mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Aktualności 

Uwaga Studenci! Ruszyła rekrutacja na Erasmusa+

23.03.2017, 12:11

Ruszyła rekrutacja na wyjazdy w ramach programu ERASMUS+. Wybierz się na niezapomnianą przygodę w ramach studiów, bądź praktyk. Chcesz wybrać się na studia? Masz do wyboru 15 Uniwersytetów, z 9 krajów! Wolisz jechać na praktyki? Możesz wybrać się na nie nawet po skończeniu studiów!

Termin składania dokumentów mija 24 kwietnia, wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie rekrutacji oraz na stronie biura Erasmus+.

Zapraszamy również do kontaktu z koordynatorem programu w naszym Instytucie: mgr Marią Chełkowską-Zacharewicz.

Ocena wyróżniająca PKA dla Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego

22.03.2017, 11:42

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego otrzymał ocenę wyróżniającą przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) – niezależną instytucję działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. W latach 2012–2015 w ramach procedury instytucjonalnej najwyższa ocena przyznana została dziewiętnaście razy, w 2016 roku – tylko raz.

Na przyznanie wyróżniającej oceny instytucjonalnej miały wpływ między innymi: funkcjonowanie i doskonalenie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, rozwój bazy dydaktycznej i naukowej, jakość kształcenia na studiach podyplomowych, a także współdziałanie z otoczeniem i współpraca z krajowymi oraz zagranicznymi instytucjami akademickimi i naukowymi. Wydział Pedagogiki i Psychologii spełnił również kryteria odnoszące się do efektywności polityki kadrowej, funkcjonowania systemu wsparcia studentów i doktorantów oraz jakości kształcenia na studiach III stopnia.

Najwyższa ocena w czterostopniowej skali stosowanej przez PKA (wyróżniająca, pozytywna, warunkowa oraz negatywna) przyznawana jest na okres ośmiu lat. Uchwałą nr 81/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z 9 marca 2017 roku Wydział Pedagogiki i Psychologii otrzymał ocenę wyróżniającą do roku akademickiego 2024/2025.

"Współczesny człowiek w obliczu (nie) przychylnej rzeczywistości"

22.03.2017, 11:42

Rada Samorządu Doktorantów Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w I Interdyscyplinarnej Konferencji Studencko-Doktoranckiej "Współczesny człowiek w obliczu (nie) przychylnej rzeczywistości", która odbędzie się 12 maja 2017 roku w Katowicach. Do wymiany poglądów, doświadczeń oraz prezentacji wyników badań pragniemy zachęcić praktyków oraz naukowców, zarówno młodych, początkujących, jak i tych posiadających większe doświadczenie naukowe. Więcej informacji na stronie Wydziału: http://wpips.us.edu.pl/strona.php?s=aktualnosci/wspolczesny_czlowiek

Studia i praktyki za granicą Erasmus+ 2017/2018

16.03.2017, 17:10

W ramach Erasmus+ można realizować:

- część studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej,
- praktykę za granicą (obowiązkową lub nieobowiązkową).

W ramach programu Erasmus+ można otrzymać stypendium w wysokości od 300 do 800 euro miesięcznie, w zależności od kraju pobytu, rodzaju wyjazdu, sytuacji finansowej wyjeżdżającego studenta. Możliwe jest uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego z uwagi na specjalne potrzeby zdrowotne studenta.

Szczegóły dotyczące programu Erasmus+ dostępne są na stronie www.erasmus.us.edu.pl

SPOTKANIE DLA STUDENTÓW III ROKU DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PRAKTYK

16.03.2017, 14:39

W dniu 23.03.br. odbędzie się obowiązkowe spotkanie dotyczące organizacji wakacyjnych praktyk zawodowych na kierunku PSYCHOLOGIA:
dla studentów stacjonarnych o godz. 9.00 w sali 103
dla studentów niestacjonarnych o godz. 15.30 w sali 201.

W zakładce KSZTAŁCENIE-> praktyki zamieszczono wykaz studentów uwzględniający podział na grupy realizujące praktyki po III i IV roku jak również terminy obowiązkowych spotkań z opiekunami w sprawie praktyk. Ewentualne zmiany w przyporządkowaniu do grup możliwe będą w dn. 23.03.br.

INFORMACJA W SPRAWIE SPOTKAŃ STUDENTÓW IV ROKU Z OPIEKUNAMI PRAKTYK

16.03.2017, 14:38

W zakładce KSZTAŁCENIE -> praktyki zamieszczono terminy obowiązkowych spotkań z opiekunami praktyk. Obecność studentów na spotkaniach w wyznaczonych terminach jest obowiązkowa.

Quiz z nagrodami dla Studentów UŚ w ramach projektu Ekonomia na Bank - lekcja 4., "Książę i Żebrak"

15.03.2017, 19:54

Projekt „Ekonomia na bank” to przedsięwzięcie, którego celem jest przybliżenie studentom wiedzy z zakresu podstaw ekonomii i bankowości oraz wzmocnienie umiejętności korzystania z instytucji i narzędzi finansowych. W ramach projektu przewidziano sześć lekcji ukazujących się raz w miesiącu i poświęconych kolejno: rachunkom bankowym, kartom kredytowym i płatniczym, oszczędzaniu oraz inwestowaniu, kredytom, pożyczkom i parabankom, hipotece oraz tworzeniu własnej firmy. By wziąć udział w 4-tym quizie należy rozwiązać 3 poprzednie. Rozwiązanie quizu poza ustalonym terminem (aktualny: do 28 marca) nie daje możliwości wygrania nagród rzeczowych, ale dopisuje punkty do klasyfikacji generalnej, w której nagrodami jest stypendium (1000 zł) i płatne praktyki w Banku PKO B.P. Do platformy e-learningowej loguje się tak samo, jak do USOSweb’u: http://www.ekonomianabank.us.edu.pl/

Warsztaty BK: "Wielokulturowe miejsce pracy"

15.03.2017, 19:54

Marzysz, by efektywnie pracować w zespole międzynarodowym? Lubisz przebywać w wielokulturowym środowisku? Chciałbyś zrozumieć dlaczego kultury różnią się między sobą? Przyjdź na bezpłatne warsztaty organizowane przez firmę Delphi i dowiedz się jak błyszczeć w wielokulturowym otoczeniu. Więcej informacji i zapisy: http://bk.us.edu.pl/warsztaty-bk-wielokulturowe-miejsce-pracy

IX edycja Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

15.03.2017, 19:47

Ruszyła IX edycja konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, które przyznawane są studentom oraz doktorantom za osiągnięcia i realizację inicjatyw w następujących dziedzinach działalności: społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej, popularnonaukowej, a także za wspieranie i inicjowanie życia studenckiego. W tegorocznej edycji wprowadzone zostały zmiany m.in. umożliwiające staranie się o wyróżnienie osobom, które już je otrzymały. W konsekwencji w konkursie aplikować mogą również doktoranci, którzy zostali wyróżnieni wcześniej jako studenci.

Terminy składania wniosków na wydziałach są ogłaszane przez dziekanów i udostępniane na stronie konkursu. Przyjmowanie zgłoszeń studentów na Wydziale PIPS do dnia 10 kwietnia br. w sekretariacie Prodziekana ds. Studiów Stacjonarnych (pok. 120). Przyjmowanie zgłoszeń doktorantów do dnia 10 kwietnia br. w sekretariacie studiów III stopnia (pok. 124).

Drogą elektroniczną, każda osoba lub instytucja może zaproponować kandydata, który zasługuje na udział w konkursie, lecz z różnych powodów nie zgłosił się do niego osobiście. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://student.us.edu.pl/propozycja-kandydata.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.wyroznienia.us.edu.pl

GODZINY DZIEKAŃSKIE - wtorek 21 marca br.

13.03.2017, 12:14

W związku z organizacją Dni Otwartych dnia 21 marca 2017 r. (wtorek) w godzinach od 8.00 do 13.30 ogłaszam godziny dziekańskie dla studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

Prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk
Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Zapraszamy do udziału w konferencji "Nowe nurty w Pomocy Psychologicznej"

10.03.2017, 13:28

Zakład Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka mają zaszczyt zaprosić Państwa na I Ogólnopolską Konferencję Naukową "Nowe nurty w Pomocy Psychologicznej", która odbędzie się w Katowicach w dniach 3-5 kwietnia 2017.

Celem konferencji jest zaprezentowanie teoretycznych podstaw oraz praktycznego zastosowania najnowszych lub niszowych modeli i metod udzielania pomocy psychologicznej, rozwijających się w Polsce. Uczestnicy będą mieli szansę na zdobycie wiedzy od specjalistów w danej dziedzinie oraz nabycie umiejętności stosowania określonych technik w trakcie zajęć warsztatowych. Naukowo-szkoleniowy charakter wydarzenia ma na celu nie tylko popularyzację nowych trendów udzielania pomocy psychologicznej wśród zajmujących się nią praktyków i badaczy, ale także rozpowszechnienie informacji na temat możliwości szkoleniowych wśród studentów interesujących się tym zagadnieniem.

Konferencja będzie odbywać się w dniach od 3 do 5 kwietnia 2017 w budynku CINiBA w Katowicach. Pierwszy dzień poświęcony zostanie na warsztaty dotyczące możliwych zastosowań poszczególnych metod oraz protokołów pracy z klientami i pacjentami. Drugi oraz trzeci dzień zostaną przeznaczone na prezentację podejść należących między innymi do trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej oraz kierunków takich jak Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, NeuroAfektywny Model Relacji (NARM™), czy terapia skoncentrowana na rozwiązaniach.

Udział w konferencji oraz warsztatach studenckich jest bezpłatny – wymaga jedynie dokonania rejestracji na stronie internetowej wydarzenia: www.pomocpsychologiczna.konferencja.us.edu.pl

Oficjalne wydarzenie na portalu Facebook: https://www.facebook.com/events/1598268096850164/

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Filmowe Psycho-Tropy"

06.03.2017, 13:35

Uprzejmie przypominamy o zaproszeniu do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Filmowe Psycho-Tropy", która odbędzie się 26-27 kwietnia 2017 (środa, czwartek). Ze względu na duże zainteresowanie wydarzeniem i kierowane do nas prośby, termin zgłaszania czynnego uczestnictwa został wydłużony do 15 marca.

Pierwsza edycja z zaplanowanego cyklu konferencji organizowana jest pod hasłem "Zastosowanie filmów w edukacji i profilaktyce". Podczas konferencji poza sesjami tematycznymi i wystąpieniami zaproszonych Gości, planujemy specjalną sesję dla studentów (zapraszamy wszystkich rozpoczynających przygodę z czynnym udziałem). Odbędzie się również panel dyskusyjny poświęcony wykorzystywaniu filmu w terapii i profilaktyce oraz praktyczne warsztaty przedstawiające metody pracy z filmem dla nauczycieli i innych osób wykorzystujących film w działaniach edukacyjnych. Pierwszy dzień konferencji zakończymy pokazem filmowym z prelekcją eksperta w katowickim kinie KOSMOS.

Wśród Partnerów i Patronów wydarzenia jest m.in. Dział Edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, Filmoteka Narodowa, Ośrodek Badań nad Mediami.

Szczegółowe informacje, wykaz Partnerów i Patronów wydarzenia dostępne są na stronie:
www.swps.pl/konferencjafilmowepsycho-tropy

Strona wydarzenia w portalu Facebook:
https://www.facebook.com/events/1852446185024095/

Informacja dla studentów II roku

06.03.2017, 12:53

Egzamin poprawkowy z przedmiotu OSOBOWOŚĆ dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych odbędzie się 9 marca (czwartek) o godzinie 16.00 w sali 210.

V Śląskie Warsztaty Psychoterapii - pod Patronatem Honorowym Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego

06.03.2017, 12:17

Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego objął Patronatem Honorowym V Śląskie Warsztaty Psychoterapii. Już po raz piąty w dniach 25-26 listopada 2017 roku w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach odbędzie się spotkanie lekarzy psychiatrów i specjalistów w dziedzinie psychoterapii. W ramach V Śląskich Warsztatów Psychoterapii zapraszamy do wspólnej refleksji nad obecnością starego w nowym i nowego w starym, a także nad użytecznością innowacji oraz kreatywności w praktyce klinicznej. Organizatorzy zapraszają do zgłaszania czynnego uczestnictwa w postaci: warsztatów (trwających 3 godziny) lub wykładów. Swoje propozycje należy nadsyłać do 15 marca 2017 roku. Szczegóły na stronie: http://www.psychiatria.pl/wiadomosc/v-slaskie-warsztaty-psychoterapii/21188

Komunikat Dziekanatu Studiów Niestacjonarnych

06.03.2017, 7:31

W dniu 7 marca br. dziekanat studiów niestacjonarnych dla studentów Psychologii będzie czynny w godzinach: 13.00 - 15.30.

Pokaż starsze wiadomości

Na skróty:

Nowe nurty
w pomocy psychologicznej
3-5 kwietnia
KONTAKT
Sekretariat Instytutu oraz redakcja strony.

PLANY ZAJĘĆ
Aktualne plany zajęć.

ORGANIZACJA ROKU
Organizacja roku i terminy egzaminów.

PRACOWNICY
Strony pracowników Instytutu Psychologii.

USOS

Wirtualny dziekanat i protokoły.

MOODLE

Platforma Kształcenia na Odległość.

BIBLIOTEKI I BAZY DANYCH
Wejście do baz i informacje.

FOTOREPORTAŻE


KSIĄŻKI PRACOWNIKÓW

PROFIL W PORTALU FB


BIURO KARIER UŚ


PORTAL STUDENCKI UŚ


UNIWERSYTET ŚLĄSKI


WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII


INSTYTUT PEDAGOGIKI


SAMORZĄD STUDENCKI


TELEWIZJA UŚ


WSPÓŁPRACA Z GOSPODARKĄ


23.03.2017, 12:10


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii