mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto


Wolontariat w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw

28.01.2015, 21:58

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach rok rocznie dla studentów prawa, psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej i socjologii organizują wolontariat w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw. 25 lutego br. o godz. 10:00 w auli im. K. Lepszego w rektoracie UŚ odbędzie się spotkanie informacyjne. Więcej informacji: http://www.bk.us.edu.pl/wolontariat-w-punktach-pomocy-ofiarom-przestepstw-4.

Zaproszenie dla studentów do współtworzenia wydarzenia "II Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych"

28.01.2015, 16:40

20 marca (piątek) na naszym Wydziale planowane jest "II Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych" będące wspólną inicjatywą Instytutów i Katedr działających w ramach Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Serdecznie zapraszamy wszystkie koła naukowe oraz zainteresowanych studentów do włączenia się w jego organizację. W ramach wydarzenia studenci będą mogli poprowadzić własne warsztaty. Propozycje warsztatów - tytuł, krótki opis i maksymalną liczbę uczestników prosimy przesyłać na: brol.michal@gmail.com do 8 lutego 2015. Czas trwania jednego warsztatu to 60 minut (blok warsztatowy zaplanowany jest w godz. 11:30-12:30). Grupa docelowa warsztatów to młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Koła chętne do organizacji własnego stoiska proszone są o kontakt z brol.michal@gmail.com. Poszukiwani są również przewodnicy - osoby, których zadaniem będzie zachęcanie do zwiedzania wydziału przez grupy uczniów - zgłoszenia przyjmuje agnieszka.skorupa@us.edu.pl

wnioski o przyznanie stypendium socjalnego

28.01.2015, 6:35

W związku z koniecznością złożenia przez studentów którym przyznano stypendium socjalne na semestr zimowy nowego wniosku stypendialnego do 16 marca (bez konieczności ponownego załączania dokumentacji jeżeli jego sytuacja dochodowa i rodzinna nie uległa zmianie), studenci powinni wraz z nim złożyć również Załącznik nr 7 (Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów). Nie jest wymagane ponowne potwierdzenie we wniosku kwestii zakwaterowania w DS. uczelni.

Profesor Rony Berger gościem Uniwersytetu Śląskiego

27.01.2015, 2:22

Rony Berger.jpg
Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego zaprasza pracowników, studentów i wszystkich zainteresowanych do udziału w międzynarodowej konferencji pt: "Wczesne interwencje w następstwie traumatycznych wydarzeń". Profesor Rony Berger - międzynarodowy ekspert w obszarze łagodzenia psychologicznych następstw terroryzmu i różnego rodzaju katastrof poprowadzi wykłady i całodniowy warsztat przygotowujący do pracy z osobami doświadczającymi traumatycznego, jak i codziennego stresu (zwłaszcza z młodzieżą i dziećmi).

Dr Berger pracuje na co dzień ze społecznościami w różnych regionach świata dotkniętych traumatycznymi wydarzeniami, działaniami wojennych, w miejscach katastrof i w centrach miast. Zatrudniony jest na Wydziale Medycyny Ratunkowej na Uniwersytecie Ben Gurion, jak również na Wydziale Stresu, Kryzysu i Traumy Uniwersytetu w Tel Awiwie – w programie mającym na celu łagodzenie psychologicznych konsekwencji traumatycznych wydarzeń. Dr Berger prowadzi zespoły pomocowe w sytuacjach wyjątkowych i akcjach ratownictwa medycznego - zaangażowany był w radzenie sobie z konsekwencjami wydarzeń w Oklahoma City, 9/11, huragan Katrina, tsunami w Azji, ataki terrorystyczne w Sri Lance i Tajlandii, trzęsienia ziemi w Turcji, Indonezji, Chinach, Haiti, Japonii, a ostatnio w Nowej Zelandii, Samoa i Tanzanii.

4 marca 2015 (środa) w godz. 10:00-17:30 odbędą się wykłady "The Traumatic Memory Restructuring Model" (Model Rekonstrukcji Traumatycznych Wspomnień) oraz "CALL to CARE" (Wezwanie do pomocy). Wykłady dotyczące mechanizmów powstawania traumy i radzenia sobie z traumą poprowadzą:dr Agnieszka Widera-Wysoczańskaoraz Jarosław Gliszczyński psychoterapeuta i superwizor.

5 marca 2015 (czwartek) w godz. 10:00-17:30 profesor Rony Berger poprowadzi warsztat "ERASE Stress" (Wymazać stres). Program warsztatu ERASE Stres powstał na bazie wyników badań naukowych. Został zaprojektowany przez Prof. Bergera i jego współpracowników w Izraelu, a następnie zastosowany w innych krajach. Wykorzystywany jest jako uniwersalna interwencja wobec osób przeżywających permanentny stres oraz stres traumatyczny. Program jest wykorzystywany także w szkołach, bowiem uczy: Jak rozwijać umiejętności radzenia sobie stresem (zwłaszcza przez młodzież i dzieci)? Jak pomóc młodym ludziom rozwijać i kształtować strategie oparte na prężności i odporności? Jak wspierać nauczycieli w rozpoznawaniu zagrożeń rozwoju uczniów i zaburzeń związanych z przeżywaniem stresu (fragmenty warsztatu tłumaczone będą na język polski).

Wykłady oraz warsztat odbędą się na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, ul. Grażyńskiego 53, Katowice.
Uczestnikom zostaną wydane zaświadczenia o uczestnictwie.

Opłaty w wysokości 300 zł należy wnieść na nr konta UŚ:
74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
z dopiskiem: Warsztaty Trauma i Interwencja

Po dokonaniu płatności prosimy przesłać zgłoszenie na adres: sikora.jagoda@gmail.com

W wiadomości proszę umieścić następujące informacje: Imię, nazwisko, nr telefonu, nazwę instytucji. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety U Multirank

22.01.2015, 11:44

Wszystkich Studentów psychologii, którzy otrzymali wiadomość z kodem dostępu do ankiety U Multiank, uprzejmie prosimy o jej wypełnienie.
Wypełnienie ankiety możliwe jest do 25 stycznia 2015 r. (niedziela), do końca dnia.
Wszystkie dane potrzebne do wypełnienia ankiety (link do kwestionariusza online i kod dostępu) został wysłany do Studentów psychologii w dniu 19 grudnia 2014 roku z adresu: diots.services@us.edu.pl.
Będziemy bardzo wdzięczni za wypełnienie ankiety online.

Dział Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego

dostęp do baz danych

21.01.2015, 11:39

Sieć bibliotek Uniwersytetu Śląskiego od 1 stycznia 2015 zmienia system zdalnego dostępu do baz danych z OneLog na HAN. Sposób logowania ulegnie zmianie. Warunkiem korzystania z baz danych z komputerów zlokalizowanych poza siecią Uniwersytetu Śląskiego jest posiadanie aktywnego i niezablokowanego konta w systemie bibliotecznym (PROLiB, OPAC). Aby skorzystać z bazy należy wybrać link oznaczony jako HAN UŚ znajdujący się na stronie CINIBA w zakładce „źródła elektroniczne”. Następnie w oknie do logowania wpisać login (PESEL lub nr karty) oraz hasło używane w katalogu OPAC.

Zmiana godzin pracy Biblioteki WPiPs w okresie przerwy semestralnej

21.01.2015, 11:38

Uprzejmie informujemy, iż w okresie przerwy semestralnej, tj. w dniach 11.02 – 17. 02. 2015 r.
czytelnia Biblioteki WPiPs będzie czynna w godz. 9.00 - 15.00, a wypożyczalnia w godz. 10.00 – 15.00.
W pozostałe dni godziny pracy Biblioteki bez zmian.

Ankieta U-MULTIRANK - przedłużenie do 25 stycznia terminu wypełniania ankiety

20.01.2015, 10:08

Uprzejmie zachęcamy do wypełnienia ankiety U-MULTIRANK.
Przypominamy, iż informacje o ankiecie przesłane zostały do wszystkich studentów PSYCHOLOGII, a termin jej wypełnienia przedłużony został do 25 stycznia 2015 (niedziela), do godz. 24.
Poniżej treść wiadomości przesłanej Państwu:

Szanowna Studentko/Szanowny Studencie,
Serdecznie zachęcamy do skorzystania z możliwości podzielenia się z Komisją Europejską opinią o studiach na Uniwersytecie Śląskim.
Zespół rankingu Komisji Europejskiej o nazwie U-Multirank przygotował kwestionariusz dla studentów, w którym znalazły się pytania związane z uczelnią macierzystą oraz przebiegiem studiów; kwestionariusz jest dostępny m.in. w języku polskim.
Kwestionariusz można wypełnić online, logując się na stronie U Multirank: http://che-survey.de/uc/umr2015/ przy użyciu indywidualnego kodu. W załączeniu przesyłamy oryginalną wiadomość w języku angielskim skierowaną do Państwa przez zespół U Multirank, zawierającą link do kwestionariusza online oraz indywidualny kod dostępu (personal password). Tłumaczenie wspomnianej wiadomości na język polski znajdą Państwo poniżej.
Wypełnienie kwestionariusza jest dobrowolne oraz anonimowe. Hasło dostępu nie jest w żaden sposób przypisane do konkretnej osoby ani adresu mailowego. Zespół U Multirank gwarantuje ochronę danych każdej osoby, która przystąpi do wypełnienia kwestionariusza.
Jeszcze raz serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie U-Multirank.
Z poważaniem,
Dział Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego

I Ogólnopolska Konferencja "Nauki społeczne i humanistyczne - zakres współpracy na rzecz rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa"

20.01.2015, 1:28

Konferencja ta planowana jest jako cykliczne, coroczne, ogólnopolskie przedsięwzięcie naukowe, organizowane pod hasłem przewodnim „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy”. W pierwszym roku, rozpoczynającym interdyscyplinarną współpracę naukową reprezentantów dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych, koncentrować się będzie na poszukiwaniu instrumentów zaradczych dla rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa. Konferencja odbędzie się 19 czerwca 2015 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 marca 2015. Przewidywana forma upowszechnienia wyników konferencji to numery specjalne punktowanych czasopism naukowych. Artykuły powinny zostać przesłane do 30.06.2015 roku. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Instytutu Psychologii UŚ w dziale NAUKA: http://ip.us.edu.pl/?fo_id=68086.

Dr Mariola Paruzel-Czachura z wystąpieniem w Oriel College w Oxfordzie

16.01.2015, 21:10

W dniach 8-10 stycznia dr Mariola Paruzel-Czachura uczestniczyła w międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej "Varieties of virtue ethics" w Oriel College w Oxfordzie. Konferencję organizowały Jubilee Centre for Character and Virtues oraz University of Birmingham. Dr Paruzel-Czachura przestawiła wnioski ze swoich najnowszych sześciu badań naukowych na temat sądów moralnych w wystąpieniu pt. "The ‘inner world’ is important – conclusions from empirical studies on judgment of other people’s morality". W konferencji uczestniczyło prawie stu wybitnych naukowców, głównie ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, w tym psycholodzy moralności. Link do konferencji: http://www.jubileecentre.ac.uk/502/papers/conference-papers/varieties-of-virtue-ethics.

Spotkanie z dr Victorem Wekselbergiem - Osobowość badana inaczej. Prezentacja metody Test Intentio Consensio (TIC)

12.01.2015, 20:28

Zapraszamy na spotkanie z dr Victorem Wekselbergiem, senior konsultantem w Instytucie Rozwoju Biznesu w Warszawie. Odbędzie się ono w środę 14.01.2015 o godz. 11.30 w sali 209 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ (Katowice, ul. Grażyńskiego 53). Tytuł wystąpienia: OSOBOWOŚĆ BADANA INACZEJ. Prezentacja metody Test Intentio Consensio (TIC). Będzie to okazja do poznania osoby zaangażowanej w badania organizacji w Polsce i zagranicą, która wypracowała własne podejście w odniesieniu do pracy z zespołami, motywacji do pracy i badań kompetencji pracowniczych, w szczególności pomiaru osobowościowych struktur poznawczych.

Celem spotkania jest prezentacja autorskiej metody TIC, która jest alternatywną propozycją dla uznanego i powszechnie stosowanego kwestionariusza do diagnozy cech osobowości u pracowników Inwentarza NEO FFI. Metoda TIC może być wykorzystana w procesie selekcji na różnorodne stanowiska, w badaniu rozwoju kapitału ludzkiego i budowaniu ścieżek karier, w badaniach potencjału kompetencyjnego (AC/DC), do poprawy efektywności działań indywidualnych w grupie, a także do badania motywacji i zaangażowania pracowników.

Więcej informacji w pliku: info_spotkanie_wekselberg.docx.

Zapraszają dr Małgorzata Chrupała-Pniak i dr Anita Pollak z Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji.

Dr Ewa Wojtyna prowadziła zajęcia w ramach projektu "O tym nie można zapomnieć... - spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów"

12.01.2015, 20:28

W dniach 8-9.01.2015 dr Ewa Wojtyna z Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia prowadziła zajęcia w Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie w ramach projektu "O tym nie można zapomnieć... - spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów". Zajęcia prowadzone przez dr Wojtynę dla młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych dotyczyły psychologicznych konsekwencji pobytu w obozach i łagrach.

W ramach tego projektu młodzież gromadzi materiał notacyjny, pochodzący z wywiadów z kobietami, które doświadczyły przetrzymywania w obozach koncentracyjnych. Te spotkania z byłymi więźniarkami (najczęściej z obozu w Ravensbruck) stanowią okazję nie tylko do poszerzenia wiedzy i refleksji na temat konsekwencji społecznych ustroju totalitarnego, ale także pozwalają lepiej zrozumieć psychologiczne mechanizmy zachowania się człowieka w sytuacjach wykraczających poza zwykłe ludzkie doświadczenie, pozwalają odkrywać motywy działań pro- i antyspołecznych w warunkach ekstremalnego napięcia oraz w specyficznych warunkach społecznych, wreszcie pozwalają bezpośrednio poznać psychologiczne konsekwencje przeżyć traumatycznych i zrozumieć istotę PTSD.

Szkolenie BK: Kariera Przyszłego Milionera

12.01.2015, 10:12

Biuro Karier zaprasza do udziału w szkoleniach w ramach projektu Kariera Przyszłego Milionera. Podczas szkoleń będzie można dowiedzieć się jak stworzyć profesjonalne CV, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, a także jakie możliwości daje praca na etacie i jakie kroki można podjąć, aby założyć własną firmę.

14 stycznia odbędzie się szkolenie CV & rozmowa kwalifikacyjna, czyli jak wyprzedzić innych już na starcie.

21 stycznia odbędzie się szkolenie Praca na etacie & własny biznes, czyli przepis na pewny sukces.

Więcej informacji: http://bk.us.edu.pl/szkolenie-bk-kariera-przyszlego-milionera - zapisy nadal trwają.

Wesołych Świąt i Pomyślności w Nowym Roku

23.12.2014, 22:04

Życzymy radosnych i pogodnych Świąt, a także dużo zdrowia, pomyślności oraz spełnienia marzeń w Nowym Roku.

Młodzież na biegunach życia społecznego

18.12.2014, 10:19

W roku 2014 nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazała się książka pod redakcją dr Agnieszki Wilczyńskiej "Młodzież na biegunach życia społecznego". Profesor Philip Zimbardo zamieścił w książce specjalne przesłanie pt. "Moja wskazówka dla polskich nauczycieli: jak sprawić, aby wasi uczniowie na swojej drodze w bohaterskiej podróży pokochali uczenie się". Publikacja podzielona została na trzy części: "Młodzież wykluczana i młodzież doceniana", "Młodzież w grupie i młodzież jako grupa" oraz "Czas na bohaterów: programy interwencyjne". Kolejne rozdziały przygotowali: dr Agnieszka Wilczyńska (Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego), dr Justyna Trepka-Starosta (Instytut Psychologii UŚ), mgr Justyna Piękoś (Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna PARTNER w Gliwicach), mgr Michał Brol (Instytut Psychologii UŚ), dr Urszula Markowska-Manista (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), mgr Aleksandra Niedźwiedzka-Wardak (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), Ś.P. dr hab. Beata Dyrda (Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego), dr Maciej Stolarski (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego), dr Maciej Januszek (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej). Wykaz książek pracowników znajduje się w dziale Nauka > Książki pracowników

Pokaż starsze wiadomości

Na skróty:

KONTAKT
Sekretariat Instytutu oraz redakcja strony.

PLANY ZAJĘĆ
Aktualne plany zajęć.

ORGANIZACJA ROKU
Organizacja roku i terminy egzaminów.

PRACOWNICY
Strony pracowników Instytutu Psychologii.

USOS

Wirtualny dziekanat i protokoły.

MOODLE

Platforma Kształcenia na Odległość.

BIBLIOTEKI I BAZY DANYCH
Wejście do baz i informacje.

FOTOREPORTAŻE


PROFIL W PORTALU FB


BIURO KARIER UŚ


PORTAL STUDENCKI UŚ


UNIWERSYTET ŚLĄSKI


WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII


INSTYTUT PEDAGOGIKI


SAMORZĄD STUDENCKI


TELEWIZJA UŚ


WSPÓŁPRACA Z GOSPODARKĄ


23.01.2015, 20:42


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


powered by Freespeech cms

Instytut Psychologii