mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto


GODZINY URZĘDOWANIA DZIEKANATU W OKRESIE PRZERWY WAKACYJNEJ

30.06.2016, 12:59

W okresie przerwy wakacyjnej od dnia 11 lipca do 19 września 2016 r. wprowadza się następujące godziny urzędowania Dziekanatu studiów niestacjonarnych:
Poniedziałek: 14:00-16:30; Wtorek: 9:00-11:00; Środa: 12:00-14:30; Piątek: 9:00-11.00.
Dziekanat studiów stacjonarnych w okresie 11 lipca - 30 września br. będzie czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 12.00 – 14.00

Seminarzystki prof. zw. dr hab. Eugenii Mandal z tytułami magisterskimi!

29.06.2016, 18:37

Obrony magisterskie_notatka na strone IP_foto2.jpg
Życie Instytutu, Wydziału, Uniwersytetu kształtowane jest w znacznym stopniu przez osiągnięcia naukowe pracowników – publikacje, monografie, wystąpienia konferencyjne. Równie istotnym aspektem życia jednostki naukowej jest jednak prowadzony proces dydaktyczny, który swe zwieńczenie uzyskuje w egzaminie magisterskim, poprzedzonym przedłożeniem pracy magisterskiej, sporządzonej pod okiem Promotora naukowego. W nawiązaniu do tej refleksji, prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej, zaproponowała ideę dzielenia się ze społecznością Instytutu Psychologii radosnymi informacjami o uzyskaniu przez Naszych Drogich Studentów tytułów Magistra w dziedzinie psychologii. Tą wiadomością pragniemy zainicjować cykl doniesień o osiągnięciach Studentów, który – jak sądzimy – może stać się dobrą tradycją Instytutu Psychologii naszego Uniwersytetu.

We wtorek, 21 czerwca br., swoje egzaminy magisterskie z bardzo dobrymi wynikami złożyły Panie: mgr Magdalena Bulska, mgr Izabela Fuchs, mgr Anna Kołodziej, mgr Aleksandra Kumor, mgr Aleksandra Mazur, mgr Justyna Kupiec, mgr Katarzyna Prajsnar, mgr Sylwia Rupik, oraz mgr Dominika Szewieczek. Panie Magister swoje prace dyplomowe przygotowały w ramach seminarium, prowadzonego przez prof. zw. dr hab. Eugenię Mandal, zaś swoje egzaminy złożyły w obecności dr Anity Gałuszki i dra Macieja Janowskiego.

Świeżo upieczonym Paniom Magister składamy serdeczne gratulacje, życząc jednocześnie powodzenia na drodze dalszej kariery! Wyrazy podziękowania oraz uznania składamy na ręce prof. zw. dr hab. Eugenii Mandal – Promotor obronionych prac magisterskich! Słowa serdeczności kierujemy także pod adresem Rodzin oraz Wszystkich Najbliższych Pań Magister!

III International Conference of the Polish Society for the Psychology of Religion oan Spirituality z udziałem dr Łukasza Jacha

23.06.2016, 10:03

W dniach 20-22 czerwca br. w Krakowie odbyła się konferencja naukowa pt. "III International Conference of the Polish Society for the Psychology of Religion oan Spirituality". W obradach konferencyjnych wziął udział dr Łukasz Jach, będący pracownikiem Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia Instytutu Psychologii UŚ. Dr Łukasz Jach wygłosił przygotowany wspólnie z mgr. Stanisławem Seidlem referat pt. "The image of God and attitudes towads elements of scientific system within the context of scientotheism".

Projekt badawczy: Kultura emocjonalna a edukacja

22.06.2016, 14:01

Dr Irena Przybylska z Instytutu Pedagogiki, poszukuje chętnych studentów do współpracy w ramach projektu badawczego: Kultura emocjonalna a edukacja. W chwili obecnej niezbędna jest pomoc w zakresie wprowadzania danych do Excela i/lub Worda. Dane zostały uzyskane metodami ilościowymi (ankiety) i jakościowymi (m.in. wywiad, obserwacja). Następnie zostaną przetworzone z wykorzystaniem programów Statistica i N-vivo. Wszelkich informacji o projekcie, zakresie współpracy dr Przybylska chętnie udzieli drogą mailową lub telefoniczną. Studenci zainteresowani poszerzeniem własnych kompetencji badawczych, prosimy o kontakt: irenaprzybylska@poczta.onet.pl, tel. 693-305-117.

STUDIA STACJONARNE- zamknięcie II tury rejestracji na fakultety i seminaria magisterskie

17.06.2016, 12:42

Informujemy, iż zakończona została II tura rejestracji na fakultety i seminaria magisterskie.

Osoby, które nie uzyskały w II turze akceptacji prośby o zapisanie na wybrane przez siebie zajęcia proszone są o kontakt z sekretariatem Instytutu Psychologii (p. 320, tel. 0-32-3599 lub e-mail: ips@us.edu.pl).

Wykaz fakultetów i seminariów magisterskich, na których dostępne są wolne miejsca znajduje się w zakładce zapisy na przedmioty http://www.ip.us.edu.pl/?fo_id=62455.

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO FENIKS OFERUJE BEZPŁATNY STAŻ/ PRAKTYKI STUDENCKIE

15.06.2016, 20:55

Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Katowicach poszukuje kandydatów na bezpłatny staż w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży w okresie wakacyjnym (od zaraz). Staż skierowany jest do osób, które ukończyły trzeci rok studiów i interesują się psychoterapią grupową. Staż polegać będzie na współprowadzeniu terapii grupowej. Odział prowadzi terapię dla trzech grup wiekowych:
1. 7-9 r. ż. Grupa odbywa się we wtorki i czwartki od godz. 14.00 do 15.45
2. 11-13 r.ż. grupa odbywa się w poniedziałki i środy od godz. 14.15 do 17.15
3. 14-17 r. ż. Grupa odbywa się w czwartki od godz. 16.00 do 18.00.
Grupy są mieszane. Pacjenci cierpią głównie na zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania oraz niektóre z zaburzeń ze spectrum autystycznego, w tym głównie ZA. Odbycie praktyk jest możliwe we wszystkich grupach jednocześnie, ale nie jest to warunek konieczny. Przed rozpoczęciem stażu zapraszamy na spotkanie informacyjne. Po ukończeniu stażu istnieje możliwość zatrudnienia dla absolwentów psychologii. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Weroniką Preidl, tel. kontaktowy: 504703221; e-mail: weronika.preidl@gmail.com

XXXVI Sympozjum Polarne "Progress in polar research - new experiences and challenges" z udziałem dr Agnieszki Skorupy

13.06.2016, 23:22

8-11 czerwca 2016 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyło się XXXVI Sympozjum Polarne, poświęcone próbie integrowania różnych dyscyplin naukowych w badaniach Arktyki i Antarktydy.

W konferencji wzięła udział dr Agnieszka Skorupa z Zakładu Psychologii Ogólnej, która wygłosiła referat w ramach sesji humanistyczno-społecznej: Miejsce psychologii w badaniach polarnych – stan obecny, a perspektywy badawcze

Dr Skorupa została również zaproszona przez organizatorów do poprowadzenia warsztatu z zakresu psychologii polarnej dla młodych badaczy terenów arktycznych zrzeszonych w organizacji APECS. Celem warsztatu było uświadomienie przyszłym polarnikom jakie wyzwania natury psychologicznej czekają ich podczas pracy.

Trening Interpersonalny w ramach funduszu ProStudenckiego

13.06.2016, 23:13

28-29 maja odbył się Trening Interpersonalny prowadzony przez mgr Magdalenę Bisz (absolwentkę Uniwersytetu Śląskiego). Organizatorem warsztatu było Koło Naukowe Psychologii Psychodynamicznej. Pierwszego dnia treningu poruszono zagadnienia związane z funkcjonowaniem w grupie (w szczególności – funkcjonowaniem grupy jako całości i rolami w niej podejmowanymi). Drugiego dnia treningu skupiono się na budowaniu i rozwijaniu samoświadomości. Koło Naukowe dziękuje wszystkim uczestnikom, a tych, którzy nie brali udziału już teraz zaprasza na kolejne edycje!

International Interdisciplinary Boredom Conference z udziałem pracowników Instytytu Psychologii UŚ

07.06.2016, 22:01

2-3 czerwca 2016 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się druga edycja pierwszej międzynarodowej konferencji: International Interdisciplinary Boredom Conference, poświęconej w całości refleksji teoretycznej i badaniom naukowym nad zjawiskiem nudy.

W konferencji wzięła udział mgr Maria Flakus z Zakładu Psychologii Ogólnej, która wygłosiła referaty w ramach sesji psychologicznej. Pierwszy z referatów pt.: "Psychotherapy with the boring patient – boredom as a clinical issue" dotyczył zjawiska przeciwprzeniesienia w psychoterapii psychodynamicznej (w szczególności – jego symptomów i możliwości wykorzystywania). Drugi z referatów pt.: "Reliability and validity of Boredom Proneness Scale (short form)" koncentrował się wokół przedstawienie właściwości psychometrycznych polskiej adaptacji Skali podatności na nudę (Farmer, Sundberg, 1986), wykonanej we współpracy z mgr Marią Chełkowską-Zacharewicz.

Więcej informacji o konferencji znaleźć można na stronie internetowej: http://boredomconference.com oraz na stronie w portalu Facebook: https://www.facebook.com/boredomconference/.

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Psychologia i medycyna w zawodach trudnych i niebezpiecznych z udziałem pracowników Instytutu Psychologii UŚ

06.06.2016, 20:58

2-3 czerwca 2016 roku odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Psychologia i medycyna w zawodach trudnych i niebezpiecznych. W wydarzeniu wzięły udział dr hab. Małgorzata Dobrowolska, dr Marta Stasiła-Sieradzka z Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji UŚ, reprezentujące również Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji (PSPO) oraz dr Agnieszka Skorupa z Zakładu Psychologii Ogólnej. Profesor Dobrowolska oraz dr Stasiła-Sieradzka wygłosiły referat pt. "Badanie klimatu bezpieczeństwa pracy jako element benchmarkingu w zarządzaniu bezpieczeństwem w organizacji", natomiast dr Skorupa przybliżyła zebranym temat "Wyzwania selekcji do pracy w stacji polarnej. Na podstawie badań pracowników Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie". Organizatorami konferencji byli: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Śląski Uniwersytet Medyczny, GPE Psychotronics oraz Komisja Nauk Psychologicznych PAN o/Katowice.

Dr hab. Hanna Przybyła-Basista oraz pracownicy Zakładu Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Psychologia w służbie rodziny"

06.06.2016, 20:42

W dniach 24-25 maja 2016 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Psychologia w służbie rodziny – Bezpieczeństwo rodziny w zmieniającym się świecie". Konferencja poświęcona była takim zagadnieniom funkcjonowania rodziny jak relacje praca-dom, choroba i utrata, praktyki rodzicielskie oraz zasoby osobiste i rodzinne.

Pracownicy Zakładu Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną UŚ wzięli czynny udział w czterech sesjach tematycznych. Mgr Anna Kołodziej-Zaleska wygłosiła referat pt. „Rola wsparcia społecznego w budowaniu dobrostanu psychicznego kobiet po rozwodzie”, mgr Michalina Ilska przedstawiła wystąpienie pt. „Typ ciąży jako moderator relacji między wsparciem partnera a dobrostanem ciężarnych”, mgr Anna Brandt zaprezentowała temat „Rola empatii i komunikacji małżeńskiej w budowaniu satysfakcji ze związku kobiet po mastektomii”, a mgr Anna Kózka wygłosiła prezentację pt. „Zasoby indywidualne i relacyjne a dobrostan psychiczny rodziców dzieci z zespołem Downa”. Wszystkie wystąpienia zostały przygotowane we współautorstwie z Kierownikiem Zakładu, dr hab. Hanną Przybyłą-Basistą.

Program konferencji znajduje się na stronie internetowej wydarzenia: http://www.psychologiarodziny.ug.edu.pl/.

Prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal oraz mgr Magdalena Sitko-Dominik wzięły udział w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: "Psychologia w służbie rodziny - Bezpieczeństwo rodziny w zmieniającym się świecie".

03.06.2016, 22:41

W dniach 24-25 maja na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Psychologia w służbie rodziny. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Bezpieczeństwo rodziny w zmieniającym się świecie”. Podczas konferencji wykłady plenarne wygłosili: prof. dr hab. Roman Ossowski, prof. dr hab. Mieczysław Plopa, prof. UAM dr hab. Barbara Harwas-Napierała, prof. dr hab. Stanisława Steuden, prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska oraz dr hab. Maria Kaźmierczak. Ponadto odbyło się 13 sesji tematycznych oraz panel dyskusyjny: „Jak wspierać rodzinę w kontakcie z inną kulturą”. Prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej, przewodniczyła sesji tematycznej „Zasoby osobiste a relacje romantyczne w dorosłości”, podczas której razem z mgr Magdaleną Sitko-Dominik wygłosiły referat pt. „Wybrane uwarunkowania bezpiecznych lub zakłóconych relacji rodzinnych kobiet w wieku menopauzalnym”.

STUDIA STACJONARNE - II tura rejestracji na fakultety i seminaria magisterskie

03.06.2016, 22:40

Informujemy, iż II tura rejestracji na fakultety i seminaria magisterskie odbędzie się w terminie 8 – 10 czerwca br. Do rejestracji powinni przystąpić Studenci, którzy nie uzyskali akceptacji prośby o zapisanie na wybrane przez siebie w I turze zajęcia oraz ci, którzy zapisali się na zajęcia, które nie zostaną uruchomione. Instrukcja dotycząca rejestracji dwuetapowej na moduły, dostępna jest na stronie: https://usosweb.us.edu.pl/userfiles/file/USOSweb_rejestracja_dwuetapowa.pdf. Studenci II roku, którzy zarejestrowali się na fakultety F1 oraz IV roku, którzy zarejestrowali się na fakultety F6, przed przystąpieniem do II tury zapisów proszeni są o zapoznanie się z informacją dostępną w zakładce zapisy na przedmioty http://www.ip.us.edu.pl/?fo_id=62455, ponieważ nie wszystkie oferowane fakultety zostaną uruchomione.

IV edycja kampanii "Co nas spina?"

03.06.2016, 10:26

Od 6 do 15 czerwca 2016 roku odbywać się będą warsztaty w ramach kampanii „Co nas spina?”. W czasie zajęć studenci będą uczyć się różnych form radzenia sobie ze stresem.

W programie:

1. Treningi relaksacyjne (sala 133, Strefa Aktywności Studenta, ul. Bankowa 12, Katowice):
6 czerwca (poniedziałek) od godz. 16.00 do 18.00,
14 czerwca (wtorek) od godz. 16.00 do 18.00.

2. Warsztaty belumby, czyli połączenie orientalnego tańca i zumby (duża sala gimnastyczna, rektorat, ul. Bankowa 12, Katowice):
8 czerwca (środa) od godz. 17.00 do 19.00,
15 czerwca (środa) w godz. 17.00 do 19.00.

Zajęcia są bezpłatne. Zgłoszenia udziału w warsztatach należy dokonywać drogą elektroniczną – e-mail: promocja.wiecjestem@us.edu.pl (podając w tytule hasło "treningrelaksacyjny"/"belumba", datę treningu/warsztatu, którego zgłoszenie dotyczy oraz imiona i nazwiska osób zgłaszanych). Organizatorami warsztatów są Uniwersytet Śląski oraz Fundacja Paideia. Projekt współfinansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.wiecjestem.us.edu.pl.

Pracownicy Instytutu Psychologii wzięli udział w II Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji

30.05.2016, 14:56

19-20 maja 2016 r. w sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS odbył się II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji. Odbyło się 13 sesji tematycznych pogrupowanych w 6 obszarów określonych jako zachowania organizacyjne, dobrostan, przedsiębiorczość oraz trzy pojedyncze sesje pod hasłami rekrutacja i selekcja, zdrowie pracownika i przywództwo. Zjazd rozpoczął się od wykładu profesor Barbary Kożusznik Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, która mówiła o teraźniejszości i przyszłości psychologii pracy i organizacji, podkreślając znaczenie tożsamości tej dziedziny. Odbyła się również dyskusja panelowa "Psychologia pracy i organizacji wobec wyzwań globalizacji" z udziałem znakomitych Gości: profesora Augustyna Bańki, profesora Adama Bieli, profesora Czesława Nosala, profesor Zofii Ratajczak oraz profesora Jana Terelaka.

Podczas konferencji najliczniejszą delegację tworzyli pracownicy Instytutu Psychologii UŚ: prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik, dr hab. Elżbieta Turska, dr hab. Małgorzata Dobrowolska, dr Anita Pollak, dr Małgorzata Chrupała-Pniak, dr Patrycja Rudnicka, dr Marta Stasiła-Sieradzka, dr Damian Grabowski, mgr Dominik Adamek, mgr Michał Brol, mgr Mateusz Paliga (Zakład Psychologii Pracy i Organizacji) oraz dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, dr Katarzyna Ślebarska i mgr Żaneta Rachwaniec-Szczecińska (Zakład Psychologii Ogólnej). Wyniki badań zaprezentowały również studentki specjalności psychologia pracy i organizacji: Paulina Mol i Justyna Kapłańska oraz Anna Koś i Ewelina Skubała.

Kolejny Zjazd zaplanowany został na 17-18 maja 2018 i odbędzie się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL) w Lublinie.

Fotoreportaż z tego wydarzenia opublikowany został na stronie głównej UŚ: http://www.us.edu.pl/ii-zjazd-polskiego-stowarzyszenia-psychologii-organizacji-0.

Pokaż starsze wiadomości

Na skróty:

KONTAKT
Sekretariat Instytutu oraz redakcja strony.

PLANY ZAJĘĆ
Aktualne plany zajęć.

ORGANIZACJA ROKU
Organizacja roku i terminy egzaminów.

PRACOWNICY
Strony pracowników Instytutu Psychologii.

USOS

Wirtualny dziekanat i protokoły.

MOODLE

Platforma Kształcenia na Odległość.

BIBLIOTEKI I BAZY DANYCH
Wejście do baz i informacje.

FOTOREPORTAŻE


KSIĄŻKI PRACOWNIKÓW

PROFIL W PORTALU FB


BIURO KARIER UŚ


PORTAL STUDENCKI UŚ


UNIWERSYTET ŚLĄSKI


WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII


INSTYTUT PEDAGOGIKI


SAMORZĄD STUDENCKI


TELEWIZJA UŚ


WSPÓŁPRACA Z GOSPODARKĄ


28.04.2016, 21:08


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


powered by Freespeech cms

Instytut Psychologii