mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto


Zaproszenie na Szkolenie z Profesorem Ronym Bergerem

01.09.2015, 14:43

Informujemy o możliwości udziału w szkoleniu prowadzonym przez profesora Ronego Bergera (Uniwersytet Tel-Aviv) poświęconemu interwencji psychologicznej w sytuacji traumatycznych zdarzeń oraz przewlekłego stresu u dzieci i młodzieży, mającego miejsce w ramach II Międzynarodowej Konferencji pt. "Wczesne interwencje w następstwie traumatycznych wydarzeń u dzieci i młodzieży". Szkolenie odbędzie się dwukrotnie: w Gliwicach 5-6.10.2015 oraz w Krakowie 7-8.10.2015.

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy, co oznacza, że będziecie Państwo mogli podczas nauczyć się i przećwiczyć stosowanie autorskich metod pracy z traumą i chronicznym stresem Prof. Bergera, które z powodzeniem stosuje on w swej wieloletniej praktyce klinicznej. Łącznie będzie ono trwało 16h warsztatowych. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie i ilości odbytych godzin szkoleniowych.

Profesor Rony Berger jest psychologiem klinicznym i uznanym międzynarodowo ekspertem ds. wczesnych interwencji po traumatycznych doświadczeniach. Był on wielokrotnie szefem zespołów pomocowych po różnych katastrofach naturalnych (m. in. Huragan Katrina, tsunami w Azji) oraz atakach terrorystycznych (m. in. 9/11, Strefa Gazy). W swej praktyce psychologicznej współpracuje zarówno z dorosłymi jak i z dziećmi.

Udział w szkoleniu jest płatny, a opłata za uczestnictwo wynosi 400 zł.

W celu zapisania się na konferencję lub w razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt mailowy na poniższe adresy:
- (Gliwice) info@fripp.org.pl
- (Kraków) biuroszkolen@partner.gliwice.pl

Więcej informacji o szkoleniu można znaleźć na stronie internetowej: https://www.facebook.com/events/1604204013179581/.

Organizatorzy:
Koło Naukowe Psychologii Humanistycznej UŚ
Biuro Szkoleń Partner
Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
Serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu!

II edycja "Przymierzalni kariery"

13.08.2015, 9:29

18 sierpnia 2015 roku w godz. od 10.00 do 15.00 na poziomie +2 Galerii Katowickiej odbędzie się II edycja organizowanego przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego spotkania pt. "Przymierzalnia kariery". Wydarzenie będzie okazją do skonsultowania swoich dokumentów aplikacyjnych, zrobienia zdjęć do CV, przejrzenia ofert pracy, zadania pytań z zakresu prawa pracy oraz spotkania z największymi pracodawcami w województwie śląskim. Więcej informacji i szczegółowy program na stronie: http://www.us.edu.pl/ii-edycja-przymierzalni-kariery.

Mgr Lidia Baran i mgr Magdalena Hyla wzięły udział w ACBS Annual World Conference 13 w Berlinie

28.07.2015, 16:13

Mgr Lidia Baran i mgr Magdalena Hyla z Zakładu Psychologii Ogólnej wzięły udział w ACBS Annual World Conference 13, która odbyła się od 14 do 19 lipca 2015 r. w Berlinie. W trakcie jej trwania wygłosiły wystąpienie "The Cultural Adaptation of Implicit Relational Assessment Procedure (IRAP) in Poland", które podsumowywało wyniki pracy zespołu badawczego pod kierunkiem dr hab. Ireny Pilch (skład zespołu: mgr Karina Atłas, mgr Lidia Baran, mgr Magdalena Hyla, mgr Elżbieta Sanecka) oraz przedstawiły poster "Explicit and implicit naïve concept of talent - relations with self-esteem Machiavellianism and self-determined motivation" prezentujący wyniki badań przeprowadzonych przez mgr Marię Chełkowską, mgr Magdalenę Hylę oraz mgr Lidię Baran. Ponadto mgr Baran zaprezentowała wyniki swoich badań w postaci posteru "Predicting dishonest behaviors in the academic context", a mgr Hyla zaprezentowała poster "Comparision between experimentally and pre-experimentally established attitudes measured with the Implicit Relational Assessment Procedure (IRAP)" przedstawiający wyniki projektu badawczego w którym udział wzięli Pablo J. L. Zaldivar, (Universidad de Almeria), Magdalena Hyla (Uniwersytet Śląski w Katowicach) oraz Lidia Budziszewska (Universidad de Almeria).

NOWA KSIĄŻKA: Psychologiczne uwarunkowania i ocena wartości dowodowej zeznań świadków

27.07.2015, 16:58

Ukazała się właśnie książka pt. "Psychologiczne uwarunkowania i ocena wartości dowodowej zeznań świadków" pod redakcją naukową dr. Bartosza W. Wojciechowskiego z Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej. Wśród autorów rozdziałów w publikacji są dr Agnieszka Roszkowska, dr Bartosz W. Wojciechowski oraz mgr Maciej Bożek z Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej.

Dowód z zeznań świadków jest jednym z podstawowych środków dowodowych i najczęściej występujących w postępowaniu karnym, a relacja świadka, mimo dużego obciążenia jej subiektywizmem, jest niejednokrotnie jedyną metodą uzyskiwania informacji i ustalania prawdy sądowej. W ostatnich latach dostrzegalny jest stały, dynamiczny i globalny rozwój badań empirycznych, koncentrujące się na zagadnieniach pozostających w bezpośrednim związku ze stosowaniem prawa i zastosowaniem psychologii w naukach prawnych.

"W mojej ocenie publikacja stanowi udaną próbę szerokiej prezentacji i dociekliwej analizy tego intrygującego i złożonego zagadnienia. Zakres tej pracy i zawarte w niej treści sprawiają, że jest to wyjątkowo bogate źródło wiedzy czytelnie uporządkowanej, dotyczącej wszystkich istotnych aspektów uwarunkowań i wartości dowodowej zeznań świadków". (Prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska, Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański; fragment recenzji)

Wykaz książek pracowników Instytutu Psychologii znajduje się w dziale Nauka > Książki pracowników.

ARK: "Efektywna komunikacja"

21.07.2015, 22:00

Biuro Karier UŚ zaprasza na kolejne szkolenie z cyklu Akademia Rozwoju Kariery, pt. „Efektywna komunikacja”, które odbędzie się 29 lipca 2015 r. w godz. 10:00 - 14:00. Udział w szkoleniu to możliwość zapoznania się z zasadami skutecznej komunikacji. Więcej: http://bk.us.edu.pl/ark-efektywna-komunikacja.

Godziny urzędowania Dziekanatu w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych

21.07.2015, 13:43

studia stacjonarne
poniedziałek – czwartek: godz.12.00 - 14.00 (w piątki Dziekanat nieczynny)
studia niestacjonarne
poniedziałek, wtorek: 9:00-11:00
środa, piątek:12:00-14:30
(w czwartki Dziekanat nieczynny)

Pracownicy Instytutu Psychologii w programie Erasmus+

28.06.2015, 22:39

W roku akademickim 2014/15 w programie Erasmus+ w ramach wyjazdów dydaktycznych wzięli udział: dr Małgorzata Chrupała-Pniak (Tallinn University of Technology, Estonia), dr Agnieszka Wilczyńska i dr Justyna Trepka-Starosta (University of Verona, Werona, Włochy) oraz mgr Agnieszka Skorupa i mgr Michał Brol (University of Malaga, Hiszpania). Natomiast wyjazdy szkoleniowe Erasmus+ zrealizowali dr Mariola Paruzel-Czachura (Complutense University of Madrid, Hiszpania) oraz mgr Lidia Baran i mgr Magdalena Hyla (University of Jyväskylä, Finlandia).

Książka "Między psychologią, psychoterapią i filozofią praktyczną. Poszukiwanie autentycznego życia w nurcie Gestalt"

26.06.2015, 11:41

Ukazała się właśnie książka "Między psychologią, psychoterapią i filozofią praktyczną. Poszukiwanie autentycznego życia w nurcie Gestalt", autorstwa dr Marioli Paruzel-Czachury z Zakładu Psychologii Ogólnej Instytutu Psychologii UŚ. Autorka rozpoczynając od rozważań na temat istoty filozofii i psychologii oraz relacji między nimi, przechodzi do przedstawienia filozoficznych podstaw psychoterapii Gestalt oraz wyjaśnienia, jak dzięki niej wieść autentyczne życie. Na koniec zaś próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy terapia Gestalt może być rozumiana jako filozofia. Rozważania autorki zainteresują i zaintrygują nie tylko filozofów, psychologów i psychoterapeutów chcących wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności, ale również każdego, kto ma odwagę nieustannie pracować nad polepszaniem jakości swojego życia. Przypominamy, że wykaz książek pracowników Instytutu Psychologii znajduje się w dziale Nauka > Książki pracowników.

XXIV Kolokwia Psychologiczne Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk

26.06.2015, 10:37

Kolokwia Psychologiczne Komitetu Psychologii PAN są uznawane w środowisku polskich psychologów za jedną z najbardziej prestiżowych konferencji naukowych. W tym roku XXIV edycja Kolokwiów Psychologicznych odbywała się w dniach 22-24 czerwca w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, pod hasłem "Samokontrola – funkcje i dysfunkcje". W ramach obrad mgr Maria Flakus i mgr Maria Chełkowska z Zakładu Psychologii Ogólnej zaprezentowały poster "Pomiędzy świadomością i nieświadomością metodologiczną – korelaty i predyktory świadomości metodologicznej psychologów". Społeczność naszego Instytutu reprezentowali na Kolokwiach ponadto dyrektor dr hab. Zbigniew Spendel oraz dr hab. Małgorzata Górnik-Durose, członkini Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.

Informacja dla studentów II i IV roku

25.06.2015, 7:27

Pani dr A. Górnioczek informuje, że w poniedziałek 29 czerwca br. o godzinie 15.00 (studia stacjonarne) i 16.00 (studia niestacjonarne) w s. 203 wpisywać będzie do indeksów zaliczenia wykładów z następujących modułów: Statystyka w badaniach psychologicznych oraz Zaawansowana analiza danych.

dyżury dziekanatu dla studentów niestacjonarnych - wieczorowych

24.06.2015, 13:25

Informujemy o następujących zmianach w godzinach otwarcia Dziekanatu obowiązujących do dnia 15 lipca br.:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek - godz. 13.30 - 15.45
czwartek - dziekanat nieczynny

Fotoreportaże

23.06.2015, 22:39

Zapraszamy do dwóch fotoreportaży:

Konferencja studentów studiów podyplomowych "Psychologia zachowań społecznych"
(01.06.2015)


Konferencja "Wyzwania – kompetencje – innowacje. Pracownik i student na rynku pracy"
(27.05.2015)


Inne fotoreportaże dostępne są w dziale Instytut > Fotoreportaże > 2015. Zapraszamy do galerii.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Teraźniejszość i przyszłość psychometrii"

22.06.2015, 23:27

Uprzejmie przypominamy, że 7 i 8 października 2015 r. w Katowicach będzie trwać I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Teraźniejszość i przyszłość psychometrii" organizowana przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką. Seminarium będzie pierwszym spotkaniem z cyklu: "Katowickie Spotkania Psychometryczne".

Zgłoszenia abstraktów wystąpień przyjmowane są do 30 czerwca 2015 roku.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez: JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ prof. zw. dr. hab. Stanisława Juszczyka, katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:
http://psychometria.katowice.us.edu.pl
www.facebook.com/psychometria.katowice

Zaproszenie

Pierwsze szkolenie w ramach Akademii Rozwoju Kariery 2015

22.06.2015, 19:14

Czy wiesz jak efektywnie komunikować się w zespole? Chcesz dowiedzieć się czym charakteryzuje się dobre przywództwo? Przyjdź i zdobądź umiejętności związane z budowaniem i kierowaniem grupą podczas szkolenia „Lider doskonały – czyli jak przewodzić zespołem?”, które odbędzie się 1 lipca 2015 r. w godzinach 9.00 – 17.00 w Sali 133 w Rektoracie UŚ w Katowicach (w Studenckiej Strefie Aktywności). Zapisy na szkolenie ruszają 24 czerwca br. pod numerem telefonu 32 359 19 82. Liczba miejsc jest ograniczona! Więcej informacji: http://bk.us.edu.pl/pierwsze-szkolenie-w-ramach-akademii-rozwoju-kariery-2015.

Akademia Rozwoju Kariery 2015 - bezpłatne szkolenia w lipcu i sierpniu

19.06.2015, 8:28

Otwartych na nową wiedzę i umiejętności studentów, wkraczających w życie zawodowe absolwentów oraz wszystkich miłośników własnego rozwoju, zapraszamy na kolejną edycję corocznej Akademii Rozwoju Kariery! Projekt jest skierowany do studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, którzy pragną rozwinąć swoje umiejętności i - co za tym idzie - chcą zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Każdy z uczestników warsztatów otrzyma zaświadczenie, potwierdzające udział w szkoleniu. Tematyka szkoleń: lider w zespole, sztuka tworzenia własnego wizerunku, inteligencja emocjonalna, wystąpienia publiczne, komunikacja, budowanie kariery, efektywność osobista, realizacja celów oraz coaching. W tym roku nowością będzie warsztat w języku angielskim oraz szkolenie dwudniowe. Więcej informacji i zapisy: http://bk.us.edu.pl/akademia-rozwoju-kariery-2015.

Pokaż starsze wiadomości

Na skróty:

KONTAKT
Sekretariat Instytutu oraz redakcja strony.

PLANY ZAJĘĆ
Aktualne plany zajęć.

ORGANIZACJA ROKU
Organizacja roku i terminy egzaminów.

PRACOWNICY
Strony pracowników Instytutu Psychologii.

USOS

Wirtualny dziekanat i protokoły.

MOODLE

Platforma Kształcenia na Odległość.

BIBLIOTEKI I BAZY DANYCH
Wejście do baz i informacje.

FOTOREPORTAŻE


PROFIL W PORTALU FB


BIURO KARIER UŚ


PORTAL STUDENCKI UŚ


UNIWERSYTET ŚLĄSKI


WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII


INSTYTUT PEDAGOGIKI


SAMORZĄD STUDENCKI


TELEWIZJA UŚ


WSPÓŁPRACA Z GOSPODARKĄ


21.05.2015, 23:14


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


powered by Freespeech cms

Instytut Psychologii