mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto


Warsztaty BK: "Animator czasu wolnego"

11.02.2016, 10:45

Firma Animator, współpracująca z największymi touroperatorami w Polsce i za granicą, zaprasza do udziału w warsztatach „Animacja czasu wolnego”. Szkolenie odbędzie się 22 lutego 2016 r. w godz. 10.00 – 13.00 w sali 133 w rektoracie (Studencka Strefa Aktywności) przy ul. Bankowej 12 w Katowicach. Zapisy za szkolenie ruszają - 15 lutego br. pod numerem telefonu 32 359 19 82. Plan szkolenia: http://bk.us.edu.pl/warsztaty-bk-animator-czasu-wolnego-0.

III Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

10.02.2016, 18:10

21 marca 2016 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) odbędzie się trzecie "Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych" – Dzień Otwarty WPiPs UŚ. Pracownicy i studenci Wydziału przygotowali wykłady, zajęcia w laboratorium psychologicznym, grę terenową „Odnaleźć klucz do Komnaty Tajemnic”, zajęcia ruchowe, a także różnorodne warsztaty dla uczniów i nauczycieli z województwa śląskiego. Dla nauczycieli przygotowano trzy certyfikowane warsztaty: „Filmoteka niedorosłego człowieka – czyli jak efektywnie wykorzystywać film do pracy z młodzieżą”, „Nauczyciel z zapałkami, czyli jak »zapalić« swoich uczniów” oraz zajęcia dotyczące „Konstruktywnego feedbacku”. Uczniowie mogą wybrać spośród 19 warsztatów dotyczących między innymi rozwoju zawodowego, komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie z emocjami, zdrowia i uzależnień.

Tego dnia – w ramach wydarzenia towarzyszącego pt. „Freud by się uśmiał, czyli spacerem przez historię diagnozy psychologicznej” – jedna z sal na Wydziale Pedagogiki i Psychologii zamieni się w gabinet psychologiczny, w którym będzie można obejrzeć (a nawet przetestować) różnorodne urządzenia służące do diagnostyki psychologicznej, stosowane w XX wieku. Z kolei najnowsze metody diagnozy będzie można poznać we współczesnym laboratorium psychologicznym na Wydziale. Ze względu na duże zainteresowanie taką formą zajęć, ćwiczenia w nowoczesnym laboratorium psychologicznym zostaną powtórzone po zakończeniu wszystkich warsztatów.

Dodatkowo na Wydziale będą znajdować się stoiska informacyjne na temat kierunków i specjalności realizowanych na WPiPs, będzie również możliwość zwiedzania Wydziału wraz ze studentami.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia.

Szkoły oraz nauczyciele, którzy będą uczestniczyć w spotkaniu otrzymają certyfikaty. Udział jest bezpłatny, uczestników obowiązują zapisy, które potrwają do 15 marca 2016 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. Szczegółowe informacje dotyczące zapisów dostępne są w programie.

Program wydarzenia i informacja o zapisach:
http://www.us.edu.pl/sites/www.us.edu.pl/files/imce/wiadomosci/zalaczniki/program_-_iii_spotkanie_z_nauka_i_zyciem_studenckim.pdf

VIII edycja Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego - wnioski przyjmowane będą do 11 marca

10.02.2016, 13:09

Ruszyła VIII edycja konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Wyróżnienia przyznawane są studentom i doktorantom za osiągnięcia i realizację inicjatyw w następujących dziedzinach działalności: społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej oraz za wspieranie i inicjowanie życia studenckiego. Wyróżnienie, obejmujące działalność od rozpoczęcia studiów, można otrzymać jednorazowo. Terminy składania wniosków na wydziałach są ogłaszane przez dziekanów i udostępniane na stronie konkursu. Drogą elektroniczną, każda osoba lub instytucja może zaproponować kandydata, który zasługuje na udział w konkursie, lecz z różnych powodów nie zgłosił się do niego osobiście: http://student.us.edu.pl/propozycja-kandydata. Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii studenci mogą składać swoje wnioski do 11 marca. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.wyroznienia.us.edu.pl.

Ukazała się książka pt. "O prawdziwej pracy psychologa. Spotkania z praktykami".

05.02.2016, 11:22

Nakładem wydawnictwa Difin ukazała się książka pod redakcją naukową dr Agnieszki Pasztak-Opiłki pt: "O prawdziwej pracy psychologa. Spotkania z praktykami". Książka obejmuje wstęp oraz 7 rozdziałów, ujętych jako spotkania z psychologami, praktykującymi w różnych obszarach: w pracy z dzieckiem z objawami somatycznymi, w neuropsychologii, psychologii leczenia uzależnień, psychologii sportu, ale również z psychologami badającymi polarników na Spitsbergenie, górników na platformach wiertniczych na Bałtyku oraz praktykującymi poza granicami Polski. Wśród autorów są pracownicy Instytutu Psychologii: dr Agnieszka Pasztak-Opiłka, dr Agnieszka Skorupa oraz mgr Marcin Langer. Publikacja skierowana jest do studentów psychologii, zwłaszcza III roku, poznających specyfikę diagnozy psychologicznej, studentów innych kierunków społecznych i medycznych oraz do osób zainteresowanych praktycznymi aspektami pracy psychologa. Celem książki było skonfrontowanie wyidealizowanego wizerunku pracy psychologa, jaki niejednokrotnie towarzyszy przekazom akademickim z realnymi trudnościami oraz nieprzewidywalnymi zdarzeniami, jakie towarzyszą jego codziennej pracy. Podjęto również próbę konfrontacji z mocno zakorzenionymi w społeczeństwie stereotypami, dotyczącymi psychologów. Autorzy- psychologowie praktycy, a równocześnie wykładowcy akademiccy, bazując na swej wiedzy oraz bogatym doświadczeniu zawodowym starali się pokazać, iż rzeczywista praca psychologa odbiega od gotowych algorytmów postępowania, jakich często oczekują studenci. Recenzja została przygotowana przez dr hab. Tadeusza Ostrowskiego, Kierownika Zakładu Rozwoju i Zdrowia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Więcej informacji na stronie: http://www.ksiegarnia.difin.pl/psychologia-pedagogika/34/o-prawdziwej-pracy-psychologa-spotkania-z-praktykami/agnieszka-pasztak-opilka-redakcja-naukowa/2584. Informacje również w dziale Nauka > Książki pracowników.

Zaproszenie dla studentów do współtworzenia wydarzenia "III Spotkanie z nauką i życiem studenckim"

03.02.2016, 12:53

21 marca (poniedziałek) na naszym Wydziale planowane jest "III Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych" będące wspólną inicjatywą Instytutów i Katedr Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ. Serdecznie zapraszamy wszystkie koła naukowe oraz zainteresowanych studentów do włączenia się w jego organizację. W ramach wydarzenia studenci będą mogli poprowadzić własne warsztaty.

Propozycje warsztatów - tytuł, krótki opis i maksymalną liczbę uczestników prosimy przesyłać w formie uzupełnionego pliku na: brol.michal@gmail.com do 7 lutego 2016 (decyduje kolejność zgłoszeń oraz zaproponowana tematyka). Czas trwania jednego warsztatu to 60 minut (blok warsztatowy zaplanowany jest w godz. 11:30-12:30). Grupa docelowa warsztatów to młodzież szkół ponadgimnazjalnych.

Dodatkowo, Koła chętne do organizacji własnego stoiska proszone są o kontakt z brol.michal@gmail.com.

Uwaga! Poszukiwani są również Przewodnicy - osoby, których zadaniem będzie oprowadzanie grup uczniów po Wydziale - zgłoszenia przyjmuje agnieszka.skorupa@us.edu.pl W tytule wiadomości e-mail należy wpisać "PRZEWODNICY".

Szkolenie "Jak zbudować zespół marzeń?"

03.02.2016, 12:26

Zagłębiowski Inkubator Przedsiębiorczości 11 lutego, w godzinach 17:00 - 20:00 zaprasza do swojej siedziby na szkolenie "Jak zbudować zespół marzeń?". Szczegóły na stronie http://bk.us.edu.pl/szkolenie-jak-zbudowac-zespol-marzen.

Fotoreportaż: Seminarium naukowe pt. "Meandry edukacji medialnej w Polsce - wybrane perspektywy"

25.01.2016, 19:56

Seminarium naukowe pt. "Meandry edukacji medialnej w Polsce – wybrane perspektywy"
(15.01.2016)


Gorąco zapraszamy do działu: Instytut > Fotoreportaże.

Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Ochrony Korzystania i Zarządzania Wynikami Prac Intelektualnych na UŚ

25.01.2016, 19:56

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UŚ http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1472015 zobowiązuje się studentów do podpisania i złożenia: Oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Ochrony Korzystania i Zarządzania Wynikami Prac Intelektualnych na UŚ http://bip.us.edu.pl/regulamin/regulamin-prac-intel. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku do Zarządzenia http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1472015. Oświadczenie należy dostarczyć wraz z indeksem składanym do zaliczenia semestru zimowego.

Zaproszenie do publikowania w International Journal of Psychology & Behavior Analysis

25.01.2016, 19:22

International Journal of Psychology & Behavior Analysis, międzynarodowe czasopismo działające na zasadach open-access (teksty dostępne dla wszystkich czytelników w Internecie), umożliwia publikowane artykułów naukowych ze wszystkich obszarów psychologii. Dr Mariola Paruzel-Czachura jako członek zespołu redakcyjnego czasopisma zaprasza pracowników naukowych i studentów do publikowania artykułów naukowych i recenzji tekstów naukowych w języku angielskim. Termin nadsyłania tekstów mija 28 lutego 2016. Osoby zainteresowane są proszone o kontakt mailowy mariola.paruzel@us.edu.pl lub bezpośrednio z czasopismem editor.ijpba@graphyonline.com. Planowana data wydania tekstów to marzec 2016.

Ukazała się książka pt. "Etyka pracy. Przekonania wartościujące pracę a zaangażowanie pracowników"

21.01.2016, 14:26

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się monografia dr. Damiana Grabowskiego pt. "Etyka pracy. Przekonania wartościujące pracę a zaangażowanie pracowników". Książka zawiera przegląd koncepcji i badań etyki pracy czyli konstruktu, który po raz pierwszy zdefiniowany został przez niemieckiego socjologa Maxa Webera. W pracy omówiono ujęcie socjologiczne tego pojęcia, pokazując znaczenie takich pojęć jak etyka protestancka, duch kapitalizmu oraz wewnątrzświatowa asceza. Następnie przedstawiono wersje kulturowe etyki pracy, czyli japońską, konfucjańską oraz islamską. Głównym celem książki jest omówienie psychologicznego aspektu etyki pracy. Punkt wyjścia do zbudowania takiego ujęcia stanowił dla autora dokonany wcześniej przegląd definicji, przyjmowanych w badaniach psychologicznych, oraz składników terminu etyka pracy opisywanych w socjologii i psychologii. Ukazany został także autorski model syndromu postaw i przekonań, jakim jest etyka pracy. Zaletą książki jest przedstawienie metod do badania etyki pracy, omówienie ich przydatności w badaniach organizacji oraz analiza wyników badań własnych autora. Recenzja wydawnicza książki została przygotowana przez dr hab. Mariolę Łagunę, profesor nadzwyczajną w Instytucie Psychologii KUL. Więcej informacji w dziale Nauka > Książki pracowników.

Dr Ewa Wojtyna w projekcie IPN

21.01.2016, 14:26

14-15.01.2016 dr Ewa Wojtyna z Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia uczestniczyła jak co roku w kolejnej, szóstej edycji programu "O tym nie można zapomnieć – spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów", organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej. Ideą tego programu jest zgromadzenie materiału notacyjnego, stanowiącego punkt wyjścia do refleksji na temat konsekwencji społecznych i psychologicznych ustroju totalitarnego i doświadczenia uwięzienia w obozach koncentracyjnych i łagrach. Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w trakcie pracy nad filmem dokumentalnym o byłych więźniarkach ma okazję zapoznać się nie tylko z historycznym tłem wydarzeń i konsekwencjami władzy totalitarnej, ale także może rozwinąć empatię i zrozumienie dla osób starszych i osób o różnych poglądach. Jest to także okazja do przyjrzenia się niejednoznacznym sytuacjom i funkcjonowaniu człowieka w warunkach ekstremalnych. Dr Ewa Wojtyna zajmuje się w programie psychologicznymi aspektami pobytu w obozach koncentracyjnych oraz radzenia sobie z traumą - w tym z zespołem stresu pourazowego - już po uwolnieniu. Kolejne spotkanie w ramach programu odbędzie się 12.02.2016 w katowickim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej.

Szkolenie BK: "Elementy survivalu korporacyjnego"

21.01.2016, 14:17

Biuro Karier UŚ zaprasza do udziału w szkoleniu „Elementy survivalu korporacyjnego” organizowanym przez firmę Capgemini. Szkolenie odbędzie się 27 stycznia 2016 r. w godz. 10.00 – 15.00 w sali 133 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Studencka Strefa Aktywności) przy ul. Bankowej 12 w Katowicach. Właśnie ruszyły zapisy: http://bk.us.edu.pl/szkolenie-bk-elementy-survivalu-korporacyjnego.

Zebranie Wyborcze

21.01.2016, 14:05

Zapraszamy na Zebranie Wyborcze dla grupy doktorów i magistrów, które odbędzie się w dniu 26. 01.2016 r, w Auli o godz.10.00. Celem zebrania jest wybór elektorów (pięć mandatów) do Kolegium Elektorów UŚ.

Zaproszenie do lektury czasopisma naukowego "Psychologia Ekonomiczna" - numer pod redakcją dr hab. Małgorzaty Górnik-Durose

19.01.2016, 8:53

Ostatni numer "Psychologii Ekonomicznej" został zredagowany przez dr hab. Małgorzatę Górnik-Durose z Zakładu Psychologii i Jakości Życia. Jest on poświęcony zagadnieniu wkraczania reguł wymiany rynkowej do różnych sfer życia, które albo z założenia, albo z racji "tradycji" takim regulacjom raczej nie podlegały. Składające się na ten numer artykuły zawierają analizy pewnych zjawisk, oparte na przeglądzie badań i refleksji teoretycznej z wielu różnych dziedzin – psychologii, socjologii, filozofii i ekonomii. Ich autorzy, wychodząc z różnych tradycji myślenia w naukach społecznych, pokazują procesy, poprzez które następuje "wycena idei" – na rynku sztuki, w odniesieniu do doświadczania przyjemności, zawłaszczania przez mechanizmy rynkowe dóbr wspólnych czy urynkawiania nauki. Numer zawiera artykuł dr Teresy Sikory z Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia pt. "Psycho-kulturowy mechanizm wyceny przyjemności". Zapewne psychologów szczególnie zainteresuje również artykuł dr. Tomasza Witkowskiego pt. "Psychologia, jeszcze nauka czy już tylko agresywny marketing?" Dostęp do numeru: http://psychologia-ekonomiczna.com.pl/issue/view/34.

SPOTKANIE W SPRAWIE PRAKTYK WAKACYJNYCH - III ROK PSYCHOLOGII

15.01.2016, 7:05

Spotkania informacyjne w sprawie praktyk wakacyjnych dla studentów III roku PSYCHOLOGII odbędą się 21 stycznia 2016 r. w sali nr 209, o godz. 13.00 dla studentów studiów stacjonarnych i o godz. 15.30 dla studentów studiów niestacjonarnych.
Wstępne listy uwzględniające podział na grupy zostały zamieszczone w Dziale Kształcenie, zakładka PRAKTYKI.

Pokaż starsze wiadomości

Na skróty:

KONTAKT
Sekretariat Instytutu oraz redakcja strony.

PLANY ZAJĘĆ
Aktualne plany zajęć.

ORGANIZACJA ROKU
Organizacja roku i terminy egzaminów.

PRACOWNICY
Strony pracowników Instytutu Psychologii.

USOS

Wirtualny dziekanat i protokoły.

MOODLE

Platforma Kształcenia na Odległość.

BIBLIOTEKI I BAZY DANYCH
Wejście do baz i informacje.

FOTOREPORTAŻE


KSIĄŻKI PRACOWNIKÓWPROFIL W PORTALU FB


BIURO KARIER UŚ


PORTAL STUDENCKI UŚ


UNIWERSYTET ŚLĄSKI


WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII


INSTYTUT PEDAGOGIKI


SAMORZĄD STUDENCKI


TELEWIZJA UŚ


WSPÓŁPRACA Z GOSPODARKĄ


05.02.2016, 11:29


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


powered by Freespeech cms

Instytut Psychologii