mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto


"Motivation and Social Perception Conference" z udziałem pracownika Instytutu Psychologii UŚ

21.07.2016, 22:27

W dniach 19-21.07.2016 r. w Gdańsku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Motivation and Social Perception Conference". W wydarzeniu tym wziął udział dr Łukasz Jach, będący pracownikiem Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia Instytutu Psychologii UŚ. Dr Łukasz Jach wygłosił referat pt. "Need for Cognitive Closure as a Predictor of Scientistic World-view in Contemporary World". W trakcie wystąpienia zaprezentowano wyniki badań dotyczących związków pomiędzy potrzebą poznawczego domknięcia i potrzebą poznania a elementami silnie scjentystycznego światopoglądu, określanego mianem scjentoteizmu.

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Muzyka, terapia, edukacja. Symbol, ekspresja, percepcja" z udziałem mgr Marii Chełkowskiej. ZAPROSZENIE DLA STUDENTÓW I WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W BADANIU

18.07.2016, 21:32

11-12 lipca 2016 r. na Akademii Muzycznej w Katowicach odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Muzyka, terapia, edukacja. Symbol, ekspresja, percepcja". W konferencji wzięła udział mgr Maria Chełkowska-Zacharewicz z Zakładu Psychologii Ogólnej, która przedstawiła wyniki pracy nad adaptacją narzędzia do badania emocji muzycznych: "Polska adaptacja Geneva Emotional Music Scale (GEMS) – badania wstępne" wykonanej we współpracy z dr. Maciejem Janowskim. Aktualnie trwa druga część prac nad tym narzędziem. Zainteresowanych zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu – jeśli to możliwe, to prosimy o założenie słuchawek, a w wypadku pojawienia się komunikatu o ongoing session prosimy o zaznaczenie "start new session". Link do badania: http://goo.gl/qSJhaI.

stypenia Ministra za wybitne osiągnięcia dla Studentów i Doktorantów na rok akademicki 2016/2017

15.07.2016, 13:28

Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego informuje o możliwości złożenia wniosku o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla Studentów i Doktorantów na rok akademicki 2016/2017.

Termin i miejsce składania wniosków: 5 - 14 września 2016 roku. Studenci - p. 120; Doktoranci - p. 124.
Student składa 3 egzemplarze wniosku oraz 1 komplet dokumentacji nt. wybitnych osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska - w przypadku przyznania stypendium - na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra. (Wzór dostępny na stronie MNiSW).
Należy dołączyć aktualny adres e-mail.
Szczegóły oraz formularze wniosków na stronie internetowej:
- dla Studentów:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiów-ministra-za-wybitne-osiągnięcia-dla-studentów-na-rok-akademicki-2016-2017.html
- dla Doktorantów:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiów-ministra-za-wybitne-osiągnięcia-dla-doktorantów-na-rok-akademicki-2016-2017.html

ARK 2016: "Zarządzanie sobą w czasie"

12.07.2016, 23:35

Nie wiesz jak skutecznie zagospodarować swój czas? Chcesz nauczyć się planować i priorytetyzować zadania? Biuro Karier UŚ zaprasza do udziału w szkoleniu "Zarządzanie sobą w czasie" które odbędzie się 20 lipca 2016 r. Szczegóły i zapisy: http://bk.us.edu.pl/ark-2016-zarzadzanie-soba-w-czasie.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej i wyróżnienie dla Pani mgr Dominiki Ochnik

11.07.2016, 21:05

4 lipca 2016 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego odbyła publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Ochnik, pt. "Życie w pojedynkę – psychospołeczne konsekwencje bycia singlem u kobiet i mężczyzn". Promotorem rozprawy była prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej Uniwersytetu Śląskiego. Recenzentkami pracy były: dr hab. Iwona Janicka, prof. UŁ oraz dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS. Komisja, pod przewodnictwem prof. dr hab. Katarzyny Krasoń, Prodziekan ds. Nauki, jednogłośnie przyjęła obronę Pani mgr Dominiki Ochnik, wnioskując o nadanie jej stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dziedzinie psychologia, oraz wyróżniła pracę doktorską mgr Ochnik. Pani Doktor składamy serdeczne gratulacje i wyrazy uznania, oraz życzymy wszelkiego powodzenia w dalszej pracy naukowej! Słowa serdeczności kierujemy także pod adresem Promotor rozprawy doktorskiej – prof. zw. dr hab. Eugenii Mandal, a także Recenzentek pracy.

UWAGA !! Informacja dla studentów rozpoczynających lektorat języka obcego w roku akademickim 2016/2017

08.07.2016, 1:35

Student wybiera lektorat z jednego języka obcego: angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego pod warunkiem ich dostępności w ramach programów studiów na danym kierunku. Na niektórych kierunkach przewidziano inne niż wymienione języki obce. Istnieją kierunki, które określają w swoich wymaganiach wobec studenta znajomość języka angielskiego. Szczegółowe informacje odnaleźć można tutaj: http://spnjo.us.edu.pl/?q=node/585 oraz http://spnjo.us.edu.pl/node/195.

ARK 2016: "Efektywność osobista"

08.07.2016, 0:07

Biuro Karier UŚ zaprasza do udziału w szkoleniu "Efektywność osobista", które odbędzie się w czwartek, 14 lipca 2016 r. i pozwoli nauczyć się lepiej organizować swój czas. Szczegóły i zapisy: http://bk.us.edu.pl/ark-2016-efektywnosc-osobista.

GODZINY URZĘDOWANIA DZIEKANATU W OKRESIE PRZERWY WAKACYJNEJ

30.06.2016, 12:59

W okresie przerwy wakacyjnej od dnia 11 lipca do 19 września 2016 r. wprowadza się następujące godziny urzędowania Dziekanatu studiów niestacjonarnych:
Poniedziałek: 14:00-16:30; Wtorek: 9:00-11:00; Środa: 12:00-14:30; Piątek: 9:00-11.00.
Dziekanat studiów stacjonarnych w okresie 11 lipca - 30 września br. będzie czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 12.00 – 14.00

Seminarzystki prof. zw. dr hab. Eugenii Mandal z tytułami magisterskimi!

29.06.2016, 18:37

Obrony magisterskie_notatka na strone IP_foto2.jpg
Życie Instytutu, Wydziału, Uniwersytetu kształtowane jest w znacznym stopniu przez osiągnięcia naukowe pracowników – publikacje, monografie, wystąpienia konferencyjne. Równie istotnym aspektem życia jednostki naukowej jest jednak prowadzony proces dydaktyczny, który swe zwieńczenie uzyskuje w egzaminie magisterskim, poprzedzonym przedłożeniem pracy magisterskiej, sporządzonej pod okiem Promotora naukowego. W nawiązaniu do tej refleksji, prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej, zaproponowała ideę dzielenia się ze społecznością Instytutu Psychologii radosnymi informacjami o uzyskaniu przez Naszych Drogich Studentów tytułów Magistra w dziedzinie psychologii. Tą wiadomością pragniemy zainicjować cykl doniesień o osiągnięciach Studentów, który – jak sądzimy – może stać się dobrą tradycją Instytutu Psychologii naszego Uniwersytetu.

We wtorek, 21 czerwca br., swoje egzaminy magisterskie z bardzo dobrymi wynikami złożyły Panie: mgr Magdalena Bulska, mgr Izabela Fuchs, mgr Anna Kołodziej, mgr Aleksandra Kumor, mgr Aleksandra Mazur, mgr Justyna Kupiec, mgr Katarzyna Prajsnar, mgr Sylwia Rupik, oraz mgr Dominika Szewieczek. Panie Magister swoje prace dyplomowe przygotowały w ramach seminarium, prowadzonego przez prof. zw. dr hab. Eugenię Mandal, zaś swoje egzaminy złożyły w obecności dr Anity Gałuszki i dra Macieja Janowskiego.

Świeżo upieczonym Paniom Magister składamy serdeczne gratulacje, życząc jednocześnie powodzenia na drodze dalszej kariery! Wyrazy podziękowania oraz uznania składamy na ręce prof. zw. dr hab. Eugenii Mandal – Promotor obronionych prac magisterskich! Słowa serdeczności kierujemy także pod adresem Rodzin oraz Wszystkich Najbliższych Pań Magister!

III International Conference of the Polish Society for the Psychology of Religion oan Spirituality z udziałem dr Łukasza Jacha

23.06.2016, 10:03

W dniach 20-22 czerwca br. w Krakowie odbyła się konferencja naukowa pt. "III International Conference of the Polish Society for the Psychology of Religion oan Spirituality". W obradach konferencyjnych wziął udział dr Łukasz Jach, będący pracownikiem Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia Instytutu Psychologii UŚ. Dr Łukasz Jach wygłosił przygotowany wspólnie z mgr. Stanisławem Seidlem referat pt. "The image of God and attitudes towads elements of scientific system within the context of scientotheism".

Projekt badawczy: Kultura emocjonalna a edukacja

22.06.2016, 14:01

Dr Irena Przybylska z Instytutu Pedagogiki, poszukuje chętnych studentów do współpracy w ramach projektu badawczego: Kultura emocjonalna a edukacja. W chwili obecnej niezbędna jest pomoc w zakresie wprowadzania danych do Excela i/lub Worda. Dane zostały uzyskane metodami ilościowymi (ankiety) i jakościowymi (m.in. wywiad, obserwacja). Następnie zostaną przetworzone z wykorzystaniem programów Statistica i N-vivo. Wszelkich informacji o projekcie, zakresie współpracy dr Przybylska chętnie udzieli drogą mailową lub telefoniczną. Studenci zainteresowani poszerzeniem własnych kompetencji badawczych, prosimy o kontakt: irenaprzybylska@poczta.onet.pl, tel. 693-305-117.

STUDIA STACJONARNE- zamknięcie II tury rejestracji na fakultety i seminaria magisterskie

17.06.2016, 12:42

Informujemy, iż zakończona została II tura rejestracji na fakultety i seminaria magisterskie.

Osoby, które nie uzyskały w II turze akceptacji prośby o zapisanie na wybrane przez siebie zajęcia proszone są o kontakt z sekretariatem Instytutu Psychologii (p. 320, tel. 0-32-3599 lub e-mail: ips@us.edu.pl).

Wykaz fakultetów i seminariów magisterskich, na których dostępne są wolne miejsca znajduje się w zakładce zapisy na przedmioty http://www.ip.us.edu.pl/?fo_id=62455.

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO FENIKS OFERUJE BEZPŁATNY STAŻ/ PRAKTYKI STUDENCKIE

15.06.2016, 20:55

Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Katowicach poszukuje kandydatów na bezpłatny staż w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży w okresie wakacyjnym (od zaraz). Staż skierowany jest do osób, które ukończyły trzeci rok studiów i interesują się psychoterapią grupową. Staż polegać będzie na współprowadzeniu terapii grupowej. Odział prowadzi terapię dla trzech grup wiekowych:
1. 7-9 r. ż. Grupa odbywa się we wtorki i czwartki od godz. 14.00 do 15.45
2. 11-13 r.ż. grupa odbywa się w poniedziałki i środy od godz. 14.15 do 17.15
3. 14-17 r. ż. Grupa odbywa się w czwartki od godz. 16.00 do 18.00.
Grupy są mieszane. Pacjenci cierpią głównie na zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania oraz niektóre z zaburzeń ze spectrum autystycznego, w tym głównie ZA. Odbycie praktyk jest możliwe we wszystkich grupach jednocześnie, ale nie jest to warunek konieczny. Przed rozpoczęciem stażu zapraszamy na spotkanie informacyjne. Po ukończeniu stażu istnieje możliwość zatrudnienia dla absolwentów psychologii. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Weroniką Preidl, tel. kontaktowy: 504703221; e-mail: weronika.preidl@gmail.com

XXXVI Sympozjum Polarne "Progress in polar research - new experiences and challenges" z udziałem dr Agnieszki Skorupy

13.06.2016, 23:22

8-11 czerwca 2016 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyło się XXXVI Sympozjum Polarne, poświęcone próbie integrowania różnych dyscyplin naukowych w badaniach Arktyki i Antarktydy.

W konferencji wzięła udział dr Agnieszka Skorupa z Zakładu Psychologii Ogólnej, która wygłosiła referat w ramach sesji humanistyczno-społecznej: Miejsce psychologii w badaniach polarnych – stan obecny, a perspektywy badawcze

Dr Skorupa została również zaproszona przez organizatorów do poprowadzenia warsztatu z zakresu psychologii polarnej dla młodych badaczy terenów arktycznych zrzeszonych w organizacji APECS. Celem warsztatu było uświadomienie przyszłym polarnikom jakie wyzwania natury psychologicznej czekają ich podczas pracy.

Trening Interpersonalny w ramach funduszu ProStudenckiego

13.06.2016, 23:13

28-29 maja odbył się Trening Interpersonalny prowadzony przez mgr Magdalenę Bisz (absolwentkę Uniwersytetu Śląskiego). Organizatorem warsztatu było Koło Naukowe Psychologii Psychodynamicznej. Pierwszego dnia treningu poruszono zagadnienia związane z funkcjonowaniem w grupie (w szczególności – funkcjonowaniem grupy jako całości i rolami w niej podejmowanymi). Drugiego dnia treningu skupiono się na budowaniu i rozwijaniu samoświadomości. Koło Naukowe dziękuje wszystkim uczestnikom, a tych, którzy nie brali udziału już teraz zaprasza na kolejne edycje!

Pokaż starsze wiadomości

Na skróty:

KONTAKT
Sekretariat Instytutu oraz redakcja strony.

PLANY ZAJĘĆ
Aktualne plany zajęć.

ORGANIZACJA ROKU
Organizacja roku i terminy egzaminów.

PRACOWNICY
Strony pracowników Instytutu Psychologii.

USOS

Wirtualny dziekanat i protokoły.

MOODLE

Platforma Kształcenia na Odległość.

BIBLIOTEKI I BAZY DANYCH
Wejście do baz i informacje.

FOTOREPORTAŻE


KSIĄŻKI PRACOWNIKÓW

PROFIL W PORTALU FB


BIURO KARIER UŚ


PORTAL STUDENCKI UŚ


UNIWERSYTET ŚLĄSKI


WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII


INSTYTUT PEDAGOGIKI


SAMORZĄD STUDENCKI


TELEWIZJA UŚ


WSPÓŁPRACA Z GOSPODARKĄ


28.04.2016, 21:08


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


powered by Freespeech cms

Instytut Psychologii