mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Aktualności 

Zaproszenie na II Ogólnopolską Konferencje Młodych Naukowców "Psychoróżności"

21.10.2017, 8:12

Studenckie Koło Psychoterapii i Treningu Psychologicznego działające na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim ma zaszczyt zaprosić Państwa na II Ogólnopolską Konferencje Młodych Naukowców "Psychoróżności", która odbędzie się w dniach 21 – 22 listopada 2017r w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach.
Wydarzenie ma na celu krzewienie i propagowanie dorobku naukowego młodych badaczy z polskich ośrodków akademickich z zakresu psychologii. Konferencja skierowana jest do studentów, dając im możliwość przedstawienia swoich pierwszych prac badawczych oraz uzyskania informacji zwrotnej od Komitetu Naukowego.

Konferencja ma charakter dwudniowy: w pierwszym dniu odbędą się sesje referatowe oraz posterowe oraz wykłady plenarne. W drugim dniu odbędą się otwarte warsztaty z zakresu poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu pracy badawczej, który poprowadzą Pracownicy Instytutu Psychologii UŚ (obowiązują zapisy, o czym będziemy informować w późniejszym terminie).

Obowiązuje dowolność tematów, z zastrzeżeniem, że powinny one podejmować szeroko pojętą tematykę psychologiczną. Czas trwania wystąpienia nie może przekraczać 10 minut. Prace zgłaszane na Konferencję nie mogą być publikacją wyników pracy magisterskiej.

Prace prezentowane na Konferencji mogą być przedstawiane w formie referatowej lub posterowej (format posteru: B1, 100x70 cm). Abstrakt nie przekraczający limitu 250 słów należy przesyłać do 31 października 2017 roku poprzez formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/JVy62XnF5E5z2W033 Abstrakt powinien zawierać informacje dotyczące – podstaw teoretycznych, pytania i hipotezy badawcze, procedurę badawczą oraz wyniki i wstępne wnioski. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu mailowego: knpitp@gmail.com

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Z wyrazami szacunku,
Komitet organizacyjny
II Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców „Psychoróżności”

Nowy skład Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów

21.10.2017, 8:08

Wydziałowa Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów Wydziału Pedagogiki i Psychologii informuje, że w wyniku wyborów, które odbyły się dnia 16 października 2017 roku wyłoniono nowy skład Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów:
• mgr Katarzyna Słania (Przewodnicząca), kontakt: kasiaslania@poczta.onet.pl
• mgr Marta Dziarnowska
• mgr Małgorzata Klimasz
• mgr Grażyna Dzwonowska
• mgr Alina Nowak
• mgr Aleksandra Madej
• mgr Adam Łojan

Podczas spotkania wyborczego wybrano również przedstawiciela doktorantów do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów – mgr Małgorzatę Klimasz, kontakt: gosia.klimasz@gmail.com

Wydarzenie BK: Stoisko nc+

17.10.2017, 22:02

W związku z otwarciem przez nc+ swojego nowego biura w Katowicach przedstawiciele firmy zaprezentują aktualne oferty pracy i możliwości rozwoju oraz awansu w nowych strukturach organizacji. Stoisko nc+ będzie dostępne 19 października 2017 r. na deptaku UŚ! Więcej informacji: http://bk.us.edu.pl/wydarzenie-bk-stoisko-nc

Warsztaty BK: dla psychologów i pedagogów

15.10.2017, 18:20

Biuro Karier UŚ zaprasza na warsztaty pt. "Paradygmat psychodynamiczny w ujęciu praktycznym, czyli jak stosować teorie psychoanalityczne w pracy z młodzieżą", które odbędą się 20 października 2017 r., 9:30 – 13:30 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ. Więcej informacji i zapisy: http://bk.us.edu.pl/warsztaty-skierowane-do-psychologow-i-pedagogow.

Komunikat dla studentów III, IV i V roku studiów stacjonarnych

12.10.2017, 13:55

Studentów, którzy nie mogli zalogować się do grup zajęciowych na moduły ścieżek specjalizacyjnych i fakultetów F5 i F6 informujemy, iż rejestracja zostanie ponownie uruchomiona w piątek 13 października br.
Logowanie studentów III - V roku na moduły ścieżek specjalizacyjnych rozpocznie się o godzinie 20.00.
Logowanie studentów V roku na fakultet F5 rozpocznie się w tym samym dniu o godz. 20.10, a na fakultet F6 o godzinie 20.10.
Wcześniejsze logowania pozostają ważne.

LOGOWANIE NA ZAJĘCIA W SYSTEMIE USOS_informacja dla studentów PSYCHOLOGII studiów stacjonarnych

10.10.2017, 13:52

Logowanie na zajęcia realizowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 odbywać się będzie w terminie: 10 - 20 października br.
Rejestracja dotyczy wszystkich form zajęć, także wykładów. Wykaz rejestracji znajduje się w zakładce kształcenie - zapisy na przedmioty: Logowanie na zajęcia 2017-2018Z.
Instrukcja dotycząca rejestracji na zajęcia w systemie USOS dostępna jest na stronie:
https://usosweb.us.edu.pl/userfiles/file/USOSweb_rejestracje.pdf
Harmonogram rejestracji dostępny jest pod adresem:
https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=news/rejestracje/rejJednostki&jed_org_kod=0610

Komunikat dla studentów I roku studiów stacjonarnych i wieczorowych

10.10.2017, 12:44

W związku z DNIEM ADAPTACYJNYM Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk ogłasza dla studentów I roku godziny dziekańskie w dniu 13 października 2017 r.

Zajęcia w języku angielskim dla studentów psychologii!!

07.10.2017, 18:52

W semestrze zimowym 2017/2018 chcemy serdecznie zaprosić studentów psychologii na zajęcia prowadzone w języku angielskim, w których uczestniczą studenci programu Erasmus+. Uczestnictwo w proponowanych kursach jest dobrym sposobem na aktywne ćwiczenie swoich umiejętności językowych, pogłębienie wiedzy oraz pracę w międzynarodowym środowisku. Studenci biorący udział w zajęciach będą mieli status wolnego słuchacza, a po ukończeniu kursu uzyskają odpowiednie zaświadczenie.

Przedmioty proponowane w tym semestrze (wraz z liczbą wolnych miejsc):

  • Psychology of Video Games, dr Maciej Bożek– 2

  • Personnel Planning, Selection and Performance Appraisal, dr Małgorzata Chrupała-Pniak – 6

  • Psychological Determinants of Organizational Effectiveness, dr Małgorzata Chrupała-Pniak – 7

  • Personnel Development and Training, dr Małgorzata Chrupała-Pniak – 4

  • Gestalt Psychology, dr Mariola Paruzel-Czachura – 4

  • Practice Critical Thinking Skills, mgr Marcin Langer – 9

  • Psychology of Music, mgr Maria Chełkowska-Zacharewicz – 4

Plan zajęć znajduje się na stronie koordynatora Erasmus+ w pliku Plan zajęć Erasmus+ zima 2017-2018. Zgłoszenia na przedmioty przyjmuje mgr Maria Chełkowska-Zacharewicz do 13 października na maila: maria.chelkowska-zacharewicz@us.edu.pl.

LOGOWANIE NA ZAJĘCIA W SYSTEMIE USOS - ważny komunikat

06.10.2017, 16:15

Szanowni Państwo, w związku z wcześniej podaną informacją, że rejestracja na zajęcia rozpocznie się 9 października, uprzejmie informujemy i przepraszamy - z przyczyn technicznych możliwe jest opóźnienie rozpoczęcia rejestracji. Szczegóły będą podawane na stronie Instytutu Psychologii.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW III I IV ROKU PSYCHOLOGII

05.10.2017, 20:31

W ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego prowadzony jest Blok Kształcenia Nauczycielskiego (BKN). Z jego oferty mogą korzystać studenci, którzy nie studiują na kierunkach i specjalnościach nauczycielskich, a chcą uzyskać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

Spotkanie informacyjne dla studentów III i IV roku PSYCHOLOGII zainteresowanych możliwością uzyskania dodatkowych kwalifikacji nauczycielskich odbędzie się 12 października 2017 roku o godzinie 13.00 w sali 113.

Komunikat Dziekanatu dla studentów PSYCHOLOGII

05.10.2017, 12:26

W związku z uroczystą jubileuszową 50. inauguracją roku akademickiego 2017/2018 na Uniwersytecie Śląskim, która odbędzie się 9 października, dziekanat studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych - wieczorowych będzie w tym dniu nieczynny.

Dzień rektorski 9 października 2017 roku

04.10.2017, 14:51

W związku z 50. jubileuszową inauguracją roku akademickiego 2017/2018 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek ogłasza poniedziałek 9 października 2017 r. dniem rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych. 

Zakład Psychologii Klinicznej i Sądowej UŚ włączony do sieci naukowej NNPL jako pierwszy ośrodek z Europy Środkowo - Wschodniej

03.10.2017, 21:35

Od 22 do 23 września 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbyło się spotkanie Nordic Network Research on Psychology and Law (NNPL) zorganizowane przez pracowników Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej UŚ.

W dwudniowym spotkaniu międzynarodowej grupy psychologów sądowych uczestniczyli badacze z Åbo Akademi University w Turku (Finlandia), Uniwersytetu w Gothenburgu (Szwecja), Uniwersytetu w Uppsali (Szwecja), Uniwersytetu w Tallinnie (Estonia), Uniwersytetu w Tartu (Estonia), Uniwersytetu w Portsmouth (Wielka Brytania), Uniwersytetu w Sheffield (Wielka Brytania), Uniwersytetu w Oslo (Norwegia), Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Spotkanie rozpoczął wykład plenarny Profesora Siegfrieda L. Sporera pod tytułem "Reading Meta-analyses in Detecting Deception and Eyewitness Research: A Critical Consumer's Guide".

Zarząd Nordic Network for Research on Psychology and Law podjął decyzję o włączeniu do sieci naukowej Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej UŚ, jako pierwszego ośrodka z Europy Środkowo - Wschodniej.

Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć z wydarzenia: http://www.us.edu.pl/spotkanie-sieci-naukowej-nordic-network-research-psychology-and-law-0

XIII spotkanie The Nordic Network for Research on Psychology and Law
(22 do 23 września 2017)


Archiwum fotoreportaży znajduje się w dziale Instytut > Fotoreportaże.

II rok psychologii wieczorowej: Propedeutyka psychologii pracy i organizacji

03.10.2017, 13:41

Szanowni Studenci, zapraszam grupy G1 i G2 w najbliższą środę 4 października wyjątkowo o godzinie 18:15 (obie grupy) do sali nr 203 na zajęcia organizacyjne i wprowadzające. Dziękuję za przekazanie tej wiadomości, Michał Brol

Wiadomość dla II roku psychologii wieczorowej

03.10.2017, 13:30

Studenci II roku psychologii wieczorowej: prosimy o pilny kontakt mailowy (martabanout@gmail.com) w sprawie organizacji zajęć z propedeutyki psychologii zdrowia i jakości życia.

Pokaż starsze wiadomości

Na skróty:KONTAKT
Sekretariat Instytutu oraz redakcja strony.

PLANY ZAJĘĆ
Aktualne plany zajęć.

ORGANIZACJA ROKU
Organizacja roku i terminy egzaminów.

PRACOWNICY
Strony pracowników Instytutu Psychologii.

USOS

Wirtualny dziekanat i protokoły.

MOODLE

Platforma Kształcenia na Odległość.

BIBLIOTEKI I BAZY DANYCH
Wejście do baz i informacje.

FOTOREPORTAŻE


KSIĄŻKI PRACOWNIKÓWPROFIL W PORTALU FB


BIURO KARIER UŚ


PORTAL STUDENCKI UŚ


UNIWERSYTET ŚLĄSKI


WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII


INSTYTUT PEDAGOGIKI


SAMORZĄD STUDENCKI


TELEWIZJA UŚ


WSPÓŁPRACA Z GOSPODARKĄ


25.05.2017, 16:23


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii