII Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej

03.12.2015, 2:20

W dniach od 28 do 29 listopada br. Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Sekcją Psychologii Sądowej KNSP UJ oraz Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie byli gospodarzami VIII Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej (8th Cracow Conference of Psychology and Law). Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej (Cracow Conference of Psychology and Law) jest największym w Polsce cyklicznym wydarzeniem naukowym o międzynarodowym charakterze, które jest poświęcone zagadnieniom na styku prawa, psychologii oraz psychiatrii. Do udziału corocznie zapraszani są wybitni polscy oraz zagraniczni specjaliści zajmujący się wspomnianą powyżej tematyką. Wzorem lat ubiegłych Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego reprezentowali pracownicy Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej.

Dr Anna Piekacz wygłosiła referat pt. "Specyficzne aspekty roli zawodowej psychologa w instytucjonalnej pieczy zastępczej", dr Magdalena Rode referat pt. "Sposoby radzenia sobie ze stresem u dzieci doświadczających przemocy w rodzinie: ofiar i świadków przemocy"; mgr Magdalena Bolek referat pt. "Perspektywy postrzegania czasu, założenia wobec świata i gotowość do agresji kobiet przebywających w zakładach karnych". W czasie sesji posterowych swoje prace przedstawili: mgr Mikołaj Cugowski ("Rola opiniowania sądowo- psychologicznego w kontekście podejmowania stacjonarnej terapii uzależnień przez osoby nieletnie") i mgr Wiola Friedrich ("Teoretyczne postulaty metodyki pracy ze skazanym oddanym pod dozór stowarzyszenia, organizacji lub instytucji jako alternatywa dla kuratorów sądowych").

Program oraz informacje na temat konferencji można znaleźć na stronie: http://www.psychologiasadowa.pl/pl/.

Spotkanie Koła Naukowego Doktorantów

25.11.2015, 13:06

W związku z planowaną zmianą zarządu Koła Naukowego Doktorantów serdecznie zapraszamy wszystkich studentów studiów doktoranckich (na kierunku psychologia i pedagogika) na spotkanie organizacyjne, którego celem będzie przygotowanie planu działalności koła na najbliższy rok akademicki. Serdecznie zapraszamy 1 grudnia (wtorek) o godzinie 10.30 do pokoju 439.

Zaproszenie dla studentów IV i V roku psychologii (specjalizacja sądowa) do udziału w projekcie badawczym w charakterze sędziów kompetentnych

25.11.2015, 12:48

W Zakładzie Psychologii Klinicznej i Sądowej od kilku lat prowadzone są badania nad wykorzystaniem psychologicznych metod analizy do oceny wartości (tzw. kryteriów treściowych) do oceny wartości dowodowej zeznań. Obecnie we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Uppsali prowadzimy badania nad wykorzystaniem tych metod do oceny wartości dowodowej wyjaśnień.

W związku z tym, zapraszamy studentów IV i V roku psychologii do udziału w projekcie w charakterze sędziów kompetentnych. Uczestnicy badań będą mieli niepowtarzalną okazję udziału w szkoleniu i zdobycia wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia samodzielnej analizy zeznań lub wyjaśnień, przy zastosowaniu Modelu Wielozmiennowej Analizy Zeznań Świadków Dorosłych.

W dniu 1 grudnia 2015 roku o godzinie 10:00 w pokoju 341 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie. Wolę udziału w projekcie badawczym można także zgłaszać na adres e-mail: bartosz.wojciechowski@poczta.fm

Zaproszenia Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego - najbliższe wydarzenia już we wtorek 24 listopada

22.11.2015, 23:16

Szanowne Studentki, szanowni Studenci! Przypominamy, że Biuro Karier organizuje szereg wydarzeń. W najbliższym czasie m.in.:

Czwartkowe konsultacje przez Skype!
Możliwość indywidualnych konsultacji z doradcą kariery na Skype. Doradca kariery jest dostępny w każdy czwartek w godzinach 14:15 - 16:15. Nasz profil to: BiuroKarier_US. Więcej na ten temat: http://bk.us.edu.pl/czwartkowe-konsultacje-przez-skype.

Wtorkowe szkolenia w BK
W tym roku Biuro Karier UŚ proponuje Wam krótkie spotkania dotyczące pisania CV i LM oraz rozmowy rekrutacyjnej. Co drugi tydzień we wtorek, przez cały semestr, w godzinach 13:30 - 15:30 możesz przyjść i skorzystać z krótkiego szkolenia poświęconego sztuce pisania dokumentów aplikacyjnych lub znaleźć odpowiedź na pytanie - jak wyjść zwycięsko z rozmowy rekrutacyjnej? Pełen plan spotkań: http://bk.us.edu.pl/nowosc-wtorkowe-szkolenia-w-bk.

Odstresowalnia, czyli warsztat radzenia sobie ze stresem
Warsztaty pozwolą spojrzeć na problem stresu z wielu perspektyw. Chcesz wypracować alternatywne sposoby poradzenia sobie w sytuacji stresu? Jeśli tak, to 30 listopada 2015 zapraszamy Cię do Odstresowalni! Szczegóły: http://bk.us.edu.pl/warsztaty-bk-odstresowalnia-czyli-warsztat-radzenia-sobie-ze-stresem.

Coaching w Biurze Karier UŚ
W Biurze Karier UŚ czeka na Ciebie coach, który pomoże Ci spojrzeć na pewne sprawy z zupełnie nowej perspektywy! Szczegóły: http://bk.us.edu.pl/nowosc-coaching-w-biurze-karier-us

Przystań na miętę
24 listopada 2015 r. zapraszamy do odwiedzenia miętowego przystanku firmy Capgemini w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej przy ul. Bankowej 11a w Katowicach. Spotkanie odbędzie się w godzinach 10.00-15.00 w holu przed kawiarenką CINIBA (parter). Rejestracja na speed recruiting odbywa się przez stronę: https://przystannamiete.youcanbook.me/. Więcej informacji na temat atrakcji tego dnia: http://bk.us.edu.pl/przystan-na-miete.

Centrum Zimbardo - Jarmark na Nikiszu

19.11.2015, 21:51

Drodzy Studenci - serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacyjne WOLONTARIUSZY chcących zaangażować się w organizację Jarmarku na Nikiszu. Spotkanie już w najbliższy poniedziałek 23 listopada o godz. 17.00 w Centrum Zimbardo (Katowice, plac Wyzwolenia 5). Więcej o idei Centrum Zimbardo w wywiadzie Psycholog w ogrodzie dobra i zła.

Spotkanie organizacyjne "Koła Naukowego Badań nad Osobowością i Procesami Utajonymi"

18.11.2015, 22:56

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków oraz osoby zainteresowane na spotkanie organizacyjne Koła Naukowego "Implicit", które odbędzie się we wtorek (24.11) o godzinie 10:00 w sali 112 w budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ.

Międzynarodowa Konferencja - Nowe drogi pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi

13.11.2015, 22:18

20 listopada (piątek) godz. 9.30 w Sali Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46 w Katowicach odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. "Nowe drogi pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi". Gościem specjalnym będzie wybitny specjalista w tej dziedzinie prof. Dr Jürgen Armbruster z Stutgarttu (Niemcy) - zapewnione będzie tłumaczenie. Konferencja w szczególności kierowana jest do osób na co dzień zajmujących się pracą z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi i ich terapią. Szczegółowy program Konferencji znajduje się na stronie internetowej http://www.katowice.luteranie.pl/wp-content/uploads/2015/02/zaproszenie-2015wwwpl.pdf. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o wcześniejszą rejestrację pod adresem: katowice@luteranie.pl lub sloneczna.kraina@luteranie.pl Wstęp wolny. Organizatorzy zapewniają materiały edukacyjne i poczęstunek.

Szkolenie dotyczące pracy z pacjentem chorym terminalnie

13.11.2015, 22:18

Dr Patrycja Stawiarska serdecznie zaprasza studentów psychologii do udziału w szkoleniu dotyczącym pracy z pacjentem chorym terminalnie. Szkolenie poprowadzą psychologowie z Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego bł. Jana Pawła II w Katowicach. Szkolenie w szczególności poświęcone będzie kwestii podejmowania kontaktu i rozmowy z pacjentem w stanie terminalnym. Hospicjum (jako jedno z 20 w Europie) uczestniczy w programie ,"Europejska Akademia Paliatywna", w ramach którego organizowany jest projekt "Niemedyczne formy pomocy osobom terminalnie chorym - szkolenie dla wolontariuszy". Szkolenie odbędzie się 24 listopada o godzinie 10.00 w sali 207. Wszelkie pytania związane ze szkoleniem prosimy kierować do dr Patrycji Stawiarskiej z Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia.

LXI spotkanie Karmnika Filozoficznego - Dobre życie według terapii Gestalt

13.11.2015, 22:18

18 listopada (środa) w godzinach 18:00 - 20:00 w Antykwariacie Sofa Literacka (Stawowa 3, Katowice) odbędzie się LXI spotkanie Karmnika Filozoficznego - Dobre życie według terapii Gestalt. Gościem będzie dr Mariola Paruzel-Czachura, pracownik naukowy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Ślaskiego, autorka książki "Między psychologią, psychoterapią i filozofią praktyczną. Poszukiwanie autentycznego życia w nurcie Gestalt". Podczas spotkania - jak zapewniają organizatorzy - przyjrzymy się, co oznacza dobre życie według podejścia Gestalt, będącego zarówno nurtem we współczesnej psychoterapii, jak i pewnym rodzajem filozofii praktycznej. Choć "Gestalt jest stary jak świat" - jak mawiał jeden z jego założycieli, Fritz Perls - to wydaje się być wciąż ciekawym sposobem na życie w zagonionej, może zbyt wirtualnej, przesyconej materializmem, otaczającej nas rzeczywistości.

Oferta pracy - Asystent Osoby Niepełnosprawnej

13.11.2015, 21:28

Niewidomy student drugiego roku informatyki na Wydziale Informatyki i Nauk o Materiałach w Sosnowcu poszukuje Asystenta Osoby Niepełnosprawnej. W zakresie usług Asystenta są m.in. pomoc w dojazdach na uczelnię, poruszaniu się po uczelni, sporządzanie notatek (w tym ewentualne przepisywanie notatek z wykładów/ćwiczeń na formę elektroniczną), wizyt w bibliotece lub dziekanacie, pomoc w przygotowywaniu się do zajęć itp. Dojazdy na uczelnię redukują się głównie do doprowadzania na uczelnię z akademika.

Osoba, która chce zostać Asystentem podpisuje umowę z Uczelnią (umowa zlecenie). Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronach Biura ds. Osób Niepełnosprawnych (http://www.bon.us.edu.pl/wnioski-i-regulaminy, Zasady udzielania wsparcia przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Śląskiego).

Asystentem może być także student z tego samego roku i grupy, student na studiach informatycznych zaocznych czy absolwent studiów informatycznych lub innych kierunków bez pracy. Osoby chętne do współpracy zapraszam do kontaktu indywidualnego. Jeżeli znacie kogoś kto byłby zainteresowany taką współpracą proszę o kontakt mateusz.duc@gmail.com.

Fotoreportaż - I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Teraźniejszość i przyszłość psychometrii"

13.11.2015, 21:27

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Teraźniejszość i przyszłość psychometrii"
(12.10.2015)


Gorąco zapraszamy do działu: Instytut > Fotoreportaże > 2015.

GODZINY DZIEKANSKIE w dniu 12 listopada 2015 r.

04.11.2015, 13:37

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii ogłasza godziny dziekańskie w dniu 12 listopada br. dla wszystkich studentów Wydziału.

Praca dr hab. Ireny Pilch i dr hab. Elżbiety Turskiej wydana przez Routledge (Taylor&Francis Group)

04.11.2015, 11:16

Nakładem wydawnictwa Routledge (Taylor&Francis Group) ukazała się książka Workplace Abuse, Incivility and Bullying: Methodological and cultural perspectives, zredagowana przez Maryam Omari i Megan Paull, przygotowana przez międzynarodową grupę badaczy – znawców problematyki przemocy. Polskę reprezentowały w tym projekcie dr hab. Irena Pilch i dr hab. Elżbieta Turska. Rozdział zatytułowany Poland: one nation, one religion, tradition and change stanowi pierwsze tego typu opracowanie, analizujące zjawisko mobbingu w Polsce na tle uwarunkowań związanych z kulturą narodową i organizacyjną. Autorkom serdecznie gratulujemy sukcesu naukowego!

Obchody Międzynarodowego Dnia Studenta na Uniwersytecie Śląskim

04.11.2015, 11:07

17 listopada 2015 r. o godz. 18.00 z okazji Międzynarodowego Dnia Studenta odbędzie się po raz pierwszy przegląd talentów „Voice of UŚ" dla studentów Uniwersytetu Śląskiego. Wydarzenie będzie miało miejsce w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) i jest skierowane do osób, które chcą zaprezentować swój talent lub hobby. Podczas obchodów zaplanowano również wykład prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka, a także konkurs na symulatorze wyścigów samochodowych.

Zgłoszenia do "Voice of UŚ" przyjmowane są do 8 listopada 2015 r. poprzez e-mail: dlastudenta@us.edu.pl.

Organizatorem jest Centrum Obsługi Studenta. Szczegółowe informacje dostępne są na Facebooku.

"Wpływ społeczny w sytuacjach codziennych i niecodziennych" pod redakcją prof. dr hab. Eugenii Mandal i prof. dr hab. Dariusza Dolińskiego już w księgarniach!

02.11.2015, 22:27

Nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazała się praca zbiorowa pt. "Wpływ społeczny w sytuacjach codziennych i niecodziennych", pod redakcją prof. zw. dr hab. Eugenii Mandal i prof. zw. dr hab. Dariusza Dolińskiego. Tom zawiera 14 tekstów autorstwa czołowych badaczy zagadnień wpływu społecznego w Polsce, m. in. prof. Eugenii Mandal, prof. Dariusza Dolińskiego, dr Krystyny Doroszewicz, dr. Tomasza Grzyba, dr Malwiny Szpitalak oraz dr. Konrada Maja. Rozdziały książki poświęcone są zróżnicowanym zagadnieniom związanym z problematyką wywierania wpływu w bliskich związkach interpersonalnych, podczas randek, w pracy zawodowej, w urzędach, wojsku i sporcie, a także w sytuacjach opresyjnych, takich jak wojna czy realia państwa totalitarnego. Zachęcamy do zapoznania się z opisem książki i jej lektury. Więcej informacji w dziale Nauka > Książki pracowników.

Bezpłatny warsztat dla studentów

02.11.2015, 14:59

Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii oraz Studenckie Koło Naukowe Psychologów serdecznie zapraszają na 3-godzinny, bezpłatny warsztat poświęcony wprowadzeniu do pracy terapeuty i moderatora grup wsparcia prowadzony przez doświadczonego psychologa Panią Katarzynę Konczelską. Warsztat odbędzie się na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w dniu 06.11.2015r.(piątek) w godzinach 9 - 12

W celu zapisania się na warsztat, prosimy o kontakt mailowy na adres: knpsychologow@gmail.com

W razie jakichkolwiek pytań o warsztacie i fundacji, prosimy kontaktować się z mgr Jagodą Sikorą.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://www.facebook.com/events/1057428107603810/.

Wydarzenia października na Wydziale Pedagogiki i Psychologii - fotoreportaże

30.10.2015, 18:14

Zapraszamy do fotoreportaży z październikowych wydarzeń:

Prof. Gary Latham gościem Uniwersytetu Śląskiego
(26.10.2015)


Konferencja pt. "Women at the Top"
(06.10.2015)


Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
(05.10.2015)


Fotoreportaże dostępne są w dziale Instytut > Fotoreportaże > 2015.

GODZINY REKTORSKIE 2 listopada 2015

30.10.2015, 10:15

Na dzień 2 listopada br. ogłoszone zostały godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Skorupy

26.10.2015, 21:30

3 listopada 2015 o godzinie 10:00 w sali Rady Wydziału (101) na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Skorupy pt. "Wyznaczniki efektywnego funkcjonowania jednostki w grupie w warunkach arktycznych". Promotorem pracy jest dr hab. Małgorzata Górnik-Durose, a recenzentami dr hab. Mariola Łaguna, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) oraz prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik (Uniwersytet Śląski w Katowicach).

Prof. Gary P. Latham gościem Uniwersytetu Śląskiego - zapraszamy studentów i pracowników do udziału w spotkaniu

24.10.2015, 12:47

26 października (poniedziałek) o godz. 10.00-11:00 w Sali Rady Wydziału (101) na Wydziale Pedagogiki i Psychologii prof. Gary Latham z Rotman School of Management Uniwersytetu Toronto wygłosi wykład "The effect of consciously set goals and the effect of priming goals in the subconscious on job performance". Gary P. Latham jest jednym z najbardziej uznanych psychologów pracy i organizacji. Rozwinął bardzo popularną teorię motywacji - ustalanie celów. Jest twórcą tzw. wywiadu sytuacyjnego (situational interview). Osoby, które jeszcze nie potwierdziły swojej obecności, a chciałyby uczestniczyć w wykładzie prosimy o zapisy na adres: brol.michal@gmail.com

Śląski Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej zaprasza na bezpłatne warsztaty

22.10.2015, 22:35

Śląski Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej zaprasza na bezpłatne warsztaty "BYĆ W RELACJI I PRZETRWAĆ czyli o trudnych początkach pracy z ludźmi", które odbędą się 27.10.2015 r. w godz. 11.00–13.00 oraz 04.11.2015 r. w godz. 17.30–19.30 w siedzibie: Śląski Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej, ul. PCK 6/4 Katowice. Podczas spotkania w ramach kontaktu z psychoterapeutą, możliwe będzie zadawanie pytań i wymiana doświadczeń w małej grupie. Więcej informacji: https://www.facebook.com/280326958729559/posts/864823116946604/.

Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie

22.10.2015, 22:35

Ewangelickie Centrum Diakonijne Słoneczna Kraina w Katowicach, ul. Dudy Gracza 6 we współpracy z PM GROUP LAAX spółka z o.o. zaprasza na jednodniowe spotkania informacyjne dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie lub zagrożonych taka przemocą. Zadanie realizowane jest w ramach projektu "Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie" finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Celem projektu jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie. Na spotkaniu zapewnione będzie wyżywienie uczestników: obiad lub obiadokolacja oraz dwie przerwy kawowe. Ponadto uczestnik otrzyma materiały merytoryczne w segregatorze, pamięć USB 8 GB zawierającą wszystkie materiały w wersji elektronicznej. Blok psychologiczny prowadzi absolwentka psychologii, psychoterapeutka i pedagog Katarzyna Szarawara pracująca z osobami doświadczającymi przemocy i stosującymi przemoc.

Spotkania odbędą się w dniach:

22.10.2015 w godz. 8.45-13.00 (od godz. 13.00 indywidualne porady prawne)
23.10.2015 w godz. 8.45-13.00 (od godz. 13.00 indywidualne porady prawne)
28.10.2015 w godz. 14.45-19.00 (od. godz. 19.00 indywidualne porady prawne)
9.11.2015 w godz. 8.45-13.00 (od godz.13.00 indywidualne porady prawne)
17.11.2015 w godz. 14.45-19.00 (od. godz. 19.00 indywidualne porady prawne)
18.11.2015 w godz. 14.45-19.00 (od. godz. 19.00 indywidualne porady prawne)

Każda grupa może liczyć max 20 osób.

Miejsce spotkań: ECD "Słoneczna Kraina", ul. Dudy Gracza 6 (dojazd tramwajem nr 7, 15, 20; wysiadać na przystanku: Graniczna)

Możliwy zwrot kosztów podróży na pisemny wniosek z załączonym biletem przedłożonym w dniu spotkania.

Zgłoszenia uczestników na odpowiednim formularzu dostępnym w Słonecznej Krainie przy ul. Dudy Gracza 6 w Katowicach i na Parafii Ewangelickiej w Katowicach ul. Warszawska 18. Zgłoszenia też można dokonać internetowo i przesłać skan na adres mailowy katowice@luteranie.pl lub sloneczna.kraina@luteranie.pl

Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii oraz Studenckie Koło Naukowe Psychologów zapraszają na bezpłatny warsztat

22.10.2015, 22:32

Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii oraz Studenckie Koło Naukowe Psychologów serdecznie zapraszają na 3-godzinny, bezpłatny warsztat poświęcony wprowadzeniu w temat "Interwencji kryzysowej w sytuacji śmierci dziecka" prowadzony przez doświadczonego psychoterapeutę Panią Katarzynę Włoch-Hylę. Warsztat odbędzie się na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w dniu 30.10.2015r.(piątek) w godzinach od 10:00 do 13:00.

W celu zapisania się na warsztat, prosimy o kontakt mailowy na adres : knpsychologow@gmail.com

W razie jakichkolwiek pytań o warsztacie i fundacji, prosimy kontaktować się z mgr Jagodą Sikorą.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://www.facebook.com/events/564172783736352/

Informacja dla studentów studiów wieczorowych

21.10.2015, 13:17

Dziekanat dla studentów studiów wieczorowych będzie nieczynny w piątek 23 października br.

IV Dni Jungowskie

16.10.2015, 16:45

Od 22 do 23 października 2015 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będą IV Dni Jungowskie. W programie wydarzenia zaplanowano konferencję naukową oraz warsztaty inspirowane twórczością Carla Gustava Junga – twórcy psychologii głębi, w ramach której rozwinął między innymi przełomowe dla ówczesnej psychologii pojęcie nieświadomości zbiorowej. IV Dni Jungowskie to kontynuacja serii konferencji, organizowanych przez Koło Miłośników Psychologii Głębi C. G. Junga "Mandala". W 2015 roku "Mandala" została reaktywowana przez grupę studentów psychologii Uniwersytetu Śląskiego, a IV Dni Jungowskie to jej pierwsza inicjatywa naukowa. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach: www.dnijungowskie.pl oraz www.facebook.com/events/1475400236098685.

Konferencja pt. "Women at the Top" - Fotoreportaż

14.10.2015, 11:03

6 października 2015 roku w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się konferencja poświęcona roli i znaczeniu kobiet pełniących wysokie stanowiska kierownicze pt. "Women at the Top". Na zaproszenie prof. zw. dr hab. Barbary Kożusznik, kierownik Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji, w wydarzeniu wzięły udział m.in.: prof. Virginia Schein z Gettysburg College w USA – światowej sławy profesor zarządzania i psychologii, która od wielu lat zajmuje się badaniami związanymi z funkcjonowaniem kobiet na wysokich stanowiskach kierowniczych, prof. Rosalind Searle – dyrektor Centre for Trust, Peace and Social Relations oraz Danuta Pieter – dyrektor Fundacji Bernadette Chirac Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France. Zapraszamy do fotoreportażu z konferencji: http://www.us.edu.pl/konferencja-pt-women-top-1.

Ogólnopolski Tydzień Kariery z Biurem Karier UŚ

12.10.2015, 19:13

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (19-23 października br.) przygotowało codziennie szereg inicjatyw wspierających rozwój zawodowy. Wszystkie wydarzenia dedykowane są Studentom i Absolwentom Uniwersytetu Śląskiego. Harmonogram licznych wydarzeń znajduje się na stronie: http://bk.us.edu.pl/ogolnopolski-tydzien-kariery-z-biurem-karier-us.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW III I IV ROKU PSYCHOLOGII

07.10.2015, 23:34

W ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego prowadzony jest Blok Kształcenia Nauczycielskiego (BKN). Z jego oferty mogą korzystać studenci, którzy nie studiują na kierunkach i specjalnościach nauczycielskich, a chcą uzyskać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

Spotkanie informacyjne dla studentów III i IV roku PSYCHOLOGII zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach realizowanych w ramach Bloku Kształcenia Nauczycielskiego odbędzie się 15 października 2015 roku o godzinie 13.00 w sali 209. Zapraszamy!

Konkurs na Praktykodawcę Roku 2015!

07.10.2015, 23:19

Po raz drugi Biuro Karier zaprasza do udziału w Konkursie na Praktykodawcę Roku 2015! Fundacja Inicjatyw Akademickich Uniwersytetu Śląskiego wybiera najlepszego praktykodawcę w danym roku kalendarzowym. Do konkursu firmę mogą zgłosić studenci, absolwenci bądź firma może zgłosić się sama. Następnie kapituła wybiera Najlepszego z Najlepszych. Więcej informacji: http://bk.us.edu.pl/konkurs-na-praktykodawce-roku-2015.

Poszukiwani wolontariusze

07.10.2015, 23:17

Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł. Jana Pawła II w Katowicach serdecznie zaprasza studentów psychologii do udziału w wolontariacie i szkoleniu przygotowującym do podjęcia wolontariatu. Szkolenie poświęcone będzie kwestii podejmowania kontaktu i rozmowy z pacjentem terminalnie chorym oraz obejmie dyżury wolontaryjne w obecności pracownika hospicjum. Hospicjum (jako jedno z 20 w Europie) uczestniczy w programie ,"Europejska Akademia Paliatywna", w ramach którego organizowany jest projekt "Niemedyczne formy pomocy osobom terminalnie chorym - szkolenie dla wolontariuszy". W jego ramach organizowane są szkolenia dla wolontariuszy nie posiadających wykształcenia medycznego, z różnych form pomocy pacjentom hospicjum. Udział w projekcie jest bezpłatny, liczba osób zależy od ilości chętnych - wystarczy nawet 3 osobowa grupa.

Osoby zainteresowane proszone są o o kontakt bezpośredni z pracownikami hospicjum: jmatyja@hospicjumcaritas.pl
numer telefonu: 784710018 bądź z dr Patrycją Stawiarską (Zakład Psychologii Zdrowia i Jakości Życia)

Link do programu: http://www.eupca.eu/

Studenci zostaną także zaproszeni na spotkanie z pracownikami hospicjum na terenie Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Dokładne informacje o terminie spotkania zostaną podane w najbliższym czasie.

II rok psychologii dziennej - propedeutyka psychologii pracy i organizacji

07.10.2015, 20:44

Szanowni Państwo, zapraszamy na pierwsze zajęcia propedeutyki psychologii pracy i organizacji 12 października (poniedziałek) wg podanego niżej harmonogramu. Zajęcia z przedmiotu będą realizowane w formie trzech bloków tematycznych dla każdej z grup - szczegóły i kalendarium bloków zajęć przedstawione zostaną podczas pierwszych zajęć.

Realizacja pierwszego bloku zajęć dla grupy 1 planowana jest 12.10 - prosimy o zarezerwowanie tego dnia czasu do ok. godziny 16:00, by możliwe było zrealizowanie pierwszego bloku tematycznego (dotyczy tylko grupy 1).

G1 - 8:00 (203) do 16:00
G2 - 8:00 (209) do 9:30
G3 - 11:30 (210) do 13:00
G4 - 9:45 (210) do 11:15
G5 - 13:15 (210) do 14:45

Szczegółowa organizacja zajęć wyjazdowych omówiona zostanie podczas pierwszego wykładu (19.10) - prosimy Państwa o niezawodną obecność na wykładzie.

godziny dziekańskie

07.10.2015, 14:34

W związku z dniem adaptacyjnym w dniu 8 października br. ogłoszone zostały na Wydziale Pedagogiki i Psychologii godziny dziekańskie dla studentów I roku studiów stacjonarnych.

Informacja dla Studentów i Wykładowców

04.10.2015, 20:53

W dziale Kształcenie > Organizacja roku zamieszczony został plik z organizacją roku akademickiego 2015/2016, który zawiera dokładną rozpiskę tego, kiedy będą odbywać się zajęcia dydaktyczne, w jakich terminach zaplanowana jest sesja egzaminacyjna oraz informacje dotyczące dodatkowych dni wolnych, co jest ważne przy planowaniu realizacji treści sylabusów.

Dr Patrycja Stawiarska wzięła udział w 29. Conference of the European Health Psychology Society

04.10.2015, 20:45

Dr Patrycja Stawiarska z Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia wzięła udział w 29. Conference of the European Health Psychology Society zorganizowanej 1-5 września 2015 w Limassol na Cyprze, pod hasłem "Principles of Behaviour Change in Health and Illness". Dr Stawiarska przedstawiła poster "Psychosocial working conditions, personality and burnout at the health care employees" (współautorstwo: dr Ewa Wojtyna z Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia).

Najstarsze studenckie radio - Radio EGIDA przez 30 dni na 96,9 FM

04.10.2015, 19:55

Zapraszamy do słuchania Studenckiego Studia Radiowego "Egida", którego sygnał dostępny jest na stronie http://www.egida.us.edu.pl/ a do 30 października br. będzie nadawało swój program w eterze. Dzięki okazjonalnej emisji sygnału umożliwionej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej przez trzydzieści dni będzie można posłuchać w "zwykłym" radiu jedynej na Śląsku stacji prowadzonej tylko przez studentów. Na fali 96,9 FM będzie można słuchać informacji i publicystyki dotyczących całej społeczności akademickiej. To pierwszy raz w ponad 45-letniej historii Radia, kiedy nadaje ono w eterze, dlatego radiowcy postanowili uczcić ten fakt organizując konkursy antenowe, w których wygrać można atrakcyjne nagrody – bilety (np. na koncerty), vouchery czy zaproszenia do kin.

Zaproszenie do udziału w konferencji "Teraźniejszość i przyszłość psychometrii"

02.10.2015, 12:14

Szanowni Studenci!

Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w obradach konferencji "Teraźniejszość i przyszłość psychometrii", która odbędzie się 7 i 8 października 2015 w budynku CINiBA. Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji na stronie www.psychometria.katowice.us.edu.pl.

Chęć udziału biernego prosimy zgłaszać poprzez formularz na stronie: http://goo.gl/forms/C3gpIQ7iKw, zaznaczając ewentualną potrzebę uzyskania zaświadczenia o obecności na konferencji.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w związku z organizacją konferencji zajęcia i konsultacje prowadzone przez członków komitetu organizacyjnego (dr hab. Zbigniew Spendel, mgr Maria Chełkowska, mgr Magdalena Hyla, mgr Aneta Kałmuk, mgr Maria Flakus) są w tych dniach odwołane.

Informacja dla studentów

01.10.2015, 19:29

Szanowni Państwo, ze względu na organizację i udział w międzynarodowej konferencji we wtorek 6 października 2015 r. nie odbędą się dyżury i zajęcia pracowników Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji.

GODZINY DZIEKAŃSKIE 5 X 2015

01.10.2015, 14:18

W związku z inauguracją roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii ogłoszone zostały godziny dziekańskie w dniu 5 października br. od godz. 8.00 do godz. 13.00.

Oferta bezpłatnych szkoleń - Kopalnia Możliwości

01.10.2015, 12:40

Studencka Strefa Aktywności UŚ zaprasza do zapoznania się z ofertą bezpłatnych szkoleń w ramach "Kopalni Możliwości": Motywacja i organizowanie siebie w czasie, Radzenie sobie ze stresem i silnymi emocjami, Stosowanie technik szybkiego i efektywnego uczenia się, Asertywność i komunikacja interpersonalna. Szkolenia odbywać się będą w Rektoracie UŚ na przestrzeni 3 weekendowych spotkań. Szczegóły: http://student.us.edu.pl/kopalnia-mozliwosci.

GODZINY DZIEKAŃSKIE 1 PAŹDZIERNIKA I GODZINY REKTORSKIE 2 PAŹDZIERNIKA 2015

01.10.2015, 7:00

Z uwagi na odbywające się w dniu 1 października br. spotkania organizacyjne studentów I lat Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii ogłasza godziny dziekańskie dla studentów studiów stacjonarnych.
W związku z XLVIII uroczystą inauguracją roku akademickiego 2015/2016 w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach ogłoszone zostały godziny rektorskie na dzień 2 października br. od godz. 10.00 do godz. 14.00.

Zaliczenie praktyk - termin do 6 października

28.09.2015, 13:39

Uprzejmie przypominamy, że wpis zaliczenia z praktyk zawodowych w indeksie i w systemie USOS powinien mieć miejsce najpóźniej do 6.10.2015r.

Informacja dla studentów I roku - obowiązkowe zapisy na zajęcia językowe

28.09.2015, 13:39

Szanowni Studenci, uprzejmie informujemy o konieczności zarejestrowania się na lektorat poprzez system USOS (od 05.10), po uprzednim wykonaniu testu poziomującego. Wszystkie informacje odnajdą Państwo na stronie: http://www.spnjo.us.edu.pl/node/365.

Obowiązkowe spotkania, szkolenia i Dzień Adaptacyjny dla studentów I roku psychologii dziennej i wieczorowej

28.09.2015, 13:06

Szanowne Studentki i Studenci I roku psychologii dziennej i wieczorowej - serdecznie zapraszamy do udziału w obowiązkowych spotkaniach:

1 października (czwartek), aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii:
- psychologia stacjonarna (dzienna) w godz. 13.00 - 15.00: przypisanie studentów do grup ćwiczeniowych, przekazanie informacji dotyczącej sposobu logowania się do grup językowych, informacje od opiekuna roku oraz szkolenie biblioteczne,
- psychologia niestacjonarna (wieczorowa) w godz. 15:30-16:00: przekazanie informacji na temat zajęć językowych (lektoratów), spotkanie z opiekunem roku. O godz. 16:00 rozpocznie się pierwszy wykład dla studentów wieczorowych.

8 października (czwartek), aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii:
- psychologia dzienna i wieczorowa w godz. 15:30-18:30 Dzień Adaptacyjny przygotowywany przez Centrum Obsługi Studenta oraz Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego we współpracy z przedstawicielami Wydziału, w tym krótkie szkolenia, spotkanie z opiekunami oraz informacja nt. zaliczenia obowiązkowego szkolenia BHP.

Udział w spotkaniach jest obowiązkowy.

Coaching indywidualny

28.09.2015, 12:10

Wszystkich studentów i doktorantów (także spoza Uniwersytetu Śląskiego) Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na bezpłatną, indywidualną sesję coachingową. Spotkanie z profesjonalnym coachem skoncentrowane będzie na lepszym planowaniu kariery oraz efektywnym wyznaczaniu celów zawodowych, naukowych i prywatnych. Więcej informacji, terminy, zapisy: http://bk.us.edu.pl/coaching-indywidualny.

Godziny urzędowania Dziekanatu w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych

22.09.2015, 14:17

studia stacjonarne
poniedziałek – czwartek: godz.12.00 - 14.00 (w piątki Dziekanat nieczynny)
studia niestacjonarne
poniedziałek, wtorek: 9:00-11:00
środa, piątek:12:00-14:30
(w czwartki Dziekanat nieczynny)

Zmarł dr Adam Roter

15.09.2015, 12:28

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł dr Adam Roter, pracownik Katedry Pedagogiki Społecznej.
ŚP. dr Adam Roter był doświadczonym badaczem, szanowanym współpracownikiem, cenionym i lubianym nauczycielem oraz przyjacielem młodzieży.

Rodzinie i bliskim Zmarłego składamy wyrazy współczucia.
Dyrekcja i pracownicy Instytutu Psychologii

Pracownicy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego na XII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej w Łodzi

14.09.2015, 22:12

W dniach od 3 do 6 września br. Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego był gospodarzem XII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej – cyklicznej konferencji gromadzącej środowisko naukowców zajmujących się problematyką psychologii społecznej. Wzorem lat ubiegłych Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego reprezentowali pracownicy Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej, kierowanej przez prof. zw. dr hab. Eugenią Mandal. Prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal współprowadziła wraz z prof. dr hab. Iwoną Janicką z Uniwersytetu Łódzkiego, sympozjum pt. "Bliskie związki", w czasie którego wygłosiła wraz z mgr Dominiką Ochnik referat pt. "Czy single są szczęśliwi? Predyktory satysfakcji z życia wśród kobiet i mężczyzn żyjących w pojedynkę". W czasie sesji posterowych Zjazdu swoje prace przedstawili: mgr Dagna Kocur - "Film 50 twarzy Greya a seksualność badanych" i mgr Marcin Moroń - "Płeć czy narodowość – co dzieli bardziej? Infrahumanizacja w sytuacji aktywizowania złożonej kategoryzacji społecznej".

W tym roku w Zjeździe PSPS uczestniczyli także przedstawiciele Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji oraz Zakładu Psychologii Ogólnej. Dr hab. Elżbieta Turska, wraz z dr Wacławem Bąkiem (Katolicki Uniwersytet Lubelski), prowadziła sesję tematyczną "Motywacja w procesach społecznych”, w czasie której wygłosiła referat pt. "Przedziałowość a wybrane właściwości funkcjonowania w obszarze aktywności zawodowej". Dr Anita Pollak, z prof. dr hab. Eleonorą Bielawską-Batorowicz (Uniwersytet Łódzki), przewodniczyły sesji tematycznej "Wpływ społeczny", w czasie której dr Anita Pollak oraz dr Małgorzata Chrupała-Pniak, mgr Mateusz Paliga i dr Patrycja Rudnicka zaprezentowali referat pt. "Rola wpływu społecznego w kształtowaniu przestrzeni pracy". W czasie licznych sesji tematycznych i sympozjów swoje wystąpienia przedstawili także dr hab. Irena Pilch i mgr Magdalena Hyla - "Związki narcyzmu z samooceną jawna i ukrytą", dr Damian Grabowski i dr Jarosław Polak - "Etyka pracy, centralność religijności oraz postawy wobec pracy katolików i protestantów w Polsce", a także dr Małgorzata Chrupała-Pniak, dr hab. Agata Chudzicka-Czupała i dr Damian Grabowski - "Organizacyjne i psychologiczne predyktory zachowań nieetycznych proorganizacyjnych (NZPO)". Program oraz informacje na temat Zjazdu można znaleźć na stronie: http://www.psps2015.uni.lodz.pl.

Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

10.09.2015, 11:10

Szanowni Państwo - Pracownicy, Doktoranci i Studenci

wraz z Radą Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Radą Samorządu Studenckiego mam zaszczyt zaprosić Państwa na XL Wydziałową Inaugurację Roku Akademickiego 2015/2016, która odbędzie się 5 października 2015 r. o godz.10.00 w Auli im. Józefa Pietera, mieszczącej się w Gmachu Wydziału Pedagogiki i Psychologii, ul. Grażyńskiego 53.

Wykład inauguracyjny pt. Dźwięk ucieleśniony w akcie kreacji - potępieńcze cierpienie czy hedonistyczna lewitacja? wygłosi prof. dr hab. Katarzyna Krasoń.

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk

STYPENDIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - termin składania wniosków od 10.09. do 24.09. 2015 r.

08.09.2015, 11:38

Studentów zainteresowanych stypendiami ministra zawiadamiamy, że wnioski należy składać w terminie 10 - 24 września br. w Dziekanacie ds. stypendialnych i socjalnych (pok. 24). Szczegółowe informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016 oraz wzór wniosku stypendialnego znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2015-2016.html

NOWA KSIĄŻKA: Analiza i ocena zeznań świadków

07.09.2015, 14:53

Ukazała się właśnie książka pt. "Analiza i ocena zeznań świadków" autorstwa dr. Bartosza W. Wojciechowskiego z Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej.

W niniejszej książce omówiono najważniejsze kierunki współczesnych badań nad oceną wiarygodności zeznań świadków i zaprezentowano syntetyczny opis aktualnego stanu wiedzy. Przedstawione zostało spojrzenie z kilku perspektyw na kluczowe zagadnienia pozostające w związku z odróżnianiem relacji opartych na osobistych obserwacjach od świadomie fałszowanych lub zniekształconych na skutek wpływu czynników podmiotowych lub zewnętrznych. Dokonano opisu nie tylko opracowanych dotychczas metod analizy zeznań, ale również wyników licznych badań przeprowadzonych w celu zweryfikowania ich założeń

Wykaz książek pracowników Instytutu Psychologii znajduje się w dziale Nauka > Książki pracowników.

Nowe Koło Naukowe

07.09.2015, 14:40

Zapraszamy zainteresowanych studentów do nowego Koła Naukowego - Badań nad Osobowością i Procesami Utajonymi "Implicit". Kontakt oraz podstawowe informacje o wszystkich kołach naukowych znajdują się w dziale Student > Koła Naukowe.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy poszukuje psychologa

07.09.2015, 14:32

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy pilnie zatrudni psychologa w wymiarze pełnego etatu o kierunku specjalizacji: psychologia kliniczno-wychowawcza dzieci i młodzieży. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, ul.Gościnna 8, Katowice-Giszowiec. Osoba do kontaktu: Gabriela Musioł, tel. 32 2560726, adres gabriela.musiol@op.pl

Zaproszenie na Szkolenie z Profesorem Ronym Bergerem

01.09.2015, 14:43

Informujemy o możliwości udziału w szkoleniu prowadzonym przez profesora Ronego Bergera (Uniwersytet Tel-Aviv) poświęconemu interwencji psychologicznej w sytuacji traumatycznych zdarzeń oraz przewlekłego stresu u dzieci i młodzieży, mającego miejsce w ramach II Międzynarodowej Konferencji pt. "Wczesne interwencje w następstwie traumatycznych wydarzeń u dzieci i młodzieży". Szkolenie odbędzie się dwukrotnie: w Gliwicach 5-6.10.2015 oraz w Krakowie 7-8.10.2015.

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy, co oznacza, że będziecie Państwo mogli podczas nauczyć się i przećwiczyć stosowanie autorskich metod pracy z traumą i chronicznym stresem Prof. Bergera, które z powodzeniem stosuje on w swej wieloletniej praktyce klinicznej. Łącznie będzie ono trwało 16h warsztatowych. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie i ilości odbytych godzin szkoleniowych.

Profesor Rony Berger jest psychologiem klinicznym i uznanym międzynarodowo ekspertem ds. wczesnych interwencji po traumatycznych doświadczeniach. Był on wielokrotnie szefem zespołów pomocowych po różnych katastrofach naturalnych (m. in. Huragan Katrina, tsunami w Azji) oraz atakach terrorystycznych (m. in. 9/11, Strefa Gazy). W swej praktyce psychologicznej współpracuje zarówno z dorosłymi jak i z dziećmi.

Udział w szkoleniu jest płatny, a opłata za uczestnictwo wynosi 400 zł.

W celu zapisania się na konferencję lub w razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt mailowy na poniższe adresy:
- (Gliwice) info@fripp.org.pl
- (Kraków) biuroszkolen@partner.gliwice.pl

Więcej informacji o szkoleniu można znaleźć na stronie internetowej: https://www.facebook.com/events/1604204013179581/.

Organizatorzy:
Koło Naukowe Psychologii Humanistycznej UŚ
Biuro Szkoleń Partner
Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
Serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu!

II edycja "Przymierzalni kariery"

13.08.2015, 9:29

18 sierpnia 2015 roku w godz. od 10.00 do 15.00 na poziomie +2 Galerii Katowickiej odbędzie się II edycja organizowanego przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego spotkania pt. "Przymierzalnia kariery". Wydarzenie będzie okazją do skonsultowania swoich dokumentów aplikacyjnych, zrobienia zdjęć do CV, przejrzenia ofert pracy, zadania pytań z zakresu prawa pracy oraz spotkania z największymi pracodawcami w województwie śląskim. Więcej informacji i szczegółowy program na stronie: http://www.us.edu.pl/ii-edycja-przymierzalni-kariery.

Mgr Lidia Baran i mgr Magdalena Hyla wzięły udział w ACBS Annual World Conference 13 w Berlinie

28.07.2015, 16:13

Mgr Lidia Baran i mgr Magdalena Hyla z Zakładu Psychologii Ogólnej wzięły udział w ACBS Annual World Conference 13, która odbyła się od 14 do 19 lipca 2015 r. w Berlinie. W trakcie jej trwania wygłosiły wystąpienie "The Cultural Adaptation of Implicit Relational Assessment Procedure (IRAP) in Poland", które podsumowywało wyniki pracy zespołu badawczego pod kierunkiem dr hab. Ireny Pilch (skład zespołu: mgr Karina Atłas, mgr Lidia Baran, mgr Magdalena Hyla, mgr Elżbieta Sanecka) oraz przedstawiły poster "Explicit and implicit naïve concept of talent - relations with self-esteem Machiavellianism and self-determined motivation" prezentujący wyniki badań przeprowadzonych przez mgr Marię Chełkowską, mgr Magdalenę Hylę oraz mgr Lidię Baran. Ponadto mgr Baran zaprezentowała wyniki swoich badań w postaci posteru "Predicting dishonest behaviors in the academic context", a mgr Hyla zaprezentowała poster "Comparision between experimentally and pre-experimentally established attitudes measured with the Implicit Relational Assessment Procedure (IRAP)" przedstawiający wyniki projektu badawczego w którym udział wzięli Pablo J. L. Zaldivar, (Universidad de Almeria), Magdalena Hyla (Uniwersytet Śląski w Katowicach) oraz Lidia Budziszewska (Universidad de Almeria).

ARK: "Efektywna komunikacja"

21.07.2015, 22:00

Biuro Karier UŚ zaprasza na kolejne szkolenie z cyklu Akademia Rozwoju Kariery, pt. „Efektywna komunikacja”, które odbędzie się 29 lipca 2015 r. w godz. 10:00 - 14:00. Udział w szkoleniu to możliwość zapoznania się z zasadami skutecznej komunikacji. Więcej: http://bk.us.edu.pl/ark-efektywna-komunikacja.

Pracownicy Instytutu Psychologii w programie Erasmus+

28.06.2015, 22:39

W roku akademickim 2014/15 w programie Erasmus+ w ramach wyjazdów dydaktycznych wzięli udział: dr Małgorzata Chrupała-Pniak (Tallinn University of Technology, Estonia), dr Agnieszka Wilczyńska i dr Justyna Trepka-Starosta (University of Verona, Werona, Włochy) oraz mgr Agnieszka Skorupa i mgr Michał Brol (University of Malaga, Hiszpania). Natomiast wyjazdy szkoleniowe Erasmus+ zrealizowali dr Mariola Paruzel-Czachura (Complutense University of Madrid, Hiszpania) oraz mgr Lidia Baran i mgr Magdalena Hyla (University of Jyväskylä, Finlandia).

Książka "Między psychologią, psychoterapią i filozofią praktyczną. Poszukiwanie autentycznego życia w nurcie Gestalt"

26.06.2015, 11:41

Ukazała się właśnie książka "Między psychologią, psychoterapią i filozofią praktyczną. Poszukiwanie autentycznego życia w nurcie Gestalt", autorstwa dr Marioli Paruzel-Czachury z Zakładu Psychologii Ogólnej Instytutu Psychologii UŚ. Autorka rozpoczynając od rozważań na temat istoty filozofii i psychologii oraz relacji między nimi, przechodzi do przedstawienia filozoficznych podstaw psychoterapii Gestalt oraz wyjaśnienia, jak dzięki niej wieść autentyczne życie. Na koniec zaś próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy terapia Gestalt może być rozumiana jako filozofia. Rozważania autorki zainteresują i zaintrygują nie tylko filozofów, psychologów i psychoterapeutów chcących wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności, ale również każdego, kto ma odwagę nieustannie pracować nad polepszaniem jakości swojego życia. Przypominamy, że wykaz książek pracowników Instytutu Psychologii znajduje się w dziale Nauka > Książki pracowników.

XXIV Kolokwia Psychologiczne Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk

26.06.2015, 10:37

Kolokwia Psychologiczne Komitetu Psychologii PAN są uznawane w środowisku polskich psychologów za jedną z najbardziej prestiżowych konferencji naukowych. W tym roku XXIV edycja Kolokwiów Psychologicznych odbywała się w dniach 22-24 czerwca w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, pod hasłem "Samokontrola – funkcje i dysfunkcje". W ramach obrad mgr Maria Flakus i mgr Maria Chełkowska z Zakładu Psychologii Ogólnej zaprezentowały poster "Pomiędzy świadomością i nieświadomością metodologiczną – korelaty i predyktory świadomości metodologicznej psychologów". Społeczność naszego Instytutu reprezentowali na Kolokwiach ponadto dyrektor dr hab. Zbigniew Spendel oraz dr hab. Małgorzata Górnik-Durose, członkini Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.

Informacja dla studentów II i IV roku

25.06.2015, 7:27

Pani dr A. Górnioczek informuje, że w poniedziałek 29 czerwca br. o godzinie 15.00 (studia stacjonarne) i 16.00 (studia niestacjonarne) w s. 203 wpisywać będzie do indeksów zaliczenia wykładów z następujących modułów: Statystyka w badaniach psychologicznych oraz Zaawansowana analiza danych.

dyżury dziekanatu dla studentów niestacjonarnych - wieczorowych

24.06.2015, 13:25

Informujemy o następujących zmianach w godzinach otwarcia Dziekanatu obowiązujących do dnia 15 lipca br.:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek - godz. 13.30 - 15.45
czwartek - dziekanat nieczynny

Fotoreportaże

23.06.2015, 22:39

Zapraszamy do dwóch fotoreportaży:

Konferencja studentów studiów podyplomowych "Psychologia zachowań społecznych"
(01.06.2015)


Konferencja "Wyzwania – kompetencje – innowacje. Pracownik i student na rynku pracy"
(27.05.2015)


Inne fotoreportaże dostępne są w dziale Instytut > Fotoreportaże > 2015. Zapraszamy do galerii.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Teraźniejszość i przyszłość psychometrii"

22.06.2015, 23:27

Uprzejmie przypominamy, że 7 i 8 października 2015 r. w Katowicach będzie trwać I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Teraźniejszość i przyszłość psychometrii" organizowana przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką. Seminarium będzie pierwszym spotkaniem z cyklu: "Katowickie Spotkania Psychometryczne".

Zgłoszenia abstraktów wystąpień przyjmowane są do 30 czerwca 2015 roku.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez: JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ prof. zw. dr. hab. Stanisława Juszczyka, katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:
http://psychometria.katowice.us.edu.pl
www.facebook.com/psychometria.katowice

Zaproszenie

Pierwsze szkolenie w ramach Akademii Rozwoju Kariery 2015

22.06.2015, 19:14

Czy wiesz jak efektywnie komunikować się w zespole? Chcesz dowiedzieć się czym charakteryzuje się dobre przywództwo? Przyjdź i zdobądź umiejętności związane z budowaniem i kierowaniem grupą podczas szkolenia „Lider doskonały – czyli jak przewodzić zespołem?”, które odbędzie się 1 lipca 2015 r. w godzinach 9.00 – 17.00 w Sali 133 w Rektoracie UŚ w Katowicach (w Studenckiej Strefie Aktywności). Zapisy na szkolenie ruszają 24 czerwca br. pod numerem telefonu 32 359 19 82. Liczba miejsc jest ograniczona! Więcej informacji: http://bk.us.edu.pl/pierwsze-szkolenie-w-ramach-akademii-rozwoju-kariery-2015.

Akademia Rozwoju Kariery 2015 - bezpłatne szkolenia w lipcu i sierpniu

19.06.2015, 8:28

Otwartych na nową wiedzę i umiejętności studentów, wkraczających w życie zawodowe absolwentów oraz wszystkich miłośników własnego rozwoju, zapraszamy na kolejną edycję corocznej Akademii Rozwoju Kariery! Projekt jest skierowany do studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, którzy pragną rozwinąć swoje umiejętności i - co za tym idzie - chcą zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Każdy z uczestników warsztatów otrzyma zaświadczenie, potwierdzające udział w szkoleniu. Tematyka szkoleń: lider w zespole, sztuka tworzenia własnego wizerunku, inteligencja emocjonalna, wystąpienia publiczne, komunikacja, budowanie kariery, efektywność osobista, realizacja celów oraz coaching. W tym roku nowością będzie warsztat w języku angielskim oraz szkolenie dwudniowe. Więcej informacji i zapisy: http://bk.us.edu.pl/akademia-rozwoju-kariery-2015.

XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej z udziałem prof. zw. dr hab. Eugenii Mandal i pracowników Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej oraz dr hab. Hanny Przybyły-Basisty i pracowników Zakładu Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną

19.06.2015, 8:27

Prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej, dr hab. Hanna Przybyła-Basista, kierująca Zakładem Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną, a także pracownicy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego brali udział w XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Tegoroczna edycja konferencji odbywała się od 1 do 3 czerwca br. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pod hasłem "Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji". Podczas obrad konferencji prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal, wraz z mgr Dagną Kocur, zaprezentowały wystąpienie pt. "Wybrane aspekty władzy na różnych etapach rozwoju intymnych relacji". Prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal kierowała ponadto dyskusją w dwóch sympozjach tematycznych: "Oblicza dorosłości", prowadzonej przez prof. zw. dr hab. Marię Kielar-Turską, oraz "Uwarunkowania trwałości i jakości relacji w bliskich związkach", prowadzonej przez dr Jarosława Jastrzębskiego.
Dr hab. Hanna Przybyła-Basista, wygłosiła wraz z mgr Krystyną Buszman referat pt. "Znaczenie wsparcia społecznego w percepcji osób z zaburzeniami odżywiania w procesie leczenia i osiągania dobrostanu psychicznego", zaś wspólnie z mgr Michaliną Ilską i mgr Anną Brandt, referat pt. "Satysfakcja seksualna w życiu kobiet – konceptualizacja, pomiar i wstępne wyniki badań".
Mgr Dagna Kocur zaprezentowała również poster zatytułowany "Wiedza kobiet na temat mięśni dna miednicy i jej konsekwencje na różnych etapach rozwoju", zaś mgr Marcin Moroń przedstawił referat pt. "Zdolności emocjonalne a motywacja epistemiczna wśród adolescentów i osób w okresie wyłaniającej się dorosłości".

Wyróżnienia JM Rektora UŚ dla studentów i doktoranta z Wydziału Pedagogiki i Psychologii

17.06.2015, 8:39

W środę 17 czerwca 2015 r. o godz. 13.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się gala wręczenia wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Podczas uroczystości nagrodzeni zostaną wyróżniający się studenci i doktoranci, a także słuchacze Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży i Uniwersytetu Trzeciego Wieku - w sumie Wyróżnienia otrzyma 35 osób. Wśród laureatów jest doktorant psychologii Marcin Moroń, studenci psychologii: Agata Bucka, Michał Naczyński i Janusz Świtaj oraz studentka pedagogiki Marta Szmigiel. Podczas gali wręczenia rozstrzygnięty zostanie konkurs na Studenta i Doktoranta Roku. Uroczystość uświetnią występy artystyczne przygotowane przez członków społeczności akademickiej, a całości będzie akompaniował Kwintet Daniela Cebuli-Orynicza.

Zaproszenie i program I Ogólnopolskiej Konferencji "Nauki społeczne i humanistyczne - zakres współpracy na rzecz rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa"

10.06.2015, 21:08

Uprzejmie informujemy, że uczestnictwo bierne dla wszystkich zainteresowanych wysłuchaniem wyłącznie referatów (bez korzystania z innych przywilejów konferencyjnych) jest bezpłatne! Zapraszamy już 19 czerwca (piątek) do auli na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ. Konferencja ta planowana jest jako cykliczne, coroczne, ogólnopolskie przedsięwzięcie naukowe, organizowane pod hasłem przewodnim "Nauki społeczne i humanistyczne - zakres współpracy". W pierwszym roku, rozpoczynającym interdyscyplinarną współpracę naukową reprezentantów dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych, koncentrować się będzie na poszukiwaniu instrumentów zaradczych dla rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa. Bogaty program konferencji znajduje się w dziale: Nauka > I Ogólnopolska Konferencja "Nauki społeczne i humanistyczne - zakres współpracy na rzecz rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa" lub można go pobrać klikając tutaj.

Laboratorium Arkanów Biznesu poszukuje stażysty

04.06.2015, 6:16

Proces rekrutacyjny trwa do 22 czerwca 2015r. Szczegóły w ogłoszeniu przygotowanym dla studentów UŚ.

Studia stacjonarne - ZAPISY NA PRZEDMIOTY WYBIERANE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

29.05.2015, 22:51

Wyniki zapisów na przedmioty wybierane, które będą realizowane w roku akademickim 2015/2016 znajdują się w zakładce KSZTAŁCENIE - ZAPISY NA PRZEDMIOTY (ostatni plik). Na stronie znajdują się również dwa pliki zawierające aktualne listy zapisów na przedmioty realizowane w bieżącym roku akademickim.
Uprzejmie informujemy, że osoby, które nie zostały zapisane na wybrane przez siebie zajęcia powinny przystąpić do drugiej tury zapisów. W tym celu proszę zgłosić się do sekretariatu Instytutu Psychologii w dniach 28 maja oraz 1 - 3 czerwca, aby dokonać wpisu. Sekretariat będzie czynny w godzinach 8 - 15.
W ostatecznych rozstrzygnięciach odnośnie przyjęcia studentów do grup w dalszym ciągu będzie brane pod uwagę kryterium średniej z ubiegłego roku akademickiego. Osoby, które nie zgłoszą się do dnia 3.06. zostaną przypisane do grup, w których zostały wolne miejsca.

Rok działalności Centrum Zimbardo w Nikiszowcu

26.05.2015, 7:10

19 maja 2015 r. Centrum Zimbardo w Nikiszowcu świętowało pierwszą rocznicę działalności. Zapraszamy do fotoreportażu:

Rok działalności Centrum Zimbardo w Nikiszowcu
(21.05.2015)

Jak sobie radzić ze stresem?

25.05.2015, 22:20

Studentko! Studencie! Zbliża się sesja. Czy wiesz jak poradzić sobie ze stresem i opanować emocje? Te i wiele innych kwestii zostanie omówionych podczas szkolenia „Akcja Sesja: Jak sobie radzić ze stresem?”, które odbędzie się 2 czerwca br. w godzinach 10.00 – 14.00 w Sali 133 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (w Studenckiej Strefie Aktywności). Więcej: http://bk.us.edu.pl/szkolenie-bk-akcja-sesja-jak-sobie-radzic-ze-stresem.

X Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z udziałem pracowników Instytutu Psychologii UŚ

21.05.2015, 23:14

15-17 maja br. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbyła X Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zatytułowana „Z psychologią po zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia – mit czy rzeczywistość?”. W konferencji czynny udział wzięło liczne grono pracowników Instytutu Psychologii UŚ, swoje wystąpienia zaprezentowali również nasi studenci. W referatach i posterach poruszono następujące tematy:
-Bolesne echo przeszłości. Styl przywiązania, poczucie wykluczenia a percepcja objawów somatycznych związanych z cyklem miesięcznym kobiet / dr Ewa Wojtyna, Gabriela Wawrzyczek, Małgorzata Ozimek, Marta Banout
- Depresyjność i poczucie własnej wartości u kobiet po mastektomii a decyzja o rekonstrukcji piersi / mgr Anna Brandt, prof. Hanna Przybyła-Basista
- Jakość emisji głosu a wypalenie zawodowe u nauczycieli szkół podstawowych i średnich / dr Patrycja Stawiarska, dr Anna Guzy
- Poziom depresji i lęku społecznego u pacjentów z różnym stopniem nasilenia łuszczycy – mediacyjna rola negatywnych emocji wobec ciała / Patryk Łakuta, prof. Hanna Przybyła-Basista
- Radzenie sobie a akceptacja choroby i zadowolenie z życia kobiet z rakiem piersi i rakiem szyjki macicy / dr Anita Gałuszka, prof. inż. Adam Gałuszka
- Typy psychologiczne kobiet z zaburzeniami odżywiania a specyfika zachowań wobec własnego ciała / dr Bernadetta Izydorczyk
- W poszukiwaniu VIPów – kto czuje się dobrze w polskiej służbie zdrowia / dr Agnieszka Pasztak-Opiłka
- Wsparcie partnera jako mediator w związku pomiędzy obawami prenatalnymi kobiet ciężarnych a ich dobrostanem psychicznym / prof. Hanna Przybyła-Basista, mgr Michalina Ilska
- Zdrowie psychiczne w ekstremalnych warunkach pracy – na podstawie badań pracowników Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie / mgr Agnieszka Skorupa

Fotoreportaże z wydarzeń

21.05.2015, 16:00

Polecamy najnowsze fotoreportaże z wydarzeń, w których wzięli udział pracownicy Instytutu Psychologii UŚ:

Spotkanie "Energia–Fantazja–Siła – o ludziach zmieniających świat" w ramach cyklu spotkań TEDxRawaRiver
(20.05.2015)


Spotkanie na temat projektu „Heroic Imagination Project”
(19.05.2015)


Wizyta prof. Meira Russa na Uniwersytecie Śląskim
(15.05.2015)


Festiwal Czarnej Owcy
(12.05.2015)Wszystkie fotoreportaże są dostępne w dziale Instytut > Fotoreportaże > 2015.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE BADAWCZYM

20.05.2015, 21:19

Mgr Lidia Baran oraz mgr Magdalena Hyla z Zakładu Psychologii Ogólnej zapraszają studentów psychologii do wzięcia udziału w projekcie badawczym dotyczącym pomiaru postaw utajonych z wykorzystaniem metod komputerowych. Zadaniem zgłaszających się osób będzie przeprowadzenie indywidualnych badań w laboratorium psychologicznym, po wcześniejszym przeszkoleniu w zakresie stosowania metod i procedur badawczych. Udział w badaniach będzie szansą na zdobycie wiedzy z zakresu postaw utajonych oraz wykorzystywania nowoczesnych metod ich pomiaru, a także zakończy się otrzymaniem zaświadczenia o udziale w projekcie badawczych. Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt na adres: lidia.baran@us.edu.pl

Prof. dr hab. Eugenia Mandal i pracownicy Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej uczestniczyli w V Konferecji ZaBaWa w Warszawie

19.05.2015, 22:30

Prof. dr hab. Eugenia Mandal i pracownicy Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej Uniwersytetu Śląskiego wzięli udział w V edycji Konferencji Zespołu Badania Wpływu Społecznego "ZaBaWa", która odbywała się 15 i 16 maja w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Konferencja ZaBaWy gromadzi naukowców i praktyków zajmujących się problematyką wpływu społecznego w zróżnicowanych sferach, od problematyki perswazji i propagandy w przekazie medialnym, przez zagadnienia marketingu i psychologii zeznań świadków, po bezpośrednie oddziaływania wobec partnerów w bliskich związkach romantycznych. Uczestnikami konferencji byli m.in. prof. dr hab. Dariusz Doliński, prof. dr hab. Janusz Grzelak, prof. dr hab. Norbert Maliszewski, prof. dr hab. Józef Maciuszek, prof. dr hab. Romuald Polczyk prof. dr hab. Sławomir Śpiewak, prof. dr hab. Barbara Weigl, a także przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor Eugenia Mandal zasiadała w Komitecie Naukowym konferencji, zaś w czasie jej obrad prezentowała, wraz z mgr Dagną Kocur, wystąpienie pt. „Wpływ poczucia władzy na poczucie seksualnej satysfakcji w intymnych związkach” a także poster pt. "Wpływ zaburzeń nerwicowych na kobiecość, męskość, obserwacyjną samokontrolę oraz taktyki manipulacji w życiu codziennym i podczas terapii podejmowane przez pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi" (wraz z mgr Adamem Horakiem). Mgr Anna Latusek przedstawiała wyniki swoich badań na plakacie pt. "Odczuwanie zazdrości a gotowość do jej indukowania u partnera w bliskim związku", zaś mgr Marcin Moroń zaprezentował poster pt. "Stany afektywne osób doświadczających i wywierających wpływ społeczny w związkach romantycznych".

Szkolenie BK: "Bezpieczna praca za granicą"

19.05.2015, 22:30

22 maja 2015 r. w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala 133) odbędzie się szkolenie pt. „Bezpieczna praca za granicą”. Warsztaty poprowadzą policjanci Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Zapisy odbywają się drogą telefoniczną pod numerem tel. 32 359 19 82. Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://bk.us.edu.pl/szkolenie-bk-bezpieczna-praca-za-granica.

Szkolenie BK: Przemawianie & efektywne techniki komunikacyjne

19.05.2015, 22:28

Czy wiesz jak wiele możesz osiągnąć poprzez komunikacje? Czy zdajesz sobie sprawę z tego jak ważna jest mowa ciała? Czy potrafisz wykorzystać potencjał komunikacji niewerbalnej? Szkolenie odbędzie 26 maja br. w godzinach 15.30 - 19.00 w sali 133 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zapisy odbywają się pod numerem telefonu 32 359 19 82. Więcej: http://bk.us.edu.pl/szkolenie-bk-przemawianie-efektywne-techniki-komunikacyjne.

Godziny otwarcia dziekanatu dla studentów niestacjonarnych - wieczorowych

18.05.2015, 8:32

W najbliższą środę 20 maja br. Dziekanat dla studentów niestacjonarnych - wieczorowych czynny będzie w godzinach 13 - 16.

Spotkanie "Projekt Bohaterskiej Wyobraźni" (Heroic Imagination Project)

14.05.2015, 8:38

Osoby zainteresowane udziałem lub wspieraniem Heroic Imagination Project (HIP, Projekt Bohaterskiej Wyobraźni) zapraszamy na spotkanie z profesorem Philipem Zimbardo organizowane przez HIP Polska, które odbędzie się w poniedziałek 18 maja 2015, w godz. 10:00-11.45 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (ul. Bankowa 11a, sala konferencyjna na parterze budynku). W programie wydarzenia przewidziana jest prezentacja dotychczasowych działań HIP, przykład wdrażania projektu przez nauczycieli i uczniów szkoły FILOMATA w Gliwicach oraz krótki wykład profesora Philipa Zimbardo pt. "From social outsiders to heroic teens and citizens". Pozostało jeszcze tylko kilka miejsc, prosimy o zgłoszenia: spotkanie18maja@gmail.com Udział w spotkaniu wyłącznie dla osób z potwierdzeniem zapisania na listę obecności.

Festiwal podróżniczy "Świat to za mało!" ma szansę zostać Inicjatywą Roku 2014

14.05.2015, 7:33

Studentka psychologii Anna Moszyńska jest założycielem i wiceprezesem Stowarzyszenia "Przed Siebie", które organizuje Festiwal podróżniczy "Świat to za mało!". Wydarzenie to otrzymało nominację w konkursie "Inicjatywa Roku 2014". Głosowanie potrwa od 30 kwietnia do 20 maja do godziny 12.00. Więcej informacji i możliwość bardzo prostego głosowania na stronie: http://gcop.gliwice.pl/strona-546-vox_populi_2014.html.

IX Konferencja Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej z udziałem pracowników Instytutu Psychologii UŚ

12.05.2015, 15:49

W dniach 9-10 maja br. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbyła IX Konferencja Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej, w której wzięli udział pracownicy Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia Instytutu Psychologii UŚ. Dr hab. Małgorzata Górnik-Durose wygłosiła przygotowany wraz z dr hab. Ireną Pilch referat pt. Myszy i pawie - dwa oblicza materializmu oraz poprowadziła jedną z sesji konferencyjnych pt. Zachowania konsumenckie. Dr Łukasz Jach przedstawił natomiast referat pt. Wybrane metodologiczne i empiryczne aspekty badań nad aktywacją idei pieniądza. Zarówno dr hab. Małgorzata Górnik-Durose, jak i dr Łukasz Jach są wieloletnimi członkami Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej, regularnie uczestniczącymi w organizowanych przez stowarzyszenie konferencjach.

Zapisy na warsztaty - zaproszenie od Studenckiego Koła Naukowego Psychologów SKNP

12.05.2015, 15:49

25 maja (poniedziałek) w godzinach od 9.45- 11.15 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Pani Małgorzata Martyniak - prezes Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Wielkie serce", poprowadzi warsztat na temat: "Prawdy i mity o zespole Downa, czyli jak pracować z dzieckiem z trisomią 21", na który serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Więcej informacji pojawi się wkrótce na naszym fanpage'u na facebook'u : https://www.facebook.com/SKNPs. Można zapisywać się drogą mailową pod adresem: knpsychologow@gmail.com, ilość miejsc jest ograniczona. W minionym semestrze nasze koło naukowe, działające pod opieką dr Agnieszki Pasztak - Opiłki przeprowadziło warsztaty integracyjno-ruchowe oraz plastyczne w Przedszkolu Miejskim nr 48 w Katowicach. Była przewodnicząca - Magda Jankowska prowadziła warsztat dotyczący pracy z dziećmi z zaburzeniami uwagi, zaś nowe przewodniczące koła - Maja Otto i Magdalena Kornatka podzieliły się wiedzą o zabawach z chustą Klanzy, prowadząc warsztat z zabaw ruchowych dla dzieci.

Psychologiczna Praca z Filmem - zaproszenie na warsztaty otwarte

08.05.2015, 18:50

W środę 13.05 od godz. 13:15 do 17:00 zapraszamy wszystkich chętnych na drugą edycję otwartych zajęć z Psychologicznej Pracy z Filmem. W warsztatach może wziąć udział student psychologii z dowolnego roku i trybu studiów. Tym razem będziemy pracować z filmem "Billy Eliot". Jest tylko jedna uwaga! Ze względu na udział w zajęciach studentki z Erasmusa będziemy posługiwać się językiem angielskim. Mamy nadzieję, że nie będzie to stanowić dla nikogo problemu, a stworzy okazję do zdobycia nowego doświadczenia i poznania studentów z zagranicy. Wszystkich zainteresowanych prosimy do 10.05 o mailowe potwierdzenie udziału w zajęciach. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: agnieszka.skorupa@us.edu.pl

Filmy edukacyjne dla maturzystów

06.05.2015, 22:29

Dr Patrycja Stawiarska z Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia wzięła udział w nagraniach krótkich filmów edukacyjnych dla uczniów (przede wszystkim maturzystów). Materiały video zostały przygotowane przez Telewizję Uniwersytetu Śląskiego UŚ TV i są dostępne od kilku dni m.in. na stronie: https://www.youtube.com/user/telewizjaus/videos oraz promowane w mediach społecznościowych.

ZAPISY NA PRZEDMIOTY WYBIERANE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 - informacja dla studentów II- IV roku

06.05.2015, 8:10

Zapisy na przedmioty wybierane na rok akademicki 2015/2016 odbędą się w dniach 11 - 14 maja br. Deklaracje dotyczące wybranych przedmiotów należy składać w sekretariacie Instytutu Psychologii (p. 320), w godzinach 8.00 - 14.00. Studenci studiów niestacjonarnych oraz studenci uczestniczący w bieżącym semestrze w programie Erasmus, MOST lub przebywający na urlopie dziekańskim mogą przesłać deklarację drogą elektroniczną na adres ips@us.edu.pl
Formularze deklaracji oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.ip.us.edu.pl lub www.psychologia.us.edu.pl w zakładce kształcenie –zapisy na przedmioty.

Laur Studencki - głosowanie wśród studentów i doktorantów

05.05.2015, 9:50

Statuetkę Lauru Studenckiego studenci przyznają w pięciu kategoriach: organizacja przyjazna studentom, promotor kultury studenckiej, przyjazny pracodawca, nagroda honorowa oraz Przyjaciel Studenta. W ostatniej kategorii laureata wybierają wszyscy studenci naszej Uczelni. Wśród osób nominowanych w kategorii Przyjaciel Studenta z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ są: prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik, dr hab. Leszek Wieczorek, dr Mariola Paruzel-Czachura, dr Grażyna Szafraniec, mgr Jolanta Mielczarek, mgr Michał Brol oraz mgr Dominik Adamek. Uroczysta gala odbędzie się 14 maja 2015 roku o godz. 18.00 w sali kameralnej Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego. Głosowanie potrwa do 8 maja pod adresem https://ankieter.us.edu.pl/surveys/212/ (logowanie jak do systemu USOS). Więcej informacji: www.laurstudencki.us.edu.pl.

Festiwal Czarnej Owcy w Centrum Zimbardo w Katowicach z udziałem pracowników i studentów UŚ

05.05.2015, 9:50

8-10 maja w Centrum Zimbardo w Nikiszowcu odbędzie się pierwsza edycja "Festiwalu Czarnej Owcy". Impreza jest adresowana do młodych i organizowana przez młodych. Jej przewodni temat to rozwój osobisty. Wstęp bezpłatny (obowiązują zapisy). W ramach imprezy odbędą się wykłady i warsztaty prowadzone przez wykładowców z Uniwersytetu Śląskiego, psychologów, filozofów i podróżników. Wydarzeniu będą towarzyszyć dwa koncerty. Wśród prowadzących będą pracownicy Instytutu Psychologii UŚ: Agnieszka Skorupa, Dominik Adamek i Michał Brol oraz studenci psychologii: Anna Pyszkowska, Magda Ćwikła, Ewelina Skubała, Katarzyna Händel, Martyna Stefańczuk, Klaudia Jagusiak, Anna Moszyńska, Łukasz Musiał, Bartosz Trusiak i Michał Cuber.

Pomysłodawczynią i główną realizatorką Festiwalu jest siedemnastoletnia Alicja Jośko, związana z Centrum Zimbaro w Nikiszowcu. Idea Festiwalu zrodziła się z autentycznej potrzeby i z chęci inspirowania rówieśników.

Festiwal skupia się wokół bardzo ważnego dla każdego dorastającego człowieka tematu - życiowych wyborów i związanego z nimi rozwoju osobistego. Dlatego celem wydarzenia jest inspirowanie młodych do poznawania siebie i świadomego działania. Festiwal promuje także aktywność społeczną młodzieży. A dwudziestu siedmiu młodych wolontariuszy pomagających w przygotowaniu "Festiwalu Czarnej Owcy" najlepiej pokazuje jak można realizować tę ideę.

Więcej informacji na stronie: http://festiwalczarnejowcy.pl/.
Wydarzenie w portalu Facebook: https://www.facebook.com/festiwalczarnejowcy.
Film promujący: https://www.youtube.com/watch?v=GhimEXyoNac.

Realizację Festiwalu wspiera Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych, przy którym działa Centrum Zimbardo. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś; Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii, prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk; Projekt Korba; a także Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe; Gimnazjum 14 w Katowicach; Szkoła Językowa - Pestka. Organizację imprezy wsparła także agencja reklamowa BRADNET.

Warsztaty "Psychologia Przywództwa" - pozostały jeszcze tylko 2 miejsca!

04.05.2015, 20:35

W ramach wizyty programu Erasmus + prof. Juan Antonio Moriano Leon z UNED w Madrycie poprowadzi dla studentów 4 i 5 roku psychologii oraz doktorantów zainteresowanych problematyką przywództwa warsztaty szkoleniowe. W trakcie warsztatów studenci i doktoranci będą zajmować się najnowszymi doniesieniami badawczymi z zakresu przywództwa transformacyjnego i autentycznego, możliwościami i trendami pomiaru tych zmiennych oraz diagnozą wzajemnych relacji pomiędzy przywództwem i zachowaniami organizacyjnymi. Warsztaty odbędą się 21 maja 2015 roku, przewidywany czas trwania warsztatów to 5 godzin. Pozostały jeszcze 2 miejsca - zapraszamy zainteresowane osoby do zgłaszania się do dr Patrycji Rudnickiej - patrycja.rudnicka@us.edu.pl. Zgłoszenie mailowe powinno zawierać krótkie uzasadnienie chęci udziału w warsztatach i informacje o roku studiów, prosimy także o podanie tematu pracy magisterskiej/rozprawy doktorskiej.

GODZINY DZIEKAŃSKIE

29.04.2015, 14:19

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii ogłasza godziny dziekańskie w dniu 4 maja 2015 r. (poniedziałek) w godzinach 8.00 - 16.00 (z obowiązkiem odpracowania zajęć zaplanowanych w tym terminie).

Wyniki rekrutacji Erasmus+

28.04.2015, 21:42

Na podstronie Erasmus+ zamieszczone zostały wyniki rekrutacji na rok 2015/2016 znajdują się wyniki postępowania kwalifikacyjnego na studia oraz praktyki w ramach programu Erasmus+. Wszystkim zakwalifikowanym gratulujemy i przypominamy, że ostateczne potwierdzenie możliwości wyjazdu otrzymają z Biura Programu Erasmus w późniejszym terminie.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE do SENATU UŚ

23.04.2015, 11:13

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Pedagogiki i Psychologii zawiadamia, że w dniu 28.04.2015 o godz. 13.00 w auli odbędą się WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE do SENATU UŚ w grupie niesamodzielnych pracowników naukowo – dydaktycznych.

Dr Patrycja Stawiarska prowadziła panel dyskusyjny podczas II Ogólnopolskiej Interdyscyplinanrej Konferencji Naukowej "Głos - Komunikacja - Media"

23.04.2015, 11:07

Dr Patrycja Stawiarska z Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia 17 kwietnia wzięła udział w II Ogólnopolskiej Interdyscyplinanrej Konferencji Naukowej "Głos - Komunikacja - Media". Dr Stawiarska prowadziła panel dyskusyjny "Komunikacja" i wygłosiła referat "Diagnozowanie jako sytuacja komunikacyjna - wyznaczniki efektywnej komunikacji w relacji psycholog - pacjent".

TEDx z udziałem profesora Philipa Zimbardo oraz dr Agnieszki Wilczyńskiej - ruszyły zapisy

21.04.2015, 18:35

Poznaj historie kilku - kreatywnych, zaangażowanych, pełnych pasji, energii, siły i fantazji ludzi! Już 18 maja 2015 r. o godz. 17.00 w Kinoteatrze Rialto w Katowicach podczas wydarzenia pn. "Energia-Fantazja-Siła - o ludziach zmieniających świat" w ramach cyklu konferencji TEDx pokażą jak żyć na pełnych obrotach, wykorzystywać szanse, które zsyła los, jak w najtrudniejszej sytuacji, znaleźć drogę wyjścia oraz jak realizować swoje cele osobiste i zawodowe z sukcesem. Gościem specjalnym wydarzenia będzie prof. Philip Zimbardo - wybitny amerykański psycholog, profesor Uniwersytetu Stanforda, który analizować będzie sytuację, psychikę i zachowanie współczesnych mężczyzn. Profesorowi towarzyszyć będą: Barbara Halska, Laura Andrukiewicz, Waldemar Jan oraz dr Agnieszka Wilczyńska - wykładowca z Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytetu Śląskiego - przedstawi badania dot. poczucia przynależności i wykluczenia młodego człowieka we współczesnym świecie. Obowiązują zapisy: http://efs.slaskie.pl/?grupa=2&art1=1429512841&art=1186994745&id_m=&kat=&katrodzic=#.

Laur Studencki

16.04.2015, 22:51

W tym roku studenci mogą zgłaszać propozycje laureatów nagrody w czterech kategoriach w specjalnym kwestionariuszu. Formularz będzie aktywny do 26.04.2015. Głosowanie na przyjaciela studenta (spośród nadesłanych propozycji) odbędzie się w systemie USOS, a wyboru laureatów w pozostałych kategoriach dokona kapituła Lauru Studenckiego 2014. Więcej informacji i link do kwestionariusza znajdują się tutaj: http://student.us.edu.pl/ruszyly-zgloszenia-do-lauru-studenckiego.

WARSZTAT "KREATYWNA NAUKA"

16.04.2015, 22:35

Program "PROJEKTOR – wolontariat studencki" zaprasza studentów na warsztat „Kreatywna nauka. Proste narzędzia edukacyjne z różnych dziedzin dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym”, który odbędzie się w czwartek 23 kwietnia br. w centrum Katowic w godz. 16:30 – 20:00. Udział w warsztacie jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały potrzebne podczas pracy. Zaświadczenie o udziale w warsztacie otrzymają osoby, które po warsztacie przeprowadzą 6h zajęć dla dzieci w szkole w ramach programu PROJEKTOR-wolontariat studencki. Więcej informacji w pliku kreatywna-nauka.doc.

WARSZTAT TAŃCÓW ANIMACYJNYCH

16.04.2015, 22:33

Program „PROJEKTOR – wolontariat studencki” zaprasza studentów na warsztat tańców animacyjnych, który odbędzie się w piątek 24 kwietnia br. w Studenckiej Strefie Aktywności UŚ w Katowicach w godz. 16:30 – 20:00. Udział w warsztacie jest bezpłatny. Zaświadczenie o udziale w warsztacie otrzymają osoby, które po warsztacie przeprowadzą 6h zajęć dla dzieci w szkole w ramach programu PROJEKTOR-wolontariat studencki. Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji w pliku tańce-animacyjne.doc.

GODZINY DZIEKAŃSKIE

16.04.2015, 13:44

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii ogłasza godziny dziekańskie w dniu 17 kwietnia 2015 r. (piątek) w godzinach 8.00 - 11.30 (z obowiązkiem odpracowania zajęć zaplanowanych w tym terminie).

Noc Naukowców w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących z udziałem dr Patrycji Stawiarskiej

16.04.2015, 13:43

13 kwietnia 2015 w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie im. Juliusza Słowackiego odbyła się Noc Naukowców. Dr Patrycja Stawiarska z Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia wygłosiła wykład pt. "Jak radzić sobie ze stresem przed maturą". W wydarzeniu wzięli udział naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego - wśród nich m.in. prof. UŚ dr hab. Ryszard Koziołek, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów, który przedstawił temat "Afekty dwubiegunowe: Prus - Sienkiewicz" oraz prof. zw. dr hab. Jacek Jania, który odpowiedział na pytanie "Po co badamy lody w Arktyce?".

Napraw sobie Uniwersytet!

16.04.2015, 13:23

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów do wypełnienia 5-10 minutowej ankiety w ramach akcji "Napraw sobie Uniwersytet". Jest to przedsięwzięcie studentów UŚ, które ma na celu wyznaczenie obszarów wymagających poprawy i zaproponowanie konkretnych rozwiązań, by stale ulepszać funkcjonowanie naszej Uczelni. Twoje odpowiedzi będą istotne przy tworzeniu raportu z badań. Aby wypełnić ankietę wystarczy przejść na stronę: https://ankieter.us.edu.pl/surveys/ - logowanie tak jak do USOS.

Dzień Otwarty z firmą PwC!

16.04.2015, 13:20

Zapraszamy do udziału w Dniu Otwartym z firmą PwC Service Delivery Center Poland, który odbędzie się 22 kwietnia br. na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu. Stoisko firmy ustawione będzie w holu głównym budynku w godzinach 9.00-14.00. Jeśli uczysz się języka niemieckiego i chcesz wzbogacić swoje słownictwo w zakresie finansów, organizatorzy zapraszają również na warsztaty "Język niemiecki w biznesie i finansach". Więcej na ten temat: http://bk.us.edu.pl/dzien-otwarty-z-firma-pwc.

Szkolenie "Twój czas"

16.04.2015, 13:19

Biuro Karier oraz Capgemini zapraszają do udziału w szkoleniu "Twój czas", które odbędzie się 24 kwietnia 2015 roku w godz. 10:00 - 15:00 w Rektoracie UŚ. Szkolenie zorganizowane jest w ramach projektu Capgemini Challenge. Szczegóły dotyczące zapisów: http://bk.us.edu.pl/szkolenie-twoj-czas.

Wyjedź na studia lub praktyki w ramach projektu Erasmus Plus!

15.04.2015, 9:39

Do wyboru jest 12 uczelni: 5 w Hiszpanii, 2 we Francji, i po jednej z Estonii, Niemiec, Portugalii, Rumunii i Włoch. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji i czekamy na Wasze zgłoszenia! Rekrutacja potrwa do 17 kwietnia, a 21 kwietnia odbędą się rozmowy kwalifikacyjne. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w dziale Student - Erasmus+ oraz w stosownych plikach. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie proszę do mgr Marii Chełkowskiej, instytutowego koordynatora Erasmus+. Zobacz więcej w specjalnym dziale Student > Erasmus +.

Archiwum Prac Dyplomowych

15.04.2015, 9:37

W związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych prosimy o zapoznanie się z instrukcjami w serwisie Archiwum Prac Dyplomowych: https://apd.us.edu.pl w zakładce Pomoc oraz na platformie szkoleń wewnętrznych http://el.us.edu.pl/sw w zakładce USOS.

Cap of Coffee - stoisko promocyjne Capgemini

15.04.2015, 9:30

Biuro Karier UŚ informuje, że 16 kwietnia w godz. 10:00-16:00 na ul. Bankowej w Katowicach odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firmy Capgemini. Będzie to okazja by porozmawiać z rekruterami, dowiedzieć się o najnowszych ofertach pracy. Ponadto będzie można zdobyć atrakcyjne nagrody grając w gry logiczne. Więcej informacji: http://bk.us.edu.pl/cap-coffee-stoisko-promocyjne-capgemini.

Zapraszamy studentów na spotkanie podsumowujące dydaktykę

14.04.2015, 13:31

Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia dla Kierunku PSYCHOLOGIA zaprasza 16 kwietnia br. (czwartek) przedstawicieli studentów studiów stacjonarnych (godz. 15.00 - 15.30) i niestacjonarnych (godz. 15.30 - 16.00) na spotkanie (w sali 111) podsumowujące dydaktykę w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015.
Podczas spotkania studenci będą mieli możliwość przedstawienia opinii i uwag na temat realizowanych w bieżącym semestrze zajęć i organizacji procesu dydaktycznego na kierunku PSYCHOLOGIA.

Psychologiczna Praca z Filmem - zaproszenie na zajęcia - obowiązują zapisy

03.04.2015, 20:46

W środę 15.04 od godz. 13:15 do 16:45 zapraszamy wszystkich chętnych na otwarte zajęcia z Psychologicznej Pracy z Filmem. W warsztatach może wziąć udział student psychologii z dowolnego roku i trybu studiów. Będziemy pracować z filmem "Fatalne zauroczenie". Jest tylko jedna uwaga! Ze wzglądu na udział w zajęciach studentki z Erasmusa będziemy posługiwać się językiem angielskim. Mamy nadzieję, że nie będzie to stanowić dla nikogo problemu, a stworzy okazję do zdobycia nowego doświadczenia i poznania studentów z zagranicy. Wszystkich zainteresowanych prosimy do 10.04 o mailowe potwierdzenie udziału w zajęciach. Zgłoszenia proszę przesyłać pod adres: agnieszka.skorupa@us.edu.pl

Życzenia świąteczne

03.04.2015, 20:46

Wesołych Świąt

Profesor Meir Russ z wizytą w Instytucie Psychologii UŚ

02.04.2015, 21:16

W maju gościem Instytutu Psychologii UŚ będzie profesor Meir Russ z Austin E. Cofrin School of Business z University Wisconsin-Green Bay ze Stanów Zjednoczonych, specjalista w zakresie zarządzania i biznesu, międzynarodowy doradca w zakresie problemów związanych z zarządzaniem, autor wielu cenionych publikacji. Prof. Russ współpracuje z kilkoma uczelniami w Europie (m.in. Uniwersytet w Pizie, Bordeaux Management School), gdzie prowadzi wykłady i seminaria. Jest on założycielem i redaktorem naczelnym The International Journal of Management and Business (IJMB).

W imieniu Dyrektora Instytutu Psychologii UŚ oraz dr hab. Agaty Chudzickiej-Czupały, która organizuje pobyt Pana Profesora na naszej uczelni, zapraszamy doktorantów i młodszych pracowników naukowych do udziału w seminarium, które Pan Profesor poprowadzi 14 maja w godz. 11.00-13.00 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ. Seminarium pt. "An Introduction to Human Capital. The definitive end of capitalism as we know it and the probable foundations of Sustainabilism: Information entropy based definition of capital, the three distinctive new labor markets, Homo Sustainabiliticus and the urgent need for a new gold" będzie poświęcone wyzwaniom i dylematom, dotyczącym badań związanych z kapitałem ludzkim oraz problemom, przed którymi stoją współczesne organizacje w związku z zatrudnianiem pracowników i zarządzaniem kadrami. Profesor Russ spotka się też z wybranymi doktorantami i udzieli im konsultacji indywidualnych oraz poprowadzi zajęcia dla studentów w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc osoby chętne do udziału w seminarium na naszym wydziale proszone są o zapisanie się bezpośrednio u dr hab. Agaty Chudzickiej-Czupały. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Dr Ewa Wojtyna i Patryk Łakuta na Europejskim Kongresie Psychiatrycznym w Wiedniu

02.04.2015, 21:02

28-31 marca 2015 dr Ewa Wojtyna z Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia Instytutu Psychologii UŚ oraz Patryk Łakuta, student V roku psychologii, uczestniczyli w 23. Europejskim Kongresie Psychiatrycznym, odbywającym się w tym roku w Wiedniu pod hasłem "Excellence in psychiatry across Europe: practice, education, research". Dr Wojtyna i Patryk Łakuta przedstawili pracę na temat "The biopsychosocial determinants of depression among patients suffering from psoriasis". Ponadto dr Wojtyna we współautorstwie z mgr Agnieszką Wiszniewicz z Hospicjum Cordis w Katowicach przedstawiły pracę nt. "Depression and men’s quality of sexual life after prostatectomy for prostate cancer".

Habilitacja dr Elżbiety Turskiej

27.03.2015, 22:28

Rada Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w uznaniu osiągnięć naukowych i dydaktycznych Elżbiety Turskiej z Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji, przyznała jej stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. Serdecznie gratulujemy!

Elżbieta Turska jest doświadczonym badaczem, cenionym dydaktykiem oraz psychologiem praktykiem z zakresu doradztwa zawodu i planowania kariery. Jest autorką i współautorką 3 monografii, ponad 30 artykułów naukowych i rozdziałów w pracach zbiorowych, w tym pracy opublikowanej w znaczącym czasopiśmie zagranicznym -"Journal of Business Ethics".

Jej najnowsza książka "Kapitał kariery ludzi młodych. Uwarunkowania i konsekwencje" (2014) jest poświęcona ważnemu i bardzo aktualnemu tematowi - sposobom przygotowywania się ludzi młodych, kończących edukację, do wejścia na rynek pracy. Ta interesująca praca, uwzględnia wielość i różnorodność zagadnień związanych ze startem młodych ludzi w samodzielność zawodową.

Elżbieta Turska jest członkiem założycielem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji (PSPO), członkiem założycielem Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków (Oddział Śląski), pełni także funkcję sekretarza Śląskiego Oddziału Narodowego Forum Doradztwa Kariery. Posiada kwalifikacje doradcy zawodu.

VII edycja konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

27.03.2015, 14:13

Zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w VII edycji konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Wyróżnienia przyznawane są studentom i doktorantom za osiągnięcia i realizację inicjatyw w następujących dziedzinach działalności: społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej oraz za wspieranie i inicjowanie życia studenckiego. Wyróżnienie, obejmujące działalność od rozpoczęcia studiów, można otrzymać jednorazowo.

Wnioski studentów i doktorantów Wydziału Pedagogiki i Psychologii przyjmowane będą w sekretariacie Prodziekana ds. Studiów Stacjonarnych (p. 120) oraz sekretariacie studiów doktoranckich (p. 124) do 10 kwietnia br.

Do 29 marca, drogą elektroniczną, każda osoba lub instytucja może zaproponować kandydata, który zasługuje na udział w konkursie, lecz z różnych powodów nie zgłosił się do niego osobiście. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://student.us.edu.pl/propozycja-kandydata.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.wyroznienia.us.edu.pl.

Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ "Psychoróżności"

26.03.2015, 8:09

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów naszego Wydziału do uczestnictwa w konferencji naukowej "Psychoróżności", która odbędzie się 26-27 listopada w budynku CINiBA (ul. Bankowa 11a).

Konferencja jest adresowana do studentów, którzy chcieliby rozwinąć swoje umiejętności w zakresie prowadzenia badań naukowych. Na konferencji będzie można zaprezentować wyniki własnych badań empirycznych, a następnie je przedyskutować z pracownikami naukowymi i ekspertami w danej dziedzinie. Można poruszyć każdy temat związany z psychologią lub pedagogiką, można pracować w pojedynkę lub grupowo, wreszcie można wcześniej przedyskutować ogólny zamysł oraz plan badawczy z nauczycielami akademickimi. Zachęcamy do kontaktu z opiekunami kół naukowych lub do poszukiwania opiekuna naukowego wśród innych pracowników naszego Wydziału, którzy mogliby merytorycznie wesprzeć Waszą inicjatywę badawczą.

Dodatkowych informacji udzielają:
Anna Pyszkowska (a.pyszkowska@gmail.com)
Paulina Stojek (paulinastojek@wp.pl)

Serdecznie zapraszamy!

Mgr Mateusz Paliga weźmie udział w panelu dyskusyjnym "KONFLIKT = TABU? - czyli inne spojrzenie na konflikt w organizacji"

24.03.2015, 22:17

Mgr Mateusz Paliga, na zaproszenie Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, weźmie udział w panelu dyskusyjnym "KONFLIKT = TABU? - czyli inne spojrzenie na konflikt w organizacji". Spotkanie odbędzie się w czwartek 26 marca w godz. 18:00 – 20:00 w Auli Multimedialnej Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach przy ul. Opolskiej 15. W dyskusji wezmą udział także Grzegorz Frączek - prawnik, dyrektor Ośrodka Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego "Facultas Iuridica" oraz Szymon Pieczyński - członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, właściciel studia kreatywnego Kava Studio. Podczas wydarzenia dowiesz się m.in. czym tak naprawdę jest konflikt, jakie są sposoby radzenia sobie z konfliktami w organizacji?, czy z konfliktu można wyciągnąć coś dobrego dla zespołu?, dlaczego niekiedy trudno się rozmawia o przyczynach niezgody między ludźmi?, czy osoba "konfliktowa" może znaleźć swoje miejsce w zespole? Rejestracja odbywa się poprzez link: http://bit.ly/XXIX_SG. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.03.2015r. do godz. 23:00. Decyduje kolejność zgłoszeń – lista uczestników zostanie zamknięta wcześniej w przypadku wyczerpania wolnych miejsc! WIĘCEJ INFORMACJI: https://www.facebook.com/events/1629639433936190/. Projekt koordynuje studentka III roku psychologii Paulina Mol, członkini Studenckiego Koła Psychologii Organizacji.

Terminy spotkań z opiekunami praktyk

24.03.2015, 22:16

Informujemy, że w zakładce PRAKTYKI zamieszczono terminy obowiązkowych spotkań studentów III i IV roku Psychologii z opiekunami praktyk. Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa.

VII edycja Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

24.03.2015, 22:10

Zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w VII edycji konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Wyróżnienia przyznawane są studentom i doktorantom za osiągnięcia i realizację inicjatyw w następujących dziedzinach działalności: społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej oraz za wspieranie i inicjowanie życia studenckiego. Wyróżnienie, obejmujące działalność od rozpoczęcia studiów, można otrzymać jednorazowo.

Terminy składania wniosków na wydziałach są ogłaszane przez dziekanów i udostępniane na stronie konkursu. Ostateczny termin przekazywania przez wydziały wniosków do Centrum Obsługi Studenta mija 15 kwietnia 2015 r.

Do 29 marca, drogą elektroniczną, każda osoba lub instytucja może zaproponować kandydata, który zasługuje na udział w konkursie, lecz z różnych powodów nie zgłosił się do niego osobiście. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://student.us.edu.pl/propozycja-kandydata.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.wyroznienia.us.edu.pl.

Staże w NATO!

24.03.2015, 21:36

Po raz kolejny studenci Uniwersytetu Śląskiego zostali zaproszeni do aplikowania na staże w NATO. Są to 6 miesięczne staże w siedzibie NATO w Brukseli lub w jej poszczególnych agencjach i organach. Termin upływa już 14 kwietnia 2015 r. Więcej: http://bk.us.edu.pl/staze-w-nato-2.

Nabór na Ambasadora Kariery w Unii Europejskiej

24.03.2015, 21:34

Europejski Urząd Doboru Kadr ogłasza nabór na Ambasadora Kariery w Unii Europejskiej. Celem pracy ambasadora w Polsce jest uświadomienie różnorodności zatrudnienie jakie dają instytucje Unii Europejskiej wśród studentów i absolwentów uczelni wyższych. Więcej: http://bk.us.edu.pl/nabor-na-ambasadora-kariery-w-unii-europejskiej.

Fotoreportaż "II Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych"

23.03.2015, 22:04

Polecamy fotoreportaż z II Spotkania z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, które w tym roku cieszyło się jeszcze większym zainteresowaniem niż ubiegłoroczna edycja! Uczniom i nauczycielom dziękujemy za wizytę, a pracownikom i studentom Wydziału Pedagogiki i Psychologii dziękujemy za zaangażowanie. Fotoreportaż znajduje się na stronie głównej UŚ: http://www.us.edu.pl/spotkanie-z-nauka-i-zyciem-studenckim-dla-mlodziezy-szkol-ponadgimnazjalnych-2 oraz w wykazie w dziale Instytut > Fotoreportaże > 2015.

Koło Naukowe Psychologii Społecznej bierze udział w międzynarodowym projekcie badawczym "Mathematical duel", realizowanym w ramach programu Erasmus Plus

21.03.2015, 12:58

KN-Influence001.JPG
Koło Naukowe Psychologii Społecznej "Influence" wraz z Kołem Naukowym Matematyków UŚ bierze udział w realizacji międzynarodowego projektu badawczego "Mathematical Duel Plus", finansowanego w ramach programu Erasmus Plus. Projekt poświęcony jest problematyce zdolności matematycznych oraz czynników wyznaczającym poziom osiągnięć matematycznych (m. in. płci psychicznej), i jest realizowany wśród młodzieży trzech krajów: Austrii, Czech i Polski. 14 marca br. uczniowie szkół uczestniczących w projekcie odwiedzili Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. W ramach tej wizyty wysłuchali wykładu na temat szyfrowania, wzięli udział w grze integracyjnej, opartej na motywach serii książek R. R. Martina "Gra o tron" oraz uczestniczyli w badaniach naukowych. Członkowie KN Psychologii Społecznej byli zaangażowani w tworzenie i przeprowadzenie gry integracyjnej oraz przygotowanie i realizację badań naukowych, w których analizowano poziom inteligencji płynnej, uwagi, zdolności rotacji mentalnych, fluencji słownej oraz płci psychicznej uczestników projektu. Naukową opiekę nad wydarzeniem sprawowali prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej, oraz dr hab. Włodzimierz Fechner z Instytutu Matematyki UŚ. Koordynatorkami projektu były Karolina Dyduch i Anna Kmiecik. W pracach uczestniczył także mgr Marcin Moroń z Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej naszego Instytutu.
Serdecznie gratujemy pomysłowości i zaangażowania!

Wyjedź na studia lub praktyki w ramach projektu Erasmus Plus!

20.03.2015, 22:18

Do wyboru jest 12 uczelni: 5 w Hiszpanii, 2 we Francji, i po jednej z Estonii, Niemiec, Portugalii, Rumunii i Włoch. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji i czekamy na Wasze zgłoszenia! Rekrutacja potrwa do 17 kwietnia, a 21 kwietnia odbędą się rozmowy kwalifikacyjne. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w dziale StudentàErasms+ oraz w stosownych plikach. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie proszę do mgr Marii Chełkowskiej, instytutowego koordynatora Erasmus+. Zobacz więcej w specjalnym dziale Student > Erasmus +.

Grupa rozwojowa dla studentów - Śląski Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej

20.03.2015, 22:02

Śląski Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej zaprasza wszystkich studentów (niezależnie od kierunku studiów) do udziału w grupie rozwojowej. Zajęcia będą odbywać się cyklicznie co tydzień w godzinach od 16 do 18 w grupie 5-10 osobowej. Spotkania grupy będą organizowane do czerwca br. Uczestnictwo w grupie pozwala na przećwiczenie umiejętności przydatnych w budowaniu lepszych relacji z innymi ludźmi. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość pracy miedzy innymi nad: wzmocnieniem poczucia własnej wartości, asertywnym reagowaniem w sytuacjach interpersonalnych, podnoszeniem świadomości przeżywanych emocji, a także umiejętnością rozpoznawania wewnętrznych zasobów i ograniczeń. Dodatkową korzyścią udziału w grupie, jest możliwość uzyskania informacji zwrotnych na swój temat od pozostałych uczestników w bezpiecznej atmosferze, opartej na dyskrecji i zaufaniu. Grupa ma charakter zamknięty, co sprzyja budowaniu poczucia bezpieczeństwa i stabilności. Więcej informacji i cennik: http://www.sopp.com.pl/index.php?page=akt_rozw_stud.

Psychoterapia grupowa w nurcie psychodynamicznym

20.03.2015, 22:00

Śląski Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej informuje, że trwa nabór do grupy terapeutycznej, której spotkania odbywać się będą regularnie raz w tygodniu w godzinach od 18.00 do 20.00 przez okres 6 miesięcy. Grupa będzie liczyć od 6 do 10 osób. Psychoterapia grupowa skierowana jest do osób przeżywających trudności natury psychicznej takich jak zaburzenia nerwicowe czy depresyjne. Zaburzenia te często utrudniają kontakt z innymi ludźmi co jest dodatkowym źródłem cierpienia. Podejście psychodynamiczne zakłada, że przyczyny tych trudności tkwią w nieświadomości i możemy je poznać poprzez analizę relacji jakie tworzymy z innymi. Psychoterapia grupowa ułatwia ten proces dając możliwość obserwacji siebie w bezpośrednim kontakcie z pozostałymi członkami grupy. Pozwala to na uświadomienie sobie niekorzystnych i wzmocnienie korzystnych wzorców funkcjonowania w relacjach z innymi, co jest często podstawą do zmiany i dalszego rozwoju.
Więcej informacji i cennik znajduje się na stronie: http://www.sopp.com.pl/index.php?page=akt_grupowa.

Wagary z Jajem - przywitaj Wiosnę, pożegnaj Sesję!

17.03.2015, 21:22

19 marca 2015 r. w godz. 10.00–14.00 na deptaku przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się akcja integracyjna „Wagary z jajem. Studenci, pomalujcie swoje jajo!”. Wydarzenie będzie okazją do wspólnego świętowania przez wszystkich studentów końca sesji egzaminacyjnej, nadejścia wiosny i zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Na uczestników będzie czekać wiele atrakcji, m.in. drużynowe i indywidualne zawody studentów, turnieje i konkursy, kiermasz ozdób świątecznych wykonanych przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej, warsztaty pisania pisanek oraz tworzenia kartek świątecznych, pokaz ptaków drapieżnych, fotobudka, muzyka na żywo, a także nauka tańca ludowego. O dobrą atmosferę i poczucie humoru, zadba kabaret „Drzewo a gada”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://student.us.edu.pl/wagary-z-jajem-przywitaj-wiosne-pozegnaj-sesje.

Psychologiczna praca z filmem

17.03.2015, 7:17

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się "Psychologiczna praca z filmem". Redaktorami publikacji są Michał Brol i Agnieszka Skorupa. Książka "Psychologiczna praca z filmem" zawiera pogłębione analizy psychologiczne wybranych filmów oraz gotowe scenariusze zajęć i ćwiczeń. Dzięki przystępnemu językowi może być inspiracją zarówno dla specjalistów różnych dziedzin, jak i laików. To podręcznik, ale przede wszystkim materiał zachęcający do refleksji nad problemami ukazanymi na ekranie. Tytułową psychologiczną pracę z filmem mogą podejmować uczestnicy szkoleń, studenci, uczniowie, ale też wszyscy zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy.

"Potrzeba takiego kompendium dydaktycznego jest oczywista, a jej dostrzeżenie i inicjatywa, aby ją zaspokoić, jest ze wszech miar godna uznania. Podręcznik pomoże jednocześnie kształcić studentów w zakresie wiedzy psychologicznej oraz pobudzać ich wrażliwość na sztukę." Prof. dr hab. Zofia Ratajczak, fragment recenzji

"Wśród dostępnych podręczników brakuje pozycji, które wskazywałyby możliwości, jakie daje film w poszerzeniu warsztatu pracy psychologa i w zawodach pokrewnych. Publikacja będzie służyła prezentowaniu trudnych i ważnych tematów psychologicznych, które wiążą się z lepszym rozumieniem siebie i swego otoczenia." Dr hab. prof. UG Anna Maria Zawadzka, fragment recenzji

Wśród 13 rozdziałów podejmujących różnorodne zagadnienia, 9 rozdziałów przygotowali pracownicy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego: dr Katarzyna Ślebarska, dr Mariola Paruzel‑Czachura, dr Renata Kleszcz‑Szczyrba, dr Łukasz Jach, mgr Żaneta Rachwaniec‑Szczecińska, mgr Małgorzata Turska, mgr Marcin Moroń oraz redaktorzy publikacji. Spis treści dostępny jest na stronie Wydawnictwa UŚ. Informacja na temat książki znajduje się również na stronie Instytutu Psychologii UŚ w dziale Nauka > Książki pracowników.

Zaproszenia Biura Karier UŚ dla studentów psychologii - spotkanie na Wydziale PIPS!

16.03.2015, 22:41

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego z myślą o studentach i absolwentach przygotowało szereg szkoleń i warsztatów. W najbliższym czasie BK zaprasza na spotkanie informacyjne nt. "Wolontariat w Fundacji Pomocy Dzieciom ULICA", które odbędzie się w środę 18 marca 2015 r. o godzinie 13:30, w sali 206 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii oraz na warsztat "Odstresowalnia, czyli warsztat radzenia sobie ze stresem", który odbędzie się 24 marca 2015 r. w godz. 09:00 - 14:00 w sali 133, w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 12, Katowice.

Fotoreportaż: Rony Berger gościem Uniwersytetu Śląskiego

16.03.2015, 22:37

W dziale Instytut > Fotoreportaże > 2015 zamieszczony został link do fotoreportażu z wizyty doktora Ronego Bergera w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Dr Patrycja Rudnicka z wystąpieniem na Międzynarodowej Konferencji "Potrzeba Designu"

14.03.2015, 17:17

Wydział Projetowy ASP Katowice zaprasza na 4. Międzynarodową Konferencję Projektową "Potrzeba Designu". Konferencja odbędzie się 20 marca w Rondzie Sztuki. Wśród prelegentów jest pracownik naszego Instytutu dr Patrycja Rudnicka, która wygłosi wykład pt. "Projektowanie i wartości". Celem konferencji jest refleksja nad różnymi aspektami designu zaangażowanego społeczne, a także pokazanie przydatności myślenia projektowego i wynikających z niego korzyści. Organizatorzy chcą pokazać przemiany, u podstaw których leży niezmiennie projektowanie ze względu na potrzeby i dla potrzeb. Konferencja towarzyszy Międzynarodowemu Biennale Studenckiej Grafiki Projektowej Agrafa. Strona konferencji:potrzebadesignu.pl/, strona na Facebooku.

Ważna informacja organizacyjna - II Spotkanie z nauką i życiem studenckim

12.03.2015, 10:43

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że zakończyły się zapisy na "II Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych", które odbędzie się w piątek 20 marca 2015 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Nie ma już miejsc na wykłady oraz na warsztaty, dlatego szkoły, które nie dokonały zapisu, zapraszamy serdecznie do udziału w tym wydarzeniu w kolejnej edycji.

Informacja w sprawie funkcjonowania Dziekanatu studiów niestacjonarnych (wieczorowych)

12.03.2015, 9:41

W terminie od 12 do 17 marca br. Dziekanat studiów niestacjonarnych będzie nieczynny.
W okresie tym wszelkie sprawy proszę kierować do pokoju nr 12 w godzinach urzędowania:
wtorek: godz. 12:00 - 14:00
środa: godz. 12:00 - 14:00
piątek: godzi. 13:00 - 16:45
sobota: godz. 12:00 - 15:45
Za wynikające z tego powodu utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW III ROKU - STUDIA DZIENNE I WIECZOROWE

11.03.2015, 10:31

Przypominamy, że obowiązkowe spotkanie informacyjne dotyczące praktyk zawodowych odbędzie się w czwartek 12 marca br.:
- o godz. 13.00 dla studentów dziennych (sala 203),
- o godz. 19.15 dla studentów wieczorowych (sala 7).
Wykaz studentów zobowiązanych do realizacji praktyk dostępny jest w dziale Kształcenie > Praktyki.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE do RADY WYDZIAŁU

11.03.2015, 10:20

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Pedagogiki i Psychologii zaprasza na WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE do RADY WYDZIAŁU w grupie niesamodzielnych pracowników naukowo – dydaktycznych (asystentów, adiunktów z tytułem dr, wykładowców i starszych wykładowców). Wybory odbędą się 17.03.2015 (wtorek) o godz. 11.30 w auli.

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Beata Ecler-Nocoń

Praktykant w dziale HR - oferta American Heart of Poland S.A.

09.03.2015, 22:33

Grupa American Heart of Poland S.A. poszukuje praktykanta. Firma ta istnieje od 2000 r., założona została z inicjatywy wybitnych lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych. W przeciągu kilkunastu lat stała się liderem sektora wysokospecjalistycznych usług medycznych, wprowadzając innowacyjne na skalę światową rozwiązania w zakresie technologii medycznej. Osoba przyjęta na praktykę odpowiedzialna będzie za wsparcie Działu HR przy obecnie realizowanych projektach. Poszukiwany jest student ostatniego roku studiów magisterskich (preferowane kierunki związane z ZZL - a zatem w przypadku psychologii, specjalność psychologia pracy i organizacji). Szczegóły znajdują się w pliku.

Zebranie dotyczące oceny efektów kształcenia

05.03.2015, 22:12

Uprzejmie przypominamy, że Kierunkowy Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia, zaprasza pracowników Instytutu Psychologii na zebranie dotyczące oceny efektów kształcenia na kierunku psychologia. Zebranie odbędzie się 10.03.2015 o godz. 10:00 w sali Rady Wydziału (101).

komunikat w sprawie stypendiów

02.03.2015, 11:03

Stypendia socjalne, specjalne oraz rektora dla najlepszego studenta/doktoranta za marzec zostaną wypłacone w kwietniu wraz z nadpłatą.

Noc planszówek w Studenckiej Strefie Aktywności!

26.02.2015, 15:41

Uniwersytet Śląski w Katowicach wraz z Samorządem Studenckim przygotował niemałą gratkę dla wszystkich okolicznych fanów kostek, pionków, kart, pól, statsów i współczynników! Już 5 marca dołącz do gry w budynku Rektoratu UŚ w Katowicach przy ulicy Bankowej 12! Cały parter oraz nowo otwarta Studencka Strefa Aktywności będą zastawione stolikami, krzesłami oraz kawą - czyli wszystkim tym, czego potrzeba, by pograć w gry planszowe, logiczne, karciane czy fabularne. Nigdy nie próbowałeś takiej formy rozrywki? Nic nie szkodzi – ktoś na pewno wprowadzi Cię w arkana tych tajemnych sztuk! Więcej informacji oraz plakat wydarzenia: http://student.us.edu.pl/noc-planszowek-w-studenckiej-strefie-aktywnosci.

Zaproszenie na Targi Kariery

26.02.2015, 15:38

Biuro Karier UŚ informuje o odbywających się 5 marca br. Targach Kariery. W tym roku targi odbędą się na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu w godz. 10:00 -15:00. Studenci spoza Wydziału Filologicznego mają zapewniony bezpłatny transport. Targom towarzyszą szkolenia i warsztaty. Każdy zainteresowany będzie mógł skonsultować swoje dokumenty aplikacyjne w CV Poincie oraz wykonać profesjonalne zdjęcie do dokumentów. Więcej informacji o wydarzeniu na stronie Biura Karier: http://www.bk.us.edu.pl/targi-kariery-juz-5-marca-na-uniwersytecie-slaskim.

Zmiana godzin pracy sekretariatów w dniu 4 marca br.

26.02.2015, 13:05

W związku z udziałem pracowników administracyjnych Instytutu Psychologii w szkoleniu, sekretariat Instytutu Psychologii (p. 320) oraz sekretariaty zakładów (p. 326 i 437) czynne będą w dniu 4 marca br. do godz. 9.30.

Habilitacja dr Agaty Chudzickiej-Czupały

20.02.2015, 21:54

Rada Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w uznaniu osiągnięć naukowych i dydaktycznych Agaty Chudzickiej-Czupały z Zakładu Psychologii Ogólnej, przyznała jej stopień doktora habilitowanego. Jest to zwieńczeniem prowadzonych przez nią badań nad uwarunkowaniami zachowań nieetycznych w organizacji (nad mobbingiem w pracy, cynizmem organizacyjnym, wrażliwością na sprawiedliwość i nieuczciwością akademicką) oraz nad psychologicznymi aspektami reakcji człowieka na zmiany związane z transformacją systemową (nad bezrobociem, problemami związanymi z adaptacją do nowego miejsca pracy oraz z konfliktem praca-dom).

Agata Chudzicka-Czupała jest doświadczonym badaczem, cenionym w kraju i zagranicą, aktywnie uczestniczącym w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych w obszarze psychologii organizacji i uwarunkowań moralności. Zainicjowała m.in. powstanie międzynarodowej sieci badawczej Academic Dishonesty Research Team, która zajmuje się kulturowymi badaniami porównawczymi w różnych krajach Europy (w Rumunii, Szwajcarii, Turcji, Ukrainie i w Polsce), a także w USA i Nowej Zelandii. Jest autorką 2 monografii naukowych, redaktorem lub współredaktorem 3 prac zbiorowych oraz autorką lub współautorką 48 artykułów naukowych. Wyrazem jej aktywności jest także udział w konferencjach naukowych i szkoleniach (32 wystąpienia na konferencjach krajowych oraz 22 na konferencjach międzynarodowych, dwukrotnie była stypendystką programu Erasmus i odbyła 2 zagraniczne staże naukowe). Agata Chudzicka-Czupała jest także laureatką kilku krajowych i międzynarodowych nagród za działalność naukową.

Serdecznie gratulujemy!

Wolontariat dla Fundacji Rozwoju i Promocji Psychoterapii

20.02.2015, 21:44

Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii poszukuje 10 wolontariuszy, którzy chcą włączyć się w kampanię profilaktyczną promującą zdrowie psychiczne oraz korzystanie z pomocy psychologicznej. Udział w projekcie polegać będzie na prowadzeniu warsztatów w śląskich liceach i gimnazjach. Kampania rusza na początku marca i potrwa do końca czerwca. Wymagane jest około 20 godzin dyspozycyjności w trakcie projektu (poza szkoleniem, które będzie miało jeden termin, wolontariusz sam ustala sobie w jakie dni i w jakich godzinach poprowadzi warsztaty). Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, numer kontaktowy oraz rok studiów, prosimy wysyłać na adres: j.sikora@fripp.org.pl W ramach projektu można włączyć się również w jego badawczą część i otrzymać zaświadczenia o udziale. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencja "Czy warto pomagać? Doświadczenia, działania, perspektywy" z udziałem dr Agnieszki Wilczyńskiej

19.02.2015, 22:02

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zapraszają na konferencję "Czy warto pomagać? Doświadczenia, działania, perspektywy", która odbędzie się 27 lutego 2015 r. w auli nr 1 na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Podczas konferencji wykład na zaproszenie wygłosi dr Agnieszka Wilczyńska z Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej - tytuł wystąpienia: "Charakterystyka osoby pokrzywdzonej przestępstwem w aspekcie psychologicznym".

Konferencja zorganizowana jest w ramach wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw. W konferencji mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani. Patronat honorowy nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Program konferencji dostępny jest tutaj.

Prosimy o potwierdzanie obecności do 18 lutego br. na adres mailowy: joanna.sadowska@us.edu.pl.

Szukamy studentów - fotoreporterów

18.02.2015, 23:05

Szanowni Studenci, zapraszamy do współpracy przy realizacji różnego rodzaju wydarzeń - obecnie poszukujemy miłośników robienia zdjęć. Wydziałowi paparazzi albo po prostu fotografowie będą mogli sprawdzić się podczas naszego Dnia Otwartego, a właściwie "II Spotkania z nauką i życiem studenckim", które odbędzie się na naszym Wydziale 20 marca 2015 w godz. 9:30-12:30. Na zgłoszenia czekamy do 10 marca - prosimy o wysłanie e-maila z tematem fotograf na adres brol.michal@gmail.com

Zaproszenie dla studentów - przewodników do współpracy przy Dniu Otwartym

18.02.2015, 23:05

20 marca (piątek) na naszym Wydziale odbędzie się "II Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych" będące wspólną inicjatywą Instytutów i Katedr działających w ramach Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Poszukiwani są przewodnicy - osoby, których zadaniem będzie zachęcanie do zwiedzania Wydziału oraz odwiedzania stoisk przez grupy uczniów - zgłoszenia przyjmuje mgr Agnieszka Skorupa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie e-maila z tematem PRZEWODNICY na adres: agnieszka.skorupa@us.edu.pl do 10 marca - w treści prosimy podać imię i nazwisko, kierunek i rok studiów. Każda osoba otrzyma odpowiedź, a spotkanie organizacyjne zaplanowane jest na wtorek 17 marca.

Bezpłatne warsztaty dla Uczniów i Nauczycieli w ramach "II Spotkania z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych"

18.02.2015, 14:45

Zapraszamy Uczniów oraz Nauczycieli do udziału w "II Spotkaniu z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych", które odbędzie się w piątek 20 marca 2015 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Grażyńskiego 53). Szczegóły - program, informacje o zapisach znajdują się w dziale Kandydat > Dzień Otwarty. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Możliwość udziału w warsztatach prowadzonych i certyfikowanych przez międzynarodowego eksperta

18.02.2015, 13:26

Zapraszamy na wykłady i warsztaty z prof. Ronym Bergerem - międzynarodowym ekspertem w zakresie łagodzenia psychologicznych następstw terroryzmu, działań wojennych i katastrof. Na co dzień Dr. Rony Berger pracuje z grupami osób w różnych regionach świata dotkniętych dramatycznymi wydarzeniami lub działaniami wojennymi. Prowadzi zespoły pomocowe w sytuacjach wyjątkowych i akcjach ratownictwa medycznego, był zaangażowany w pomoc psychologiczną osobom uczestniczącym w zamachach terrorystycznych: w Oklahoma City, w Sri Lance i Tajlandii, w serii zamachów 11 września 2001 r. w USA, osobom poszkodowanym przez huragan Katrina, tsunami w Azji czy trzęsienia ziemi w Turcji, Indonezji, Chinach, Haiti, Japonii, a ostatnio w Nowej Zelandii, Samoa i Tanzanii. Zapraszamy na wykłady (4 marca 2015) i warsztaty (5 marca). Szczegóły na stronie: http://www.us.edu.pl/dr-rony-berger-gosciem-uniwersytetu-slaskiego.

Organizacja zajęć z przedmiotu "Podstawy Neurobiologii" na studiach stacjonarnych

18.02.2015, 8:07

W celu zachowania równoległości zajęć prowadzonych w grupach poniedziałkowych i środowych ćwiczenia z przedmiotu Podstawy Neurobiologii dla I roku psychologii stacjonarnej zaczną się w poniedziałek 23 lutego br. oraz nie odbędą się zajęcia w środę 8 kwietnia br. W ten sposób wszystkie grupy zrealizują w semestrze letnim po 15 jednostek dydaktycznych.

Spotkania z adrenaliną

16.02.2015, 20:27

W czwartek 19 lutego 2015 r. o godz. 18.30 w Teatrze Korez w Katowicach odbędą się "Spotkania z adrenaliną". Wydarzenie organizowane jest z inicjatywy studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach we współpracy z kabaretem "Drzewo a gada". Przedsięwzięcie ma na celu zmotywowanie słuchaczy do aktywnego działania i realizowania swoich pasji. Ma przyczynić się również do zwiększenia otwartości na osoby z niepełnosprawnością.

W programie spotkania przewidziano wystąpienia studentów z niepełnosprawnością (m.in. Janusza Świtaja, studenta II roku psychologii), którzy swoją działalnością pokazują, że niepełnosprawność nie musi wiązać się z biernością, a trudności, na które napotykają w życiu codziennym, nie muszą stanowić przeszkody w realizacji planów.

Więcej informacji oraz plakat wydarzenia: http://www.us.edu.pl/spotkania-z-adrenalina.

Szkolenie BK: Jak zdobyć atrakcyjną pracę?

16.02.2015, 20:22

Biuro Karier zaprasza do udziału w szkoleniu "Ona w biznesie. Jak zdobyć atrakcyjną pracę?", którego celem jest zdobycie wiedzy na temat tego, jak zaplanować swoją karierę zawodową. Uczestniczki szkolenia dowiedzą się, jak skutecznie przejść przez proces rekrutacyjny w korporacji, unikając najczęściej popełnianych przez kandydatów do pracy błędów! Szkolenie odbędzie się w budynku Rektoratu UŚ 26 lutego 2015 r. (godz. 10:00-13:00). Więcej informacji i zapisy: http://bk.us.edu.pl/szkolenie-bk-jak-zdobyc-atrakcyjna-prace.

Informacja dla IV roku studiów stacjonarnych profilu psychologii zdrowia i jakości życia

16.02.2015, 8:13

Zajęcia organizacyjne z przedmiotu Wprowadzenie do psychoterapii (wykład + laboratorium) prowadzone przez dr Renatę Kleszcz-Szczyrbę odbędą się 19 lutego (czwartek) o godz. 8.30 w Sali 108. Podczas spotkania nastąpi m.in. podział na stałe grupy laboratoryjne. Obecność obowiązkowa.

Informacja dla studentów studiów wieczorowych

10.02.2015, 9:27

Z powodu choroby pracownika Dziekanat studiów wieczorowych będzie nieczynny w dniach 10-13 lutego br.
W pilnych sprawach proszę kontaktować się telefonicznie pod nr 0-32-3599713.

Nowa Przewodnicząca Koła Naukowego Psychologów

04.02.2015, 21:32

Informujemy, że nową Przewodniczącą Koła Naukowego Psychologów została Maja Otto (II rok psychologii). Informacje kontaktowe znajdują się w zakładce: Student > Koła Naukowe.

Wolontariat w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw

28.01.2015, 21:58

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach rok rocznie dla studentów prawa, psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej i socjologii organizują wolontariat w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw. 25 lutego br. o godz. 10:00 w auli im. K. Lepszego w rektoracie UŚ odbędzie się spotkanie informacyjne. Więcej informacji: http://www.bk.us.edu.pl/wolontariat-w-punktach-pomocy-ofiarom-przestepstw-4.

Zaproszenie dla studentów do współtworzenia wydarzenia "II Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych"

28.01.2015, 16:40

20 marca (piątek) na naszym Wydziale planowane jest "II Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych" będące wspólną inicjatywą Instytutów i Katedr działających w ramach Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Serdecznie zapraszamy wszystkie koła naukowe oraz zainteresowanych studentów do włączenia się w jego organizację. W ramach wydarzenia studenci będą mogli poprowadzić własne warsztaty. Propozycje warsztatów - tytuł, krótki opis i maksymalną liczbę uczestników prosimy przesyłać na: brol.michal@gmail.com do 8 lutego 2015. Czas trwania jednego warsztatu to 60 minut (blok warsztatowy zaplanowany jest w godz. 11:30-12:30). Grupa docelowa warsztatów to młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Koła chętne do organizacji własnego stoiska proszone są o kontakt z brol.michal@gmail.com. Poszukiwani są również przewodnicy - osoby, których zadaniem będzie zachęcanie do zwiedzania wydziału przez grupy uczniów - zgłoszenia przyjmuje agnieszka.skorupa@us.edu.pl

wnioski o przyznanie stypendium socjalnego

28.01.2015, 6:35

W związku z koniecznością złożenia przez studentów którym przyznano stypendium socjalne na semestr zimowy nowego wniosku stypendialnego do 16 marca (bez konieczności ponownego załączania dokumentacji jeżeli jego sytuacja dochodowa i rodzinna nie uległa zmianie), studenci powinni wraz z nim złożyć również Załącznik nr 7 (Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów). Nie jest wymagane ponowne potwierdzenie we wniosku kwestii zakwaterowania w DS. uczelni.

Profesor Rony Berger gościem Uniwersytetu Śląskiego

27.01.2015, 2:22

Rony Berger.jpg
Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego zaprasza pracowników, studentów i wszystkich zainteresowanych do udziału w międzynarodowej konferencji pt: "Wczesne interwencje w następstwie traumatycznych wydarzeń". Profesor Rony Berger - międzynarodowy ekspert w obszarze łagodzenia psychologicznych następstw terroryzmu i różnego rodzaju katastrof poprowadzi wykłady i całodniowy warsztat przygotowujący do pracy z osobami doświadczającymi traumatycznego, jak i codziennego stresu (zwłaszcza z młodzieżą i dziećmi).

Dr Berger pracuje na co dzień ze społecznościami w różnych regionach świata dotkniętych traumatycznymi wydarzeniami, działaniami wojennych, w miejscach katastrof i w centrach miast. Zatrudniony jest na Wydziale Medycyny Ratunkowej na Uniwersytecie Ben Gurion, jak również na Wydziale Stresu, Kryzysu i Traumy Uniwersytetu w Tel Awiwie – w programie mającym na celu łagodzenie psychologicznych konsekwencji traumatycznych wydarzeń. Dr Berger prowadzi zespoły pomocowe w sytuacjach wyjątkowych i akcjach ratownictwa medycznego - zaangażowany był w radzenie sobie z konsekwencjami wydarzeń w Oklahoma City, 9/11, huragan Katrina, tsunami w Azji, ataki terrorystyczne w Sri Lance i Tajlandii, trzęsienia ziemi w Turcji, Indonezji, Chinach, Haiti, Japonii, a ostatnio w Nowej Zelandii, Samoa i Tanzanii.

4 marca 2015 (środa) w godz. 10:00-17:30 odbędą się wykłady "The Traumatic Memory Restructuring Model" (Model Rekonstrukcji Traumatycznych Wspomnień) oraz "CALL to CARE" (Wezwanie do pomocy). Wykłady dotyczące mechanizmów powstawania traumy i radzenia sobie z traumą poprowadzą:dr Agnieszka Widera-Wysoczańskaoraz Jarosław Gliszczyński psychoterapeuta i superwizor.

5 marca 2015 (czwartek) w godz. 10:00-17:30 profesor Rony Berger poprowadzi warsztat "ERASE Stress" (Wymazać stres). Program warsztatu ERASE Stres powstał na bazie wyników badań naukowych. Został zaprojektowany przez Prof. Bergera i jego współpracowników w Izraelu, a następnie zastosowany w innych krajach. Wykorzystywany jest jako uniwersalna interwencja wobec osób przeżywających permanentny stres oraz stres traumatyczny. Program jest wykorzystywany także w szkołach, bowiem uczy: Jak rozwijać umiejętności radzenia sobie stresem (zwłaszcza przez młodzież i dzieci)? Jak pomóc młodym ludziom rozwijać i kształtować strategie oparte na prężności i odporności? Jak wspierać nauczycieli w rozpoznawaniu zagrożeń rozwoju uczniów i zaburzeń związanych z przeżywaniem stresu (fragmenty warsztatu tłumaczone będą na język polski).

Wykłady oraz warsztat odbędą się na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, ul. Grażyńskiego 53, Katowice.
Uczestnikom zostaną wydane zaświadczenia o uczestnictwie.

Opłaty w wysokości 300 zł należy wnieść na nr konta UŚ:
74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
z dopiskiem: Warsztaty Trauma i Interwencja

Po dokonaniu płatności prosimy przesłać zgłoszenie na adres: sikora.jagoda@gmail.com

W wiadomości proszę umieścić następujące informacje: Imię, nazwisko, nr telefonu, nazwę instytucji. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety U Multirank

22.01.2015, 11:44

Wszystkich Studentów psychologii, którzy otrzymali wiadomość z kodem dostępu do ankiety U Multiank, uprzejmie prosimy o jej wypełnienie.
Wypełnienie ankiety możliwe jest do 25 stycznia 2015 r. (niedziela), do końca dnia.
Wszystkie dane potrzebne do wypełnienia ankiety (link do kwestionariusza online i kod dostępu) został wysłany do Studentów psychologii w dniu 19 grudnia 2014 roku z adresu: diots.services@us.edu.pl.
Będziemy bardzo wdzięczni za wypełnienie ankiety online.

Dział Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego

dostęp do baz danych

21.01.2015, 11:39

Sieć bibliotek Uniwersytetu Śląskiego od 1 stycznia 2015 zmienia system zdalnego dostępu do baz danych z OneLog na HAN. Sposób logowania ulegnie zmianie. Warunkiem korzystania z baz danych z komputerów zlokalizowanych poza siecią Uniwersytetu Śląskiego jest posiadanie aktywnego i niezablokowanego konta w systemie bibliotecznym (PROLiB, OPAC). Aby skorzystać z bazy należy wybrać link oznaczony jako HAN UŚ znajdujący się na stronie CINIBA w zakładce „źródła elektroniczne”. Następnie w oknie do logowania wpisać login (PESEL lub nr karty) oraz hasło używane w katalogu OPAC.

Zmiana godzin pracy Biblioteki WPiPs w okresie przerwy semestralnej

21.01.2015, 11:38

Uprzejmie informujemy, iż w okresie przerwy semestralnej, tj. w dniach 11.02 – 17. 02. 2015 r.
czytelnia Biblioteki WPiPs będzie czynna w godz. 9.00 - 15.00, a wypożyczalnia w godz. 10.00 – 15.00.
W pozostałe dni godziny pracy Biblioteki bez zmian.

Ankieta U-MULTIRANK - przedłużenie do 25 stycznia terminu wypełniania ankiety

20.01.2015, 10:08

Uprzejmie zachęcamy do wypełnienia ankiety U-MULTIRANK.
Przypominamy, iż informacje o ankiecie przesłane zostały do wszystkich studentów PSYCHOLOGII, a termin jej wypełnienia przedłużony został do 25 stycznia 2015 (niedziela), do godz. 24.
Poniżej treść wiadomości przesłanej Państwu:

Szanowna Studentko/Szanowny Studencie,
Serdecznie zachęcamy do skorzystania z możliwości podzielenia się z Komisją Europejską opinią o studiach na Uniwersytecie Śląskim.
Zespół rankingu Komisji Europejskiej o nazwie U-Multirank przygotował kwestionariusz dla studentów, w którym znalazły się pytania związane z uczelnią macierzystą oraz przebiegiem studiów; kwestionariusz jest dostępny m.in. w języku polskim.
Kwestionariusz można wypełnić online, logując się na stronie U Multirank: http://che-survey.de/uc/umr2015/ przy użyciu indywidualnego kodu. W załączeniu przesyłamy oryginalną wiadomość w języku angielskim skierowaną do Państwa przez zespół U Multirank, zawierającą link do kwestionariusza online oraz indywidualny kod dostępu (personal password). Tłumaczenie wspomnianej wiadomości na język polski znajdą Państwo poniżej.
Wypełnienie kwestionariusza jest dobrowolne oraz anonimowe. Hasło dostępu nie jest w żaden sposób przypisane do konkretnej osoby ani adresu mailowego. Zespół U Multirank gwarantuje ochronę danych każdej osoby, która przystąpi do wypełnienia kwestionariusza.
Jeszcze raz serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie U-Multirank.
Z poważaniem,
Dział Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego

I Ogólnopolska Konferencja "Nauki społeczne i humanistyczne - zakres współpracy na rzecz rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa"

20.01.2015, 1:28

Konferencja ta planowana jest jako cykliczne, coroczne, ogólnopolskie przedsięwzięcie naukowe, organizowane pod hasłem przewodnim „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy”. W pierwszym roku, rozpoczynającym interdyscyplinarną współpracę naukową reprezentantów dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych, koncentrować się będzie na poszukiwaniu instrumentów zaradczych dla rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa. Konferencja odbędzie się 19 czerwca 2015 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 marca 2015. Przewidywana forma upowszechnienia wyników konferencji to numery specjalne punktowanych czasopism naukowych. Artykuły powinny zostać przesłane do 30.06.2015 roku. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Instytutu Psychologii UŚ w dziale NAUKA: http://ip.us.edu.pl/?fo_id=68086.

Dr Mariola Paruzel-Czachura z wystąpieniem w Oriel College w Oxfordzie

16.01.2015, 21:10

W dniach 8-10 stycznia dr Mariola Paruzel-Czachura uczestniczyła w międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej "Varieties of virtue ethics" w Oriel College w Oxfordzie. Konferencję organizowały Jubilee Centre for Character and Virtues oraz University of Birmingham. Dr Paruzel-Czachura przestawiła wnioski ze swoich najnowszych sześciu badań naukowych na temat sądów moralnych w wystąpieniu pt. "The ‘inner world’ is important – conclusions from empirical studies on judgment of other people’s morality". W konferencji uczestniczyło prawie stu wybitnych naukowców, głównie ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, w tym psycholodzy moralności. Link do konferencji: http://www.jubileecentre.ac.uk/502/papers/conference-papers/varieties-of-virtue-ethics.

Spotkanie z dr Victorem Wekselbergiem - Osobowość badana inaczej. Prezentacja metody Test Intentio Consensio (TIC)

12.01.2015, 20:28

Zapraszamy na spotkanie z dr Victorem Wekselbergiem, senior konsultantem w Instytucie Rozwoju Biznesu w Warszawie. Odbędzie się ono w środę 14.01.2015 o godz. 11.30 w sali 209 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ (Katowice, ul. Grażyńskiego 53). Tytuł wystąpienia: OSOBOWOŚĆ BADANA INACZEJ. Prezentacja metody Test Intentio Consensio (TIC). Będzie to okazja do poznania osoby zaangażowanej w badania organizacji w Polsce i zagranicą, która wypracowała własne podejście w odniesieniu do pracy z zespołami, motywacji do pracy i badań kompetencji pracowniczych, w szczególności pomiaru osobowościowych struktur poznawczych.

Celem spotkania jest prezentacja autorskiej metody TIC, która jest alternatywną propozycją dla uznanego i powszechnie stosowanego kwestionariusza do diagnozy cech osobowości u pracowników Inwentarza NEO FFI. Metoda TIC może być wykorzystana w procesie selekcji na różnorodne stanowiska, w badaniu rozwoju kapitału ludzkiego i budowaniu ścieżek karier, w badaniach potencjału kompetencyjnego (AC/DC), do poprawy efektywności działań indywidualnych w grupie, a także do badania motywacji i zaangażowania pracowników.

Więcej informacji w pliku: info_spotkanie_wekselberg.docx.

Zapraszają dr Małgorzata Chrupała-Pniak i dr Anita Pollak z Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji.

Dr Ewa Wojtyna prowadziła zajęcia w ramach projektu "O tym nie można zapomnieć... - spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów"

12.01.2015, 20:28

W dniach 8-9.01.2015 dr Ewa Wojtyna z Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia prowadziła zajęcia w Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie w ramach projektu "O tym nie można zapomnieć... - spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów". Zajęcia prowadzone przez dr Wojtynę dla młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych dotyczyły psychologicznych konsekwencji pobytu w obozach i łagrach.

W ramach tego projektu młodzież gromadzi materiał notacyjny, pochodzący z wywiadów z kobietami, które doświadczyły przetrzymywania w obozach koncentracyjnych. Te spotkania z byłymi więźniarkami (najczęściej z obozu w Ravensbruck) stanowią okazję nie tylko do poszerzenia wiedzy i refleksji na temat konsekwencji społecznych ustroju totalitarnego, ale także pozwalają lepiej zrozumieć psychologiczne mechanizmy zachowania się człowieka w sytuacjach wykraczających poza zwykłe ludzkie doświadczenie, pozwalają odkrywać motywy działań pro- i antyspołecznych w warunkach ekstremalnego napięcia oraz w specyficznych warunkach społecznych, wreszcie pozwalają bezpośrednio poznać psychologiczne konsekwencje przeżyć traumatycznych i zrozumieć istotę PTSD.

Szkolenie BK: Kariera Przyszłego Milionera

12.01.2015, 10:12

Biuro Karier zaprasza do udziału w szkoleniach w ramach projektu Kariera Przyszłego Milionera. Podczas szkoleń będzie można dowiedzieć się jak stworzyć profesjonalne CV, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, a także jakie możliwości daje praca na etacie i jakie kroki można podjąć, aby założyć własną firmę.

14 stycznia odbędzie się szkolenie CV & rozmowa kwalifikacyjna, czyli jak wyprzedzić innych już na starcie.

21 stycznia odbędzie się szkolenie Praca na etacie & własny biznes, czyli przepis na pewny sukces.

Więcej informacji: http://bk.us.edu.pl/szkolenie-bk-kariera-przyszlego-milionera - zapisy nadal trwają.

Wesołych Świąt i Pomyślności w Nowym Roku

23.12.2014, 22:04

Życzymy radosnych i pogodnych Świąt, a także dużo zdrowia, pomyślności oraz spełnienia marzeń w Nowym Roku.

Młodzież na biegunach życia społecznego

18.12.2014, 10:19

W roku 2014 nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazała się książka pod redakcją dr Agnieszki Wilczyńskiej "Młodzież na biegunach życia społecznego". Profesor Philip Zimbardo zamieścił w książce specjalne przesłanie pt. "Moja wskazówka dla polskich nauczycieli: jak sprawić, aby wasi uczniowie na swojej drodze w bohaterskiej podróży pokochali uczenie się". Publikacja podzielona została na trzy części: "Młodzież wykluczana i młodzież doceniana", "Młodzież w grupie i młodzież jako grupa" oraz "Czas na bohaterów: programy interwencyjne". Kolejne rozdziały przygotowali: dr Agnieszka Wilczyńska (Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego), dr Justyna Trepka-Starosta (Instytut Psychologii UŚ), mgr Justyna Piękoś (Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna PARTNER w Gliwicach), mgr Michał Brol (Instytut Psychologii UŚ), dr Urszula Markowska-Manista (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), mgr Aleksandra Niedźwiedzka-Wardak (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), Ś.P. dr hab. Beata Dyrda (Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego), dr Maciej Stolarski (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego), dr Maciej Januszek (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej). Wykaz książek pracowników znajduje się w dziale Nauka > Książki pracowników

Mgr Lidia Baran i mgr Magdalena Hyla wzięły udział w "2nd UK & Ireland ACT CBS Conference"

17.12.2014, 9:13

Mgr Lidia Baran i mgr Magdalena Hyla z Zakładu Psychologii Ogólnej wzięły udział w "2nd UK & Ireland ACT CBS Conference", która odbyła się 4-5 grudnia 2014 r. w Dublinie (Irlandia). Mgr Hyla zaprezentowała w trakcie jej trwania poster: "Explicit and implicit self-esteem in Machiavellianism, psychopathy & narcissism", natomiast mgr Baran przedstawiła poster: "Machiavellianism, subclinical psychopathy and academic cheating". Informacje o konferencji: http://www.actcbsconference.com/index.php.

Informacja o dyżurach Dziekanatu w okresie świątecznym

04.12.2014, 11:29

Uprzejmie informujemy, że w okresie świątecznym tj. od 22 grudnia br. do 6 stycznia 2015 r. Dziekanat Studiów Stacjonarnych będzie czynny w dniach: 22-23, 29-30 grudnia 2014 r. oraz 05 stycznia 2015 r. w godz. 11.00 - 14.00.
Dziekanat Studiów Niestacjonarnych (wieczorowych) będzie czynny w dniach 23, 29 i 30 grudnia 2014 r. w godz. 11.00 - 13.00. W dniach od 1 do 6 stycznia 2015 r. Dziekanat Studiów Niestacjonarnych będzie nieczynny.

Janusz Świtaj Człowiekiem bez Barier 2014

03.12.2014, 13:12

Student psychologii na Uniwersytecie Śląskim, Janusz Świtaj został zwycięzcą XII edycji plebiscytu "Człowiek bez barier". Rozstrzygnięcie nastąpiło we wtorek 2 grudnia 2014 podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Nagradzane w ramach plebiscytu osoby pokonują własne ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, a także pomagają innym. Panu Januszowi serdecznie gratulujemy! Więcej informacji na stronie organizatora plebiscytu: http://www.integracja.org/wydarzenia/poznalismy-czlowieka-bez-barier-2014/. Więcej informacji o naszym studencie w artykule Gazety Wyborczej: http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35019,17069394,Janusz_Switaj_Czlowiekiem_bez_Barier_2014.html. O wydarzeniu napisali również m.in.: Onet.pl, Polskie Radio oraz Niepelnosprawni.pl.

Dr Mariola Paruzel-Czachura w plebiscycie UŚ i Gazety Wyborczej na "Absolwenta z Pasją" - głosowanie potrwa do 7 grudnia

03.12.2014, 11:40

Uniwersytet Śląski wybiera Absolwenta z Pasją, wśród kandydatów do tego tytułu jest dr Mariola Paruzel-Czachura. Głosowanie internetowe potrwa do niedzieli 7 grudnia. Wystarczy wejść na stronę: http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35063,17055667,Zyja_tak__jak_sobie_wymarzyli__Uniwersytet_Slaski.html.

Dr Mariola Paruzel-Czachura ukończyła z oceną celującą dwa kierunki na Uniwersytecie Śląskim: filozofię w 2009 r., a rok później psychologię. Rozprawę doktorską na temat filozoficznych źródeł psychoterapii Gestalt obroniła z wyróżnieniem. Paruzel-Czachura opublikowała ponad trzydzieści artykułów naukowych i rozdziałów w książkach. Na wydanie czeka jej monografia dotycząca psychoterapii Gestalt. Wzięła udział w ponad sześćdziesięciu konferencjach naukowych, w tym wielu międzynarodowych. Była trzykrotnie stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jedną ze stu najlepszych doktorantów w Polsce, a także stypendystką Fundacji Nauki Polskiej i Programu Erasmus. Otrzymała wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla aktywnych studentów i absolwentów.

Prowadzi zajęcia z etyki zawodu psychologa, psychoterapii Gestalt i wprowadzenia do filozofii. W tym roku studenci nominowali ją do nagrody "Przyjaciel Studenta" w konkursie "Laur Studencki".

Paruzel-Czachura w trakcie studiów jako wolontariuszka pomagała osobom chorym somatycznie i psychicznie. Jest zaangażowana w Projekt Bohaterskiej Wyobraźni koordynowany przez prof. Philippa Zimbardo, który ma na celu wzrost wrażliwości etycznej dzieci i młodzieży. Obecnie we współpracy z grupą naukowców z Madrytu, Pragi i Hongkongu zajmuje się tematyką sądów moralnych, a razem z dr. hab. Zbigniewem Spendlem analizuje nieetyczne zachowania w nauce.

W najbliższy weekend świąteczny Jarmark na Nikiszu

03.12.2014, 11:27

Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych (FIL), z którym współpracuje Wydział Pedagogiki i Psychologii UŚ, organizuje w dniach 6-7 grudnia 2014r. w katowickim Nikiszowcu JARMARK NA NIKISZU. W przygotowaniu wydarzenia pomagają studenci UŚ. Jarmark Na Nikiszu to "święto dobrej zmiany" - pamiątką zmiany jaka dokonała się w tym osiedlu w dużej mierze dzięki współpracy mieszkańców, instytucji, organziacji i Miasta Katowice. To największe i najważniejsze wydarzenie w Nikiszowcu, jedna z najbardziej rozpoznawalnych i najlepiej ocenianych imprez świątecznych w regionie. Tegoroczny Jarmark to dwa pełne dni handlowe i wydarzenia kulturalne. Wydarzenie rozpocznie się 6 grudnia o godz. 12:00 – czekać będzie ponad 110 wystawców i liczne punkty gastronomiczne. Dla spragnionych uroków Nikiszowca przygotowane zostaną wycieczki z przewodnikiem. Stowarzyszenie FIL prowadzić będzie w oba dni Jarmarku zbiórkę publiczną, której celem jest utrzymanie i prowadzenie Centrum Młodzieżowego Zimbardo w Nikiszowcu, jedynego miejsca naświecie sygnowanego nazwiskiem Prof. Philipa Zimbardo. Więcej informacji m.in. na stronie Telewizji Polskiej: http://www.tvp.pl/katowice/patronaty/jarmark-na-nikiszu/17748188.

Otwarcie Studenckiej Strefy Aktywności

02.12.2014, 22:34

W środę 3 grudnia 2014 r. o godz. 13.30 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, parter) odbędzie się uroczyste otwarcie Studenckiej Strefy Aktywności. Jest to miejsce przygotowane z myślą o studentach i doktorantach Uniwersytetu Śląskiego, aby mogli korzystać z oferty uczelni w zakresie m.in.: konsultacji rozwoju zawodowego i osobistego, wsparcia organizacji studenckich oraz pomocy materialnej. Studencka Strefa Aktywności to przestrzeń w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W strefie informacji udzielać będą pracownicy Biura Karier oraz Centrum Obsługi Studenta. Oprócz podstawowych form wsparcia studenci będą mieli do dyspozycji pokój relaksacyjny, salę szkoleniową oraz konferencyjną.

Uroczyste otwarcie poprzedzą dwie konferencje:
- podsumowująca projekt "Respect ON – działania obywatelskie na rzecz Osób Niepełnosprawnych" współfinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (godz. 9.00, aula im. Kazimierza Lepszego, I piętro),
- "Rynek pracy – oczekiwania pracodawców wobec absolwentów uczelni i możliwości współpracy" (godz. 11.00, aula im. Kazimierza Lepszego, I piętro).

W uroczystym otwarciu udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek.

Konkurs wiedzy o finansach

02.12.2014, 22:32

4 grudnia 2014 r. o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się konkurs wiedzy o finansach organizowany przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy oraz Uniwersytet Śląski. Szczegóły: http://www.us.edu.pl/konkurs-wiedzy-o-finansach.

Debata "Jak z sukcesem wejść na rynek pracy?" oraz warsztaty kompetencyjne

02.12.2014, 22:31

4 grudnia 2014 r. o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się debata „Jak z sukcesem wejść na rynek pracy?” organizowana przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy oraz Uniwersytet Śląski. W ramach wydarzenia organizowany jest również finał konkursu "Pierwszy Milion". Dyskusji towarzyszyć będą warsztaty kompetencyjne prowadzone przez specjalistów z działu HR Banku Citi Handlowy. Wydarzenie poprowadzi dziennikarz Maciej Zdziarski. Więcej informacji: http://www.us.edu.pl/debata-jak-z-sukcesem-wejsc-na-rynek-pracy-oraz-warsztaty-kompetencyjne.

Listy uczestników zajęć wybieranych

02.12.2014, 22:30

W dziale Kształcenie > Zapisy na przedmioty zamieszczony został plik zawierający zaktualizowane listy studentów uczestniczących w zajęciach wybieranych (fakultety, seminaria).

Piąta edycja akcji "Kulawy Mikołaj"

02.12.2014, 22:28

4 grudnia 2014 r. od godz. 9.30 do 14.00 na deptaku przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego trwać będzie piąta edycja akcji "Kulawy Mikołaj", organizowanej przez studentów w ramach obchodów dwóch świąt Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych (3 grudnia) oraz Dnia Świętego Mikołaja (6 grudnia). Więcej informacji: http://www.us.edu.pl/piata-edycja-akcji-kulawy-mikolaj.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości obchodzą dziesięciolecie istnienia

02.12.2014, 22:27

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to organizacja wspierająca ludzi rozpoczynających działalność biznesową w systemie start-up. Umożliwiają przetestowanie pomysłu na rynku na preferencyjnych warunkach i bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej lub spółki. Kiedyś organizacja skierowana była wyłącznie do studentów, dziś – do wszystkich, którzy chcą się sprawdzić w biznesie, od licealistów po emerytów.

Obecnie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości obchodzić będą dziesięciolecie istnienia. Z tej okazji 10 grudnia 2014 r. o godz. 18.00 w Strefie Centralnej (Plac Sejmu Śląskiego 2, Katowice) odbędzie się StartUp Mixer, czyli impreza promocyjno-edukacyjna. Gośćmi specjalnymi spotkania będą założyciele największej sieci inkubatorów w Europie – Jacek Aleksandrowicz, Dariusz Żuk i Mariusz Turski, którzy przybliżą uczestnikom historię organizacji. W trakcie wydarzenia zostanie przyznany tytuł StartUp Friendly dla uczelni, która najbardziej wspiera rozwój przedsiębiorczości w regionie.

W drugiej części spotkania, trzy wybrane firmy z ekosystemu AIP zaprezentują swój pomysł na biznes, a następnie odpowiedzą na pytania jury. Najlepszy start-up będzie mógł uczestniczyć w międzynarodowym spotkaniu branżowym organizowanym w Warszawie– GrowUp StartUp.

Z okazji jubileuszu w całej Polsce odbywać będzie się dziesięć urodzinowych StartUp Mixerów. Oprócz Katowic miejscami spotkań będą między innymi Kraków i Gdańsk.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, zapisy prowadzone są na stronie www.10lataip.evenea.pl.

"Złość. Agresja. Przemoc. Współczesne ujęcie odwiecznego problemu"

02.12.2014, 22:26

Studenckie Koło Psychoterapii i Treningu Psychologicznego przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii (http://fripp.org.pl/) mają przyjemność zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Złość. Agresja. Przemoc. Współczesne ujęcie odwiecznego problemu", która odbędzie się w Katowicach w dniach 4-5 grudnia 2014 roku w budynku Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej. Program wydarzenia odnaleźć można na stronie: https://www.facebook.com/events/1447718172157486/?fref=ts.

Dr Patrycja Rudnicka z wykładem na WUD Silesia 2014

25.11.2014, 19:56

Dr Patrycja Rudnicka poprowadziła wykład pt. "Psychologia zaangażowania" w ramach konferencji WUD Silesia 2014, która odbyła się 22 listopada 2014 roku w Katowicach. WUD Silesia od pięciu lat stanowi część światowej inicjatywy World Usability Day (Światowy Dzień Użyteczności), która organizowana jest w ponad 40 krajach. W tegorocznej edycji udział wzięło 20 prelegentów z Polski i z zagranicy, którzy prowadzili wykłady i warsztaty.

Poszukiwani ochotnicy!

25.11.2014, 19:24

Drodzy studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych Instytutu Psychologii UŚ, poszukujemy ochotników do badania użyteczności katalogów bibliotecznych (ich uprzednia znajomość nie jest potrzebna do wzięcia udziału w badaniu). Badanie będzie polegało na wykonaniu kilku prostych czynności w tych katalogach i dokonaniu ich oceny.

Badanie będzie przeprowadzane w dniach 8-12 grudnia 2014 w Instytucie Psychologii UŚ (w laboratorium) i trwało ok. 30 min.
Aby umówić się na konkretną godzinę, sprawdź wolne terminy na https://badanieuzytecznosci.wordpress.com/ i wyślij maila na adres d.paleczna@uw.edu.pl.

Zapraszamy i liczymy na Waszą pomoc,
mgr Dominika Paleczna i dr Patrycja Rudnicka

Szkolenia Biura Karier: "Słowa zamiast murów" oraz "Tajniki Assessment Center"

25.11.2014, 10:26

Przypominamy o szkoleniach oferowanych przez Biuro Karier. Dotyczą one zagadnień związanych z rynkiem pracy i szeroko rozumianych umiejętności "miękkich". Zajęcia są prowadzone przez pracowników BK, specjalistów zewnętrznych lub pracodawców. Uczestnictwo w nich stanowi okazję do zdobycia wiedzy i umiejętności, a także nawiązania nowych kontaktów. Najbliższe szkolenia:
1) Biuro Karier oraz Grupa WARTA zapraszają do udziału w warsztacie komunikacji interpersonalnej "Słowa zamiast murów". Termin szkolenia: 26 listopada 2014 r. Czas szkolenia: 09.00-13.00. Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa w Studenckiej Strefie Aktywności, rektorat Uniwersytetu Śląskiego, Katowice ul. Bankowa 12 (parter). Zapisy na warsztat są przyjmowane pod numerem tel. 32 359 20 32 albo w Biurze Karier UŚ.
2) Biuro Karier zaprasza do udziału w warsztacie Tajniki Assessment Center, który poprowadzą specjaliści ds. rekrutacji i selekcji kandydatów z firmy Randstad Polska. Celem warsztatu jest przygotowanie studentów do uczestnictwa w specyficznej technice selekcji kandydatów – Assessment Center. Termin warsztatu: 28 listopada 2014 r. Czas trwania warsztatu: 10.00-14.00. Miejsce warsztatu: sala szkoleniowa w Studenckiej Strefie Aktywności, Rektorat UŚ (ul. Bankowa 12). Zapisy na szkolenie są przyjmowane pod numerem tel. 32 359 20 32 albo w Biurze Karier UŚ

Zaproszenie do Koła Naukowego "MERITUM"

19.11.2014, 14:45

Koło Naukowe Psychologii Jakości Życia "MERITUM" serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się dnia 26.11 (środa) o godzinie 13:00 w sali nr 5. Więcej informacji o kołach naukowych znajduje się w dziale Student > Koła Naukowe.

Warsztaty plastyczne

14.11.2014, 22:25

Program "PROJEKTOR – wolontariat studencki" zaprasza studentów na warsztaty, podczas których będziemy tworzyć bożonarodzeniowe prace metodą quillingu i scrapbookingu. Odbędzie się on w czwartek 4 grudnia br. w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Katowicach w godz. 17:00 – 20:30. Więcej informacji w pliku świąteczny quilling i scrapbooking.doc w dziale Student > PROJEKTOR na stronie Instytutu Psychologii UŚ.

16 godzin bezpłatnych warsztatów z zakresu metod animacji czasu wolnego

14.11.2014, 22:23

Kwalifikacja na warsztaty oznacza zobowiązanie do udziału w obu dniach warsztatów oraz do prowadzenia zajęć w szkole w ramach programu PROJEKTOR (warsztaty w wybranej szkole współpracującej z programem z dziećmi lub młodzieżą w wymiarze 12h dydaktycznych). Więcej informacji w pliku ACW.docx w dziale Student > PROJEKTOR na stronie Instytutu Psychologii UŚ.

Edukacja globalna dla najmłodszych, czyli gry i zabawy z różnych stron świata

14.11.2014, 22:23

Program "PROJEKTOR - wolontariat studencki" w Katowicach zaprasza wszystkich studentów bez względu na kierunek i rok studiów do udziału w projekcie: "Edukacja globalna dla najmłodszych". Zapraszamy na szkolenie z metodyki pracy z dziećmi, a następnie do prowadzenia warsztatów z edukacji globalnej w szkołach! Studenci, którzy zgłoszą się do projektu wezmą udział w szkoleniu organizacyjnym z elementami metodyki pracy z dziećmi w terminie 5 grudnia w godz. 15:00 – 19:00, a następnie przeprowadzą warsztaty dotyczące krajów Globalnego Południa dla dzieci z klas 1-3 lub 4-6 w szkołach podstawowych w okolicach Katowic. Warsztaty przeprowadzane w 2 lub 3-osobowych zespołach będą obejmowały 6h dydaktycznych, rozłożonych na trzy spotkania po 2h każde. Więcej informacji w pliku Edukacja globalna dla najmłodszych.doc znajdującym się w dziale Student > PROJEKTOR na stronie Instytutu Psychologii UŚ.

II edycja JOBS SPOT

14.11.2014, 22:06

Już 19 listopada 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się II edycja JOBS SPOT w Katowicach. JOBS SPOT 2014 to nowa inicjatywa pozwalająca studentom i absolwentom na zapoznanie się z ofertami pracy, praktyk i staży już na początku roku akademickiego. Więcej informacji http://bk.us.edu.pl/przyjdz-na-jobs-spot-19-listopada.

Pokaz filmu "Wall Street"

06.11.2014, 22:50

W czwartek 13.11.2014r o godzinie 18.30 w Kinie Kosmos Centrum Sztuki Filmowej odbędzie się pokaz filmu "Wall Street" (Oliver Stone, 1987). Gościem dyskusji będzie psycholog, dr Łukasz Jach. Pokaz filmowy odbędzie się w ramach realizacji projektu "Co nas spina? - kampania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego" (III edycja) organizowanej przez Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia "Razem" oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Informacja dla pracowników i studentów

06.11.2014, 7:44

Uprzejmie przypominam, iż poniedziałek 10 listopada br. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, jak również jest dniem wolnym dla wszystkich pracowników Uniwersytetu.
Jednocześnie informuję, iż Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii ogłasza w środę 12 listopada br. do godziny 12.00 godziny dziekańskie (z obowiązkiem odpracowania zajęć).

Profile zawodowe/ścieżki specjalizacyjne

04.11.2014, 21:35

W dziale Kształcenie > Profile zawodowe/ścieżki specjalizacyjne zamieszczone zostały dwa pliki zawierające wykaz przedmiotów dla każdego z profili zawodowych (dotyczy to obecnego IV i V roku) i każdej ze ścieżek specjalizacyjnych (obecny III rok i kolejne nowe roczniki, które będą od III roku rozpoczynać kształcenie w ramach ścieżek specjalizacyjnych).

Blok Kształcenia Nauczycieli

04.11.2014, 21:32

W dziale Kształcenie > Blok Kształcenia Nauczycieli zamieszczone zostały informacje na temat możliwości zdobycia przygotowania pedagogiczno-psychologiczne, które muszą posiadać osoby podejmujące pracę w: poradniach psychologiczno-pedagogicznych, liceach ogólnokształcą̨cych, liceach profilowanych, technikach, szkołach policealnych, gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, szkołach podstawowych, placówkach wychowania pozaszkolnego.

Przyjdź na Jobs Spot 19 listopada!

04.11.2014, 21:29

Już 19 listopada 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się II edycja JOBS SPOT w Katowicach. JOBS SPOT 2014 to nowa inicjatywa pozwalająca studentom i absolwentom na zapoznanie się z ofertami pracy, praktyk i staży już na początku roku akademickiego. Więcej na ten temat: http://bk.us.edu.pl/pracodawcy-na-twojej-uczelni.

Panel dyskusyjny "Psychoterapia a coaching" - zmiana sali

31.10.2014, 0:31

Studenckie Koło Psychoterapii i Treningu Psychologicznego, we współpracy z Wydziałową Radą Samorządu Studenckiego WPiPs, ma przyjemność zaprosić 4 listopada (wtorek), o godz. 15:15 na panel dyskusyjny "Psychoterapia a coaching". Jakie są między nimi różnice? Jakie podobieństwa? Kim są klienci psychoterapeutów, a kim są klienci coachów? To tylko część pytań, na które będą próbowali odpowiedzieć: dr Kasper Czech (Instytut Psychologii UŚ), dr Agnieszka Woszczyk (Instytut Filozofii UŚ), mgr Wojciech Zatorski (psycholog i coach), mgr Róża Filipowicz (psycholog, psychoterapeuta). Wydarzenie odbędzie się na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, w sali nr 203, ul. Grażyńskiego 53, Katowice. Po zakończeniu części dyskusyjnej, o godzinie 17:00, odbędzie się warsztat z podstaw coachingu. Prowadzą Bartosz Trusiak i Dawid Swoboda. Zapisy pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/1sc2vfoQq7epZro8KtF74JqD9jzaodhQiHXLGVCuyNu4/viewform?usp=send_form.

Włącz się w działania Centrum Zimbardo i Fabryki Inicjatyw Lokalnych!

29.10.2014, 12:53

Od samego początku w działania Centrum Zimbardo (zanim jeszcze oficjalnie zostało otwarte) angażują się studenci Uniwersytetu Śląskiego. Ich społeczna praca jest bezcenna i spotyka się z bardzo dobrym odbiorem oraz zgłoszeniem większego zapotrzebowania, co jest chyba najlepszą recenzją. Poszukiwani są przede wszystkim korepetytorzy (angielski, niemiecki, matematyka) oraz wolontariusze do działań stałych, codziennych i wydarzeń/projektów realizowanych w Centrum Zimbardo i przez Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych w katowickiej dzielnicy Nikiszowiec. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia w formie pliku najpóźniej do 4 listopada 2014 na adres: brol.michal@gmail.com. Tytuł e-maila: Centrum Zimbardo. Skontaktujemy się z wybranymi osobami po podjęciu decyzji przez zespół kierowany przez dr Agnieszkę Wilczyńską. Nie wiesz, jak powstało pierwsze na świecie Centrum Zimbardo? Przeczytaj wywiad z jednym z najsłynniejszych profesorów psychologii: Psycholog w ogrodzie dobra i zła.

Uczyć z pasją. Wskazówki dla nauczycieli akademickich

29.10.2014, 10:20

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się właśnie książka "Uczyć z pasją. Wskazówki dla nauczycieli akademickich". Redaktorami publikacji są prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik i dr Jarosław Polak z Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji, kierowanego przez profesor Kożusznik. Książka "Uczyć z pasją" stanowi zbiór refleksji, wskazówek i porad, które mogą okazać się prawdziwą pomocą w rozwiązywaniu dylematów, które każdy z nauczycieli akademickich z pewnością posiada i w jakiś sposób rozwiązuje. Intencją redaktorów i autorów niniejszego zbioru było wzbudzenie refleksji na temat własnego potencjału, warsztatu, skuteczności i ograniczeń wśród nauczycieli akademickich, niezależnie od stażu pracy czy dziedziny wiedzy oraz specjalizacji, którą się zajmują. Wśród 16 rozdziałów podejmujących różnorodne zagadnienia, znajduje się 6 rozdziałów przygotowanych przez pracowników Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego: prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik przygotowała rozdział "Saturacja dydaktyki uczelni wyższej. Stymulowanie kreatywności, proaktywności i współpracy", dr Jarosław Polak zadaje pytanie "Jak nas widzą studenci? Umiejętności interpersonalne nauczycieli akademickich w opinii studentów", dr Damian Grabowski zgłębił temat "Jak motywować studentów? Próba udzielenia odpowiedzi w świetle teorii autodeterminacji Richarda Ryana i Edwarda Deci'ego", dr Marta Stasiła-Sieradzka proponuje "Skuteczne motywowanie w nauczaniu kluczem do sukcesu w pracy nauczyciela", dr Małgorzata Chrupała-Pniak wraz z dr Agatą Chudzicką-Czupałą podjęły temat "Poza ciemną stroną, czyli jak odkrywać i rozumieć trudne sytuacje w pracy ze studentami", a mgr Michał Brol przygotował rozdział "Rola filmu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych". Więcej informacji znajduje się na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. Informacja na temat publikacji znajduje się również na stronie Instytutu Psychologii UŚ w dziale Nauka > Książki pracowników.

Rekrutacja do Studenckiego Koła Psychologii Organizacji

28.10.2014, 22:04

Studenckie Koło Psychologii Organizacji poszukuje ludzie, którzy chcą robić coś więcej niż studiować, maja ciekawe pomysły i chcą poszerzać doświadczenie w zakresie Psychologii Pracy i Organizacji. Wypełnij ankietę i podejmij to wyzwanie! https://docs.google.com/forms/d/1JgABDAH4331_YMfE-TmilghKxfwl-5PvCTWT1r2jBII/edit#. Może czekamy właśnie na Ciebie.

Test bazy Sage Journals

27.10.2014, 18:11

Przypominamy, że do 31 października trwa test bazy Sage Journals. Sage Journals to jeden z ważniejszych serwisów czasopism pełnotekstowych (zwłaszcza dla nauk społecznych i humanistycznych). Aby skorzystać wystarczy wejść na stronę SAGEpub, założyć konto oraz potwierdzić chęć skorzystania z usługi "Free Trial". Szczegóły rejestracji znaleźć można tutaj: http://online.sagepub.com/site/misc/freetrialhelp.xhtml.

Pokaz filmu "Antychryst"

27.10.2014, 18:02

31.10.2014r o godzinie 18.00 w Kinie Kosmos Centrum Sztuki Filmowej odbędzie się pokaz filmu "Antychryst" (Lars von Trier, 2009). Gościem dyskusji będzie dr Kasper Czech - psycholog, psychoterapeuta oraz certyfikowany terapeuta EEG-biofeedback. Pokaz filmowy odbędzie się w ramach realizacji projektu "Co nas spina? - kampania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego" (III edycja) organizowanej przez Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia "Razem" oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Wykład dr. Tomasza Witkowskiego - galeria zdjęć

22.10.2014, 16:47

18 października 2014 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbył się wykład dr. Tomasza Witkowskiego pt. "Psychologia – jeszcze nauka, czy już tylko agresywny marketing?". Galeria zdjęć z tego wydarzenia dostępna jest w dziale Instytut > Fotoreportaże > 2014.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Psychologia - Konsumpcja - Jakość Życia" zakończona

22.10.2014, 16:47

W dniach 17-18.10. br. w gmachu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej UŚ i UE odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Psychologia - Konsumpcja - Jakość Życia", organizowana wspólnie przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Tegoroczne hasło konferencji brzmiało "Cena idei - idea ceny. Merkantylne regulacje współczesności", a prezentowane w jej trakcie wystąpienia szczególnie koncentrowały się na problemie uwymierniania sfer życia niepodlegających dotychczas zmerkantylizowanemu dyskursowi. Gośćmi byli prof. dr hab. Bogdan Mróz (SGH w Warszawie), który wygłosił wykład pt. "Wszystko na sprzedaż? Pułapki i manowce konsumpcjonizmu" oraz dr Tomasz Witkowski (Klub Sceptyków Polskich), którego wykład nosił tytuł "Psychologia - jeszcze nauka, czy już tylko agresywny marketing?".

Podczas konferencji swoje wystąpienia zaprezentowali pracownicy Instytutu Psychologii UŚ, związani z Zakładem Psychologii Zdrowia i Jakości Życia oraz Zakładem Psychologii Ogólnej. Dr hab. Małgorzata Górnik Durose wygłosiła przygotowany wspólnie z Olgą Wajs oraz Aleksandrą Wąsik referat pt. "Merkantylizm psychiczny a postawy wobec wybranych kwestii społecznych". Dr hab. Irena Pilch oraz dr hab. Małgorzata Górnik-Durose przedstawiły prezentację pt. "Narcyzm jawny i ukryty a postawy wobec pieniędzy i rzeczy materialnych. Temat wystąpienia dr Teresy Sikory brzmiał "Poznawczy aspekt mechanizmu wyceny przyjemności", zaś dr Agnieszka Pasztak-Opiłka zaprezentowała przygotowany we współautorstwie z dr Iloną Kwiecień-Czerwieniec oraz dr. Andrzejem Siwcem referat pt. "Finansowy posmak bezcennego życia na przykładzie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Centrum Pediatrii w Sosnowcu. Dr Łukasz Jach był natomiast autorem wystąpienia pt. "Must be the Science - obecność nauki w kulturze popularnej jako filar koncepcji scjentoteizmu". Dr hab. Małgorzata Górnik-Durose poprowadziła dyskusję panelową pt. "Między etosem a interesem, czyli jak dzisiaj uprawiać naukę", w której udział wzięli prof. dr hab. Bogdan Mróz (SGH w Warszawie), dr hab. prof. UG Anna Maria Zawadzka (Uniwersytet Gdański), dr Agata Gąsiorowska (SWPS we Wrocławiu) oraz dr Tomasz Witkowski (Klub Sceptyków Polskich).

Sztuka wpływania. Profesor Eugenia Mandal na łamach październikowych Charakterów opowiada o manipulacji w bliskich relacjach

16.10.2014, 9:17

Tematem przewodnim październikowego wydania magazynu psychologicznego Charaktery jest problematyka manipulacji. Wiodącym tekstem tego numeru jest artykuł Profesor Eugenii Mandal pt. "Sztuka wpływania", poświęcony sposobom wywierania wpływu w bliskich związkach. "Paradoksalnie, w miłości głównym mechanizmem wywierania wpływu jest właśnie sama miłość. Czasem staje się ona nitką za pomocą której poruszamy kimś jak marionetką" - przeczytamy w artykule. Profesor Eugenia Mandal dyskutuje zróżnicowane przejawy wpływu wywieranego wzajemnie na siebie przez partnerów w związkach romantycznych – od zabiegów stosowanych w uwodzeniu partnera, przez "robienie kocich oczek" by partner spełnił naszą prośbę, aż po wyrafinowane techniki szantażowania. Poszczególne strategie manipulacji zilustrowane zostały losami Jerrego i Gizeli – bohaterów sztuki Williama Gibsona "Dwoje na huśtawce", oraz perypetiami Alfreda Hitchcocka z czasów reżyserowania przez niego słynnej "Psychozy". Profesor Eugenia Mandal, kierująca Katedrą Psychologii Społecznej i Środowiskowej, specjalizuje się w tematyce manipulacji w bliskich związkach, stereotypów płciowych oraz kobiecości i męskości. Jest Autorką licznych książek i artykułów naukowych z tego zakresu oraz, cieszącej się wielką popularnością, monografii "Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach" (Wydawnictwo Naukowe PWN; w 2012 roku ukazał się drugi dodruk tej monografii).

Spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Psychologów

16.10.2014, 9:11

Zapraszamy wszystkich serdecznie na pierwsze w tym roku spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Psychologów zajmującego się tematyką psychologii dzieci i młodzieży. Odbędzie się ono 21 października (wtorek) o godzinie 13.00 w sali nr 5. Wszelkie pytania należy kierować na e-mail koła: knpsychologow@gmail.com

Wybrane wydarzenia kampanii na rzecz ochrony zdrowia psychicznego "Co nas spina?"

16.10.2014, 9:01

W ramach kampanii "Co nas spina?" można skorzystać z bezpłatnych konsultacji z lekarzem psychiatrą mgr Moniką Lebdą-Wyborną, które odbędą się w Biurze Wsparcia Studenta UŚ: 20 października w godzinach 11.00 – 14.00 oraz 6 listopada w godzinach 9.00 – 11.00. Osoby zainteresowane udziałem w takiej konsultacji prosimy o kontakt pod adresem: psycholog@us.edu.pl

W dniach 22.10 oraz 29.10 w godzinach 17.00 – 19.00 serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach relaksacyjnych, które odbędą się w sali 112 w rektoracie (ul. Bankowa 12). Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o kontakt pod adresem: promocja.wiecjestem@us.edu.pl

Zapraszamy również do udziału w pokazach filmowych połączonych z dyskusją ze specjalistą, organizowanych w Kinie Kosmos CSF w dniach: 17.10 godz. 18.30 pokaz filmu "Fortepian" – gość dyskusji: Magdalena Połeć-Szalonek, psycholog, psychoterapeutka, 31.10 godz. 20.00 pokaz filmu "Antychryst" – gość dyskusji: dr Kasper Czech, psycholog, psychoterapeuta, 13.11 godz. 20.00 pokaz filmu "Wall street" – gość dyskusji: dr Łukasz Jach, psycholog, socjolog.

Harmonogram kampanii można sprawdzić na stronie: http://www.wiecjestem.us.edu.pl/co-nas-spina. Link w formie logotypu projektu "Co nas spina?" dostępny jest również z prawej strony >>>

Bezpłatne warsztaty teatru cieni

15.10.2014, 16:33

Warsztaty są ofertą dodatkową dla wszystkich studentek i studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Jak informują dr Magdalena Christ i dr Monika Frania z Instytutu Pedagogiki UŚ, warsztaty będą się odbywały w salach dydaktycznych WPiPs UŚ podczas sześciu długich jesiennych wieczorów i są receptą na ponury październikowo-listopadowy nastrój. Ze względu na zabawę światłem i cieniem wczesny zmierzch jest naszym sojusznikiem. Każdego dnia warsztaty rozpoczynają się o 16:50 i kończyć się będą ok. 19:00/19:30 (z możliwością przedłużenia do 20:30). Więcej informacji w pliku.

I rok psychologii - podział na grupy

15.10.2014, 16:33

W dziale Student > Pierwszy rok zamieszczona została lista z podziałem na grupy.

Pokaz filmowy w ramach projektu "Co nas spina? - kampania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego"

15.10.2014, 16:32

W piątek 17.10.2014r. o godzinie 18.30 w Kinie Kosmos Centrum Sztuki Filmowej odbędzie się pokaz filmu "Fortepian" (Jane Campion, 1993). Gościem dyskusji będzie Magdalena Połeć-Szalonek - psycholog i socjolog, (absolwentka UW), psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Serdecznie zapraszamy do udziału w pokazie oraz dyskusji! Cena biletu: 8zł, bilety do zakupienia w kasie Kina Kosmos bezpośrednio przed seansem. Pokaz filmowy odbędzie się w ramach realizacji projektu "Co nas spina? - kampania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego" (III edycja) organizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia "Razem" oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach. Więcej informacji na stronie: http://www.wiecjestem.us.edu.pl/co-nas-spina?n=pokaz-filmu-fortepian.

Szkolenia: Venture capital - więcej niż kapitał!

15.10.2014, 16:32

Kampania Venture Capital – więcej niż kapitał to program mający na celu przedstawienie przewag finansowania przez fundusze venture capital. Projekt skierowany jest do studentów, naukowców, młodych i bardziej doświadczonych przedsiębiorców, wszystkich tych, którzy mają pomysły na biznes i potrzebują środków do ich realizacji. Zapraszamy do udziału w szkoleniach w ramach Kampanii KAPE prowadzonej przez Krajowy Fundusz Kapitałowy na temat funduszy venture capital. Terminy szkoleń (ta sama tematyka): 22 i 23 października 2014. Więcej informacji na stronie Biura Karier UŚ.

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej - konsultacje w BK

15.10.2014, 16:31

W ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Biuro Karier oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zapraszają 24 października 2014 r. do odbycia indywidualnych konsultacji z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Zapraszamy do punktu konsultacyjnego w Biurze Karier!

Konkurs na praktykodawcę roku 2014!

15.10.2014, 16:30

Podobno w województwie śląskim istnieje firma, w której praktykanci nie parzą kawy i nie kserują dokumentów, lecz realizują samodzielne zadania. Znasz ją? W takim razie koniecznie zgłoś ją do konkursu na najlepszego praktykodawcę w województwie śląskim!

Szkolenie BK: Etat czy własna firma?

15.10.2014, 16:28

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Biuro Karier oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zapraszają 22 października 2014 w godz. 9:30-12:30 do udziału w szkoleniu Etat czy własna firma – przedsiębiorczość na rynku pracy. Jest to idealna propozycja szkolenia dla tych, którzy myślą o założeniu własnej firmy!

Szkolenie BK: Europejskie CV i inne dokumenty aplikacyjne

15.10.2014, 16:26

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Biuro Karier oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach zapraszają 21 października 2014 w godz. 11:00-12:30 do udziału w szkoleniu, w czasie którego zostaną omówione wzory dokumentów aplikacyjnych obowiązujących na obszarze całej Europy, tzw. EUROPASS.

Szkolenie BK: Praca za granicą

15.10.2014, 16:25

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Biuro Karier oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach zapraszają 21 października 2014 r. w godz. 9:00-10:30 do udziału w szkoleniu Praca za granicą.

Zapowiedź konferencji "Złość. Agresja. Przemoc. Współczesne ujęcie odwiecznego problemu"

15.10.2014, 15:28

Studenckie Koło Psychoterapii i Treningu Psychologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii mają przyjemność zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Złość. Agresja. Przemoc. Współczesne ujęcie odwiecznego problemu", która odbędzie się w Katowicach w dniach 4-5 grudnia 2014 roku w budynku Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej. Abstrakty wystąpień referatowych, propozycje warsztatów oraz posterów (limit znaków 2000) prosimy przesyłać do dnia 31 października. Szczegóły na stronie: https://www.facebook.com/events/1447718172157486.

"Psychologia-Konsumpcja-Jakość Życia"

15.10.2014, 15:01

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Psychologia-Konsumpcja-Jakość Życia", która odbędzie się w dniach 17-18 października 2014 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Program konferencji znajduje się w dziale Nauka.

Zgłoś swoją kandydaturę do Senatu, Rady Wydziału, Rady Instytutu

15.10.2014, 14:59

Udział przedstawicieli studentów i doktorantów w senacie uczelni nie może być mniejszy niż 20%. Przedstawiciele studentów mają zagwarantowane miejsca w senacie, radach wydziału oraz instytutu, czyli w tzw. organach kolegialnych uczelni, w których decyduje się o sprawach ważnych także dla studentów. Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego informuje, że dyżuruje w celu umożliwienia pobrania wzoru zgłoszenia kandydata w wyborach studentów do organów kolegialnych Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Natomiast Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego informuje, że kandydatury studentów w wyborach do Senatu Uniwersytetu Śląskiego można składać w terminie do 15 listopada 2014 r. w biurze Samorządu Studenckiego UŚ. Szczegóły znajdują się w pliku informacja_ WKW_2 PiPs.doc oraz informacja_ UKW.doc dostępnych w dziale Student > Wybory 2014.

Zaproszenie do kandydowania w wyborach do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego

15.10.2014, 14:45

Wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego odbędą się w dn. 13.11.2014 tj. czwartek w godzinach 10.00-18.00 oraz 15.11.2014 tj. sobota w godzinach 10.00-14.00. Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii utworzono jeden okręg wyborczy obejmujący wszystkich studentów Wydziału. Do obsadzenia w okręgu jest 5 mandatów. Kandydatury do WRSS oraz zgłoszenia na pełnienie funkcji męża zaufania można składać w formie pisemnej do dnia 3.11.2014 r. włącznie, u członków WKW właściwej dla danego wydziału. Więcej informacji znajduje się w dziale Student > Wybory 2014.

Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

13.10.2014, 12:21

W dziale Instytut > Fotoreportaże opublikowany został link do galerii z wydarzenia "Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii".

Drugie wydanie książki dr Agnieszki Wilczyńskiej

13.10.2014, 12:20

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazało się drugie wydanie książki dr Agnieszki Wilczyńskiej pt. "Uwarunkowania radzenia sobie młodzieży w sytuacjach zagrożenia wykluczeniem społecznym". Wyniki przedstawionych w publikacji badań wskazały na to, że spostrzeganie zagrożeń związanych z wykluczeniem społecznym wiąże się ze spadkiem poczucia przynależności i niezaspokojoną potrzebą przynależności. Niższe poczucie przynależności powoduje niższą samoocenę, brak wiary w swoje zdolności rozumienia i kontrolowania emocji. Młodzież, która nie czuje się dopasowana do innych, ważna i doceniana, gorzej spostrzega swoje zasoby, co ma wpływ na jej funkcjonowanie społeczne, a zwłaszcza radzenie sobie. Więcej informacji w dziale Nauka > Książki pracowników.

Nakręć się na pomaganie w akcji "Nakrętki dla Izabeli"

10.10.2014, 22:39

Wystarczy tak niewiele, aby pomóc. Każdego dnia przeciętny Polak wyrzuca do śmieci cztery plastikowe nakrętki z butelek i pojemników. A gdyby zamienić je na protezę dla Izabeli z Katowic, dzięki której będzie mogła samodzielnie się poruszać? To bardzo proste! Wystarczy zbędne nakrętki w każdym kształcie i kolorze zamiast do kosza na śmieci wrzucić do pudełka w Instytucie Pedagogiki (pok. 220). Zachęcamy wszystkich studentów i chętnych pracowników Wydziału do włączenia się w akcję! W pok. 220 znajduje się plakat informujący o innych możliwych formach pomocy. Więcej informacji na stronie: http://pedagogika.us.edu.pl/index.php/84-uniwersytet-slaski/2356-nakrec-sie-na-pomaganie-w-akcji-nakretki-dla-izabeli.

Ukazała się książka dr Elżbiety Turskiej pt. "Kapitał kariery ludzi młodych. Uwarunkowania i konsekwencje"

10.10.2014, 21:55

Książka przedstawia problematykę kariery ludzi młodych. W części teoretycznej analizuje przemiany, które dokonały się w tym obszarze w konsekwencji procesów globalizacyjno-restrukturyzacyjnych, prezentuje nowe modele funkcjonowania zawodowego. Część empiryczna, oparta na koncepcji kapitału kariery, prezentuje badania dotyczące gromadzenia tego kapitału przez ludzi młodych w etapie przedzawodowym. Autorka wyróżnia i opisuje cztery rodzaje kapitału kariery: kapitał edukacyjny, kapitał doświadczenia zawodowego, kapitał studenckiej przedsiębiorczości oraz kapitał językowy. Więcej informacji znajduje się na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. Informacja na temat publikacji znajduje się również na stronie Instytutu Psychologii UŚ w dziale Nauka > Książki pracowników.

Akademia Dyplomacji

10.10.2014, 20:47

W roku akademickim 2014/2015 rusza nowa inicjatywa edukacyjna Uniwersytetu Śląskiego - Akademia Dyplomacji, przeznaczona dla polityków, urzędników, a także studentów (którzy ukończyli trzeci rok studiów) zainteresowanych etykietą dyplomatyczną, międzynarodowymi stosunkami politycznymi i gospodarczymi oraz polityką zagraniczną. Program trwa 2 semestry, a koszt udziału w zajęciach to 999zł. Szczegółowy plan zajęć oraz terminy zjazdów dostępne są na stronie: http://www.us.edu.pl/akademia-dyplomacji-w-katowicach.

XXXIX Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015

07.10.2014, 6:23

Szanowni Państwo - Pracownicy, Doktoranci i Studenci Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego,

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk zaprasza na XXXIX Wydziałową Inaugurację Roku Akademickiego 2014/2015, która odbędzie się 9 października 2014 r. o godz.10.00 w Auli im. Józefa Pietera (Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katowice, ul. Grażyńskiego 53).

W związku z uroczystością, w czwartek 9 października br. w godzinach 8.00 - 14.00 ogłoszone zostały godziny dziekańskie.

Studencki piknik integracyjny w ramach III edycji Kampanii na rzecz ochrony zdrowia psychicznego Co Nas Spina?!

04.10.2014, 22:51

Już w czwartek 9 października w godzinach 10.00 - 13.30 odbędzie się piknik integracyjny na deptaku przed rektoratem (ul. Bankowa). Czekają na Ciebie m.in. takie atrakcje jak: liczne konkursy i zabawy z wyjątkowymi nagrodami, o 12.00 występ zespołu jazzowego Jeanpierre, porady dietetyka wraz z pomiarem parametrów masy ciała, możliwość wykonania podstawowych badań medycznych (np. ciśnienie, cukier), wystawa prac uczestników warsztatów terapii zajęciowej, sprawdzenie swoich możliwości z AZS-em - ergometr wioślarski i rowerek stacjonarny, możliwość zapisania się na Bieg(z)USiem pod Egidą. Więcej atrakcji wymienionych jest na stronie http://student.us.edu.pl/co-nas-spina-kampania-na-rzecz-ochrony-zdrowia-psychicznego.

V rok psychologii wieczorowej - fakultet F9B

03.10.2014, 9:03

Szanowni Studenci fakultetu F9B - Psychologiczna praca z filmem - informujemy, że zajęcia organizacyjne oraz pierwsze zajęcia merytoryczne dla studentów psychologii wieczorowej odbędą się zgodnie z planem zajęć, czyli w czwartek 9 października (to tydzień nieparzysty) o godz. 17:45 w sali nr 6. Prosimy zarezerwować dwa bloki zajęciowe (czyli 3h). Zapraszamy, Agnieszka Skorupa i Michał Brol.

V rok psychologii dziennej - fakultet F9B

03.10.2014, 9:03

Szanowni Studenci fakultetu F9B - Psychologiczna praca z filmem - informujemy, że zajęcia organizacyjne dla studentów psychologii dziennej odbędą się w czwartek 9 października (to tydzień nieparzysty) o godz. 15:00 w sali nr 6. Kolejne zajęcia będą odbywały się w formie bloków warsztatowych - szczegóły zostały już Państwu przekazane - gdyby ktoś nie miał informacji, prosimy o kontakt: Agnieszka Skorupa i Michał Brol.

I rok psychologii dziennej - podział na grupy

02.10.2014, 18:51

Szanowne Studentki i Studenci I roku psychologii dziennej, plik z podziałem na grupy G (grupa ćwiczeniowa) i L (grupa laboratoryjna, będąca połową grupy ćwiczeniowej) znajduje się w dziale Student > Pierwszy rok na stronie Instytutu Psychologii: www.ip.us.edu.pl lub www.psychologia.us.edu.pl.

II rok psychologii dziennej i wieczorowej - informacja w sprawie ćwiczeń

02.10.2014, 10:54

Drodzy Studenci II roku psychologii dziennej i wieczorowej, informujemy, że przedmiot propedeutyka psychologii pracy i organizacji będzie realizowany, jak co roku w formie zblokowanej (po konsultacji terminów z Państwem) oraz częściowo - wyjazdowej. Dlatego też w planie zajęć w niektórych przypadkach nie jest przypisana żadna sala - prosimy o przekazanie tej informacji sobie nawzajem. Zajęcia organizacyjne dla wszystkich grup ćwiczeniowych odbędą się w ramach pierwszego wykładu z tego przedmiotu. Pozdrawiamy, dr Marta Stasiła-Sieradzka, mgr Dominik Adamek i mgr Michał Brol.

Pytania do egzaminu magisterskiego na rok akademicki 2014-2015

01.10.2014, 22:27

Informujemy, że w dziale Kształcenie > Magisterium > Egzamin magisterski zostały umieszczone pytania do egzaminów magisterskich na rok akademicki 2014-2015.

Ogłoszenie dla Studentów III roku - aktualizacja

01.10.2014, 15:12

Studentów III roku prosimy o podział na laboratoria z "Psychometrii" oraz "Wybrane metody diagnozy" w grupy nie większe niż 14 osób oraz pojawienie się na pierwszych zajęciach zgodnie z ustalonymi listami.

Informacja dla Pracowników, Współpracowników oraz Doktorantów

01.10.2014, 10:35

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że nowi Pracownicy, Współpracownicy oraz Doktoranci, którzy prowadzą zajęcia ze studentami mają możliwość założenia konta na stronie Instytutu Psychologii. Następnie, konta takie dodawane są do listy "Pracownicy" i są zarządzane przez samych prowadzących, co umożliwia bezpośredni kontakt ze studentami także za pośrednictwem swojej strony pracowniczej. Szczegóły zakładania konta/strony pracowniczej omówione zostały na stronie w dziale Instytut > Dla Pracowników > NOWI PRACOWNICY. Informacje na temat kont e-mail w domenie us.edu.pl znajdują się w dziale Instytut > Dla Pracowników > e-mail i wi-fi.

Studenci I roku psychologii - obowiązkowe spotkania

30.09.2014, 15:36

Szanowne Studentki i Studenci I ROKU PSYCHOLOGII!

Zapraszamy na obowiązkowe spotkania organizacyjne i informacyjne w ramach Dni Adaptacyjnych przygotowywanych przez Centrum Obsługi Studenta - z udziałem przedstawicieli Władz Instytutu Psychologii oraz Opiekuna I roku.

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku studiów niestacjonarnych - wieczorowych odbędzie się w środę 1 października br. o godz. 15:30 w sali 201.

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych - dziennych odbędzie się w czwartek 2 października br. w godz. 12:00 w auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

Spotkanie adaptacyjne dla wszystkich studentów psychologii odbędzie się w czwartek 2 października, w godzinach 12:30 - 15:30 w auli WPiPs.

W dniu 3 października b.r. (piątek) w godzinach 12.00 - 13.30 w Auli odbędzie się szkolenie biblioteczne.

GODZINY REKTORSKIE i DZIEKAŃSKIE

30.09.2014, 6:41

W związku z XLVII uroczystą inauguracją roku akademickiego 2014/2015 w Uniwersytecie Śląskim, JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś ogłasza godziny rektorskie 1 października 2014 r. do godz. 14.00.
Z uwagi na zaplanowane dla studentów I roku na 2 - 3 października br. spotkania organizacyjne i i szkolenia, decyzją Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii prof. zw. dr. hab. Stanisława Juszczyka zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych rozpoczną się 6 października br.
Zajęcia na studiach niestacjonarnych - wieczorowych odbywać się będą zgodnie z harmonogramem od 1 października br.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW III I IV ROKU PSYCHOLOGII

28.09.2014, 11:37

W dniu 02.10. 2014r. odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości zdobycia kwalifikacji nauczycielskich w ramach realizacji programu opracowanego dla BLOKU KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO w Uniwersytecie Śląskim. Spotkanie adresowane jest do studentów III i IV roku PSYCHOLOGII i odbędzie się dla studentów dziennych: o godzinie 10.00 w sali nr 201, a dla studentów wieczorowych: o godzinie 16.30 w pok. 320.

Małgorzata Dobrowolska uzyskała stopień doktora habilitowanego

24.09.2014, 15:51

Miło nam obwieścić, że nasza Koleżanka z Katedry Psychologii Pracy i Organizacji - Małgorzata Dobrowolska, uzyskała stopień doktora habilitowanego, który jest zwieńczeniem jej 12 lat badań nad problematyką psychologicznego funkcjonowania pracowników zatrudnionych w elastycznych formach. W trakcie swej wieloletniej pracy zawodowej zgromadziła bogaty dorobek naukowy. Jest autorką sześciu książek, w tym pięciu w języku angielskim, dziesięciu prac pod własną redakcją naukową i wielu artykułów naukowych w wysokopunktowanych czasopismach. Ponadto jest autorką i realizatorką siedmiu projektów badawczych o zasięgu międzynarodowym, w których m.in. kierowała kilkunastoosobowymi zespołami naukowymi. Jej prace są cytowane zarówno w naukowych opracowaniach zagranicznych, jak i polskich. Ma rozmaite doświadczenia dydaktyczne. Dla studentów prowadziła zajęcia z psychologii ogólnej – w szczególności z różnic indywidualnych oraz wykłady, ćwiczenia i laboratoria ze specjalizacji psychologii pracy i organizacji, a także autorskie fakultety i seminaria magisterskie. Na uwagę zasługuje również Jej zaangażowanie w działalność organizacyjną - autorskie konferencje, dwadzieścia zorganizowanych, cyklicznych sympozjów i naukowych spotkań tematycznych. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych!

Plany zajęć

24.09.2014, 15:40

Dostępne są plany zajęć na nowy rok akademicki: http://server-2.pip.us.edu.pl/. Prosimy zwrócić uwagę, że niektóre zajęcia odbywają się co dwa tygodnie (tydzień parzysty lub nieparzysty) lub są w formie bloku 2x1,5h co 2 tygodnie. Na stronie głównej z planem znajduje się niebieski link "Wykaz przedmiotów profile i ścieżki z liczbą grup", w którym rozwinięte są skróty poszczególnych profili, np. w planie III roku: SPK - Ścieżka specjalizacyjna psychologia kliniczna.

Organizacja roku akademickiego 2014-2015

24.09.2014, 14:43

Dokument określający organizację nowego roku akademickiego można pobrać w dziale Kształcenie > Organizacja roku lub poprzez skrót znajdujący się z prawej strony >>> Przypominamy, że dokument ten zawiera również wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych, w tym tzw. dodatkowych dni wolnych. Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w całej Uczelni są 31 października 2014 r. (piątek), 10 listopada 2014 r. (poniedziałek) oraz 5 czerwca 2015 r. (piątek).

Komunikat o godzinach otwarcia dziekanatu

23.09.2014, 13:44

W związku z udziałem pracowników w szkoleniach, Dziekanat ds. Socjalnych będzie w dniu 25 września czynny w godzinach 11 - 12. W dniu 10 października nieczynny będzie Dziekanat Psychologii Studiów Niestacjonarnych.

XLVII uroczysta ogólnouczelniana inauguracja roku akademickiego

22.09.2014, 19:29

Inauguracja ogólnouczelniana roku akademickiego 2014/2015 odbędzie się w środę 1 października 2014 r. o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych (Katowice, Bankowa 11). JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz Senat Uniwersytetu Śląskiego zapraszają społeczność akademicką do udziału w uroczystości (ramowy program wydarzenia: http://www.us.edu.pl/xlvii-uroczysta-inauguracja-roku-akademickiego). Inauguracja wydziałowa odbędzie się w czwartek 9 października o godz. 10.00 (wiadomość poniżej).

POSZUKIWANI WOLONTARIUSZE!

22.09.2014, 10:35

W związku z organizowaną w dniach 17-18.10.2014r. IV Ogólnopolską Konferencją Naukową "Psychologia-Konsumpcja-Jakość Życia" poszukujemy osób, które zechciałyby ofiarować nam swój czas i energię w trakcie trwania tego przedsięwzięcia i pomóc nam w jego obsłudze.

Osoby chętne do pomocy prosimy o kontakt z przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji, dr. Łukaszem Jachem, e-mail: lukasz.jach@us.edu.pl

Bezpośredni link do strony konferencji: http://www.ip.us.edu.pl/?fo_id=61275.

Zaproszenie dla pracowników administracyjnych oraz naukowych do udziału w bezpłatnej konferencji szkoleniowej

22.09.2014, 10:20

Biuro Wsparcia Studenta Uniwersytetu Śląskiego wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego zaprasza pracowników administracyjnych oraz naukowych (w ramach kampanii promocji zdrowia psychicznego "Co Nas Spina?") na konferencję/szkolenie z zakresu kontaktu z osobami wykazującymi objawy zaburzeń psychicznych. Więcej informacji w pliku.

Dr Patrycja Stawiarska wzięła udział w "28. Conference of the European Health Psychology Society"

22.09.2014, 10:05

Dr Patrycja Stawiarska wzięła udział w "28. Conference of the European Health Psychology Society - Beyond preventionand intervention: increasing well being (EHPS)". Konferencja odbyła się 26-30 sierpnia 2014 r. w Innsbrucku (Austria). Doktor Stawiarska przedstawiła wraz z doktor Anną Guzy z Wydziału Filologicznego UŚ z Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej interaktywny poster: "Psychosocial factors and problems with voice production among the primary school teachers".

Zaproszenie studentów do udziału w bezpłatnym projekcie "Respect ON - działania obywatelskie na rzecz Osób Niepełnosprawnych"

09.09.2014, 12:27

Zapraszamy studentów pełnosprawnych i z niepełnosprawnością do udziału w bezpłatnym projekcie "Respect ON – działania obywatelskie na rzecz Osób Niepełnosprawnych" współfinansowanym ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Informacje o projekcie znajdują się na stronie www.pracowaniajutr.pl w zakładce PROJEKTY. Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają: Koordynator Projektu: Barbara Rybacka tel. 506-373-343, e-mail: ba.rybacka@gmail.com oraz Asystent Koordynatora Projektu: Violetta Kulik, tel. 32/359-19-98, e-mail: violetta.kulik@us.edu.pl
Rekrutacja do projektu będzie trwała do skompletowania pełnej listy uczestników.
Formularz zgłoszeniowy proszę wysłać na adres: gabriela.wilczynska@us.edu.pl

Ocena moralności sprawców katastrofy Boeinga 777

01.09.2014, 9:18

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym badaniu realizowanym przez pracowników naukowych z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, City University Of Hong Kong, Charles University In Prague, Complutence University in Madrit. Bardzo krótka ankieta dotycząca oceny moralności sprawców katastrofy Boeinga 777 dostępna jest na stronie: https://docs.google.com/forms/d/1AGXqcJtZGLmlthXeQO4x_mjk2kZFM0mpvhYmMF5Im90/.

Wizyta Profesora Philipa Zimbardo w Katowicach - fotoreportaż z "Odpustu u Babci Anny"

01.08.2014, 13:01

27 lipca 2014 r. w katowickiej dzielnicy Nikiszowiec po raz szósty odbył się "Odpust u Babci Anny". Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych (FIL), z którym współpracują studenci i pracownicy Uniwersytetu Śląskiego. Na zaproszenie Stowarzyszenia FIL oraz Uniwersytetu Śląskiego w wydarzeniu wziął udział Profesor Philip Zimbardo. Polecamy fotoreportaż z tego wydarzenia: http://www.us.edu.pl/odpust-u-babci-anny-na-nikiszowcu

Wywiad z Profesorem Philipem Zimbardo oraz artykuł nt. Centrum Zimbardo

01.08.2014, 11:22

W czerwcowym numerze "Gazety Uniwersyteckiej" warto przeczytać wywiad "Psycholog w ogrodzie dobra i zła". W tym wydaniu czasopisma znalazł się również artykuł "Społeczny nawyk bohaterstwa" odnoszący się do otwartego w kwietniu 2014r. pierwszego na świecie Centrum Zimbardo.

Dr Mariola Paruzel-Czachura "Absolwentką z Pasją Lipca 2014 roku"

01.08.2014, 11:22

Absolwentką Lipca 2014 roku w plebiscycie ogólnouczelnianym "Absolwent z Pasją" została dr Mariola Paruzel-Czachura, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Serdecznie gratulujemy! Dr Mariola Paruzel-Czachura ukończyła z oceną celującą dwa kierunki na Uniwersytecie Śląskim: filozofię (2009) i psychologię (2010). Rozprawę doktorską przygotowywała w Instytucie Filozofii i dotyczyła ona filozoficznych źródeł psychoterapii Gestalt (2012, praca obroniona z wyróżnieniem). Dr Mariola Paruzel-Czachura opublikowała ponad trzydzieści artykułów naukowych i rozdziałów w książkach. W trakcie procedur wydawniczych jest jej monografia dotycząca psychoterapii Gestalt. Dr Paruzel-Czachura wzięła aktywny udział w ponad sześćdziesięciu konferencjach naukowych, w tym wielu międzynarodowych. Była trzykrotnie stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym dla najlepszych stu doktorantów w Polsce, a także Fundacji Nauki Polskiej i Programu Erasmus. Otrzymała również wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla studentów. Głównym przedmiotem zainteresowań dr Paruzel-Czachury jest człowiek, rozważany zarówno w perspektywie filozoficznej, jak i psychologiczno-terapeutycznej. Dr Paruzel-Czachura podkreśla w swoich badaniach spójność i nierozerwalność tych dwóch dyscyplin. Więcej informacji na stronie: http://absolwent.us.edu.pl/mariola-paruzel-czachura-absolwentka-z-pasja-lipca-2014-roku.

Kongres IAAP z udziałem pracowników i doktorantów Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego

30.07.2014, 8:49

Od 7 do 13 lipca 2014 r. w Paryżu odbywał się International Congress of Applied Psychology organizowany przez International Association for Applied Psychology (IAAP) – największą na świecie organizację psychologii stosowanej. W kongresie udział wzięło ponad 4 tysiące osób z ponad 100 krajów, w tym delegacja z Uniwersytetu Śląskiego, w skład której weszli pracownicy i doktoranci: prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik (president-elect Division 1 IAAP), dr Agnieszka Wilczyńska, dr Justyna Trepka-Starosta, dr Barbara Smorczewska, dr Mariola Paruzel-Czachura, mgr Agnieszka Skorupa i mgr Katarzyna Więcek-Jakubek. Zapraszamy do fotoreportażu z tego wydarzenia: http://www.us.edu.pl/congress.

Odpust u Babci Anny

25.07.2014, 19:37

Po raz szósty w Nikiszowcu odbędzie się "Odpust u Babci Anny". Jest to wydarzenie integrujące społeczność dzielnicy i szerokie grono gości i turystów. Jest to okazja do zaprezentowania i promocji tego niezwykłego zabytkowego osiedla i pozytywnej zmiany, jaka dokonała się w Nikiszowcu dzięki współpracy różnych podmiotów i mieszkańców. W ramach imprezy od 13:00 planowane są koncerty plenerowe. Ponadto tradycyjna karuzela keciok i dmuchańce dla dzieci. Ale Odpust to nie tylko zabawa w gronie znajomych i rodziny, ale przede wszystkim jarmark rękodzieła i sztuki czyli ponad 60 wystawców, śląska kuchnia i maszkety, nikiszowieckie kawiarnie i restauracje. Już od 9 rano będzie można nabyć ozdoby, biżuterię, rzeźby, zabawki, ceramika, ręcznie szyte zabawki, torebki, wytwory filcowe, grafiki. Oczywiście będą grupy malarskie i lokalni nikiszowieccy artyści. Wśród wyrobów przedmioty recyclingowe, ekoartystyczne. Będzie można m.in. spróbować samodzielnego zdobienia babeczek. Źródło: http://slaskie.travel/Wydarzenia/Pokaz/321444/odpust-u-babci-anny-w-nikiszowcu.

19 edycja Campusu Akademickiego

24.07.2014, 19:51

Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego zaprasza od 2 do 7 września 2014r. wszystkich studentów, żądnych przygód i niezapomnianych wrażeń na 19 edycję Campusu Akademickiego w Wojskowym Zespole Wypoczynkowym "Jawor" w Bieszczadach, nad Zalewem Solińskim. W programie organizatorzy przewidują imprezy, szkolenia, warsztaty, mnóstwo dobrej zabawy i muzyki w tle! Więcej informacji na stronie: http://campusakademicki.eu/.

STYPENDIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

16.07.2014, 12:45

Studentów zainteresowanych stypendiami ministra zawiadamiamy, że wnioski należy składać w terminie od 8 do 19 września br. w Dziekanacie ds. stypendialnych i socjalnych pok. 24.
Szczegółowe informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015 oraz wzór wniosku stypendialnego znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2014-2015.html
oraz na stronie UŚ
http://student.us.edu.pl/stypendia-ministra-za-wybitne-osiagniecia-na-rok-ak-20142015-dla-studentow

Rekrutacja na rok akademicki 2014/2015 - Lista zakwalifikowanych

16.07.2014, 11:17

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek psychologia znajdują się na stronie https://www.irk.us.edu.pl/listy/06-SMPS12.html Nie są to listy osób zapisanych na studia. Osoby zakwalifikowane na studia, które nie dostarczą kompletu dokumentów do 24 lipca 2014 do godziny 17.00 nie zostaną przyjęte na studia. Osoby upoważnione do złożenia dokumentów proszone są o przygotowanie pełnomocnictwa zgodnie ze wzorem podanym na w/w stronie.

Informacja o godzinach otwarcia dziekanatu dla studentów niestacjonarnych - wieczorowych

10.07.2014, 11:46

Dziekanat dla studentów Psychologii niestacjonarnej informuje o następujących zmianach w godzinach otwarcia dla studentów w okresie wakacyjnym, tj. od 15 lipca br. do odwołania:
- poniedziałek, wtorek - godz. 8.30 - 11.00;
- środa - godz. 13.00 - 15.00
- czwartek - dziekanat nieczynny;
- piątek - 13.00 - 15.00.

Premiera projektu "Gatunki chronione" z udziałem studentów Uniwersytetu Śląskiego

26.06.2014, 15:12

Zapraszamy bardzo serdecznie na premierę projektu performersko - tanecznego, połączonego z dokumentem kreacyjnym "Gatunki chronione". Premiera odbędzie się 27 czerwca (piątek), o godzinie 19.00 w Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark (Bytom, ul. Wojciecha Kilara 29). "Gatunki chronione" są próbą krytycznej refleksji na temat tolerancji wobec osób o alternatywnej motoryce, bez nadużywanych w mediach narracji "ofiary" albo "superbohatera". W projekcie tańczą m.in. Katarzyna Szarawara - studentka psychologii UŚ i Filip Pawlak - student Wydziału Radia i Telewizji UŚ. Więcej informacji na stronie Teatru Rozbark: http://www.teatrrozbark.pl/gatunki-chronione,87 oraz w materiale TVP INFO: http://www.tvp.info/15748956/gatunki-chronione-performance-niepelnosprawnych-w-bytomiu. Wydarzenie w portalu FB: https://www.facebook.com/events/471994666277534/474433729366961/?notif_t=plan_mall_activity.

Dr Mariola Paruzel-Czachura reprezentowała Uniwersytet Śląski na VIII Międzynarodowym Forum Etycznym

26.06.2014, 14:42

W dniach 23-25 czerwca 2014 r. odbyło się VIII Międzynarodowe Forum Etyczne pt. "Współczesne oblicza dobra" organizowane przez Polskie Towarzystwo Etyczne oraz Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W konferencji wzięła udział dr Mariola Paruzel-Czachura wygłaszając referat pt. "Dobry - moralny - spójny, czyli o tym, że nie wystarczy nie zdradzać partnera, by być moralnym człowiekiem".

Zaproszenie na wykład dr Agnieszki Wilczyńskiej

25.06.2014, 15:13

Komisja Nauk Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Katowicach zaprasza na swoje 132 posiedzenie, które odbędzie się 26 czerwca 2014 (czwartek) o godz. 16:00 w siedzibie Oddziału PAN w Katowicach, ul. Krasińskiego 8 (gmach Politechniki Śląskiej), I piętro, sala konferencyjna nr 119. Referat pt. "Uwarunkowania radzenia sobie młodzieży w sytuacjach zagrożenia wykluczeniem społecznym" przedstawi dr Agnieszka Wilczyńska z Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej Instytutu Psychologii UŚ.

Zamiast topienia marzanny

16.06.2014, 22:22

Na internetowej stronie Gazety Uniwersyteckiej dostępny jest jej majowy numer - a w nim artykuł dr Moniki Frani z Instytutu Pedagogiki podsumowujący "Spotkanie z nauką i życiem studenckim". Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom i studentom, którzy włączyli się w organizację tego wydziałowego przedsięwzięcia! Zapraszamy do lektury krótkiej relacji: http://gu.us.edu.pl/node/276511.

Uwaga studenci III i IV roku

16.06.2014, 11:01

Przypominamy o obowiązku złożenia porozumień w sprawie praktyk do podpisu PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYK! Porozumienia należy złożyć do podpisu najpóźniej w pierwszym tygodniu lipca. W sierpniu sekretariaty będą NIECZYNNE. Prosimy również brać pod uwagę urlopy pracowników. Brak spełnienia wymogów formalnych i terminowych wiąże się z brakiem zaliczenia praktyk. Cała procedura, zasady przygotowania dokumentów, w tym raportu i eseju znajdują się w dziale Kształcenie > Praktyki. Dyżury i kontakt do opiekunów znajdują się na ich stronach pracowniczych.

Wakacyjne wieczory z nauką

16.06.2014, 11:00

Program "PROJEKTOR-wolontariat studencki" zaprasza studentów na do udziału w akcji "Wakacyjne wieczory z nauką". Uczestnicy akcji wezmą udział w szkoleniu "Lekcje przyrody dla najmłodszych", a następnie w dniach 30.06 – 4.07 w godzinach wieczornych przeprowadzą zajęcia dla dzieci w szkołach w okolicach Katowic. Szkolenie odbędzie się w środę 25 czerwca w godzinach 13:00 – 18:00 w Katowicach. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają certyfikat zaświadczający o udziale w akcji po realizacji zajęć w szkole. Szczegóły, jak zwykle w specjalnym dziale Student > PROJEKTOR.

Twórczy pedagog - animacja czasu wolnego, edycja III

12.06.2014, 2:20

Program PROJEKTOR zaprasza do udziału w III edycji projektu "Twórczy pedagog – animacja czasu wolnego", który obejmuje udział w bezpłatnym, dwudniowym szkoleniu z zakresu metod animacji czasu wolnego, ze szczególnym naciskiem na pracę z dziećmi oraz realizację pięciodniowego, wyjazdowego projektu edukacyjnego z dziećmi, o dowolnej tematyce w szkole w wybranej miejscowości na terenie Polski bez ponoszenia kosztów wyjazdu, w wybranym przez siebie terminie (od 1 lipca do 30 września) w ramach programu "PROJEKTOR – wolontariat studencki". Szkolenia zostaną zorganizowane w dwóch terminach: I termin: poniedziałek – wtorek 23-24 czerwca i II termin: czwartek – piątek 26-29 czerwca. Termin szkolenia można wybrać. Wszystkich chętnych organizatorzy zapraszają do rekrutacji on-line w terminie do 19 czerwca (na I termin) i do 22 czerwca (na II termin). Więcej informacji w dziale Student > PROJEKTOR w pliku Twórczy pedagog - animacja czasu wolnego.doc.

Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii poszukuje wolontariuszy

10.06.2014, 7:47

Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii współpracująca z Kołem Naukowym MERITUM poszukuje wolontariuszy, którzy chcą włączyć się w Kampanię profilaktyczną promującą zdrowie psychiczne oraz korzystanie z pomocy psychologicznej. Udział w programie związany będzie z możliwością podpisania umowy o wolontariat, uczestnictwa w darmowym szkoleniu, możliwością prowadzenia zajęć profilaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych. FRiPP gwarantuje również opiekę koordynatora przez cały okres trwania projektu. Zgłoszenia wysłać można na adres: j.sikora@fripp.org.pl.

Głosowanie na Studenta Roku 2014

05.06.2014, 13:12

Już w piątek 13 czerwca 2014, o godz. 15:00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego wręczone zostaną Wyróżnienia Rektora. Wśród 26 studentów i doktorantów, którzy je otrzymają jest 5 osób studiujących na Wydziale Pedagogiki i Psychologii: Wiola Friedrich, Tomasz Nosidlak, Bernadeta Prandzioch, Jagoda Sikora i Justyna Sordyl. Spośród wspomnianych 26 osób studenci, doktoranci i pracownicy UŚ wybiorą tylko jedną osobę, która otrzyma prestiżowy tytuł Studenta Roku. Głosowanie trwa do 11 czerwca br. do godz. 23.59. Zachęcamy Państwa do oddania głosu, co zajmuje chwilę! http://student.us.edu.pl/glosowanie-na-studenta-roku

Fotoreportaż z konferencji Zespołu Badania Wpływu Społecznego "ZaBaWa"

03.06.2014, 14:01

W dniach 15 i 16 maja br., w katowickim Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej, odbywała się IV edycja konferencji Zespołu Badania Wpływu Społecznego "ZaBaWa". Spotkanie zgromadziło znakomitych psychologów społecznych z całej Polski. Organizatorami spotkania była Katedra Psychologii Społecznej i Środowiskowej Uniwersytetu Śląskiego oraz Zespół Badania Wpływu Społecznego. Zapraszamy do fotoreportażu z tego wydarzenia: http://www.us.edu.pl/node/385712.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW PSYCHOLOGII (studia dzienne i wieczorowe)

30.05.2014, 18:55

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów 4 czerwca (środa) do sali 201 na spotkanie z Zespołem ds. Zapewniania Jakości Kształcenia dla kierunku psychologia: dla studentów studiów stacjonarnych o godz. 13.00 oraz dla niestacjonarnych o godz. 15.45. Celem zebrania jest podsumowanie dydaktyki w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014. Podczas spotkania studenci będą mieli możliwość przedstawienia opinii i uwag na temat zrealizowanych w bieżącym semestrze zajęć i organizacji procesu dydaktycznego na kierunku psychologia. Szczególne zaproszenie kierowane jest do starostów poszczególnych roczników i grup oraz do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego. Ważne jest aby reprezentowane były wszystkie roczniki kierunku psychologia zarówno na studiach dziennych, jak i wieczorowych. Zapraszamy!

Pracownicy Instytutu Psychologii UŚ z wizytą w Universidade da Madeira w Portugalii

30.05.2014, 8:17

Agnieszka Skorupa z Zakładu Psychologii Ogólnej oraz Michał Brol z Katedry Psychologii Pracy i Organizacji gościli w Universidade da Madeira w dniach 21-27 maja 2014. Ich wizyta studyjna oraz wykłady i warsztaty pt. "Psychology and Film: areas of research, analysis and learning opportunities" zostały zorganizowane w ramach programu Erasmus. Universidade da Madeira jest uczelnią partnerską Instytutu Psychologii UŚ, co umożliwia wymianę kadry akademickiej oraz studentów.

Zapraszamy na wykład prof. Richarda Griffitha z Florida Institute of Technology

29.05.2014, 11:14

Richard Griffith jest profesorem psychologii pracy i organizacji. Jest doświadczonym praktykiem i konsultantem organizacji w zakresie komunikacji, doskonalenia pracy zespołów, ekspertem w dziedzinie oceny pracowników. Jako gość Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego wygłosi on wykłady otwarte z komunikacji, negocjacji, mediacji. Najbliższy wykład odbędzie się 30 maja (piątek) w godzinach 8:30 - 11:45 w siedzibie SZ (ul. 75 Pułku Piechoty 1 w Chorzowie). Zapraszamy do udziału studentów psychologii!

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Psychologia-Konsumpcja-Jakość Życia" - przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń

29.05.2014, 10:43

Pragniemy poinformować, że termin nadsyłania zgłoszeń wystąpień na IV Ogólnopolską Konferencję Naukową "Psychologia-Konsumpcja-Jakość Życia"został przedłużony do dnia 15 czerwca br. Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo pod adresem: http://ip.us.edu.pl/?fo_id=61275.

Pokaz filmu "Miasto Boga" z komentarzem Agnieszki Skorupy

29.05.2014, 10:07

Studenckie Koło Psychologii Sądowej i Policyjnej "Paragraf" serdecznie zaprasza spotkanie w kinie! Tym razem mamy przyjemność pokazać film "Miasto Boga" (2002, reż. Fernando Meirelles). Prelekcję przed filmem wygłosi mgr Agnieszka Skorupa - psycholog, pracownik naukowy Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ. Po seansie, jak zawsze, zachęcamy do wzięcia udziału w dyskusji! Zapraszamy 3 czerwca 2014 (wtorek), godz. 18:00 do Kina Kosmos (Sokolska 66). Plakat wydarzenia dostępny na stronie: https://www.facebook.com/events/544386745672010/?source=1.

IV Konferencja Zespołu Badania Wpływu Społecznego ZaBaWa

29.05.2014, 10:04

W dniach 15 i 16 maja br., w katowickim Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej, odbywała się IV edycja konferencji Zespołu Badania Wpływu Społecznego "ZaBaWa". Spotkanie zgromadziło znakomitych psychologów społecznych z całej Polski. Organizatorami spotkania była Katedra Psychologii Społecznej i Środowiskowej Uniwersytetu Śląskiego oraz Zespół Badania Wpływu Społecznego. Pracami Komitetu Naukowego kierował prof. zw. dr hab. Dariusz Doliński, zaś Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczyła prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal. Konferencję honorowym patronatem objął prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk, Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Patronami konferencji było także Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, księgarnia Psyche i czasopismo psychologiczne Charaktery. W czasie konferencji wykłady plenarne wygłosili prof. dr hab. Dariusz Doliński oraz prof. dr hab. Barbara Weigl. Program wydarzenia można zobaczyć na stronie: www.ip.us.edu.pl/konferencjazabawa2014. IV konferencja ZaBaWy w stolicy Górnego Śląska była wydarzeniem udanym pod względem naukowym oraz stanowiła doskonałą okazję do integracji środowiska badaczy wpływu społecznego.

XXV spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej

29.05.2014, 9:59

10 czerwca 2014, godz. 17.30 w Kinoteatrze Rialto w Katowicach odbędzie się XXV spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej pt. "Inwestorzy kontra przyroda - jak rozwiązywać konflikty środowiskowe". Gościem KME będzie Joanna Tomaszkiewicz – ekspert oceny oddziaływania na środowisko.

Wyniki zapisów na przedmioty wybierane - informacja dla studentów II, III i IV roku studiów

28.05.2014, 15:42

W zakładce KSZTAŁCENIE - ZAPISY NA PRZEDMIOTY znajdują się wyniki zapisów na przedmioty fakultatywne, ścieżki zawodowe i seminaria magisterskie na rok akademicki 2014-2015. Osoby, które nie znalazły się na wybranych przez siebie przedmiotach proszone są o skontaktowanie się z sekretariatem Instytutu do 5 czerwca br. w celu dokonania zapisów uzupełniających.

konferencja "Utrata i żałoba"

26.05.2014, 6:48

Koło Naukowe „Meritum”, Koło Naukowe Psychologii Humanistycznej oraz Fundacja „By dalej iść” zaprasza do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Utrata i żałoba – teoria i praktyka”. Wydarzenie odbędzie się 29-30 maja 2014 roku, w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej CINiBA (ul. Bankowa 11a). Program konferencji jest dostępny na stronie wydarzenia: http://www.konferencja.bydalejisc.com.pl/. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych interdyscyplinarnymi kontekstami śmierci i żałoby.

zmienione godziny pracy dziekanatu studiów niestacjonarnych - wieczorowych w dniu 28 maja br.

23.05.2014, 12:57

W dniu 28 maja br. (środa) dziekanat Psychologii Studiów Niestacjonarnych będzie czynny w godzinach 12.00 - 14.00.

GODZINY REKTORSKIE

23.05.2014, 12:54

W związku z organizacją Juwenaliów Śląskich 2014, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek ogłasza na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego godziny wolne od zajęć w środę 28 maja br. od godziny 12.

Zaproszenie na konferencję "Aby wystarczająco dobrze żyć"

18.05.2014, 18:56

Polskie Towarzystwo Psychologiczne organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową "Aby wystarczająco dobrze żyć". Konferencja ma stanowić forum dyskusji środowiska - praktyków i teoretyków, związanych z różnymi dziedzinami psychologicznymi. Zgłoszenia aktywnego uczestnictwa przyjmowane są do 15 czerwca 2014. Więcej informacji na stronie PTP - Katowice.

XII Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej "Sztuki wizualne"

18.05.2014, 17:41

Od 19 do 23 maja 2014 r. w Katowicach odbywać się będzie XII Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej. Wydarzenie poświęcone będzie wykorzystaniu obrazu w inspirowaniu ekspresyjnej wypowiedzi dziecięcej. Artystyczne realizacje w obrębie sztuk teatralnych, tanecznych, literackich czy muzycznych będą osadzone w styczności z obrazem, wskazując jak ważne znaczenie dla pełnego odbioru tekstu kultury ma aktywne w nim uczestnictwo odbiorcy. Współorganizatorami festiwalu są: Centrum Ekspresji Dziecięcej działające przy Bibliotece Śląskiej w Katowicach, Biblioteka Śląska w Katowicach, Zakład Pedagogiki Twórczości i Ekspresji Dziecka, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, Zakład Muzykoterapii Akademii Muzycznej w Katowicach i Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach. Wydarzenie patronatem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Program wydarzenia.

Programowanie kariery - wsparcie młodych osób na rynku pracy

11.05.2014, 20:42

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego przedłużyło nabór osób zainteresowanych do projektu „Programowanie kariery – wsparcie młodych osób na rynku pracy”. Nabór trwa do 23 maja br. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: www.programowaniekariery.us.edu.pl oraz na stronie Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego: http://www.bk.us.edu.pl/nabor-do-projektu-programowanie-kariery.

Szkolenie z podstaw prawa pracy

11.05.2014, 20:41

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na szkolenie "Zanim podejmiesz pierwszą pracę", które odbędzie się 13 maja 2014 r. Szkolenie poprowadzi Pan Michał Podsiedlik z Sekcji Poradnictwa i Układów Zbiorowych Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Więcej informacji.

VIII konferencja Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej z udziałem pracowników IP UŚ

11.05.2014, 20:36

9-10 maja br. we Wrocławiu odbyła się VIII konferencja Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej. W wydarzeniu wzięli udział dr Łukasz Jach z Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia Instytutu Psychologii UŚ oraz student IV roku psychologii Piotr Rudy. Przedstawili oni plakat pt. Ścigać czy nie ścigać - oto jest pytanie. Racjonalne oszustwo i racjonalny pościg w grach ekonomicznych "Oszust" i "Poszkodowany".

Fascynujący świat nauki dla początkujących - już 12 i 13 maja bezpłatne warsztaty dla studentów

08.05.2014, 22:38

Program „PROJEKTOR-wolontariat studencki” zaprasza na szkolenia w ramach programu MŁODY NOBEL – "Jak zafascynować dzieci i młodzież naukami ścisłymi?" oraz "Kryminalistyka dla początkujących – jak poprowadzić zajęcia z tematyki kryminalistycznej?" Odbędą się one w poniedziałek i wtorek 12 i 13 maja w godzinach 16:00 – 20:00 w Katowicach. Szczegóły jak zwykle w specjalnym dziale naszej strony Student > PROJEKTOR.

Wizyta profesor Anny Marii Meneghini z Uniwersytetu w Weronie

07.05.2014, 13:32

Zapraszamy studentów i pracowników na wykład profesor Anny Marii Meneghini z Uniwersytetu w Weronie pt. "EMPATHY: ANGEL OR DEVIL? How shared emotions can help or hinder nurses in their relationships with patients". Wydarzenie będzie mieć otwarty charakter i odbędzie się w 13 maja 2014 r. (wtorek) o godzinie 11.30 w sali nr 209 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ (Katowice, ul. Grażyńskiego 53). Profesor Meneghini będzie gościem Uniwersytetu Śląskiego na zaproszenie Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej, kierowanego przez dr hab. Danutę Rode w ramach wymiany dydaktyczno-naukowej. W trakcie ośmiodniowej wizyty profesor Meneghini spotka się ze studentami IV roku psychologii w ramach zajęć specjalizacji klinicznej oraz z pracownikami Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej.

Młodzi Naukowcy - granty

30.04.2014, 13:44

W związku z przyznaniem 24.04.2014r. Wydziałowi Pedagogiki i Psychologii dotacji celowej na prowadzenie w 2014r. badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich przekazujemy Regulamin Wydziałowej Komisji oraz wzory: Wniosku na finansowanie projektu oraz Wniosku na finansowanie projektu - wersja dla Recenzenta. Aplikować o przyznanie środków finansowych mogą osoby, które w momencie składania wniosku nie ukończyły 35 roku życia (Dz. U. Nr 96 z dn. 30.04.2010 r. poz. 615, Art. 2 pkt. 19). Wnioski (na finansowanie projektu oraz na finansowanie projektu - wersja dla Recenzenta) można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.05.2014r. w pokoju 124 w wersji papierowej (dwa wnioski) i elektronicznej (tylko wersja dla recenzenta). Pliki do ściągnięcia w dziale Nauka > Młodzi Naukowcy.

Wyniki rekrutacji na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS +

30.04.2014, 13:40

W dziale Student > ERASMUS znajdują się wyniki rekrutacji na studia zagraniczne. Serdecznie gratulujemy zakwalifikowanym studentom!

ZAPISY NA PRZEDMIOTY WYBIERANE PRZEZ STUDENTÓW na rok akademicki 2014/2015

30.04.2014, 13:27

W dniach 5 - 8 maja br. odbędą się zapisy studentów II - IV roku PSYCHOLOGII na przedmioty fakultatywne, ścieżki zawodowe oraz seminaria magisterskie realizowane w roku akademickim 2014/2015.
Deklaracje dotyczące wybranych przedmiotów należy składać w sekretariacie Instytutu Psychologii (p. 320), w godzinach 8.00 - 14.00.
Szczegółowe informacje dotyczące oferty przedmiotów oraz formularze deklaracji znajdują się na stronie Instytutu, w dziale KSZTAŁCENIE – ZAPISY NA PRZEDMIOTY.
UWAGA!
Studenci studiów niestacjonarnych (wieczorowych) oraz studenci studiów stacjonarnych uczestniczący w bieżącym semestrze w programie Erasmus, MOST lub przebywający na urlopie dziekańskim mogą deklaracje przesłać pocztą elektroniczną na adres ips@us.edu.pl.
Deklaracje studentów studiów stacjonarnych przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
W przypadku gdy liczba chętnych na dane zajęcia będzie większa niż liczba miejsc, o przyjęciu zadecyduje średnia ocen uzyskanych w roku akademickim poprzedzającym rok zapisów, czyli w roku akademickim 2012/2013.
Studenci mają możliwość wskazania w deklaracji drugiego przedmiotu w tzw. opcji rezerwowej. Zaznaczenie takiego przedmiotu umożliwia zapisanie studenta na listę uczestników tego kursu (jeśli będą wolne miejsca) bez konieczności powtórnego składania deklaracji.
Po ogłoszeniu wyników, osoby, które nie znajdą się na wybranych przez siebie zajęciach, będą zobowiązane przystąpić do zapisów uzupełniających w wyznaczonym terminie.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.ip.us.edu.pl w zakładce kształcenie – zapisy na przedmioty.

dr Joanna Mateusiak
z-ca dyrektora Instytutu Psychologii
ds. dydaktycznych

Fotoreportaże z wizyty Profesora Philipa Zimbardo w Uniwersytecie Śląskim

29.04.2014, 14:05

Otwarcie Centrum Zimbardo w Nikiszowcu: http://www.us.edu.pl/node/374062

Profesor Philip Zimbardo z wizytą w CINiBA: http://www.us.edu.pl/node/373002

Wykład i wizyta w Kopalni: http://www.us.edu.pl/wyklad-prof-philipa-zimbardo-pt-transforming-evil-heroic-goodness

GODZINY DZIEKAŃSKIE

28.04.2014, 12:53

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii ogłasza w dniu 30 kwietnia 2014 r. (środa) od godz. 13.00 godziny dziekańskie dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Jednocześnie przypomina o obowiązku odpracowania zajęć zaplanowanych w tym terminie.

Pracownicy Instytutu Psychologii UŚ w międzynarodowej konferencji "Barwy Gestalt"

28.04.2014, 12:00

25 kwietnia odbyła się w Krakowie międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Barwy Gestalt" z udziałem znanych psychoterapeutów: Irvina Yaloma i Jaya Levina. Organizatorem wydarzenia był Instytut Terapii Gestalt. W konferencji uczestniczyli dr Marzena Śniarowska-Tlatlik i dr Mariola Paruzel-Czachura z Zakładu Psychologii Ogólnej oraz dr Kasper Czech z Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej. Ponadto, dr Śniarowska-Tlatlik i dr Czech prowadzili podczas konferencji warsztaty rozwojowe. Program konferencji: http://www.gestalt.pl/konferencje.html.

Specjalne pozdrowienia dla studentów psychologii Uniwersytetu Śląskiego od Profesora Philipa Zimbardo

26.04.2014, 21:17

Greetings, dear students of psychology at the University of Silesia from Phil Zimbardo,

I am now back home in San Francisco, California after an exhilarating but exhausting two weeks in Poland.

As some of you may know, I gave a variety of lectures in many cities in your beautiful country, as well as some workshops on my new educational HIP program (HIP= HEROIC IMAGINATION PROJECT-- that we hope to test in many high schools in the coming fall), in addition to the most amazing experience of my life, opening ZYC, the Zimbardo youth center in NIKISZ!

It was a dream come true with the help of many people who worked so hard the past two years not only raising money and obtaining sponsors, but also in helping to physically create a unique space for the teenagers of that village to be able to go after school every day and learn a great many things not typically taught in their high school classes.

I'm hoping that some of you will choose to volunteer at ZYC in the coming year, to help educate these young people with the many skills and talents that I know some of you possess and want to share.

Finally, I hope that you will continue to study psychology because modern psychology is increasingly fascinating, and will help you in whatever career you choose.

It would be wonderful if I could meet with some of you when I next return to Poland at the end of July for the International Time Psychology Conference in Warsaw, and perhaps I will take a side trip down to see my little ZYC in-action.

Please visit: http://hip.org.pl/

And www.zimbardo.com

Edukacja międzykulturowa

25.04.2014, 19:35

Interesujesz się innymi kulturami? Zadajesz sobie pytania, jak żyć w międzykulturowym świecie? Jak czerpać z bogactwa, jakim jest obcowanie z innymi? Jak współtworzyć naszą rzeczywistość w prawdziwym dialogu z innymi? PROJEKTOR zaprasza na bezpłatne warsztaty "Edukacja międzykulturowa", które odbędą się 6. maja w godz. 16:00 – 20:00 w Katowicach. Informacje o zgłoszeniach znajdują się w pliku: Edukacja międzykulturowa.doc w dziale Student > PROJEKTOR.

Stoisko firmy Senetic w Instytucie Informatyki UŚ

25.04.2014, 19:27

Poszukujesz firmy, w której rozpoczniesz swoje pierwsze zawodowe wyzwania? Chcesz poznać standardy pracy w międzynarodowym środowisku? Jeśli interesujesz się informatyką, chcesz rozwijać swoje pasje pod okiem najlepszych specjalistów z dziedziny IT, to koniecznie spotkaj się z pracownikami firmy Senetic. Więcej: http://www.bk.us.edu.pl/stoisko-firmy-senetic-w-instytucie-informatyki-us.

Prośba do wszystkich studentów w związku z planem budowy nowych akademików

23.04.2014, 14:19

W związku z rozważaną przez Uniwersytet Śląski inwestycją budowy akademików w centrum Katowic, chcielibyśmy poznać Twoje potrzeby i preferencje w tym zakresie. Stworzyliśmy więc krótką ankietę dotyczącą właśnie tego tematu. Udzielone odpowiedzi będą brane pod uwagę podczas planowania inwestycji, dlatego bardzo ważne są dla nas Twoje przemyślane i szczere odpowiedzi. Ankietę można znaleźć na stronie: http://student.us.edu.pl/ankieta-dotyczaca-akademikow-us.

Możliwość odbycia części studiów na innej Uczelni w Polsce - rejestracja do 15 maja

23.04.2014, 14:19

Program MOST, koordynowany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną, jest adresowany do studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, a także uczestników studiów III stopnia, których zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza macierzystym uniwersytetem; wprowadzenie systemu mobilności ma na celu poszerzenie możliwości kształcenia się poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innym uniwersytecie niż macierzysty. Uczestnik tego programu ma prawo ubiegania się o przyjęcie na wybrany przez siebie uniwersytet oraz prawo wyboru przedmiotów w oparciu o istniejący program studiów na danym uniwersytecie. Rejestracja kandydatów trwa od 15 kwietnia do 15 maja. Więcej informacji: http://kandydat.us.edu.pl/node/2281.

Możliwość płatnego stażu w firmie IT po udziale w bezpłatnych szkoleniach i kursie

23.04.2014, 13:09

Zapraszamy bezrobotnych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne dotyczące Projektu "Programowanie kariery", które odbędzie się 24 kwietnia 2014 roku, w godzinach od 15:30 do 16:30, w auli Kazimierza Lepszego w Rektoracie przy ul. Bankowej 12. Więcej informacji na stronie Biura Karier UŚ. Projekt "Programowanie kariery - wsparcie młodych osób na rynku pracy" obejmuje: doradztwo zawodowe, szkolenia z zakresu umiejętności "miękkich", 200-godzinny kurs programowania aplikacji internetowych oraz półroczny płatny staż w firmie IT.

I Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Utrata i żałoba - teoria i praktyka"

18.04.2014, 22:24

Fundacja "By dalej iść", Koło Naukowe Psychologii Jakości Życia "MERITUM" UŚ oraz Koło Naukowe Psychologii Humanistycznej UŚ serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w I Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Utrata i żałoba - teoria i praktyka", która odbędzie się w dniach 29 – 30 maja 2014 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej CINiBA.

Celem konferencji jest szczegółowe i interdyscyplinarne omówienie zagadnień związanych z utratą bliskiej osoby. W szczególności pragniemy zaakcentować problematykę utraty dziecka, a dokładniej - kwestię profilaktyki, wsparcia czy terapii dla najbliższych w żałobie.

Więcej informacji, a także formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie wydarzenia: http://www.konferencja.bydalejisc.com.pl/.

Twoja szansa wyjazdu na studia i praktyki zagraniczne - stypendia Erasmus +

18.04.2014, 22:19

Wszystkich studentów od II do IV roku studiów zapraszamy do rekrutacji na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus Plus - studia oraz praktyki. Wymagane dokumenty można dostarczać do pokoju 320 do dnia 28 kwietnia. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 29 kwietnia o godzinie 9.00 w pokoju 336. Szczegóły dotyczące rekrutacji i zasad wyjazdów znajdują się na podstronie Erasmus w dziale Student > Erasmus.

Profesor Philip Zimbardo z wizytą w CINiBA

14.04.2014, 7:18

We wtorek 15 kwietnia 2014 r. między godziną 9.30 a 10.30 profesor Philip Zimbardo odwiedzi Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką. CINiBA w swoich zbiorach posiada wszystkie książki autorstwa słynnego naukowca. Podczas wizyty Wydawnictwo Naukowe PWN, które jest wyłącznym wydawcą książek prof. Zimbardo, przekaże dodatkowe egzemplarze. Spotkanie będzie okazją do złożenia autografów na publikacjach. Następnie profesor spotka się z pracownikami i psychologami z Biura Wsparcia Studenta, którzy na co dzień udzielają bezpłatnych porad i wsparcia studentom i doktorantom. Tego samego dnia o godz. 12.00 w Kinie Kosmos Centrum Sztuki Filmowej (Katowice, ul. Sokolska 66) odbędzie się wykład profesora Philipa Zimbardo pt. "Transforming Evil into Heroic Goodness". Szczegółowe informacje: http://www.us.edu.pl/wyklad-prof-philipa-zimbardo-pt-transforming-evil-heroic.

Otwarcie Centrum Zimbardo w Nikiszowcu

12.04.2014, 23:07

14 kwietnia 2014 r. w Katowicach-Nikiszowcu odbędzie się uroczyste otwarcie Centrum Zimbardo. Jest to wspólna inicjatywa prof. Zimbardo, Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych (które koordynuje działanie Centrum) oraz Uniwersytetu Śląskiego. W wydarzeniu uczestniczyć będzie prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek. Osoby zainteresowane spotkaniem z prof. Zimbardo mogą wziąć udział w Dniu Otwartym w Centrum Zimbardo. Wydarzenie odbędzie się tego samego dnia od godz. 15.00 do 18.00. Szczegółowe informacje na temat Centrum.

Odbiór zaświadczeń - Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci

09.04.2014, 9:48

Studenci Psychologii, którzy w ubiegłym roku akademickim odbywali szkolenie zorganizowane przez Fundację Śląskie Hospicjum dla Dzieci we współpracy z Instytutem Psychologii UŚ, obejmujące zajęcia teoretyczne i warsztatowe prowadzone przez mgr Pawła Zioło, proszeni są o odbiór zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu u dr Patrycji Stawiarskiej w pokoju 339.

GODZINY DZIEKAŃSKIE

09.04.2014, 7:17

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii ogłasza dla studentów studiów stacjonarnych godziny dziekańskie w dniu 10 kwietnia oraz 11 kwietnia 2014 r. od godz. 8.00 do godz. 9.30. Jednocześnie przypomina o obowiązku odpracowania zajęć zaplanowanych w tym terminie.

Projekt "IKEA dla Centrum Zimbardo" z udziałem pracowników IP IŚ oraz studentów - fotoreportaż

06.04.2014, 21:33

Od 8 lutego do 29 marca 2014 r. trwał projekt „IKEA dla Centrum Zimbardo”, którego celem było przygotowanie do zakupów i wyposażenie tego miejsca przez młodzież przy wsparciu dorosłych. Fotoreportaż: http://www.us.edu.pl/node/368932.

Wykład prof. Philipa Zimbardo pt. "Transforming Evil into Heroic Goodness"

04.04.2014, 11:06

We wtorek 15 kwietnia 2014 r. o godz. 12.00 w Centrum Sztuki Filmowej Kinie Kosmos (Katowice, ul. Sokolska 66) odbędzie się wykład profesora Philipa Zimbardo pt. "Transforming Evil into Heroic Goodness". Wykład jest bezpłatny. Prowadzony będzie w języku angielskim i będzie okazją do osobistego spotkania ze znanym amerykańskim psychologiem. Wydarzenie organizowane jest przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z Kinem Kosmos Centrum Sztuki Filmowej. Partnerem wykładu jest Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach.

Wykład skierowany jest do wszystkich zainteresowanych, w szczególności do nauczycieli, szkolnych pedagogów i psychologów, edukatorów i animatorów, wolontariuszy i pracowników organizacji społecznych. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie zgłoszenia (imię i nazwisko oraz nazwa organizacji, placówki oświatowej lub wydziału) na adres e-mail: wyklad15kwietnia@gmail.com do 13 kwietnia 2014 roku. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Ogłoszenie dla studentów III i IV roku psychologii dziennej i wieczorowej - obowiązkowe spotkania

02.04.2014, 22:34

Szanowni Państwo, w dziale Kształcenie > Praktyki zamieszczone zostały nowe wzory porozumień. Prosimy zapoznać się z terminami obowiązkowych spotkań z opiekunami - dotyczy to III i IV roku psychologii dziennej i wieczorowej. Bardzo prosimy zwrócić uwagę, na której są Państwo liście i kto jest opiekunem, aby trafić na właściwie spotkanie! Ich terminy są podane w pliku SPOTKANIA OPIEKUNÓW PRAKTYK ZE STUDENTAMI III i IV ROKU.pdf w dziale Kształcenie > Praktyki.

Spotkanie informacyjne i rekrutacja do programu Erasmus+

02.04.2014, 22:03

W związku ze zmianami w programie Erasmus+ (dotychczasowy LLP/Erasmus) mgr Maria Chełkowska, koordynator Erasmus+, zaprasza wszystkich zainteresowanych studentów na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 8 kwietnia 2014, o godzinie 10.00 w sali 110. Zmiany w programie wyjazdów zagranicznych dają więcej możliwości, pozwalają na wyjazdy na dłuższy okres czasu niż dotychczas. Finansowanie programu również uległo zmianie, bierze pod uwagę potrzeby studentów kwalifikujących się do otrzymywania stypendium socjalnego. Aplikacje na wyjazdy będzie można składać od 7 kwietnia (dzień ogłoszenia rekrutacji) do dnia 28 kwietnia, rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 29 kwietnia. Serdecznie zapraszamy!

Informacja dla studentów II roku psychologii - nowa ścieżka specjalizacyjna "Psychologia Rozwoju Człowieka i Rodziny w Cyklu Życia"

02.04.2014, 10:45

Od roku akademickiego 2014/2015 rusza nowa ścieżka specjalizacyjna „Psychologia Rozwoju Człowieka i Rodziny w Cyklu Życia”. Studenci obecnego II roku psychologii studiów stacjonarnych i niestacjonarnych będą mogli dokonać wyboru tej ścieżki jako jednej z oferowanych możliwości kształcenia specjalizacyjnego. Ścieżka ta jest uzupełnieniem i znaczącym rozszerzeniem dotychczasowej propozycji specjalizacyjnej „Psychologia Wychowawczo-Kliniczna Dzieci i Młodzieży”. Modyfikacja ścieżki wiąże się ze zmianami merytorycznymi w proponowanych studentom treściach dydaktycznych, a tym samym pociąga za sobą zmiany nazw modułów oferowanych studentom w ramach tej ścieżki. Zaproponowane zmiany miały na celu stworzenie spójnego treściowo programu nauczania, zgodnego ze współczesnymi trendami kształcenia oraz kierunkami badań w psychologii rozwoju człowieka w całym cyklu życia z uwzględnieniem podstawowego kontekstu jakim jest rodzina. Uwaga: Studenci, którzy wybrali realizację profilu Psychologia Wychowawczo-Kliniczna Dzieci i Młodzieży w roku ubiegłym (2013/14) i latach wcześniejszych będą realizować zajęcia zgodnie ze starym programem. Zapraszamy do zapoznania się z nowym programem w dziale: Instytut > Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną > Dydaktyka - Nowy Program.

Profesor Barbara Kożusznik Prezydentem Elektem Division 1 IAAP

01.04.2014, 11:59

Prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik, kierownik Katedry Psychologii Pracy i Organizacji została wybrana Prezydentem Elektem Division 1 (Work and Organizational Psychology) IAAP na kadencję 2014-2018. International Association for Applied Psychology (IAAP) jest największą organizacją psychologii stosowanej na świecie. Zasadą Division 1 jest zarządzanie przez trzy osoby: Past President, którym obecnie jest profesor Handan Kepir Sinangil (Marmara University, Istanbul), President, którym obecnie jest profesor Gary P. Latham (University of Toronto) oraz President Elect, którym została wybrana profesor Barbara Kożusznik.

Warsztat "Tajniki efektywnej obsługi klienta"

01.04.2014, 9:55

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego oraz CUK Ubezpieczenia zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w warsztacie "Tajniki efektywnej obsługi klienta". Warsztat odbędzie się 10 kwietnia 2014 r. w sali 159 w budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego. więcej informacji

Mgr Maria Chełkowska z wizytą w Goldsmiths University of London

31.03.2014, 12:31

W dniach od 24 do 28 marca mgr Maria Chełkowska odbyła staż szkoleniowy w Goldsmiths University of London. Podczas wizyty zapoznała się z metodami badawczymi stosowanymi w psychologii muzyki oraz uczestniczyła w wykładach i spotkaniach unikalnego, międzynarodowego programu Music, Mind & Brain. Zespół badawczy Music, Mind & Brain prowadzi badania z zakresu psychologii oraz neuropsychologii muzyki. Swoje badania w ostatnim czasie poświęcił wieloaspektowej analizy zjawisk takich jak niezależne od woli wyobrażenia muzyczne, tzw. "earworms", czy wrodzona amuzja. Aktualni i byli współpracownicy Zespołu to aktywni badacze i popularyzatorzy wiedzy na polu psychologii muzyki, m.in. Victoria Williamson - autorka najnowszej pozycji książkowej na rynku psychologii muzyki: You Are the Music: How Music Reveals What it Means to be Human i bloga musicpsychology.co.uk oraz Lauren Stewart i Daniel Müllensiefen - twórcy programu Music, Mind & Brain, autorzy licznych publikacji.

Zaproszenie do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji "Aby wystarczająco dobrze żyć"

26.03.2014, 20:10

Polskie Towarzystwo Psychologiczne organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową "Aby wystarczająco dobrze żyć" z okazji 55 rocznicy założenia Oddziału PTP w Katowicach. Konferencja ma stanowić forum dyskusji środowiska - praktyków i teoretyków, związanych z różnymi dziedzinami psychologicznymi. Więcej informacji.

Informacja dla studentów III i IV roku - spotkanie w sprawie praktyk zawodowych

26.03.2014, 12:04

Uprzejmie informujemy, że spotkania w sprawie organizacji praktyk zawodowych odbędą się w dniu 02.04.2014 r., dla studentów III i IV roku studiów dziennych w auli: godz. 13.00 - 13.30, a dla studentów III i IV roku studiów wieczorowych w sali nr 203: godz. 15.30 - 16.00.
Obecność na spotkaniu studentów III roku jest obowiązkowa.

dr Joanna Mateusiak
Z-ca Dyrektora Instytutu Psychologii do Spraw Dydaktycznych

Święto Wydziału Pedagogiki i Psychologii - PIPSOdni

26.03.2014, 12:02

Od 7 do 11 kwietnia 2014 r. trwać będzie święto Wydziału Pedagogiki i Psychologii – PIPSOdni. W ciągu 5 dni odbędą się liczne warsztaty, dyskusje i wydarzenia towarzyszące. Tegoroczna edycja składa się z pięciu tematycznych dni: Filmowy poniedziałek, Sportowy wtorek, Muzyczna środa, Kreatywny czwartek, Taneczny piątek. Więcej informacji: http://www.us.edu.pl/swieto-wydzialu-pedagogiki-i-psychologii-pipsodni.

Fotoreportaż ze "Spotkania z nauką i życiem studenckim"

26.03.2014, 11:59

21 marca 2014 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ odbyło się "Spotkanie z Nauką i Życiem Studenckim": http://www.us.edu.pl/spotkanie-z-nauka-i-zyciem-studenckim-dla-mlodziezy-szkol-ponadgimnazjalnych-0.

Pracownicy Instytutu Psychologii UŚ nominowani do "Przyjaciela Studenta 2013"

25.03.2014, 22:12

Konkurs ma charakter ogólnouczelniany. Wśród osób nominowanych w konkursie Laur Studencki w kategorii Przyjaciel Studenta jest lek. med. i dr Ewa Wojtyna z Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia oraz dr Mariola Paruzel-Czachura z Zakładu Psychologii Ogólnej. Już sama nominacja jest dużym wyróżnieniem. Głosowanie studentów zdecyduje, kto otrzyma Laur: https://ankieter.us.edu.pl/surveys/1/.

Prośba o opinie w związku z budową akademików w centrum Katowic

25.03.2014, 7:46

W związku z rozważaną przez Uniwersytet Śląski inwestycją budowy akademików w centrum Katowic, chcielibyśmy poznać Twoje potrzeby i preferencje w tym zakresie. Stworzyliśmy więc krótką ankietę dotyczącą właśnie tego tematu. Udzielone odpowiedzi będą brane pod uwagę podczas planowania inwestycji, dlatego bardzo ważne są dla nas Twoje przemyślane i szczere odpowiedzi. Ankietę można znaleźć na stronie: http://student.us.edu.pl/ankieta-dotyczaca-akademikow-us.

3-miesięczne, płatne staże zawodowe w ramach Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Młodzieży "Postaw na siebie!"

25.03.2014, 7:43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach zaprasza do skorzystania z oferty Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Młodzieży "Postaw na siebie!" będącego częścią projektu systemowego "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferta Programu, skierowana jest do osób: w wieku 18- 25 lat, zamieszkujących teren miasta Katowice, pozostających bez zatrudnienia. Proponowane formy wsparcia: wsparcie doradcy zawodowego w zakresie przygotowania do poszukiwania pracy i aktywnego poruszania się po rynku pracy, 3 – miesięczne, płatne staże zawodowe. Więcej informacji: http://bk.us.edu.pl/program-aktywnosci-lokalnej-na-rzecz-mlodziezy.

Studia i praca we Francji - spotkanie informacyjne

25.03.2014, 7:41

Chcesz studiować we Francji? Chcesz zasięgnąć informacji o pracy w firmie francuskiej? Nie wiesz jak wygląda proces rekrutacyjny? Koniecznie przyjdź i posłuchaj! Biuro Karier oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu informacyjnym w dniu 31 marca 2014 r. na Wydziale Nauk Społecznych. Więcej: http://www.bk.us.edu.pl/spotkanie-informacyjne.

informacja dla studentów niestacjonarnych (wieczorowych)

24.03.2014, 9:02

Informujemy, że Dziekanat studiów niestacjonarnych (wieczorowych) będzie nieczynny w środę 26 marca br.

Wiadomość z zaprzyjaźnionego Nikiszowca

21.03.2014, 21:17

Hokeiści "Naprzód Janów" wywalczyli awans do ekstraligi na własnym lodowisku "Jantor" w katowickiej dzielnicy Nikiszowiec. Więcej informacji i zdjęcia z Nikisza w materiale "Janów z Nikiszowcem szaleją. Naprzód znowu w ekstralidze!".

"Can psychology replace ethics?" - międzynarodowe sympozjum z udziałem dr Marioli Paruzel-Czachury

21.03.2014, 21:07

W dniach 8-15 marca 2014 r. dr Mariola Paruzel-Czachura uczestniczyła w interdyscyplinarnym sympozjum naukowym pt. "Can psychology replace ethics?" w Universität Tübingen w Niemczech. Organizatorem konferencji było International Centre for Ethics in the Sciences and Humanities. W seminarium wzięło udział piętnastu naukowców z różnych ośrodków akademickich Europy i Stanów Zjednoczonych, którzy zostali wybrani spośród około 60 kandydatów zainteresowanych problematyką psychologii moralności. Podczas sympozjum uczestnicy wzięli udział w konferencji naukowej, wykładach i warsztatach oraz pracowali nad wspólnymi projektami, których celem było graficzne opracowanie podejmowanych problemów naukowych. Ponadto, pod koniec seminarium uczestnicy przedstawiali wyniki swoich badań naukowych w formie sztuki teatralnej, na którą zostali zaproszeni nie tylko przedstawiciele świata nauki, ale także mieszkańcy miasta. Dr Paruzel-Czachura przedstawiła referat naukowy pt. "Moral judgments about the morality of people demonstrating a high or low degree of moral integrity" i pracowała w projekcie dotyczącym rozumienia moralności. Na stronie sympozjum można zobaczyć efekty projektów, abstrakty uczestników, a już niedługo film z przedstawienia teatralnego. Owocem sympozjum będzie książka naukowa.

Wydane zostały dwie książki dr Agaty Chudzickiej-Czupały

21.03.2014, 21:07

Książka "Etyczne zachowanie się człowieka w organizacji" autorstwa dr Agaty Chudzickiej-Czupały zawiera przegląd badań poświęconych sposobom budowania uzasadnień decyzji etycznych i źródeł moralnego oraz niemoralnego zachowania się człowieka w miejscu pracy. W publikacji zaprezentowano trzy różne perspektywy moralne uczestników sytuacji etycznych w miejscu pracy: sprawcy krzywdy, ich ofiary oraz świadka, ukazując specyfikę doświadczeń i przeżyć każdego z bohaterów sytuacji etycznej. Natomiast książka zbiorowa "Człowiek wobec wartości etycznych. Badania i praktyka" pod redakcją dr Agaty Chudzickiej-Czupały ukazuje społeczne, psychologiczne i moralne aspekty współdziałania jednostki z innymi. Autorzy poszczególnych rozdziałów koncentrują się na różnorodnych etycznych pułapkach współczesności, czyhających na jednostkę w ciągle zmieniającym się świecie.

Zaproszenie PROJEKTORA

20.03.2014, 21:21

Program "PROJEKTOR – wolontariat studencki" zaprasza studentów na warsztat dotyczący innowacyjnej metody wykorzystywanej w edukacji muzycznej dzieci – tzw. boom boom rurek – w poniedziałek 24 marca br. w Katowicach w godz. 16:00 – 20:00. Więcej informacji w dziale Student > PROJEKTOR w pliku boom boom rurki.doc.

Propozycje muzyczne z udziałem studenta psychologii

20.03.2014, 21:00

Zespół Tape Reels, w którym występuje student psychologii Iwo Nowak, zakwalifikował się do finału Przeglądu Kapel Studenckich w ramach charytatywnej akcji "Nie Zamykajcie Serc" Niezależnego Zrzeszenia Studentów UE w Katowicach. Finał odbędzie się 3 kwietnia o godz. 18:00 w klubie Katofonia (Katowice, ul. Mariacka 18a).

Zespół ten weźmie również udział w drugim etapie EMERGENZA FESTIVAL - festiwalu dla młodych zespołów bez kontraktów płytowych, a o przejściu do etapu ogólnopolskiego (i później międzynarodowego) decydować będzie również publiczność! Koncerty odbywać się będą 29-30 marca w katowickim klubie Scena Gugalander (Katowice, Jagiellońska 17A/Królowej Jadwigi). Więcej informacji: http://www.gugalander.prokulturamedia.pl/festiwal-emergenzapolfinalykatowice/.

IV Festiwal Psychoterapii w Katowicach

20.03.2014, 20:08

Studenckie Koło Psychoterapii i Treningu Psychologicznego serdecznie zaprasza do udziału w IV Festiwalu Psychoterapii zatytułowanym "Czynniki leczące w psychoterapii", który odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia br. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Grażyńskiego 53 w Katowicach. Konferencja objęta jest honorowym patronatem Dyrektora Instytutu Psychologii UŚ dr hab. Zbigniewa Spendla. Więcej informacji oraz plakat znajdują się na stronie: http://www.us.edu.pl/iv-festiwal-psychoterapii-pt-czynniki-leczace-w-psychoterapii.

II Ogólnopolska Konferencja "TRANSgender TRANSdyscyplinarnie"

20.03.2014, 20:04

Koło Naukowe Seksuologii Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na II edycję Ogólnopolskiej Konferencji "TRANSgender TRANSdyscyplinarnie", która odbędzie się w dniach 15 i 16 kwietnia 2014 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej przy ulicy Bankowej 11a w Katowicach. Konferencja ma na celu pobudzenie do głębszej refleksji nad zjawiskiem transpłciowości widzianej przez pryzmat różnych nauk, które zwykły się tą tematyką zajmować – humanistycznych, społecznych oraz medycznych. Cenne są również refleksje integrujące podejścia tych różnych dyscyplin w większą całość. Zgłoszenia na konferencję należy nadsyłać do 25 marca 2014 roku. Udział czynny jak i bierny w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja jest obowiązkowa dla wszystkich uczestników. Więcej informacji na stronie: http://www.transgender-transdyscyplinarnie.pl.

Panel dyskusyjny "Moja pacjentka Annaliese Michel" - jak działa psychoterapia

20.03.2014, 20:01

26 lutego 2014 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego odbył się panel dyskusyjny pt. "Moja pacjentka Annaliese Michel". Zapraszamy do relacji fotograficznej z tego wydarzenia: http://www.us.edu.pl/panel-dyskusyjny-moja-pacjentka-annaliese-michel-jak-dziala-psychoterapia-0.

Szkolenie "Różnice w kulturze biznesowej Polska - Indie"

17.03.2014, 19:02

Uprzejmie informujemy, iż już 26 marca 2014 r. odbędzie się kolejne szkolenie w ramach programu Master of Capgemini pt. "Różnice w kulturze biznesowej Polska - Indie". Więcej informacji.

Seminarium z zarządzania projektami

17.03.2014, 18:59

TÜV Nord Polska oraz Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału 24 marca 2014 r. w seminarium "Co zrobić żeby dojść do celu? Umiejętność zarządzania projektami jako klucz do sukcesu na rynku pracy". Więcej informacji.

Zmarła dr hab. Beata Dyrda

14.03.2014, 10:43

Z głębokim żalem informujemy, że zmarła dr hab. Beata Dyrda, pracownik Instytutu Pedagogiki.
ŚP. dr hab. Beata Dyrda była doświadczonym naukowcem, cenionym nauczycielem, lubianym współpracownikiem. Jej zainteresowania naukowe koncentrowały się głównie na wspieraniu rozwoju uczniów uzdolnionych.
Mężowi oraz bliskim Zmarłej składamy wyrazy współczucia.

Zespół ds. Współpracy z Otoczeniem Instytutu Psychologii zaprasza do... współpracy!

13.03.2014, 7:19

Zespół ds. Współpracy z Otoczeniem Instytutu Psychologii poszukuje studentów zainteresowanych aktywnym włączaniem się w organizację różnego rodzaju przedsięwzięć, takich jak np. konferencje naukowe, wydarzenia popularyzujące naukę (jak np. najbliższe "Spotkanie z nauką i życiem studenckim") czy wizyty gości zagranicznych. Poszukujemy osób chętnych do pomocy organizacyjnej, a także fotografów. Zgłoszenia w formie wiadomości e-mail z tematem "Współpraca" prosimy kierować na adres: brol.michal@gmail.com. W treści prosimy podać swoje imię i nazwisko, rok studiów oraz informację nt. preferowanej funkcji (np. pomoc organizacyjna, fotograf, tłumaczenie itp.) oraz preferowane obszary działań (np. konferencje naukowe, wizyty gości zagranicznych itp.). Stworzona lista potencjalnych pomocników będzie następnie do dyspozycji pracowników Instytutu Psychologii zaangażowanych w organizację różnego rodzaju przedsięwzięć.

Spotkanie wolontariuszy dla Centrum Zimbardo

13.03.2014, 7:18

Zapraszamy studentki i studentów do pomocy na rzecz Centrum Zimbardo - zarówno na aktualnym etapie końca remontu (ewentualna pomoc młodzieży w wyposażaniu), a przede wszystkim od kwietnia 2014 jako pomoc doraźna lub stała przy zajęciach i projektach. Zapraszamy na spotkanie organizacyjne w piątek 21 marca o godz. 17.00 do siedziby Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych (FIL) - Katowice, Nikiszowiec, Plac Wyzwolenia 21, w domu katechetycznym na lewo od budynku Kościoła św. Anny (nazwa przystanku: Nikiszowiec, Kościół). Więcej informacji na temat Centrum Zimbardo znajduje się w dziale o tej nazwie na stronie Instytutu Psychologii.

21 marca zapraszamy na "Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych"

13.03.2014, 7:18

Przypominamy o naszym zaproszeniu dla uczniów oraz nauczycieli do udziału w "Spotkaniu z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych", które odbędzie się w piątek 21 marca 2014 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Grażyńskiego 53).

W programie wydarzenia znalazły się m.in. wykłady, warsztaty i zajęcia w jedynym w regionie laboratorium psychologicznym. Będzie to także okazja do spotkania ze studentami, samorządem studenckim i kołami naukowymi. Wychodząc naprzeciw różnorodnym zainteresowaniom proponujemy szeroką ofertę warsztatową dla młodzieży. Również nauczyciele będą mogli wziąć udział w specjalnie przygotowanych dla nich certyfikowanych warsztatach dotyczących profilaktyki wypalenia zawodowego, doradztwa zawodowego i projektowania zajęć np. godziny wychowawczej.

Więcej informacji, zaproszenie do udziału oraz program znajdują się w dziale Kandydat > Dzień Otwarty.

Od skutecznego CV po skuteczną rozmowę kwalifikacyjną

10.03.2014, 19:24

Biuro Karier UŚ i Akademia Dobrego Startu firmy AKADOS zapraszają na szkolenie "Od skutecznego CV po skuteczną rozmowę kwalifikacyjną - wybierz sobie miejsce pracy! Spotkanie z Zawodowym Negocjatorem", które odbędzie się 12 marca 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w auli 2 w godz. 18:00 – 20:00.

Światowy Tydzień Mózgu z udziałem pracowników Instytutu Psychologii UŚ

10.03.2014, 19:22

W dniach 10.-14. marca br. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach już po raz piąty obchodzony będzie Światowy Tydzień Mózgu. Podczas trwania wydarzenia, w CINiBA każdego dnia odbywać będą się wykłady i warsztaty popularyzujące wiedzę o mózgu, jego budowie i funkcjach oraz wynikach najnowszych badań dotyczących funkcjonowania psychiki. W obchody święta tradycyjnie już włączyli się pracownicy Instytutu Psychologii UŚ. W poniedziałek (10 III) o godzinie 17:00 dr Kasper Czech zaprezentuje temat "Tuning mózgu. Możliwości i ograniczenia terapii neurofeedback", natomiast w piątek (14 III) o godzinie 17:00 dr Łukasz Jach przedstawi wykład pt. "Spotkanie umysłu z pieniądzem – heurystyki, prawidła i paradoksy". Szczegółowy program Światowego Tygodnia Mózgu znajdą Państwo na stronie internetowej http://www.ciniba.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=809. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Gorąco zachęcamy do udziału!

Nowe inicjatywy w ramach programu PROJEKTOR - wolontariat studencki

06.03.2014, 14:18

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi inicjatywami w ramach programu PROJEKTOR - wolontariat studencki: "Praca metodą projektu w praktyce" (dla studentów i doktorantów) oraz "Warsztaty plastyczne - tematyka świąteczna" (dla studentów i absolwentów do 26r.ż.). Wszystkie materiały potrzebne do pracy zostaną zapewnione. Szczegóły w plikach w dziale Student > PROJEKTOR.

Zaproszenie dla wszystkich kół naukowych wraz z ich opiekunami od Prorektora ds. Kształcenia i Studentów

06.03.2014, 10:41

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów prof. UŚ dr hab. Ryszard Koziołek pragnie Państwa zaprosić na spotkanie przedstawicieli kół naukowych i organizacji uczelnianych, które odbędzie się w środę 19 marca 2014 r. o godzinie 15:00 w sali audytoryjnej nr 1 w budynku wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii przy ulicy Uniwersyteckiej 4. Celem spotkania jest dyskusja na temat kierunku rozwoju studenckiego ruchu naukowego na Uniwersytecie. Gorąco zaproszeni do uczestnictwa są zarówno członkowie, jak i opiekunowie kół. Każde koło z Wydziału Pedagogiki i Psychologii powinno mieć przynajmniej jednego reprezentanta. Atutem spotkania będzie także przedstawienie możliwości aplikowania o dofinansowanie projektów realizowanych przez koła naukowe.

Studenckie Koło Psychologii Sądowej i Policyjnej "Paragraf" zaprasza do kina

04.03.2014, 19:34

Studenckie Koło Psychologii Sądowej i Policyjnej "Paragraf" i Klub Filmowy Ambasada serdecznie zapraszają 11 marca 2014 r. (wtorek), godz. 18:30 na wspólne spotkanie w Kinie Kosmos (ul. Sokolska 66, Katowice) - seans filmu "Bronson" (2008, reż. Nicolas Winding Refn). Prelekcję przed filmem wygłosi dr Paweł Świerczek, doktorant filmoznawstwa UŚ. Po seansie, organizatorzy zapraszają do udziału w dyskusji. Bilety w cenie 8 zł ulgowy, 10 zł normalny.

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego zaprasza do konkursu "Laur Studenta"

04.03.2014, 19:27

Masz swojego ulubionego wykładowcę? A może kierownik akademika ułatwia Ci życie studenckie? Nagrodź osobę przyjazną studentom! Zgłoś swojego kandydata na "Przyjaciela Studenta". Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.studenci.us.edu.pl Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7 marca 2014 roku.

II Śląskie Targi Kariery 2014

03.03.2014, 21:26

6 marca 2014 r. w godz. 10.00 - 15.00, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędą się II Śląskie Targi Kariery 2014! Pierwsza edycja wydarzenia spotkała się z dużym odzewem ze strony studentów i absolwentów naszej oraz innych śląskich uczelni, dlatego też w 2014 roku Biuro Karier UŚ i HRM Insitute ponownie umożliwiają zainteresowanym osobom poznanie ofert najbardziej prestiżowych pracodawców. Śląskie Targi Kariery to m.in.: spotkanie z pracodawcami - twarzą w twarz, najlepsze ogólnopolskie i lokalne firmy, warsztaty, prezentacje i prelekcje oraz konsultacje związane z planowaniem kariery. Więcej informacji: http://www.bk.us.edu.pl/ii-slaskie-targi-kariery-2014.

Zapraszamy na spotkanie studentów psychologii wszystkich lat

02.03.2014, 22:53

Przypominamy, że 4 marca (wtorek) w sali nr 108 odbędą się spotkania Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia dla kierunku psychologia z przedstawicielami studentów studiów stacjonarnych (godz. 15.00-15.30) oraz niestacjonarnych (godz. 15.30-16.00) podsumowujące dydaktykę w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, spotkania zostaną przedłużone. Podczas spotkania studenci będą mieli możliwość przedstawienia opinii i uwag na temat zrealizowanych w bieżącym semestrze zajęć i organizacji procesu dydaktycznego na kierunku psychologia.

Pracownicy i studenci prowadzą zajęcia w dzielnicy Nikiszowiec

02.03.2014, 22:52

W ostatnich tygodniach młodzież z katowickiej dzielnicy Nikiszowiec miała okazję wziąć udział w zajęciach przygotowanych przez pracowników Instytutu Psychologii UŚ oraz studentów psychologii w ramach działań poprzedzających otwarcie Centrum Zimbardo. W sobotę 8 lutego dr Agnieszka Wilczyńska poprowadziła warsztat "Moja droga do osiągania celów – lider czy outsider?", a Bartosz Trusiak i Aleksander Meryk "Warsztat komunikacji interpersonalnej – improwizacja praktyczna". Następnie, również w sobotę, 22 lutego Agnieszka Skorupa i Michał Brol poprowadzili warsztat "Integracja, motywacja, przywództwo!", który miał na celu m.in. uczenie się wypracowywania wspólnych rozwiązań, łączenia różnych pomysłów i punktów widzenia. W środę 26 lutego dr Łukasz Jach przeprowadził zajęcia "Pieniądze - zakupy - wydatki", przybliżające młodym ludziom techniki racjonalnego planowania zakupów. Przed zakupami w IKEA Katowice, których dokonywać będzie sama młodzież, w sobotę 1 marca odbyły się jeszcze warsztaty z osobami zajmującymi się wyposażaniem wnętrz. Po zakupach zaplanowany jest natomiast "Warsztat improwizacji teatralnej w praktyce" autorstwa Bartosza Trusiaka i Aleksandra Meryka. Poza przygotowaniami do wyposażania Centrum Zimbardo, w ramach współpracy z Programem Centrum Aktywności Lokalnej, w czwartek 27 lutego dr Łukasz Jach odwiedził katowickie Gimnazjum nr 14, gdzie przeprowadzone zostały zajęcia na temat ryzyka uzależnienia od Internetu.

Wyróżnienia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego - VI edycja konkursu

28.02.2014, 0:10Przypominamy, że zgłoszenia studentów i doktorantów ubiegających się o przyznanie WYRÓŻNIENIA JM REKTORA w VI edycji konkursu przyjmowane są na Wydziale Pedagogiki i Psychologii do 26 marca 2014 r. Kandydaci mogą składać wnioski w sekretariacie Prodziekana ds. Studiów Stacjonarnych (pok. 120) oraz w sekretariacie studiów doktoranckich (pok. 124).

Natomiast do 9 marca, drogą elektroniczną, każda osoba lub instytucja może zaproponować kandydata, który zasługuje na udział w konkursie, lecz z różnych powodów nie zgłosił się do niego osobiście. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://student.us.edu.pl/propozycja-kandydata.

Celem Konkursu jest wyłonienie osób wykazujących się zaangażowaniem, wytrwałością i pomysłowością w działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i popularnonaukowej, osób w szczególny sposób inicjujących i wspierających życie studenckie, a także posiadających osiągnięcia artystyczne bądź sportowe.

Regulamin, formularze oraz szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie www.wyroznienia.us.edu.pl.

Osoby zainteresowane udziałem, w razie pytań mogą kontaktować się z koordynatorem konkursu: michal.brol@us.edu.pl.

Zaproszenie do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Psychologia - Konsumpcja - Jakość Życia"

25.02.2014, 20:17

Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Psychologia - Konsumpcja - Jakość Życia", która odbędzie się w dniach 17-18 października 2014 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Celem organizowanych od 2009 roku, cyklicznych konferencji „Psychologia – Konsumpcja – Jakość Życia” jest integracja podejść, prezentacja rezultatów badań oraz wymiana myśli badaczy zainteresowanych zachodzącymi we współczesnym świecie procesami związanymi z szeroko pojętą sferą konsumpcji i ich wpływem na życie jednostki. Tegoroczna edycja, odbywająca się pod hasłem „Cena idei – idea ceny. Merkantylne regulacje współczesności”, poświęcona będzie w szczególności zjawisku przenikania zasad wymiany ekonomicznej do obszarów ludzkiej aktywności dotychczas uważanych za niepodlegające komercjalizacji, takich jak badania naukowe, edukacja, zdrowie czy religia.

Na stronie www.ip.us.edu.pl w zakładce Nauka znaleźć można aktualne informacje na temat terminarza Konferencji, programu oraz zasad zgłaszania wystąpień. Link bezpośredni: http://www.ip.us.edu.pl/?fo_id=61275.

Bezpłatne konsultacje dla pracowników naukowych

25.02.2014, 20:08

W ramach projektu „Nauka dla Gospodarki — efektywne zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac badawczych" Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego prowadzi punkt konsultacyjny, którego specjaliści udzielają zainteresowanym pracownikom naukowym profesjonalnego doradztwa m.in w zakresie: ochrony własności intelektualnej, w tym ochrony własności przemysłowej, form komercjalizacji wiedzy, modeli biznesowych, zakładania działalności gospodarczej i pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, nawiązywania kontaktów biznesowych i prawnych aspektów współpracy z gospodarką. Projekt jest współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji na stronie http://transfer.us.edu.pl/.

Zaproszenie do udziału w projekcie badawczym "Wypalenie zawodowe w opiece hospicyjnej - uwarunkowania indywidualne i środowiskowe"

25.02.2014, 20:06

Dr Patrycja Stawiarska z Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia serdecznie zaprasza wszystkich studentów zainteresowanych problematyką opieki nad pacjentem chorym terminalnie do udziału w projekcie badawczym nt. "Wypalenie zawodowe w opiece hospicyjnej - uwarunkowania indywidualne i środowiskowe". Badaniami zostaną objęci lekarze, pielęgniarki i wolontariusze hospicyjni. Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o kontakt mailowy: pstawiarska76@gmail.com.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW PSYCHOLOGII (studia dzienne i wieczorowe)

21.02.2014, 14:39

Informujemy, że w dniu 4 marca (wtorek) w sali nr 108 odbędą się spotkania Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia dla kierunku psychologia z przedstawicielami studentów studiów stacjonarnych (godz. 15.00-15.30) oraz niestacjonarnych (godz. 15.30-16.00) podsumowujące dydaktykę w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, spotkania zostaną przedłużone. Podczas spotkania studenci będą mieli możliwość przedstawienia opinii i uwag na temat zrealizowanych w bieżącym semestrze zajęć i organizacji procesu dydaktycznego na kierunku psychologia. Warto aby w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego oraz by reprezentowane były wszystkie roczniki kierunku psychologia zarówno na studiach dziennych, jak i wieczorowych. Zapraszamy!

Pomoc dla Ukrainy - apel

21.02.2014, 12:08

Na stronie głównej Uniwersytetu Śląskiego, w związku z wydarzeniami na Ukrainie, opublikowany został apel Przemysława Miśkiewicza, przewodniczącego Stowarzyszenia Pokolenie: http://www.us.edu.pl/pomoc-dla-ukrainy-apel.

Rusza projekt "IKEA dla Centrum Zimbardo"

21.02.2014, 12:06

22 lutego 2014 r. zainicjowany zostanie projekt "IKEA dla Centrum Zimbardo" z udziałem pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest to ostatni etap tworzenia siedziby Centrum Młodzieżowego Zimbardo, które powstaje w katowickiej dzielnicy Nikiszowiec. Zaprojektowane i umeblowane przez młodzież wnętrze Centrum będzie można zobaczyć już za kilka tygodni.

W ramach projektu zaplanowane zostały warsztaty dotyczące określania celów, komunikacji interpersonalnej, współpracy w grupie, podejmowania decyzji zakupowych, projektowania i aranżacji wnętrz oraz warsztaty improwizacji teatralnej. Warsztaty prowadzone będą przez pracowników Instytutu Psychologii UŚ, studentów psychologii, przedstawicieli Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych oraz IKEA Katowice. Ta ostatnia wyposaży Centrum Młodzieżowe Zimbardo w ramach akcji społecznej oraz włączy się w późniejsze działania edukacyjne.

Inicjatorem utworzenia pierwszego na świecie Centrum byli profesor Philip Zimbardo, Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych działające w ramach Programu Centrum Aktywności Lokalnej oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Formalnie zostało powołane 19 kwietnia 2013 r., a uroczyste zainicjowanie działalności Centrum Młodzieżowego Zimbardo, z udziałem prof. Zimbardo, odbyło się 6 czerwca 2013 r. Adaptacja głównej siedziby rozpoczęła się jesienią 2013 roku.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania z udziałem prof. Philipa Zimbardo, które jest dostępne na stronie: www.youtube.com/watch?v=F2iAlDB7fkM.

Szczegółowe informacje o Centrum Młodzieżowym Zimbardo znajdują się na stronie:
www.psychologia.us.edu.pl/centrumzimbardo oraz na profilu Centrum Zimbardo na Facebooku.

Program PROJEKTOR zaprasza do projektu EKO-TRENDY

20.02.2014, 12:09

Program "PROJEKTOR – wolontariat studencki" w Katowicach zaprasza wszystkich studentów bez względu na kierunek i rok studiów do udziału w projekcie: "EKO - TRENDY". PROJEKTOR zaprasza na szkolenie wprowadzające do projektu, a następnie do prowadzenia warsztatów ekologicznych w szkołach. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 marca. Więcej informacji w dziale Student > PROJEKTOR.

Warsztaty Animacji Czasu Wolnego

20.02.2014, 12:06

Lubisz pracować z dziećmi i młodzieżą? Chcesz nauczyć się nowych sposobów na to, jak zagospodarować czas wolny dzieciom? Jeśli studiujesz pedagogikę, psychologię lub jakikolwiek inny kierunek, po którym chcesz pracować z dziećmi lub młodzieżą - Program PROJEKTOR zaprasza na warsztaty Animacji Czasu Wolnego! Uczestnicy mają zapewnione 15 godzin bezpłatnych warsztatów z zakresu metod pracy. Projekt skierowany jest do studentów i absolwentów do 26r.ż. Rekrutacja on-line będzie prowadzona do 2 marca. Więcej informacji w dziale Student > PROJEKTOR.

Zaproszenie dla studentów do udziału w projekcie "Media w edukacji formalnej i nieformalnej w krajach Grupy Wyszehradzkiej"

18.02.2014, 19:34

W związku z realizacją w Instytucie Pedagogiki międzynarodowego projektu "Media w edukacji formalnej i nieformalnej w krajach Grupy Wyszehradzkiej" pilnie poszukiwane są studentki i studenci oraz doktorantki i doktoranci, którzy nie boją się ciekawych wyzwań i chcieliby zostać wolontariuszami w przedsięwzięciu. Planujemy między innymi: przeprowadzenie badań naukowych, organizację konkursu dla młodzieży licealnej oraz konferencji naukowej dla badaczy i nauczycieli. Można włączyć się w każdy rodzaj działań, jednak szczególnie cenne będzie zaangażowanie osób, które chciałyby uczestniczyć w organizacji konferencji planowanej na 12.06.2014. Zapisów można dokonywać do poniedziałku 24.02.2014. Szczegóły w pliku.

Zaproszenie dla kół naukowych Wydziału Pedagogiki i Psychologii

18.02.2014, 12:41

Przypominamy o zaproszeniu dla kół naukowych - podczas "Spotkania z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych" (21 marca) każde koło naukowe może przygotować własne stoisko. Prosimy o zgłoszenia do 6 marca 2014 na adres: z mariola.paruzel@us.edu.pl

Komunikat dla studentów III roku

17.02.2014, 15:18

Szanowni Studenci fakultetu F6 - Psychologiczna praca z filmem - informujemy, że zajęcia organizacyjne oraz pierwsze zajęcia merytoryczne rozpoczną się w środę 19 lutego (to tydzień parzysty) - dla psychologii dziennej o godz. 13:15 (wcześniej niż zakłada plan), w sali nr 6, natomiast dla psychologii wieczorowej o godz. 16:15 (później niż zakłada plan), w sali nr 6. Przypominamy, że zajęcia będą się odbywały w cyklu 3h co dwa tygodnie. Do zobaczenia na pierwszych zajęciach! Agnieszka Skorupa i Michał Brol

Komunikat dla studentów I roku - studia stacjonarne

17.02.2014, 15:15

Podział na grupy ćwiczeniowe w tym semestrze będzie zgodny z podziałem na grupy lektoratowe, tak więc skład grupy G1=J1, G2=J2 etc. Osoby zwolnione z lektoratów mogą się dopisywać do grup, gdzie są wolne miejsca. W razie wątpliwości starosta roku proszony jest o mailowy kontakt z dr Joanną Mateusiak, z-ca Dyrektora Instytutu Psychologii ds. Dydaktycznych.

Komunikat dla studentów I roku

17.02.2014, 8:52

Zajęcia z przedmiotu ZARYS NEUROBIOLOGII dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) będą realizowane od dnia 24 lutego br.

Spotkanie pt. "Moja pacjentka Annaliese Michel". Psychoterapeuci będą tłumaczyć, jak działa psychoterapia.

13.02.2014, 12:05

Instytut Psychologii oraz Studenckie Koło Psychoterapii i Treningu Psychologicznego zapraszają na panel dyskusyjny pt.: "Moja pacjentka Annaliese Michel", który odbędzie się 26 lutego (środa) o godzinie 12.00 w Sali 209 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Grażyńskiego 53). Panel ma na celu zaprezentowanie głównych współczesnych nurtów psychoterapeutycznych poprzez dyskusję ich przedstawicieli nad głośnym w latach 70’ XX wieku przypadkiem opętania. W dyskusji uczestniczyć będą między innymi psychoterapeutki: dr Bernadeta Izydorczyk, dr Ewa Wojtyna, mgr Justyna Kińczyk, mgr Patrycja Staniszewska. W oparciu o film Requiem uczestniczki panelu zaprezentują swoje rozumienie zaburzeń Annaliese Michel oraz wskażą możliwe kierunki działań terapeutycznych. Dyskusję moderował będzie dr Jarosław Polak. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych psychoterapią i różnymi jej nurtami! Wstęp wolny. Przed spotkaniem warto obejrzeć film Requiem (reż. Hans-Christian Schmid, Niemcy, 2006).

Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

07.02.2014, 19:46

Zapraszamy uczniów oraz nauczycieli do udziału w "Spotkaniu z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych", które odbędzie się w piątek 21 marca 2014 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Grażyńskiego 53).

W programie wydarzenia znalazły się m.in. wykłady, warsztaty i zajęcia w jedynym w regionie laboratorium psychologicznym. Będzie to także okazja do spotkania ze studentami, samorządem studenckim i kołami naukowymi. Wychodząc naprzeciw różnorodnym zainteresowaniom proponujemy szeroką ofertę warsztatową dla młodzieży. Również nauczyciele będą mogli wziąć udział w specjalnie przygotowanych dla nich certyfikowanych warsztatach dotyczących profilaktyki wypalenia zawodowego, doradztwa zawodowego i projektowania zajęć np. godziny wychowawczej.

O zapisie na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji, zaproszenie do udziału oraz program znajdują się w dziale Kandydat > Dzień Otwarty.

Międzynarodowa szkoła letnia Erasmus IP "Psychology of Entrepreneurship"

01.02.2014, 15:48

Zapraszamy studentów 3, 4 i 5 roku psychologii, a w szczególności studentów profilu psychologia pracy i organizacji do zgłaszania udziału w siódmej edycji międzynarodowej szkoły letniej Erasmus Intensive Programme "Psychology of Entrepreneurship", która odbędzie się 13-26 lipca 2014 w Rotterdamie w Holandii. Szkoła letnia obejmuje 80 godzin zajęć prowadzonych w j. angielskim. Uczestnictwo studentów Uniwersytetu Śląskiego w szkole letniej jest bezpłatne, organizatorzy pokrywają również koszty zakwaterowania i wyżywienia (śniadanie oraz lunch) oraz 50% kosztów podróży Rotterdamu. Ostateczny termin nadsyłania dokumentów upływa dnia 17 marca 2014 o godz. 18.00. Szczegóły w dziale Student > Erasmus > Psychology of Entrepreneurship.

Zaproszenie dla studentów do współtworzenia wydarzenia "Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych"

27.01.2014, 21:35

21 marca (piątek) na naszym Wydziale odbędzie się "Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych". Serdecznie zapraszamy wszystkie koła naukowe oraz zainteresowanych studentów do włączenia się w jego organizację. W ramach spotkania studenci psychologii będą mogli poprowadzić własne warsztaty. Propozycje warsztatów - tytuł, krótki opis i maksymalną liczbę uczestników prosimy przesyłać na adres michal.brol@us.edu.pl do 2 lutego 2014. Zapraszamy do współpracy również koła naukowe - koła chętne do organizacji własnego stoiska proszone są o kontakt z mariola.paruzel@us.edu.pl. Poszukiwani są również przewodnicy - osoby, których zadaniem będzie oprowadzać grupy uczniów po Wydziale - zgłoszenia przyjmuje agnieszka.skorupa@us.edu.pl

Informacja

24.01.2014, 20:27

Strona Instytutu Psychologii jest w trakcie aktualizacji - nastąpi zmiana nazw i zakresu działów tematycznych.

Nowy układ godzin zajęć dla studiów dziennych

24.01.2014, 18:48

Na wniosek studentów, w porozumieniu z Wydziałową Radą Samorządu Studenckiego, zatwierdzone zostały nowe ramy czasowe dla planu zajęć na studiach stacjonarnych (dziennych) dla wszystkich kierunków realizowanych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii (od poniedziałku do piątku):
8.00-9.30,
9:45-11:15,
11:30-13:00,
przerwa obiadowa 13:00-13:30,
13:30-15:00,
15:15-16:45.
Zmiana zacznie obowiązywać od nowego semestru 2013/14. Zajęcia dla psychologii wieczorowej pozostają bez zmian - zajęcia rozpoczynają się o godz. 16:00.

Program PROJEKTOR - wolontariat studencki - akcja FERIE 2014

23.01.2014, 21:42

Program PROJEKTOR – wolontariat studencki zaprasza do współpracy wszystkich studentów, którzy chcieliby przeżyć przygodę połączoną z własnym rozwojem w czasie ferii. W ramach programu proponowany jest wyjazd do innego zakątka Polski bezpłatnie. W trakcie pięciodniowego wyjazdu, na który można pojechać ze znajomymi, studenci prowadzą z dziećmi czterogodzinne zajęcia na dowolny, wybrany przez siebie temat i w dowolny sposób. PROJEKTOR zapewnia zwrot kosztów przejazdu i zakupu niezbędnych do przeprowadzenia zajęć materiałów, a szkoła gwarantuje nocleg i całodniowe wyżywienie. Więcej informacji w dziale Współpraca > PROJEKTOR w pliku ferie -2014.docx. Wyjechać można w wybranym przez siebie terminie w czasie od 20 stycznia do 28 lutego 2014r.

Zaproszenie do udziału w badaniu

23.01.2014, 21:20

Mgr Magdalena Hyla z Zakładu Psychologii Ogólnej serdecznie zaprasza studentów pierwszego i drugiego roku psychologii oraz studentów pedagogiki do wzięcia udziału w badaniach z zakresu postaw automatycznych, które będą odbywały się w laboratorium psychologicznym. Uczestnicy badania będą mieli możliwość otrzymania informacji zwrotnej na temat własnych postaw automatycznych oraz otrzymają certyfikaty potwierdzające zaangażowanie w realizację projektu badawczego. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt mailowy na adres: magdalena.hyla@us.edu.pl.

Zaproszenie do udziału w projekcie badawczym "Detekcja i Rozpoznawanie Niewerbalnych Wskaźników Decepcji"

17.01.2014, 21:33

W związku z przygotowaniami do realizacji projektu grantowego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pod tytułem: "Detekcja i Rozpoznawanie Niewerbalnych Wskaźników Decepcji", magister Maciej Bożek, jako osoba odpowiedzialna za psychologiczną część przedsięwzięcia, poszukuje do pomocy studentów chętnych do wzięcia udziału w projekcie w roli pomocników badacza. Z uwagi na czas realizacji (36 miesięcy) preferowani są studenci początkowych lat studiów. Zainteresowanych prosimy o kontakt z mgr Bożkiem poprzez e-mail: bozekm@gmail.com Z racji charakteru projektu w razie większej ilości chętnych, przeprowadzona zostanie selekcja kandydatów.

Stała współpraca Uniwersytetu Śląskiego i Policji - Wolontariat w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw

16.01.2014, 10:48

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące Wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw. W ramach przygotowania do wolontariatu odbędą się dwa obligatoryjne szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej i prawnej, prowadzone przez pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Spotkanie informacyjne dla edycji w roku akademickim 2013/2014 odbędzie się 22 stycznia 2014 r. o godz. 8:45 w sali 203 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii oraz o godz. 12:00, w auli nr 4 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Uwaga: Informacja o zapisach w dziale Współpraca > Pomoc Ofiarom Przestępstw na stronie Instytutu Psychologii UŚ.

Poznaj swoje mocne strony

16.01.2014, 10:44

Jakie są moje mocne strony? Co właściwie mnie interesuje? W jakiej pracy się sprawdzę? Jeśli zadajecie sobie te i podobne pytania, macie niepowtarzalną okazję zdobyć odpowiedzi. Już 22 stycznia 2014 r. Biuro Karier UŚ organizuje dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego wydarzenie "Poznaj swoje mocne strony!". Więcej informacji.

Szkolenie "Różnice w kulturze biznesowej Polska - Indie"

16.01.2014, 10:42

Uprzejmie informujemy, iż już 21 stycznia 2014 r. odbędzie się kolejne szkolenie w ramach programu Master of Capgemini pt. "Różnice w kulturze biznesowej Polska - Indie". Szkolenie odbędzie się 21 stycznia br. w godzinach 9.00 - 13.00 w sali nr 415 Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Śląskiego (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii - Katowice, ul. Bankowa 14). Zapisy ruszają już 14 stycznia 2014 r. i odbywają się drogą telefoniczną pod numerem 32 359 20 32. Więcej informacji.

Bezpłatne konsultacje dla pracowników naukowych

14.01.2014, 10:26

W ramach projektu „Nauka dla Gospodarki — efektywne zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac badawczych" Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego prowadzi punkt konsultacyjny, którego specjaliści udzielają zainteresowanym pracownikom naukowym profesjonalnego doradztwa m.in w zakresie: ochrony własności intelektualnej, w tym ochrony własności przemysłowej, form komercjalizacji wiedzy, modeli biznesowych, zakładania działalności gospodarczej i pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, nawiązywania kontaktów biznesowych i prawnych aspektów współpracy z gospodarką. Projekt jest współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji na stronie http://transfer.us.edu.pl/.

Spotkanie w ramach New European Industrial Relations (NEIRE)

07.01.2014, 21:42

Prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik, kierownik Katedry Psychologii Pracy i Organizacji w Instytucie Psychologii UŚ oraz Dyrektor Szkoły Zarządzania UŚ, wzięła udział w seminarium "Who do we want at the table? New forms of social dialogue in Europe". Konferencja zorganizowana została w Brukseli w ramach projektu New European Industrial Relations (NEIRE) z udziałem Minister Pracy Belgii. W badaniach NEIRE II, wśród jedenastu krajów europejskich, uczestniczył Uniwersytet Śląski w Katowicach. Badania przeprowadzili prof. dr hab. Barbara Kożusznik oraz dr Jarosław Polak z Katedry Psychologii Pracy i Organizacji.

Popularyzacja wiedzy psychologicznej w ramach działań edukacyjnych IPN dla młodzieży

14.12.2013, 8:57

Dr Ewa Wojtyna z Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia została zaproszona jako psycholog do projektu edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej "O tym nie można zapomnieć… - spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów". Podczas zajęć w katowickim oddziale IPN przedstawiła wykład "Psychologiczne konsekwencje pobytu w obozach i łagrach". Jest to czwarta edycja ogólnopolskiego projektu, o którym można przeczytać na stronie: http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2013/katowice/projekt-ogolnopolski-o-tym-nie-mozna-zapomniec-spotkania-z-kobietami,-ktore-przeszly-pieklo-obozow-i-lagrow.

Zapraszamy na spotkanie organizowane specjalnie dla studentów psychologii

10.12.2013, 8:48

Przypominamy wszystkim zainteresowanym studentom, że spotkanie z psychologami oraz koordynatorem wolontariatu, pracującymi w Archidiecezjalnym Domu Hospicyjnym bł. Jana Pawła II w Katowicach, poświęcone specyfice pracy w hospicjum, a także naborowi wolontariuszy odbędzie się w dniu 11 grudnia (środa) o godzinie 10.00 w sali 210. Serdecznie zapraszamy!

Kulawy Mikołaj na deptaku Bankowa - zaproszenie dla studentów, pracowników i wszystkich zainteresowanych

04.12.2013, 10:39

5 grudnia 2013 r. Kulawy Mikołaj przybędzie do Katowic, aby przełamać bariery, wprowadzić atmosferę życzliwości i wzmocnić więź społeczności akademickiej UŚ. Akcja realizowana z inicjatywy niepełnosprawnych studentów, Biura ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Działu Informacji i Promocji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywa się już po raz czwarty.

Kulawy Mikołaj to nie tylko obchody Dnia Świętego Mikołaja, ale także nawiązanie do idei Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. To doskonała okazja, by zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej oraz zachęcić wszystkich do integracji. Niepełnosprawni, postrzegani zwykle jako mało aktywni i niesamodzielni, po raz kolejny udowadniają, że nie należy traktować ich stereotypowo.

W programie przewidziano szkolenia, pokazy tańca, spotkanie i dyskusję z Panem Januszem Świtajem, koncert i występ kabaretu. Więcej informacji na stronie: http://us.edu.pl/kulawy-mikolaj-na-deptaku-bankowa.

Szkolenie pt. "Rynek pracy - co wiedzieć i jak wygrać?"

01.12.2013, 21:00

9 grudnia 2013 roku odbędzie się kolejne szkolenie w ramach programu Master of Capgemini pt. "Rynek pracy – co wiedzieć i jak wygrać?". Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jakie reguły rządzą rynkiem pracy oraz jak odnieść na nim sukces. Obok odrobiny teorii uzyskają informacje na temat tego, gdzie i jak szukać pracy, jak opracować profesjonalne CV i przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej. Szczegóły na stronie: http://www.bk.us.edu.pl/szkolenie-rynek-pracy-co-wiedziec-i-jak-wygrac.

Próbne rozmowy kwalifikacyjne

01.12.2013, 20:59

Osoby, które nigdy dotąd nie brały udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, a planują poszukiwanie pracy lub też osoby, które chciałyby z innych powodów sprawdzić się w sytuacji rozmowy z przyszłym pracodawcą mogą skorzystać z możliwości udziału w próbnej rozmowie kwalifikacyjnej. Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego informuje, że realizuje również rozmowy w języku angielskim: http://www.bk.us.edu.pl/student/probne-rozmowy-kwalifikacyjne.

Konferencja "Sytuacje trudne i konfliktowe a mediacja jako narzędzie poszukiwania rozwiązań"

28.11.2013, 8:58

Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Katowicach zaprasza na Konferencję Naukową "Sytuacje trudne i konfliktowe a mediacja jako narzędzie poszukiwania rozwiązań". Konferencja jest bezpłatna i otwarta, a odbędzie się 6 grudnia 2013r. w godzinach 09.00-16.00 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wydarzenie skierowane jest zarówno do praktyków jak i studentów. Jej celem jest ukazanie różnych obszarów mediacji (rodzinnych, cywilnych, karnych i gospodarczych) oraz zapoznanie się ze zmianami legislacyjnymi związanymi z wykonywaniem zawodu mediatora. Zaproszeni eksperci są wieloletnimi praktykami w obszarze mediacji.

Patronat honorowy nad konferencją objął Dyrektor Instytutu Psychologii dr hab. Zbigniew Spendel, zaś patronat medialny ADR Arbitraż i Mediacja Wydawnictwa C.H.Beck.

Członków Oddziału, osoby zainteresowane członkostwem oraz sympatyków Towarzystwa zapraszamy na zebranie Oddziału, które odbędzie się po konferencji 6 grudnia o godz. 16.30.

Program konferencji znajduje się w pliku.

Konferencja "Dziecko chore we współczesnym świecie"

26.11.2013, 23:50

Przypominany, że 2-3 grudnia 2013r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Dziecko chore we współczesnym świecie", organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Psychologów oraz fundację Mam Marzenie. Szczegóły znajdują się w komunikacie oraz harmonogramie. Serdecznie zapraszamy pracowników, studentów i wszystkie osoby zainteresowane tematyką.

Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł. Jana Pawła II poszukuje wolontariuszy

26.11.2013, 23:31

Doktor Patrycja Stawiarska zaprasza studentów na spotkanie z psychologami oraz koordynatorem wolontariatu, pracującymi w Archidiecezjalnym Domu Hospicyjnym bł. Jana Pawła II w Katowicach. Spotkanie będzie poświęcone specyfice pracy w hospicjum, a także naborowi wolontariuszy. Spotkanie odbędzie się w dniu 11 grudnia (środa) o godzinie 10.00 w sali 210. Serdecznie zapraszamy!

Tematyka świąteczna (bożonarodzeniowa) w pracy z dziećmi - warsztaty plastyczne

24.11.2013, 19:44

Program "PROJEKTOR – wolontariat studencki" zaprasza studentów na warsztat technik plastycznych, które można wykorzystać w pracy z dziećmi związanej z tematyką świąteczną. Odbędą się w piątek 29 listopada br. w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Katowicach w godz. 15:30 – 19:00. Warsztat jest skierowany do studentów i absolwentów do roku po zakończeniu studiów do 26r.ż. Udział w warsztacie jest bezpłatny. Wszystkie materiały potrzebne do pracy na warsztacie zostaną zapewnione. Szczegóły dotyczące zapisów dostępne są w pliku tematyka świąteczna.doc w dziale Współpraca > PROJEKTOR.

IX Dzień Otwarty Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

21.11.2013, 15:08

Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach zaprasza studentów i absolwentów na IX Dzień Otwarty pt.: Dwie strony sukcesu: pełen etat czy własna firma? Wydarzenie odbędzie w środę 27 listopada w godz. 10:00-15:00 w Katowicach przy ul. Opolskiej 15 w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej. W ramach Dnia Otwartego FM odbędzie się panel dyskusyjny i trzy równoległe praktyczne warsztaty z umiejętności miękkich: "Bądź efektywniejszy! Zarządzenie samym sobą w czasie", "Inteligencja emocjonalna" oraz "Jak skutecznie zmotywować się do pracy?". Zgłoszenia udziału w wydarzeniu prosimy przesyłać na adres: projektyfm@rig.katowice.pl do 25.11.2013 do godz. 23:59. W tytule e-maila należy wpisać nazwę preferowanego warsztatu a w treści imię i nazwisko, nazwę uczelni, e-mail oraz nr telefonu. Po wysłaniu maila następuje automatyczny zapis na panel dyskusyjny i, w miarę możliwości, na preferowane szkolenie.

III edycja "Spotkań z psychologią" Poradnii Psychologiczno - Pedagogicznej w Piekarach Śląskich

20.11.2013, 23:15

Przypominamy, że 21 listopada (czwartek) o godz. 13.00, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Piekarach Śląskich organizuje w Ośrodku Kultury Andaluzja III edycję autorskiego projektu "Spotkań z psychologią". Do udziału w spotkaniach zaproszeni są również studenci psychologii oraz pracownicy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Celem tego projektu jest popularyzacja wiedzy psychologicznej - każdemu zainteresowanemu psychologią oferowana jest możliwość bezpłatnego uczestniczenia w wykładach i warsztatach prowadzonych przez specjalistów w dziedzinie psychologii – terapeutów, trenerów i nauczycieli akademickich. Każdego roku spotkaniu przyświeca jedno hasło - w edycji pierwszej były to zdolności, w drugiej - życie w zgodzie z sobą i z innymi. W tym roku temat przewodni to "Silne więzi bez uwięzi". Tegoroczne spotkania łączą się z 35-leciem istnienia placówki. Więcej informacji na stronie http://www.poradnia.piekary.pl/spotk2013_strgl.html.

Warsztaty dotyczące savoir-vivre'u w kontaktach z osobami chorymi psychicznie - są jeszcze ostatnie wolne miejsca

19.11.2013, 10:55

22 listopada 2013 r. od godz. 9.00 do 13.00 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Grażyńskiego 53, sala 9) odbędą się bezpłatne warsztaty prowadzone przez dr. Kaspra Czecha, psychologa i terapeutę. Podczas zajęć poruszane będą tematy związane z zaburzeniami psychotycznymi oraz zasadami savoir-vivre’u wobec osób nimi dotkniętych.

Liczba miejsc jest ograniczona. Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: promocja.wiecjestem@us.edu.pl.

Wydarzenie skierowane jest do studentów i odbędzie się w ramach kampanii „Co nas spina?”, organizowanej przez Śląską Kawiarnię Naukową oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Szkolenie "Podstawy komunikacji interpersonalnej" w ramach kampanii Studencka Kawiarnia Możliwości

18.11.2013, 18:04

Szkolenie dotyczące podstaw komunikacji interpersonalnej odbędzie się 29 listopada 2013 r. w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12, sala numer 159 (2 piętro), godz. 10:00. Szkolenie będzie miało formę warsztatową - dzięki temu, oprócz omówienia podstawowych teorii komunikacji, uczestnicy będą mieli okazję praktycznie przećwiczyć nowo nabytą wiedzę. Zgłoszenia przyjmowane są do 27 listopada - swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu należy przesłać na adres promocja.wiecjestem@us.edu.pl Projekt współfinansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne, decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji: http://wiecjestem.us.edu.pl/studencka-kawiarnia-mozliwosci.

Pokaz filmu "Obcy we mnie" w ramach kampanii "Co nas spina?"

18.11.2013, 14:30

26.11.2013r. o godzinie 18.00 mgr Anna Robak Mielczarska będzie gościem specjalnym pokazu filmu "Obcy we mnie", odbywającego się w kinie Kosmos Centrum Sztuki Filmowej. Cena biletu ulgowego wynosi 8 zł, całego 10 zł. Bilety do kupienia w kasie Kina Kosmos. Pokaz filmowy odbędzie się w ramach kampanii "Co nas spina?" organizowanej przez Śląską Kawiarnię Naukową oraz Uniwersytet Śląski.

Warsztat nt. depresji poporodowej

18.11.2013, 14:29

26.11.2013r. w godzinach 13.00 - 17.00 w sali nr 159 w Rektoracie (ul. Bankowa 12 - III piętro) odbędzie się warsztat prowadzony przez mgr Annę Robak-Mielczarską - psychologa Fundacji Pokonać Cień. Warsztat poruszać będzie tematykę depresji poporodowej oraz zasad sovoir - vivre wobec kobiet nią dotkniętych. Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: promocja.wiecjestem@us.edu.pl Warsztat odbędzie się w ramach kampanii "Co nas spina?" organizowanej przez Śląską Kawiarnię Naukową oraz Uniwersytet Śląski.

Nowa książka - Kultura współczesna a zdrowie. Aspekty psychologiczne

15.11.2013, 9:46

Z satysfakcją informujemy, iż właśnie nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego ukazała się nasza książka pt. "Kultura współczesna a zdrowie. Aspekty psychologiczne", będąca jednym z efektów realizowanego przez nas projektu badawczego finansowanego przez NCN "Mentalność współczesnego człowieka jako regulator zachowań związanych ze zdrowiem".

Więcej informacji: http://www.gwp.pl/12880,kultura-wspolczesna-a-zdrowie-aspekty-psychologiczne.html

Zapraszamy do lektury,
Zespół Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia

Kodeks etyki studenta

15.11.2013, 9:39

Zachęcamy do zapoznania się z uchwalonym przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego Kodeksem etyki studenta Uniwersytetu Śląskiego. Ten ważny dokument, regulujący powinności studentów wobec uczelni i członków jej społeczności, został opublikowany na internetowej stronie Samorządu.

Poszukiwany student z Nikiszowca

15.11.2013, 9:34

Jesteś studentem? Mieszkasz na Nikiszowcu? Jesteś zainteresowany aktywnością społeczną, kulturalną lub sportową w nowo tworzonym Centrum Młodzieżowym Zimbardo? Możesz zostać wolontariuszem lub uczestnikiem - zgłoś się do: michal.brol@us.edu.pl Warunkiem jest zamieszkiwanie na Nikiszu. Kierunek studiów dowolny. Więcej informacji o Centrum Młodzieżowym Zimbardo/Zimbardo Youth Center na stronie: http://www.us.edu.pl/node/292371. Wkrótce rozpocznie się niezależnie od tego zaproszenia, rekrutacja wolontariuszy - studentów psychologii.

Absolwentka psychologii wśród nominowanych do tytułu Absolwent Roku Uniwersytetu Śląskiego

15.11.2013, 8:09

Co miesiąc specjalna komisja wybierała spośród nadsyłanych zgłoszeń Absolwenta Miesiąca. Tytuł jest wyróżnieniem absolwenta za jego zainteresowania, którym oddaje się z pełnym zaangażowaniem, a także za aktywną, wyróżniającą się i znaczącą działalność społeczną oraz za osiągnięcia indywidualne w zakresie działalności kulturalnej, naukowej lub w sporcie. Nominowanych do nagrody, którą UŚ przyzna 27 listopada podczas uroczystości rozdania dyplomów najlepszym absolwentom, jest 11. Kto dostanie zaszczytny tytuł? O tym zdecydują internauci. Swój głos na najlepszego Absolwenta z Pasją 2013 r. można oddawać od 14 do 27 listopada do godz. 15. Wśród nominowanych jest Monika Żaba, która już na pierwszym roku studiów zaangażowana była w działalność wolontarystyczną, a także skupiała się na nauce języków obcych. W ramach programu LLP/Erasmus wyjechała do Drezna, gdzie studiowała psychologię na Uniwersytecie Technicznym. Żaba dwukrotnie otrzymała stypendium naukowe ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz pracowała przy wielu dużych projektach naukowych w Dreźnie. Pracę dyplomową pisała w Instytucie Psychiatrii Maxa Plancka w Monachium, który okazał się dla niej wymarzonym miejscem pracy. Sylwetki wszystkich nominowanych oraz możliwość oddania głosu: katowice.gazeta.pl/katowice/1,35019,14947655,Oni_maja_pasje__Wybierz_Absolwenta_Roku_Uniwersytetu.html.

Powiedz nam, co spina Ciebie? - weź udział w badaniu ankietowym studentów!

15.11.2013, 7:57

W ramach kampanii „Co nas spina?” Biuro Wsparcia Studenta Uniwersytetu Śląskiego gorąco zaprasza studentów Uczelni do udziału w badaniu ankietowym.
Już teraz wielu studentów wykazuje duże zainteresowanie korzystaniem z bezpłatnej pomocy psychologicznej oferowanej w ramach pracy Biura Wsparcia Studenta. Wyniki badania pozwolą nam jeszcze bardziej dostosować ofertę wsparcia do Waszych potrzeb.
By wziąć udział w badaniu:
a. Zaloguj się na swoje konto USOS na stronie: www.usosweb.us.edu.pl
b. Wybierz opcję WYPEŁNIJ ANKIETĘ
c. Odpowiedz na pytania i wypełnij metryczkę. Badanie na charakter ANONIMOWY.
Wyniki badania zostaną opublikowane w zbiorczym raporcie, który pozwoli nam usprawnić i lepiej dostosować ofertę wsparcia psychologicznego dostępnego w Biurze Wsparcia Studenta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zapraszamy na ogólnopolską konferencję "Dziecko chore we współczesnym świecie" - wykłady i warsztaty

13.11.2013, 13:25

2-3 grudnia 2013 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Dziecko chore we współczesnym świecie", organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Psychologów oraz fundację Mam Marzenie. Konferencja została objęta patronatem medialnym ze strony Dziennika Zachodniego oraz patronatem honorowym ze strony Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii prof. zw. dr hab. Stanisława Juszczyka. W pierwszym dniu konferencji odbędą się wykłady, wygłoszone przez zaproszonych gości oraz uczestników, reprezentujących łącznie kilkanaście polskich placówek. Dzień drugi przeznaczony będzie na warsztaty. Szczegóły znajdują się w komunikacie oraz harmonogramie. Serdecznie zapraszamy pracowników, studentów i wszystkie osoby zainteresowane tematyką. Uwaga: zapisy na warsztaty już się rozpoczęły - decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły w harmonogramie. Zapisów należy dokonywać wysyłając e-mail na adres SKNP: knpsychologow@gmail.com.

Oferta zajęć dla szkół

12.11.2013, 11:20

W ramach popularyzacji wiedzy psychologicznej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz integracji środowisk szkolnych i akademickich, Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przygotowuje ofertę bezpłatnych zajęć i warsztatów - aktualna oferta znajduje się w dziale Współpraca > Oferta dla szkół.

Prof. dr hab. Barbara Kożusznik i Prof. dr hab. Eugenia Mandal otrzymały nominację na stanowisko profesora zwyczajnego

09.11.2013, 14:58

29 października 2013 r. w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ odbyło się posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego, w czasie którego Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, wręczył mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Barbarze Kożusznik oraz prof. dr hab. Eugenii Mandal. Nominacje te zostały uprzednio zatwierdzone przez Senat UŚ, na zebraniu w dn. 25.06. 2013.

Stanowisko profesora zwyczajnego przyznawane jest osobom posiadającym tytuł naukowy profesora, wybitny dorobek naukowy, tworzącym i rozwijającym rozpoznawalną poza Uniwersytetem szkołę naukową. Mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego otrzymują wyłącznie naukowcy z tytułem profesorskim o wyróżniających się osiągnięciach oraz szczególnych zasługach dla uniwersytetu. Profesor zwyczajny jest najbardziej prestiżowym stopniem w karierze akademickiej.

Paniom Profesor serdecznie gratulujemy! Życzymy niesłabnącego zapału w pracy naukowej, dalszych sukcesów oraz realizacji wszelkich zamierzeń i planów!

PROJEKTOR: "Cały świat w pigułce - czyli poznaj inne kultury"

09.11.2013, 14:11

Program "PROJEKTOR – wolontariat studencki" w Katowicach zaprasza wszystkich studentów bez względu na kierunek i rok studiów do udziału w projekcie: „Cały świat w pigułce – czyli poznaj inne kultury”. Zapraszamy na szkolenie z metodyki pracy z dziećmi, a następnie do prowadzenia warsztatów kulturoznawczych w szkołach! Studenci, którzy zgłoszą się do projektu wezmą udział w szkoleniu organizacyjnym z elementami metodyki pracy z dziećmi w terminie 22 listopada w godz. 15:00 - 19:00, a następnie w grudniu i styczniu przeprowadzą warsztaty kulturoznawcze dla dzieci z klas 1-3 lub 4-6 w szkołach podstawowych w okolicach Katowic. Uczestnicy projektu - studenci otrzymają od organizatorów wszystkie materiały edukacyjne: scenariusze zajęć, opisy gier i zabaw, potrzebne załączniki oraz podstawowe informacje nt. wybranego przez siebie kraju. Więcej informacji w dziale Współpraca > PROJEKTOR w pliku Cały świat w pigułce.doc

XVIII spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej

09.11.2013, 13:59

Klub Myśli Ekologicznej zaprasza wszystkich zainteresowanych na XVIII spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej, które odbędzie się 28 listopada 2013, o godz. 19:00 w Kinoteatrze Rialto w Katowicach. Wstęp jest wolny. Gościem spotkania będzie Olga Tokarczuk - powieściopisarka i eseistka. Więcej informacji na stronie: http://klubmysliekologicznej.pl/spotkanie-autorskie-z-olga-tokarczuk/.

Pokaz filmu "Czarny łabędź"

09.11.2013, 13:43

W czwartek 14 listopada o godz. 18.00 w Kinie Kosmos Centrum Sztuki Filmowej odbędzie się pokaz filmu "Czarny łabędź". Gościem dyskusji będzie dr Kasper Czech - psycholog, psychoterapeuta. Cena biletu ulgowego wynosi 8 zł/ normalnego 10 zł. Bilety do zakupu bezpośrednio przed seansem w kasie kina. Pokaz filmowy odbędzie się w ramach kampanii "Co nas spina?" organizowanej przez Śląską Kawiarnię Naukową oraz Uniwersytet Śląski.

Możliwość udziału w projekcie badawczym "Stereotyp studiującej mamy w społeczności akademickiej"

30.10.2013, 12:33

Koło Naukowe Psychologii Humanistycznej i Koło Naukowe MERITUM zapraszają studentów pedagogiki i psychologii, którzy jako sędziowie kompetentni, chcieliby wziąć udział w projekcie badawczym pt. "Stereotyp studiującej mamy w społeczności akademickiej". W ramach współpracy można uzyskać zaświadczenie o udziale w projekcie badawczym. Zgłoszenia prosimy kierować do 5.11 na adres: u.kmiec@gmail.com.

Umowa o współpracy między Uniwersytetem Śląskim a Fundacją Uniwersytetu w Brazylii

30.10.2013, 12:33

Od 19 do 22 października 2013 r. JM Rektor UŚ, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś przebywał w Brazylii z wizytą, podczas której podpisane zostały porozumienie i umowa dotyczące programu stypendialnego "Ciência sem fronteiras" – "Nauka bez granic", a także wymiany studentów i naukowców. Umowa obowiązywać będzie przez 5 lat. Więcej na ten temat w serwisie głównym UŚ: http://us.edu.pl/umowa-o-wspolpracy-miedzy-uniwersytetem-slaskim-fundacja-uniwersytetu-w-brazylii.

Warsztaty "Tajniki Assessment Center"

30.10.2013, 12:31

Biuro Karier UŚ zaprasza do udziału w warsztatach "Tajniki Assessment Center", które poprowadzą specjaliści ds. rekrutacji i selekcji kandydatów z firmy Randstad Polska. Szkolenie odbędzie się 7 listopada 2013 roku w godzinach 10.00 - 14.00 w auli K. Lepszego w Rektoracie UŚ po uprzedniej rejestracji pod numerem telefonu 32 359 20 32.

Online Marketing Webinar dla aspirujących przedsiębiorców

30.10.2013, 12:30

Aby pomóc w realizacji ambicji studentów, firma Rocket Internet wraz z jednym z najlepiej rozwiniętych startupów CupoNation, organizuje sesje szkoleń online, których tematyka skupia się na obszarze przedsiębiorczości oraz marketingu internetowego. Co więcej, Rocket Internet organizuje konkurs, w którym studenci z 12 krajów z 3 kontynentów będą mieli okazję rozwiązywać międzynarodowe zadanie biznesowe. Więcej informacji: http://www.bk.us.edu.pl/online-marketing-webinar-dla-aspirujacych-przedsiebiorcow.

Projekt "Kariera Redaktora"

30.10.2013, 12:29

Chcesz zaprezentować swoje umiejętności dziennikarskie? Weź udział w projekcie "Kariera Redaktora". Więcej informacji: http://www.bk.us.edu.pl/projekt-kariera-redaktora.

Wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego

27.10.2013, 22:08

Wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego odbędą się w dn. 14.11.2013 (czwartek) w godzinach 10:00-18:00 oraz 16.11.2013 (sobota) w godzinach 10:00-14:00. Głosować będzie można w holu Wydziału. Studenci zainteresowani zgłoszeniem się jako kandydaci w wyborach, proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie http://www.wrsspips.us.edu.pl

Absolwent psychologii UŚ w półfinale programu Mam talent

24.10.2013, 11:56

W nadchodzącą sobotę - 26 października 2013 r. o godz. 20:00 zespół Marek Piowczyk Trio weźmie udział w półfinałach programu "Mam Talent" stacji tvn. Uczestnik, na którego zostanie oddana największa ilość głosów przechodzi do finału.

"Jesteśmy o krok od tego miejsca, będziemy ogromnie wdzięczni za wsparcie, oddanie na nas głosu. Jeśli podoba Wam się to co robimy, w co wkładamy serce i ogrom pracy - wesprzyjcie nas wysyłając smsa w półfinałach, poinformujcie, zaproście znajomych - będziemy wdzięczni za każde wsparcie. Tym samym będziemy mogli dzielić się z Wami energią, radością i muzyką jak tylko potrafimy najlepiej" - mówią członkowie zespołu.

Zespół powstał w lutym 2013 roku, gra muzykę zupełnie autorską, z serducha. Lider zespołu pochodzi z Zabrza, pozostali członkowie z Katowic i okolic. Marek Piowczyk jest absolwentem psychologii (specjalizacja psychologia pracy i organizacji oraz psychologia sądowa). Pracę magisterską na psychologii obronił w czerwcu 2010 roku, a w 2011 roku ukończył także Politechnikę Śląską.

Materiał z poprzedniego odcinka: http://mamtalent.tvn.pl/wideo,1912,v/trzy-wymoczki-ulubieniec-publicznosci-i-obronca-wrazliwosci,939144.html.

Poszukiwani aktorzy i statyści

24.10.2013, 9:11

Organizatorzy kampanii "Co nas spina?" serdecznie zapraszają studentów psychologii i pedagogiki do udziału w krótkich filmach fabularnych ukazujących funkcjonowanie osób dotkniętych wybranymi zaburzeniami psychicznymi. Filmy będą miały charakter niemych scenek przedstawiających wybrane objawy występujące w zaburzeniach, dlatego też liczymy głównie na Waszą umiejętność zrozumienia objawu a niekoniecznie zdolności aktorskie. Potrzebujemy również statystów do kilku scen, dlatego zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane współpracą. Pomoc w organizacji kampanii "Co nas spina?" możemy poświadczyć stosownym zaświadczeniem. Osoby chętne do udziału w projekcie prosimy o kontakt pod adresem emailowym:
magdalena.bolek@us.edu.pl

"Samotność liczb pierwszych"

24.10.2013, 9:11

Studenckie Koło Psychologii Sądowej i Policyjnej "Paragraf" i portal "Więc jestem!" serdecznie zapraszają 31 października 2013 r. (czwartek), o godz. 18:00 na wspólne spotkanie w Centrum Sztuki Filmowej Kino Kosmos, ul. Sokolska 66! Tym razem mamy przyjemność pokazać film "Samotność liczb pierwszych" (2010, reż. Saverio Costanzo). Prelekcję przed filmem wygłosi dr Anna Brytek-Matera - specjalista zaburzeń odżywiania, psycholog, psychoterapeuta. Po seansie, jak zawsze, zachęcamy do wzięcia udziału w dyskusji! Ceny biletów: 8 zł ulgowy, 10 zł normalny (w sprzedaży w kasie kina). Jest to już drugi pokaz filmowy w ramach kampanii informacyjno-profilaktycznej "Co nas spina?". Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Bezpłatne szkolenia dla studentów w ramach programu PROJEKTOR

16.10.2013, 13:48

W ramach współpracy Instytutu Psychologii UŚ oraz programu PROJEKTOR informujemy o kolejnych szkoleniach przygotowanych dla studentów. "Akademia Twórczego Pedagoga" jest przeznaczona dla wszystkich, którzy chcą pracować z dziećmi i młodzieżą (64 godziny bezpłatnych warsztatów i szkoleń z zakresu metod pracy z dziećmi i młodzieżą), natomiast "Mali detektywi" to szkolenie o tym, jak poprowadzić zajęcia kryminalistyczne dla dzieci. W dziale Współpraca > PROJEKTOR zamieszczone zostały szczegółowe informacje na ten temat. Liczba miejsc ograniczona, obowiązują również terminy zapisów: Mali detektywi - zapisy do 23 października, kryterium przyjęcia na szkolenie jest kolejność zgłoszeń, natomiast Akademia - zapisy do 27 października.

Bezpłatne warsztaty dla studentów w ramach Studenckiej Kawiarni Możliwości - zgłoszenia do 18 października

16.10.2013, 13:37

Studencka Kawiarnia Możliwości to inicjatywa Uniwersytetu Śląskiego oraz Śląskiej Kawiarni Naukowej na rzecz studentów uczących się na Śląsku, która ma na celu wsparcie rozwoju osobistego studentów oraz pomoc w przystosowaniu się do nowych oczekiwań i zadań, jakie stawia przed nimi życie studenckie. Oprócz licznych darmowych materiałów dostępnych na stronie http://wiecjestem.us.edu.pl/studencka-kawiarnia-mozliwosci możesz uczestniczyć w jednym z pięciu dwudziestogodzinnych cykli bezpłatnych warsztatów przygotowanych przez doświadczonych, wykwalifikowanych trenerów. Ich celem jest rozwój cech i kompetencji, które często sprawiają studentom problem, a ich wzmocnienie znacznie ułatwia wkraczanie w dorosłe życie. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 października! Napisz lub zadzwoń: bws@us.edu.pl, (32)359 17 30. Wydarzenie w portalu facebook: https://www.facebook.com/events/577513862296627/.

Pierwsze szkolenie w ramach Akademii Protradera

16.10.2013, 13:33

Biuro Karier UŚ zaprasza do udziału w pierwszym szkoleniu w ramach Akademii Protradera. Szkolenie "Zawód TRADER". odbędzie się 25 października 2013 roku w godzinach 11.30-14.30 w sali 159 w rektoracie UŚ. Akademia Protradera skierowana jest do osób, które pragną poznać najskuteczniejsze strategie inwestowania na giełdzie. Więcej: http://bk.us.edu.pl/pierwsze-szkolenie-w-ramach-akademii-protradera.

Pilna wiadomość dla studentów I roku

16.10.2013, 13:25

Studenci I roku, którzy jeszcze tego nie uczynili, proszeni są o przystąpienie do szkolenia z zakresu BHP. Więcej informacji: http://el.us.edu.pl/upgow/. Przypominamy, że szkolenie to jest obowiązkowe.

XVII spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej w Katowicach

16.10.2013, 13:20

Klub Myśli Ekologicznej zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką ekologii i minimalizmu na XVII spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej, które odbędzie się 29 października 2013, o godz. 17.30 w Kinoteatrze Rialto w Katowicach. Wstęp jest wolny.

Żyjemy w czasach wszechpanującego konsumeryzmu. Nasza kultura wmawia nam, że ciągle nie mamy wystarczająco dużo, żeby być szczęśliwymi. Stworzyliśmy świat obfitości, który sprawia, że ciągle chcemy więcej, jednak pochłonięci pracą i zdobywaniem kolejnych przedmiotów, nie mamy nawet czasu i sił, by móc się nimi w pełni cieszyć. Minimalizm to życie skromne z wyboru, poszukiwanie prostoty na każdym kroku, szukanie szczęścia i radości w sobie samym, a nie w otoczeniu, skupienie się na tym, co uważa się za najważniejsze. Przeciwstawia się chciwości, a zachęca do dzielenia się z innymi, oszczędności i otwierania się na ludzi. Zwraca uwagę na to, że do szczęścia potrzeba nam o wiele mniej niż się czasem wydaje.

Gościem spotkania będzie Anna Mularczyk-Meyer – minimalistka, tłumaczka, tłumaczy głównie z języka hiszpańskiego, francuskiego i angielskiego, przewodniczka po Krakowie. Więcej informacji na stronie: http://klubmysliekologicznej.pl/miec-malo-znaczy-byc-wolnym/.

Co nas spina? - warsztaty i pokaz filmowy

13.10.2013, 23:03

W środę 16 października w godzinach 10.00 - 14.00 w sali nr 6 Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się warsztat prowadzony przez Monikę Kłeczek - Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi "AS". Warsztat poruszać będzie tematykę Zespołu Aspergera oraz zasad savior -vivre wobec osób nim dotkniętych.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: promocja.wiecjestem@us.edu.pl

A już w czwartek 17 października Pani Monika Kłeczek będzie gościem specjalnym pokazu filmu "Adam", odbywającego się w kinie Kosmos Centrum Sztuki Filmowej (o godz. 18.00). Cena biletu ulgowego wynosi 8 zł, całego 10 zł. Bilety do kupienia w kasie Kina Kosmos. Serdecznie Państwa zapraszamy!

Warsztat oraz pokaz filmowy odbędą się w ramach kampanii "Co nas spina?" organizowanej przez Śląską Kawiarnię Naukową oraz Uniwersytet Śląski.

Druga edycja kampanii Co Nas Spina? Inauguracja już w czwartek na Bankowej.

08.10.2013, 20:46

Już w najbliższy czwartek na deptaku przy ul. Bankowej to właśnie na Was, studentów Uniwersytetu Śląskiego, czeka mnóstwo atrakcji. Tego dnia odbędzie się happening inaugurujący drugą edycję kampanii Co Nas Spina?, a także Rabaciak dla studentów. Podczas wydarzeń będziecie mieli okazję m.in.: uzyskać kupony zniżkowe do wykorzystania na terenie Katowic, zapoznać się ze specjalnymi studenckimi promocyjnymi ofertami firm z wielu różnych branż, a także zdobyć cenne nagrody i wziąć udział w atrakcjach specjalnych, takich jak: Kabina Krzyku, występ kabaretu „Drzewo a gada” (Stowarzyszenie Absurdalny Kabaret) - g. 11.30, skondensowany warsztat śmiechu, galeria spiętych (znane osobistości, którym towarzyszyło zaburzenie psychiczne), pokaz etiud filmowych autorstwa studentów wydziału Radia i Telewizji, konkurencje zespołowe z atrakcyjnymi nagrodami, kącik relaksu (zabawy taneczne i sportowe), zabawy plenerowe, muffinkowy zakątek, quizy i zagadki z nagrodami, kącik porad (głównie na temat stresu, zapamiętywania i uczenia się w trakcie studiów). Całość wydarzenia poprowadzi Przemysław Łamacz (aktor Gliwickiego Teatru Muzycznego), a oprawę muzyczną zapewnią Radio Egida i Radio Fest. Zapraszamy w godz. 10.00-13.00 na ul. Bankową w Katowicach w czwartek 10 października! Link do zapowiedzi: http://student.us.edu.pl/drogi-studencie-co-cie-spina.

Jobs Spot 2013. Spotkaj pracodawcę!

08.10.2013, 20:39

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu JOBS SPOT, które odbędzie się 17 października 2013 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. JOBS SPOT 2013 to nowa inicjatywa Biura Karier i firmy HRM Institute. Są to targi kariery w innowacyjnej formule. Uczestnik znajdzie nie tylko ofertę pracy i praktyk, ale także zasiądzie z pracodawcami przy tzw. "okrągłym stole". Co to takiego? Jest to 30 minutowe spotkanie "twarzą w twarz" z pracodawcą w trakcie którego, w 8-10 osobowych grupach, uczestnicy będą mogli wziąć udział w rekrutacji, komentować oferty i zadawać niewygodne pytania. Ponadto, zamiast katalogu targowego otrzymają mapę pracodawców z drogowskazami dotyczącymi planowania kariery oraz wizytówkami pracodawców. Szczegóły zostaną podane już wkrótce na stronach Biura Karier UŚ.

"Humaniści aktywni na rynku pracy" - przedłużony termin zgłoszeń

08.10.2013, 20:37

Pod tym hasłem przebiega projekt, adresowany do absolwentów poszukujących pracy. Składają się na niego zindywidualizowane szkolenia i półroczne staże, realizowane w instytucjach, organizacjach i placówkach kultury. Uczestnikom szkoleń będzie przysługiwać stypendium, a stażystom wynagrodzenie. W przedsięwzięciu mogą wziąć udział absolwenci studiów humanistycznych w wieku do 25 lat, nieaktywni zawodowo lub uczący się, dyspozycyjni w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. Nowy termin składania formularzy rekrutacyjnych to 18 października. Więcej informacji u organizatorów - Stowarzyszenia Inicjatywa, pl. Sejmu Śląskiego 2/425, 40-032 Katowice, tel./fax 32 785 70 34, e-mail: biuro@skutecznihumanisci.pl, a także na stronie Biura Karier UŚ oraz na http://skutecznihumanisci.pl/.

Briefing prasowy poświęcony studiom podyplomowym

07.10.2013, 22:54

7 października 2013 r. w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbył się briefing prasowy poświęcony studiom podyplomowym prowadzonym przez jednostki Uniwersytetu Śląskiego. Podczas briefingu dr Marta Stasiła-Sieradzka z Katedry Psychologii Pracy i Organizacji odpowiadała na pytania dziennikarzy odnośnie nowego kierunku studiów podyplomowych "Studia Podyplomowe Psychologia Transportu. Diagnostyka psychologiczna w obszarze prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej". Krótka relacja fotograficzna: http://us.edu.pl/briefing-prasowy-dotyczacy-studiow-podyplomowych-0. Wykaz studiów podyplomowych realizowanych przez Instytut Psychologii UŚ: Studia > Studia podyplomowe.

Godziny dziekańskie 8.10.2013

07.10.2013, 19:39

W związku z wydziałową inauguracją roku akademickiego 2013/214 w dniu 8 października 2013 r. ogłaszam godziny dziekańskie dla studentów studiów stacjonarnych, Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii, prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk.

Profesor Philip Zimbardo z roboczą wizytą w Katowicach

05.10.2013, 21:44

Od 30 września do 1 października 2013 r. profesor Philip Zimbardo przebywał w Katowicach. Podczas swojego pobytu profesor odwiedził Nikiszowiec, gdzie trwa remont nowego lokalu dla potrzeb Zimbardo Youth Center. Gościł również w IKEA Katowice, gdzie spotkał się z kierownictwem sklepu. IKEA Katowice została partnerem Centrum Młodzieżowego Zimbardo - włączy się aktywnie nie tylko w jego wyposażanie, ale także w działania edukacyjne i społeczne. Przypomnijmy, że inicjatorem utworzenia ZYC był profesor Zimbardo, Uniwersytet Śląski i Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych. Fotoreportaż z tej wizyty dostępny jest na stronie Uniwersytetu Śląskiego: http://us.edu.pl/wizyta-prof-philipa-zimbardo-w-katowicach. Informacje o poprzedniej wizycie, która miała miejsce w czerwcu 2013r., znajdują się w archiwum strony.

Dzień adaptacyjny dla studentów I roku psychologii dziennej i wieczorowej

05.10.2013, 21:13

Przypominamy o zbliżających się dniach adaptacyjnych na naszym wydziale. Jest to świetna okazja dowiedzenia się czegoś więcej o studiowaniu na Uniwersytecie Śląskim. Gośćmi spotkania będą mi.n. Biuro Karier, ERASMUS, Radio Egida, UŚ TV, Portal Więc Jestem oraz Samorząd Studencki wydziału PiPs, którzy dostarczą informacji na temat organizacji, imprez studenckich i pozauczelnianych aktywności, z którymi może mieć kontakt każdy student naszego Uniwersytetu! Spotkanie odbędzie się 14.10.13 (poniedziałek) o godzinie 14:00 w auli Wydziału.

MŁODY NOBEL - fascynujący świat nauk ścisłych dla początkujących

05.10.2013, 21:08

Program "PROJEKTOR-wolontariat studencki" i Fundacja PGNiG im. Łukasiewicza po raz czwarty realizują projekt MŁODY NOBEL. W związku z tym zapraszamy na szkolenie – jak zafascynować dzieci i młodzież naukami ścisłymi? Szkolenie dotyczy metod przekazywania wiedzy z nauk ścisłych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, w jaki sposób zafascynować młode osoby naukami ścisłymi – chemią, fizyką i biologią.

Szkolenie przeznaczone jest szczególnie dla osób, które nie mają wykształcenia związanego z naukami ścisłymi, ale chcą pracować z dziećmi i poznawać nowe metody pracy. Podczas szkolenia będzie możliwość uczenia się przeprowadzania prostych doświadczeń i eksperymentów, a także gier i zabaw pomocnych w prowadzeniu zajęć z nauk ścisłych. Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne pomocne w przekazywaniu wiedzy. Warsztat odbędzie się w piątek 18 października w godz. 15:00 – 19:00 w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Katowicach. Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, nazwę uczelni, kierunek i rok studiów proszę przesyłać na adres a.pieniazek@projektor.org.pl w terminie do 13 października. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Kryterium przyjęcia na szkolenie jest kolejność zgłoszeń. Każdy uczestnik szkolenia będzie zobowiązany do przeprowadzenia jednego projektu edukacyjnego w szkole w ramach programu "PROJEKTOR – wolontariat studencki" w formule projektów systematycznych (3 spotkania po 2h dydaktyczne) lub jednodniowych (1 spotkanie trwające 3-4h dydaktyczne) w terminie do 15 listopada. Wszelkie informacje o programie zostaną przekazane podczas szkolenia. Uczestnicy warsztatu otrzymają certyfikat zaświadczający o udziale w szkoleniu po realizacji projektu edukacyjnego.

UWAGA STUDENCI I ROKU PSYCHOLOGII STACJONARNEJ I WIECZOROWEJ

04.10.2013, 11:37

Szanowni Państwo,

W związku z inauguracją roku akademickiego na Wydziale PiPs w dniu 7 października informuję, że zajęcia z przedmiotu Biologiczne podstawy zachowania rozpoczną się 15 października zgodnie z podanym harmonogramem.

Na stronie z materiałami dydaktycznymi (Studia > Studia magisterskie > Materiały > Biologiczne Podstawy Zachowania) znajdą Państwo program laboratoriów z przedmiotu, regulamin oraz konspekty do poszczególnych zajęć. Proszę się zapoznać z materiałami dot. pierwszych zajęć.

Koordynator przedmiotu
dr hab. Piotr Łaszczyca

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Dziecko chore we współczesnym świecie"

03.10.2013, 21:08

Studenckie Koło Naukowe Psychologów (SKNP) we współpracy z Fundacją Mam Marzenie serdecznie zaprasza na I Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Dziecko chore we współczesnym świecie", która odbędzie się w dniach 2-3 grudnia 2013 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Abstrakty i propozycje warsztatów prosimy przesyłać do końca października. Szczegółowe informacje znajdują się w komunikacie nr 1.

Spotkanie informacyjne dotyczące stypendium zagranicznego Erasmus

03.10.2013, 21:05

Koordynator LLP/Erasmus w Instytucie Psychologii zaprasza wszystkich studentów na spotkanie informacyjne dotyczące wyjazdów zagranicznych na studia w ramach programu Erasmus. Spotkanie odbędzie się 9 października, w środę, o godzinie 8.30, w sali 203. Przypominamy, że trwa nabór na studia na semestr letni 2013/2014. Do wyboru jest 9 Uniwersytetów, w tym najnowsza uczelnia partnerska - Uniwersytet w Palermo, na której znajdą się 3 miejsca dla naszych studentów! Współpraca z Uniwersytetem w Palermo (Włochy, Sycylia) została nawiązana pod koniec sierpnia - Uniwersytet ten został zaproszony do współpracy na rzecz Centrum Młodzieżowego Zimbardo (Zimbardo Youth Center). Więcej informacji w dziale Studia > Erasmus.

Międzynarodowa konferencja "Small Group Meeting" - fotoreportaż

02.10.2013, 22:38

Zapraszamy do galerii zdjęć podsumowujących "Small Group Meeting". Spotkanie, które odbyło się 26, 27 i 28 września 2013 r. zgromadziło psychologów pracy i organizacji oraz zaproszonych Gości, których połączył wspólny temat - edukacja absolwentów i dalsze doskonalenie się w ramach tej specjalizacji. Formalnym organizatorem międzynarodowego cyklu SGM jest Europejskie Stowarzyszenie Psychologii Pracy i Organizacji (EAWOP) - w Polsce spotkanie zorganizowali pracownicy i doktoranci Katedry Psychologii Pracy i Organizacji Instytutu Psychologii UŚ oraz Szkoły Zarządzania UŚ. Komitetowi organizacyjnemu przewodniczyła prof. dr hab. Barbara Kożusznik. Galeria zdjęć dostępna jest na głównej stronie UŚ: http://us.edu.pl/seminarium-w-ramach-small-group-meeting-0.

II rok psychologii dziennej i wieczorowej - informacja w sprawie ćwiczeń

02.10.2013, 22:36

Drodzy Studenci II roku psychologii dziennej i wieczorowej, informujemy, że przedmiot propedeutyka psychologii pracy i organizacji będzie realizowany, jak co roku w formie zblokowanej oraz częściowo - terenowej. Dlatego też w planie zajęć nie jest przypisana żadna sala - prosimy o przekazanie tej informacji sobie nawzajem. Zajęcia organizacyjne dla wszystkich grup ćwiczeniowych odbędą się w ramach pierwszego wykładu z tego przedmiotu - 14 października (poniedziałek) o godz. 14:00 w s. 209 (psychologia dzienna), a o godz. 16:00 w s. 209 (psychologia wieczorowa). Prosimy o obecność, dr Marta Stasiła-Sieradzka i mgr Michał Brol.

Program stypendialny Erasmus - dodatkowa rekrutacja

02.10.2013, 22:23

Wszystkich studentów od II do IV roku zapraszamy serdecznie do udziału w dodatkowej rekrutacji na wyjazdy zagraniczne na semestr letni w ramach LLP/Erasmus. Chętnych zapraszamy do zapoznania się z listą uczelni partnerskich oraz zasadami rekrutacji. W najbliższym czasie zostanie też ogłoszony termin spotkania informacyjnego dla zainteresowanych taką formą studiowania. Więcej informacji w dziale Studia > Erasmus.

I rok psychologii - zajęcia w piątek

02.10.2013, 22:18

Dr Mariola Paruzel-Czachura zaprasza wszystkie piątkowe grupy przedmiotu Filozofia z elementami logiki na spotkanie organizacyjne w piątek 4 października na godzinę 10.00 do sali 113. Prosimy o sprawdzenie aktualnego planu zajęć najlepiej w czwartek wieczorem, gdyż liczba, numery grup i numer sali przydzielonej na godzinę 10.00 mogą ulec zmianie. Aktualna informacja będzie także znajdować się na stronie pracowniczej. Nowy termin spotkania pozwoli wszystkim grupom uczestniczyć w piątkowym szkoleniu bibliotecznym.

I rok - podział na grupy

02.10.2013, 14:38

Lista studentów I roku z podziałem na grupy ćwiczeniowe i laboratoryjne znajduje się na tablicy informacyjnej przy sekretariacie Instytutu Psychologii - p. 320.

Seminarium "Innowacyjny dialog społeczny w Europie"

02.10.2013, 13:06

30 września 2013 r. w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego odbyło się seminarium pt. "Innowacyjny dialog społeczny w Europie". Spotkanie związane było z międzynarodowym projektem badawczym dofinansowanym przez Komisję Europejską, zatytułowanym "Nowe Europejskie Stosunki Pracy (NEIRE): Oczekiwania pracodawców wobec ról, postaw i kompetencji przedstawicieli pracowników działających jako partnerzy społecznych innowacji". Badania przeprowadzili prof. dr hab. Barbara Kożusznik, kierownik Katedry Psychologii Pracy i Organizacji UŚ i dr Jarosław Polak również z Katedry Psychologii Pracy i Organizacji UŚ. Zapraszamy do fotoreportażu z tego wydarzenia: http://us.edu.pl/seminarium-innowacyjny-dialog-spoleczny-w-europie-0.

Profil Zawodowy Psychologia Zdrowia i Jakości Życia - V rok studia stacjonarne

02.10.2013, 11:18

dr Patrycja Stawiarska zaprasza grupę laboratoryjną, która planowo w czwartek (3.10) ma zęjecia o godzinie 16.00, na zajęcia organizacyjne w czwartek (3.10) o godzinie 13.30 do pokoju 339, a grupę laboratoryjną, która planowo we wtorek (8.10) ma zajęcia o godzinie 16.00, na spotkanie organizacyjne we wotrek (8.10) o godzinie 11.45 do pokoju 339.

Organizacja roku akademickiego 2013/2014

02.10.2013, 10:40

W dziale Studia > Organizacja roku umieszczona została organizacja roku akademickiego 2013/2014. Organizacja roku zawiera wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych. Ewentualne dodatkowe dni lub godziny wolne od zajęć dydaktycznych są ogłaszane jako godziny dziekańskie lub rektorskie, a informacje na ten temat umieszczane są na stronie internetowej.

Informacja dla studentów - egzamin magisterski

01.10.2013, 21:03

Uprzejmie informujemy, że w dziale Studia > Studia magisterskie > Egzamin magisterski umieszczony został zestaw pytań dla egzaminu magisterskiego.

Informacja dla studentów I roku - język angielski grupa B1

01.10.2013, 19:39

Zajęcia lektoratowe dla grupy na poziomie B1 z panią mgr Simoną Wojtygą odbywają się w poniedziałek o godz 11.30, na ul. Szkolnej 7, w Studium Języków Obcych.

GODZINY REKTORSKIE 2 PAŹDZIERNIKA 2013

01.10.2013, 14:52

W związku z XLVI uroczystą inauguracją roku akademickiego 2013/2014 w Uniwersytecie Śląskim, prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek ogłasza godziny rektorskie 2 października 2013 r.

Zebranie organizacyjne studentów I roku psychologii (studia stacjonarne)

27.09.2013, 8:17

Zebranie organizacyjne studentów I roku psychologii (studia stacjonarne) odbędzie się 1 października br. o godz. 13.00 w Auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

Zebranie organizacyjne studentów I roku psychologii (studia niestacjonarne - wieczorowe)

27.09.2013, 8:15

Zebranie organizacyjne studentów I roku psychologii (studia niestacjonarne - wieczorowe) odbędzie się 1 października br. o godz. 15.30 w sali 207.

GODZINY DZIEKAŃSKIE 1 PAŹDZIERNIKA 2013 r.

27.09.2013, 8:14

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii ogłasza w dniu 1 października br. godziny dziekańskie dla studentów studiów stacjonarnych.

Seminarium w ramach "Small Group Meeting" współorganizowane przez Katedrę Psychologii Pracy i Organizacji

25.09.2013, 16:25

Od 26 do 28 września 2013 r. odbędzie się seminarium w ramach międzynarodowego cyklu "Small Group Meeting" (SGM). Tematem przewodnim będzie: "Edukacja absolwentów w ramach psychologii pracy i organizacji. Praktycy: w kierunku równych szans zdobywania doświadczeń". Organizatorem SGM jest Europejskie Stowarzyszenie Psychologii Pracy i Organizacji, natomiast gospodarzem jest Uniwersytet Śląski w Katowicach (Szkoła Zarządzania UŚ oraz Katedra Psychologii Pracy i Organizacji Instytutu Psychologii UŚ). Wydarzenie ma charakter zamkniętego spotkania specjalistów z zagranicy oraz innych ośrodków akademickich w Polsce. W spotkaniu weźmie udział blisko 30 prelegentów, co umożliwi wymianę informacji i doświadczeń oraz ustalenie planów na dalszy rozwój współpracy naukowej i dydaktycznej. Podczas trzydniowej konferencji "Small Group Meeting" będą również poruszane tematy:
– "Rozwijanie kompetencji zawodowych. Edukacja po uzyskaniu tytułu magistra",
– "Uczenie się z doświadczeń innych: Narodowe programy edukacji w ramach psychologii pracy i organizacji",
– "Jakie są plany i zadania na przyszłość dla Europy Środkowo-Wschodniej?".
26 września 2013 r. o godzinie 12.30 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się uroczyste otwarcie seminarium, w którym udział weźmie przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Komunikat dla studentów I roku - przypominamy, że do 15 września należy rozwiązać testy poziomujące do grup językowych

13.09.2013, 0:34

Jak już informowaliśmy wcześniej, od roku akademickiego 2013/2014 nauczanie języków obcych w ramach lektoratów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oraz stacjonarnych jednolitych magisterskich prowadzone jest w ramach pasm językowych. Warunkiem uczestnictwa w pasmach lektoratowych realizowanych przez SPNJO jest właściwe zarejestrowanie się do grupy w terminie internetowej rejestracji za pośrednictwem serwisu UL lub USOSweb na podstawie wyniku testu poziomującego. Przed rejestracją do grupy student obligatoryjnie rozwiązuje w zapowiedzianym terminie test poziomujący. Więcej informacji: http://kandydat.us.edu.pl/informacja-dla-studentow-rozpoczynajacych-lektorat-jezyka-obcego.

Udział pracowników Instytytu Psychologii UŚ w 27. Conference of the European Health Psychology Society

13.09.2013, 0:33

W dniach 16-20 lipca 2013 r. w Bordeaux miała miejsce 27. Conference of the European Health Psychology Society, w której wzięli udział pracownicy Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia Instytutu Psychologii UŚ. Podczas sesji referatowej poświęconej kulturowym uwarunkowaniom zdrowia dr hab. prof. UŚ Małgorzata Górnik-Durose i dr Łukasz Jach wygłosili wystąpienie pt. "What do you think when you think about health - understanding health in the modern world", przygotowane wspólnie z dr Teresą Sikorą i dr Ewą Wojtyną. W ramach sesji posterowych dr Agnieszka Pasztak zaprezentowała plakat pt. "Coping with the problem of limited access to medical services by healthcare employees", dr Anita Gałuszka przedstawiła zagadnienie "Personality and social resources in case of serious somatic disease", dr Renata Kleszcz-Szczyrba ukazała problematykę "Change in psychological self-portrait of widows and conditions of this change" a dr Patrycja Stawiarska zaprezentowała wyniki swoich badań na plakacie pt. "Voluntary service in hospice and its connection with health within the framework of Logotheory". Ponadto dr Ewa Wojtyna przedstawiła plakat pt. "Self-esteem and distress as important predictors of nicotine addiction among schizophrenic patients", przygotowany wraz z Agnieszką Wiszniewicz. Tegoroczna edycja konferencji odbywała się pod hasłem "Well-being, Quality of Life & Caregiving".

Informacja dla studentów studiów stacjonarnych

12.09.2013, 11:42

Studenci studiów stacjonarnych proszeni są o zapoznanie się z treścią Pisma okólnego nr 12 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, zawierającego informacje dotyczące składania oświadczeń o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat . Tekst pisma okólnego znajduje się w zakładce DZIEKANAT.

Stypendia dla najlepszych doktorantów

02.09.2013, 10:22

W zakładce STUDIA DOKTORANCKIE zamieszczone zostały informacje dotyczące kryteriów przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na studiach III stopnia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w roku akademickim 2013/2014

STYPENDIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

02.09.2013, 10:15

Studentów zainteresowanych stypendiami ministra zawiadamiamy, że wnioski należy składać do 23 września br. w Dziekanacie WPiPs ds. stypendialnych i socjalnych pok. 24.
Wniosek należy pobrać ze strony http://student.us.edu.pl/wzory-drukow-i-informacje
Szczegółowe informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014 znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/sprawy-studentow-i-doktorantow/system-pomocy-materialnej/stypendia-ministra/stypendia-ministra/

The 13th European Congress of Psychology z udziałem pracowników Instytutu Psychologii - fotoreportaż

17.07.2013, 11:04

9-12 lipca 2013 r. w Sztokholmie odbył się 13. European Congress of Psychology. Podczas kongresu prof. dr hab. Eugenia Mandal przedstawiła temat "Power Based on Physical Attractiveness, Power Based on Financial Resources, and Influence Tactics in Marriage", dr Katarzyna Ślebarska zaprezentowała wyniki badań "Occupational Reintegration: Coping with Emotional Costs of Reemployment" oraz "Unethical Behaviors at Work in Relation to Well-being in the Situation of Reemployment" (współautorką obu jest dr Agata Chodzicka-Czupała), dr Mariola Paruzel-Czachura omówiła zagadnienie "Scoring Pressure and Breach of Ethical Standards Among Employees of the University", a wspólnie z mgr Agnieszką Skorupą również temat "Materialistic Value System and Physical Activity Among Young Adults". Poza tym mgr Skorupa przedstawiła koncepcję swoich badań pt. "Dynamics of the Small Work Groups in Extreme Surroundings: Polish Scientific Polar Expedition to Spitsbergen". Fotoreportaż dostępny jest na stronie http://us.edu.pl/badaczki-z-us-uczestniczkami-europejski-kongres-psychologii-w-sztokholmie.

Filmowe podsumowanie V edycji Wyróżnień JM Rektora UŚ

16.07.2013, 19:48

Jak już informowaliśmy 7 czerwca 2013 r. wręczone zostały Wyróżnienia JM Rektora UŚ. Wśród 29 wyróżnionych studentów i doktorantów znaleźli się również studenci Wydziału Pedagogiki i Psychologii - z kierunku psychologia: Emilia Bożek i Paweł Dębski oraz z kierunku pedagogika: Patrycja Mazur. Więcej informacji w krótkim materiale Telewizji UŚ: http://telewizja.us.edu.pl/2013/07/dzis_wyroznienie_jutro_nobel.

Psycholog w Arktyce

16.07.2013, 19:21

Mgr Agnieszka Skorupa przeprowadziła na Spitsbergenie trzytygodniowe badania terenowe z zakresu zachowań człowieka w ekstremalnych sytuacjach. Badania będą stanowiły podłoże do jej pracy doktorskiej na temat "Wyznaczników efektywnego funkcjonowania jednostki w grupie w warunkach Arktycznych". Mimo wielkich osiągnięć polskiego polarnictwa oraz już 35. letniej tradycji polskich wypraw polarnych na Spitsbergen, mgr Skorupa jest jednym z nielicznych w naszym kraju psychologów, którzy zajmują się psychologią polarną. O wyprawie napisał serwis PAP Nauka w Polsce, co udostępniły m.in. fakty.interia.pl, Gazeta.pl oraz Dziennik Zachodni.

Streetworking - razem do celu!

12.07.2013, 11:34

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oddział przy parafii Św. Anny w Zabrzu poszukuje chętnych do podjęcia akcji pomocy "dzieciom ulicy" w ramach projektu "Streetworking - razem do celu!". Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z koordynatorem przedsięwzięcia: Agnieszka Wloka: wloczka@onet.eu lub tel. 662624352.

Fotoreportaż z wizyty profesora Miltona D. Hakela

03.07.2013, 11:46

Fotoreportaż: http://us.edu.pl/prof-milton-d-hakel-gosciem-uniwersytetu-slaskiego-0.

Prof. Milton D. Hakel gościem Uniwersytetu Śląskiego

02.07.2013, 7:20

Na zaproszenie prof. dr hab. Barbary Kożusznik, kierownik Katedry Psychologii Pracy i Organizacji, 2 lipca 2013 r. Uniwersytet Śląski odwiedzi prof. Milton D. Hakel z Bowling Green State University. Będzie to jego pierwsza wizyta w Polsce.

O godz. 11.00 prof. Milton D. Hakel, wraz z żoną oraz prof. Barbarą Kożusznik, spotka się z JM Rektorem UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesławem Banysiem. Następnie weźmie udział w seminarium dla pracowników Katedry Psychologii Pracy i Organizacji oraz Szkoły Zarządzania UŚ. Po południu zwiedzi Nikiszowiec, gdzie spotka się z przedstawicielami stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych.

Profesor Milton D. Hakel związany jest z Bowling Green State University. Jest prezydentem Alliance for Organizational Psychology, światowej federacji stowarzyszeń działających w zakresie psychologii pracy i organizacji oraz psychologii przemysłowej, sekretarzem generalnym International Association of Applied Psychology oraz szefem Fundacji Society for Industrial and Organizational Psychology. Profesor Hakel przez wiele lat był redaktorem i wydawcą „Personnel Psychology”, jednego z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych z dziedziny psychologii.

Jest autorem 58 publikacji naukowych, licznych esejów i redaktorem pięciu książek, m.in.: „Beyond Multiple Choice: Evaluating Alternatives To Traditional Testing for Selection” oraz „Applying the Science of Learning to University Teaching and Beyond: New Directions for Teaching and Learning”.

Informacja dla nowych studentów

30.06.2013, 22:03

Od roku akademickiego 2013/2014 nauczanie języków obcych w ramach lektoratów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oraz stacjonarnych jednolitych magisterskich prowadzone jest w ramach pasm językowych. Warunkiem uczestnictwa w pasmach lektoratowych realizowanych przez SPNJO jest właściwe zarejestrowanie się do grupy w terminie internetowej rejestracji za pośrednictwem serwisu UL lub USOSweb na podstawie wyniku testu poziomującego. Przed rejestracją do grupy student obligatoryjnie rozwiązuje w zapowiedzianym terminie test poziomujący. Więcej informacji: http://kandydat.us.edu.pl/informacja-dla-studentow-rozpoczynajacych-lektorat-jezyka-obcego.

Prawnik w Biurze Karier w ramach współpracy z PIP

21.06.2013, 11:51

Jesteś studentem lub absolwentem UŚ? Masz pracę lub dopiero jej szukasz? Chciałbyś dowiedzieć się więcej o swoich prawach pracowniczych? A może masz problem z pracodawcą i szukasz pomocy? Jeżeli na którekolwiek z tych pytań twoja odpowiedź była twierdząca, to znaczy że możesz potrzebować konsultacji z prawnikiem. Teraz znajdziesz go w Biurze Karier UŚ. Więcej informacji o bezpłatnych konsultacjach: http://www.bk.us.edu.pl/prawnik-w-biurze-karier-w-ramach-wspolpracy-z-pip.

Projekt "Twórczy pedagog" - edycja II

19.06.2013, 20:39

Projekt "Twórczy pedagog – edycja II" jest skierowany do wszystkich, którzy chcą pracować z dziećmi i młodzieżą (a zatem również do studentów psychologii) i składa się z dwóch etapów: udziału w bezpłatnym, dwudniowym szkoleniu z zakresu metod pracy z dziećmi i młodzieżą oraz realizacji pięciodniowego, wyjazdowego projektu edukacyjnego z dziećmi, o dowolnej tematyce w szkole w wybranej miejscowości na terenie Polski bez ponoszenia kosztów wyjazdu, w wybranym przez siebie terminie. Uw