mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto


Dr Ewa Wojtyna i Patryk Łakuta na Europejskim Kongresie Psychiatrycznym w Wiedniu

01.04.2015, 20:42

28-31 marca 2015 dr Ewa Wojtyna z Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia Instytutu Psychologii UŚ oraz Patryk Łakuta, student V roku psychologii, uczestniczyli w 23. Europejskim Kongresie Psychiatrycznym, odbywającym się w tym roku we Wiedniu pod hasłem "Excellence in psychiatry across Europe: practice, education, research". Dr Wojtyna i Patryk Łakuta przedstawili pracę na temat "The biopsychosocial determinants of depression among patients suffering from psoriasis". Ponadto dr Wojtyna we współautorstwie z mgr Agnieszką Wiszniewicz z Hospicjum Cordis w Katowicach przedstawiły pracę nt. "Depression and men’s quality of sexual life after prostatectomy for prostate cancer".

Profesor Meir Russ z wizytą w Instytucie Psychologii UŚ

01.04.2015, 20:35

W maju gościem Instytutu Psychologii UŚ będzie profesor Meir Russ z Austin E. Cofrin School of Business z University Wisconsin-Green Bay ze Stanów Zjednoczonych, specjalista w zakresie zarządzania i biznesu, międzynarodowy doradca w zakresie problemów związanych z zarządzaniem, autor wielu cenionych publikacji. Prof. Russ współpracuje z kilkoma uczelniami w Europie (m.in. Uniwersytet w Pizie, Bordeaux Management School), gdzie prowadzi wykłady i seminaria. Jest on założycielem i redaktorem naczelnym The International Journal of Management and Business (IJMB).

W imieniu Dyrektora Instytutu Psychologii UŚ oraz dr hab. Agaty Chudzickiej-Czupały, która organizuje pobyt Pana Profesora na naszej uczelni, zapraszamy doktorantów i młodszych pracowników naukowych do udziału w seminarium, które Pan Profesor poprowadzi na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ 14 maja w godz. 11.00-13.00. Seminarium pt. "An Introduction to Human Capital. The definitive end of capitalism as we know it and the probable foundations of Sustainabilism: Information entropy based definition of capital, the three distinctive new labor markets, Homo Sustainabiliticus and the urgent need for a new gold" będzie poświęcone wyzwaniom i dylematom, jakie stoją przed badaniami związanymi z kapitałem ludzkim oraz problemom, przed którymi stoją współczesne organizacje w związku z zatrudnianiem pracowników i zarządzaniem kadrami. Profesor Russ spotka się też z wybranymi doktorantami i udzieli im konsultacji indywidualnych oraz poprowadzi zajęcia dla studentów w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc osoby chętne do udziału w seminarium na naszym wydziale proszone są o zapisanie się bezpośrednio u dr hab. Agaty Chudzickiej-Czupały.

Habilitacja dr Elżbiety Turskiej

27.03.2015, 22:28

Rada Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w uznaniu osiągnięć naukowych i dydaktycznych Elżbiety Turskiej z Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji, przyznała jej stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. Serdecznie gratulujemy!

Elżbieta Turska jest doświadczonym badaczem, cenionym dydaktykiem oraz psychologiem praktykiem z zakresu doradztwa zawodu i planowania kariery. Jest autorką i współautorką 3 monografii, ponad 30 artykułów naukowych i rozdziałów w pracach zbiorowych, w tym pracy opublikowanej w znaczącym czasopiśmie zagranicznym -"Journal of Business Ethics".

Jej najnowsza książka "Kapitał kariery ludzi młodych. Uwarunkowania i konsekwencje" (2014) jest poświęcona ważnemu i bardzo aktualnemu tematowi - sposobom przygotowywania się ludzi młodych, kończących edukację, do wejścia na rynek pracy. Ta interesująca praca, uwzględnia wielość i różnorodność zagadnień związanych ze startem młodych ludzi w samodzielność zawodową.

Elżbieta Turska jest członkiem założycielem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji (PSPO), członkiem założycielem Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków (Oddział Śląski), pełni także funkcję sekretarza Śląskiego Oddziału Narodowego Forum Doradztwa Kariery. Posiada kwalifikacje doradcy zawodu.

VII edycja konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

27.03.2015, 14:13

Zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w VII edycji konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Wyróżnienia przyznawane są studentom i doktorantom za osiągnięcia i realizację inicjatyw w następujących dziedzinach działalności: społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej oraz za wspieranie i inicjowanie życia studenckiego. Wyróżnienie, obejmujące działalność od rozpoczęcia studiów, można otrzymać jednorazowo.

Wnioski studentów i doktorantów Wydziału Pedagogiki i Psychologii przyjmowane będą w sekretariacie Prodziekana ds. Studiów Stacjonarnych (p. 120) oraz sekretariacie studiów doktoranckich (p. 124) do 10 kwietnia br.

Do 29 marca, drogą elektroniczną, każda osoba lub instytucja może zaproponować kandydata, który zasługuje na udział w konkursie, lecz z różnych powodów nie zgłosił się do niego osobiście. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://student.us.edu.pl/propozycja-kandydata.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.wyroznienia.us.edu.pl.

Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ "Psychoróżności"

26.03.2015, 8:09

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów naszego Wydziału do uczestnictwa w konferencji naukowej "Psychoróżności", która odbędzie się 26-27 listopada w budynku CINiBA (ul. Bankowa 11a).

Konferencja jest adresowana do studentów, którzy chcieliby rozwinąć swoje umiejętności w zakresie prowadzenia badań naukowych. Na konferencji będzie można zaprezentować wyniki własnych badań empirycznych, a następnie je przedyskutować z pracownikami naukowymi i ekspertami w danej dziedzinie. Można poruszyć każdy temat związany z psychologią lub pedagogiką, można pracować w pojedynkę lub grupowo, wreszcie można wcześniej przedyskutować ogólny zamysł oraz plan badawczy z nauczycielami akademickimi. Zachęcamy do kontaktu z opiekunami kół naukowych lub do poszukiwania opiekuna naukowego wśród innych pracowników naszego Wydziału, którzy mogliby merytorycznie wesprzeć Waszą inicjatywę badawczą.

Dodatkowych informacji udzielają:
Anna Pyszkowska (a.pyszkowska@gmail.com)
Paulina Stojek (paulinastojek@wp.pl)

Serdecznie zapraszamy!

Mgr Mateusz Paliga weźmie udział w panelu dyskusyjnym "KONFLIKT = TABU? - czyli inne spojrzenie na konflikt w organizacji"

24.03.2015, 22:17

Mgr Mateusz Paliga, na zaproszenie Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, weźmie udział w panelu dyskusyjnym "KONFLIKT = TABU? - czyli inne spojrzenie na konflikt w organizacji". Spotkanie odbędzie się w czwartek 26 marca w godz. 18:00 – 20:00 w Auli Multimedialnej Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach przy ul. Opolskiej 15. W dyskusji wezmą udział także Grzegorz Frączek - prawnik, dyrektor Ośrodka Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego "Facultas Iuridica" oraz Szymon Pieczyński - członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, właściciel studia kreatywnego Kava Studio. Podczas wydarzenia dowiesz się m.in. czym tak naprawdę jest konflikt, jakie są sposoby radzenia sobie z konfliktami w organizacji?, czy z konfliktu można wyciągnąć coś dobrego dla zespołu?, dlaczego niekiedy trudno się rozmawia o przyczynach niezgody między ludźmi?, czy osoba "konfliktowa" może znaleźć swoje miejsce w zespole? Rejestracja odbywa się poprzez link: http://bit.ly/XXIX_SG. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.03.2015r. do godz. 23:00. Decyduje kolejność zgłoszeń – lista uczestników zostanie zamknięta wcześniej w przypadku wyczerpania wolnych miejsc! WIĘCEJ INFORMACJI: https://www.facebook.com/events/1629639433936190/. Projekt koordynuje studentka III roku psychologii Paulina Mol, członkini Studenckiego Koła Psychologii Organizacji.

Terminy spotkań z opiekunami praktyk

24.03.2015, 22:16

Informujemy, że w zakładce PRAKTYKI zamieszczono terminy obowiązkowych spotkań studentów III i IV roku Psychologii z opiekunami praktyk. Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa.

VII edycja Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

24.03.2015, 22:10

Zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w VII edycji konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Wyróżnienia przyznawane są studentom i doktorantom za osiągnięcia i realizację inicjatyw w następujących dziedzinach działalności: społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej oraz za wspieranie i inicjowanie życia studenckiego. Wyróżnienie, obejmujące działalność od rozpoczęcia studiów, można otrzymać jednorazowo.

Terminy składania wniosków na wydziałach są ogłaszane przez dziekanów i udostępniane na stronie konkursu. Ostateczny termin przekazywania przez wydziały wniosków do Centrum Obsługi Studenta mija 15 kwietnia 2015 r.

Do 29 marca, drogą elektroniczną, każda osoba lub instytucja może zaproponować kandydata, który zasługuje na udział w konkursie, lecz z różnych powodów nie zgłosił się do niego osobiście. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://student.us.edu.pl/propozycja-kandydata.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.wyroznienia.us.edu.pl.

Staże w NATO!

24.03.2015, 21:36

Po raz kolejny studenci Uniwersytetu Śląskiego zostali zaproszeni do aplikowania na staże w NATO. Są to 6 miesięczne staże w siedzibie NATO w Brukseli lub w jej poszczególnych agencjach i organach. Termin upływa już 14 kwietnia 2015 r. Więcej: http://bk.us.edu.pl/staze-w-nato-2.

Nabór na Ambasadora Kariery w Unii Europejskiej

24.03.2015, 21:34

Europejski Urząd Doboru Kadr ogłasza nabór na Ambasadora Kariery w Unii Europejskiej. Celem pracy ambasadora w Polsce jest uświadomienie różnorodności zatrudnienie jakie dają instytucje Unii Europejskiej wśród studentów i absolwentów uczelni wyższych. Więcej: http://bk.us.edu.pl/nabor-na-ambasadora-kariery-w-unii-europejskiej.

Fotoreportaż "II Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych"

23.03.2015, 22:04

Polecamy fotoreportaż z II Spotkania z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, które w tym roku cieszyło się jeszcze większym zainteresowaniem niż ubiegłoroczna edycja! Uczniom i nauczycielom dziękujemy za wizytę, a pracownikom i studentom Wydziału Pedagogiki i Psychologii dziękujemy za zaangażowanie. Fotoreportaż znajduje się na stronie głównej UŚ: http://www.us.edu.pl/spotkanie-z-nauka-i-zyciem-studenckim-dla-mlodziezy-szkol-ponadgimnazjalnych-2 oraz w wykazie w dziale Instytut > Fotoreportaże > 2015.

Koło Naukowe Psychologii Społecznej bierze udział w międzynarodowym projekcie badawczym "Mathematical duel", realizowanym w ramach programu Erasmus Plus

21.03.2015, 12:58

KN-Influence001.JPG
Koło Naukowe Psychologii Społecznej "Influence" wraz z Kołem Naukowym Matematyków UŚ bierze udział w realizacji międzynarodowego projektu badawczego "Mathematical Duel Plus", finansowanego w ramach programu Erasmus Plus. Projekt poświęcony jest problematyce zdolności matematycznych oraz czynników wyznaczającym poziom osiągnięć matematycznych (m. in. płci psychicznej), i jest realizowany wśród młodzieży trzech krajów: Austrii, Czech i Polski. 14 marca br. uczniowie szkół uczestniczących w projekcie odwiedzili Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. W ramach tej wizyty wysłuchali wykładu na temat szyfrowania, wzięli udział w grze integracyjnej, opartej na motywach serii książek R. R. Martina "Gra o tron" oraz uczestniczyli w badaniach naukowych. Członkowie KN Psychologii Społecznej byli zaangażowani w tworzenie i przeprowadzenie gry integracyjnej oraz przygotowanie i realizację badań naukowych, w których analizowano poziom inteligencji płynnej, uwagi, zdolności rotacji mentalnych, fluencji słownej oraz płci psychicznej uczestników projektu. Naukową opiekę nad wydarzeniem sprawowali prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej, oraz dr hab. Włodzimierz Fechner z Instytutu Matematyki UŚ. Koordynatorkami projektu były Karolina Dyduch i Anna Kmiecik. W pracach uczestniczył także mgr Marcin Moroń z Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej naszego Instytutu.
Serdecznie gratujemy pomysłowości i zaangażowania!

Wyjedź na studia lub praktyki w ramach projektu Erasmus Plus!

20.03.2015, 22:18

Do wyboru jest 12 uczelni: 5 w Hiszpanii, 2 we Francji, i po jednej z Estonii, Niemiec, Portugalii, Rumunii i Włoch. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji i czekamy na Wasze zgłoszenia! Rekrutacja potrwa do 17 kwietnia, a 21 kwietnia odbędą się rozmowy kwalifikacyjne. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w dziale StudentàErasms+ oraz w stosownych plikach. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie proszę do mgr Marii Chełkowskiej, instytutowego koordynatora Erasmus+. Zobacz więcej w specjalnym dziale Student > Erasmus +.

Grupa rozwojowa dla studentów - Śląski Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej

20.03.2015, 22:02

Śląski Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej zaprasza wszystkich studentów (niezależnie od kierunku studiów) do udziału w grupie rozwojowej. Zajęcia będą odbywać się cyklicznie co tydzień w godzinach od 16 do 18 w grupie 5-10 osobowej. Spotkania grupy będą organizowane do czerwca br. Uczestnictwo w grupie pozwala na przećwiczenie umiejętności przydatnych w budowaniu lepszych relacji z innymi ludźmi. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość pracy miedzy innymi nad: wzmocnieniem poczucia własnej wartości, asertywnym reagowaniem w sytuacjach interpersonalnych, podnoszeniem świadomości przeżywanych emocji, a także umiejętnością rozpoznawania wewnętrznych zasobów i ograniczeń. Dodatkową korzyścią udziału w grupie, jest możliwość uzyskania informacji zwrotnych na swój temat od pozostałych uczestników w bezpiecznej atmosferze, opartej na dyskrecji i zaufaniu. Grupa ma charakter zamknięty, co sprzyja budowaniu poczucia bezpieczeństwa i stabilności. Więcej informacji i cennik: http://www.sopp.com.pl/index.php?page=akt_rozw_stud.

Psychoterapia grupowa w nurcie psychodynamicznym

20.03.2015, 22:00

Śląski Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej informuje, że trwa nabór do grupy terapeutycznej, której spotkania odbywać się będą regularnie raz w tygodniu w godzinach od 18.00 do 20.00 przez okres 6 miesięcy. Grupa będzie liczyć od 6 do 10 osób. Psychoterapia grupowa skierowana jest do osób przeżywających trudności natury psychicznej takich jak zaburzenia nerwicowe czy depresyjne. Zaburzenia te często utrudniają kontakt z innymi ludźmi co jest dodatkowym źródłem cierpienia. Podejście psychodynamiczne zakłada, że przyczyny tych trudności tkwią w nieświadomości i możemy je poznać poprzez analizę relacji jakie tworzymy z innymi. Psychoterapia grupowa ułatwia ten proces dając możliwość obserwacji siebie w bezpośrednim kontakcie z pozostałymi członkami grupy. Pozwala to na uświadomienie sobie niekorzystnych i wzmocnienie korzystnych wzorców funkcjonowania w relacjach z innymi, co jest często podstawą do zmiany i dalszego rozwoju.
Więcej informacji i cennik znajduje się na stronie: http://www.sopp.com.pl/index.php?page=akt_grupowa.

Pokaż starsze wiadomości

Na skróty:

WYRÓŻNIENIA JM REKTORA UŚ
Konkurs dla Studentów i Doktorantów

KONTAKT
Sekretariat Instytutu oraz redakcja strony.

PLANY ZAJĘĆ
Aktualne plany zajęć.

ORGANIZACJA ROKU
Organizacja roku i terminy egzaminów.

PRACOWNICY
Strony pracowników Instytutu Psychologii.

USOS

Wirtualny dziekanat i protokoły.

MOODLE

Platforma Kształcenia na Odległość.

BIBLIOTEKI I BAZY DANYCH
Wejście do baz i informacje.

FOTOREPORTAŻE


PROFIL W PORTALU FB


BIURO KARIER UŚ


PORTAL STUDENCKI UŚ


UNIWERSYTET ŚLĄSKI


WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII


INSTYTUT PEDAGOGIKI


SAMORZĄD STUDENCKI


TELEWIZJA UŚ


WSPÓŁPRACA Z GOSPODARKĄ


25.03.2015, 7:44


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


powered by Freespeech cms

Instytut Psychologii