mapa serwisu  english
zaloguj się - załóż konto


Pytania do egzaminu magisterskiego na rok akademicki 2014-2015

01.10.2014, 22:27

Informujemy, że w dziale Kształcenie > Magisterium > Egzamin magisterski zostały umieszczone pytania do egzaminów magisterskich na rok akademicki 2014-2015.

Ogłoszenie dla Studentów III roku - aktualizacja

01.10.2014, 15:12

Studentów III roku prosimy o podział na laboratoria z "Psychometrii" oraz "Wybrane metody diagnozy" w grupy nie większe niż 14 osób oraz pojawienie się na pierwszych zajęciach zgodnie z ustalonymi listami.

Informacja dla Pracowników, Współpracowników oraz Doktorantów

01.10.2014, 10:35

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że nowi Pracownicy, Współpracownicy oraz Doktoranci, którzy prowadzą zajęcia ze studentami mają możliwość założenia konta na stronie Instytutu Psychologii. Następnie, konta takie dodawane są do listy "Pracownicy" i są zarządzane przez samych prowadzących, co umożliwia bezpośredni kontakt ze studentami także za pośrednictwem swojej strony pracowniczej. Szczegóły zakładania konta/strony pracowniczej omówione zostały na stronie w dziale Instytut > Dla Pracowników > NOWI PRACOWNICY. Informacje na temat kont e-mail w domenie us.edu.pl znajdują się w dziale Instytut > Dla Pracowników > e-mail i wi-fi.

Studenci I roku psychologii - obowiązkowe spotkania

30.09.2014, 15:36

Szanowne Studentki i Studenci I ROKU PSYCHOLOGII!

Zapraszamy na obowiązkowe spotkania organizacyjne i informacyjne w ramach Dni Adaptacyjnych przygotowywanych przez Centrum Obsługi Studenta - z udziałem przedstawicieli Władz Instytutu Psychologii oraz Opiekuna I roku.

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku studiów niestacjonarnych - wieczorowych odbędzie się w środę 1 października br. o godz. 15:30 w sali 201.

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych - dziennych odbędzie się w czwartek 2 października br. w godz. 12:00 w auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

Spotkanie adaptacyjne dla wszystkich studentów psychologii odbędzie się w czwartek 2 października, w godzinach 12:30 - 15:30 w auli WPiPs.

W dniu 3 października b.r. (piątek) w godzinach 12.00 - 13.30 w Auli odbędzie się szkolenie biblioteczne.

GODZINY REKTORSKIE i DZIEKAŃSKIE

30.09.2014, 6:41

W związku z XLVII uroczystą inauguracją roku akademickiego 2014/2015 w Uniwersytecie Śląskim, JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś ogłasza godziny rektorskie 1 października 2014 r. do godz. 14.00.
Z uwagi na zaplanowane dla studentów I roku na 2 - 3 października br. spotkania organizacyjne i i szkolenia, decyzją Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii prof. zw. dr. hab. Stanisława Juszczyka zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych rozpoczną się 6 października br.
Zajęcia na studiach niestacjonarnych - wieczorowych odbywać się będą zgodnie z harmonogramem od 1 października br.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW III I IV ROKU PSYCHOLOGII

28.09.2014, 11:37

W dniu 02.10. 2014r. odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości zdobycia kwalifikacji nauczycielskich w ramach realizacji programu opracowanego dla BLOKU KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO w Uniwersytecie Śląskim. Spotkanie adresowane jest do studentów III i IV roku PSYCHOLOGII i odbędzie się dla studentów dziennych: o godzinie 10.00 w sali nr 201, a dla studentów wieczorowych: o godzinie 16.30 w pok. 320.

Małgorzata Dobrowolska uzyskała stopień doktora habilitowanego

24.09.2014, 15:51

Miło nam obwieścić, że nasza Koleżanka z Katedry Psychologii Pracy i Organizacji - Małgorzata Dobrowolska, uzyskała stopień doktora habilitowanego, który jest zwieńczeniem jej 12 lat badań nad problematyką psychologicznego funkcjonowania pracowników zatrudnionych w elastycznych formach. W trakcie swej wieloletniej pracy zawodowej zgromadziła bogaty dorobek naukowy. Jest autorką sześciu książek, w tym pięciu w języku angielskim, dziesięciu prac pod własną redakcją naukową i wielu artykułów naukowych w wysokopunktowanych czasopismach. Ponadto jest autorką i realizatorką siedmiu projektów badawczych o zasięgu międzynarodowym, w których m.in. kierowała kilkunastoosobowymi zespołami naukowymi. Jej prace są cytowane zarówno w naukowych opracowaniach zagranicznych, jak i polskich. Ma rozmaite doświadczenia dydaktyczne. Dla studentów prowadziła zajęcia z psychologii ogólnej – w szczególności z różnic indywidualnych oraz wykłady, ćwiczenia i laboratoria ze specjalizacji psychologii pracy i organizacji, a także autorskie fakultety i seminaria magisterskie. Na uwagę zasługuje również Jej zaangażowanie w działalność organizacyjną - autorskie konferencje, dwadzieścia zorganizowanych, cyklicznych sympozjów i naukowych spotkań tematycznych. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych!

Plany zajęć

24.09.2014, 15:40

Dostępne są plany zajęć na nowy rok akademicki: http://server-2.pip.us.edu.pl/. Prosimy zwrócić uwagę, że niektóre zajęcia odbywają się co dwa tygodnie (tydzień parzysty lub nieparzysty) lub są w formie bloku 2x1,5h co 2 tygodnie. Na stronie głównej z planem znajduje się niebieski link "Wykaz przedmiotów profile i ścieżki z liczbą grup", w którym rozwinięte są skróty poszczególnych profili, np. w planie III roku: SPK - Ścieżka specjalizacyjna psychologia kliniczna.

II rok psychologii dziennej i wieczorowej - informacja w sprawie ćwiczeń

24.09.2014, 14:43

Drodzy Studenci II roku psychologii dziennej i wieczorowej, informujemy, że przedmiot propedeutyka psychologii pracy i organizacji będzie realizowany, jak co roku w formie zblokowanej w uzgodnieniu z Państwem (niekoniecznie w piątek) oraz częściowo - terenowej. Zajęcia organizacyjne dla wszystkich grup ćwiczeniowych odbędą się w ramach pierwszego wykładu z tego przedmiotu dla psychologii dziennej i wieczorowej. Prosimy o obecność, dr Marta Stasiła-Sieradzka, mgr Dominik Adamek i mgr Michał Brol.

Organizacja roku akademickiego 2014-2015

24.09.2014, 14:43

Dokument określający organizację nowego roku akademickiego można pobrać w dziale Kształcenie > Organizacja roku lub poprzez skrót znajdujący się z prawej strony >>> Przypominamy, że dokument ten zawiera również wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych, w tym tzw. dodatkowych dni wolnych. Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w całej Uczelni są 31 października 2014 r. (piątek), 10 listopada 2014 r. (poniedziałek) oraz 5 czerwca 2015 r. (piątek).

Komunikat o godzinach otwarcia dziekanatu

23.09.2014, 13:44

W związku z udziałem pracowników w szkoleniach, Dziekanat ds. Socjalnych będzie w dniu 25 września czynny w godzinach 11 - 12. W dniu 10 października nieczynny będzie Dziekanat Psychologii Studiów Niestacjonarnych.

XLVII uroczysta ogólnouczelniana inauguracja roku akademickiego

22.09.2014, 19:29

Inauguracja ogólnouczelniana roku akademickiego 2014/2015 odbędzie się w środę 1 października 2014 r. o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych (Katowice, Bankowa 11). JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz Senat Uniwersytetu Śląskiego zapraszają społeczność akademicką do udziału w uroczystości (ramowy program wydarzenia: http://www.us.edu.pl/xlvii-uroczysta-inauguracja-roku-akademickiego). Inauguracja wydziałowa odbędzie się w czwartek 9 października o godz. 10.00 (wiadomość poniżej).

XXXIX Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015

22.09.2014, 13:46

Szanowni Państwo - Pracownicy, Doktoranci i Studenci wraz z Radą Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Radą Samorządu Studenckiego mam zaszczyt zaprosić Państwa na XXXIX Wydziałową Inaugurację Roku Akademickiego 2014/2015, która odbędzie się 9 października 2014 r. o godz.10.00 w Auli im. Józefa Pietera, mieszczącej się w Gmachu Wydziału Pedagogiki i Psychologii, ul. Grażyńskiego 53.

Wykład inauguracyjny pt. „Doświadczenie sukcesu szkolnego w kontekście specyficznych zakłóceń przetwarzania słuchowego” wygłosi dr hab. Irena Polewczyk

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk

POSZUKIWANI WOLONTARIUSZE!

22.09.2014, 10:35

W związku z organizowaną w dniach 17-18.10.2014r. IV Ogólnopolską Konferencją Naukową "Psychologia-Konsumpcja-Jakość Życia" poszukujemy osób, które zechciałyby ofiarować nam swój czas i energię w trakcie trwania tego przedsięwzięcia i pomóc nam w jego obsłudze.

Osoby chętne do pomocy prosimy o kontakt z przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji, dr. Łukaszem Jachem, e-mail: lukasz.jach@us.edu.pl

Bezpośredni link do strony konferencji: http://www.ip.us.edu.pl/?fo_id=61275.

Zaproszenie dla pracowników administracyjnych oraz naukowych do udziału w bezpłatnej konferencji szkoleniowej

22.09.2014, 10:20

Biuro Wsparcia Studenta Uniwersytetu Śląskiego wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego zaprasza pracowników administracyjnych oraz naukowych (w ramach kampanii promocji zdrowia psychicznego "Co Nas Spina?") na konferencję/szkolenie z zakresu kontaktu z osobami wykazującymi objawy zaburzeń psychicznych. Więcej informacji w pliku.

Pokaż starsze wiadomości

Na skróty...

KONTAKT
Sekretariat Instytutu oraz redakcja strony.

PLANY ZAJĘĆ
Aktualne plany zajęć.

ORGANIZACJA ROKU
Organizacja roku i terminy egzaminów.

PRACOWNICY
Strony pracowników Instytutu Psychologii.

USOS
Wirtualny dziekanat i protokoły.

BIBLIOTEKI I BAZY DANYCH
Wejście do baz i informacje.

FOTOREPORTAŻE


DODAJ NAS


PORTAL STUDENCKI UŚ


UNIWERSYTET ŚLĄSKI


WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII


INSTYTUT PEDAGOGIKI


SAMORZĄD STUDENCKI


TELEWIZJA UŚ


WSPÓŁPRACA Z GOSPODARKĄ


22.09.2014, 9:59


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


powered by Freespeech cms

Instytut Psychologii