mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto


Realizacja projektu NCBiR "Psychologiczne MOOCe" przez pracowników Instytutu Psychologii

07.10.2019, 17:06

W okresie najbliższych dwóch lat pracownicy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego: dr Michał Brol, dr Maria Chełkowska-Zacharewicz dr Maciej Janowski, dr Magdalena Hyla, dr Dagna Kocur i dr Patrycja Rudnicka (kierownik projektu) realizować będą projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju "Psychologiczne MOOCe" (POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18), którego celem jest opracowanie pierwszych w Polsce ogólnodostępnych kursów e-learningowych (MOOC) dla studentów psychologii. Planowane kursy dotyczyć będą specyfiki pracy psychologa, projektowania badań ankietowych online, uważności w życiu osobistym i zawodowym, a także możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy psychologa.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW III I IV ROKU PSYCHOLOGII

07.10.2019, 14:04

W ramach oferty Uniwersytetu Otwartego w Uniwersytecie Śląskim prowadzony jest Blok Kształcenia Nauczycielskiego (BKN). Z programu mogą korzystać studenci, którzy nie studiują na kierunkach i specjalnościach nauczycielskich, a chcą uzyskać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

Spotkanie informacyjne dla studentów III i IV roku PSYCHOLOGII zainteresowanych możliwością uzyskania dodatkowych kwalifikacji nauczycielskich (umożliwiających po ukończeniu studiów podjęcie pracy w charakterze nauczyciela-psychologa) odbędzie się 09 października 2019 roku o godzinie 13.00 w sali nr 6.

Informacja Biura Karier UŚ o programie ABSL Silesia Business Experience

07.10.2019, 14:04

Chciałbyś spotkać firmy o zasięgu globalnym działające na śląskim rynku? Chcesz lepiej zrozumieć model biznesowy sektora usług wspólnych? Weź udział w programie ABSL Silesia Business Experience i zdobądź umiejętności przydatne w rozwoju zawodowym. Szczegółowe informacje na stronie Biura Karier: http://bk.us.edu.pl/absl-silesia-business-experience.

Godziny rektorskie

04.10.2019, 13:04

W związku z uroczystą inauguracją roku akademickiego 2019/2020 prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek wprowadza w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach godziny wolne od zajęć dydaktycznych w dniu 7 października 2019 roku (poniedziałek) od godziny 9.45 do godziny 15.15 (obejmujące drugi, trzeci i czwarty blok dydaktyczny). Pełen komunikat: http://www.us.edu.pl/sites/www.us.edu.pl/files/imce/wiadomosci/pliki/komunikat_2019.pdf

Godziny dziekańskie z okazji święta "Dni Bankowej" - dotyczy wszystkich kierunków WNS i trybów studiów (psychologia dzienna i wieczorowa)

02.10.2019, 15:30

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. dr hab. Zenon Gajdzica ogłasza w dniu 3 października 2019 r. godziny dziekańskie z okazji święta "Dni Bankowej" dla społeczności Wydziału Nauk Społecznych (wszystkie lokalizacje: ul. Bankowa 11, Bankowa 14, Grażyńskiego 53). Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w przygotowanym wydarzeniu. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wszystkie spotkania organizacyjne oraz wydawanie indeksów dla studentów pierwszych lat, odbędą się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Kontakt z dziekanatami

01.10.2019, 21:29

Kontakty do dziekanatów odnaleźć można na stronie http://student.us.edu.pl/kontakt-z-dziekanatami-0 - należy wyszukiwać w tabeli nazwy Wydział Nauk Społecznych - Katowice, ul. Grażyńskiego 53.

Zmiana nazwy Wydziału Pedagogiki i Psychologii

01.10.2019, 21:27

Szanowni Państwo, Szanowne Studentki, Szanowni Studenci, w związku ze zmianą struktury organizacyjnej Uniwersytetu Śląskiego informujemy, iż z dniem 1 października 2019 r. Wydział Pedagogiki i Psychologii otrzymuje nazwę Wydział Nauk Społecznych a Państwo stajecie się studentami tegoż wydziału. Miejsce prowadzenia zajęć oraz dziekanaty dla poszczególnych kierunków nie ulegają zmianie.

Święto Bankowej

01.10.2019, 21:26

3 października br. od godz. 9:00 do 14:00 na Uniwersytecie Śląskim (ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice) odbędą się dni otwarte pt: "Święto Bankowej".

Tego dnia czekają na Was: ciekawe wykłady, gry terenowe, spotkanie z żywą książką, atrakcje towarzyszące:
- porady dietetyka i trenera personalnego,
- symulator gokarta,
- konkursy z nagrodami w postaci voucherów,
- strefa relaksu,
- strefa gastronomiczna.

Gościem specjalnym wydarzenia będzie Rafał Żak, który zajmuje się rozwojem ludzi i organizacji.

W trakcie wydarzenia obecne będą media uniwersyteckie: Radio Egida oraz UŚ TV.

Pełen harmonogram: http://www.wns.us.edu.pl/pl/823-swieto-bankowej

HARMONOGRAM LOGOWANIA NA ZAJĘCIA W SYSTEMIE USOS. INFORMACJA DLA STUDENTÓW PSYCHOLOGII W TRYBIE DZIENNYM I WIECZOROWYM

01.10.2019, 14:07

Logowanie na zajęcia realizowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 przez studentów PSYCHOLOGII odbędzie się w terminie 02 -14 października br.

Studia stacjonarne:
dla I roku: 08.10.2019 – 14.10.2019 w godz. 18:00 – 23:59 (rejestracja potwierdzająca według wcześniejszego podziału na grupy!)
dla II, III, IV roku: 02.10.2019 – 13.10.2019 w godz. 14:00 – 23:59
dla V roku: 02.10.2019 – 13.10.2019 w godz. 14:00 – 23:59

Studia niestacjonarne:
dla I roku: 08.10.2019 – 14.10.2019 w godz. 19:00 – 23:59 (rejestracja potwierdzająca według wcześniejszego podziału na grupy!)
dla II, III, IV, V roku: 02.10.2019 – 06.10.2019 w godz. 15:00 – 23:59

Instrukcja dotycząca rejestracji na zajęcia w systemie USOS dostępna jest na stronie:
https://usosweb.us.edu.pl/userfiles/file/USOSweb_rejestracje.pdf

Harmonogram rejestracji dostępny jest pod adresem:
https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=news/rejestracje/rejJednostki&jed_org_kod=0610

Zaproszenie do współpracy - projekt badawczy

29.09.2019, 22:20

Dr Wiola Friedrich zaprasza do współpracy w ramach prowadzonego projektu badawczego dotyczącego poczucia stygmatyzacji wśród osadzonych. Poszukiwani są studenci psychologii (preferowany profil zawodowy: psychologia sądowa), którzy byliby odpowiedzialni za opracowanie kwestionariuszy i pomoc w obróbce danych. Osoby zainteresowane chcące uzyskać więcej informacji proszone są o kontakt z dr Wiolą Friedrich osobiście na dyżurze lub pod adresem mailowym: wiola.friedrich@gmail.com. Uczestnictwo w projekcie zostanie potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem.

LOGOWANIE NA ZAJĘCIA W SYSTEMIE USOS. INFORMACJA DLA STUDENTÓW PSYCHOLOGII W TRYBIE DZIENNYM I WIECZOROWYM

29.09.2019, 17:35

Uruchomienie logowania na zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20 dla II, III, IV i V roku psychologii dziennej i wieczorowej planowane jest na 2.10. Szczegółowy harmonogram rejestracji zostanie podany 1.10.

Uruchomienie rejestracji potwierdzającej dla studentów I roku planowane jest na 8.10. Szczegóły podane zostaną na spotkaniu organizacyjnym w dniu 1.10. br.

Organizacja roku akademickiego 2019/2020

26.09.2019, 8:54

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UŚ, rok akademicki rozpoczyna się 1 października, natomiast zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 2 października. Szczegółowy harmonogram z wykazem dni wolnych od zajęć dydaktycznych oraz wskazaniem, kiedy rozpoczyna się sesja zimowa oraz letnia odnaleźć można w dziale Kształcenie > Organizacja roku naszej strony www oraz na stronie uczelni pod adresem http://www.us.edu.pl/organizacja-roku-akademickiego. Semestr zimowy potrwa od 1 października 2019 do 23 lutego 2020 roku.

Witamy studentów I roku psychologii dziennej (stacjonarnej) oraz wieczorowej (niestacjonarnej)

26.09.2019, 8:53

Szanowne Studentki i Studenci pierwszego roku psychologii, serdecznie zapraszamy do udziału w obowiązkowych spotkaniach organizacyjnych, które odbędą się 1 października 2019. Szczegółowy harmonogram dla wszystkich kierunków realizowanych w budynku na ulicy Grażyńskiego 53 znajdą Państwo w załączeniu: obowiązkowe spotkania organizacyjne.

52. inauguracja roku akademickiego

26.09.2019, 8:52

Uniwersytet Śląski wkracza w kolejny rok swojej działalności. 7 października o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych odbędzie się 52. inauguracja roku akademickiego, będąca zarazem inauguracją dla całego katowickiego kampusu Uczelni. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego oraz Senat Uniwersytetu Śląskiego zapraszają społeczność akademicką do udziału w wydarzeniu. Będzie ono transmitowane przez Telewizję internetową Uniwersytetu Śląskiego. Szanowne Studentki i Studenci, udział w uroczystościach nie jest obowiązkowy (z wyjątkiem imiennie wytypowanych studentów), jednakże mile widziana będzie obecność zwłaszcza studentów pierwszych lat. Więcej informacji o uroczystości: http://www.us.edu.pl/52-inauguracja-roku-akademickiego.

Informacja o zmianach w uczelni w nowym roku akademickim

26.09.2019, 8:46

Nadchodzący rok akademicki przyniesie wiele zmian w życiu naszej uczelni. Wynikają one z postanowień uchwalonej w roku 2018 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz z wewnętrznych decyzji władz Uniwersytetu. Zmiany obejmują niemal wszystkie sfery funkcjonowania UŚ, w tym tak istotnych, jak struktura uczelni, sposób wyboru jej władz czy nowy podział dyscyplin naukowych. Odzwierciedleniem tych zmian jest nowy Statut Uniwersytetu Śląskiego, wchodzący w życie 1 października 2019 r. Tego samego dnia wejdzie również w życie znowelizowany Regulamin studiów. Większość dokonanych w nim zmian wynika z konieczności dostosowania do nowej ustawy.

Większość zmian tylko pośrednio lub w niewielkim stopniu dotyczy kształcenia. Istotny dla studentów jest natomiast nowy podział uczelni na wydziały i ich jednostki organizacyjne. Nie zmienią się siedziby poszczególnych studiów, nowością będą nazwy oraz mniejsza liczba wydziałów. Modyfikacje te nie wpłyną na tok studiów ani na pracę dziekanatów, ich celem jest lepsza organizacja i poprawa jakości kształcenia. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej wykazem kierunków studiów i ich przyporządkowaniem do nowych wydziałów.

Wydziały i kierunki

Statut UŚ (podstawowy dokument regulujący działalność uczelni): http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal_do_374_2019.pdf

Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim obowiązujący od 01.10.2019: http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal_do_368_2019.pdf

Pokaż starsze wiadomości

Na skróty:KONTAKT
Sekretariat Instytutu oraz redakcja strony.

PLANY ZAJĘĆ
Aktualne plany zajęć.

ORGANIZACJA ROKU
Organizacja roku i terminy egzaminów.

PRACOWNICY
Strony pracowników Instytutu Psychologii.

USOS

Wirtualny dziekanat i protokoły.

MOODLE

Platforma Kształcenia na Odległość.

BIBLIOTEKI I BAZY DANYCH
Wejście do baz i informacje.

FOTOREPORTAŻE


KSIĄŻKI PRACOWNIKÓW

PROFIL W PORTALU FB


BIURO KARIER UŚ


PORTAL STUDENCKI UŚ


UNIWERSYTET ŚLĄSKI


SAMORZĄD STUDENCKI


TELEWIZJA UŚ


10.04.2019, 21:49


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


powered by Freespeech cms

Instytut Psychologii