mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto


Poszukujemy Przewodników

16.02.2018, 17:48

W związku z organizacją V edycji Spotkania z nauką i życiem studenckim, czyli naszego Dnia Otwartego, który co roku spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony szkół, poszukujemy osób chcących włączyć się w jego organizację. Jak co roku wydarzenie to połączone jest symbolicznie z początkiem wiosny i tzw. Dniem Wagarowicza, czyli 21 marca. Poszukujemy Przewodników (studentów), którzy w przerwie między wykładami a warsztatami oprowadzą naszych gości (uczniów) po Wydziale, zdradzając tajniki studiowania. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z koordynatorką wydarzenia - mgr Katarzyną Słanią (adres e-mail: kasiaslania@poczta.onet.pl). W tytule wiadomości prosimy wówczas wpisać: "PRZEWODNICY". Zapraszamy do współpracy!

Informacja dla studentów IV roku studiów stacjonarnych

16.02.2018, 14:09

Zajęcia organizacyjne z dr Renatą Kleszcz-Szczyrbą w ramach ścieżki zawodowej psychologia zdrowia i jakości życia (chodzi o dwa moduły: Wprowadzenie do psychoterapii - wykład oraz Zastosowanie psychoterapii w praktyce - laboratorium) odbędą się w poniedziałek 19 lutego br. o godz. 9:45 w Sali 209. Obecność obowiązkowa.

Dom Aniołów Stróżów poszukuje wychowawcy do nowej świetlicy w Sosnowcu - w dzielnicy Juliusz

01.02.2018, 10:28

Dom Aniołów Stróżów poszukuje wychowawcy do nowej świetlicy w Sosnowcu - w dzielnicy Juliusz. Więcej informacji w pliku pdf.

KOMUNIKAT DZIEKANATU STUDIÓW WIECZOROWYCH

01.02.2018, 7:40

Informujemy, iż w okresie sesji egzaminacyjnej i w okresie przerwy międzysemestralnej Dziekanat
Studiów Niestacjonarnych dla studentów Psychologii będzie czynny od poniedziałku do środy oraz w piątek w godzinach od 13.30 do 15.30.
W dniach 5 i 9 lutego br. Dziekanat będzie nieczynny

LOGOWANIE NA ZAJĘCIA W SYSTEMIE USOS

01.02.2018, 7:35

Informujemy, iż logowanie Studentów studiów stacjonarnych na zajęcia realizowane w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 odbywać się będzie w terminie: 15 - 21 lutego br.
Otworzone zostaną następujące rejestracje:
I rok: Przedmioty obowiązkowe - 2 sem. psychologii/stacj. jednolite magisterskie;
II rok: Przedmioty obowiązkowe - 4 sem. psychologii/stacj. jednolite magisterskie;
III rok: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. psychologii/stacj. jednolite magisterskie; Moduły ścieżek specjalizacyjnych - 6 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie;
IV rok: Przedmioty obowiązkowe - 8 sem. psychologii/stacj. jednolite magisterskie; Moduły ścieżek specjalizacyjnych - 8 sem. psychologii / stacj. jednolite magisterskie;
V rok: Przedmioty obowiązkowe - 10 sem. psychologii/stacj. jednolite magisterskie.

Instrukcja dotycząca rejestracji na zajęcia w systemie USOS dostępna jest na stronie:
https://usosweb.us.edu.pl/userfiles/file/USOSweb_rejestracje.pdf
Harmonogram rejestracji dostępny jest pod adresem:
https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=news/rejestracje/rejJednostki&jed_org_kod=0610
Pytania i uwagi dotyczące rejestracji proszę zgłaszać w sekretariacie Instytutu Psychologii
(pokój 320, tel. 32 359 97 39) lub kierować na adres: ips@us.edu.pl.

Naukowcy dawniej i dziś - osobowość, rola, profesjonalizm

31.01.2018, 17:09

Zapraszamy do udziału w krajowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej "Naukowcy dawniej i dziś - osobowość, rola, profesjonalizm" pod patronatem honorowym Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii prof. zw. dr hab. Stanisława Juszczyka, Prodziekan ds. Nauki prof. dr hab. Katarzyny Krasoń oraz Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława F. Trentowskiego.

Konferencja odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. na naszym Wydziale.

Szczegółowe informacje na temat konferencji można uzyskać na stronie: http://www.pedagogika.us.edu.pl/?p=974

Serdecznie pozdrawiamy
Organizatorzy konferencji

Profesor Eugenia Mandal otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej

31.01.2018, 17:06

W czasie posiedzenia Senatu Uniwersytetu Śląskiego, który odbywało się 30 stycznia 2018 roku prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej, została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznawany jest przez Ministra Edukacji Narodowej osobom zasłużonym dla oświaty i wychowania, w szczególności za działalność w zakresie piśmiennictwa, nauk pedagogicznych, programów, podręczników i pomocy naukowych. Odznaczeniem honorowani są nauczyciele akademiccy wykazujący wybitny dorobek w zakresie oświaty i wychowania. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia Pani Profesor i życzymy satysfakcji i dalszych sukcesów w pracy wychowawczej i naukowej!

Oferta Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Dzieci i Młodzieży "Feniks" w Katowicach

31.01.2018, 17:01

Dzienny Oddział Psychiatryczny Dzieci i Młodzieży "Feniks" w Katowicach poszukuje stażysty/ki: studenta/tki czwartego/piątego roku Psychologii do uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych dzieci z zaburzeniami zachowania oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju. Staż daje możliwości poznania specyfiki pracy na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży, pozwala pogłębić wiedzę w zakresie prowadzenie grup terapeutycznych oraz poznania metod wykorzystywanych w psychoterapii. Pozwala poszerzyć wiedzę z zakresu diagnostyki zaburzeń zachowania oraz całościowych zaburzeń rozwojowych. Wraz z nabywaniem wiedzy i umiejętności stażysta będzie miał możliwość realizowania wielu zadań samodzielnie pod opieką zespołu terapeutycznego. Wymagana jest dyspozycyjności dwa dni w tygodniu w godzinach 15:00-16.30. Zainteresowane osoby zachęcam do przesłania cv na adres mailowy: karolina-lenkiewicz@wp.pl Cv proszę przesłać do 13.02.2018

Zaproszenie dla studentów i pracowników do udziału w Dniu Otwartym

24.01.2018, 21:04

Szanowni Państwo,

21 marca br. (środa) na naszym Wydziale tradycyjnie planowane jest "Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych" będące wspólną inicjatywą Instytutów i Katedr Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ. Zapraszamy wszystkich Państwa pracowników, doktorantów i studentów do włączenia się w jego organizację, jednocześnie serdecznie dziękując za Państwa zaangażowanie w poprzednich edycjach naszego Dnia Otwartego. Będzie to już piąta edycja tego wydarzenia, które co roku cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony szkół.

Uprzejmie prosimy wszystkich Państwa zainteresowanych poprowadzeniem warsztatów lub organizacją stoisk tematycznych o zgłaszanie swoich propozycji do piątku 16 lutego 2018 poprzez formularz: https://goo.gl/forms/Os7U8K6gpDN8LNOy1

Czas trwania jednego warsztatu to 75 minut (blok warsztatowy zaplanowany jest w godz. 11:30-12:45). Grupa docelowa warsztatów to młodzież szkół ponadgimnazjalnych lub nauczyciele zależnie od Państwa wyboru.

Serdecznie zapraszamy,

Dr hab. Beata Mazepa-Domagała
Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych

50 Inicjatyw Studenckich

24.01.2018, 20:57

Centrum Obsługi Studentów wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności akademickiej ogłasza rozpoczęcie jubileuszowej inicjatywy "50 Inicjatyw Studenckich". Przedmiotem inicjatywy jest wybór najciekawszych projektów studenckich i doktoranckich oraz ich dofinansowanie. Celem zaś ma być inicjowanie aktywności a także budowanie więzi wśród społeczności uniwersyteckiej. Dzięki zaproponowanej formie każdy student i doktorant będzie miał szansę rozwijać swoje praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania projektami i jednocześnie z zakresu efektywnego gospodarowania pozyskanymi środkami pieniężnymi. Więcej: http://student.us.edu.pl/50-inicjatyw-studenckich

UŚterka, czyli napraw sobie Uniwersytet!

24.01.2018, 20:56

W związku z jubileuszem 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Centrum Obsługi Studentów oraz Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego organizują akcję pod nazwą „UŚterka”.

Przedsięwzięcie ma na celu wyznaczenie obszarów w funkcjonowaniu uczelni, które wymagają poprawy i zaproponowanie konkretnych rozwiązań. Inicjatywa ma zachęcić studentów i doktorantów do zaangażowania we współtworzenie uniwersytetu poprzez możliwość wyrażania swoich poglądów. Problematyka może obejmować różne obszary działań i może dotyczyć m.in. spraw technicznych, organizacyjnych, a także jakości kształcenia, działalności w kołach naukowych czy organizacjach studenckich.

Centrum Obsługi Studentów przewiduje wesprzeć studentów i doktorantów w realizacji zaproponowanych rozwiązań. Każde zgłoszenie zostanie zweryfikowane przez kapitułę „UŚterki”, a osoba zgłaszająca usterkę otrzyma informację na temat ustalonych działań i dalszego postępowania zmierzającego do naprawy przedstawionego problemu. Zgłoszenia będą przyjmowane w wersji elektronicznej od 20 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

Formularz dostępny jest pod linkiem: https://el.us.edu.pl/ankiety/index.php/survey/index/sid/141416/newtest/Y/lang/pl

Zalecenia ws. diagnozy intelektu

18.01.2018, 12:17

Krajowy Konsultant w dziedzinie psychologii klinicznej wraz z Konsultantami Wojewódzkimi przedstawili zalecenia dotyczące diagnozy intelektu u dzieci i młodzieży, w których rekomendują stosowanie (zamiast skali WISC-R) Skali Inteligencji Stanford-Binet 5 (test do badań indywidualnych) lub Niezależny Kulturowo Test Inteligencji Cattella (test do badań grupowych). Pełen tekst zaleceń znajdziecie Państwo tutaj: http://id3855.abaks.pl/pracownia/zalecenia.pdf Uprawnienia do stosowania Skali Inteligencji Stanford-Binet 5 będą mogli uzyskać w przyszłym roku akademickim studenci V roku psychologii w ramach fakultetu prowadzonego przez dr Agnieszkę Pasztak-Opiłkę.

Corporate Readiness Certificate - nabór do programu dla studentów

18.01.2018, 12:16

Biuro Karier wraz z firmami IBM, Accenture oraz ING Services Polska zapraszają wszystkich studentów Uniwersytetu Śląskiego do udziału w prestiżowym programie „Corporate Readiness Certificate”, który odbędzie się w semestrze letnim 2018 r. Program CRC ma umożliwić studentom szybszy rozwój zawodowy, przyczynić się do zdobycia wiedzy praktycznej, wykształcić umiejętności funkcjonowania w złożonym, nowoczesnym środowisku biznesowym (Więcej informacji o programie na stronie: http://bk.us.edu.pl/wydarzenie-bk-program-corporate-readiness-certificate). Nabór do programu trwa do 15 lutego. Najbliższe spotkanie nt. programu odbędzie się w Studenckiej Strefie Aktywności 24 stycznia (przyszła środa). Więcej informacji o spotkaniu: http://bk.us.edu.pl/poznaj-zalety-programu-crc-dla-studentow-us.

Wydarzenie BK: szkolenie z Excela

18.01.2018, 12:14

Znasz podstawy Excela i chciałbyś opanować zaawansowane możliwości programu? Weź udział w szkoleniu "Excel dla zaawansowanych" i zostań ekspertem! Firma HCL czeka na Ciebie 22 stycznia 2018 r. na Uniwersytecie Śląskim! Więcej informacji: http://bk.us.edu.pl/wydarzenie-bk-szkolenie-z-excela.

Gestalt psychotherapy - zaproszenie na zajęcia

10.01.2018, 23:09

Serdecznie zapraszam studentów zapisanych na zajęcia z "Gestalt psychotherapy" w ramach Programu Erasmus + w piątek 12 stycznia o godz. 9:30 do pokoju 320. Zajęcia odbywać się będą w języku angielskim. Dr Mariola Paruzel-Czachura

Pokaż starsze wiadomości

Na skróty:KONTAKT
Sekretariat Instytutu oraz redakcja strony.

PLANY ZAJĘĆ
Aktualne plany zajęć.

ORGANIZACJA ROKU
Organizacja roku i terminy egzaminów.

PRACOWNICY
Strony pracowników Instytutu Psychologii.

USOS

Wirtualny dziekanat i protokoły.

MOODLE

Platforma Kształcenia na Odległość.

BIBLIOTEKI I BAZY DANYCH
Wejście do baz i informacje.

FOTOREPORTAŻE


KSIĄŻKI PRACOWNIKÓWPROFIL W PORTALU FB


BIURO KARIER UŚ


PORTAL STUDENCKI UŚ


UNIWERSYTET ŚLĄSKI


WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII


INSTYTUT PEDAGOGIKI


SAMORZĄD STUDENCKI


TELEWIZJA UŚ


WSPÓŁPRACA Z GOSPODARKĄ


07.11.2017, 17:34


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


powered by Freespeech cms

Instytut Psychologii