mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto


Zebranie dotyczące oceny efektów kształcenia

05.03.2015, 22:12

Uprzejmie przypominamy, że Kierunkowy Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia, zaprasza pracowników Instytutu Psychologii na zebranie dotyczące oceny efektów kształcenia na kierunku psychologia. Zebranie odbędzie się 10.03.2015 o godz. 10:00 w sali Rady Wydziału (101).

komunikat w sprawie stypendiów

02.03.2015, 11:03

Stypendia socjalne, specjalne oraz rektora dla najlepszego studenta/doktoranta za marzec zostaną wypłacone w kwietniu wraz z nadpłatą.

Noc planszówek w Studenckiej Strefie Aktywności!

26.02.2015, 15:41

Uniwersytet Śląski w Katowicach wraz z Samorządem Studenckim przygotował niemałą gratkę dla wszystkich okolicznych fanów kostek, pionków, kart, pól, statsów i współczynników! Już 5 marca dołącz do gry w budynku Rektoratu UŚ w Katowicach przy ulicy Bankowej 12! Cały parter oraz nowo otwarta Studencka Strefa Aktywności będą zastawione stolikami, krzesłami oraz kawą - czyli wszystkim tym, czego potrzeba, by pograć w gry planszowe, logiczne, karciane czy fabularne. Nigdy nie próbowałeś takiej formy rozrywki? Nic nie szkodzi – ktoś na pewno wprowadzi Cię w arkana tych tajemnych sztuk! Więcej informacji oraz plakat wydarzenia: http://student.us.edu.pl/noc-planszowek-w-studenckiej-strefie-aktywnosci.

Zaproszenie na Targi Kariery

26.02.2015, 15:38

Biuro Karier UŚ informuje o odbywających się 5 marca br. Targach Kariery. W tym roku targi odbędą się na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu w godz. 10:00 -15:00. Studenci spoza Wydziału Filologicznego mają zapewniony bezpłatny transport. Targom towarzyszą szkolenia i warsztaty. Każdy zainteresowany będzie mógł skonsultować swoje dokumenty aplikacyjne w CV Poincie oraz wykonać profesjonalne zdjęcie do dokumentów. Więcej informacji o wydarzeniu na stronie Biura Karier: http://www.bk.us.edu.pl/targi-kariery-juz-5-marca-na-uniwersytecie-slaskim.

Zmiana godzin pracy sekretariatów w dniu 4 marca br.

26.02.2015, 13:05

W związku z udziałem pracowników administracyjnych Instytutu Psychologii w szkoleniu, sekretariat Instytutu Psychologii (p. 320) oraz sekretariaty zakładów (p. 326 i 437) czynne będą w dniu 4 marca br. do godz. 9.30.

Habilitacja dr Agaty Chudzickiej-Czupały

20.02.2015, 21:54

Rada Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w uznaniu osiągnięć naukowych i dydaktycznych Agaty Chudzickiej-Czupały z Zakładu Psychologii Ogólnej, przyznała jej stopień doktora habilitowanego. Jest to zwieńczeniem prowadzonych przez nią badań nad uwarunkowaniami zachowań nieetycznych w organizacji (nad mobbingiem w pracy, cynizmem organizacyjnym, wrażliwością na sprawiedliwość i nieuczciwością akademicką) oraz nad psychologicznymi aspektami reakcji człowieka na zmiany związane z transformacją systemową (nad bezrobociem, problemami związanymi z adaptacją do nowego miejsca pracy oraz z konfliktem praca-dom).

Agata Chudzicka-Czupała jest doświadczonym badaczem, cenionym w kraju i zagranicą, aktywnie uczestniczącym w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych w obszarze psychologii organizacji i uwarunkowań moralności. Zainicjowała m.in. powstanie międzynarodowej sieci badawczej Academic Dishonesty Research Team, która zajmuje się kulturowymi badaniami porównawczymi w różnych krajach Europy (w Rumunii, Szwajcarii, Turcji, Ukrainie i w Polsce), a także w USA i Nowej Zelandii. Jest autorką 2 monografii naukowych, redaktorem lub współredaktorem 3 prac zbiorowych oraz autorką lub współautorką 48 artykułów naukowych. Wyrazem jej aktywności jest także udział w konferencjach naukowych i szkoleniach (32 wystąpienia na konferencjach krajowych oraz 22 na konferencjach międzynarodowych, dwukrotnie była stypendystką programu Erasmus i odbyła 2 zagraniczne staże naukowe). Agata Chudzicka-Czupała jest także laureatką kilku krajowych i międzynarodowych nagród za działalność naukową.

Serdecznie gratulujemy!

Wolontariat dla Fundacji Rozwoju i Promocji Psychoterapii

20.02.2015, 21:44

Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii poszukuje 10 wolontariuszy, którzy chcą włączyć się w kampanię profilaktyczną promującą zdrowie psychiczne oraz korzystanie z pomocy psychologicznej. Udział w projekcie polegać będzie na prowadzeniu warsztatów w śląskich liceach i gimnazjach. Kampania rusza na początku marca i potrwa do końca czerwca. Wymagane jest około 20 godzin dyspozycyjności w trakcie projektu (poza szkoleniem, które będzie miało jeden termin, wolontariusz sam ustala sobie w jakie dni i w jakich godzinach poprowadzi warsztaty). Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, numer kontaktowy oraz rok studiów, prosimy wysyłać na adres: j.sikora@fripp.org.pl W ramach projektu można włączyć się również w jego badawczą część i otrzymać zaświadczenia o udziale. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencja "Czy warto pomagać? Doświadczenia, działania, perspektywy" z udziałem dr Agnieszki Wilczyńskiej

19.02.2015, 22:02

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zapraszają na konferencję "Czy warto pomagać? Doświadczenia, działania, perspektywy", która odbędzie się 27 lutego 2015 r. w auli nr 1 na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Podczas konferencji wykład na zaproszenie wygłosi dr Agnieszka Wilczyńska z Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej - tytuł wystąpienia: "Charakterystyka osoby pokrzywdzonej przestępstwem w aspekcie psychologicznym".

Konferencja zorganizowana jest w ramach wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw. W konferencji mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani. Patronat honorowy nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Program konferencji dostępny jest tutaj.

Prosimy o potwierdzanie obecności do 18 lutego br. na adres mailowy: joanna.sadowska@us.edu.pl.

Szukamy studentów - fotoreporterów

18.02.2015, 23:05

Szanowni Studenci, zapraszamy do współpracy przy realizacji różnego rodzaju wydarzeń - obecnie poszukujemy miłośników robienia zdjęć. Wydziałowi paparazzi albo po prostu fotografowie będą mogli sprawdzić się podczas naszego Dnia Otwartego, a właściwie "II Spotkania z nauką i życiem studenckim", które odbędzie się na naszym Wydziale 20 marca 2015 w godz. 9:30-12:30. Na zgłoszenia czekamy do 10 marca - prosimy o wysłanie e-maila z tematem fotograf na adres brol.michal@gmail.com

Zaproszenie dla studentów - przewodników do współpracy przy Dniu Otwartym

18.02.2015, 23:05

20 marca (piątek) na naszym Wydziale odbędzie się "II Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych" będące wspólną inicjatywą Instytutów i Katedr działających w ramach Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Poszukiwani są przewodnicy - osoby, których zadaniem będzie zachęcanie do zwiedzania Wydziału oraz odwiedzania stoisk przez grupy uczniów - zgłoszenia przyjmuje mgr Agnieszka Skorupa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie e-maila z tematem PRZEWODNICY na adres: agnieszka.skorupa@us.edu.pl do 10 marca - w treści prosimy podać imię i nazwisko, kierunek i rok studiów. Każda osoba otrzyma odpowiedź, a spotkanie organizacyjne zaplanowane jest na wtorek 17 marca.

Bezpłatne warsztaty dla Uczniów i Nauczycieli w ramach "II Spotkania z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych"

18.02.2015, 14:45

Zapraszamy Uczniów oraz Nauczycieli do udziału w "II Spotkaniu z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych", które odbędzie się w piątek 20 marca 2015 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Grażyńskiego 53). Szczegóły - program, informacje o zapisach znajdują się w dziale Kandydat > Dzień Otwarty. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Możliwość udziału w warsztatach prowadzonych i certyfikowanych przez międzynarodowego eksperta

18.02.2015, 13:26

Zapraszamy na wykłady i warsztaty z prof. Ronym Bergerem - międzynarodowym ekspertem w zakresie łagodzenia psychologicznych następstw terroryzmu, działań wojennych i katastrof. Na co dzień Dr. Rony Berger pracuje z grupami osób w różnych regionach świata dotkniętych dramatycznymi wydarzeniami lub działaniami wojennymi. Prowadzi zespoły pomocowe w sytuacjach wyjątkowych i akcjach ratownictwa medycznego, był zaangażowany w pomoc psychologiczną osobom uczestniczącym w zamachach terrorystycznych: w Oklahoma City, w Sri Lance i Tajlandii, w serii zamachów 11 września 2001 r. w USA, osobom poszkodowanym przez huragan Katrina, tsunami w Azji czy trzęsienia ziemi w Turcji, Indonezji, Chinach, Haiti, Japonii, a ostatnio w Nowej Zelandii, Samoa i Tanzanii. Zapraszamy na wykłady (4 marca 2015) i warsztaty (5 marca). Szczegóły na stronie: http://www.us.edu.pl/dr-rony-berger-gosciem-uniwersytetu-slaskiego.

Organizacja zajęć z przedmiotu "Podstawy Neurobiologii" na studiach stacjonarnych

18.02.2015, 8:07

W celu zachowania równoległości zajęć prowadzonych w grupach poniedziałkowych i środowych ćwiczenia z przedmiotu Podstawy Neurobiologii dla I roku psychologii stacjonarnej zaczną się w poniedziałek 23 lutego br. oraz nie odbędą się zajęcia w środę 8 kwietnia br. W ten sposób wszystkie grupy zrealizują w semestrze letnim po 15 jednostek dydaktycznych.

Spotkania z adrenaliną

16.02.2015, 20:27

W czwartek 19 lutego 2015 r. o godz. 18.30 w Teatrze Korez w Katowicach odbędą się "Spotkania z adrenaliną". Wydarzenie organizowane jest z inicjatywy studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach we współpracy z kabaretem "Drzewo a gada". Przedsięwzięcie ma na celu zmotywowanie słuchaczy do aktywnego działania i realizowania swoich pasji. Ma przyczynić się również do zwiększenia otwartości na osoby z niepełnosprawnością.

W programie spotkania przewidziano wystąpienia studentów z niepełnosprawnością (m.in. Janusza Świtaja, studenta II roku psychologii), którzy swoją działalnością pokazują, że niepełnosprawność nie musi wiązać się z biernością, a trudności, na które napotykają w życiu codziennym, nie muszą stanowić przeszkody w realizacji planów.

Więcej informacji oraz plakat wydarzenia: http://www.us.edu.pl/spotkania-z-adrenalina.

Szkolenie BK: Jak zdobyć atrakcyjną pracę?

16.02.2015, 20:22

Biuro Karier zaprasza do udziału w szkoleniu "Ona w biznesie. Jak zdobyć atrakcyjną pracę?", którego celem jest zdobycie wiedzy na temat tego, jak zaplanować swoją karierę zawodową. Uczestniczki szkolenia dowiedzą się, jak skutecznie przejść przez proces rekrutacyjny w korporacji, unikając najczęściej popełnianych przez kandydatów do pracy błędów! Szkolenie odbędzie się w budynku Rektoratu UŚ 26 lutego 2015 r. (godz. 10:00-13:00). Więcej informacji i zapisy: http://bk.us.edu.pl/szkolenie-bk-jak-zdobyc-atrakcyjna-prace.

Pokaż starsze wiadomości

Na skróty:

OSTATNIE MIEJSCA NA WARSZTATY
20 marca 2015
II Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych


KONTAKT
Sekretariat Instytutu oraz redakcja strony.

PLANY ZAJĘĆ
Aktualne plany zajęć.

ORGANIZACJA ROKU
Organizacja roku i terminy egzaminów.

PRACOWNICY
Strony pracowników Instytutu Psychologii.

USOS

Wirtualny dziekanat i protokoły.

MOODLE

Platforma Kształcenia na Odległość.

BIBLIOTEKI I BAZY DANYCH
Wejście do baz i informacje.

FOTOREPORTAŻE


PROFIL W PORTALU FB


BIURO KARIER UŚ


PORTAL STUDENCKI UŚ


UNIWERSYTET ŚLĄSKI


WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII


INSTYTUT PEDAGOGIKI


SAMORZĄD STUDENCKI


TELEWIZJA UŚ


WSPÓŁPRACA Z GOSPODARKĄ


04.03.2015, 15:04


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


powered by Freespeech cms

Instytut Psychologii