mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto


Konferencja "Współczesny człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości" - fotoreportaż

26.05.2018, 10:47

11 maja 2018 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbyła się II edycja Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Studencko-Doktoranckiej pt. "Współczesny człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości" zorganizowana przez Wydziałową Radę Samorządu Doktorantów oraz Katedrę Pedagogiki Społecznej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wydarzenie to zgromadziło wielu uczestników z kilkunastu ośrodków naukowych w Polsce i było okazją do wymiany doświadczeń i poglądów zarówno teoretyków, jak i praktyków reprezentujących różne placówki. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konferencji i zapraszamy do galerii dostępnej na stronie: http://www.us.edu.pl/node/655763

VIII Konferencja Zespołu Badania Wpływu Społecznego "ZaBaWa" z udziałem prof. zw. dr hab. Eugenii Mandal i dr Mariola Paruzel-Czachury

26.05.2018, 10:44

Uniwersytet Łódzki był gospodarzem VIII edycji konferencji Zespołu Badania Wpływu Społecznego „ZaBaWa”, która odbywała się 17 i 18 maja br. Konferencja ZaBaWy co roku gromadzi badaczy tematyki wpływu społecznego. Podczas bieżącej edycji uczestnicy prezentowali wyniki swoich ustaleń naukowych poświęconych takim problemom jak: efekt dezinformacji, interakcje z postaciami wirtualnymi, kształtowanie postaw prośrodowiskowych, zastosowaniu wiedzy psychologicznej w marketingu, moralność.

Prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej, zasiadała w Komitecie Naukowym Konferencji, a także przewodniczyła obradom sesji „Aktualne problemy społeczne”. W sesji pt. „Moralność i kłamstwo”, dr Mariola Paruzel-Czachura - zastępca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych, wraz z dr Michałem Białkiem, zaprezentowali referat pt. „Myślenie w języku obcym obniża dostępność norm moralnych”.

ZAPISY NA PRZEDMIOTY WYBIERANE NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 - INFORMACJA DLA STUDENTÓW II, III i IV roku PSYCHOLOGII studiów stacjonarnych

23.05.2018, 12:11

Uprzejmie informujemy, iż zapisy odbywać się będą przez system USOS w terminie:
28 maja – 4 czerwca 2018 r.
Przypominamy, iż studenci II roku wybierają fakultet F1 oraz ścieżki zawodowe; studenci III roku - fakultety F2, F3 i seminarium magisterskie, studenci IV roku - fakultety F4, F5 i F6. Oferta fakultetów i seminariów magisterskich na rok akademicki 2018/2019 dostępna jest w zakładce kształcenie - zapisy na przedmioty.

ZAPISY NA PRZEDMIOTY WYBIERANE NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 - INFORMACJA DLA STUDENTÓW II, III i IV roku PSYCHOLOGII studiów niestacjonarnych (wieczorowych)

23.05.2018, 8:37

Uprzejmie informujemy iż zapisy odbywać się będą przez system USOS w terminie:
28 maja – 4 czerwca 2018 r.
Studenci II roku wybierają fakultet F1 oraz ścieżki zawodowe; studenci III roku - fakultety F2, F3 i seminarium magisterskie, studenci IV roku - fakultety F4, F5 i F6.
Z uwagi na liczbę studentów w przyszłym roku akademickim zostaną uruchomione dwie ścieżki zawodowe, trzy grupy seminarium magisterskiego oraz po jednej grupie modułów fakultatywnych F1 – F6. Utworzone zostaną te grupy, na które zapisze się największa liczba studentów.
Oferta fakultetów i seminariów magisterskich na rok akademicki 2018/2019 dostępna jest w zakładce kształcenie - zapisy na przedmioty.

XII konferencja naukowa Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej z udziałem pracowników Instytutu Psychologii UŚ

21.05.2018, 23:09

16-18 maja 2018 w Konstancinie-Jeziornie odbyła się XII konferencja naukowa Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej, w której wzięli udział pracownicy Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia Instytutu Psychologii UŚ. Dr hab. Małgorzata Górnik-Durose wygłosiła referat pt. "Osobowościowe źródła kłopotów ze szczęściem u materialistów" oraz była współautorką przygotowanego wspólnie z Anną Marią Zawadzką (Uniwersytet Gdański), Timem Kasserem (Knox College), Małgorzatą Niesiobędzką (Uniwersytet w Białymstoku) i Aleksandrą Lewandowską-Walter (Uniwersytet Gdański) referatu pt. "Brak poczucia bezpieczeństwa jako moderator materialistycznych wpływów społecznych nastolatka". Dr Łukasz Jach wygłosił natomiast przygotowany wspólnie z Magdaleną Krzyżanowską i Krystianem Kurczenką referat zatytułowany "Skłonność do wręczania świątecznych podarunków oraz ich preferowana minimalna wartość a częstotliwość praktyk religijnych, czyli o prezentach raz jeszcze".

Profesor Eugenia Mandal uczestnikiem X Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

21.05.2018, 22:54

Europejski Kongres Gospodarczy to największa debata biznesowa w Europie Centralnej, skupiająca ludzi świata polityki, nauki, biznesu i mediów wokół dyskusji poświęconej współczesnym problemom gospodarczym regionu. Jubileuszowa, dziesiąta edycja Kongresu odbywała się od 14 do 16 maja br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, gromadząc rekordową publiczność 11,5 tys. uczestników. W obradach uczestniczyli przedstawiciele władz Unii Europejskiej, m. in. Andrus Ansip, wiceprzewodniczący ds. jednolitego rynku cyfrowego w Komisji Europejskiej (premier Estonii w latach 2005-2013) oraz Miguel Arias Cañete, komisarz Unii Europejskiej ds. polityki klimatycznej i energetycznej; reprezentacji polskiego rządu: prezes Rady Ministrów RP – Mateusz Morawiecki, ministrowie resortów m. in. spraw zagranicznych, finansów, przedsiębiorczości i technologii, nauki i szkolnictwa wyższego; przedstawiciele władz innych krajów Europy, m.in. Grecji, Słowacji i Belgii.

Sesje i spotkania tematyczne Kongresu poruszały tematykę przemian politycznych w Unii, reakcji gospodarki Unii na brexit, analizowały hierarchię wartości w gospodarce w dobie nowych pokoleń pracowników, przyszłość miast i metropolii oraz trendy wynikające z rozwoju nowych technologii. W agendzie Kongresu zaplanowano także sesje poświęcone stykowi gospodarki i życia publicznego, edukacji, energetyce i surowcom, zarządzaniu, zagadnieniom samorządu i polityki regionalnej, rynkowi zdrowia oraz globalnej współpracy gospodarczej. Prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal wzięła udział w spotkaniu pt. "Kobiety w biznesie". Program Kongresu obejmował rekordową liczbę 150 sesji tematycznych, w czasie których wystąpiło 900 prelegentów.

Zaproszenie dla studentów do udziału w warsztacie

14.05.2018, 22:56

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych studentów (rok studiów nie ma znaczenia) do udziału w warsztacie z psychologicznej pracy z filmem nt. motywacji osiągnięć, kształtowania nastawienia rozwojowego i elementów własnego kapitału kariery. Będziemy pracować z filmem Whiplash (reż. Damien Chazelle, USA, 2014).

Warsztat odbędzie się w najbliższy piątek, tj. 18.05 od godz. 10:00 do 15:00 w sali nr 6. W warsztacie wezmą udział również studenci Erasmusa, stąd całość zajęć prowadzona będzie w języku angielskim.

Wszystkich zainteresowanych proszę o zapisy pod poniższym linkiem: https://goo.gl/forms/WVGe4yXgM0CgQTtG3

Zgłoszenia są możliwe do czwartku 17.05, do godziny 15:00.

dr Agnieszka Skorupa

Zaproszenie do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Psychologia-Konsumpcja-Jakość Życia"

09.05.2018, 13:19

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Psychologia-Konsumpcja-Jakość Życia", której tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 19-20 września 2018 r. w Katowicach. Konferencja ta stanowi wspólne przedsięwzięcie Instytutu Psychologii UŚ oraz Instytutu Psychologii UG. Termin przyjmowania zgłoszeń konferencyjnych upływa 10 czerwca br. Szczegółowe informacje na temat założeń konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej http://ip.us.edu.pl/?fo_id=70231

Nadchodząca konferencja będzie odbywała się pod hasłem "Ewolucja w wolnorynkowym panopticum". Gośćmi specjalnymi konferencji, którzy zgodzili się wygłosić w jej trakcie wykłady plenarne, będą prof. dr hab. Bogusław Pawłowski oraz dr hab. Małgorzata Jacyno.

Z wyrazami szacunku
Członkowie Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Konferencja "Współczesny człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości"

04.05.2018, 11:16

II Interdyscyplinarna Konferencja Studencko-Doktorancka pt. „Współczesny człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości”, organizowana przez Radę Samorządu Doktorantów Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Katedrę Pedagogiki Społecznej UŚ, odbędzie się 11 maja 2018 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach. Dla uczestników biernych wstęp wolny. Program do pobrania tutaj. Więcej informacji na stronie: http://www.us.edu.pl/konferencja-wspolczesny-czlowiek-w-obliczu-nieprzychylnej-rzeczywistosci

Komunikat

27.04.2018, 10:53

Osoby, które zadeklarowały udział w projekcie, obejmującym badanie za pomocą Wiedeńskiego Systemu Testów funkcji poznawczych osób ze stwardnieniem rozsianym lub po udarze, realizowanym przy współpracy z firmą Cognific oraz z Technomex w Gliwicach, proszone są o zapoznanie się z treścią dokumentu, który znaleźć można na stronie Laboratorium Psychologicznego w zakładce badania lub pod linkiem: tutaj

Seminarium naukowe na temat mediacji w konfliktach zbiorowych - fotoreportaż

26.04.2018, 15:12

23 kwietnia 2018 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbyło się seminarium naukowe na temat mediacji w konfliktach zbiorowych podsumowujące międzynarodowy projekt naukowy realizowany w konkursie Komisji Europejskiej pt. "New European Industrial Relations (NEIRE) - Mediation system effectiveness for collective organizational conflicts: A comparative study in Europe". Wykonawcami projektu NEIRE 3 w Polsce byli: prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik (kierownik) oraz dr Małgorzata Chrupała-Pniak i mgr Michał Brol – pracownicy Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji Uniwersytetu Śląskiego.

Seminarium naukowe na temat mediacji w konfliktach zbiorowych
(23 kwietnia 2018)


Archiwum fotoreportaży znajduje się w dziale Instytut > Fotoreportaże.

KOMUNIKAT DZIEKANATU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH - WIECZOROWYCH

25.04.2018, 8:38

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 30 kwietnia br. do 4 maja br. Dziekanat Studiów Niestacjonarnych - Wieczorowych będzie nieczynny.

GODZINY DZIEKAŃSKIE

24.04.2018, 13:58

W dniu 30 kwietnia br. (poniedziałek) ogłaszam godziny dziekańskie dla wszystkich studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Jednocześnie przypominam o obowiązku odpracowania zajęć zaplanowanych w tym terminie w dniu 11 czerwca br. lub wcześniej w uzgodnieniu z nauczycielami akademickimi.
Dziekan
Wydziału Pedagogiki i Psychologii
prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk

GODZINY DZIEKAŃSKIE

24.04.2018, 13:56

W dniu 4 maja br. ogłaszam godziny dziekańskie dla wszystkich studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii.
Dziekan
Wydziału Pedagogiki i Psychologii
prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk

Nowe książki pracowników Instytutu Psychologii UŚ

24.04.2018, 7:56

Podczas "II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Filmowe psycho-tropy" swoją premierę miały książki "Film w edukacji i profilaktyce" oraz "Film w terapii i rozwoju" jako część 1 i część 2 "Na tropach psychologii w filmie" pod redakcją pracowników Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego dr Agnieszki Skorupy i Michała Brola oraz Patrycji Paczyńskiej-Jasińskiej.

Autorami poszczególnych rozdziałów są m.in. osoby związane z Instytutem Psychologii UŚ:
- Żaneta Rachwaniec-Szczecińska ("Film w edukacji seksualnej. Na przykładzie polskich i skandynawskich produkcji" oraz "Film jako narzędzie wspierające sukces zawodników i drużyn sportowych")
- Maria Chełkowska-Zacharewicz ("Jak muzyka wpływa na odbiór obrazu filmowego. Na przykładzie zajęć z psychologii muzyki")
- Agnieszka Skorupa, Michał Brol ("Film w działaniach profilaktycznych" oraz "Znaczenie filmu w pracy psychologów i psychoterapeutów")
- Anna Pyszkowska ("Psychologiczna praca z filmem jako narzędzie w profilaktyce przemocy psychicznej")
- Anna Pindych, Eryka Probierz ("Filmowe obrazy schizofrenii. Działania profilaktyczne na przykładzie filmu Głosy")
- Marta Banout ("Film w pracy z pacjentem chorym somatycznie i w psychoedukacji. Działania z obszaru edukacji psychoonkologicznej")
- Wiola Friedrich ("Film a profilaktyka uzależnień. Działania edukacyjne z wykorzystaniem filmu 28 dni" oraz "Film a funkcjonowanie osób w izolacji penitencjarnej. Działania edukacyjne z zastosowaniem filmu Symetria")
- Magdalena Berek ("Film a funkcjonowanie rodziny w sytuacji straty. Działania edukacyjne z zastosowaniem filmu Sekrety Morza")

Więcej informacji w dziale Nauka > Książki pracowników.

Pokaż starsze wiadomości

Na skróty:KONTAKT
Sekretariat Instytutu oraz redakcja strony.

PLANY ZAJĘĆ
Aktualne plany zajęć.

ORGANIZACJA ROKU
Organizacja roku i terminy egzaminów.

PRACOWNICY
Strony pracowników Instytutu Psychologii.

USOS

Wirtualny dziekanat i protokoły.

MOODLE

Platforma Kształcenia na Odległość.

BIBLIOTEKI I BAZY DANYCH
Wejście do baz i informacje.

FOTOREPORTAŻE


KSIĄŻKI PRACOWNIKÓW
PROFIL W PORTALU FB


BIURO KARIER UŚ


PORTAL STUDENCKI UŚ


UNIWERSYTET ŚLĄSKI


WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII


INSTYTUT PEDAGOGIKI


SAMORZĄD STUDENCKI


TELEWIZJA UŚ


WSPÓŁPRACA Z GOSPODARKĄ


25.04.2018, 7:20


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


powered by Freespeech cms

Instytut Psychologii